Mar 25, 2014

Posted by in BÀI MỞ | 193 Comments

LÀM PHƯỚC NHIỀU ĐƯỢC ÍT PHƯỚC

LÀM PHƯỚC NHIỀU ĐƯỢC ÍT PHƯỚC

Ai cũng có thể làm phước tùy theo khả năng của mình. Nhiều cơ sở tôn giáo làm phước bằng những chuyến cứu trợ nạn nhân thiên tai, bệnh dịch, thấm đẫm tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “nhiễu điều phủ lấy giá gương…”. Ở các tờ báo lớn đều có trang hoạt động từ thiện, chuyên kết hợp với những cá nhân, đơn vị làm phước cho những mảnh đời bất hạnh… Không ít quý vị tham gia công tác thiện nguyện của các đoàn cứu trợ từ thiện, tự đến nhiều vùng sâu vùng xa. Thật hoan hỷ biết bao với những công việc thiện tâm như vậy!

Đến cầu phước ở những nơi như thế này chắc gì được phước!

Kết quả mang lại trong những lần làm phước đó như thế nào? Kinh Phật nêu ra 4 trường hợp: Làm phước nhiều được phước ít; làm phước ít được phước nhiều; làm phước nhiều được phước nhiều; làm phước ít được phước ít. Tại sao như vậy? Đó là vì động cơ ý thức của mỗi người. Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy ý làm đầu nên cũng do vậy mà kết quả khác nhau.
Không ít “Mạnh thường quân” làm phước không phải vì người mà là vì mình. Có lẽ không khỏi bàng hoàng khi được biết có kẻ bỏ tiền 1.500 USD để mua một sản phẩm tầm thường ở cuộc đấu giá từ thiện, nhưng lại ki bo từng đồng với bà con thân thuộc và bằng hữu của mình. Có kẻ không biết gì về hội họa cũng bỏ ra hàng ngàn đô la mua tranh từ thiện. Có người thất chí trên con đường thăng tiến công danh, bèn lăn xả vào các chuyến cứu trợ vùng sâu vùng xa để mong được người đời gắn vào họ 2 chữ: bất cần. Cũng có kẻ giàu có muốn được thêm tiếng tăm như kiểu “Phú quý sinh lễ nghĩa”, tự mình đứng ra tổ chức công tác từ thiện, kèm theo những đợt đó là báo đài đưa lên hình ảnh, tin bài. Ngoài ra có hàng loạt kẻ ăn theo để hưởng cái danh “từ thiện”. Có một lần tôi được đến chùa Nghệ sĩ ở quận Gò Vấp, nơi có nghĩa trang dành cho cố nghệ sĩ. Người có trách nhiệm ở đây cho biết, họ không ngờ một nghệ sĩ danh tiếng giàu có, lại đóng góp từ thiện ít hơn cả những anh nghệ sĩ nghèo, ít tên tuổi. Trong khi đó, người ta biết nghệ sĩ này sẵn sàng bỏ số tiền gấp 20 lần cho một chuyến từ thiện của một tờ báo nọ chỉ vì được đưa tin.

Họ làm phước không phải bằng trái tim mà bằng khối óc tiêu tốn hàng tỷ nơ ron thần kinh cho “bài toán từ thiện”. Dù sao đi nữa họ cũng đáng được hoan nghênh vì cũng ít nhiều có bố thí. Song, nhân ái mà không có cảm xúc từ bi chỉ là phiến diện. Dường như tất cả cái gì mà họ chờ đợi từ công việc từ thiện là sự vỗ về hoặc làm vinh danh cho bản ngã của mình. Cho nên đức Phật từ bi sẽ xót thương vì biết họ “làm phước nhiều được ít phước”!

Người Phật tử, đã học Phật, tu Phật đều nằm lòng phương châm của đạo pháp là “phước huệ song tu”. Trong kinh “Cứu La Đàn Đầu” thuộc bộ kinh Trường A Hàm kể lại rằng Bà la môn tên là Cứu La Đàn Đầu thiết lễ đại tế cầu đại phúc báo với 500 con bò đực, 500 con bò cái, 500 con bê cái, 500 con dê con, 500 con dê thiến. Hay tin Đức Phật đến địa phương mình, ông ta tìm đến hỏi xem 3 cách tế tự, 16 đồ tế của các bậc tổ tiên ngày trước là như thế nào mà thu được đại phúc? Đức Phật chỉ rõ cho vị Bà la môn kia hiểu rằng các cách tế tự cầu phước của đạo Bà la môn dù nhiều tài vật, thực phẩm, xúc vật đến đâu đi nữa cũng không bằng làm phước cúng dường cho Chư Tăng đạo Phật. Sau đó, Phật nói về các cấp độ hưởng phước tăng dần tiệm tiến (cách sau hơn cách trước) như sau: Xây cất Tăng phòng cho du tăng tá túc; xướng ngôn “Con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng”; thọ trì 5 giới cấm (cấm sát sanh, cấm trộm cắp, cấm vọng ngữ, cấm tà dâm, cấm dùng chất gây nghiện); thiền quán tâm từ thương tưởng hết thảy chúng sanh trong khoảng thời gian vắt xong sữa bò; xuất gia tu hành theo Phật pháp, giới đức đầy đủ, chứng được A la hán quả.

Trưởng giả cấp cô độc cúng dường đức Phật

Qua đó, có thể hiểu là cúng dường Tăng, xây Tăng phòng thuộc về ngoại cúng dường (làm phước bên ngoài), còn những món sau thuộc về ngữ và y , tức là nội cúng dường (làm phước ở bên trong). Phước đó lớn hơn nhiều, trở thành công đức bởi vì ở đó có sự chế ngự và thúc liễm thân tâm mình, không phải ai cũng làm được dù là trưởng giả ngày xưa, hoặc tỷ phú ngày nay.
Do đó, khi đã thấu triệt nghĩa lý, người tu Phật không truy cầu hướng ngoại ngay cả việc làm phước. Họ tự xoay vào bên trong để gọt dũa tâm mình, trau dồi giới hạnh. Khi đó, dù chỉ cúng dường ít nhưng được phước báu nhiều. Nhận xét về ngoại cúng dường để làm phước Phật dạy rõ trong kinh “Tứ thập nhị chương” là “Đãi cơm cho một trăm người ác ăn không bằng đãi một người thiện. Đãi một ngàn người thiện ăn không bằng một người trì ngũ giới… Đãi cơm một vạn người thọ trì ngũ giới không bằng đãi cho một vị đắc quả Tu đà hoàn…”. Đỉnh cuối cho đến cao tột là cúng dường cho một đấng Vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng ăn. Điều đó có nghĩa là “làm phước ít được phước nhiều” như đã nêu trên.

Làm phước

Làm phước

Phật tử ngày nay học Phật, tu Phật theo phương châm “phước huệ song tu”. Trong kinh “Vị tằng hữu thuyết nhân duyên” Đức Phật dạy: “Luận như người nay cầu phước muốn khỏi tội lỗi, cần phải khiêm tốn và tinh cần gần gũi minh sư tu tập trí huệ; ăn năn nghiệp chướng, cải bỏ những việc ác đã qua, sửa làm những việc lành sắp đến. Từ đây dần dần thành tựu trí huệ, vì thành tựu được trí huệ nên tiêu hết các tội”. Nhân đó, chúng ta có thể hiểu rõ là một khi từ bi mà không được kiểm soát bởi trí huệ thì đó không phải giáo pháp chân chính của Phật. Xin kết thúc bài bằng câu nói nổi tiếng của Tôn giả Gampopa: “Bố thí và làm từ thiện với những vật dụng, tiền tài có được bằng trộm cắp, cướp đoạt hay lừa đảo cũng giống như giặt áo da cừu trong nước. Công đức mà chỉ để được danh tiếng và thoả mãn cá nhân chẳng khác gì đổi viên ngọc như ý lấy hạt phân dê”.

