Jun 20, 2019

Posted by in Giáo điển | 38 Comments

Luận kiến về ăn chay của Ngô Đức Vượng :”ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG”( bài mở)

Luận kiến về ăn chay của Ngô Đức Vượng :”ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG”( bài mở)

Gửi ông Ngô Đức Vượng, pháp danh Tuệ Minh Khoa,

Tôi là Mật Diệu Hằng, là Phật tử đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Tôi vừa nghe bài thuyết trình của ông với chủ đề về ăn uống với sức khỏe trong bài Quan niệm sai lầm trong việc ăn uống mà ai cũng mắc phải. Tôi viết đôi lời với ông, rất mong ông hoan hỷ đón nhận.

Là người Phật tử nên việc đầu tiên tôi muốn nhắc đến là con đường thực hành tâm linh.

1, Trước hết, tôi muốn nói rằng ông phỉ báng đức Phật và các vị thánh giả khi cho rằng ăn mặn là không thể đạt được thành tựu tâm linh.

Ngay đầu bài nói, ông có tuyên bố rằng: “Ăn uống có sức khỏe, tâm linh, trí tuệ” và trong bài ông cũng khẳng định: “Đạt được trí tuệ siêu phàm vĩ đại thông qua ăn uống. Ăn chay mới thực hành tâm linh. Ăn mặn không thể đạt được thành tựu tâm linh.” Thật cuồng ngôn, loạn ngữ! Điều này trái với lời dạy của đức Thế Tôn, ngài dạy “đơn sơ gìn giữ đạo, trí tuệ là đạo nghiệp”, “duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải duy thực thị nghiệp mà bám vào chay hay mặn. Các vị thánh giả ngày trước đắc quả như Đại sỹ Liên Hoa Sanh, sơ tổ Mật Tông Tây Tạng, ngài Marpa dù ăn mặn vẫn thành tựu tâm linh đó thôi. Hay Ngài Tilopa, ăn lòng cá thối mà vẫn viên thành đạo quả. Vậy lý gì mà ông Ngô Đức Vượng dám khẳng định là ăn mặn thì không thành tựu tâm linh?

Hơn nữa, đức Phật còn cho phép hàng tỳ kheo được thọ dụng thịt cá theo Tam Tịnh Nhục: “Quý thầy không được cố ý sử dụng thịt đã được giết mổ chỉ dành riêng cho quý thầy; Như Lai chỉ cho phép sử dụng thịt và cá không bị phiền trách  trong ba trường hợp sau đây: không thấy, không nghe và không nghi ngờ cả “ (Luật I, 233). Theo Luật tạng II, chương Dược phẩm, tụng phẩm thứ nhì, thuật chuyện về nữ cư sĩ Suppiyà muốn cúng dường một vị Tỷ kheo, bảo người giúp việc rằng: “Hãy đi và tìm (mua) loại thịt đã được làm sẵn”.

“Sát sanh và hành hình/Đả thương và bắt trói/Trộm cắp và nói láo/Man trá và lừa đảo/Giả bộ kẻ học thức/Đi lại với vợ người/Đây là đồ ăn thối/Ăn thịt không phải thối”

Bên cạnh đó, Thế Tôn luôn cho rằng sự khiếm khuyết về đạo đức, luân lý của mỗi cá nhân còn nghiêm trọng hơn là việc ăn thịt. Trong kinh Hôi thối, thuộc Kinh tập, Tiểu Bô I, đã luận giảng về diều này. Trong kinh, một Bà la môn giữ giới trường trai đã đối diện với Đức Phật và chỉ trích những tội lỗi của việc sử dụng cá thịt. Phật đã trả lời rằng, đồ ăn hôi thối không phải là cá thịt mà chính là sự ô uế của thân tâm biểu hiện bằng 10 nghiệp bất thiện của thân, khẩu và ý. Chính sự cấu uế này đa hủy hoại tư cách đạo đức của con người chứ không phải vì ăn thịt cá, nên có câu kệ rằng: “Sát sanh và hành hình/Đả thương và bắt trói/Trộm cắp và nói láo/Man trá và lừa đảo/Giả bộ kẻ học thức/Đi lại với vợ người/Đây là đồ ăn thối/Ăn thịt không phải thối”. Đức Phật còn thuyết trong kinh Jivaka rằng: “thọ dụng các món ăn ấy, với tâm không tham trước, không tham đắm, không đam mê, thấy rõ các tai họa, ý thức rõ rệt sự xuất ly”

