Jul 7, 2019

Posted by in Giáo điển | 46 Comments

LỜI TÂM TÌNH VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ

Kính bạch Thầy! Đọc xong bài viết của Thầy “ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (Bài 4)”, con thấy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười cho vị tiến sĩ này. Ngạc nhiên ở chỗ, ngài rất “dạn dĩ” khi phát ngôn luận giải điều mà mình “biết không rành”, ấy là Mật tông, trong khi ngài đang theo Hiển tông (dù rằng có viết sách dạy về niệm chú Đại bi!) Buồn cười ở chỗ, tình huống vấn đạo chẳng ra làm sao, như nhận xét của Thầy: “Dường như video này được dàn dựng gấp quá hay sao mà “thiếu trước hụt sau” vậy cà?” Rồi nữa, “Do tâm tục sinh của Thầy trĩu nặng nỗi đắng lòng hay sao mà Thầy chẳng kìm chế, vu vạ cho những thầy tu đạo Phật sau này vay mượn thần chú ở Bà la môn giáo? Rồi Thầy nỡĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status