Bài và ảnh: Hữu Nguyên
———————
 1. nguyenthanh says:

  TU PHƯỚC VÀ LÀM PHƯỚC
  A/ Dẫn đề: Nguyễn Chánh Tín, Đàm Vĩnh Hưng
  I Thế nào là làm phước? Làm phước tức là từ thiện, giúp người khó khăn, hoạn nạn. II/ Đối tượng làm phước : Ai cũng có thể làm phước, đa số là con người (Tiên, Thiên,) cũng có làm phước. Cá nhân, đoàn thể, tôn giáo (Công ty, báo đài..nghệ sĩ Đàm..)
  III/ Ngoại đạo làm phước:
  1/ Tổ chức từ thiện cứu trợ những vùng bị đói, thiên tai, hỏa tai, thủy tai
  2/ Tổ chức cá nhân giúp đỡ những người nghèo trong tang gia, cảnh khổ chủ yếu là giáo dân, tín hữu hoặc đối tượng cảm tình đạo..
  3/ Tổ chức nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi..
  Tính chất: Không mang tính cá nhân, chỉ mang tính tập thể, chưa có ai là linh mục, giáo sĩ, thái thọ thanh, lễ sanh nhân danh làm
  Tính chất: Họ chỉ tâm niệm một điều đó là việc làm của Chúa, theo thánh ý của Ngài, do vậy tuy khiêm tốn nhưng cục bộ.
  Tính chất: Ngoại đạo khi làm phước tức là tu phước
  IV/ Đạo Phật thế nào?
  1/ Đạo Phật làm phước là “hành thiện”, mỗi ngày người tu tự làm việc thiện hầu tích lũy phước đức. Thí dụ: Bố thí ăn mày, giúp đỡ kẻ khó, phóng sanh thú vật, thí thực quỷ đói.
  2/ Đạo Phật tu phước: *Những gì nêu trên là một tu pháp đạo Phật gọi là thực hành đệ nhất Ba la mật
  a/ Cúng dường chư tăng, ni, đạo sư, xây chùa là ngoại cúng dường
  b/ Xướng ngôn quy y Phật, Pháp, Tăng (kinh Cứu la đàn đầu), giữ 5 giới, thiền quán tâm từ bằng thời gian vắt xong sửa bò
  c/ Tính chất tu phước:
  *Những gì nêu trên là một tu pháp đạo Phật gọi là thực hành đệ nhất Ba la mật
  * Làm phước cúng dường, xây chùa là ngoại cúng dường, quy y, giữ giới là nội cúng dường.
  *So sánh: Ngoại cúng dường không bằng nội cúng dường
  V Kết quả tu phước:
  Có 4 kết quả: Làm phước nhiều được phước nhiều
  Làm phước ít được ít phước
  Làm phước nhiều được ít phước
  Làm phước ít được phước nhiều
  B/ Luận giải:
  • Làm phước nhiều được ít phước vì làm phước sai quỹ đạo vì
  (1) bằng tiền trộm cắp, lừa đảo, cướp đoạt nên giặt áo da cừu trong nước
  (2) sai đối tượng thọ cúng, thọ thí (mạt lợi cúng tà sư, khán giả cúng chánh tín)
  (3) đánh bóng bãn ngã
  (4) làm xong hối tiếc
  VI: Tu phước như thế nào? Phước huệ song tu
  Luận như người nay cầu phước muốn khỏi tội lỗi, cần phải khiêm tốn và tinh cần gần gũi minh sư tu tập trí huệ; ăn năn nghiệp chướng, cải bỏ những việc ác đã qua, sửa làm những việc lành sắp đến. Từ đây dần dần thành tựu trí huệ, vì thành tựu được trí huệ nên tiêu hết các tội”. Nhân đó, chúng ta có thể hiểu rõ là một khi từ bi mà không được kiểm soát bởi trí huệ thì đó không phải giáo pháp chân chính của Phật.
  VII: Mật gia Song Nguyễn tu phước: niệm thần chú Mani, 6 cõi an lành

  • Mật Hải says:
   Mô Phật,
   Chúng con hoan hỷ với luận giải khai thị của Thầy về đề tài TU PHƯỚC VÀ LÀM PHƯỚC.
   Chúng con thành tâm cầu nguyện và mong chờ được nghe bài giảng chi tiết từ vị Thầy tâm linh.
   Xin Thầy từ bi hứa khả!
   Om Mani Padme Hum.
   • nguyen hanh says:
    thua thay,
    con da doc bai nay roi a!
    con cam on thay a!
    • Mật Thành Sơn ( Nguyễn Thanh Sơn) says:
     Con đã hiểu thưa thầy con cảm ơn thầy ạ
   • Quốc Cường says:
    Kích bạch Thầy,

    Con đã đọc bài giảng của Thầy rồi ạ.

    Con xin cám ơn.

    Om mani padme hum

  • Mật Tịnh Tâm says:
   Kính bạch Thầy,
   Nội cúng dường là: “b/ Xướng ngôn quy y Phật, Pháp, Tăng (kinh Cứu la đàn đầu), giữ 5 giới, thiền quán tâm từ bằng thời gian vắt xong sửa bò”, như vậy pháp tu của Mật Gia là thù thắng, do “Ngoại cúng dường không bằng nội cúng dường”. Trò tạ ơn Thầy đã khai thị.
   Trò đảnh lễ Thầy!
   Om Mani Padme Hum
 2. tư phúc hoa says:
  Làm việc thiện mà muốn người biết thì không phải chân thiện
  Làm việc ác mà không muốn người biết thì là đại ác
  • Nguyên Thành says:
   Không nên nghĩ vậy! Nên xem lại vì sao Tăng Tử cứu người sau đó giữ kín bị Khổng Tử khiển trách.Đó là vì cần những tấm gương sáng cho mọi người làm theo, miễn sao trong tâm mình không rơi vào “bát phong” là được rồi! Có kẻ giả vờ im lặng, giấu tên, ẩn mặt trong thiện nguyện cứu trợ, từ thiện, nhưng lại sau đó âm thầm rỉ tai người khác để loan tin, thì chẳng khác nào là khoe khoang? Do vậy, bất kỳ phương tiện nào đều sử dụng được, dù ẩn hay hiện, chỉ sai lầm là sau khi làm tuy dấu tên, che tuổi mà về vắt chân tự phong mình là “Cấp cô độc”. Nếu đạo hữu nghĩ như thế thì trái với tinh thần Bồ tát đạo. Vậy, cho nên có thể suy ra rằng tốt hơn là đạo hữu đừng viết comment vì làu thông danh ngôn mà gắng đưa lên cho bạn đọc làm chi? Chẳng khác gì “làm thiện mà muốn người khác biết không phải là chân thiện” (giỏi chữ mà muốn người khác biết không phải là chân trí thức vậy?!).
  • Nguyễn Thanh Sơn says:
   Con đã đọc bài này cảm ơn thầy ạ
 3. Mật Thái Dương says:
  Thưa thầy,
  Bài viết khiến con nhớ tới câu
  “Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hoặc làm với tâm ô nhiễm, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo.
  Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hoặc làm với tâm thanh tịnh, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình.”

  Con đa tạ thầy và các đạo hữu đã chia sẻ bài viết rất hay.
  Om mani padme hum.

 4. Đồng Châu says:
  Rất đồng ý đồng tâm với phân tích rất sát đáng với phật pháp của diễn giả; mong trang Chanhtuduy được đến với nhiều người làm tiếng chuông thức tĩnh chúng sanh toát vòng Vô minh khổ đau phiền não!
 5. mật nữ says:
  Làm phước là tao ra trong lòng minh tình thuong luôn nghĩ về chúng sinh ,con nghi rằng khi lòng minh phát tâm lòng sẽ không nghi đên phuoc nhieu hay it va cũng khong mong đuoc đáp trả ,những viêc làm tôt sẽ tao ra niềm hanh phúc ngay liền vơi mình
  • Nguyên Thành says:
   Không đúng, cần phải trang bị trạch pháp nhãn để nghĩa cử làm lành không rơi vào ngọn gió bát phong, nếu không Đức Phật không dạy cách làm thiện trong kinh “Phân biệt cúng dường”. Nếu trò nghĩ như vậy, rơi vào cách tu phước của ngoại đạo chứ không phải đệ nhất ba la mật của Đạo PHật.
 6. Mật Diệu Hằng says:
  Kính Thầy,
  Bài giảng của Thầy rất sâu sắc và giúp con ngộ ra một điều. Duyên hay Nghiệp đều từ tâm mà ra. Tâm lành sẽ sinh Duyên lành. Tâm từ bi sẽ tự tạo ra phước đức cho bản thân.
 7. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con cam ta an duc Thay da cho con hieu duoc phan nao ve lam phuoc nhieu duoc phuoc it va cach lam phuoc ,tu phuoc cua dao Phat noi Chung va ngoai dao noi rieng.
  Om Ah Hum
  • nguyenthanh says:

   Trò đọc nhiều như vậy là rất tốt! Đọc nhiều sẽ trang bị nhiều luận cứ và luận chứng Phật môn, tạo điều kiện cho người tu phân biệt được chánh-tà. Thầy hài lòng.

 8. Ngocanh says:
  Thưa Thầy!
  Thầy đã cho con và nhiều người hiểu rõ hơn về làm Phước và được Phước .
  Kính Thầy
 9. nguyennga says:
  kinh bach thay !
  con da doc bai nay roi a
  um ma ni peme hum
 10. Lệ Tâm says:
  Mô Phật.Con Kính chào Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi,con cũng làm từ thiện được 2 năm nay.vấn đề trong bài giảng của thầy con thấy đang là chuyện phổ biến hiện nay.con có những người bạn thuộc tầm lớp đại gia nhưng mỗi khi nhờ họ đóng góp,giúp một tay thì rất khó.bỏ ra một vài triệu để chia sẽ với những người khốn khó thì họ rất tiếc,k giúp được.những có những đêm họ đánh bài thua 1 vài tỷ là chuyện bình thường.còn có người thì trong lúc đi làm có chuyện gì khó khăn thì k thấy họ nhưng chuẩn bị chụp hình hoặc được phỏng vấn là thấy có mặt họ liền.
  Đọc xong bài giảng này con đã hiểu được mọi việc

 11. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi!
  Om Mani Padme Hum
 12. Mat Hoàng Ánh says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ah
  Om Mani Padme Hum
  • nguyenthanh says:

   Trò comment như vậy là tốt! Hãy đọc bài “Người Mỹ thầm lặng” và “Đôi dòng về chánh tư duy. com” sẽ hiểu thêm vì sao nên đọc và comments.