Rõ ràng là chay hay mặn không ảnh hưởng gì đến con đường tâm linh, đến việc đạt thành tựu tâm linh. Đức Phật là bậc toàn giác ngài cho phép Phật tử dùng Tam Tịnh Nhục, và hàng Phật tử sau này dùng đồ mặn, sống đời sống cư sĩ vẫn chứng đắc như đại sỹ Liên Hoa Sanh, ngài Tilopa. Ngài Marpa..những Ngài đó không lẽ trình độ tâm linh thua ông Ngô Đức Vượng, người vẫn còn trong luân hồi và phải đi xem bói để xem thọ mạng ngắn dài của mình ra sao? Hơn nữa, trong bài nói này ông Ngô Đức Vượng cũng không hề cho mọi người biết ông đang thực hành theo pháp môn nào mà ông lại vỗ ngực lớn tiếng rằng: “Lực biến dịch trong thực phẩm làm xáo trộn, gây cho người thực hành không tinh tấn trong thiền định” Ông có phải là thiền sư, đắc quả vị thiền hay không mà nói như vậy? Thiền sư U Pandita Sayadaw đã nói về tinh thần chay tịnh của truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy: “Như vậy, không cần phải tự thúc buộc mình vào việc ăn chay khi thực hành Thiền Minh sát. Dĩ nhiên, có sự quân bình về rau trái và cá thịt se có lợi cho sức khỏe. … Không có vấn đề tội lỗi trong việc ăn cá thịt; ăn cá thịt cũng chẳng làm hại hay cản trở gì trong việc hành Thiền Minh sát…”

Ngài Tilopa ăn lòng cá thối mà vẫn đắc đạo

2, Điều thứ hai tôi cực kỳ phản đối khi ông cho rằng an chay là thể hiện lòng từ bi. Nhìn theo gương đức Phật, Ngài là bậc toàn giác vẫn cho đồ chúng thọ dụng tam tịnh nhục hoặc các ngài như đại Sỹ Liên Hoa Sanh, Marpa, Tilopa có đời sống cư sĩ và đạt được thành tựu tâm linh, không thể nói rằng các Ngài ấy không từ bi. Không thế nói rằng các Ngài ấy “vừa tham ăn, vừa thiếu hiểu biết” như ông Ngô Đức Vượng nói. Ngay như đất nước Ấn Độ có 90% dân số ăn chay, tại sao theo thống kê cứ 30 phút lại có một vụ hiếp dâm, không ai dám ra đường một mình vị sợ bị cướp bóc, trấn lột? Từ bi ở đâu? Ngày xưa có Lương Võ Đế khét tiếng tàn nhẫn cũng ăn chay trường đó? Hay Hitler, một tay sát thủ cả thế giới này nghe tên đã rùng mình, cũng là người ăn chay trướng đó thôi. Tại sao những tính tốt đẹp mà ông liệt kê trong bài thuyết giảng của mình là từ bi, trong sáng, thuần khiết lại không thấm vào con người của Lương Võ Đế, của Hitler và hàng triệu người Ấn Độ bây giờ?

