May 31, 2019

Posted by in Giáo điển | 76 Comments

LẠI THÊM MỘT TRƯỜNG HỢP LẬP LỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN

1/ Dẫn đề:

Tôi nhận được ý kiến của Hoàng Lan từ Minh Tâm- Nguyễn Trọng Minh khi trò này cóppy từ trang quangduc.com về bài viết của tôi, nay xin giới thiệu với bạn đọc chanhtuduy.com hồi âm của chính tôi là tác giả bài viết:

2/ Giới thiệu:

Dưới bài viết được đăng trên trang quangduc, có một bạn đọc tên Hoàng Lan đã đăng nội dung comment như sau:

“Hoàng Lan

Khách

chanh -taChính bài viết này mới làm hạ thấp đạo hạnh của Đức Dalai Lama chứ không phải bản dịch của anh Nguyễn Minh Tiến. Khuynh hướng của bài viết này từ đầu đến cuối chỉ khuyến khích mọi người ăn mặn chứ ko phải ăn chay. Tác giả nên hiểu rằng Đức Liên Hoa Sanh, Đức Dalai Lama và các Lama Tây Tạng ăn mặn chỉ vì hoàn cảnh địa lý của xứ Tây Tạng không thể trồng rau cải nên thức ăn chính của họ vẫn là thịt. Nhưng ngày nay khi các Lama di dân qua các nước khác điều kiện sống tốt hơn nên đã có rất nhiều vị ăn chay. Không biết tác giả nghe Đức Lama giảng ở đâu mà ko khuyên ăn chay chứ chính bản thân tôi đã được trực tiếp nghe Ngài giảng nhiều lần khi Ngài đến Úc, trước khi được nhận lễ Quán Đảnh của Ngài, Ngài luôn bắt phải ăn chay ít nhất là cả ngày hôm đó. Đức Dalai Lama đã kêu gọi ăn chay vì quyền động vật, Ngài đã nói ” Tôi không phải là người ăn chay cho đến khoảng năm thập kỷ trước cách đây, nhưng khi tôi nhìn thấy những con gà bị hành hạ trên một trang trại động vật, tôi đã quyết định trở thành người ăn chay”, Đức Dalai Lama nói tại sự kiện được tổ chức bởi Pritish Nandy Communications (PNC), một công ty giải trí truyền thông và Hiệp hội Nhân đạo Quốc tế (HSI), chi nhánh quốc tế của Hiệp hội nhân đạo Hoa Kỳ (HSUS), một tổ chức phúc lợi động vật. Mong tác giả là một người tôn kính Đức Dalai Lama thì ko nên viết một bài viết như vậy.”

3/ Hồi đáp:

Gửi Hoàng Lan!

Tôi chưa biết Hoàng Lan là ai, nhưng qua văn phong và cách dùng từ ngữ của Hoàng Lan, e rằng đây là trường hợp “văn tức thị nhân”, hết sức khiếm nhã vì không phù hợp với một người tự xưng là được nghe ngài Đạt lai Lạt ma 14 giảng nhiều lần và nhận lễ Quán đảnh như Hoàng Lan.

Trước hết tôi tự hỏi Hoàng Lan là ai? Đây có phải là pháp danh đạo Phật hay không? Chắc chắn là không vì có nhiều khách sạn và cơ sở massage lấy tên là Hoàng Lan lắm! Đã là thế danh thì không phải là Phật tử thì liệu chừng với tư cách ấy có thể cuồng ngôn mà nói rằng “tác giả nên hiểu rằng…”! Nực cười cho một kẻ phàm tình lại lên mặt khuyên một giáo thọ Tuệ tri thức tịnh trú Mật gia Song Nguyễn, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng! Bấy nhiêu đó đủ thấy tính ngã mạn, tự cao tự đại của Hoàng Lan đến mức nào rồi!

Lại nữa, Hoàng Lan quy chụp: “Chính bài viết này mới làm hạ thấp đạo hạnh của Đức Dalai Lama chứ không phải bản dịch của anh Nguyễn Minh Tiến”.Dựa trên chứng cứ nào để chứng mình điều này, Hoàng Lan không nêu rõ chi tiết, trong khi bài viết “Lợi dụng ăn chay để lập lờ đánh lận con đen” tôi đã nêu rõ luận cứ, luận chứng. Do vậy tôi hoài nghi về trình độ đọc hiểu của Hoàng  Lan hay nói cách khác là Hoàng Lan tìm cách né tránh thực chất vấn đề.

Chủ đích của bài vốn nêu ra là đả phá đoạn ghi của Nguyễn Minh Tiến cho rằng đức Đạt lai Lạt ma 14 khẳng định là phải ăn chay mới thành tựu 3 thừa ngoại mật. Bài viết của tôi nêu rõ là không buộc phải ăn chay mới thành tựu giáo pháp vì các bậc tổ Mật tông Tây Tạng, kể cả bậc sáng lập ra dòng Gelug là ngài Tông khách ba, vẫn không xác quyết điều đó. Vì vậy, luận điểm mà đức Đạt lai Lạt ma đưa ra qua đoạn dịch Việt ngữ của Nguyễn Minh Tiến đáng nghi ngờ mà tôi đã luận giải, xin vui lòng đọc lại đoạn sau: “Trở lại vấn đề thực hành giáo pháp Mật thừa, hành giả Mật tông chúng tôi có nhiều tấm gương thành tựu giả, đại thành tựu giả, vĩ đại nhất là Liên Hoa Sanh  đại sĩ, vị Đạo sư vĩ đại là Sơ tổ của Mật thừa Tây Tạng, ăn mặn thì lẽ nào Ngài ấy không thực hành được 3 thừa ngoại mật? Trong nhiều kinh sách lưu bố cho hậu thế, từ quyển “Khai thị từ Đức Liên Hoa Sanh”, “Thánh nữ kinh” chưa có một trang dòng nào Ngài dạy tu pháp Mật thừa mà nhấn mạnh đến sự ăn chay. Nếu ăn chay là một sở thích, là một phương diện ẩm thực thì không có gì bàn luận, nhưng nếu đưa yếu tố ăn chay, trường chay vào tu tập nhất là Mật thừa, e rằng là một sai lầm nghiêm trọng bởi đó là lập luận khinh suất, bất kính với các bậc thánh đức. Vì sao? Trong 10 hoạt động tâm linh gọi là tu pháp Phật giáo không có ăn chay (lễ bái, sám hối, cúng dường, cầu nguyện, nghe kinh, giảng kinh, chép kinh, niệm Phật, trì chú, thiền định) (trích từ tác phẩm Khai thị từ Đức Liên Hoa Sanh phần chú giải, NXB Thiện tri thức 1996)”

Còn lời khuyên của Hoàng Lan là “Tác giả nên hiểu rằng Đức Liên Hoa Sanh, Đức Dalai Lama và các Lama Tây Tạng ăn mặn chỉ vì hoàn cảnh địa lý của xứ Tây Tạng không thể trồng rau cải nên thức ăn chính của họ vẫn là thịt. Nhưng ngày nay khi các Lama di dân qua các nước khác điều kiện sống tốt hơn nên đã có rất nhiều vị ăn chay” (hết trích) thì đó là tự ý của Hoàng Lan suy diễn theo tâm ý của mình, còn kinh sách Mật giáo không ghi lại như thế! Hoàng Lan bình tĩnh mà suy gẫm: một bên viết ra là có luận cứ, luận chứng còn bên kia chỉ tự cho là mình nghĩ thế này, người khác nên nghĩ thế kia, chẳng có luận chứng gì, thì hỏi rằng bên nào đáng tin cậy và có tính học thuật hơn? Hoàng Lan ạ, hồi học cấp II (phổ thông cơ sở) cô giáo đã dạy thể văn CHỨNG MINH rồi, sao lại quên đi?

Lại nữa, Hoàng Lan khoe rằng đã được nghe nhiều lần đức Đạt lai Lạt ma 14 giảng dạy, nhận lễ Quán đảnh từ ngài ấy. Đó là tự Hoàng Lan nêu ra chớ không có gì kiểm chứng từ ghi âm cho đến hình ảnh (mà không biết Hoàng Lan nghe bằng tiếng gì, được quán đảnh gì, chỉ có Hoàng Lan tự biên tự diễn). Nếu nói viết khơi khơi như vậy thì ai không bịa ra được! Còn bài viết của tôi nêu rõ Đức Phật cho phép dùng tam tịnh nhục, thực hành giáo pháp không một kinh điển nào nhất là Mật giáo ghi trang dòng nào là phải ăn chay mới thành tựu? (ở đây tôi nhấn mạnh từ “phải” và thực hành pháp, chớ không phải nói về phương diện thọ thực). Có lẽ Hoàng Lan cũng biết các vị tổ Mật tông thành tựu giả không ăn chay, nhưng đừng cho rằng ở Tây Tạng không có rau củ nhé! Hãy nhớ lại đi nếu Hoàng Lan thực sự là người tu Mật tông, ngài Tilopa, đại thành tựu giả, Đạo sư của thành tựu giả Naropa là người Ấn Độ, đã ăn mặn đó sao? Lẽ nào Hoàng Lan cứ cho rằng ở Ấn Độ không có rau? Thậm chí, ngài Tilopa ăn lòng cá thối nữa kia, Hoàng Lan dám bảo ngài ấy không thành tựu 3 thừa ngoại mật ư?

Ngoài ra, Hoàng Lan còn nên hiểu thêm là 84 đại thành tựu giả Đại thủ ấn là người Ấn Độ vẫn ăn mặn đó sao? Cho nên tính quốc độ của Hoàng Lan đề cập đến, đều không thuyết phục. Hoàng Lan nên nhớ Đức Phật gọi 4 phẩm chất cao thượng của chư tăng là đơn sơ với thức ăn, đơn sơ với toạ cụ, đơn sơ với chỗ nghỉ, đơn sơ với thuốc men, Ngài không bảo phải ăn chay, nếu ăn chay mới tu tập thành tựu chắc là toàn bộ thầy tu Tây Tạng trước 1950 đều thất bại, kể cả đức Đạt lai Lạt ma 14 vì họ ăn mặn. Chắc là toàn bộ thầy tu ăn chay thành tựu giáo pháp Mật thừa nhưng thực tế phải như vậy không khi Đức Phật tuyên bố “Duy tuệ thị nghiệp” không phải “Duy thực thị nghiệp”?

Ngoài ra, một khi đã thành tựu chánh quả, các bậc thánh đức Mật tông Ấn Độ hoặc Tây Tạng đều phải huấn dụ lại hàng hậu bối từng chi tiết từ cái ăn đến uống, phục sức,  nói năng, thiền toạ…nhưng trong những điều vừa nêu trên về những phương diện trên, đều không thấy ghi là phải ăn chay. Ngoài ra, trong 24 Mật giáo giới, 64 Bồ đề tâm giới Mật thừa không đề cập ăn chay hoặc phải ăn chay. Này Hoàng Lan, nên mở pháp liệu Mật giáo mà xem lại đi, đừng cuồng ngôn loạn ngữ mà phơi bày cái tôi tự ngã của mình!

buddha_header

Riêng Hoàng Lan nói là đức Đạt lai Lạt ma 14 khuyên ăn chay, cá nhân ngài tự nguyên ăn chay nhân ngày nào đó, dịp tổ chức Hiệp hội nào đó, thì đây là bình diện từ bi, không liên quan đến tinh yếu Mật pháp. Có lẽ Hoàng Lan cũng nên hiểu, từ bi cũng phải có trí tuệ, cũng vậy Hoàng Lan bênh vực cho sự ăn chay để cho rằng thể hiện từ bi thì đó là quyền của Hoàng Lan, tâm của Hoàng Lan, nhưng đã là giáo pháp thì phải có những đặc trưng tinh yếu, tuỳ theo từng dòng phái, nhưng chưa có ở bất kỳ tu pháp Mật thừa nào đề cập phải ăn chay mới thành tựu. Tôi không cổ suý cho sự ăn mặn vì tôi từng là người ăn chay, nhưng tôi là hành giả Mật tông nên hiểu rằng tam vô lậu học Giới Định Tuệ và ba yếu tính giác ngộ Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không mới là trọng yếu. Lại nữa, nếu ăn chay là điều kiện tiên quyết thì tại sao Đức Phật không chỉ định mà không chấp nhận đề nghị của Đề bà đạt đa? Lại nữa, tại sao kinh Hoa nghiêm nổi tiếng với tiếng gầm sư tử vương: BẤT KỲ THIỆN PHÁP NÀO KHÔNG PHÁT XUẤT TỪ BỒ ĐỀ TÂM, ĐỀU LÀ TÀ PHÁP?

