Dec 28, 2015

Posted by in Giảng Pháp | 44 Comments

Lama Padmashuri (Liên Hoa Thái) giảng về sự hợp nhất trong cầu nguyện (ngày 27/12/2015)

Lama Padmashuri (Liên Hoa Thái) giảng về sự hợp nhất trong cầu nguyện (ngày 27/12/2015)

 

Lama Padmashuri đanh le Thay truoc khi giang phap

Lama Padmashuri đảnh lễ Thầy trước khi giảng pháp


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   

Comments are closed.

DMCA.com Protection Status