Ông có hiểu thế nào là từ bi không? Từ bi trong Đạo Phật là giúp con người chuyển hóa tâm, thực hành đức hạnh để thoát luân hồi sinh tử, chứ không phải chấp vào việc ăn uống, chay mặn. Đức Phật đã từng tuyên bố:“Này các Tỷ-kheo, nước của đaị dương chỉ có một vị mặn, cũng vậy, pháp và luật của ta nói ra cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát.” (Udana, Tự Thuyết Kinh) Bám chấp vào ăn chay không thì có thể giác ngộ được không? Chắc chắn là không vì trong giới luật, chưa có giới nào đức Phật bắt buộc Phật tử ăn chay. Ngay cả khi Đề Ba Đạt Đa, đề nghị đức Phật bắt đồ chúng trường chay, đức Phật đã không đồng ý. Đề Bà Đạt Đa là ai? Kẻ phản đồ, phỉ báng đức Phật, phỉ báng chánh pháp, cản trở người tu tập. Ông Ngô Đức Vượng nay theo chân Đề Bà Đạt Đa, bám chấp ăn chay, lên tiếng bài xích người ăn mặn và dám tự ý lập ngôn rằng ăn mặn thì không đạt được thành tựu tâm linh, không từ bi, thì hậu quả của ông sẽ như thế nào ông cũng đã hiểu rồi.

Nói thêm với ông rằng giáo lý Phật đà không chỉ dừng lại ở những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức trong cuộc sống mà mở rộng đến những pháp tu nhằm tịnh hóa thân tâm, khai mở trí tuệ, thăng hoa cuộc sống. Giáo lý cốt lõi này chính là Tứ diệu đế, trong kinh Pháp Cú, kệ 191, Đức Phật dạy: “Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường Thánh tám ngành, đưa đến khổ não tận” (HT. Minh Châu dịch). Do vậy, trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngợi khen rằng:

 1. “Ai lậu hoặc đoạn sạch,

Ăn uống không tham đắm,

Tự tại trong hành xứ,

“Không, vô tướng giải thoát. “

Như chim giữa hư không,

Dấu chân thật khó tìm. “

 1. “Ai nhiếp phục các căn,

Như đánh xe điều ngự,

Mạn trừ, lậu hoặc dứt,

Người vậy, Chư Thiên mến.

 1. “Người tâm ý an tịnh,

Lời an, nghiệp cũng an,

Chánh trí, chơn giải thoát,

Tịnh lạc là vị ấy.” (HT Thích Minh Châu dịch)

Ngài không hề nói đến việc chay mặn. Có lẽ ông Ngô Đức Vượng nên nhận lại cụm từ: “vừa tham ăn, vừa thiếu hiểu biết” cho riêng ông.

Tiếp đến, tôi xin nói về những lập luận không logic, xảo ngôn của ông trên bình diện thế gian, cái mà ông tự cho là khoa học.

1, Điều đầu tiên ông cho rằng nhà vua chọn người kế vị qua miếng ăn để nêu lên tầm quan trọng của việc ăn khi chàng trai nghèo đã nghĩ ra bánh chưng, bánh dầy mang đầy ý nghĩa đã thắng cuộc là lên làm vua. Đây chỉ là câu chuyện sự tích bánh chưng, bánh dày do dân gian tự nghĩ ra chứ không phải là câu chuyện có thật. Hơn nữa, trong bài nói của mình, ông có nói rằng để thử tài trí thông minh nên đức vua mới bảo mọi người làm bánh. Vậy bản chất là đức vua chọn người tài, suy nghĩa thấu đáo chứ không phải chọn miếng ăn. Bánh chưng, bánh dày chỉ là phương tiện “làm bài kiểm tra” thôi, ông có hiểu không?

Rồi cả việc ông cho rằng chỉ có Việt Nam mình mới là người sành ăn, giỏi về ăn, còn nước khác thì ẩm thực chán, Tôi thấy ông quá ngạo mạn khi đưa món ăn Việt Nam lên vị trí cao và hạ thấp ẩm thực của người khác. Mỗi nước đều có văn hóa ẩm thực riêng, và chúng ta nên tôn trọng văn hóa ẩm thực của người khác, không nên thấy cái gì của mình cũng là nhất và của thiên hạ ai cũng dỡ. Nếu đã chê bai ẩm thức của các nước khác, tại sao khi đưa ra ví dụ để chứng minh luận điểm của mình, ông lại lấy thói quen ăn uống thực vật mà ông cho là tốt của người Phanto? Phải chăng ông là kiểu người chuyên nướng bánh tráng, trở mặt như trở bàn tay?

