Feb 23, 2017

Posted by in Giáo điển | 111 Comments

LOẠT BÀI VỀ QUYỀN LỰC TÂM LINH Kỳ 1: CON SÂU LÀM RẦU NỒI CANH?

LOẠT BÀI VỀ QUYỀN LỰC TÂM LINH

Kỳ 1: CON SÂU LÀM RẦU NỒI CANH?

Lien Hoa SanhTri kiến Giải thoát nhờ Đức Phật chỉ ra quả thực là diệu lý, giáo pháp Như lai hiển bày hết sức hiệu quả với nhiều pháp môn được truyền dạy, phù hợp với nhiều căn cơ của chúng sanh. Nhờ vậy, hình ảnh của đệ tử Như lai thanh khiết, cao cả được gọi là Tăng, tiếng Phạn là Shanga, có nghĩa là “thanh tịnh”. Từ thực nghĩa tối hậu này dầu là đệ tử  đệ tử xuất gia (tu tại chùa) hay đệ tử tại gia (tu ở nhà), nếu chứng minh được đạo lực của mình qua trí huệ Phật đà, đều được gọi là người tu thanh tịnh, tức là Tăng. Từ thế kỷ thứ 8 Sơ tổ Mật tông Tây Tạng là đại thành tựu giả Padmashambhava (Liên Hoa Sanh) đã khẳng định và khuyến cáo như sau: “Bậc trí hiện thân với nhiều hình tướng bất định, kẻ hạ trí lừa dối, đạo đức giả là những kẻ đội lốt tu hành. Các người đừng nhầm cặn là vàng” (trích tác phẩm “Khai thị của Liên Hoa Sanh”).Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status