Aug 13, 2020

Posted by in Giáo điển | 136 Comments

Luận giải về đệ tứ tâm pháp Thanh Trí (Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni), Bài 4: MÔ THỨC THỰC HÀNH Ở HAI GIAI ĐOẠN CỦA ĐỆ TỨ TÂM PHÁP THANH TRÍ

Theo khảo sát của tôi, đệ tứ tâm pháp Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni được sử dụng nhiều nhất trong 6 phát kiến tâm linh của Mật gia Song Nguyễn. Vấn đề là ở chỗ tâm pháp này dễ thực hiện, không bị phụ thuộc vào không gian, thời gian và thiết bị nối kết (điện thoại, máy vi tính..). Có lý nào khi ai đó mỗi ngày không đi một bước chân nào? Do vậy, đệ tứ tâm pháp luôn có cơ hội hoạt dụng, vấn đề là anh có tĩnh thức hay không. Đệ tứ tâm pháp Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni được sử dụng nhiều nhất trong 6 phát kiến tâm linh của Mật gia Song Nguyễn Tuy vậy, khi di hành với hành trạng niệm thần chú theo bước chân (tức là đệ tứ tâm pháp), hành giảĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status