Aug 12, 2020

Posted by in Giáo điển | 143 Comments

Luận giải đệ tứ tâm pháp Thanh Trí: Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni, Bài 3: “NÂNG NIU BÀN CHÂN VIỆT”

Chúng ta đã hiểu tâm pháp Thanh Trí “Liên hoa bách bộ thần  chú đà la ni” dễ thực hành nhờ cơ chế động bằng bước chân kèm theo thần chú. Tuy giản đơn nhưng đừng cho rằng kém hiệu quả cho nên tôi tiếp tục luận giải sau đây để minh định… Tâm pháp Thanh Trí “Liên hoa bách bộ thần  chú đà la ni” dễ thực hành nhờ cơ chế động bằng bước chân kèm theo thần chú Trước hết, cần hiểu rằng một lần thực hành đệ tứ tâm pháp Thanh Trí sẽ cùng một lúc đạt 3 yếu tính giác ngộ là (1) xả ly (2) Bồ đề tâm (3) Tánh không. Lưu ý rằng đừng hiểu “xả ly” là bỏ nhà vào chùa bởi lẽ con rùa, con cá ở trong chùa lẽ nào gọi là “xả ly”. Những gì hành giả lìa mê vềĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status