Hoàng Lan cho rằng tôi hạ thấp giá trị đạo hạnh của đức Đạt lai Lạt ma 14 thì trước tiên nên xem lại bản gốc Tây Tạng, nên hiểu đặc trưng và đặc điểm tu tập của mỗi dòng phái Mật tông Tây Tạng, và sau hết là nên xem lại tư cách người dịch Nguyễn Minh Tiến mà tôi đã phân tích như đã nêu trên về vấn đề tuỳ tiện thêm bớt danh đề, copy tác phẩm không xin phép tác giả mà tự đăng tự sửa, ngoài ra còn nhiều vụ khác (xem “Ngộ nhận về ông Nguyễn Minh Tiến trong chanhtuduy.com” hoặc “Con sâu cứ ngỡ mình là bướm xinh, có loại hoa sen nhiểm mùi bùn thế tục mà muốn làm bệ nâng gót ngọc” trong trang chanhtuduy.com.

Sau rốt, tôi khuyên Hoàng Lan nên bước ra khỏi cửa chùa vì có người đợi! Đừng như Nguyễn Minh Tiến lập lờ giữa thực hành giáo pháp với phương diện từ bi qua thọ thực, mà từ bi nên có trí tuệ, đạo Phật duy tuệ thị nghiệp thì nên tập trung vào cái gì? Cái tâm, cái trí hay cái miệng? Thôi nhé, như vậy đủ hiểu rồi Hoàng Lan ạ!

Trân trọng

Thinley- Nguyên Thành

—————————————-

Cùng chủ đề: 

LỢI DỤNG SỰ ĂN CHAY ĐỂ “LẬP LỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN” (Đối luận với Nguyễn Minh Tiến)

CÓ CHÚ SÂU BỌ CỨ NGỠ MÌNH HOÁ THÀNH BƯỚM XINH, CÓ NHỮNG HOA SEN NHIỄM MÙI BÙN THẾ TỤC MÀ NGỠ MÌNH LÀ BỆ NÂNG GÓT NGỌC.. – Thầy Thinley Nguyên Thành

CẶP ĐÔI “BẤT HẢO” (NGUYỄN MINH TIẾN- THƯ VIỆN HOA SEN) VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ & HÀNH XỬ THIẾU VĂN HOÁ TÂM LINH – Mật Quốc Sanh

LẠI THÊM MỘT TRƯỜNG HỢP LẬP LỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN – Thầy Thinley Nguyên Thành

THƯ VIỆN HOA SEN: BỘ MẶT THẬT BỊ PHƠI BÀY NHƯ THẾ NÀO? – Đoàn Trung Thái Xuyên

Phản hồi của Nguyễn Minh Tiến: Truyền thông Phật giáo – Trách nhiệm và Chánh kiến

Phản hồi của bạn đọc trước bài “Truyền thông Phật giáo – Trách nhiệm và chánh kiến” của Nguyễn Minh Tiến:

BAN BIÊN TẬP QUANGDUC.COM BỎ TRĂM BẠN ĐỌC LẤY MỘT TRỢ LÝ BẤT CHẤP NHÂN QUẢ VÌ HÀNH VI BÁN ĐỨNG MỤC ĐÍCH TÔN CHỈ CỦA MÌNH – Tâm Minh (Trần Trọng Minh)

QUANGDUC.COM BỊ TÁC ĐỘNG BỞI BÀN TAY BẠCH TUỘC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DỊCH THUẬT : BỨC XÚC NÀY KHÔNG CỦA RIÊNG AI – Diệu Tâm

———————————–

Mật gia Song Nguyễn đối luận với ông Nguyễn Minh Tiến:

Bài 1: ÔNG NGUYỄN MINH TIẾN DẠY CHO BAN BIÊN TẬP CÁC TRANG MẠNG CHỌN BÀI, ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP? THAM VỌNG “MINH CHỦ” VÕ LÂM THÔNG TIN? – Mật Hạnh Giác

Bài 2: VÌ SAO NGƯỜI TA KHÔNG TIN VÀO BẢN DỊCH VÀ CUNG CÁCH LÀM VIỆC CỦA ÔNG NGUYẾN MINH TIẾN? ĐÓ LÀ VÌ THỦ THUẬT PHÓNG HOẢ MÙ CỦA ÔNG TIẾN KHÔNG CÒN HIỆU NGHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG AI TĨNH THỨC! – Mật Diệu Hằng

Bài 3: TỪ BÀI GIẢNG BẰNG LỜI NÓI ĐẾN BÀI VIẾT TRÊN SÁCH, LẤY GÌ LÀM LUẬN CỨ KHI CHỈ DỰA VÀO NGÔN TỪ TRÊN GIẤY? TIN VÀO CHÁNH KIẾN PHẬT ĐÀ HAY TIN VÀO CON DẤU, CHỮ KÝ? – Mật Huệ Pháp

Bài 4- ÔNG NGUYỄN MINH TIẾN CHỐI BỎ TRÁCH NHIỆM CỦA SỨ MẠNG DỊCH THUẬT, LỘ DẦN BẢN CHẤT CƠ HỘI CHỦ NGHĨA – Mật Nhất Nguyên

HÃY CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG VĂN BẢN VI HIẾN, CON DẤU VÀ CHỮ KÝ GIẢ MẠO – Đỗ Thị Tuyết

Bài 5: CÓ MỘT HỌC GIẢ MUỐN LÀM “PHÁP CHỦ” PHẬT GIÁO VIỆT NAM: “GIẢ HỌC” (HỌC GIẢ) NGUYỄN MINH TIẾN – Mật Từ

Bài 6: CÓ KẺ KHÔNG CHỊU SỜ ÓT CỦA MÌNH, ĐÒI LẤY TAY CHE CẢ BẦU TRỜI NHƯNG THÂN NGƯỜI QUÁ MỎNG, TAY MÌNH QUÁ NGẮN.. – Mật Quốc Sanh

Bài 7: GÓC NHÌN TỪ MỘT DỊCH GIẢ TIẾNG NHẬT – Mật Thái Dương

Bài 8: KẺ NGU CHO MÌNH TRÍ, ẤY LÀ KẺ CHÍ NGU – Mật Tuệ Tín

Bài 9: ÔI! SỌT RÁC, CÁI SỌT RÁC CỦA ÔNG NGUYỄN MINH TIẾN CHỨA GÌ? – Mật Tịnh Tâm

VẪN CÒN NHỮNG NƠI BÀN TAY BẠCH TUỘC KHÔNG VƯƠN TỚI ĐƯỢC

Bài 10: MUỐN NGƯỜI KHÁC KHÔNG BIẾT CÁI XẤU CỦA MÌNH TRỪ PHI ĐỪNG LÀM, GIEO NHÂN THÌ GẶT QUẢ ĐỪNG ĐỂ “CHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘT”, TRỐN NHŨI VÀO HANG “PHÓNG HOẢ MÙ” MÀ ÔNG TIẾN TỪNG RÊU RAO ĐỀN ĐÁP TỨ TRỌNG ÂN (!)

 

 1. Mật Hạnh Giác says:
  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này. Con xin tán thán sự đối luận sâu sắc theo Thánh Giáo Lượng của vị Thầy với Hoàng Lan.
  Đầu tiên, Hoàng Lan đã “khẳng định hùng hồn” rằng “Chính bài viết này mới làm hạ thấp đạo hạnh của Đức Dalai Lama chứ không phải bản dịch của anh Nguyễn Minh Tiến”. Thực tế trong bài viết “LỢI DỤNG SỰ ĂN CHAY ĐỂ “LẬP LỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN” theo như con đọc thì nếu có đề cập đến Đức Đại Lai Lạt Ma thì Mật Gia Song Nguyễn đều tán thán các công hạnh và xuất thân của Ngài. Không rõ bạn Hoàng Lan nhìn ở đâu ra MGSN hạ thấp đạo hạnh của Đức Đại Lai Lạt Ma, có lẽ nhìn bằng Quỷ Nhãn mới thấy. Từ đây không khỏi liên tưởng đến hành vi ném đá giấu tay, gây ra xung đột bộ phái, chia rẽ Tăng đoàn của Hoàng Lan.
  Thực chất, bài viết của Thầy Thinley Nguyên Thành nhằm vào “đả phá đoạn ghi của Nguyễn Minh Tiến cho rằng đức Đạt lai Lạt ma 14 khẳng định là phải ăn chay mới thành tựu 3 thừa ngoại mật.”Bài viết không hề cổ súy cho ăn chay hay ăn mặn. Ăn gì là chuyện thế tục. Nhưng phải ăn chay mới thành tựu 3 thừa ngoại mật thì mới là chuyện Đạo Pháp. Và rõ ràng điều này hoàn toàn không hợp lý nếu soi rọi bằng Chánh Kiến nhà Phật qua luận giải từ vị Thầy và các huynh đệ Kim Cang.
  Lập luận được Hoàng Lan đưa ra là “vì hoàn cảnh địa lý của xứ Tây Tạng không thể trồng rau cải nên thức ăn chính của họ vẫn là thịt. Nhưng ngày nay khi các Lama di dân qua các nước khác điều kiện sống tốt hơn nên đã có rất nhiều vị ăn chay”. Nói như vậy thì chẳng khác nào nói các tu sĩ ở Sri Lanka, Burma, Thái Lan,…có điều kiện sống tệ lậu như Tây Tạng nên họ mới phải ăn mặn. Hay Ấn Độ có 80% dân số ăn chay nhưng có hơn 400 triệu người sống dưới mức nghèo đói là điều kiện sống tốt hơn Tây Tạng? Hơn nữa, nếu như ở Tây Tạng lạnh lẽo không có rau củ nào mọc nổi thì lấy gì cho trâu Yak, dê, cừu,… của người Tây Tạng ăn. Trong khi nhiều trang ẩm thực thế giới công nhận bia Chang của người Tạng làm từ lúa mạch là thức uống yêu thích của họ hằng ngày. Còn có nhiều sản phẩm khác làm từ lúa mỳ, rau xanh, nấm,…( http://dulich9.com/nhung-mon-an-dac-san-khong-the-bo-qua-khi-du-lich-tay-tang.html). Tựu chung, điều kiện sống không phải lí do cho việc lựa chọn ăn uống của người tu. Phát ngôn của Hoàng Lan là hoàn toàn tin theo ý mình.
  Như lời vị Thầy đã dạy, đạo Phật là đạo Duy Tuệ Thị Nghiệp chứ không phải “Duy Thực Thị Nghiệp”. Việc ăn uống của người tu đơn giản tuân theo lời Đức Phật gọi 4 phẩm chất cao thượng của chư tăng là đơn sơ với thức ăn, đơn sơ với toạ cụ, đơn sơ với chỗ nghỉ, đơn sơ với thuốc men. Biết rằng yếu tính đi đầu trong ba Yếu Tính Giác Ngộ là Xả Ly. Lẽ nào Đức Phật là bậc Đại Từ Bi lại khiến cho đệ tử của mình khổ sở vì không Xả Ly được chay-mặn mà tu hay sao?
  Bạn Hoàng Lan, trước những lập luận theo Thánh Giáo Lượng của vị Thầy, tôi ngờ rằng những lời “tự biên tự diễn” của bạn mới là đang “hạ thấp đạo hạnh” của Đức Đại Lai Lạt Ma. Vì rằng bạn đã nhận lễ Quán Đảnh của Ngài nhưng lại kém tác phong tâm linh, văn hóa tâm linh, phương pháp lập luận, thiếu hiểu biết về giáo điển. Như vậy chẳng phải đang khiến người ta cho rằng Đức Đại Lai Lạt Ma dạy dỗ học trò không nghiêm hay sao?
  Trong kinh “42 chương”, Đức phật đã khuyến cáo người tu rằng “Chớ tin vào ý mình khi chưa đắc Thánh Quả”. Nay Hoàng Lan mới chỉ cất công nghe giảng pháp ở Úc, được nhận lễ Quán Đảnh chứ chưa phải một bậc Đắc Thánh Quả, vậy nên lời lẽ nói ra không thể xem là chân lý nếu tự biên tự diễn không theo bất kỳ Thánh Ngôn nào xác quyết. Chưa kể thành tựu chưa được bao nhiêu mà “dạy” một vị Đạo Sư Mật Giáo “nên hiểu rằng” thì quả là cống cao ngã mạn. Mà cũng lạ rằng bạn thân thiện gọi Nguyễn Minh Tiến là “anh” trong khi vị Thầy tâm linh là “tác giả”, thậm chí mở đầu vào nói trống không, không chào hỏi là văn hóa ứng xử thế nào đây?
  Thôi Hoàng Lan ạ, ra ngoài cổng chùa thì chắc chẳng tìm được con bướm xinh đẹp nào ngoài sâu róm ra đâu. Mong rằng qua những luận giải từ vị Thầy, bạn đừng để chay-mặn nhuốm thêm màu sắc ảm đạm, chán ngán nào cho nhà Phật như câu chuyện kia nữa.
  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.
  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Om Ah Hum.
 2. Mật Ngã says:
  Chào bạn Hoàng Lan!
  Đọc qua ý kiến của bạn tôi thấy thắc mắc, bạn biết gì về Mật gia chúng tôi, bạn biết gì về Nguyễn Minh Tiến? Bạn viẽt “Chính bài viết này làm hạ thấp đạo hạnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma chứ không phải bản dịch của anh Nguyễn Minh Tiến” giống như bạn biết, hiểu Nguyễn Minh Tiến như ngọc không chút tỳ vết vậy, hay bạn là fan cuồng của ông ta ? Bạn muốn ra mặt để bênh vực ông ta à? Tôi nghĩ ông Nguyễn Minh Tiến còn không làm được điều đó huống hồ là bạn. Vì trong bài viết vừa rồi Thầy Nguyên Thành không tuỳ tiện, vô cớ mà nghi ngờ bản dịch của ông ta (bạn đọc lại bài nhé).
  Tuy nhiên, qua ý kiến của bạn thấy bạn thiếu hiểu biết và “ngầm” bất kính Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 vì bạn cho rằng”Chính bài viết này làm hạ thấp đạo hạnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma… “, vậy theo bạn thì đạo hạnh của Ngài có được chỉ nhờ vào ăn chay thôi sao? Bạn xem thường Ngài đến thế sao? Việc ăn chay không khó, Ấn độ giáo trường chay, vậy những người Ấn độ giáo có đạo hạnh ngang bằng Đức Đạt Lai Lạt Ma à? hay nói Đức Đạt Lai Lạt Ma có đạo hạnh ngang bằng người tu Ấn độ giáo? Không phân tích ra thì không thấy, chứ càng phân tích càng thấy bạn phỉ báng, bất kính Ngài.
  Thầy Nguyên Thành vì không muốn thấy có nhiều người phỉ báng, bất kính với Đức Đạt Lai Lạt Ma nên mới có một bài viết như vừa rồi để giúp “ngăn chặn” những “anh hùng” như bạn mà ngược lại bạn lại cho là Thầy hạ thấp đạo hạnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Bạn đừng làm”anh hùng” nữa hãy an phận đi, đừng để bản thân phải cộng nghiệp xấu với Nguyễn Minh Tiến nhé!
  Chào bạn
 3. Mật Huệ Pháp says:
  Mô Phật,

