Oct 25, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo, SONG NGỮ ANH VIỆT | 67 Comments

LẠT MA NYIMA SANGPO BÀY TỎ QUAN KIẾN VỀ CHAY VÀ MẶN

LẠT MA NYIMA SANGPO BÀY TỎ QUAN KIẾN VỀ CHAY VÀ MẶN

Nyima Sangpo là một Lạt ma dòng Ninh Mã (Nyingma) đang tu tại Ấn Độ đã có duyên lành tiếp cận Chanhtuduy.com. Sau hơn 20 bài đọc, Lạt ma Nyima Sangpo đã cảm ngộ những bài viết ngút ngàn chánh kiến của Thầy, đặc biệt là bài viết “Ba trạng thái chánh kiến”. Lama Nyima Sangpo đã bày tỏ quan kiến của mình qua bài viết mới đây nhất. Dưới đây là nội dung chi tiết:

 

“Kính bạch Thầy!

Con xin phép Thầy cho con được viết đôi dòng về khía cạnh chay mặn trong đạo Phật. Theo con hiểu, trí tuệ mới là yếu tố quan trọng nhất đối với người tu Phật. Ăn chay hay ăn mặn không  ảnh hưởng đến con đường giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.

Ăn mặn: Theo như chúng con được hiểu việc bắt buộc phải thọ thực chay hay mặn  không được ghi lại trong kinh điển. Đồng thời kinh điển không ghi là chúng con phải ăn gì. Theo con hiểu thì có loại thịt chúng không được thọ dụng. Nếu chúng con thọ dụng thịt đó thì chúng con nên có năng lực để giúp những sinh vật đó được thác sanh lên cõi trời. Nếu chúng con không có năng lực đó, chúng con thực hành cầu nguyện cho chúng sanh đó thành tựu Phật đạo khi thọ thực. 

Vì vậy, chúng con là tăng sĩ, có đời sống tự viện. Một số trong chúng con dùng thực phẩm chay, một số trong chúng con dùng thực phẩm mặn. Là một Phật tử, con nghĩ rằng, chúng con nên tập trung vào việc thực hành pháp để có được trí tuệ Phật đà nhằm thoát khỏi luân hồi sinh tử, chứ không nên tập trung vào việc ăn gì. Đức Phật đã từng dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác rằng: 
“Điều giác ngộ thứ ba. Tâm không hề biết chán. Chỉ ôm ấp tham cầu. Tăng trưởng nhiều tội ác. Bồ tát không như thế. Luôn ghi nhớ biết đủ. Đơn sư gìn giữ đạo. Dùng trí tuệ làm nghiệp.”

Và chính chánh kiến giúp cho người con Phật có được tuệ tri Phật đà. Khi thực hành chánh kiến, hành giả sẽ có được trí tuệ.  Đức Thế Tôn đã nhấn mạnh vai trò quan trong của chánh kiến như sau:

“Khi một hành giả có được chánh kiến, có sự hiểu biết đúng đắn, có được sự buông xả đúng đắn thì mọi hành vi trên thân của hành giả đó đều theo chánh kiến, mọi hành vi trên ngữ của hành giả đó đều tuân theo chánh kiến, mọi niệm tưởng trong tâm đều theo quỹ đạo chánh kiến, do vậy, bất kỳ  ý định nào, bất kỳ ước nguyện nào, bất kỳ quyết định nào, bất kỳ hành động nào của hành giả đó đều thuận theo chánh kiến mang lại lợi ích và an lạc cho muôn loài. Vì sao lại vậy? chánh kiến mang lại điều tốt lành.

Tựa như hạt giống của cây mía, cây lúa, cây nho được gieo trồng trên đất ẩm và màu mỡ, dù chúng lấy chất dinh dưỡng nào từ mảnh đất màu mỡ đó thì chúng đều cho vị ngon ngọt. Vì sao vậy? vì chúng phát triển từ những hạt giống tốt. Cũng như vậy, khi một hành giả có được chánh kiến, có sự hiểu biết đúng đắn, có được sự buông xả đúng đắn thì mọi hành vi trên thân của hành giả đó đều theo chánh kiến, mọi hành vi trên ngữ của hành giả đó đều tuân theo chánh kiến, mọi niệm tưởng trong tâm đều theo chánh kiến, bất kỳ  ý định nào, bất kỳ ước nguyện nào, bất kỳ quyết định nào, bất kỳ hành động nào của hành giả đó đều thuận theo chánh kiến mang lại lợi ích và an lạc cho muôn loài. Vì sao lại vậy? chánh kiến mang lại điều tốt lành.”

Ăn chay: Ăn chay cũng chỉ là thọ thực một loại thực phẩm. Nếu chúng con thích thì chúng con sẽ ăn chay nhưng ăn chay không phải là một hoạt động tâm linh giúp chúng sanh thoát luân hồi sinh tử.”

Nyima Sangpo

(Việt dịch bởi Mật Diệu Hằng)


Nguyên bản tiếng Anh:

Dear Guru would I like to write  something about Buddhism. Wisdom  is the most important  thing.

Vegetarian and non vegetarian does not effect on the path of   liberation .

 Non vegetarian :- This is our own  whis  to eat meat  or not because this is not write  in our  book but  we have to eat also  did not write  This is our own understanding   we have to tell  once about Meat  that not to eat. If we eat meat  we should have that power to send his  soul  into heven. Butt if we can’tdo this  also  we have do for his wisdom and should pray for him.  We monks  live in monastery  some of they eat and some of they  not why because  that is our own understanding  like I said . As a Buddhist ,I think we should  focus on practicing Dharma to get the wisdom for unlimite liberation. As Buddha said in Sutra of the eight realization of great being the third realization  . The mind is insatiable,  Always seeking thirsty for more ,this increasing our sins boddhisttavas  renounce such  conduct always remember to follow the way . Be content and  peace with poverty  with wisdom and the soul vocation and  right view supports wisdom .when practicing the right view a precatictitioner  get wisdom.  The lord Buddha paid attention to the important role right view as follows  .when a person has right view right knowledge  right realese what ever bodily deeds  he undertakes  in line with  that  whatever verbel deeds whatever mental deeds  he undertakes line with that view  whatever intention whatever vows whatever determination whatever  fabrication all lead towhat is agreeable ,pleasing charming, profitable and easeful .why is that? Because the view of auspicious.just when a sugarcane seed ,rice grain,or a graped  seeds is placed in the moist soil  whatever nutriment it takes from the soil & water all condices sweetness tastiness &unalloyed delectablely. Why is that?  Because the seeds of ausipious.  In the same way when a person have the right view ,right release with whatever bodily  he under takes  in line with that view  whatever verbal deeds whatever mental deeds  he undertakes the line with that view whatever intention whatever vows  whatever determination   whatever fabrication  a lead is what to agreeable,pleasing,charming,profitable, and easeful  why is that? Because  the view is auspicious .

Vegetarian :- Vegetarian is a kind of food.if we only  like   we can eat  but eating vegetarian it’s not  kind of  practiceing Buddhism

Nyima Sangpo


LAMA NYIMA SANGPO PRESENTS SOME VIEWPOINTS ABOUT VEGETARIAN AND NON-VEGETARIAN (Lạt ma Nyima Sangpo bày tỏ quan kiến về chay và mặn) – Nyima Sangpo

 1. Mật Tuyết Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ và cảm ơn những cảm niệm được chia sẽ của đạo hữu Nyima Sangpo về quan kiến chay mặn.

