Aug 11, 2020

Posted by in Giáo điển | 134 Comments

Luận giải về đệ tứ tâm pháp “Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni”, Bài 2: HOẠT DỤNG ĐẶC TRƯNG CỦA THẦN CHÚ TRONG ĐỆ TỨ TÂM PHÁP

Trước khi đi vào phần chính của vấn đề tôi muốn nhấn mạnh đặc trưng của thần chú như sau: 1/ Thần chú chỉ có trong đạo Phật. Điều này được tôi minh định trong 2 bài đối luận với tiến sĩ Triết học là thượng tọa Thích Nhật Từ đã một năm rồi, nhưng ông ấy chưa thể phản bác được. ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (Bài 4) : THẦN CHÚ là sự vay mượn của Bà la môn hay là sự ” vay mượn” của Thích Nhật Từ hòng “đục nước béo cò”?(Bài mở)    Phản bác luận điểm của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ (lần thứ 5): CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ LÀ RÈN LUYỆN “CHÁNH NIỆM” HAY LÀ PHÊ BÌNH GIÁO PHÁP KHÍCH BÁC TÔNG PHÁI KHÁC, CHIA RẼ TĂNG ĐOÀN BẰNG LUẬN KIẾN CHỦ QUAN PHIẾN DIỆN? (Bài mở) 2/Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status