  Kính bạch Thầy,

  Qua phản hồi của bạn đọc Hoàng Lan, con mới thấy tại sao trong từ điển lại hiện diện hai từ “cuồng tín”. Bài viết của Thầy nhấn mạnh vào việc khẳng định rằng không nhất thiết phải ăn chay mới đạt thành tựu ba thừa ngoại Mật với những luận chứng, luận cứ rõ ràng từ kinh điển Phật môn, trong khi đó Hoàng Lan lại nhắm mắt nhắm mũi “bênh” “anh” Nguyễn Minh Tiến với những lý luận xuất phát từ tâm ý mình hoặc cóp nhặt lại từ nguồn thông tin nào đó. Thật đáng trách khi một số trang web đi ngược lại tinh thần bình đẳng của đức Phật khi chỉ đăng những thông tin hợp với suy nghĩ chủ quan của họ boặc do bị “giật dây” bởi những thế lực nào đó.

  Đức Phật từng thuyết trong kinh Kalama, Tăng Chi Bộ kinh I rằng: “Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy từng được nghe nói đến, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được quảng bá rộng rãi, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do truyền thống để lại, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được kinh điển truyền tụng, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do một vị giáo chủ nói ra, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy đoán, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy luận, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì mình thấy điều đó có lý, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với thành kiến, quan điểm nhận thức của mình, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do thầy mình nói ra. Nhưng chỉ khi nào tự mình biết rằng những điều đó là không đúng, những điều đó không chính đáng, những điều đó bị người hiền trí phê phán, và khi chấp nhận, khi thực hành sẽ đưa đến tai hại và khổ đau thì các ngươi hãy từ bỏ những điều đó. Khi nào chính các người biết rằng những điều đó là chân chính, những điều đó không bị chê trách, những điều đó được người hiền trí khen ngợi, những điều đó khi được chấp nhận và thực hành sẽ dẫn đến an lạc hạnh phúc, thì các người phải nỗ lực mà thực hành.”

  Do vậy cho dù có hết sức tôn kính đức Dalai Lama đi chăng nữa nhưng nếu lời Ngài khẳng định trong quyển sách đó là thật thì con cũng không tán thành quan điểm này. Con hoàn toàn tán đồng với nhận định của Thầy:”Tôi không cổ suý cho sự ăn mặn vì tôi từng là người ăn chay, nhưng tôi là hành giả Mật tông nên hiểu rằng tam vô lậu học Giới Định Tuệ và ba yếu tính giác ngộ Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không mới là trọng yếu. Lại nữa, nếu ăn chay là điều kiện tiên quyết thì tại sao Đức Phật không chỉ định mà không chấp nhận đề nghị của Đề bà đạt đa? Lại nữa, tại sao kinh Hoa nghiêm nổi tiếng với tiếng gầm sư tử vương: BẤT KỲ THIỆN PHÁP NÀO KHÔNG PHÁT XUẤT TỪ BỒ ĐỀ TÂM, ĐỀU LÀ TÀ PHÁP?”

  Con không hiểu bạn Hoàng Lan có biết là dù bạn có ăn chay nhưng bạn cũng không thoát khỏi việc cộng nghiệp với những người nông dân chân lấm tay bùn phải chịu phạm sát giới khi phun thuốc trừ khử sâu bọ để bảo vệ mùa màng hay không? Bạn ấy có nghĩ đến bao người bần hàn cơ cực đến miếng cơm manh áo không đủ ăn, đủ mặc nói chi đến điều kiện chay mặn hay không? Việc ăn chay là điều tốt nhưng chỉ thực sự tốt khi nó xuất phát từ lòng bi mẫn và sự hiểu biết thực sự. Lựa chọn này sẽ bị ô uế khi đem so sánh phân biệt cao thấp với những người không ăn chay. Một người ăn chay niệm Phật cả ngày nhưng tâm vẫn chấp trước, chê bai người không ăn chay thì không xứng đáng là người chấp hành giáo lý giải thoát của đức Phật. Dân gian có câu “Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn”. Nghĩa là ăn uống ngủ nghỉ chỉ là phương tiện để hỗ trợ tấm thân giả tạm này phục vụ cho việc tu tâm dưỡng tính mà thôi. Chuyển hoá tâm, trở về với bản lai diện mục của mình mới là điều quan trọng, là ưu tiên hàng đầu của các Phật tử, cả tại gia và xuất gia, chứ không phải chuyện nhỏ nhặt chay mặn hay kể cả giai tầng, địa vị.

  Con cầu nguyện chúng sanh hãy tự thắp đuốc lên mà đi với chánh pháp. Lấy giáo điển và giới luật làm thầy thay vì tin tưởng vào những điều không mang lại sự giải thoát và hạnh phúc miên viễn.
  Om Ah Hum

 4. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài đối luận của Thầy và con xin tán thán công hạnh của Thầy đã vì bồ đề tâm mà luận giải với đầy đủ luận cứ, luận chứng Phật đà cho bạn Hoàng Lan và bạn đọc cũng như chúng con xác quyết rằng ăn chay không phải là yếu tố tiên quyết, đảm bảo cho việc thành tựu ba thừa ngoại mật vì tôn chỉ cùa đức Phật là duy tuệ thì nghiệp, giúp hành giả tu tập để có được trí tuệ hiểu rõ bản chất của sự vật, hiện tượng, đồng thời chuyển hóa tâm phàm phu thành tâm Phật.
  Con cảm tạ ơn Thầy!
  Đọc phần comment của bạn Hoàng Lan, con chỉ thấy bạn ấy tự ý lập ngôn mà không đưa ra bất kỳ luận cứ, luận chứng hay bằng chứng nào chứng minh cho lời nói của mình. Ngay việc bạn ấy nghe Đức Dalai lama 14 giảng và nhận quán đảnh từ Ngài cũng không hề đưa ra bằng chứng cho việc đó.
  Hơn nữa, khi bạn ấy cho rằng bài viết của Thầy khuyến khích mọi người ăn mặn nhưng thực tế Thầy đã viết rằng:”Nên biết, không ai sở hữu Pháp ngoài những người tinh tấn thực hành nó (luận Đại thừa Bảo vương Trang nghiêm kinh của luận sư Di lặc (Metreiya). Sự phát triển của Mật gia Song Nguyễn, nơi đạo tràng không ăn chay cũng không ăn mặn theo tinh thần đơn sơ với thức ăn như lời Phật dạy trong kinh “Bát đại nhân giác”, điều đó cho thấy Mật gia song Nguyễn đơn sơ với thức ăn như tinh thần của đức Phật đã dạy, chứ không hề cổ súy cho việc ăn mặn như suy nghĩ lệch lạc của bạn.
  Tiếp đến, vấn đề ăn chay chỉ là một yếu tố thế hiện lòng từ bi chứ không thuộc phạm trù thực hành giáo pháp như đoạn dịch của học giả Nguyễn Minh Tiến :”Nếu quý vị đặc biệt chú ý đến việc tu tập theo 3 thừa ngoại mật thì điều quan trọng là phải ăn chay” ( trang 80). Bạn Hoàng Lan đã không đi vào thực nghĩa của vấn đề là thực hành giáo pháp mà chuyển hướng sang phạm trù từ bi khiến con nghi ngờ khả năng đọc hiểu đồng thời dụng ý của bạn ấy.
  Tuy nhiên, khi bạn bám chấp vào việc ăn chay nhưng lại đưa ra lý do Dalai Lama 14 và các thành tựu giả Tây tạng không ăn chay vì Tây tạng thiếu thốn rau củ. Như vậy, con hiểu rằng mặc dù các Ngài ăn mặn nhưng vẫn thành tựu ba thừa ngoại mật. Như vậy không có lý do gì để nói rằng để thực hành được ba thừa ngoại mật là nhất thiết phải ăn chay. Nếu học giả Nguyễn Minh Tiến dịch như vậy, chẳng khác nào cho rằng có sự phân biệt giữa các Ngài ấy và chúng sanh. Chẳng lẽ các Ngài ấy ăn mặn thành tựu ba thừa ngoại mật còn chúng sanh như con không thể thực hành được khi chúng con không ăn chay? Điều này hoàn toàn trái với tinh thần bình đẳng của đức Thế Tôn: ” mọi chúng sanh đều có Phật tánh” và đi trái với lời xác quyết của đức Phật: ” Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”.
  Hơn nữa, việc bạn Hoàng Lan chụp mũ “Chính bài viết này mới làm hạ thấp đạo hạnh của Đức Dalai Lama chứ không phải bản dịch của anh Nguyễn Minh Tiến.” là một nhận định khinh suất. Bởi vì bài viết của Thầy chỉ làm sáng tỏ việc khi thực hành ba thừa ngoại mật, hành giả Mật tông không nên bám chấp vào việc chay mặn mà tập trung vào yếu tố chính là trí tuệ và sự tinh tấn hành trì. Nếu bám vào việc ăn chay để thành tựu thì đạo Phật trở thành “duy thực thị nghiệp” chứ không còn là đạo của trí tuệ mà đức Thế Tôn đã từ bi truyền ban cho đệ tử sau này. Vậy thì, khi bạn Hoàng Lan hay học giả Nguyễn Minh Tiến cho rằng Đức Dalai lama 14 nói ăn chay mới thành tựu ba thừa ngoại mật, chẳng khác nào bảo Ngài đi sai với tôn chỉ của đức Thế Tôn. Như vậy, ai là người hạ thấp đạo hạnh của Ngài?
  Trở lại vấn đề mà bạn Hoàng Lan nói khi bạn ấy thọ nhận lễ quán đảnh từ Ngài, Ngài có dạy bạn ấy ăn chay trong ngày hôm đó, nhưng bạn ấy có nghe thấy Ngài dạy rằng khi thực hành ba thừa ngoại mật thì hành giả nhất thiết phải ăn chay không? Con nghĩ rằng, Đức Dalai lama 14 sẽ không nói như vậy. Bạn Hoàng Lan không hiểu khuyến khích ăn chay và bắt buộc ăn chay khi hành trì ba thừa ngoại mật là hoàn toàn khác nhau.
  Ngoài ra, bạn Hoàng Lan là ai? Trình độ tâm linh đến đâu khi chỉ dựa vào một ngày ăn chay (đó là do bạn tự nói ra chưa ai kiểm chứng) mà lên tiếng khuyên nhủ Thầy Thinley Nguyên Thành, Đạo sư Mật giáo, giáo thọ thiện tri thức của Mật gia song Nguyễn? Có ngạo mạn quá không khi lấy mình mang so vợi một vị Đạo sư trong khi sản phẩm tâm linh chưa có trên văn đàn Phật giáo.
  Con nghĩ bạn Hoàng Lan nên đọc lại bài viết của Thầy để thông suốt vấn ngõ hầu tránh hậu quả mai sau.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 5. Mật Tuệ Tín says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài luận giải phản hồi ý kiến của Hoàng Lan. Với nhiều luận cứ, luận chứng trong bài viết, con nghĩ rằng đã quá rõ ràng, công khai, minh bạch cho những ai muốn tu học Mật thừa sẽ vượt ra rào cản tâm linh (ăn chay) nhằm mục đích giải thoát.