  Đạo Phật với tôn chỉ “Duy tuệ thị nghiệp” để có được chánh kiến đi đến con đường giác ngộ, giải thoát khỏi luân hồi. Người tu tập thông qua thực hành pháp mà có được trí tuệ, để mọi hành động đều là lợi lạc cho muôn loài. Còn việc ăn chay hay ăn mặn chỉ là  để nuôi sống cơ thể, giữ tấm thân này để tu tập mà vượt sông sanh tử. Tựa như chiếc áo mặc bên ngoài, dù là mặc cà sa hay mặc y phục thế gian. Nếu người tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp, theo đúng tôn chỉ “Duy tuệ thị nghiệp” sẽ đạt được giác ngộ dù họ mặc gì,ăn gì. Còn nếu làm ngược lại, dù mặc áo cà sa, dù ăn chay nhưng chẳng có trí tuệ nên chỉ biết dùng hình thức màu mè bên ngoài, còn hành động thì reo rắc tà kiến, phỉ báng Đức Phật, xuyên tạc cũng như dìm hàng cư sĩ…. như một số giảng sư nổi  tiếng hiện nay. Vì thế Ngài Liên Hoa Sanh Đại Sĩ đã khuyến cáo “Bậc trí hiên thân trong hình dạng bất định,kẻ hạ trí lừa dối thì khoác áo tu hành,các con đừng lầm cặn là vàng”.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô khỏe mạnh trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 2. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài viết cảm niệm bày tỏ quan kiến về chay mặn của Lạt ma Nyima Sangpo. Qua bài viết con nhận thấy rằng những Phật tử chân chính,  được thực hành đúng theo quỹ đạo chánh pháp thì dù ở bất cứ nơi đâu, dù ở Việt Nam hay Hoa Kỳ hay cả những cái nôi của Phật giáo như Ấn Độ, Butan cũng đều giương cao tinh thần “Duy tuệ thị nghiệp” mà Đức Phật chỉ ra trong kinh Bát đại nhân giác, chứ không phải là “Duy thực thị nghiệp”. Vậy những vị Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức nào hay những tổ chức nào mà còn cổ suý ăn chay, cho rằng ăn chay là một pháp môn tu như Thư viện hoa sen thì đúng là tà kiến. Con cầu mong bài viết này và những bài viết tác pháp chiếu quang về chay mặn của Mật gia Song Nguyễn sẽ sớm đến với những ai còn mang đầy định kiến để hiểu được bản chất thật sự của vấn đề này. Cảm ơn Lạt ma Nyima Sangpo đã viết bài, cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài viết này.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ với bài cảm niệm của đạo hữu Nyima sangpo , không thể cho rằng một người trường chay là phật tử có thể họ trường chay, đọc tụng kinh điển nhưng tà kiến trong những hành vi về thân ,ngữ,tâm phật tử là người quy y phật và hành theo pháp phật,phải trang bị cho mình chánh kiến để có được trí tuệ nhà phật làm lợi lạc cho mình và tha nhân
  Mật Chi xin tán thán công hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Om ah hum

 4. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ với dòng cảm niệm của đạo hữu Nyingma Sangpo về “Ba trạng thái chánh kiến”. Hoan hỷ thay khi ở Ấn Độ xa xôi đạo hữu đã tìm được nguồn sáng chân lý từ căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com. Như vậy rõ ràng là dù ở quốc độ xa xôi, gặp rào cản về ngôn ngữ nhưng nếu có tinh thần cầu thị, và đã từng gieo trồng căn lành từ các chư Phật thuở quá khứ thì ngày nay vẫn sẽ được thiện hữu tri thức chiếu cố, thâu nạp. Con hoan hỷ với duyền lành này và thương xót những ai bị tà sư, ác tri thức khuynh loát, dẫn dụ vào đường tà dù trên cùng quốc độ với vị Đạo sư mật giáo.

  Từ trường hợp của đạo hữu Nyingma Sangpo, con cầu nguyện cho tất cả những ai có duyên lành với Tam bảo sớm tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của Lạt ma Nyima Sangpo về vấn đề chay mặn. Con củng hoan hỷ với thiện hạnh dịch bài sang tiếng Việt của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Đức Phật đã huấn thị rằng “duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải là “duy thực thị nghiệp”. Hơn nữa trong 10 hoạt động tâm tinh của đạo Phật không có điều nào ghi là “ăn chay” cả. Ngày xưa Đề Bà Đạt Đa đã từng đề xuất ăn chay nhưng Đức Phật đã không chấp thuận. Thế nhưng ngày nay con cháu của kẻ phản đồ, “quỷ tỳ kheo” lại cổ suý lấy việc chay mặn, đầu tròn áo vuông ra để làm nghiệp. Phải chăng tập khí đói khát trong kiếp trước của họ vẫn còn lưu lại nên kiếp này mới chú trọng tới cái ăn như vậy?

  Con cảm tạ ơn Thầy đã truyền trao chánh kiến, chánh tư duy giúp chúng con tận dụng được thân người quý báu của mình để có cơ hội an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất ca chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 6. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài viết của Lama Nyima Sangpo từ Ấn Độ thông qua bài Việt dịch của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Con hoan hỷ với những bày tỏ của Lama Nyima Sangpo về vấn đề chay và mặn. Qua bài này một lần nữa đã cho thấy vấn đề ăn , uống, ngủ, nghỉ…là những vấn đề thuộc về hình thức bên ngoài. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác Phật dạy là đơn sơ gìn giữ đạo, dùng trí tuệ làm nghiệp. Trong đó có đơn sơ với thức ăn, đơn sơ với tọa cụ, đơn sơ với thuốc men, đơn sơ với chổ ngủ. Vì vậy nên ăn mặn, ăn chay là vấn đề không liên quan đến giải thoát, vậy mà có những giảng sư mang danh là thượng tọa, đại đức lại cổ súy cho việc trường chay, làm trái lời Phật dạy. Muốn giải thoát thì người tu phải trang bị cho mình chánh kiến làm nền tảng của trí tuệ sau này. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con được thực hành Yoga Thanh trí, trang bị cho chúng con chánh kiến thông qua trang mạng Chanhtuduy.com. Từ đó, chúng con biết nên làm gì và không làm gì, tránh bị tà sư xuyên tạc mà làm những việc phước đức thay vì công đức để làm hành trang cho mai sau. Mật Thiệu hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài này sang tiếng Việt.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng cùng gia đình nhiều sức khỏe, hanh thông mọi việc.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 7. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bày tỏ về quan kiến chay mặn của Lạt Ma NYIMA SANGPO.
  Con thật hoan hỷ với Lạt ma Nyima Sangpo là một Tỳ kheo tu tập ở Ấn Độ khi đọc được những bài viết của Thầy trên chanhtuduy.com đã bày tỏ lòng tôn kính vị Đạo Sư cư sĩ ở Việt Nam. Trong khi các Tỳ kheo, Thượng Tọa, Hòa Thượng các Phật tử Việt Nam lại chạy sang Ấn Độ tìm học các Tỳ kheo tu tại Ấn Độ. Điều này minh chứng cho lời Đức Phật dạy : “tòa kim cang của ta không ai sở hữu ngoài những người đủ từ bi và trí tuệ”. Ngoài ra Lat Ma Nyima Sangpo đã đóng góp thêm quan kiến về chay mặn mà từ lâu vị Thầy đã đả phá đặc quyền tâm linh những cổ súy sai lệch của các Tỳ kheo Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại đức v.v.. Trong khi Đức Phật đã khai thị “duy tuệ thị nghiệp” thế mà các vị Tỳ kheo đã cổ súy “ duy thực thị nghiệp, duy cà sa thị nghiệp” chấp vào việc ăn chay, đầu tròn áo vuông.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Mật Ba cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài sang tiếng Việt.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông thế sự, thành tựu pháp sự.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum!