Điều tôi muốn nói tiếp theo là câu nói về quan điểm của cổ học đông phương mà ông đã nêu ra 2 định lý: “mọi sinh loài đều được nuôi dưỡng  bằng năng lượng lấy từ vũ trụ, nguồn năng lượng đó được tích lũy đầu tiên trong cây xanh. Thảo mộc hút các chất vô cơ, dưới tác dụng của ánh nắng mặt trời, tổng hợp thành thức ăn hữu cơ. Đó là phép lạ. Do vậy, chúng ta hoàn toàn lệ thuộc trực tiếp và gián tiếp vào sản phẩm thảo mộc. Chúng ta là con của thảo mộc, thảo mộc là thức ăn thượng đẳng nhất.” “Chế độ ăn uống của bất kỳ một loài nào cũng phải phù hợp với cấu tạo sinh lý của cơ thể đó.” (phút 16:52) Tôi không nghe thấy ông nói về quyển sách cụ thể nào nên tôi cũng không kiểm tra được hai định lý ở trên ông đưa ra có chính xác hay không. Nhưng khi tôi nghe thấy cụm từ “chúng ta là con của thảo mộc, thảo mộc là thức ăn thượng đỉnh nhất” thì thấy có gì đó sai sai. Con người có phải do thảo mộc sinh ra đâu? Nếu đã là con thì tại sao mình lại đi ăn thảo mộc nhỉ? Còn nữa, năng lượng vũ trụ không phải chỉ ở trong cây xanh. Vũ trụ bao gồm tất cả các vật chất và không gian hiện có được coi là một tổng thể. Năng lượng Vũ trụ chẳng sinh ra từ một nguồn nào; mà hoàn toàn trái ngược lại, nó thực sự là nguồn của Trường Điện từ và mọi vật khác trong vũ trụ. Trường Điện từ bị giới hạn, còn Trường Năng lượng Vũ trụ thì tỏa lan khắp mọi nơi. (theo Tiến sĩ Bedri Cetin). Tôi thấy sự phi lý và gượng ép khi ông Ngô Đức Vượng khăng khăng cho rằng nguồn năng lượng vũ trụ lấy từ thảo mộc.

Điều tôi thấy buồn cười hơn là khi ông dùng mọi cách để chỉ ra sự lợi lạc của việc ăn chay, nào là giúp con người ta sức khỏe tốt, tâm trí tốt, thậm chí chứng đắc trên con đường tâm linh thì ông lại miệt thị con bò, chỉ ra bao nhiêu tác hại từ những sản phẩm từ bò như sữa bò, thịt bò…trong khi đó con bò ăn cỏ đáp ứng đầy đủ 7 tiêu chuẩn mà ông đã đưa ra là:

1, Phù hợp cấu tạo sinh lý của cơ thế, ăn thực vật khỏe mạnh, minh mẫn;

2, Thức ăn cần có lực vũ trụ phù hợp, thức ăn có rung động, có lực tri giác như an bình, tình thương, niềm vui;

3.Thức ăn thuần khiết;

4, Thức ăn đúng;

5, Thức ăn quân bình âm dương;

6, Tính kiềm phù hợp;

7, Phù hợp nhịp sinh học.

Con bò ăn đúng theo 7 tiêu chuẩn ông đưa ra tại sao ông lại chỉ trích chủ trương sữa học đường của nhà nước cho trẻ em uống sữa bò? Tai sao ông cho rằng uống sữa sẽ gây ra tác hại về sinh lý trong khi ăn thực vật là cỏ thì con bò phải có tâm hồn trong sạch, yêu thương. Những phẩm chất đó sẽ được truyền sang người uống và dùng thực phẩm từ con bò chứ?