  Về cá nhân của Hoàng Lan, con vô cùng nghi ngờ về tư cách của người này. Vì với cách viết sổ sàng, lan mang, không xứng tư cách Phật tử mà còn khoe khoang được học pháp và nhận quán đảnh từ đức Đạt Lai Lạt Ma 14. Thời đại bây giờ có nhiều kẻ giả mạo được học pháp từ vị Thánh này, Lạt Ma kia,…nhưng nhằm mục đích lừa đảo, đánh bóng bản ngã. Có khác chi ông học giả nổi tiếng nhưng lại là loại đàn ông núp váy đàn bà mà sống bạc nhược, bản thân họ khổ sở vì con cái, vì cơm áo gạo tiền, bị trói buộc do danh lợi mà tự biến mình thành một cái máy dịch để kiếm sống. Vì vậy, họ chỉ có thể lừa gạt chúng sanh mê muội bằng cái danh “học giả” mà thôi chứ đối với hành giả chân chính còn “cách một trùng quan”.

  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hỗ thẹn.
  Om mani padme hum.

 6. Mật Tuệ Tín says:
  Kính bạch Thầy,

  Sáng nay, con tìm đọc lại bài viết “Nghi ngờ về bản Việt dịch gây ngộ nhận, hiểu lầm về đức Đạt Lai Lạt Ma 14 trên trang quangduc.com thì lại hiện ra bài “Truyền thông Phật giáo – trách nhiệm và chánh kiến” của ông Nguyễn Minh Tiến. Sau khi đọc xong, con càng lo lắng hơn cho tình hình Phật giáo hiện nay. Ban biên tập trang quangduc.com mà đại diện là Thầy Thích Nguyên Tạng không hiểu vì lý do gì lại xoá bài của đạo hữu Nguyễn Trọng Minh đã gửi. Có lẽ bị lép vế và át vía từ cái danh học giả của ông Nguyễn Minh Tiến nên bài viết đó đã không còn tồn tại nữa. Như vậy, bản lĩnh của ban biên tập ở đâu? Chánh kiến Phật học để minh định chân nguỵ ở đâu? Câu trả lời này con xin gửi đến Thầy Thích Nguyên Tạng. Nhưng cũng khó lắm thay, vì có nhiều đạo hữu Mật gia đã gửi ý kiến nhưng bặt vô âm tín. Vậy thôi thì con đành chấp nhận cách cư xử của Thầy Thích Nguyên Tạng là “Đóng cửa chùa đi ngủ cho khoẻ”.

  Đọc bài phản hồi của ông Nguyễn Minh Tiến, con càng nhận ra bản chất thật của ông ấy. Tự cho mình thanh cao khi viết : “Phản ứng đơn giản của tôi là cho chúng vào sọt rác mà không cần biện bạch, tranh cãi cá nhân với người viết”. Đây là chuyện ĐẠI SỰ, liên quan đến ĐẠO PHÁP, có thể làm cho hàng ngàn, hàng triệu người từ bỏ con đường Mật Thừa vì không thể ăn chay. Ông ta cố tình không hiểu và quy kết đây là chuyện tranh cãi cá nhân. Có lẽ ông ta đã quá quen thuộc với chiêu bài “Lấy chuyện Đạo làm chuyện đời” nên mới có phản ứng như trên.

  Ấu trĩ hơn, ông ta còn lấy chuyện chữ ký và con dấu để nguỵ biện cho mình. Theo con biết cũng một tác phẩm khác là “Sự tái sinh của các vị Lạt Ma Tây Tạng” do cư sĩ Phương Dung viết cũng có mộc và có cả ảnh chụp cư sĩ Phương Dung và đức Đạt Lại Lạt Ma 14. Trong khi đó rất ít người biết đến tác giả. Vậy chỉ có thể nói rằng do lòng từ bi với chúng sanh nên đức Đạt Lai Lạt Ma 14 mới hành xử như vậy là điều dể hiểu. Quá ra, theo Nguyễn Minh Tiến thì đạo Phật nên lấy thủ tục hành chính, giấy tờ làm đầu hơn là chân lý.

  Ngoài ra, ông ta còn viết : “nhưng liệu cách nói khơi khơi như thế có chỉ ra được chỗ nào “không đáng tin cậy” hay chăng?”. Một bài viết đầy đủ luận cứ, luận chứng theo tinh thần TỨ PHÁP ẤN, TỨ Y CỨ, 3 yếu tính giác ngộ (xả ly, Bồ đề tâm, trí tuệ Tánh không) thì khơi khơi ở chổ nào? Một học giả mà không biết cách đối luận Phật học, dùng những lời lẽ khoa trương , cố tình lái chủ đề theo hướng khác thì không xứng tư cách người bình thường đừng nói chi là Phật tử.
  Bài phản hồi còn có đoạn “Với một lá thư riêng nêu thắc mắc cá nhân hoàn toàn sai lầm, cộng thêm một bài viết kém cỏi (không thấy đăng tải trên trang nào khác ngoài trang của chính ông Nguyên Thành là chanhtuduy.com” càng thể hiện rõ thái độ ngạo mạn, bản ngã trương phình của ông ấy. Quá ra một bài viết được gọi là hay thì phải được đăng trên nhiều trang web chắc? Con không hiểu theo ông Nguyễn Minh Tiến những bài như Nghi thức cúng sao giải hạn, cúng Tam Tai, bói toán,…tràn ngập trên internet có được gọi là hay nhất không? Thực chất ông ta ngụ ý rằng mình dịch nhiều tác phẩm, có trên nhiều website nên những gì ông ta viết và nói đều là đúng, là hay. Vậy thì còn đâu Y PHÁP BẤT Y NHÂN nữa? Đạo Phật lấy trí làm đầu hay lấy số lượng làm đầu? Bài giảng của những tà sư Duy Tuệ, Olso, Thanh Hải Vô Thượng Sư đầy trên mạng thì hay ho chắc?

  Đến đây thì con mới hiểu rõ hơn lời huyền ký của đức Thế Tôn : “Thời mạt pháp, tà sư nhiều như cát sông Hằng và họ có thế lực lớn”.
  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh tuý Cam Lồ.
  Om mani padme hum.

 7. Mật Kiên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con tán thán trí tuệ và lòng từ bi của bậc Đạo sư thông qua bài viết sắc sảo này.
  Chay và mặn không phải là thước đo đánh giá lòng từ bi, càng không phải là phương tiện thành tựu trí tuệ giải thoát. Điều này được chứng minh ngay trong thực tế: Về mặt từ bi, người nào bảo phải ăn chay mới tu tập được, ấy là “bít cửa” đối với số đông chúng sanh muốn tu Phật mà do hoàn cảnh hay điều kiện sống không thể ăn chay, vậy cơ hội của họ còn đâu? Lòng từ bi của người xướng việc ăn chay ở chỗ nào? Vậy nên con vô cùng tán thán lòng từ bi vô hạn của vị Thầy trong mục đích đối luận này, không phải để hơn thua, mà để chúng sanh thấy được sự bình đẳng trong tu Phật mà không tự ti mặc cảm, bởi không có đặc quyền cho chay hay mặn. Về mặt trí tuệ, nhiều trường hợp linh căn linh môi khuyên loại người đồng cốt ăn chay để tu tập (theo quỷ đạo), mà những người này toàn là tà kiến, cuồng ngôn loạn ngữ, xưng mình “cao hơn cả Phật tổ Như lai”, vậy trí tuệ của người ăn chay ấy ở đâu?
  Con hiểu, Thầy vì mục đích Bồ-đề-tâm như thế nên mới ngọc công viết bài đối luận, chứ không thể hiểu là Thầy muốn khuyên người tu Phật sát sanh ăn mặn như ai đó đã hiểu. Vấn đề là không tầm cầu, còn món ăn có sẵn ở thị trường, ai muốn sử dụng gì tùy ý, không liên quan đến chuyện tu tập. Đừng vì chuyện chay mặn mà bỏ qua cơ hội tu Phật ở kiếp này, đến khi tỉnh ngộ e không còn thời gian!
  Con kính đảnh lễ tri ân Thầy.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  OM MANI PADME HUM!
 8. mÂT TRỢ says:
  UM MA HUM
 9. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!
  Con thật hoan hỷ với bài đối luận thật sâu sắc của Thầy và các Đạo huynh dành cho Hoàng Lan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 10. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết ạ. Con tâm đắc nhất với đoạn: “Riêng Hoàng Lan nói là đức Đạt lai Lạt ma 14 khuyên ăn chay, cá nhân ngài tự nguyện ăn chay nhân ngày nào đó, dịp tổ chức Hiệp hội nào đó, thì đây là bình diện từ bi, không liên quan đến tinh yếu Mật pháp”. Người tu ăn chay hay ăn mặn đều có thể thành tựu đạo pháp nhờ sự để tâm chỉ dạy của vị Thầy và sự tinh tấn hành trì của bản thân, chứ chấp vào chay mặn như lời dịch (sai) của ông Nguyễn Minh Tiến là không đúng: “Nếu quý vị đặc biệt chú ý đến việc tu tập theo 3 thừa ngoại mật thì điều quan trọng là phải ăn chay”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con và chúng sanh hữu duyên.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ.

  Om Ah Hum.

