Dec 2, 2018

Posted by in Giáo điển | 104 Comments

MẶC CẢM

 Mặc cảm là một xúc tình tiêu cực trong nhận thức cá nhân. Khi ai đó tự coi thường, tự hạ mình, tự trách bản thân một cách thường xuyên và phi lý, người ấy được cho là mặc cảm cá nhân. Mặc cảm thường gây trở ngại trên bước đường lập thân, và cũng gây chướng ngại trên đạo trình giải thoát. Vì vậy, trong 24 giới nguyện Mật giáo Tổng quát, đó là những lời nguyện từ bỏ 14 sai lầm chính và 10 lỗi phạm phụ, có một giới cấm số 8 trong 14 điều chính là “Coi thường hay mặc cảm bản thân”. Bản thân con người bao gồm thân, ngữ, tâm. Đừng mặc cảm thân thể mình vì trong đó có trụ xứ của 100 Bổn tôn (phẫn nộ và hiền minh), do vậy theo Mật điển người tu chuyển sân thành trí, cũng như


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status