 13. Mật Thiệu says:
  Mô Phật.Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy,qua bài này giúp con phần nào biết được vì sao làm phước nhiều được phước ít,làm phước ít được phước nhiều,làm phước nhiều được phước nhiều,làm phước ít được phước ít.Con cảm tạ ơn Thầy từ bi đã trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn để chúng con biết phải làm gì.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om ma ni pad me hum.
 14. Trường Giang says:
  Con kính chào Thầy.

  Đọc xong bài viết này con mới hiểu, làm phước hay bố thí không phải chỉ cho đi là đủ, còn phải cho đúng lúc, đúng người và phát tâm thì mới có nhiều kết quả.
  Con xin cảm ơn Thầy về bài viết.

 15. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

  • Mật Nguyên Tánh says:
   Kính bạch Thầy,

   Con đọc lại bài này rồi ạ.

   Qua bài pháp, con thật hoan hỷ khi Phật tử có được những cách làm phước đơn giản nhưng rất lợi lạc như Đức Phật đã dạy trong kinh “Cứu La Đàn Đầu”, và tuy là “làm phước, tu phước” nhưng thật sự đây cũng chính “tu huệ” vì đã gieo nhân trí tuệ.

   Kính Thầy,

   Om Mani Padme Hum

  • Mật Nguyên Tánh says:
   Kinh bạch Thầy,

   Con đọc bài này rồi ạ.
   Thời đại này tà sư nhiều như cát sông Hằng , con cầu mong cho thật nhiều người đọc được bài này đặc biệt là các Phật tử.

   Kính Thầy,

   Om Mani Padme Hum

 16. Mật Hoàng Tâm says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Om Mani Padme Hum!

 17. hungnguyen says:
  thua thay con da doc bai nay lam phuoc nhieu huong phuoc it lam phuoc it huong phuoc nhieu cung giong nhu minh an chay dung de nguoi ta biet hom nay minh an chay hay khoat ben ngoai mot tam ao khac con ben trong chi mimh biet thoi con cam on thay
 18. Diệu Viên Nguyên says:
  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy. Con hoan hỷ vô cùng khi được đọc bài Pháp rất quý giá mà Thầy ban cho chúng con. Qua bài Pháp, con đã hiểu được có 4 kết quả từ việc làm phước. Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu nên quả của việc làm phước có sự sai khác. Nếu làm từ thiện mà không có thực tâm mà chỉ cốt để làm vinh danh bản thân, tăng trưởng bản ngã thì dù có làm phước nhiều nhưng chỉ nhận được phần phước ít ỏi.
  Bên cạnh đó, con biết thêm được 2 loại cúng dường là nội cúng dường và ngoại cúng dường. Trong đó, người Phật tử nên hướng về nội cúng dường, cần phải luôn luôn gọt dũa thân tâm mình, trau dồi giới hạnh, tinh tấn thực hành Pháp thì sẽ tạo ra công đức, mà công đức bao gồm cả phước đức. Như vậy ta làm phước ít mà được phước nhiều.
  Con xin cúi đầu kính đảnh lễ tri ân Thầy đã khai thị cho con hiểu về việc làm phước.
  Ngưỡng nguyện Thầy, Cô và các đạo huynh Mật Gia nhiều sức khỏe.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  Om mani padme hum.
 19. nguyenthianhtuyet says:
  Kính thưa thầy!
  Đọc bài viết này của thầy con đã được khai sáng nhiều vấn đề trong cuộc sống mà trước tới giờ con vẫn ngô nhậnđể con không lam những việc vô ích nữa.
  Con cảm ơn thầy!
 20. Thanh thuy says:
  Thua con doc song bai nay roi ah
 21. hanh says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ah,
  Kính Thầy,

 22. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy
  con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.om ah hum
 23. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Nhị Khang hoan hỷ được đọc luận giải sâu sắc của Thầy về cầu phước, tu phước, làm phước và bài viết của đạo hữu Hữu Nguyên sao cho đúng với người tu Đạo Phật. Qua những phân tích rõ ràng, Thầy chỉ rõ cho con biết được đâu là những việc được coi là tu phước và làm phước để đạt được ” phước huệ song tu”. Với lòng từ bi vì mình và chúng sanh trước mọi hành động đều phải được soi chiếu bởi trí tuệ, bằng những giáo pháp, giáo điển nhà Phật, chỉ khi đó việc làm như vậy mới đúng là tu phước, làm phước khi đó làm phước mới nhận được phước lành. Với tâm cầu phước, làm phước mà không xuất phát từ bồ đề tâm, vì chúng sanh thì việc tưởng như tạo phước như vậy lại làm cho gia tăng ngã mạn bản thân, lại tạo nhân tám ngọn gió thế gian. Dần rời xa mục đích tối thượng của tu tập là đạt giải thoát.
  Con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con xin cầu mong được Thầy, Đạo sư, Bổn tôn gia hộ, ban cho vũ khí chú tâm, tỉnh thức và chánh niệm để con phòng hộ trước những điều bất thiện.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum.
 24. Mật Khả Phúc says:
  Kính bạch Thầy,
  Con rất hoan hỉ khi đọc bài giảng “làm phước nhiều được ít phước” và đề tài “Tu phước và Làm phước”.
  Con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy đã khai thị cho con.
 25. Mật Minh Toàn says:
  Cảm ơn Thầy,