 8. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài viết của Nyima sangpo, bài tỏ quan kiến về chay và mặn. đọc bài viết con thật ngao ngán nhiều chùa hiện nay cho rằng  ăn chay mới là người tu Phật, và ngược lại ăn mặn thì không, đại đa số Phật tử hiện nay vẫn cho điều đó là đúng. họ đâu biết rằng ăn chay hay ăn mặn đâu ảnh hưởng đến con đường giải thoát. mà  quan trọng là trí tuệ và chánh kiến, vì Bồ Tát Long Thọ quả quyết rằng ” dù hành trạng công đức nhưng thiếu chánh kiến thì chỉ đem lại hậu quả thảm khóc ” (trích thư gửi Hoàng đế bằng hữu).

  Con hoan hỷ, tán thán tấm hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc với bài viết bày tỏ cảm niềm về quan kiến chay mặn của Lạt ma Nyima Sangpo.

  Đạo Phật là đạo tự giác, lấy tâm làm chủ lấy trí làm đầu. Đức Phật cũng đã chỉ dạy trong kinh Đại bát Nhân giác là “Duy tuệ thị nghiệp”, người Phật tử nên tập trung phát triển trí tuệ để có được chánh kiến chứ không phải là tập trung vào việc ăn gì, dùng gì. Hơn nữa, việc ăn chay hay ăn mặn cũng không hề có trong mười hoạt động tâm linh của đạo Phật vì vậy việc cổ súy ăn chay, cho rằng chỉ có ăn chay mới là tu đạo Phật là một sự lệch lạc, bám chấp vào các nguyên tố thô và không mang lại sự giải thoát. Con hoan hỷ với những cảm niệm của Lạt ma Nyima Sangpo sau khi đọc hơn 20 bài viết của vị Thầy trên Chanhtuduy.com. Những bài viết trên Chanhtuduy.com dưới góc nhìn khoa học biện chứng tâm linh phù hợp với tất cả mọi người, dễ dàng tiếp cận và không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Bên cạnh đó, những bài viết trên Chanhtuduy.com đều tập trung vào ba yếu tính Giác ngộ là Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh không đã được vị Thầy hạ tầng ngữ nghĩa để giúp cho học trò chúng con và nhiều bạn đọc hữu duyên tiếp cận tri kiến, chánh kiến Phật pháp một cách dễ dàng. Con cầu nguyện nhiều bạn đọc hữu duyên sẽ tiếp cận nhiều bài viết trên Chanhtuduy.com, tiếp cận với chánh kiến Phật pháp để thoát khỏi nỗi lo, định kiến mù quáng là học Phật cứ phải ăn chay, đi chùa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 10. Mật Diễm says:
  Kính  bạch Thầy.

  Con  hoan  hỷ  đọc  bài  cảm  niệm  của “LẠT MA NYIMA SANGPO BÀY TỎ QUAN KIẾN VỀ CHAY VÀ MẶN” ở đất nước xa Ấn Độ  xã xôi  khi  có  duyên lành  đọc được các bài viết trên trang mạng chanhtuduy thông qua kênh  vận chuyển vị  Thầy. Qua đó  cho  thấy  Đạo phật  là  một  hành trình  tìm đến sự gác ngộ . Nếu như người  phật  tử   là làm theo tin thần  phật  dạy  ” duy tuệ thị nghiệp ”  trên nền tảng chánh kiến  sẽ  đi đến con  đường  giác  ngộ  thoát khỏi sinh tử luân hồi thông qua kênh vận chuyển vị Thầy . Chứ  không như nhiều  người nhầm  tưởng Đạo  phật là  phải ăn  chay,  sống trong chùa,  mặc áo  cà sa ,  đầu tròn áo vuông , thượng tọa, tiến sĩ. ..vì  những điều đó  chỉ  là  hình thức bên ngoài không liên quan gì  đến mục đích giải  thoát,  mà  Đức Phật luôn  đề cao tin thần “duy tuệ  thị  nghiệp ” Chứ không phải  “duy ăn thị nghiệp , duy hình thức thị nghiệp ”  mà  những vị  thầy tu có  chức sắc  mang  đặt quyền tâm  linh  cấu kết  với những tà sư, tà lực, tà quyền  cổ súy  cho  việc ăn  chay làm trái lời  Phật dạy gây  sự ngộ  nhận  cho  chúng sanh.

  Con  xin  tán thán thiện hạnh đi dịch  bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và  sự  trường thọ  Thầy Cô Vì  lợi  lạc  chúng sanh.

  Cầu mong  tất  cả  chúng sanh  tỉnh thức  với trạng  thái giác ngộ.

  OM AH HUM

 11. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ với bài chia sẻ của Lạt ma Nyima Sangpo bài tỏ quan kiến về vấn đề chay hay  mặn.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Thái Hoà says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài chia sẻ của Lạt ma Nyima Sangpo về quan kiến chay và mặn rồi ạ.

  Con cũng đồng cảm niệm rằng “ăn chay hay ăn Mặn” xét cho cùng đó cũng chỉ là một loại thực phẩm không ảnh hưởng gì đến con đường giải thoát, mà nó chỉ là một phương tiện giúp cho  người tu Phật thuận lợi hơn trên đạo lộ giải thoát. Cốt lõi của đạo giải thoát không nằm ở việc “ăn” mà ăn chay không phải là một pháp tu hay nằm trong mười hoạt động tâm linh của đạo Phật và ăn mặn cũng không phải là một trong các giới luật của nhà Phật, cốt lõi quan trọng của người tu phật đó chính là trí tuệ, là chánh kiến, là sự  tinh tấn thực hành pháp.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng, đã việt dịch bài chia sẻ này để chúng đệ cũng như bạn đọc được học thêm những kiến thức Phật đà từ sự chia sẻ của những đạo hữu, những bạn có chung một con đường giải thoát từ các nước khác.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani Padme Hum.

 13. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài  chia sẽ cảm niệm của lat ma Nyima Sangpo về việc chay mặn,

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch thuật bài viết này.

  Qua bài này cho thấy việc ăn uống chỉ là hình thức bên ngoài chứ không chú trọng vào việc là người phật tử là phải ăn chay mới đúng mà ăn mặn là không. Trong kinh bát đại nhân giác  điều giác ngộ thứ 3 có câu là đơn sơ gìn giữ đạo, đơn sơ thì được Đức Phật dạy là đơn sơ với tọa cụ, đơn sơ với thuốc men, đơn sơ với thức ăn và đơn sơ với chổ nghĩ. Đạo Phật đề cao tinh thần duy tệ thị nghiệp chứ không phải là duy thực thụ nghiệp.

  Cầu nguyện cho nhiều chúng sanh hữu duyên sẽ biết đến chanhtuduy và đọc được bàu viết này mà không còn bám chấp vào việc ăn uống

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ. Om Ah Hum!

   

 14. Mật Chi says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Ấn con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

  Mật ấn xin tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài viết này

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 15. Mật Tịnh Như says:
  Mô Phật!

  Mật Tịnh Như hoan hỷ với bài chia sẽ cảm niệm của Lat ma Nyima Sangpo về vấn đề chay -mặn.

