Aug 9, 2018

Posted by in Ứng dụng thực hành | 112 Comments

LUẬT TẮC NHÂN QUẢ KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ CHƠI

LUẬT TẮC NHÂN QUẢ KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ CHƠI Mới đây, trò Elena Dower từ Mỹ quốc sở vấn về hiện trạng nhân quả trong diễn biến xã hội như sau: “Thầy có nói rằng tình trạng hiện tại mà chúng sanh nhận lãnh là do nghiệp quả. Như vậy có nghĩa là tất cả những điều gì xảy ra ngày hôm nay đều do nghiệp quả của kiếp trước, đúng không ạ? Con có đọc trên một diễn đàn Phật giáo có câu hỏi đưa ra thảo luận về vấn đề này và đôi khi câu trả lời đã làm một số người bị tổn thương, đặc biệt là những người bị làm dụng , bị ngược đãi khi còn nhỏ và họ sẽ không chấp nhận được những gì họ đang phải chịu đựng…”.           Để minh chứng cho luận kiến trên trò Elena Dower nêu ví dụ


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status