Aug 11, 2020

Posted by in Giáo điển | 155 Comments

Luận giải về đệ tứ tâm pháp “Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni”, Bài 2: HOẠT DỤNG ĐẶC TRƯNG CỦA THẦN CHÚ TRONG ĐỆ TỨ TÂM PHÁP

Trước khi đi vào phần chính của vấn đề tôi muốn nhấn mạnh đặc trưng của thần chú như sau: 1/ Thần chú chỉ có trong đạo Phật. Điều này được tôi minh định trong 2 bài đối luận với tiến sĩ Triết học là thượng tọa Thích Nhật Từ đã một năm rồi, nhưng ông ấy chưa thể phản bác được. http://chanhtuduy.com/dao-su-thinley-nguyen-thanh-vien-truong-vien-nghien-cuu-tam-ly-hoc-ung-dung-yoga-thanh-tridoi-luan-voi-tien-si-thich-nhat-tu-bai-4/ http://chanhtuduy.com/phan-bac-luan-diem-cua-thuong-toa-tien-si-thich-nhat-tu-lan-thu-5cong-nang-cua-than-chu-la-ren-luyen-chanh-niem-u-sai-lam-vi-sao-boi-vi-bac-si-nha-khoa-chang-the-nao-khuyen-ben/ 2/ Tại sao thần chú chỉ có trong đạo Phật? Bởi vì thần chú là bản tâm của chư Phật, thánh chúng, được lưu xuất từ đại định tam muội, những ai đã đạt được lậu tận thông. Ngoại đạo có sức định từ sơ thiền đến bát thiền vô niệm (tức là từ định sơ thiền đến cấp định cao nhất là “phi tưởng phi phi tưởng xứ định, vẫn bị kềm tỏa trong luân hồi), còn thánh giả đạo Phật đã đạt định vượtĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status