  Người thế gian cứ lấy việc ăn chay làm thước đo cho đạo hạnh người tu,trong khi Đức Phật đã dạy” Duy tuệ thị nghiệp”lấy trí tuệ làm đầu mới mong được giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, nên đơn sơ với thức ăn đừng bám chấp, có gì dùng nấy, có những người con thấy hứa ăn chay cả tháng mà gặp ngày đó có tiệc lại xin ăn mặn rồi sau đó bù lại hai ngày, thật uể oải làm sao, chúng con cũng nhờ sự chỉ dạy của vị Thầy có được chánh kiến nhà Phật biết cái gì là tối thượng nếu không cũng phiền não với việc chay mặn.Chúng sanh nghiệp nặng sâu dày nên vô minh bám chấp, nhiều người ăn chay không đủ chất xanh xao như tàu lá mà vẫn cố, toàn làm đều ngược lại với những gì Đức Phật đã dạy.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM!

 16. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc lá thư bày tỏ quan kiến về chay và mặn của Lạt ma Nyima Sangpo từ đất nước Ấn Độ xa xôi. Cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã dịch lá thư  của Lạt ma Nyima Sangpo sang tiếng việt.

  Cầu nguyện ngày càng có nhiều bạn đọc hữu duyên biết đến và đọc được những bài viết trên chanhtuduy.com để phân biệt được đâu là chánh kiến Phật đà.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum

 17. Mật Cao Thái says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết cảm niệm bày tỏ quan kiến chay mặn của Lạt ma Nyima Sangpo. Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh với huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài viết này.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 18. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ với sự bày tỏ về “chay, mặn” của một Lạt ma dòng Ninh Mã Sangpo, một tăng sĩ có đời sống tự viện đang tu tại Ấn độ, sau khi có duyên lành đọc bài trên Chanhtuduy.com.
  Qua đó đã cho con thấy, nhờ đọc bài trên Chanhtuduy.com từ Vị Thầy Mật Giáo ở Việt Nam mà Lạt ma Sangpo đã cảm ngộ ra lời Phật dạy “Duy tuệ thị nghiệp”, đây cũng rõ ràng là minh chứng cho lời xác quyết của Ngài rằng “Tòa kim cang của ta không có ai sở hữu ngoài những người đủ từ bi và trí tuệ”.
  Một cảm niệm phá vỡ định kiến, càng thêm lộ rõ bản chất tà vạy của những bọn tà sư muốn đặc quyền tâm linh cho mình khi dựa vào cái đầu trọc, mặc áo cà sa… mà cố cổ súy tu là phải ăn chay để thỏa mãn cái lòng tham danh lợi dưỡng, khiến cho chúng sanh hiểu lệch lạc, càng đi càng càng lệch quỹ đạo giải thoát.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 19. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ  với  bài viết   bày tỏ những  quan kiến về chay mặn của Lạt ma Nyima Sangpo.

  Con xin hoan hỷ và tán thán   thiện hạnh dịch bài sang tiếng Việt của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Đức Phật đã dạy rằng  “duy tuệ thị nghiệp ” dùng trí tuệ để làm nền tảng đạt giải thoát vì chỉ có công đức và trí tuệ là hành trang có thể  mang được theo về bên kia cửa tử và được  định cư nơi Tây Phương cực lạc quốc .

  Nhưng  chỉ vì thanh danh, lợi dưỡng mà không ít những người mang trên mình sứ mệnh của Như Lai , là Thượng tọa, Đại đức mà   lại đề cao việc ăn chay mà chú trọng vào ” duy thực thị nghiệp ” làm trái với lời Phật dạy cổ súy cho tinh thần của kẻ phản đồ  mà tạo ra những rào cản đối với nhiều người đang muốn tìm cho mình con đường tu tập giải thoát. 

  .Cảm ơn  Lat ma Nyima Sangpo về những cảm niệm vô cùng ý nghĩa này.

  Con thành tâm cầu ngdện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh. 

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

   

   

 20. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ bài viết của Lạt ma Nyima Sangpo về ” Chay, mặn ”

  Đây là vấn đề mà nhiều người hiểu sai, họ luôn nghĩ tu Phật là phải ăn chay, như thế mới là từ bi với chúng sanh, mà trong kinh điển thì chưa có kinh nào nói rõ là phải ăn chay hay ăn mặn. Đức Phật đã dạy ” Duy tuệ thị nghiệp ” chỉ có trí tuệ mới là đạo nghiệp của người tu, chứ không phải ” Duy thực thị nghiệp”

  Con hoan hỷ thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài sang Tiếng Việt

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  Om Mani Padme Hùm.

 21. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ về bài viết của Lạt ma Nyima Sangpo bày tỏ quan kiến về chay và mặn.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài viết sang tiếng Việt.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu với hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 22. Kính Bạch Thầy

  Dạ kính Thầy con hoan hỷ chia sẽ quan kiến chay mặn của Lạt MaNyiMaSangpo. Vấn đề ăn chay hay mặn không ảnh hưởng đến con đường tu tập giải thoát

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  om mani padme hum

 23. Vũ Hoàn says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con rất hoan hỷ với quan kiến về chay mặn này.

  Con thành tâm cầu nguyên cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu với hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 24. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con hoan hỷ với chia sẻ của Lạt ma Nyima Sangpo về quan kiến ăn chay và ăn mặn.

  Thực chất ăn chay không làm chúng ta thành Phật được. Ăn mặn cũng không phải là hành động sai chánh kiến. Đức Phật cũng không hề nói đên vấn đề chay, mặn trong kinh sách. Đa số khai niệm về ăn chay hay ăn mặn đới với tăng sĩ hay cư sĩ đều bị hiểu nhầm một cách trầm trọng.

  Đệ hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài viết sang tiếng việt.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum.

 25. Mật Từ Quang (Bùi Tất Sơn) says:
  Kín bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 26. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con hoan hỉ với những dòng chia sẻ của Lạt ma Nyima Sangpo về vấn đề chay mặn trong đạo Phật. Chúng ta không thể đánh giá một người Phật tử qua việc họ ăn chay hay ăn mặn mà phải dựa vào trí tuệ nhìn vào hành vi thân ngữ tâm của họ có đi đúng quỹ đạo chánh pháp hay không. Đức Phật đã dạy rằng ” duy tuệ thị nghiệp” lấy trí tuệ làm nền tảng giác ngộ chứ không phải ” duy thực thị nghiệp”. Con cũng hoan hỉ với thiện hạnh dịch bài của huynh Mật Diệu Hằng.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánn.

  Om mani padme hum

 27. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo hữu Nyima Sangpo, một lạt ma dòng Ninh Mã đang tu tập trong tự viện tại Ấn Độ với bài chia sẽ này.

  Qua bài viết, con được biết dù tu tập cùng chung tu viện nhưng các vị tăng sĩ có người ăn chay có người ăn mặn. Có lẽ không ít bạn đọc, Phật tử nước ta cảm thấy khó hiểu, kỳ lạ với điều này bởi truyền thống không ăn chay trường tức là không phải tu hành nhiều năm qua. Với luận cứ, luận chứng đạo hữu Nyima Sangpo chia sẽ đã chứng minh tôn chỉ “Duy tuệ thị nghiệp” và đúng theo lời dạy của Đức thế tôn là Phật tử được tuỳ nghi thọ dụng (Tam tịnh nhục) khi không chấp nhận đề nghị trường chay của Đề Bà Đạt Đa.

