Jan 28, 2015

Posted by in Pháp là cuộc sống | 30 Comments

LIÊN TƯỞNG ĐỒNG DẠNG NHỮNG THUỘC TÍNH BẤT CẬP CẦN PHẢN TỈNH

A Di Đà Phật, Kính bạch Thầy, “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp” Con hoan hỷ và cảm tạ Thầy từ bi đã dẫn lộ vấn đề đời sống xã hội hiện đại để chúng con quán xét lại bản thân mình trong quan hệ đồng đạo, đồng tu. Đọc xong bài viết “9 kiểu nhân viên hoặc khách hàng trang Business Insider khuyên bạn nên sa thải hoặc tránh xa khi khởi nghiệp kinh doanh”, con đọc qua đọc lại lời dẫn lộ của Thầy nhiều lần, bỗng trào dâng một niềm hoan hỷ lớn. Con thấy mình thấy sáng rõ nhiều vấn đề xoay quanh bài viết và nhanh chóng liên hệ với bản thân. Lúc này, con nhớ nghĩ đến câu nói mà Thầy luôn nhắc nhở “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp”. Kính bạch Thầy, bài viết mặc dù liệt kê nhiều


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
Please login to read more or kindly send an email of request to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status