Như vậy, rõ ràng những điều ông đưa ra với việc bám chấp, kêu gào mọi người ăn chay, ăn thực vật để có lòng từ bi, tâm thanh tịnh, thuần khiết và chứng đắc đều đã được ông chứng minh ngược lại qua hình ảnh con bò. Bò ăn cỏ thuần khiết đó, nhưng sao ông lên án nhiều vậy? Khổ thân con bò, nó mà biết lên tiếng thì chắc ông cũng không thể đứng đó mà lý luận xảo biện. Con bò “trường chay” đó sao không nhận được nguồn năng lượng từ vũ trụ mà có tình thương, minh mẫn, bác ái đi?  Càng nghe bài nói của ông tôi càng thấy buồn nôn với luận điểm của kẻ đạo đức giả, khoác danh là nhà khoa học nhưng chỉ biết lợi lạc cho bản thân mình, lấy trường hợp của mình để bắt mọi người nghe theo. Ông cũng không cần phải sợ ai đó ám sát ông đâu, chỉ riêng việc nói năng lung tung, phỉ báng Đức Phật và Thánh Tăng, phỉ báng chánh pháp cũng đủ để ông nhận lãnh hậu quả rồi.

Thế mới biết tại sao đức Phật đã cảnh tỉnh rằng: “Này Bà la môn, Thế Tôn, bậc Chánh đẳng giác đã tuyên bố về địa vị của trưởng lão và tuổi trẻ. Vị trưởng lão, này Bà la môn, 80 tuổi hay 100 tuổi đời, nếu vị ấy thọ hưởng các dục vọng, sống giữa các dục vọng; bị đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, bị nhai nghiến bởi các tầm tư dục vọng, cố gắng tìm cầu các dục vọng; người ấy như vậy được gọi là kẻ ngu, không phải là bậc trưởng lão. Dù cho, này Bà la môn, một người còn trẻ, với tóc đen nhánh, trong thời sơ khởi của tuổi đời, mà người ấy không thọ hưởng các dục vọng, không sống giữa các dục vọng, không bị đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, không bị nhai nghiến bởi các tầm tư dục vọng, không cố gắng tìm cầu các dục vọng; người ấy như vậy được gọi là bậc có trí, bậc trưởng lão.” (Tăng Chi Bộ I, chương 2, phẩm Tâm thăng bằng, phần Đất [trích], VNCPHVN ấn hành 1996, tr.128).

Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

Om Mani Padme Hum.


Những bài viết tác pháp chiếu quang Ngô Đức Vượng:

Luận kiến về ăn chay của Ngô Đức Vượng :”ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG”( bài mở)  (Mật Diệu Hằng)

Ngô Đức Vượng- kẻ chửi đổng trong ngành ẩm thực, cũng là tên hề trên sân khấu đạo pháp, tự vả vào mặt mình! (Mật Phê Rô)

MẬT HẢI PHƠI BÀY BỘ MẶT THẬT CỦA ÔNG NGÔ ĐỨC VƯỢNG (Mật Hải)

Thư Sài Gòn: NÓI VỚI NGƯỜI HOANG TƯỞNG PHÁP DANH LÀ TUỆ MINH KHOA – NGÔ ĐỨC VƯỢNG (Mật Hạnh Giác)

MẬT NHỊ KHANG SỬA LƯNG CHO TUỆ MINH KHOA (Mật Nhị Khang)

MẬT ĐĂNG TÂM KHAI TÂM CHO TUỆ MINH KHOA (Mật Đăng Tâm)

MẬT HUỆ PHÁP TÁC PHÁP CHIẾU QUANG NGÔ ĐỨC VƯỢNG (Mật Huệ Pháp)