  Mặt khác, trường chay không thể là “Đạo hạnh” của người tu mà đó là :

  “Hãy sử dụng 3 điều – Chánh niệm, Tỉnh giác và Chú tâm – là nước và phân bón của đức hạnh.

  Hãy quán chiếu vô thường vì nó làm tăng trưởng đức hạnh.

  Hãy bắt đầu sự vun trồng đức hạnh với lòng sùng mộ vô biên.

  Niềm tin và sự quy ngưỡng Giáo pháp là gốc rễ của đức hạnh.

  Lòng vị tha bi mẫn là hoa của đức hạnh.

  Bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm dụng là cốt lõi của đức hạnh.

  Hoan hỷ trước những đức hạnh của người khác là lá của đức hạnh.

  Tứ nghiếp pháp để thu phục nhân tâm của chúng sanh là hoa của đức hạnh.

  Và tánh Không với lòng bi mẫn siêu phàm là quả của đức hạnh.

  Nếu cây đức hạnh được vun trồng theo cách này,

  Nó sẽ đem lại những quả trái nuôi dưỡng các con và những người khác, bây giờ và mãi mãi”

  (trích đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát).

  Cầu mong Thầy Cô khoẻ mạnh và an tịnh.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.

  Om mani padme hum.

 28. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc những dòng chia sẻ của lạt ma Nyima Sangpo bày tỏ quan kiến về chay mặn.

  Một lạt ma đang tu học trong tu viện ở Ấn Độ sau khi có duyên lành tiếp cận với nguồn sáng chánh kiến trong các bài viết của Thầy trên chanhtuduy.com đã tán thán trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy với lòng tôn kính gọi Thầy là Đạo sư “Kính bạch Thầy!”. Từ khắp mọi nơi trên thế giới, Phật tử cư sĩ hay tăng sĩ khi được tiếp cận với nguồn sáng chanhtuduy.com, đều tôn kính gọi Thầy là Đạo sư thể hiện sự thán phục, ngưỡng mộ cũng như tán thán công hạnh của Thầy – vị Đạo sư Mật giáo, vị Thầy của trời, người, được chư Phật mười phương của ba thời tỏ lòng kính trọng.

  Nhưng có những kẻ “ếch ngồi đáy giếng”, không đủ tư cách nhưng vô tàm bất quý, bất kính Thầy như Trang Khuyên, hay “sợ vợ chân kinh”, liên minh ma quỷ, kết cấu với hải ngoại, viết bài không luận chứng, luận cứ để bôi nhọ Thầy. Nhưng than ôi! những kẻ  vô tàm bất quý, không những không hoan hỷ trước lời dạy của vị Thầy chân chính mà còn gieo nhân ác nghiệp thì đang phải nhận lãnh hậu quả vì cản trở công hạnh của Bồ tát giới tử đang hoạt dụng Bồ đề tâm.

  Còn trang mạng chanhtuduy.com ngày càng có nhiều Phật tử theo học Thầy và với tất cả những dòng comment tán thán, những bài viết cảm tạ ơn Thầy và tán thán công hạnh, bồ đề tâm của Thầy với tâm thành tôn sư trọng đạo, họ nhận Thầy là: “vị Thầy tâm linh tôn quý”. Thế mới biết: “Hương của loài hoa bay theo chiều gió/ Hương đạo người tu tỏa khắp muôn nơi”

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Kính says:

  Mô Phật!

  Mật Kính hoan hỷ với bài chia sẻ cảm niệm của Lạt ma Nyima Sangpo về vấn đề chay, mặn và thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Bài cảm niệm với những luận chứng  làm rõ thêm  lời Phật dạy “ Duy Tuệ thị nghiệp “, chứ không phải “duy thực thị nghiệp “ .Như đức Phật còn tại thế mỗi ngày ăn một ít mè, thực hành khổ hạnh, khi Ngài bước đến dòng sông tắm gội nhưng không đủ sức, ngã gụy trên bờ cát, mục nữ Sojata đi ngang qua liền dâng Ngài tố cháo sữa dê sau đó Ngài trở nên khỏe khắn bội phần và Ngài nhận ra khổ hạnh ép xác không phải là phương pháp đúng. Duy chỉ có trí tuệ mới là đạo nghiệp của người tu, chỉ có trí tuệ của Phật gia với 4 chân lý tối thượng mới có thể giải thoát rốt ráo khởi vòng sinh tử luân hồi, chứ không phải tập trung vào việc ăn gì, còn khía cạnh ăn chay như lời lạt ma Nyima bày tỏ “ ăn chay cũng chỉ là thọ thực một loại thực phẩm, nếu chúng con thích thì chúng con sẽ ăn chay nhưng ăn chay không phải là một hoạt động tâm linh giúp chúng sanh thoát luân hồi sinh tử “ . Và với thân người quý báu, mạng sống con người quan trọng để ngày ngày có thể tích tập công đức và trí truệ do đó nên giữ gìn sức khỏe để có thể tu tập, tận dụng thân người do đó nên ăn những thức ăn để có thể đảm bảo sức khỏe dồi dào để không bỏ phí kiếp người quý báu là điều quan trọng.

  Con  cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  OM AH HÙM

   

 30. Kính Bạch Thầy !

  Đệ tử con đã đọc bài: LẠT MA NYIMA SANGPO BÀY TỎ QUAN KIẾN VỀ CHAY VÀ MẶN
  Dù Lạt Ma Nyima Sangpo là một Lạt ma dòng Ninh Mã đang tu tại Ấn Độ nhưng có duyên lành đến với Chanhtuduy.com và có những chia sẻ này với các huynh đệ chúng con. Con xin được hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của Lạt ma Nyima Sangpo và đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch những dòng chia sẻ này.
  Qua các bài giảng của Thầy và bài bày tỏ quan kiến của Lạt Ma Nyima Sangpo con hiểu được rằng Phật tử chúng con nên tập trung vào việc thực hành pháp để có được trí tuệ Phật đà nhằm thoát khỏi luân hồi sinh tử, chứ không nên tập trung vào việc ăn gì, chay hay ăn mặn.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường lạc của Thầy cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Om Mani Pad Me Hum.

 31. Kính bạch Thầy, 

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của Lạt Ma Nyima Sangpo qua lời dịch của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Bài viết cũng mang nội dung nhắc nhở người tu không bám chấp vào vấn đề chay mặn vì Đức Phật đã từng dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác rằng: “Điều giác ngộ thứ ba. Tâm không hề biết chán. Chỉ ôm ấp tham cầu. Tăng trưởng nhiều tội ác. Bồ tát không như thế. Luôn ghi nhớ biết đủ. Đơn sư gìn giữ đạo. Dùng trí tuệ làm nghiệp.” Trong đó, vị Thầy đã từng giảng bám chấp vào việc ăn chay là không biết đơn sơ gìn giữ đạo vì đơn sơ là có gì ăn đó như mọi người xung quanh. 

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức hỏe của Thầy và Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. 

  Om mani padme hum. 

 32. Mật Chí Thành (Nguyễn Văn Hùng) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Lạt Ma Nyima Sangpo qua bài viết về Ăn Chay Và Ăn Mặn.

  Con hoan hỷ đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài viết sang Tiếng Việt, qua bài viết này con hiểu được rằng người tu Phật học Phật chỉ cần tập trung vào việc thực hành pháp, chứ không gì việc Ăn Chay hay Ăn Mặn có gì thì dùng đó như mọi người xung quanh.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 33. mat kha phuc says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ với những dòng chia sẻ bày tỏ quan kiến về vấn đề chay mặn của lạt ma Nyima Sangpo.