  Con đã đọc bài này ,

 26. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Đối với học trò MGSN dưới sự hướng dẫn của vị Thầy chúng con có được phương pháp “làm phước ít được phước nhiều”. Bằng cách tác pháp quy y tam bảo mỗi ngày, thực hiện bồ đề tâm nguyện qua 16 động tác sinh hoạt hằng ngày, thọ trì 5 giới cấm chúng con cũng không cần phải bỏ thời gian tiền bạc để tham gia các hoạt động từ thiện chỉ vì cái danh. Chỉ bằng phương pháp đơn giản không mất nhiều thời gian tài sản và thực hành mọi lúc mọi nơi nhưng đem lại lợi lạc vô song.Trong kinh “Cứu La Đàn Đầu” thuộc bộ kinh Trường A Hàm kể lại rằng Bà la môn tên là Cứu La Đàn Đầu thiết lễ đại tế cầu đại phúc báo với 500 con bò đực, 500 con bò cái, 500 con bê cái, 500 con dê con, 500 con dê thiến. Hay tin Đức Phật đến địa phương mình, ông ta tìm đến hỏi xem 3 cách tế tự, 16 đồ tế của các bậc tổ tiên ngày trước là như thế nào mà thu được đại phúc? Đức Phật chỉ rõ cho vị Bà la môn kia hiểu rằng các cách tế tự cầu phước của đạo Bà la môn dù nhiều tài vật, thực phẩm, xúc vật đến đâu đi nữa cũng không bằng làm phước cúng dường cho Chư Tăng đạo Phật. Sau đó, Phật nói về các cấp độ hưởng phước tăng dần tiệm tiến (cách sau hơn cách trước) như sau: Xây cất Tăng phòng cho du tăng tá túc; xướng ngôn “Con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng”; thọ trì 5 giới cấm (cấm sát sanh, cấm trộm cắp, cấm vọng ngữ, cấm tà dâm, cấm dùng chất gây nghiện); thiền quán tâm từ thương tưởng hết thảy chúng sanh trong khoảng thời gian vắt xong sữa bò; xuất gia tu hành theo Phật pháp, giới đức đầy đủ, chứng được A la hán quả. Vả lại trong kinh “Tứ thập nhị chương” là “Đãi cơm cho một trăm người ác ăn không bằng đãi một người thiện. Đãi một ngàn người thiện ăn không bằng một người trì ngũ giới… Đãi cơm một vạn người thọ trì ngũ giới không bằng đãi cho một vị đắc quả Tu đà hoàn…”.
  Om Ah Hum!
 27. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài và luận giải của Thầy về “tu phước và làm phước”. Qua luận giả của Thầy Con hiểu được việc làm phước giữa người không tu phật và người tu phật có sự khác biệt. làm phước của người không tu phật chỉ được phước đức giới hạn và căng phồng bản ngã mà thôi,việc làm phước của người tu phật là tự làm việc thiện hầu tích lũy phước đức. Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu làm phước nhiều được phước ít,làm phước ít được phước nhiều,làm phước nhiều được phước nhiều,làm phước ít được phước ít.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu quay bánh xe chánh pháp vì lợi lạc tất cả chúng sanh
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!
 28. Mật Mạnh Hùng says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “Làm phước nhiều được ít phước”của Hữu Nguyên và những khai thị của Thầy. Qua đó con thấy rằng làm phước bằng từ thiện cứu trợ vì vỗ về hoặc làm vinh danh cái tôi của mình là làm phước nhiều được phước ít còn theo quan điểm đạo Phật có hai pháp tu là ngoại cúng dường là cúng dường chư tăng, ni, xây chùa, xướng ngôn quy y Phật, Pháp, Tăng . Ví như việc ngoại cúng dường làm phước Phật dạy rõ trong kinh “Tứ thập nhị chương” là “Đãi cơm cho một trăm người ác ăn không bằng đãi một người thiện. Đãi một ngàn người thiện ăn không bằng một người trì ngũ giới… Đãi cơm một vạn người thọ trì ngũ giới không bằng đãi cho một vị đắc quả Tu đà hoàn…”. Còn nội cúng dường là thông qua việc hàng ngày xướng ngôn “Con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng”; thọ trì 5 giới cấm (cấm sát sanh, cấm trộm cắp, cấm vọng ngữ, cấm tà dâm, cấm dùng chất gây nghiện); thiền quán tâm từ thương tưởng hết thảy chúng sanh, thực hành pháp. Đó mới chính là làm phước ít được phước nhiều. Con cảm ơn Thầy vì đã đưa bài viết hay của tác giả Hữu Nguyên và những khai đầy ý nghĩa của Thầy.
  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum.
 29. Nguyễn Minh Nhật (du học sinh tại Úc) says:
  Kính bạch thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu về việc làm phước ạ. Xưa nay con vẫn tự tâm niệm bản thân là người dễ động lòng, nếu có thể giúp được người khác thì con sẵn sàng làm mà không dùng đến “tuệ” để suy nghĩ nhiều rằng liệu việc mình làm có thực sự tốt không, có phải làm phước hay là “hoạ”. Con đi du lịch đến Sapa, thấy trẻ em miền núi đứng dọc đường xin tiền, lúc đó con chỉ suy nghĩ được trong đầu: oh, trời lạnh như thế mà bọn trẻ con ăn mặc phong phanh, thật tội nghiệp”. Nên chúng nó xin tiền thì con cho tiền. Nhưng sau này con mới hiểu qua lời giải thích của 1 chị bạn, như thế không phải giúp chúng nó, chúng nó sẽ thấy việc xin tiền dễ mà không đến trường, không đi học nữa, nên việc con làm ko phải là đang giúp người khác. Hôm nay con đã hiểu rõ hơn rất nhiều ạ.
  Con kính chúc thầy sức khoẻ ạ.
 30. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của tác giả Hữu Nguyên và comment của Thầy và các đạo huynh, đạo hữu rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con cách làm phước ít được phước nhiều và làm phước một cách có trí tuệ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Ah Hum.

 31. Phuong Pham says:
  Thưa thầy, con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con xin cảm ơn thầy!
  • chanhtri says:

   Thầy mừng vì con có thời gian nhiều hơn để đọc bài và hiểu tốt! Gắng lên nhé!

 32. Huỳnh Trung Nguyên says:
  Thưa con đã đọc bài này rồi.
  Con sẽ cố gắn.
 33. Lê Dung says:
  Kính bạch Thầy! con đã đọc bài viết rồi ạ. Con tạ ân Thầy đã khai thị cho con về vấn đề làm phước và tu phước, vì sao làm phước nhiều được ít phước. Đọc bài viết của Thầy, con chợt nhớ đến câu chuyện về Hào Anh từng nổi cộm trên các trang báo một thời gian, từ một cậu bé bị bạo hành, sau khi nhận và tiêu hết số tiền giúp đỡ của các mạnh thường quân cậu bé đã rơi vào vòng lao lý vì trộm cắp. Con nhận ra rằng tuy việc làm thiện phải xuất phát từ Tâm, nhưng Tâm đó cũng cần phải có sự soi sáng của trí tuệ. Bởi như lời Thầy đã huấn thị ” Từ bi mà không được kiểm soát bởi trí huệ thì đó không phải là giáo pháp chân chính của Phật”. Con cầu nguyện cho mọi chúng sanh luôn được ngọn đèn trí huệ soi sáng.
 34. Phù Dung says:
  Bạch thầy con đã đọc bài này. Con hiểu những điều này trước đó. Nhưng đọc xong bài này con hiểu rõ hơn. Cảm ơn thầy.
  • Mật Hải says:
   Mô Phật! Mật Hải hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu.
   Trước đây Mật Hải cũng mù mờ nhiều vấn đề, loay hoay làm phước nhưng lại chẳng có phước. Nay nhờ Thầy, nhờ đọc chanhtuduy.com nên Mật Hải hiểu nhiều hơn, vì vậy mà hành động dần phù hợp hơn với quỹ đạo chánh pháp.

   Chúc đạo hữu và bạn đọc hữu duyên, những ai cầu phước sẽ được “gần gũi minh sư tu tập trí huệ; ăn năn nghiệp chướng, cải bỏ những việc ác đã qua, sửa làm những việc lành sắp đến. Từ đây dần dần thành tựu trí huệ, vì thành tựu được trí huệ nên tiêu hết các tội” như lời Phật dạy.

   Chúng đệ tử đảnh lễ tri ân Thầy.
   Chúng con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc cho chúng sanh.

   Om Mani Padme Hum.

 35. Mật Tuệ Tri says:
  Mô Phật,
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy. Bây giờ con đã hiểu tại sao làm phước nhiều được phước ít; làm phước ít được phước nhiều; làm phước nhiều được phước nhiều; làm phước ít được phước ít. Con cũng hiểu thêm về hai khái niệm nội cúng dường và ngoại cúng dường trong đó nhấn mạnh hình thức thứ nhất ở ý nghĩa tạo ra công đức gieo nhân giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.
  Con kính đảnh lễ tri ân Thầy.
  Om mani padme hum.
 36. Mật Đạo Pháp says:
  Mô Phật !
  Con đã đọc bài này rồi ạ,
  Con hoan hỷ với luận giải khai thị của Thầy về đề tài TU PHƯỚC VÀ LÀM PHƯỚC.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô
  Cầu cho chúng sinh mở cửa đi vào thành phố giải thoát
  Om Mani Padme Hum.
 37. Nga (HN) says:
  Trong Kinh Kim Cang đức Phật đã dạy “Bố thí mà không phải bố thí mới thực là bố thí”. Con hiểu là làm phước mà không cầu phước báo, không nghĩ là mình đang làm phước mà chỉ coi đó là việc làm lợi cho tất cả chúng sanh với tâm không phân biệt, không chấp công (không kể công, không tự cao là mình đã làm phước cho người khác), làm việc thiện với tâm khiêm hạ và coi đó là một việc rất bình thường thì mới có thể đem lại công đức rốt ráo được.
 38. Minh uyên says:
  Con rất hoan hỷ đọc bài này
 39. Minh uyên says:
  Con rất hoan hỷ đọc bài này
 40. Mật Quang Minh says:
  Mô Phật.
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy khi đọc những luận giải của Thầy qua bài Pháp ” Làm phước nhiều được phước ít” . Con đã hiểu được vì sao làm phước nhiều được phước ít,làm phước ít được phước nhiều,làm phước nhiều được phước nhiều,làm phước ít được phước ít. Thầy đã luận giải rõ: Phật tử ngày nay học Phật, tu Phật theo phương châm “phước huệ song tu”. Trong kinh “Vị tằng hữu thuyết nhân duyên” Đức Phật đã dạy: “Luận như người nay cầu phước muốn khỏi tội lỗi, cần phải khiêm tốn và tinh cần gần gũi minh sư tu tập trí huệ; ăn năn nghiệp chướng, cải bỏ những việc ác đã qua, sửa làm những việc lành sắp đến. Từ đây dần dần thành tựu trí huệ, vì thành tựu được trí huệ nên tiêu hết các tội”. Nhân đó, chúng ta có thể hiểu rõ là một khi từ bi mà không được kiểm soát bởi trí huệ thì đó không phải giáo pháp chân chính của Phật. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy và y giáo phụng hành. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum !
 41. anhtuan8010 says:
  Kinh thưa Bạch thầy. Con da dọc bài viết này rồi a. Con sẽ nghe theo sự chỉ bảo của thầy, cô gắng tu tập phước nội vi, kết hợp làm phước ngoại vi.
  Cầu chúc cho sức khỏe của thầy vì sự phát triển của chánh tu duy.
  Cầu chúc cho tất cả chúng sanh cải ta quy chanh, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành phật!
 42. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc xong bài Pháp của Thầy,qua bài Pháp này con đã biết được các cách làm Phước và làm Phước thế nào cho đúng
  Con xin cảm ơn Thầy đã giúp cho chúng con hiểu rõ vấn đề
  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh
  Om mani padme hum
 43. Lương gia linh says:
  Con xin tri ân lời giảng của thầy
  • Chánh Tri says:

   Không dám, thầy trò chúng ta tri ân Đức Phật vì Ngài đã dạy như thế, tôi chỉ chuyển ngữ mà thôi!