 11. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc những phản hồi của Thầy và những comment của các đạo huynh dành cho bạn Hoàng Lan.
  Cầu mong chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  om ah hum
 12. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc comment và bài đối luận của Thầy rồi ạ.
  Chào Hoàng Lan. Bạn viết rằng “Chính bài viết này mới làm hạ thấp đạo hạnh của Đức Dalai Lama chứ không phải bản dịch của anh Nguyễn Minh Tiến. Khuynh hướng của bài viết này từ đầu đến cuối chỉ khuyến khích mọi người ăn mặn chứ ko phải ăn chay”. Bạn chỉ viết theo tâm ý của mình không đưa ra được luận chứng, luận cứ thì làm sao thuyết phục người khác, đức Phật dạy rằng “Này các ông, đừng tin vào tâm ý của mình. Tâm ý của mình không đáng tin cậy. Đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc Thánh quả” (kinh 42 chương). Trong comment bạn chỉ đề cặp đến ăn chay và ăn mặn trong tu tập là một điều sai lầm, giống ba cái ngu mà bạn mắc phải (1/Biết những gì không cần phải biết. 2/Biết không rành những gì đã biết. 3/Không biết những gì cần phải biết), Đức Phật dạy rằng “duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải “duy thực thị nghiệp” và “đơn sơ với thực phẫm”, đức Phật còn khuyên dùng theo “tam tịnh nhục” (1/Không thấy con vật bị giết. 2/Không nghe con vật kêu la. 3/Không nghi con vật bị giết vì mình.) chứ đức Phật không bắt buộc người tu là phải ăn chay như Hoàng Lan viết. Bạn cho rằng bài viết này làm hạ thấp đạo hạnh của Dalai Lama thứ 14 là vô căn cứ, bạn chỉ ngậm máu phun người theo kiểu giang hồ chợ búa, gấp lửa bỏ tay người. Bạn nói đã nhận lễ quán đảnh từ ngài mà khi đối luận không dùng Pháp danh có khác gì bạn đã hạ thấp đạo hạnh của ngài.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự vô minh của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Ah Hum.
 13. Mật Hoàng Mai says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con thật hoan hỷ với bài đối luận thật sâu sắc của Thầy và các đạo huynh dành cho Hoàng Lan.
  Con tâm đắc với lời Thầy: “Đức Phật gọi 4 phẩm chất cao thượng của chư tăng là đơn sơ với thức ăn, đơn sơ với toạ cụ, đơn sơ với chỗ nghỉ, đơn sơ với thuốc men, Ngài không bảo phải ăn chay, nếu ăn chay mới tu tập thành tựu chắc là toàn bộ thầy tu Tây Tạng trước 1950 đều thất bại, kể cả đức Đạt lai Lạt ma 14 vì họ ăn mặn. Chắc là toàn bộ thầy tu ăn chay thành tựu giáo pháp Mật thừa nhưng thực tế phải như vậy không khi Đức Phật tuyên bố “Duy tuệ thị nghiệp” không phải “Duy thực thị nghiệp”?”
  Mong bạn đọc Hoàng Lan đọc và suy ngẫm (văn, tư, tu) để hiểu rõ thực chất bài viết của Thầy Thinley Nguyên Thành nhằm đả phá đoạn ghi của Nguyễn Minh Tiến cho rằng Đức Đạt lai Lạt ma 14 khẳng định là phải ăn chay mới thành tựu 3 thừa ngoại mật chứ không hề cổ súy cho ăn chay hay ăn mặn. Đừng là “ fan cuồng” của Nguyễn Minh Tiến!
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!
 14. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài đối luận của Thầy dành cho bạn đọc Hoàng Lan. Từ bài viết của Thầy, con đã học được bài học về tính tàm quý của người tu Phật khi lên diễn đàn Phật Giáo bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu nhiều hơn về vấn đề chay-mặn vốn không thuộc tinh yếu Mật pháp.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều có đức tính khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.
 15. Mật Pháp Bảo says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Qua bài viết, con có thể thấy rất nhiều trường hợp giống như con trước đây với ý nghĩ “duy thực thị nghiệp”. Phải ăn chay mới tu tập tốt và hiểu sai dẫn đến việc, con tăng thượng mạn. Khi ngồi ăn thì hay thể hiện thái độ không tốt đối với người ăn mặn.

  May mắn là con được Thầy khai thị để hiểu đúng giáo Pháp. Với bạn Hoàng Lan có lẽ khi đọc bài viết của Thầy bạn không nên vội vàng tự quy chụp theo suy nghĩ của mình.

  Tại bài viết, Thầy Nguyên Thành muốn đả phá ý đồ xuyên tạc của ông Nguyễn Minh Tiến về việc phải ăn chay mới có thể tu tập thành tựu 3 thừa ngoại mật.

  Việc xuyên tạc này có thể ảnh hưởng rất lớn đến việc tu tập của rất nhiều người sơ cơ như Pháp Bảo. như Pháp Bảo có lẽ sẽ chỉ nghĩ đơn giản muốn tu tốt thì phải ăn chay và điều ngược lại ăn mặn là tu không có tốt.  Lập tức khởi tâm phân biệt, tà kiến, có thái độ ít nhiều chê bai những ai ăn mặn. Tựu chung gây họa mà không biết.

  Vì vậy, Thầy và các huynh đệ kim cương của Mật gia Song Nguyen mới viết các bài đối luận với ông NMT nhằm đả phá tà kiến giúp cho những người mới tu tập hiểu rõ về Chánh Pháp.

  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn đi đúng theo Chánh Pháp.

  Nguyện cầu Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Om ma ni pad me hum

   

 16. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi dùng những luận chứng luận cứ đanh thép để đối luận với Hoàng Lan một người bênh vực Nguyễn Minh Tiến đưa ra những lời cuồng ngôn vọng ngữ về vấn đề chay mặn của người tu.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phạt tánh.

  Om mani padme hum

 17. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !con đọc bài này rồi ạ

 18. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 19. Mật Quán Thanh says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

 20. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với bài đối luận của Thầy với Hoàng Lan , tất cả những lời dạy của những bậc Thánh Đức, những ghi chép trong kinh sách đều cho thấy đươc ăn chay không phải là bắt buộc trong đạo pháp. Do đó Hoàng Lan chỉ là tự biên tự diễn ,  xảo biện hòng dụ chúng sanh theo con đường bất chánh . Con xin ghi nhờ lời Phật dạy là ” Duy tuệ thị nghiệp ” .

  Cầu nguyện chúng sanh biết khiêm cung và hổ thẹn !

  Om mani padme hum !

 21. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi sách tấn con

 22. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : LẠI THÊM MỘT TRƯỜNG HỢP LẬP LỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã vì chúng sanh mê lầm mà tác pháp chiếu quang để họ được lìa mê mà quay về với ánh sáng chánh pháp .

  Con hoan hỷ với lời kết của vị Thầy :” đạo Phật duy tuệ thị nghiệp thì nên tập trung vào cái gì? Cái tâm, cái trí hay cái miệng”. Con cầu nguyện Hoàng Lan sẽ được cảnh tỉnh sau khi đọc xong bài viết của vị Thầy .

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 23. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con hoan hỷ với bài đối luận thật sâu sắc của Thầy dành cho Hoàng Lan.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 24. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đến Hoàng Lan để Hoàng Lan hiểu được bản chất thật của sự vật hiện tượng. Nếu không hiểu rõ bản chất của sự vật hiện tượng bằng lăng kính chánh kiến thì Hoàng Lan dễ nhầm lẫn “căn là vàng” rồi từ đó quên mất tôn chỉ của đạo Phật là “Duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải “Duy thực thị nghiệp”. Con xin ghi nhớ lời Thầy “Từ bi nên có trí tuệ, đạo Phật là duy tuệ thị nghiêp thì nên tập trung vào cái gì? Cái tâm, cái trí hay cái miệng?”. Từ những câu hỏi trên Hoàng Lan nếu thực hành theo tôn chỉ của Đức Phật chắc chắn sẽ  tự biết câu trả lời cho những câu hỏi trên, còn là con cháu của người cổ xúy ăn chay thì chúng con cũng biết được nơi tượng tựa của bạn ấy là đâu trong sáu cõi này.

  Con cám ơn vị Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô  trụ thế lâu dài vì sư nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 25. Nguyễn Hà Liên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Con hiểu đối với người làm dịch thuật tác phẩm Phật học, cần phải có tâm và có tầm. Nếu dịch sai lệch nội dung muốn truyền tải của tác giả về chánh kiến trong giải thoát, thì sẽ gây ra hậu quả tâm linh rất lớn, ảnh hưởng sự tu học của chúng sanh và chính bản thân người dịch cũng tự gây nhân đọa cõi thấp. Vị Thầy đã tác pháp chiếu quang vì Bồ đề tâm với tất cả chúng sanh, bao gồm cả kẻ gây nhân xấu là ông Nguyễn Minh Tiến. Bản dịch của ông ta về lời khẳng định của Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 “phải ăn chay mới thành tựu 3 thừa ngoại mật” mâu thuẫn với lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh Tăng cổ đức về vấn đề chay – mặn nên rất cần phải xem xét lại. Con hiểu rằng mục đích tạo luận dành cho ông NMT không phải cổ súy ăn mặn hay bài bác ăn chay, mà là để làm rõ vấn đề liên quan đến tinh yếu đạo pháp. Thật đáng tiếc cho nhiều chúng sanh khi vẫn còn chấp nhặt vào ăn chay và coi việc ăn chay như một trong những cốt lõi của sự tu học. Họ không hiểu hay bỏ qua tuyên ngôn của Đức Phật “Duy tuệ thị nghiệp”. Những tấm gương sáng ngời của các bậc Thành tựu giả đã thành tựu đạo pháp và không ăn chay sao họ lờ đi?

  Con cảm tạ ơn Thầy đã không ngừng tác pháp chiếu quang, đả phá tà kiến. Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 26. Phan Thị Trúc Linh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con thật hoan hỷ với bài đối luận thật sâu sắc của Thầy dành cho bạn đọc Hoàng Lan.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mami padme hum.

 27. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã tác pháp chiếu quang đến một người tên Hoàng Lan. Điểm chung của những người sau khi quay lưng đi để lại bóng hình tự ngã bằng những comment chỉ trích là chỉ đề tên thế danh, không nêu rõ đến từ học viện, chùa chiền nào, có phải Phật tử hay không, nghiên cứu ra sao, luận chứng thế nào, vv. Con thật ngán ngẩm và thất vọng cho cách suy luận của cô Hoàng Lan. Cô này lại tiếp tục trào lưu sính ngoại và mắc bệnh trầm kha về “thành tích” khi liên tục khoe mình được “trực tiếp nghe Ngài Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng nhiều lần tại Úc” rồi “được nhận lễ quán đảnh của Ngài”, cộng thêm trích tên tổ chức phúc lợi động vật và tổ chức PNC nọ nghe cũng khá tây rồi nhưng quên rằng không liên quan đến giáo pháp nhà Phật. Nếu Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói như vậy tại một sự kiện của tổ chức bảo vệ động vật thì dễ hiểu rằng trên phương diện từ bi, mang tinh thần đóng góp và đồng cảm. Lẽ nào đến tổ chức bảo vệ động vật mà Ngài lại bàn về tinh tuý đạo Phật, đi sâu vào những khía cạnh mà khán giả chưa có sự đồng cảm về nhận thức?! Đó là chưa xác minh được tính chân thực trong thông tin mà Hoàng Lan nêu ra. Trình độ Phật học đáng nghi ngờ là biểu hiện rõ nhất trong comment của Hoàng Lan vì không hề có một trích dẫn kinh sách nào ngoài mượn tên của các cá nhân, tổ chức nổi tiếng hòng giấu dùm mình sự dốt; ngoài ra trình độ tư duy của Hoàng Lan cho thấy dường như cô học không được bao nhiêu. Đó là khi cô Lan nêu luận điểm của mình rằng: “hoàn cảnh địa lý của xứ Tây Tạng không thể trồng rau cải nên thức ăn chính của họ vẫn là thịt”. Tại sao lại phải là rau cải? Không ăn rau cải thì có thể trồng nhiều loại rau khác cơ mà?! Tây Tạng cũng đâu phải là sa mạc?! Thông tin hình ảnh cũng như kiến thức địa lý về Tây Tạng đâu có khó gì chỉ qua vài giây làm việc trên google mà cô Lan làm như phán một câu là người ta tin ngay??! Chẳng khác nào làm hề mà không thấy một chút gì buồn cười! Hay cô Lan có ý nói các lạt ma Tây Tạng kén cá chọn canh chỉ ăn rau cải, chẳng khác nào gián tiếp phỉ báng các vị thầy lạt ma “không đơn sơ với thực phẩm” và lại còn bao biện do hoàn cảnh địa lý. Cô Lan mới là người nên xem lại về việc ai là người đang hạ thấp đạo hạnh của Đức Đạt lai lạt ma nói riêng cũng như với Đức Liên Hoa Sanh, các lạt ma Tây Tạng nói chung được đề cập tới. Song nếu mà biết suy nghĩ thì đã không đến nông nỗi viết nên một comment tệ như vậy. Mong cô Lan và những người mắc bệnh sính ngoại, bệnh thành tích, bệnh nổ, bệnh ảo tưởng sức mạnh như cô ngoài tài sản thế gian có thể hành trang cho mình một chút gia tài tàm quý để khỏi rơi vào những thất bại trầm trọng, hậu quả nặng nề trong tương lai.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và một ý thức tự hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 28. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết. Con hoan hỷ với những luận giải minh chứng các thành tựu tâm linh của người thực hành giáo pháp Phật đà không chỉ do ăn chay mà có. Điều này khác hẳn với luận đề quy chụp của Hoàng Lan. Đặc biệt qua bài viết, thấy rõ tính tự ý lập ngôn của bạn đọc này kèm chút kiêu ngạo muốn khoe rằng mình được có nhiều dịp của ngài Đạt lai lạt ma 14 thông qua các buổi quán đảnh. Điều đó chỉ là một phía thông tin cũng như chẳng minh chứng được điều gì xác quyết chỉ ăn chay mới thành tựu tâm linh. Và bài viết cũng đã dẫn chứng rằng các thành tựu giả và ngay cả Đức Phật cũng không đề xướng ăn chay và coi đó là một “pháp tu” để thành tựu đạo quả. Có thể thấy Hoàng Lan và cả dịch giả Nguyễn Minh Tiến trong phần dịch của mình liên quan đến vấn đề chay mạn của ngài Đạt lai lạt ma 14 đã không đủ tri kiến thấu suốt, lập luận chủ quan dựa trên một hoàn cảnh cụ thể mà nâng cao quan điểm về thành tựu tâm linh chỉ nhờ ăn chay chí là phỉ báng lại giáo lý của Dfuwcs Thế Tôn. Đáng ra Hoàng Lan lên tự tìm hiểu và nghiên tâm một cách chỉnh chu trước khi lộng ngôn phát ý của mình thay vì tự lòi cái đuôi chồn khi cố ý lập lờ đánh lận con đen. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tàm quý.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và chia sẻ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 29. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 30. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Đọc những dòng bình luận của Hoàng Lan sau một bài viết đầy đủ luận chứng, luận cứ như “Lợi dụng ăn chay để lập lờ đánh lận con đen”, con nhận ra rằng Hoàng Lan không những không có khả năng đọc hiểu, mà còn không có khả năng nhận biết được trình độ tác giả nên mới có những biểu hiện ăn nói lộng ngôn như “Mong tác giả là một người tôn kính Đức Dalai Lama thì không nên viết một bài viết như vậy”. Thêm vào đó, Hoàng Lan còn tự tiện phóng tác tâm ý, nói “khơi khơi” không luận chứng, luận cứ như thể cho rằng tất cả ai nấy đều là trẻ con, Hoàng Lan nói gì cũng tin(!) Bộ mặt thật của Nguyễn Minh Tiến ra sao thì đã bao nhiêu bào nhiêu bài viết trên chanhtuduy.com đề cập đến, nhưng chưa thấy một sự hồi âm nào từ “khổ chủ”, Hoàng Lan lên tiếng bênh vực tựa như góp phần minh chứng cho câu nói “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh “tác pháp chiếu quang” của Thầy đối với Hoàng Lan. Con cảm tạ Thầy đã luôn chỉ dạy cho chúng con được ghi nhớ lời Đức Phật dạy là “Duy tuệ thị nghiệp” để làm kim chỉ nam trên hành trình đến thành phố Giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn!