  Con hoan hỉ với thiện hạnh dịch bài sang tiếng Việt của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Đức Phật đã dạy rằng “Duy tuệ thị nghiệp”, chứ không phải “duy thực thị nghiệp”, và không có lời nào là “bắt buộc ăn chay” trong 10 hoạt động tâm linh nhưng các tăng sĩ tà kiến trong nước làm trái lời Phật dạy và chú trọng vào “duy thực thị nghiệp” cho rằng đó là điều kiện tiên quyết để tu Phật.

  Con cảm tạ vị Thầy từ bi, trí huệ luôn truyền trao chánh kiến, chánh tư duy và dẫn dắt chúng con theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho đạo huynh Mật Diệu Hằng viên thành các ước nguyện chính đáng.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 34. Mật Tấn Khải says:

   

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài viết cảm niệm của Lạt ma Nyima Sangpo về vấn đề chay mặn. Qua đó cho thấy đạo Phật là một hành trình đi đến giác ngộ giải thoát. Đạo Phật đề cao tinh thần “Duy tuệ thị nghiệp” lấy trí tuệ làm nền tảng giác ngộ, chứ không phải “duy thực thị nghiệp”. việc ăn chay hay ăn mặn cũng không hề có trong mười hoạt động tâm linh của đạo Phật. trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật đã dạy  -Điều giác ngộ thứ ba:Tâm  không hề biết chán. Chỉ ôm ấp tham cầu. Tăng trưởng nhiều tội ác. Bồ Tát không như thế. Luôn ghi nhớ biết đủ. Đơn sơ gìn giữ đạo. dùng trí tuệ làm nghiệp.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chuyển ngữ bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 35. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: Lạt ma Nyima Sangpo bày tỏ quan kiến về chay mặn. Con hoan hỷ với những cảm niệm của Lạt ma Nyima Sangpo vềkhía cạnh chay mặn trong đạo Phật. Hoan hỷ tán thán thiện hạnh dịch bài sang tiếng Việt của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

 36. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với quan kiến về vấn đề chay mặn của một tăng sĩ ở Ấn Độ là lạt ma Nyima Sangpo. Ngay như tăng sĩ sống trong tự viện tại đất nước Phật giáo như Ấn Độ còn có người thì dùng thực phẩm chay, người thì dùng thực phẩm mặn thì có thể thấy vấn đề chay mặn hoàn toàn không được Đức Phật dạy trong bất kỳ kinh điển nào, mà đó chỉ là do con người tự ý “sáng tác” ra mà thôi. Đức Phật huấn thị rằng “Duy tuệ thị nghiệp”, tập trung thực hành pháp để có trí tuệ Phật đà nhằm thoát khỏi luân hồi sanh tử chứ hoàn toàn không phải là “Duy thực thị nghiệp”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài. Cầu nguyện huynh tinh tấn tu tập, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 37. Mật Viễn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ  với bài viết bày tỏ quan kiến chay – mặn của Lạt Ma Nyima SangPo theo lăng kính Phật Đà.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh dịch sang tiếng Việt của đạo hữu Mật Diệu Hằng.
  Một vị Lạt ma là tăng sỹ ở đất nước Ấn Độ  nơi Đức Phật sinh ra và giáo hóa chúng sanh thì hoan hỷ, cảm ngộ trước tâm bồ đề từ bi và trí tuệ của vị Thầy. Còn những vị hòa thượng, thượng tọa thuộc nhóm tà kiến… đội nốt tu hành ở Việt Nam lại Gato, đố kỵ, xuyên tác, cản trở con đường Bồ tát đạo của vị Thầy.
  Qua những hành vi thân, ngữ, tâm là thấy rõ được đâu là vị Thầy chân chính? Đâu là tà sư, những người thuộc nhóm tà kiến?
  Người tu chân chính luôn dương cao ngọn cờ chánh kiến và hoan hỷ trước những thiện hạnh, công đức, trí tuệ của người khác theo quỹ đạo chánh pháp dù đó là nhỏ hay lớn, dù người đó ở quốc độ nào, vị trí nào. Còn những người tà kiến luôn Gato – đố kỵ, cản trở những vị Thầy chân chính đang trên con đường Bồ Tát đạo dẫn dắt chúng sanh lìa mê quay về nẻo giác. Bởi những tà sư đang dẫn dắt chúng sanh đi vào bóng đêm của vô minh, hù dọa chúng sanh như hù dọa đứa trẻ sợ bóng đêm làm cho họ luôn sống với tâm sợ hãi, làm nô lệ phục vụ cho mục đích trục danh lợi của tà sư.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sự khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô và những vị Thầy chân chính , Cầu nguyện cho đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của các Ngài được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho những tà sư, những người tà kiến dừng ngay ác nghiệp, quán xét sám hối lỗi lầm của mình để không còn gieo nhân đau khổ cho chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có duyên lành nượng tựa nơi Tuệ tri thức – Tam Bảo được an lạc đời này cực lạc đời sau.
  OM MA NI PAD ME HUM

 38. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết “Lạt ma Nyima Sangpo bày tỏ quan kiến về chay mặn rồi ạ”.

  Con tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã Việt dịch!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum.

 39. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Hoan hỷ với bài viết về ăn chay – ăn mặn của Lạt Ma Nyima SangPo theo quan kiến đạo Phật. Hoan hỷ với thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Như trong các bài viết con đã đọc, con hiểu rằng trí tuệ là yếu tố quan trọng nhất, chẳng phải là ăn chay hay ăn mặn.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 40. Mật Tuấn Giác says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của lạt ma Nyima Sangpo bày tỏ quan kiến về chay và mặn, đệ xin tán thán thiện hạnh cùa huynh Mật Diệu Hằng đã dịch sang tiếng việt.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luông khỏe mạnh.

  Om mai padme hum.

 41. Mật Bích Liên says:

  10/28/2017

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ đọc những dòng chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Nyima Sangpo về việc ăn chay hay ăn mặn theo quang kiến Phật đà.

  Đạo Phật chủ trương “Duy tuệ thị nghiệp” không phải “Duy thực thị nghiệp” bởi vì 1 người tu Phật phải luôn thực hành pháp để có trí tuệ, có hiểu biết đúng đăn về giáo pháp Phật đà, tuân theo đúng những lời chỉ dạy của các bậc toàn giác hay những bậc Thánh đức thông qua sự hướng dẫn của 1 vị Thầy chân chánh, và tâm luôn khởi niệm theo đúng quỹ đạo chánh pháp mọi nơi, mọi lúc để đem lại lợi lạc đến cho tất cả chúng sanh, nhằm giúp chúng sanh thoát khỏi luân hồi sanh tử. Việc ăn chay hay ăn mặn không phải là hoạt động tâm linh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

  Mô Phật,

  Đệ hoan hỉ đọc bài viết này và hoan hỉ vì đạo hữu có duyên lành tiếp cận được với 1 bậc thiện tri thức – 1 Đạo sư Mật giáo chân chánh – qua trang mạnh chanhtuduy.com. Cầu nguyện cho đạo hữu thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Om mani padme hum.