 44. cam huong says:
  thua thay con da doc xong bai nay roi con cam on thay
 45. Đoàn Việt says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài giảng này rồi ạh!
  Bài giảng cho con thấy có một số người vì sao “làm phước nhiều,được ít phước” bởi ở đâu đó trong họ đang bị “ngọn gió khen chê” điều khiển,nhưng vì việc họ làm phước nên họ được phước.
  Xin cố gắng học “từ thấp đến cao”,con không dám dùng từ “tu tập” bởi con là một kẻ ngoại đạo,là một người bị bóng tối bao phủ,chỉ xin được nhiều ý trí kiên định để có thể từ “bóng tối bước ra ánh sáng”.
  Xin được hữu duyên để được đọc và học nhiều hơn những lời giảng của Thầy.
  Om Mani Padme Hum.
 46. Đoàn Việt says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài giảng này rồi ạh!
  Bài giảng cho con thấy có một số người vì sao “làm phước nhiều,được ít phước” bởi ở đâu đó trong họ đang bị “ngọn gió khen chê” điều khiển,nhưng vì việc họ làm phước nên họ được phước.
  Xin cố gắng học “từ thấp đến cao”,con không dám dùng từ “tu tập” bởi con là một kẻ ngoại đạo,là một người bị bóng tối bao phủ,chỉ xin được nhiều ý trí kiên định để có thể từ “bóng tối bước ra ánh sáng”.
  Xin được hữu duyên để được đọc và học nhiều hơn qua những lời giảng của Thầy.
  Om Mani Padme Hum.
 47. Thành Trì says:
  Kính thưa thầy!
  Con đã đọc xong bài giảng của thầy rồi ạ. Con cảm ơn thầy!
 48. Ngọc Bích says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con đã hiểu được sâu sắc hơn thế nào là làm phước.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om ah Hum.
 49. Phạm Hoàng Huy says:
  Kích bạch Thầy,
  Con đã đọc bài giảng của Thầy rồi ạ.
  OM MANI PADME HUM
 50. Mật Trang Xuân says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi.
  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô.
  Om Mani Padme Hum
 51. Mật Thanh Tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Qua bài luận giải của Thầy về “làm phước và tu phước” cho con thấy được sự khác biệt việc làm phước giữa người tu Phật và người không tu Phật.Làm phước hay bố thí cần phải trang bị trạch pháp nhãn để không rơi vào 8 ngọn gió độc thế gian nếu không cho dù có làm phước nhiều nhưng chỉ nhận được ít phước.Người Phật tử với tâm cầu phước làm phước phải xuất phát từ bồ đề tâm vì chúng sanh trước mọi hành động thì sẻ tạo ra công đức,cầu phước mà muốn khỏi tội lỗi cần phải khiêm cung ,tinh tấn gần gũi minh sư tu tập trí tuệ,cải bỏ những việc ác đã qua sửa làm những việc lành sắp đến sẽ dần thành tựu trí tuệ sẻ tiêu hết tội.Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác Ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 52. Phạm Đình Phú says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc xong và con đã hiểu
  Thế nào là làm phước
 53. Ngô Ngọc Thanh Trúc says:
  KÍNH BẠCH THẦY
  CON ĐÃ ĐỌC BÀI VIẾT NÀY
  OM MANI PADME HUM
 54. Anh Tuấn says:
  Kính Bạch Thầy

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Bây giờ con mới hiểu thế nào là ” Phước Huệ song tu” ạ . Như đuọc thấm nhuần lời dạy của Đức Phật , con mng mình tu tập sao cho tinh tấn , khiêm tốn , chuyên cần và cầu mong được gần các bậc minh sư như thầy để được chỉ dạy giáo pháp ạ

  Cầu Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh

  Om Mani Padme Hum

 55. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con thành tâm đảnh lễ Thầy.
  Thưa Thầy, con xin cam tạ ơn phước của Thầy, đã cho con được đọc bài viết quý báu này, con sẽ cố gắng tiếp thu dần dần, từ các bài giảng của Thầy ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Con xin cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MA NI PADME HUM
 56. LY BICH VI says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ !
  OM MA NI PADME HUM.
 57. L.Y. Hà Tiến says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 58. Nguyễn Hoàng Vân says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này, kính chúc Thầy sức khoẻ.
 59. Minh Tâm sài gòn says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài
  Ohm Mani padme hum
 60. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Qua bài viết của Thầy con hiểu thêm thế nào là tu phước và làm phước ở ngoại đạo và trong đạo phật.
  Om Mani Padmê Hum.
 61. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùng) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài làm phước nhiều được phước ích.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giản dạy sâu sắc cho chúng con hiểu được nhiều.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức và trạng Thái giác ngộ.
  Om maniPadme hum.
 62. Hoàng minh tâm says:
  Trọng kính bạch thầy. Con hoàng minh tâm nguyện là cái áo chánh kiến được mặc vào để chống lại gió chướng quỷ ma
 63. Mật Tịnh Dung says:
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu về Tu Phước và Làm Phước.
  Om Mani Padme Hum
 64. Vũ Hiên An says:
  Đối với con, từ thiện ít nhiều với khả năng của mình. Đã làm từ thiện là làm bằng trái tim chứ không phải chỉ để được cái danh.
  Con đã đọc bài này, cảm ơn thầy đã chia sẻ!
  Con luôn chúc thầy nhiều sức khoẻ.
 65. Nguyễn Như Quỳnh says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
  Làm phướcnhiều mà khoe thì thật giả dối đó là điều không thật sự thành tâm mà chỉ là mang tính chất vụ lợi cho bản thân . Con Chúc Thầy Cô có một sức khỏe tốt .
  Con cảm ơn Thầy .
  Om mani padme hum
 66. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài giảng ” Làm phước nhiều được ít phước” rồi ạ.
  Con xin cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con về việc ” làm phước” thật sâu sắc. Mỗi lần đọc xong bài giảng của Thầy con lại giật mình vì biết rằng từ trước giờ con đã mắc vào quá nhiều tà kiến vì vô minh. Con xin cảm ơn Thầy đã khai thị.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sinh.
  Om Mani Padme Hum
 67. Loan Nguyen says:
  Mô Phật con cảm ơn Thầy!!!
 68. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
  Bạch thầy,con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn thầy và cảm ơn bạn Mật Quốc Sanh đã tận tâm trợ duyên cho con
 69. Nguyễn Thu Hoài (QN) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm ơn thầy!
 70. Lê Mai Dung says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết và những lời giáo huấn của Thầy về Tu phước và Làm phước.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị.
  Cầu mong cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om mani padme hum
 71. Ngô bảo phương ngân says:
  Kính thưa thầy
  Con tên Ngô Bảo Phương Ngân đã được mở rộng tầm hiểu biết, cảm ơn thầy
 72. Lê Thị Tuyết says:
  Thưa thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con cảm ơn thầy, cô ạ.
  Om mani padme hum
 73. Phạm Thị Ninh Chi says:
  Kính bạch thầy.
  Con đã đọc bài viết và con cảm thấy rất tâm đắc. Con cảm ơn và chúc sức khỏe thầy ạ.
 74. Hoằng Bẩm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Huynh Hữu Nguyên và Comment những lời giáo huấn của Thầy về Tu phước và Làm phước để phước huệ viên mãn trong Luận giải:
  • Làm phước nhiều được ít phước vì làm phước sai quỹ đạo vì
  (1) bằng tiền trộm cắp, lừa đảo, cướp đoạt nên giặt áo da cừu trong nước
  (2) sai đối tượng thọ cúng, thọ thí (mạt lợi cúng tà sư, khán giả cúng chánh tín)
  (3) đánh bóng bãn ngã
  (4) làm xong hối tiếc
  VI: Tu phước như thế nào? Phước huệ song tu
  Luận như người nay cầu phước muốn khỏi tội lỗi, cần phải khiêm tốn và tinh cần gần gũi minh sư tu tập trí huệ; ăn năn nghiệp chướng, cải bỏ những việc ác đã qua, sửa làm những việc lành sắp đến. Từ đây dần dần thành tựu trí huệ, vì thành tựu được trí huệ nên tiêu hết các tội”. Nhân đó, chúng ta có thể hiểu rõ là một khi từ bi mà không được kiểm soát bởi trí huệ thì đó không phải giáo pháp chân chính của đạo Phật .Chân thật trì chú MANI (với tâm từ bi muốn chúng sanh 6 cõi lìa khổ an lạc),buông xả thân tâm thế giới là đại Bố Thí.
  Cầu mong cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh mở cửa vào thành phố của giải thoát.
  Om mani padme hum.
 75. Nguyễn Bảo Châu says:
  Kính Bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi ạ.
  • Chanhtri says:
   Ừ, con đọc thêm bài này nhé

   http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-145-the-nao-goi-la-phat-tu/

