Apr 3, 2015

Posted by in Lá thư người tâm đạo, Pháp là cuộc sống, Trang chủ | 20 Comments

Ký sự Trăng mật – Bài 1: TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA

Ký sự Trăng mật – Bài 1: TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA Kính bạch Thầy! Kính bạch Đức Bổn tôn! Trước tiên, đệ tử chúng con: Mật Quốc Sanh và Mật Hồng Vân xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy, Bổn tôn đã gia hộ cho chúng con trong việc hôn sự vừa qua. Đây là việc trọng đại trong đời sống thế gian cũng như đối với quá trình tu tập của hành giả, cư sĩ Mật tông, đặc biệt là tại đạo tràng Mật gia Song Nguyễn. Con hiểu Thầy đã từng dạy rằng: nếu trong từng niềm vui nhỏ ở đời thường, chúng con cảm giác, cảm nhận, cảm thức được hồng ân Tam bảo, thì tại lúc đó chúng con đã coi như nối kết được với trường tâm linh thanh tịnh từ Bổn tôn. Thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, chúng con đã nhận được năng lượng thanh tịnh ấy trong suốt giai đoạn chuẩn


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status