 1. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Diệu Hằng. Thật bải hoải khi lại thấy thêm một người tự xưng là từ bi thông qua việc ăn chay . Trong khi một trong ba yếu tính giác ngộ là xả ly, bồ đề tâm, tánh không và không hề có ăn chay gì, chẳng hạn bồ đề tâm định quán  cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh nay lẽ nào chúng sanh có được thân người quý hiếm lại tước đi cơ hội của họ với cái ăn chay mà chỉ đem lại hệ lụy suy dinh dưỡng, cái mà trâu bò thường ăn hằng ngày hay sao . Con nhớ lại trước kia con có đi đến một quán ăn, khi con gọi món canh thịt và phần cơm chay thì họ liền ý kiến này nọ vì cho rằng chay là tịnh và chay rồi thì không nên ăn thịt . Ngẫm đến đây con lại thấy chán nản , phải chăng tu là phải ăn chay đã ngấm sâu vào máu chúng sanh đến nỗi như vậy sao, dù thế nào thì con cũng đã thấy được rằng một phần lớn cũng là do những tà sư, những người như Ngô Đức Vượng đây gieo rắc những tà kiến với chúng sanh chỉ vì mục đích mưu cầu ích kỷ, trục lợi cho bản thân . Con thật hoan hỷ biết bao khi mà có được một vị Thầy luôn đi đầu trong việc tác pháp chiếu quang, để từ đó các huynh đệ chúng con cũng được noi gương góp phần những viên gạch chánh kiến để làm lợi lạc cho bản thân và chúng sanh .

  Cầu nguyện chúng sanh biết khiêm cung và hổ thẹn !

  Om mani padme hum !

 2. vanchi says:
  Kính Bạch Thầy!!!

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Con xin đồng tình quan điểm của đạo hửu Mật Diệu Hằng phản bác với luận kiến về ăn chay của Ngô Đức Vượng .

  Cứ không phải ăn chay thì mới thực hành được tâm linh , ăn mặn thì không đạt được thành tự u tâm linh ,ăn chay là thể hiện từ bi , ăn chay thì mới giác ngộ được .

  Theo như lời của Đức Phật đã dạy Từ bi trong Đạo Phật là giúp con người chuyển hóa tâm , thực hành đức hạnh để thoát luân hồi sinh tử  , chứ không phải chấp vào việc ăn chay hay mặn .

  Ngoài ra , Đức thế tôn đã dạy ” đơn sơ gìn giữ đạo, trí tuệ là đạo nghiệp, duy tuệ là thị nghiệp ” chứ không phải duy thực thị nghiệp là bám vào ăn chay hay ăn mặn .Điều này đã chứng minh các vị thánh giả ngày trước đắc quả như Đại sỷ Liên Hoa Sanh ,sơ tổ Mật tông Tây Tạng, ngày Marpa dù ăn mặn vẫn đạt được thành tựu tâm linh đó thì sao ?

  Vì vậy việc phát ngôn về ăn chay mặn là đơn phương không căn cứ của ông Ngô Đức Vượng mà thôi .

  Cầu mong Thầy , cô sức khỏe trường thọ để mang lại lợi lạc cho chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

  Mật Vân Chi

   

 3. Mật Chánh Tấn says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ Mật Chánh Tấn hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang, chỉ ra những luận điểm sai lầm, có khi còn nói là phù phiếm đến mức vô lý của Ngô Đức Vượng trong việc bám chấp tới chuyện ăn chay.

  Bằng những luận cứ, luận chứng rõ ràng, huynh đã chỉ rõ ra những sai lầm của Ngô Đức Vượng khi ông ta cho rằng “Ăn chay mới thực hành tâm linh. Ăn mặn không thể đạt được thành tựu tâm linh”. Đây quả là một nhận định sai lầm, phỉ báng Đức Phật và các vị Thánh giả bởi Đức Phật chỉ dạy là “Đơn sơ gìn giữ đạo. Trí tuệ là đạo nghiệp” (kinh Bát đại nhân giác) và người Phật tử đơn sơ dùng thực phẩm với nguyên tắc theo Tam Tịnh Nhục, chứ không hề nói rằng ăn chay mới thành tựu tâm linh như ông Vượng nhận định. Bên cạnh đó, những luận giải của huynh Mật Diệu Hằng đã chỉ ra những điểm bất logic trong chính lời nói của ông Vượng ngay trên bình diện thế gian. Như việc ông ta ngã mạn đề cao món ăn Việt Nam mà hạ thấp ẩm thực của nước khác nhưng lại dùng thói quen ăn uống thực vật của người Phanto làm ví dụ minh chứng, rồi đến việc ông ta nhận định sai lầm khi cho rằng trong sự tích bánh chưng, bánh dày thì đức vua chọn người kế vị qua miếng ăn, trong khi bánh chưng, bánh dày chỉ là phương tiện “làm bài kiểm tra” để thử tài trí của người kế vị. Vậy không thể hiểu nổi ông Vượng lấy cơ sở đâu mà bảo rằng ăn chay giúp con người ta sức khỏe tốt, tâm trí tốt, thậm chí chứng đắc trên con đường tâm linh trong khi chính bản thân ông cũng mắc phải những sai lầm, có những nhận định phi logic, đặc biệt là sai lệch quỹ đạo Chánh pháp.