 76. Nguyễn Đức Đạt says:
  Kính bạch thầy con đã đọc bài viết này rồi ạh
  Con cảm ơn thầy vì lời chỉ dạy
  • Chanhtri says:
   Ừ, con đọc thêm bài này nhé

   http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-80-doi-dong-ve-chanhtuduy-com/

 77. MẬT GIÁC ĐỨC says:
  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng bài LÀM PHƯỚC NHIỀU ĐƯỢC PHƯỚC ÍT
  Con vô cùng hoan hỷ
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tưu phật tánh hạnh phúc
  Om mani padmehum
 78. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con xin kính chúc Thầy và Cô luôn mạnh khỏe và bình an ạ. Cầu cho chúng sanh luôn được hạnh phúc.
  OM Mani Padme Hum
 79. Mật Hồng Như(Nguyễn Thị Thu Hiền) says:
  Kính Bạch Thầy!
  con đã đọc bài này rồi ạ.
  con vô cùng hoan hỷ đọc được bài này, con xin cảm tạ ơn Thầy đax khai thị cho chúng con về chuỵen làm phước.
  con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  um mani padme hum.
 80. Nguyễn Tiến Sỹ says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài Pháp đầy lợi lạc này. Con thêm hiểu lời khai thị củaThầy: Phật tử ngày nay, học Phật, tu Phập theo phương châm ” Phước huệ song tu”, phải trang bị cho mình trạch pháp nhãn hay chính là chánh kiến, chánh tư duy để khi làm lành không bị rơi vào ngọn gió “bát phong” để “làm phước ít, được nhiều phước” như cách tu tập của Mật gia Song Nguyễn.
  Con vô cùng hoan hỷ và thanh tâm đảnh lễ Thầy.
  Om Mani Padme Hum.
 81. Hoàng Văn Thái says:
  kính bạch thầy
  con đã đọc xong bài này rồi ạ
 82. Chi Vy says:
  Kính Bach thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Om mani padme hum.

 83. Nguyên Ân says:
  Bạch thầy
  Còn đã đọc bài này rồi ạ !
 84. Nguyen van be huy says:
  Kinh thầy.con dã dọc bai này rồi thầy ơ .
 85. Phạm Vũ Chiến says:
  Thưa thầy con đọc bài rồi ạ,con cảm ơn thây đã chỉ dậy
 86. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn luôn tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum!
 87. Đỗ Hoàng Chinh (phú quốc) says:
  Kính Bạch Thầy.con đã đọc bài này rồi ạ.
  Cầu cho chúng sanh luôn luôn thức tỉnh ở trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum!
 88. Le Son Ha says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
 89. Bùi Thu Hà says:
  Thưa Thày con vừa đọc xong bài này. Con nghĩ tác giả bài viết muốn khuyên chúng ta làm phước không vụ lợi. Từ thật tâm chứ không vì mục đích danh tiếng hay đòi hỏi thu lại được gì.

  Bản thân con rất ít lần rút tiền quyên từ thiện, quyên góp vì người nghèo. Bởi vì bố mẹ, và người thân con cũng đang rất khó khăn, bản thân con cũng chưa giúp được họ. Nhưng con hiểu làm phước còn có thể bằng nhiều hình thức khác: Ví dụ con dạy học cho một vài đối tượng không lấy tiền. Đó cũng là một hình thức cho đi đúng không Thày.

 90. Mật Huệ Ánh(Nguyễn Ngọc Ánh) says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sang thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 91. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ!
  Nội cúng dường; Xướng ngôn Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng, Giữ 5 giới, thiền quán tâm… hơn ngoại cúng dường: Xây cất phòng cho chư Tăng tá túc, làm từ thiện…
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con ạ!
  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Mani Pahme Hum!

 92. Pham Thi Bich Thuy says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ, bài viết đã khai sáng cho con, con cảm ơn Thầy.

  Con Bích Thủy (Đan Mạch)

 93. mât nguyên đan (đoàn thị hải) says:
  kính bạch thầy !
  con đã đọc xong bài này rôi thầy ạ .
  con cảm tạ ơ thầy !
  om mani padme hùm .
 94. Mật Giác Hương says:
  Kính Bạch Thầy,

  Mật Giác Hương đã đọc bài viết: “Làm phước nhiều được ít phước”.

  Con cầu mong sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

  Mật Giác Hương.

 95. Trần Thị Quỳnh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con là Trần Thị Quỳnh, sinh năm 1995,  quê ở Thái Nguyên

  Hiện con là sinh viên năm thứ 4, trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên

  Con được chị Mật Định Châu giới thiệu nên biết đến Thầy và trang mạng chanhtuduy.com

  Con đã đọc bài viết này của Thầy

  Sau khi đọc bài này, con nhận ra làm phước chỉ vì cái danh thì cho dù làm nhiều đi chăng nữa cũng không nhận lại được nhiều, nhưng đôi khi mình đi đâu đó gặp người có hoàn cảnh khó khăn, mình sẵn sàng giúp đỡ không cần nhận lại điều gì thì lại nhận lại được nhiều điều, chưa nói đến mình nhận được phước hay không nhưng sau mỗi việc mình làm như vậy mình thấy tâm của mình vui vẻ và hạnh phúc.

  Con cảm ơn thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ cuả Thầy, Cô.

 96. Châu Pha says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô!
 97. Đào tùng lâm says:
  Kính bạch Thầy..!!!
  Con là đào tùng lâm , con ở quảng ninh. Con đã đọc xong rồi ạ. Con cảm ơn thầy đã giúp con hiểu ra nhiều điều
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh
 98. kính bạch Thầy.
  con đã đọc bài viết “làm phước nhiều được ít phước” rồi ạ.
  sau khi con đọc bài này, con nhận ra rằng làm phước chỉ là cái danh, chu dù mình làm phước nhiều đi nữa thì cũng không được phước nhiều, nhưng thấy ai đó có hoàn cảnh khó khăn mình dúp đỡ được trong lòng thấy thật là vui vẻ, mà không cần nhận lại gì hết.
  chưa nói tới mình có phước hay không nhưng mình làm như vậy thì thâm Tâm thấy hạnh phúc.
  con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  con cầu nguyện tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  om mani padme hum.

 99. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy!

  Nhờ thiện phước nên thời gian trước con đã được gặp được vị Thầy tôn quý và được Thầy ban cho pháp danh, con lại được Thầy cho phép đọc những bài đăng trên chanhtuduy.com cũng như được Thầy cho phép vân tập cùng các vị đạo huynh của MGSN, những điều ấy đã giúp con loại bỏ dần tà kiến, giúp con luôn luôn suy nghĩ và hành động theo đúng quỹ đạo của chánh pháp. Ngày hôm qua con lại được Thầy từ bi cấp cho con chiếc chìa khóa để mở được kho tàng Thiện tri thức trên chanhtuduy.com, con quả là hữu phước. Những điều ấy sẽ giúp cho con tinh tiến trên con đường tu tập cũng như giúp con vững tin trên con đường đả tà xây chánh.

  Trong quá trình tu tập, con đã mắc phải nhiều sai sót, con xin Thầy từ bi cho con tịnh hóa những lỗi lầm này, lần sau con sẽ không tái phạm.

  Bằng sự sùng mộ tuyệt đối với vị Thầy tôn quý, con tạ ơn Thầy đã để tâm đến con!

  Con nguyên cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Nguyện cầu cho chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối!

  Om Mani Padme Hum!

 100. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài của thầy rồi ạ.
  Con sẽ học tập và nghe theo những lơì chỉ giáo của thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu trong trạng thái tuyệt đối.
  Om mani padme hum !

 101. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết, con hiểu được những điều sau đây:

  1. Những hoạt động thiện nguyện của ngoại đạo (bao gồm cả hình thức đạo Phật mà thực hiện ngoài những điều Phật dạy) hầu hết xuất phát từ động cơ vị kỷ vì mình hơn là vì chúng sanh khác. Nếu không lấy đó làm bàn đạp để tự lăng xê bản ngã của mình thì cũng là để làm lắng những phiền não sợ mất mát trong tương lai, duy trì những của cải vật chất hiện tại. Những hành động mang hình thức bề ngoài là “vì người khác” và tự cho là “từ bi” song nếu không đi theo đúng quỹ đạo chánh pháp (trí tuệ) thì đó là hành động phi Phật pháp. Bởi vậy, kết quả nhận được là miễn cưỡng, hạn cuộc.