 42. Nguyễn T. Lan says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài Quan kiến về chay mặn này rồi ạ. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được tiếp cận với chánh kiến để việc làm hành động hằng ngày được đúng với quỹ đạo chánh pháp. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy và Cô. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 43. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah Mật thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh dịch bài viết của đạo hữu Nyima Sangpo  sang tiếng Việt  của đạo huynh Mật Diệu Hằng qua bài này Mật thúy cũng đồng ý nghĩ  của đạo hữu ăn chay hây ăn mặn thì không  quang trọng  chỉ thực hành pháp mới quang trọng  và đưa người tu đến bến bờ giác ngộ con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 44. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc được những dòng chia sẻ cảm niệm của Lat ma Nyima Sangpo về vấn đề chay mặn.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài sang tiếng Việt.

  Từ những cảm niệm của Lat ma Nyima Sangpo đã góp phần khẳng định việc bám chấp vào chay mặn hay đầu tròn áo vuông là một sai lầm, bởi Đức Phật đã khai thị” Duy Tuệ Thị Nghiệp ” chỉ có trí tuệ mới đưa con người giải thoát khỏi luân hồi sanh tử.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho phép chúng con được tiếp cận, học và thực hành yoga Tây Tạng (Du già thanh trí)  trang bị cho chúng con chánh kiến thông qua căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy. com từ đó chúng con biết làm chủ được hành vi thân ngữ tâm của mình theo quỹ đạo chánh pháp thong dong tiến bước trên đạo lộ giải thoát dưới sự chỉ dạy của Thầy.

  Cảm ơn lat ma Nyima Sangpo đã có chia sẻ lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 45. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài viết này.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh chia sẻ của lạt ma Nyima Sangpo và công đức Việt dịch của huynh Mật Diệu Hằng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 46. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với bài viết của đạo hữu Nyima Sangpo. Chay mặn chỉ là bề ngoài, chỉ trí huệ mới là cốt lõi mà người tu cần có được. Trí huệ trưởng dưỡng đức hạnh, mang lại ánh sáng cho bản thân và muôn loài. Cổ suý ăn chay mang lại suy dinh dưỡng và không giúp gì được cho ai, vậy nên theo chánh kiến để được an lạc .

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !

  Om mani padme hum !

 47. Mật Tú Viên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của lạt ma Nyima Sangpo về vấn đề chay mặn, về trí tuệ là yếu tố quan trọng nhất đối với người tu Phật sau khi đọc nhiều bài viết của vị Thầy. Đức Phật đã chỉ ra con đường Trung đạo để đưa đến Giải thoát, vậy nên mọi bám chấp vào chay hay mặn đều là biên kiến và không đưa đến Giải thoát. Con hoan hỷ với cảm niệm của đạo hữu Nyima Sangpo về tầm quan trọng của chánh kiến để có được trí tuệ Phật đà, và nên tập trung vào thực hành Pháp để có được trí tuệ. Bởi trí tuệ sẽ đưa đến Giải thoát luân hồi sanh tử trong tương lai và mang lại những điều tốt lành trong hiện tại.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi trao truyền vũ khí chánh kiến cho chúng con, để giúp chúng con chặt đứt xiềng xích vô minh.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 48. Mật Bảo Châu says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng chia sẻ bày tỏ quan kiến về vấn đề chay và mặn của Lạt ma Nyima Sangpo. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 49. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiên hạnh chia sẻ Pháp của Lat ma Nyima Sangpo về khía cạnh ăn chay-mặn trong đạo Phật. Con hoan hỷ khi một Lạt ma đang tu tập tại Ấn Độ sau khi được đọc các bài viết của vị Thầy đã bày tỏ lòng tôn kính với vị Thầy-Đạo sư Thanh Trí, cho con thấy thật tự hào khi được theo học vị Thầy. Bài viết một lần nữa nhắc lại cho chúng con rằng: đạo Phật là “ Duy tuệ thị nghiệp” không phải “ Duy thực thị nghiệp”,  nên không bám chấp vào chuyện ăn chay- ăn mạn khi tu tập và tầm quan trọng của chánh kiến với một hành giả. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Pháp đệ cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã việt dịch bài viết.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 50. Mật Nhẫn Hoà says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với chia sẻ về vấn đề chay mặn của Lat ma Nyima Sangpo.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài viết ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 51. Mật Chân Tính(13 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 52. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: Lạt ma Nyima Sangpo bày tỏ quan kiến về chay mặn.

  Con hoan hỷ tán thán công đức chia sẻ pháp của Lạt ma Nyima Sangpo ở Ấn Độ về khía cạnh chay mặn trong đạo Phật sau khi đọc bài viết của Thầy.

  Con đồng cảm niệm với Lạt ma rằng ăn chay hay ăn mặn không ảnh hưởng đến con đường giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Con hiểu rằng đức Phật dạy: “Duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải “Duy thực thị nghiệp”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

  Cảm ơn

 53. Mật Huệ Liên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con rất tâm đắc với câu nói cuối cùng của đạo hữu Lat Ma Nyima Sangpo: “Ăn chay cũng chỉ là thọ thực một loại thực phẩm. Nếu chúng con thích thì chúng con sẽ ăn chay nhưng ăn chay không phải là một hoạt động tâm linh giúp chúng sanh thoát luân hồi sinh tử”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô.

  Cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài.

  Cầu nguyện cho mọi khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.

  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 54. Mật Hải Như (9 tuổi ) says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.Con hoan hỷ khi đọc bài viết : “Lạt ma Nyima Sangpo bày tỏ quang kiến về chay và mặn ” ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy , Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ .

  Om Mani Padme Hum !

 55. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của đạo hữu Nyima Sangpo. Đó là những nhận thức đúng đắn về quan niệm ăn chay, ăn mặn trong tu Phật qua việc đọc những bài viết trên chanhtuduy.com. Trong mỗi chúng ta đều có thể ăn chay theo sở thích nhưng điều đó cũng chẳng giúp chúng ta thoát khỏi kiếp luân hồi, ngược lại còn ảnh hưởng tới sức khoẻ vì không đủ chất nuôi dưỡng cơ thể.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 56. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đọc xong bài này rồi ạ.

  Con đã hiểu được con nên tập trung vào việc thực hành pháp chứ không nên tập trung vào việc ăn gì.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu mong Thầy, Cô luôn mạnh khoẻ.

  Cầu mong tất cả chúng sinh thành tự hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu mong đại dịch covid19 sớm bị tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 57. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : LẠT MA NYIMA SANGPO BÀY TỎ QUAN KIẾN VỀ CHAY VÀ MẶN .

  Con hoan hỷ với thiện hạnh chia sẻ bài viết của vị Lạt Ma Nyima Sangpo và con cũng cảm ơn đạo hữu Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ , nhờ đó chúng con được tham khảo bài pháp lợi lạc và hữu ích .

  Con hoan hỷ và đồng cảm niệm với Lạt ma Nyima Sangpo , dù chay hay mặn đều không quan trọng , không ảnh hưởng đến con đường giải thoát khỏi luân hồi sanh tử , trong khi đó Đức Phật luôn di giáo rằng : Để tiêu trừ con đường diệt khổ thì phải dựa vào trí tuệ nên phải luôn ghi nhớ biết đủ , đơn sơ gìn giữ đạo , lấy trí tuệ làm nghiệp. Hơn nữa , Đức Phật cũng chỉ dạy rằng : Trí tuệ phải dựa trên nền tảng chánh kiến thì mới đạt đến sự giải thoát tối thượng . Vả lại trong suốt cuộc đời của Đức Phật, qua những lần giảng pháp , Ngài không đề cập đến việc ăn chay hay mặn , mà chỉ khuyên các đệ tử , tỳ kheo không nên tu khổ hạnh mà hãy nên chọn con đường ” trung đạo ” để thực hành pháp , sớm xa rời vô lượng khổ vây quanh .

