Sep 6, 2014

Posted by in Giáo điển | 20 Comments

MẠN ĐÀM VỀ CHỮ “TĂNG” TRONG ĐẠO PHẬT

MẠN ĐÀM VỀ CHỮ “TĂNG” TRONG ĐẠO PHẬT Khi nhắc đến hai chữ “Đạo Phật” hoặc chữ “Tăng”, đa phần mọi người nghĩ ngay đến “Tăng Ni Phật Tử” là những người từ bỏ đời sống thế tục vào chùa chiền, tu viện để Tu – Hành Phật pháp. Thực vậy, những người rời bỏ đời sống thế tục đi Tu – Hành Phật pháp tại chùa chiền, tu viện cũng được gọi Tăng chúng. Do đó, không tránh khỏi một sự ngầm hiểu chữ “Tăng” trong đạo Phật được đánh đồng với “Tăng Ni Phật Tử”. Đối với bất kì Phật tử nào thì chắc chắn đều biết đến “Tam Bảo” (ba báu vật) là “Phật – Pháp – Tăng”. Mà cụ thể là được nghe nói trong Tam Quy Y (Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng). Quy là quay về, Y là nương tựa; tựu


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status