  2. Ngược lại, người Phật tử thực hành pháp đúng quỹ đạo thì nhờ sự vận hành đúng của các hành vi thân ngữ tâm vào “guồng” của giáo lý nhà Phật nên tự động nhận được những ơn phước từ cõi giới thù thắng của các Ngài và nhờ đó tự nhiên được phước nhiều. Xuất phát điểm không phải từ sự mong cầu hay thoả mãn lòng tham cá nhân mà kết quả lại tự động được thành tựu. Tựa như một cỗ máy muốn vận hành trơn tru phải tra xăng, dầu dành cho máy móc (chánh kiến) chứ không thể sử dụng dầu ăn hay nước lã (các hoạt động tà kiến ngoài Phật pháp). Một khi đã sử dụng đúng nguyên liệu thì tự động máy móc hoạt động công suất cao và mang lại hiệu suất công việc lớn. Ngược lại, sử dụng sai nhiên liệu thì dù có cố gắng đổ nhiều đến bao nhiêu cũng không làm động cơ hoạt động. Mà ngược lại còn gây hỏng hóc máy móc.

  3. Con tâm đắc với lời Đức Phật dạy: ”Luận như người nay cầu phước muốn khỏi tội lỗi, cần phải khiêm tốn và tinh cần gần gũi minh sư tu tập trí huệ; ăn năn nghiệp chướng, cải bỏ những việc ác đã qua, sửa làm những việc lành sắp đến. Từ đây dần dần hình thành trí huệ, vì thành tựu được trí huệ nên tiêu hết các tội”.

  Cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tinh tấn thực hành pháp và nương tựa vào bậc tuệ tri thức để tu tập trí huệ, ngõ hầu thành tựu đời này và đời sau.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 102. Mật Chánh Hà says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu làm phước phải lấy tâm làm chủ, lấy ý làm đầu. Con sẽ làm theo lời Thầy chủ dậy ạ. Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy, Cô vì lợi lạch chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 103. Mật Thuận Mỹ says:

  Kính Bạch Thầy con đã đọc đến đây rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho dức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 104. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánhtánh

  Om mani padme hum!

 105. Mật Sơn Tâm says:

  kính Bạch Thầy..!!!!

  Con dã đọc xong bài này rồi ạ, con đã hiểu nhiều điều , con cảm ơn Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 106. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thoi vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho chuang sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  om mani padme hum

   

 107. Mật Pháp Duyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Om mani padme hum

 108. Phạm Thị Lành says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Làm phước nhiều được ít phước” rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy đã khai thị giúp chúng con hiểu rõ hơn về việc làm phước ,tu phước.Con luôn ghi nhớ rằng : Trong Đạo Phật “Làm Phước phải lấy tâm làm chủ,lấy ý làm đầu”.Con nguyện theo lời dạy của Thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

 109. Nguyễn Thị Chinh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Lưu Thủy(Nguyễn Thị Chinh) đã đọc xong bài rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã khai thị giúp con hiểu hơn về việc làm phước, tất cả đều phải xuất phát từ cái tâm của mình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

   

   

 110. Mật Chân Thuỷ says:

  kính bạch Thầy

  con đọc bài rồi ạ

  con cảm ơn Thầy ạ

  cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh

  om mani padme hum

 111. Mật Bích Hạnh says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết và luận giải của Thầy về việc làm phước. Con đã hiểu được 4 trường hợp làm phước trong kinh Phật : làm phước nhiều được phước nhiều, làm phước ít được phước ít, làm phước ít được phước nhiều và làm phước nhiều được phước ít
  Con hiểu được rằng rất nhiều khi 2 chữ «từ thiện« núp sau đó là cả 1 bản ngã muốn “được lăng xê«, là cả những bài toán được tính toán kĩ lưỡng con số, cách thức chứ ko phải xuất phát từ tâm thanh tịnh, chân thật.
  Con xin cảm tạ ơn đức Thầy đã khai thị
  Con xin cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức và giác ngộ
  Con xin cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum

 112. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ với luận giải của Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 113. Nguyễn Thị Minh Hà says:

  Kính bạch Thầy!

  Con thực sự hiểu ra được thêm rất nhiều điều về việc làm phước và cúng dường.

  Trước đây con vẫn chỉ nghĩ là có hai kiểu làm phước gồm: một là xuất phát từ tâm, cho đi không màng nhận lại dù bất cứ gì khi giúp đỡ người khác; và có một kiểu khác xuất hiện khá nhiều trong xã hội hiện nay là làm “từ thiện” có thể kèm theo (hoặc chỉ vì) mục đích “đánh bóng tên tuổi”. Tuy nhiên, khi được đọc những lời giảng của Thầy, con còn hiểu thêm rằng: làm phước “hành thiện” còn có rất nhiều vấn đề xoay quanh: thế nào là làm phước, đối tượng làm phước, ngoại đạo làm phước thế nào, đạo Phật làm phước – tu phước ra sao, tính chất – kết quả của tu phước, các luận giải, phước huệ song tu, và việc tu phước trong Mật gia Song Nguyễn có đặc điểm gì nữa. Quả thật con được khai thị rất nhiều khi đọc bài viết này.

  Con đã ngộ ra đâu cứ cho đi nhiều, từ tâm mình mà đã là tốt, vì còn các yếu tố khác cho việc làm phước để xác định mình có đang đi theo đúng hay sai quỹ đạo chánh pháp. Ví dụ, nếu mình cho đi hoặc thọ cúng sai đối tượng, hay làm xong lại hối tiếc thì kết quả của việc làm phước sẽ ít đi.

  Con cảm tạ Thầy đã cho con bài học về làm phước và cúng dường ạ.

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 114. Mật Khánh Vân says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Khánh Vân (Nguyễn Thị Nhựt Thu) con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua bài này con hiểu thế nào là làm phước nhiều được phước ít, làm phước ít được phước nhiều , làm phước ít được phước ít.

  Con cũng hiểu được có 2 loại cúng dường là nội cúng dường và ngoại cúng dường… Từ bi nếu không được kiểm soát bằng trí huệ  đó không phải là giáo pháp chân chính của đức Phật…

  Con cầu nguyên cho Thầy Cô sức khỏe dồi dào và sự trường tồn vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho mọi chúng sanh đều hiểu và sớm giác ngộ với trạng thái thất tỉnh biết Khiêm nhường.

  Om Mani Padme Hum

 115. Vũ Hoàn says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

   

 116. Vũ Hoàn says:
  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Nhờ có tập luyện nên con vẫn khỏe ạ.

 117. Mật Thuận Như says:
  Kinh Bạch Thầy

  Con Mật Thuận Như Con Đã đọc Bài rồi ạ

  Con Cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô Vì lợi lạc chúng Sanh

  Om Mani padme Hum

 118. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu hơn về cầu phước, tu phước, làm phước và việc cúng dường như thế nào cho đúng. Và dù có làm điều gì đi chăng nữa phải cần có trí huệ, ” phước huệ song tu”, đó chính là phương châm của đạo pháp.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy mãi mãi trường thọ.

  Om mani padme hum

 119. Hoàng Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết ”Làm phước nhiều được phước ít” của huynh Hữu Nguyên và comment chia sẻ của vị Thầy và các huynh đạo hữu!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu cách để ”Tu phước và làm phước”.

  Qua bài viết con hiểu người Phật tử, đã học Phật, tu Phật đều nằm lòng phương chăm của đạo pháp là ”Phước huệ song tu”. Do đó khi đã thấu triệt nghĩa lý, người tu Phật không truy cầu hướng ngoại ngay cả việc làm phước. Họ tụ xoay vào bên trong để gọt dũa tâm mình, trao dồi giới hạnh. Khi đó dù chỉ cúng dường ít nhưng cũng được phước báu nhiều.

  ”Đãi cơm cho một trăm người ác không bằng đãi một người thiện. Đãi một ngàn người thiện ăn không bằng một người trì ngũ giới….Đãi cơm một vạn người thọ trì ngũ giới không bằng đãi cho một vị đắc quả Tu đa hoàn”

  Theo lời Tôn giả Gampopa :” Bố thí và làm thiện với những vật dụng, tiền tài có được bằng trộm cắp, cướp đoạt hay lừa đảo cũng giống như giặt áo da cừu trong nước. Công đức mà chỉ để được danh tiếng và thỏa mãn cá nhân chẳng khác gì đổi viên ngọc như ý lấy hạt phân dê”.

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

   

 120. lan xuân says:
  thưa thầy con đã đọc
 121. lan xuân says:
  thưa thầy

  con đã đọc và nguyện làm theo lời thầy chỉ dạy

   

 122. lan xuân says:
  thưa thầy

  con đã đọc và nguyện làm theo lời thầy chỉ dạy

   

 123. Nguyễn Huy Hoàng says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này của Thầy, con xin cảm ơn Thầy đã giảng giải cho con hiểu rõ thêm về một thực trạng của cuộc sống, xã hội. Con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô
 124. Đinh Huy says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  con nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đều có tâm thiện.