  Om mani padme hum!

   

 31. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài đối luận của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh,  trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy đã chỉ rõ sự lập lờ đánh lận con đen của Hoàng Lan và giúp cho con hiểu rõ được yếu tố để thành tựu Mật pháp là từ bi và trí tuệ chứ không phải ăn gì,  chay hay mặn.

  Trong bài viết này,  con thấy rõ rằng Hoàng Lan cố tình không đi thẳng vấn đề đối luận là nội dung mà Nguyễn Minh Tiến đã chuyển ngữ sai với quỹ đạo chánh pháp,  đó là: “phải ăn chay mới thành tựu 3 thừa ngoại mật.” Dịch như vậy thì chẳng khác nào nói các thành tựu giả ăn mặn chưa thành tựu 3 thời ngoại mật?  Đó không phải là bất kính,  phỉ báng các ngài ấy sao? Mà ngay đức Phật cũng dạy đệ tử của mình dùng tam tịnh nhục,  đơn sơ gìn giữ đạo,  dùng trí tuệ làm nghiệp. Câu dịch như vậy rõ ràng không đúng với lời dạy của đức Thế Tôn. Chính Hoàng Lan lập luận không có luận chứng,  luận cứ,  tự ý lập ngôn mới là người phỉ báng chánh pháp,  phỉ báng các Ngài,  và còn gây cản trở cho hữu tình đến với Phật pháp. Hơn nữa,  Hoàng Lan không biết tự lượng sức,  nghĩ mình là ai mà với một mớ kiến thức ít ỏi cùng với những lập luận ngô nghê như vậy mà cũng đăng đàn đối luận với tuệ tri thức Mật gia Song Nguyễn. Dù với tên là Hoàng Lan hay gì đi nữa thì “văn tức thị nhân”,  bộ mặt thật của Hoàng Lan bị phơi bày dưới tuệ quang của Thầy. Mong rằng thời gian qua,  Hoang Lan có thể vượt qua được nghiệp quả nặng nề do gieo nhân phỉ báng này và rút ra bài học quý báu cho bản thân.

  Nhờ những bài tác pháp chiếu quang của Thầy mà mọi vấn đề được sáng tỏ,  tinh thần từ bi và trí tuệ “duy tuệ thị nghiệp” của đức Thế Tôn được lan truyền khắp muôn nơi,  giúp hữu tình được tiếp cận với chánh pháp Phật đà,  thoát khỏi khổ đau của tà kiến vô minh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã tác pháp chiếu quang và từ bi luận giảng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 32. matbichthuy ( ngongocthuy) says:
  Kính bạch Thầy! 

  Con đã đọc bài viết :” LẠI THÊM MỘT TRƯỜNG HỢP LẬP LỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN “ của vị Thầy rồi ạ .

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đến một người tên là Hoàng Lan để làm sáng tỏ thực chất mọi vấn đề cho chúng con và chúng sanh lìa mê về giác .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ .

  Om Mani Padme Hum! 

 33. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, chỉ ra những sai lầm từ nhận định mang tính chủ quan của Hoàng Lan để từ đó bản thân con cũng như những bạn đọc hữu duyên hiểu rõ hơn về tri kiến Phật Pháp.

  Ngay từ câu đầu tiên trong comment của Hoàng Lan đã viết rằng: “bài viết này mới làm hạ thấp đạo hạnh của Đức Dalai Lama” nhưng khi con đọc kĩ trong những đoạn dưới thì chả thấy đoạn nào chứng minh cho nhận định đó cả. Thay vào đó, cả comment chỉ bàn đến vấn đề ăn chay hay ăn mặn. Chẳng nhẽ Hoàng Lan cho rằng đạo hạnh của Đức Dalai Lama nằm ở việc ăn chay hay ăn mặn? Hơn nữa, nhận định của Hoàng Lan cho rằng thời trước do yếu tố địa lý ở Tây Tạng không trồng được rau nên Đức Liên Hoa Sanh hay các Lama Tây Tạng vẫn dùng thức ăn chính là thịt là một nhận định thiếu căn cứ, không hề có bất kỳ dữ liệu nào làm cơ sở cho điều đó trong comment của Hoàng Lan. Từ đó đây là một ý kiến chủ quan của Hoàng Lan, đi sai lệch với lời dạy của Đức Phật trong kinh Tứ Thập nhị chương: “Đừng tin vào tâm ý chủ quan của mình khi chưa đắc thánh quả”. Bên cạnh đó, Đức Phật đã chỉ dạy trong “Tứ y cứ” là “Y pháp bất y nhân”, dựa vào kinh sách chính thống, lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh Đức mà theo chứ không phải vì thấy ai nổi tiếng làm một điều gì thì cho rằng điều đó là quan trọng mà bỏ qua sự quán xét về thực nghĩa của hành động đó. Nếu làm như vậy thì không khác gì biến mình thành một con khỉ không biết suy nghĩ mà chỉ biết bắt chước mà thôi.

  Trong bài viết, vị Thầy đã đưa ra rất nhiều luận cứ, luận chứng chứng minh rằng ăn chay hay ăn mặn không hề ảnh hưởng tới việc thành tựu 3 thừa ngoại mật, mà quan trọng nhất chính là tập trung vào ba yếu tính giác ngộ là Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh không. Mong rằng Hoàng Lan và các bạn đọc hữu duyên sẽ hiểu và tránh rơi vào những nhận định tà kiến, sai lệch quỹ đạo chánh pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ. Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 34. Mật Tấn Giác says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Lại thêm một trường hợp lập lờ đánh lận con đen” của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán Bồ Đề tâm và trí tuệ của vị Thầy đã viết bài đối luận với đầy đủ luận cứ, luận chứng từ Thánh giáo lượng cho bạn đọc Hoàng Lan nhằm minh định lại những quan kiến sai lầm về việc ăn chay cũng như quy chụp vô căn cứ về việc bài viết trên trang quangduc.com là “hạ thấp đạo hạnh của Đức Đại lai Lạt ma thứ XIV” và một mực bảo vệ dịch giả Nguyễn Minh Tiến – người lợi dụng ăn chay để “lập lờ đánh lận con đen!.

  Bạn đọc Hoàng Lan không minh bạch trong diễn đàn Phật pháp vì không tự tuyên xưng pháp danh, tu tập tại đâu khi tham gia luận bàn về vấn đề đạo Phật; tự ý lập ngôn và không đưa ra bất cứ luận cứ, luận chứng nào cho tất cả những quan điểm của mình. Bạn đọc Hoàng Lan còn “khéo khoe” được học pháp và nhận quán đảnh từ Đức Đại lai Lạt ma , được trực tiếp nghe pháp của ngài tại Úc, Mỹ (nhưng tiếc là không có bất cứ hình ảnh hay video làm bằng chứng) và ngông cuồng lên mặt khuyên bảo “tác giả nên hiểu rằng… hay không nên viết một bài như vậy” trong khi những hiểu biết về Phật giáo Mật tông Tây Tạng thì “cạn kệt”! Có lẽ Hoàng Lan không biết rằng “Bất kỳ thiện pháp nào không xuất phát từ Bồ Đề tâm đều là tà pháp” (Kinh Hoa Nghiêm), không quán xét gia tài “Tàm – quý nên mới đầy tự cao ngã mạn như thế.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài bóc trần bộ mặt “mượn đạo tạo đời” của Phật tử mang danh học giả, dịch giả Nguyễn Minh Tiến và người “cùng chí hướng” với vị dịch giả này – Hoàng Lan khi “lập lờ” nói về vấn đề “chay-mặn” trong đạo Phật. Đức Phật đã tuyên thuyết “Duy tuệ thị nghiệp” (Kinh Bát đại nhân giác) và “đơn sơ gìn giữ đạo” (4 phẩm chất cao thượng của chư tăng: đơn sơ trong thức ăn, tọa cụ, nơi nghỉ, thuốc uống) và Ngài không nói phải ăn chay mới thành tựu đạo pháp. Noi gương ngài, vị Thầy luôn nhấn mạnh “tam vô lậu học Giới -Định -Tuệ và Ba yếu tính giác ngộ là Xả ly, Bồ Đề tâm, Tánh không mới là trọng yếu”, là quan trọng đối với người hành giả tu tập Phật pháp để đạt Giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum

 35. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài “Lại thêm một trường hợp lập lờ đánh lận con đen” ạ.

  Con hoan hỷ công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy đã tác pháp chiếu quang cho Hoàng Lan từ đó giúp chúng con và chúng sanh hữu duyên hiểu ý kiến của Hoàng Lan là tự ý lập ngôn, trái quỹ đạo Chánh pháp.

  Con hoan hỷ với khai thị của Thầy là “Đức Phật gọi 4 phẩm chất cao thượng của chư tăng là đơn sơ với thức ăn, đơn sơ với tọa cụ, đơn sơ với chỗ nghỉ, đơn sơ với thuốc men, Ngài không bảo phải ăn chay, nếu ăn chay mới tu tập thành tựu chắc là toàn bộ thầy tu Tây Tạng trước 1950 đều thất bại, kể cả đức Đạt lai Lạt ma 14 vì họ ăn mặn.”

