Feb 2, 2022

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 2 Comments

Lesson 3 – Guru Thinley Nguyen Thanh’s Views on the Second Mind Dharma Samyagdrsti –Prabha Samadhi (Những lời dạy của Đạo sư Thinley Nguyên Thành về đệ nhị Tâm pháp – Chánh kiến Quang minh Tam muội.)Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status