  Om mani padme hum

 125. Huệ Chi says:
  Kính thưa Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con thật may mắn khi đọc được những bài của thầy.

  Con cám ơn Thầy.

 126. Cẩm Thu says:
  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ. Cầu nguyện cho Thầy có nhiều sức khỏe ạ.
 127. Lên thị mai says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm ơn thầy

 128. Trịnh Thị Phương Liên says:
  Kính Bạch Thầy!

  Thưa Thầy con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm ơn Thầy!

  Con nguyện cầu cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Omani padme hum

 129. Lê Kiều Anh says:
  Kính bạch thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum.

 130. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài viết này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 131. Phạm Văn Khang says:
  Kính bạch Thầy. Con là Phạm Văn Khang. Con ở Quảng Ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.
 132. Phạm Thị Thu Hoài ( Thái Bình) says:
  Kính bạch thầy. Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn thầy
 133. Ngô Ngọc Thúy says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết làm phước nhiều được phước ít rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai vị cho chúng con hiểu được cách làm phước và tu phước thế nào cho đúng .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô mãi trường thọ .

  Om mani padme hum!.

 134. Đặng Hữu Cường says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

 135. Mật Thuận Như says:
  Kinh Bạch Thầy

  Con Mật Thuận Như Con Đã Đọc Bài – Làm Phước nhiều Được Phước it Rồi ạ

  con Cảm ơn Thầy Đã từ bi khai thị cho chúng chúng Con Hiểu Được Cách Làm Phước và Tu Phước như thế nào cho Đúng ạ

  con Cầu Nguyện cho Sức khoẻ Thầy Cô Vi Lợi lạc chúng Sanh

  Om Mani Patdme Hum

 136. Nguyễn Thùy Linh says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc xong bài rồi ạ .

  Con cảm ơn Thầy .

  Con cầu nguyện  Thầy sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh .

 137. Đỗ Thanh Sơn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy a
 138. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 139. Lê Ngọc Anh says:
  Kính bạch Thầy, con tên Lê Ngọc Anh ở Quảng Ninh. Con được một người con vô cùng cảm mến dẫn lối tới
  chanhtuduy.com, con cảm thấy vô cùng may mắn khi được đọc các bài viết của Thầy. Con xin cảm ơn Thầy 
  đã khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện cho Thầy thật nhiều sức khỏe.
  
  

   

 140. Mật Hoàng Mai says:

  Mô phật.

  Kính bạch Thầy,con đã đọc bài này rồi ạ. Con cầu nguyện Thầy Cô, cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om mani padme hum

 141. Trần Văn Chức says:
  Kính bạch Thầy,

  Giờ đây con đã hiểu vì sao làm phước nhiều được phước ít rồi ạ. Mọi việc làm quan trọng ở sự thành tâm.

  Con cảm ơn Thầy về bài viết.

  Om Mani Padme Hum.

 142. Nguyễn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy ạ!

 143. Tạ Thị Hà Danh says:
  Dạ Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này, con cảm ơn Thầy. Chúc Thầy sức khỏe.

 144. Tài Đào says:
  Cảm ơn thầy vì một bài viết rất hay và soi rõ được mọi mục đích cũng như là tâm can của những người làm từ thiện.

  Nam Mô A Di Đà Phật.!

 145. Nguyen Thanh Van says:
  Kính thưa bạch Thầy! con đã đọc bài này và thấu hiểu nhiều điều hơn những gì con đã làm và sẽ cố gắng làm theo chánh pháp. Omani Padme hum!
 146. Hà Huy Huấn says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Hà Huy Huấn,  sống ở Cầu Giấy,  Hà Nội

  Nhờ duyên mà đọc được bài giảng của thầy, con đọc xong có chút hiểu,  mong thầy giải thích thêm ạ

  Con đang hiểu: với người mới tìm hiểu hay lâu dài thì tu thân trước khi hành thiện, bao gồm

  – trì 5 giới

  – hiểu về tứ diệu đế,  bát chánh đạo

  Càng hiểu sâu về bản thân để tu tập thì mới là con đường tu chuẩn đúng ko ạ?

  Mong thầy chỉ dạy thêm cho con ạ!

  Con cám ơn thầy

  • Chánh Tri says:

   Gửi trò Hà Huy Huân!
   Nói nên hiểu trong đạo Phật tùy theo dòng truyền thừa mà hoạt dụng tâm linh. Đã là người theo Kim cang thừa hay Đại thừa thì dù còn chất ngất vô minh cũng không xao lãng tâm Bồ đề, đó là hành thiện tích đức; không như trò hiểu là xong cái này rồi mới làm cái kia. Vấn đề cốt lõi quỹ đạo và động cơ của hành thiện tích đức là gì? Vì thế Gampopa tôn giả dạy “Làm công đức chỉ để phụng sự ngã ái giống như đổi ngọc như ý lấy đống phân dê. Đây là một thất bại trầm trọng của người tu ” (14 thất bại trầm trọng của đời người)
   Trân trọng!

   • Chánh Tri says:

    Lại nữa, hiểu được bát chánh đạo, tứ diệu đế cho đến bao giờ, khi nào? Sao biết được trình độ tâm thức mình đến đâu? Cho nên phải song hành lý sự!

 147. Lê Văn Co says:
  KÍNH BẠCH THẦY

  Con đã đọc bài bài này rồi ạ.con đọc xong bài này con mới hiểu sao là làm phước nhiều được phước ít ạ, lam phước ít được phước nhiều rồi ạ.mọi chuyện mình làm là phải thành tâm và thành khẩn.

  Con cầu Thầy và Cô trương thọ để tạo phước chúng sanh ạ

 148. Nguyễn Thị Thu Hương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn thầy đã giúp con hiểu rõ hơn về việc làm phước trong cuộc sống này.

  Om Mani Padme Hum!

   

 149. Linh dược says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 150. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh .

  Om mani Padme Hum !

 151. Mai Anh says:
  Con chào thầy , con đã đọc xong bài viết này rồi ạ . Con cầu mong tất cả mọi người trên chúng sanh đều có tâm thiện . Con kính chúc sức khỏe thầy ạ !
 152. Mật Cát Thịnh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ.

  Con xin cảm tạ Thầy đã giảng cho con hiểu được thế nào là làm phước và tu phước ạ.

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc.

  Cầu cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 153. Huyền Phạm says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi, con cảm ơn Thầy ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sinh. Cầu cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

 154. Mật Nguyên Tấn says:

  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 155. Thuỷ Trịnh says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc xong bài Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy!
 156. Mật Thanh An says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài: “LÀM PHƯỚC NHIỀU ĐƯỢC ÍT PHƯỚC” rồi ạ!

  Qua bài viết cin biết được 4 kết quả của việc làm phước, trong Đạo Phật làm phước phải lấy có tâm làm chủ , tâm như thế nào thì sẽ ra quả vậy. Chứ không phải quyết định bởi hình thức bên ngoài là bố thí nhiều sẽ hưởng phước nhiều, làm từ thiện mà không có thực tâm mà chỉ để kiếm hư danh trong thế tục thì dù có làm nhiều việc thiện đến đâu cũng chỉ nhận được ít phước. Trong khi đó làm ít phước nhưng có thực tâm đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, đúng thời điểm thì vẫn sẽ nhận được phước nhiều.

  Ngoài ra người Phật tử cần hướng về nội cúng dường hơn là ngoại cúng dường, cần phải trau dồi trí huệ , đức hạnh, gọt dũa tâm sáng, luôn theo đúng quỹ đạo Chánh pháp thì cũng sẽ được hưởng phước đức.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện tất cả các chúng sinh luôn tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Pad Me Hum.

 157. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh .

  Om mani Padme Hum .

   

 158. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ah !

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh .

  Om mani Padme Hum .

 159. Thanh Mai says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ah. Con cảm ơn Thầy.

 160. Linh Trần says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ! Con đã hiểu thế nào là nội cúng giường và ngoại cúng giường ạ! Thiện nguyện đều xuất phát từ sự trong sạch, cái tâm chân thành!

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy/Cô trụ thế dài lâu!

  Con cầu nguyện chúng sanh tinh tấn trên con đường tu tập!

  Om Mani Padme Hum!

 161. Trần Anh Thương says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua bài viết con hiểu được rằng “con người cầu phước, muốn thoát khỏi tội lỗi, cần phải khiêm tốn và cần tu tập trí tuệ, ăn năn nghiệp chướng, cởi bỏ những việc ác đã qua, sửa làm những việc lành sắp đến. Từ đây, dần dần thành tựu trí tuế, vì thành tựu được trí tuệ nên tiêu hết các tội”. Từ đây con cũng hểu được rằng từ bi không được kiểm soát bởi trí tuệ thì đó không phải chánh pháp.

  Con cảm ơn Thầy, con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ đế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status