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 36. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề tâm của Thầy đã tác pháp chiếu quang chỉ ra những sai lầm của Hoàng Lan.
  Ở  đây không biết sự đọc hiểu của Hoàng Lan có vấn đề hay là Hoàng Lan cố tình lờ đi vấn đề chính của bài viết là đả phá đoạn ghi của  ông Nguyễn Minh Tiến khi ông cho rằng  đức Đạt lai lạt ma 14 khẳng định phải ăn chay mới thành tựu 3 thừa ngoại mật.
  Hoàng Lan lại đánh trống theo hướng khác tự ý lập ngôn thiếu luận chứng, luận cứ khi quy chụp cho rằng  bài viết của Thầy hạ thấp đạo hạnh của đức Đạt lai lạt ma  14 và cho rằng bài viết theo khuynh hướng khuyến khích mọi người ăn mặn. Trong khi bài viết của vị Thầy đã luận giải rõ ràng với đầy đủ luận chứng luận cứ theo thánh giáo lượng nhà Phật.
  Chắc có lẽ Hoàng Lan nôn nóng muốn bênh vực ông Nguyễn Minh Tiến nên cố ý cuồng ngôn, lộng ngữ  để bạn đọc tập trung về hướng khác cũng như việc lợi dụng ăn chay để lập lờ đánh lận con đen trong bài của ông Nguyễn Minh Tiến.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách  tấn ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 38. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Bài viết “Tác pháp chiếu quang” của vị Thầy đã vạch trần mưu hèn, kế bẩn “Lập lờ đánh lận con đen” của ông Nguyễn Minh Tiến, khi cho rằng Đức Lạt lai Lạt ma 14 khẳng định “phải ăn chay mới thành tựu 3 thừa ngoại mật”. Bài viết đã được chứng minh bằng những luận điểm, luận chứng, luận cứ rõ ràng, đã khiến cho ông Nguyễn Minh Tiến phải im như hến mà không thể chối cãi.
  Hoàng Lan không biết là ai? Ở đâu rơi xuống, rồi nhảy vào bênh vực cho những lời xấu ác bất chấp nhân – quả, cổ súy “ăn chay” lệch quỹ đạo chánh pháp đó. Nhưng lại tránh né thực chất vấn đề bằng cách tự biên tự diễn, tự suy luận theo ý mình: cho rằng mình nghĩ như thế này; người khác nên nghĩ thế kia, mà chẳng luận chứng gì. Chẳng khác chi ý đồ “dựng chuyện” nhầm thay đổi sự thật (“hạng người nguy hiểm hay dựng chuyện” mà ở đời ai cũng khuyên cần nên tránh xa). Và con hiểu rằng đó còn là hạng người ác tri thức trong đạo Phật, cố tình “lập lờ đánh lận con đen” muốn che mắt người khác để tiếp tục cổ súy “duy thực thị nghiệp” , trái ngược lời Đức Phật đã dạy là “duy tuệ thị nghiệp”, làm cản trở con đường giải thoát của bao người.
  Con xin tán thán Bồ đề tâm của vị Thầy luôn chỉ ra cho chúng con, chúng sanh thấy được những chướng ngại (tà kiến) làm cản trở trên con đường giải thoát.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 39. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã tác pháp chiếu quang cho Hoàng Lan.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

 40. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Đăng Tâm hoan hỷ tán thán Bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy bằng luận chứng, luận cứ Phật đà đã tác pháp chiếu quang cho bạn đọc Hoàng Lan trước luận điệu xuyên tạc về bài viết đăng trên trang quangduc.com rằng bài viết hạ thấp đạo hạnh của đức Dalai Lama cùng quan kiến sai lệch quỹ đạo chánh pháp về vấn đề chay mặn.
  Bạn đọc Hoàng Lan tự nhận mình đã nghe đức Dalai Lama giảng nhiều lần ở Úc, Mỹ và nhận lễ Quán đảnh từ Ngài, lấy đó làm bảo chứng cho luận kiến của mình, ngoài ra không hề trích dẫn luận chứng, luận cứ nào từ Thánh giáo lượng. Con hiểu rằng, đầu tiên Hoàng Lan không dám xưng pháp danh vốn là niềm kiêu hãnh của mỗi Phật tử, vậy Hoàng Lan chỉ là kẻ ngoại đạo dài tay lạm bàn Phật pháp. Tiếp theo con hiểu, cho dù thông tin của Hoàng Lan là đã nghe đức Dalai Lama giảng bài nhiều lần là đúng sự thực thì con nghi ngờ sự nghe hiểu của bạn đọc này, bởi bài viết của vị Thầy bằng tiếng Việt với đầy đủ luận chứng luận cứ Phật đà mà ai cũng hiểu trừ một số kẻ như Hoàng Lan, Nguyễn Minh Tiến còn không hiểu thì huống chi việc nghe, hiểu bằng tiếng nước ngoài của bạn đọc này. Con hiểu rằng việc Hoàng Lan lên tiếng “bảo vệ” cho bản dịch của “anh Nguyễn Minh Tiến” và phớt lờ những luận chứng của vị Thầy đưa ra trong bài đối luận với học giả Nguyễn Minh Tiến “Lợi dụng sự ăn chay để “lập lờ đánh lận con đen”, con liên tưởng đến cũng chẳng khác gì chú gà mờ “hảo  hán” bảo vệ đồng bọn, cùng cất “tiếng gáy” tự tin vào tâm ý mình, sai lầm mà Đức Phật đã khuyến cáo trong kinh 42 chương.
  Chúng con đã được nằm lòng bài học về 4 phẩm chất cao thượng của chư tăng mà Đức Phật đã dạy trong đó có phẩm chất “Đơn sơ với thức ăn”, bài học đã được vị Thầy luận giải tỏ tường trong nhiều bài viết trên chanhtuduy.com để hiểu việc ăn đối với người tu không phải là ăn gì, ăn chay hay ăn mặn mà là ăn như thế nào. Con cảm niệm phẩm chất ấy toát lên phong thái tự tại của người tu dùng trí tuệ làm nghiệp chứ không phải dùng miếng ăn làm nghiệp như những chúng sanh cõi thấp, con cảm niệm lời dạy ấy mang tinh thần xả ly phóng khoáng cao vời khác xa kẻ hạ tiện quanh năm suốt tháng chăm chăm chấp vào miếng ăn mà tự cho mình cao quý hơn người. Tháng trước, trong buổi tiệc liên hoan lớn của cơ quan, con phát hiện có một bác phụ huynh ngồi ở trong góc và trệu trạo nhai miếng lương khô. Hỏi ra con mới được biết bác này là Phật tử và hôm đó là ngày rằm nên bác ấy ăn chay cả ngày. Nghĩ đến mà con không khỏi ngán ngẩm cho hình ảnh “đáng thương” ấy của người xưng mình Phật tử, con hiểu rằng những người khác thấy sẽ sao, chắc họ “sợ” tu Phật mất. Con càng thấm thía lời dạy trong kinh Hoa Nghiêm “Bất kỳ thiện pháp nào không phát xuất từ Bồ đề tâm đều là tà pháp”. Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh dùng được thực phẩm thiền định và uống được tinh túy cam lồ.
  Om Mani Padme Hum

 41. Mật Đăng Tâm says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 42. Mật Nhuận Quang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: “Lại thêm một trường hợp lập lờ đánh lận con đen” của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang chỉ ra những sai lầm của Hoàng Lan. Qua đó giúp cho chúng con và chúng sanh thấy được rằng Hoàng Lan hoàn toàn tự ý lập ngôn, không có luận cứ, luận chứng, cố tình bên vực cho ông Nguyễn Minh Tiến. Đạo Phật lấy trí tuệ làm nghiệp vậy mà họ đề cao ăn uống, điều này có khác gì phỉ báng Đức Phật. Con cảm tạ ơn Thầy đã giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh giúp cho chúng sanh lìa mê về giác.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 43. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum!

 44. Mật Tấn Khải says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết
  “LẠI THÊM MỘT TRƯỜNG HỢP LẬP LỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi vì lợi lạc của chúng sanh viết bài đối luận với đầy đủ rõ ràng luận cứ, luận chứng từ kinh điểm Phật môn đến bạn Hoàng Lan. Chỉ ra những sai lầm xuất phát theo tâm ý mình, tự ý lập ngôn không đưa ra được bất kỳ luận chứng,luận cứ nào chứng minh cho lập luận của mình, khi có quan điểm xấu ác lợi dụng cho việc ăn chay để “lập lờ đánh lận con đen” dùng miếng ăn làm nghiệp “duy thực thị nghiệp” lệch quỹ đạo chánh pháp trái ngược với lời Đức Phật đã dạy ” Duy tuệ thị nghiệp”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!
 45. Mật Như Ý says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này.Con tán thán công hạnh của vị Thầy đối chứng với quan niệm của Hoàng Lan về việc ăn chay trong thực hành pháp.Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho con cũng như nhiều người có cùng quan niệm phải ăn chay tu Phật mới đắc đạo mà thực ra trong Phật pháp không hề có quy định phải ăn chay.Bằng luận cứ của Thầy một lần nữa khảng định lại cho Hoàng Lan cũng như Bguyeenx Minh Tiến hiểu rằng “Duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải ” duy thực thị nghiệp”

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanhCaauf nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộọOm Mani Padme Hum

 46. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này của vị Thầy tác pháp chiếu quang cho một trường hợp “ lập lờ đánh lận con đen khác” là người có danh xưng Hoàng Lan. Con hình dung Hoàng Lan giống như một kẻ điếc không sợ súng hoặc giống chú ếch ngồi đáy giếng nọ nên mới xông lên trên luận trường huyênh hoang một cách thô thiển vô lối như vậy trong khi Hoàng Lan vốn chẳng phải pháp danh. Đây là cái tên đậm màu thế tục, thậm chí trần tục, vậy tại sao lại cho mình quyền được lạm bàn về đạo Phật, như anh đồ tể lại muốn làm bác sĩ cầm dao phẫu thuật cứu người; như kẻ không biết một chữ bẻ đôi mà liều mạng làm thầy đồ dạy học trong truyện cười dân gian, chỉ khiến gây hoạ và làm người ta chê cười. Không đủ tư cách trên luận trường, Hoàng Lan càng không đủ tư cách để cuồng ngôn loạn ngữ, khoa môi múa mép trước một bậc Đạo sư Yoga Thanh trí. Còn những gì Hoàng Lan tự nói chỉ là tự biên tự diễn theo tâm ý của mình, chẳng có lấy nổi một luận chứng luận cứ thuyết phục. Con tự hỏi nếu Hoàng Lan đủ tự tin về trình độ học thuật của mình thì cớ gì phải vin vào lí do là được nghe ngài Đạt Lai Lạt Ma giảng và nhận Quán đảnh (?!) trong khi tất cả chỉ là lời nói suông, chẳng bằng không chứng, hay Hoàng Lan vốn là thùng rỗng kêu to, thấy sang nên bắt quàng làm họ đã quen mà không biết hổ thẹn.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài để minh định chánh tà.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh có đức tính khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn. Om mani padme hum.
 47. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết ” Lại thêm một trường hợp lập lờ đánh lận con đen ” của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho bạn đọc Hoàng Lan với đầy đủ luận chứng, luận điểm từ Thánh giáo lượng. Qua bài viết chúng con và bạn đọc hiểu rằng Hoàng Lan hoàn toàn tự ý lập ngôn và không có bất cứ luận chứng, luận điểm nào; và con hiểu rằng là ” Duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải ” Duy thực thị nghiệp”; con xin nhớ lời Thầy dạy ” Từ bi nên có trí tuệ, đạo Phật là duy tuệ thị nghiệp thì nên tập trung vào cái gì? Cái tâm, cái trí hay cái miệng”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om Ah Hùm

 48. Mật Xuân Tưởng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi tác pháp chiếu quang cho Hoàng Lan. Qua bài viết đầy đủ luận chứng luận cứ của Thầy con càng hiểu rõ rằng trong đạo Phật quan trọng là ” Duy tuệ thị nghiệp ” chứ không phải ” Duy thực thị nghiệp “. Việc ăn chay không phải yếu tính bắt buộc trong đạo Phật.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 49. Mật Huệ Minh says:

  Mô Phật.

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã tác Pháp chiếu quang qua bài viết comment đến nhân vật luôn luận ngôn biện xảo tà kiến “lập lờ đánh lận con đen” Hoàng Lan. Qua bài viết của vị Thầy đã được minh chứng bằng luận cứ, luận điểm, chứng cứ cụ thể từ Phật đà, có tính độ quốc độ đầy thuyết phục. Con xin cảm tạ ơn từ bi của vị Thầy qua bài viết đã khai thi cho con hiểu rằng Đạo Phật luôn lấy trí tuệ làm nghiệp hàng đầu như lời dạy của Đức Phật là “Duy tuệ thị nghiệp”, với hành giả tu tập Phật pháp để giác ngộ, giải thoát theo đúng quỹ đạo chánh pháp thì xả ly, Bồ đề tâm và tánh không là trọng tâm. 

  Con xin thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

   

 50. Nguyễn Cát says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này ạ.

  Con không biết diễn biến tiếp theo sau khi Hoàng Lan đọc được bài phản biện của Thầy là như thế nào nhưng nếu Hoàng Lan còn chưa đủ cảm thấy “muối mặt” vì những luận điểm ngây thơ của mình đã thất thủ trước lập luận sắc bén của Thầy thì Hoàng Lan cần xem lại tự trọng của mình.