  Bài nói của ông Vượng được đăng trên trang youtube Giác Ngộ và dường như ông nói trước những Phật tử. Tuy nhiên, những lời nói của ông mang tính phỉ báng Phật pháp, sai lệch quỹ đạo chánh pháp thì rồi phải sẽ gánh chịu những hậu quả nặng nề như lời dạy của Bồ tát Long Thọ: “Mọi hành vi thân ngữ tâm dù có hoạt động công đức nhưng bị dẫn dắt bởi tà kiến sẽ chịu hậu quả thảm hại” (trích “Thư gửi bằng hữu Hoàng đế”). Hơn nữa, mong ông Vượng cũng nên quán xét lại mình, sửa lại nhận định sai lầm của mình khi cho rằng ăn chay có thể chứng đắc trên con đường tâm linh bởi Thánh tăng Gampopa đã dạy: “Tìm cách dạy Giáo pháp cho người khác mà tự mình không trải nghiệm, cũng giống như một người mù dẫn dắt một người mù” (trích 14 Thất bại trầm trọng).

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết này.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 4. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng với luận kiến về ăn chay của Ngô Đức Vượng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 5. Mật Thuận Liên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp của huynh Mật Diệu Hằng. Từng lời văn, từng luận điểm, luận chứng và luận cứ xác đáng, chặt chẽ, rõ ràng như một đòn dáng mạnh đến kẻ cuồng ngôn, cạn trí của Ngô Đức Vượng. Qua đó con hiểu được rằng với bậc tu hành không nên bám chấp vào đồ chay hay mặn mà Ngài dạy ” đơn sơ với thực phẩm” không phải kẻ ăn chay trường là kẻ từ bi ví như Lương Võ Đế và Hitler khi xưa cũng ăn chay trường mà sao cả nhân loại vẫn không khỏi rùng mình khiếp sợ bởi tội ác của họ. Tấm lòng từ bi thể hiện ở tấm lòng, trí tuệ, và hành động cụ thể của con người, và mỗi con người trong họ ai cũng có Phật tánh hết. Vậy đâu phải cứ ăn mặn là không từ bi, không đặt cảnh giới cao trong Pháp tu, đức Phật còn cho phép đệ tử của ngài sử dụng thực phẩm cá thịt theo tam tịnh nhục cơ mà.

  Từng lời văn với lập luận, trích dẫn lời đức Phật dạy của huynh Mật Diệu Hằng để tác pháp chiếu quang lại quan điểm sai lầm, tự ý lập ngôn của Ngô Đức Vượng thật hả lòng hả dạ, qua đó lời cảnh cáo trước cho những người như Ngô Đức Vượng sớm muộn nhận hậu quả nhãn tiền vì đi trái lại với lời Phật dạy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh!