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế dài lâu và thân tâm an lạc.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 58. Mật Thiệu says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của Lạt ma Nyima Sangpo về vấn đề chay và mặn. Con đồng cảm niệm với Lama Nyima Sangpo ” Trí tuệ mới là yếu tố quan trọng nhất đối với người tu Phật. Ăn chay hay ăn mặn không ảnh hưởng đến con đường giải thoát khỏi luân hồi sinh tử”. Đức Phật dạy ” Duy tuệ thị nghiệp ” chứ không có ” Duy thực thị nghiệp”. Chính vì thế, trí tuệ mới chính là đạo nghiệp của người tu. Con cảm tạ ơn Thầy đã trang bị cho chúng con chánh kiến bằng những phương tiện thiện xảo như Chanhtuduy.com, từ việc có chánh kiến làm nền tảng giúp người tu có được tuệ tri Phật đà làm bồ tư lương về cõi Phật. Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết sang tiếng Việt.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 59. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài: “LẠT MA NYIMA SANGPO BÀY TỎ QUAN KIẾN VỀ CHAY VÀ MẶN” của Lạt ma Nyima đang tu tại Ấn Độ, qua chuyển ngữ của huynh Mật Diệu Hằng. Con hoan hỷ khi Lạt ma Nyima là Tăng sỹ, có duyên lành tiếp cận Chanhtuduy.com và có những cảm ngộ về chánh kiến sau khi được đọc những bài viết của Thầy ạ, đó là “trí tuệ mới là yếu tố quan trọng nhất đối với người tu Phật” như lời dạy của Đức Phật “Duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải bám chấp vào chay hay mặn và “chánh kiến giúp cho người con Phật có được tuệ tri Phật đà”. Đối với một hành giả chân chính có được chánh kiến thì hành vi thân, ngữ, tâm sẽ theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Vậy mà hiện nay còn nhiều vị tăng, thượng toạ, đại đức đã không thực hiện lời dạy của Đức Phật, mà dùng hình trạng “đầu tròn áo vuông” tu ở chùa cao cổng lớn nhưng thực ra là “ếch ngồi đáy giếng” để khoe việc trường chay, xây chùa, đúc tượng…cổ suý ăn chay và gieo rắc tà kiến.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện huynh Mật Diệu Hằng và gia đình sức khoẻ, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid- 19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con xin hồi hướng công đức này cho bố con được thác sanh vào cõi lành.

  Om mani padme hum.

 60. Mật Thái Hòa says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Lạt ma Nyima Sangpo đã chia sẻ bài viết, cùng với những cảm niệm về quan kiến chay mặn trong đạo Phật.
  Qua đó con tâm đắc với sự chia sẻ của đạo hữu ấy rằng ” Là một Phật tử, con nghĩ rằng, chúng con nên tập trung vào việc thực hành pháp để có được trí tuệ Phật đà nhằm giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, chứ không nên tập trung vào việc ăn gì, vì Đức Phật đã dạy “Duy tuệ thị nghiệp” trí tuệ mới là đạo nghiệp của người tu.
  Với lại, trong mười hoạt động tâm linh của đạo Phật không có hoạt động nào mà Ngài dạy là ăn chay. Trong  giới luật của nhà Phật không có giới luật nào cấm ăn mặn, ngoại trừ 9 loài vật mà Ngài khuyến cáo Phật tử không nên ăn.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 61. Mật Thuận Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với những cảm niệm của Lạt ma Nyima Sangpo về chuyện chay mặn khi đã có duyên lành đọc những bài viết mang đậm màu sắc pháp là cuộc sống tên chanhtuduy.com. Việc ăn chay hay ăn mặn sẽ do sở thích và sức khoẻ của mỗi người chứ không phải là sự phân tầng giai cấp để rồi ăn chay là những người tu chân chánh còn ăn mặn là những kẻ tầm thường sát sanh. Mỗi người con Phật nên đơn sơ gìn giữ đạo chứ không phải cố chấp ăn chay để chứng tỏ mình tu nghiêm tú. Đức Phật đã dạy ” duy tuệ thị nghiệp” lấy trí tuệ làm đạo nghiệp của người tu  chứ không phải miếng ăn làm nền tảng làm cốt lõi . Chúng sanh lấy việc chay mặn làm thước đo chuẩn mực đánh giá một Phật tử  là một sai lầm trầm trọng làm mất đi giá trị đích thực của người con Phật chân chánh luôn đặt trí tuệ lên hàng đầu. Thật đáng buồn khi sự hiểu biết nông cạn không thấu đáo của nhiều chúng sanh mà miếng ăn, cái mặc lại trở thành chuẩn mực làm nên giá trị của con người.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 62. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Lạt Ma  Nyima Sangpo bày tỏ quan kiến về chay, mặn gửi đến Thầy. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ Pháp của Lạt Ma Nyima Sangpo, cũng như thiện hạnh chuyển ngữ bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Qua đó con hiểu rằng, Đức Phật chưa bao giờ dạy đệ tử phải ăn gì, Ngài chỉ khuyên đệ tử không đi theo con đường tu khổ hạnh, mà nên theo con đường trung đạo, với phương châm đơn sơ gìn giữ đạo, dùng trí tuệ làm nghiệp. Chỉ có chánh kiến Phật đà mới có thể giúp cho người Hành giả tăng trưởng được công đức, trí tuệ của mình. Còn việc ăn chay,  hay ăn mặn chỉ là việc duy trì sự sống của thân người quí hiếm để thực hành pháp, nhằm được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy, đã luôn soi rọi chúng con, bằng tuệ tri chánh kiến Phật đà, thông qua bộ môn Yoga Thanh trí là sản phẩm trí tuệ của Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho dịch bệnh Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 63. Mật Minh Nguyện says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Mật Ngữ says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài chia sẻ của đạo hữu Lạt ma  Nyima Sangpo. Ăn chay hay ăn mặn không ảnh hưởng đến giải thoát khỏi luân hồi sanh tử mà Đức Phật đã dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác ” Điều giác ngộ thứ ba. Tâm không hề biết chán,  chỉ ôm ấp tham cầu,  tăng trưởng nhiều tội ác, Bồ Tát  không như thế,  luôn ghi nhớ biết đủ,  đơn sơ gìn giữ đạo,  dùng trí tuệ làm nghiệp “.

  Vậy mới thấy nhiều chùa, tự viện lấy chuyện ăn chay để đánh bóng bản ngã của mình, gieo mặt cảm cho nhiều người muốn tu Phật, ho không ăn chay được đành phải đứng từ xa nhìn, làm thí chủ, công quả.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Tuệ Tín says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua những dòng chia sẽ của Lạt ma Nyima Sangpo, một tăng sĩ dòng Ninh Mã đang tu học tại Ấn độ, đệ tử chúng con và bạn đọc dể dàng nhận thấy rằng :

  1./ Ăn chay không phải hoạt động tâm linh của đạo Phật.

  2./ Ăn chay hay ăn mặn không ảnh hưởng đến con đường giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.

  3./ Tôn chỉ “Duy tuệ thị nghiệp” mà Đức Phật đã dạy.

  4./ Chánh kiến là nền tảng của trí tuệ Phật đà.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh.

  Cầu nguyện Lạt ma Nyima Sangpo luôn tinh tấn và thành tựu mọi ước nguyện.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status