  Bản thân con từng ăn chay cho đến khi con đọc được những bài viết của Thầy, con mới vỡ lẽ rằng Đức Phật không dạy đệ tử như thế. Trước nay con đã cảm thấy điều gì đó không đúng vì không ít lần con chứng kiến những người trong cơ quan mình mỗi tháng đều đặn 4 ngày ăn chay, nhưng thậm chí cả trong lúc họ ăn chay cùng nhau, họ vẫn thích thú nói những câu chuyện rất “mặn”, rất đời, rất khiếm nhã, vậy thì việc ăn chay đó chẳng phải đang gián tiếp khẳng định rằng ăn chay là việc của cái miệng, còn nói gì, làm gì là việc của cái trí, cái tâm đó sao.  Từ đây con nghĩ rằng Hoàng Lan hoặc là tín đồ của ăn chay đạo như những người ở trên hoặc đang muốn khoe khoang về việc được nhận quán đảnh từ đâu nên mới bất chấp luận điểm của Thầy để buông lời hồ đồ, “hạ thấp đạo hạnh” của Đức Phật và các Thành tựu giả đã dùng tam tịnh nhục như vậy. Giờ con đã hiểu hơn lời dạy của Đức Phật “tin ta mà không hiểu ta chính là phỉ báng ta”.

  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con những điều quý giá, bài viết này giúp con hiểu được tầm quan trọng của “duy tuệ thị nghiệp” như lời dạy của Đức Phật.

 51. Mật Thanh Ngân says:
  Kính bạch Thầy

  Qua bài viết của Hoàng Lan và những khai thị của Thầy nhằm tác pháp chiếu quang đối với chiêu trò đánh lận con đen của Hoàng Lan. Con thấy rõ ràng Hoàng Lan đang cố gắng quy chụp tâm ý mình vào vị Thầy. Trước hết bản thân Hoàng Lan chỉ là một cái tên thế tục không có danh phận Phật tử sao xứng tầm lên diễn đàn xảo biện.

  Đến đây con có quyền nghi ngờ Hoàng Lan chính là đồng bọn của học giả Nguyễn Minh Tiến. Hoàng Lan khoe khoang rằng đã được nhận quán đảnh và nghe pháp nhiều lần từ Đức Dalai Lama nhưng cũng không thấy bằng chứng nào để chứng minh đây là lời nói chân thật chưa nói chỉ đến sự tương thông ngôn ngữ. Không biết Hoàng Lan có hiểu hết nghĩa của bài viết của Thầy không mà lên miệng nói rằng Thầy cổ súy cho việc ăn mặn. Trong cuộc sống hàng ngày Thầy luôn dạy chúng con ăn theo tam tịnh nhục mà Đức Phật đã chỉ dạy cho các đệ tử của Ngài. Thầy luôn dạy chúng con hân thưởng những giá trị cuộc sống theo quỹ đạo chánh pháp với phương châm pháp là cuộc sống. Thầy không khuyến tấn ăn chạy cũng không chẳng cổ súy ăn mặn, cốt lõi của người tu đạt giác ngộ là duy tuệ thị nghiệp chứ không phải là bám chấp vào việc ăn uống hay sinh hoạt hàng ngày. Bằng chứng là những đại thành tựu giả Mật tông đạt giác ngộ mà các Ngài cũng là những người ăn mặn.

  Con nghĩ Hoàng Lan nên mở to mắt và dùng bộ não tư duy để đọc lại bài viết của Thầy chứ đừng lên diễn đàn vu vạ người khác như vậy. Có cần thêm bằng chứng để hiểu rõ hơn hãy đọc lại những lời tác pháp chiếu quang của vị Thầy để làm dữ liệu hiểu thêm.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô thân tâm an tịnh.

  Om Mani Padme Hum

 52. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con xin tán thán công hạnh của Thầy đã tác pháp chiếu quan cho Hoàng Lan là một người không phải là phật tử (vì không xưng pháp danh) chỉ dựa vào tâm ý của mình không trích dẫn được bất cứ luận chứng và luận cứ nào mà lại  khuyên, phê bình  vi Thầy tuệ tri thức của Mật Gia Song Nguyễn.

  Khi đọc bài viết này con nhớ lại lời dạy của Đức Phật trong kinh Bát Đại Nhân Giác “….Đơn sơ gìn giữ đạo.Dùng trí tuệ làm nghiệp ” rõ ràng Đức Phật dạy  trí tuệ mới quan trọng giúp giúp người tu đạt giác ngộ chứ Ngài không dạy ta phải ăn gì để giác ngộ ,con thầm nghĩ ở các chùa, tự viện họ ăn chay nhưng tà kiến, cúng sao giải hạn, cầu an, cầu siêu thì thành tựu sao ? thật đáng hỗ thẹn

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om ah hum

 53. Mật Diệu Hương says:
  Kính bạch Thầy!

  Học trò Mật Diệu Hương đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!

  Om Mani Padme Hum.

 54. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết của vị Thầy rồi ạ

  Con xin tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy đã đổi luận đầy đủ luận chứng dành cho Hoàng Lan

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô trụ thế dài lâu để giáo hóa chúng sanh chúng con

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum

 55. khanhnga says:
  kính Bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Nga đã đọc xong bài này rồi ạ

  Pm Mani Padme Hum

 56. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy đã đối luận, tác pháp chiếu quang đến ông Nguyễn Minh Tiến (Hoàng Lan).

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 57. Kính Bạch Thầy  !

  Con đã đọc bài viết rồi ạ

  Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi tác pháp chiếu quang cho Hoàng Lan. Với những luận chứng luận cứ nhà phật Thầy đã dẫn chứng cho thấy Hoàng Lan tự ý lập ngôn tin vào tâm ý  mình, trong khi đó Hoàng Lan chỉ là tên của thế tục, nếu là phật tử mà chính miệng Hoàng Lan nói là đã nhận lễ quán đảnh từ Đức Dailai Lay ma thì so không dám xưng pháp danh, danh phận cao quý mà cũng không dám xưng thịt chẳng khác nào cầm đèn chạy trước ô tô sao.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ . Om Ah Hum!

 58. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ đọc bài: “Lại thêm một trường hợp lập lờ đánh lận con đen” của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã viết bài đối luận với bạn đọc Hoàng Lan. Với những luận cứ, luận chứng đanh thép từ Thánh giáo lượng, vị Thầy  đã “đả phá đoạn ghi của Nguyễn Minh Tiến cho rằng đức Đạt Lai Lạt ma thứ 14 khẳng định là phải ăn chay  mới thành tựu 3 thừa ngoại Mật”; bằng việc vị Thầy “…nêu rõ không buộc phải ăn chay mới thành tựu giáo pháp, vì các bậc Tổ Mật tông Tây tạng … vẫn không xác quyết điều đó…”. Trong khi đó, Hoàng Lan không đưa ra được bất kỳ luận chứng, luận cứ nào!, với thái độ ngã mạn, tự cao tự đại, Y đã tự phóng tác tâm ý!; Thật đúng là “một kẻ phàm tình lại lên mặt khuyên một giáo thọ Tuệ trí thức Tịnh trú Mật Gia Song Nguyễn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng YOGA Tây tạng!…”. Ngoài ra, Hoàng Lan còn lươn lẹo, xảo biện nhằm “dụ chúng sanh theo con đường bất chánh”. Con tin Luật tắc Nhân Quả không bao giờ sai chạy!, những kẻ như Nguyễn Minh Tiến, Hoàng Lan đã gieo Nhân xấu ác, nhất định phải lãnh nhận Quả báo tương ưng.

  Con tạ ơn vị Thầy đã luôn chỉ dạy chúng con ghi nhớ lời dạy của Đực Phật là: “Duy tuệ thị nghiệp” ạ.

  Con nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 59. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài đối luận của vị Thầy tôn quý với hoàng lan rồi ạ

  Qua bài đối luận của vị Thầy đã cho con biết thêm sao gọi là ăn chay hay ăn mặn  rồi  ạ.lúc trước con chưa vô cánh cửa Mật Gia con cứ nghĩ ăn chay là để tu, ăn chay mới là Phật tử. Giờ qua bài đối luận của vị Thầy cho con hiểu thêm về Mật Tông Tây Tạng ạ,con cũng đã đọc những  bài viết đối luận  của huynh Mật Gia Song Nguyễn cho con hiểu thêm phần nào rồi ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 60. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết này ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã vì lợi lạc của chúng sanh mà tác pháp chiếu quang cho bạn đọc Hoàng Lan với những ý nghĩ chủ quan sai lệch quỹ đạo chánh pháp và tự tin vào tâm ý của mình, cầu nguyện bạn đọc Hoàng Lan sau khi đọc hồi đáp của vị Thầy thấy được sự sai lầm mà sửa đổi, để tránh những hậu quả do gieo nhân xấu. Con xin ghi nhớ lời dạy của vị Thầy rằng “ từ bi nên có trí tuệ và đạo Phật là “ Duy tuệ thị nghiệp” thì nên tập trung vào cái gi?  Cái tâm, cái trí hay cái miệng?. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 61. Mật Mạnh Đạt says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ và sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 62. Mật Thuận Phong says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

   

 63. Mật Hoa Dung says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật thánh.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết: LẠI THÊM MỘT TRƯỜNG HƠP LẬP LỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN của vị Thầy.

  Con hoan hỷ với luận giảng của vị Thầy với bạn đọc Hoàng Lan. Qua đây con hiểu rằng bạn đọc Hoàng Lan lập luận chủ quan theo tâm ý của mình không đúng với những gì Đức Phật dạy là “Duy tuệ thị nghiệp” không phải “Duy thực thị nghiệp”. Ngài dạy 4 phẩm chất cao thượng của chư tăng là đơn sơ với thức ăn, đơn sơ với tọa cụ, đơn sơ với chỗ nghỉ, đơn sơ với thuốc men, Ngài không bảo phải ăn chay. Con cảm tạ ơn Thầy đã luân giảng.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Tuệ Linh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ bài viết: Lại thêm trường hợp lập lờ đánh lận con đen của vị Thầy. Con tán thán trí tuệ Bồ đề tâm của vị Thầy khi tác pháp chiếu quang lời nói vô căn cứ thiếu sự chuẩn xác của Hoàng Lan và đồng thời cũng để chúng con hiểu rõ hơn về tu pháp ăn chay. Đã là người con Phật tử thì mọi thứ phải sống đơn giản nhưng không có nghĩa là đoạn tuyệt thì mới là đi tu để giải thoát. Đơn sơ với thực phẩm chứ không phải cố gắng ăn chay. Thực hành tu pháp để chuyển hoá tâm, tích lũy công đức “Duy tuệ thị nghiệp” để nghiệp chướng được tiêu trừ dần. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tinh tấn thực hành pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum!

 66. Mật ấn says:
  Kính bạch Thầy

  Con là mật ấn   . con đã đọc xong bài viết

  • Con hoan hỷ với luận giải của vị Thầy với bạn đọc hoàng lan qua đây cho thấy hoàng lan lập luận theo ý mình không đúng những gì mà đức phật đã dạy
  • Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và cô
  • Om mani padme hum
 67. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh tác pháp chiếu quang của Vị Thầy dành cho Hoàng Lan, con cầu nguyện cho Hoàng Lan sớm ngày tĩnh thức con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 68. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 69. Mật Địa Cát says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ sau khi đọc xong bài “Lại Thêm Một Trường Hợp Lập Lờ Đánh Lận Con Đen” của Thầy rồi ạ.

  Con tán thán trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy khi tác pháp chiếu quang khai sáng cho Hoàng Lan về lời lẽ vô căn cứ của mình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu với hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 70. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi viết bài đối luận đến bạn Hoàng Lan với đầy đủ luận chứng,luận cứ Phật đà giúp Hoàng Lan và bạn đọc cùng chúng con hiểu được rằng chấp vào chay- mặn là không đúng,ăn chay không phải là yếu tố tiên quyết để bảo chứng cho việc thành tựu ba thừa ngoại mật ,Đức Phật dạy ” Duy Tuệ Thị Nghiệp” chứ không phải” duy thực thị nghiệp” và Ngài cũng dạy ” Tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta” .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh công đức của các chư huynh kim cang đã noi theo tấm gương vị Thầy tác pháp chiếu quang giúp chúng sanh lìa mê về giác.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status