  Cầu nguyênn cho tất cả chúng sanh có đức khiêm cung, ý thức hổ thẹn với điều sai trái mình gây ra, một lòng hướng Phật

  Om mani padme him

 6. Kim Minh Trí says:

  kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này xong rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 7. Mật Tú Viên says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ Mật Tú Viên hoan hỷ và tán thán bài viết tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng đối với bài nói chuyện của ông Ngô Đức Vượng. Sự ủng hộ một cách quyết liệt của ông Ngô Đức Vượng đối với ăn chay và bài bác ăn mặn đã thể hiện ông ta bám chấp vào việc ăn chay một cách quá đà. Ông đã lên cao với quan điểm về ăn chay trong khi việc ăn – uống chỉ là yếu tố phụ, mà điều cốt lõi chính yếu là “Duy tuệ thị nghiệp” thì ông bỏ qua. Ông khẳng định “ăn mặn không thể đạt được thành tựu tâm linh” thì chẳng khác nào ông phỉ báng Đức Phật và rất nhiều bậc Thành tựu giả đã chứng đắc. Đức Phật đã chỉ ra con đường trung đạo để thực hành và đi tới Giác ngộ giải thoát, trong đó việc ăn – uống cũng theo tinh thần đó, đó là “đơn sơ với thức ăn”, không bám chấp vào ăn mặn hay ăn chay. Ông Ngô Đức Vượng sẽ giải thích ra sao đây khi những kẻ ăn chay trường hoặc cổ súy chay trường như Đề Bà Đạt Đa, Lương Võ Đế, Hilter chịu hậu quả thảm khốc do ác nghiệp gây tạo?

  Hy vọng ông Ngô Đức Vượng sẽ sớm tỉnh thức và nhận ra tác hại của sự bám chấp ăn chay quá mức của mình.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng và gia đình tinh tấn thực hành Pháp và hanh thông trong cuộc sống.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Thanh Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng  về bài thuyết trình của ông  Ngô Đức Vương . Bằng những luận chứng, luận cứ rõ ràng huynh đã chỉ ra ông ta thật cuồng ngôn, loạn ngữ và xảo ngôn khi ông ta khẳng định ” Ăn chay mới thực hành tâm linh. Ăn mặn không thể đạt được thành tựu tâm linh”.Điều này trái với lời dạy của đức Thế Tôn “đơn sơ gìn giữ đạo, trí tuệ là đạo nghiệp “,”duy tuệ thị nghiệp “chứ không phải duy thực thị nghiệp mà bám vào chay hay mặn. Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài tác pháp chiếu quang này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông thế sự đời đạo song hành thành tựu mọi ước nguyện chính đáng của mình.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Dâu Huỳnh Phúc Phi says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này.

  Con cảm ơn Thầy đã tạo điều kiện cho con được đọc, học và hiểu giáo pháp.

  Con cảm ơn tác giả bài viết.

  Con cầu nguyện Thầy được nhiều sức khỏe và trường thọ.

 10. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng cho ông Ngô Đức Vượng, bằng những luận chứng, luận cứ xác đáng đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chỉ ra sự cuồn ngôn loạn ngữ, tự tin vào tâm ý mình cổ súy ăn chay cho rằng “Ăn uống có sức khỏe, tâm linh, trí tuệ” và ông này cũng khẳng định: “Đạt được trí tuệ siêu phàm vĩ đại thông qua ăn uống. Ăn chay mới thực hành tâm linh. Ăn mặn không thể đạt được thành tựu tâm linh.” vậy sự thành tựu của Đại Sĩ Liên Hoa Sanh sơ tổ Mật Tông Tây Tạng  ,Thánh giả Tilopa …. các ngày có ăn chay đâu mà vẫn thành tựu đạo quả .   Trong khi đó Đức Phật dạy đơn sơ gìn giữ đạo, trí tuệ là đạo nghiệp”, “duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải duy thực thị nghiệp mà bám chấp vào ăn uống chay hay mặn.

  Luật tắc nhân quả không sai chạy những tấm gương về bám chấp ăn chay trở thành kẻ phản đồ như Đề Bà Đạt Đa ,những người gây ra tội ác cho thế giới như Hitler đã nhận lãnh hậu quả khảm khốc mong rằng ông Ngô Đức Vượng sẽ tỉnh thức

  và dừng lại ác nghiệp của mình trước khi nhận lãnh hậu quả khảm khốc trong tương lai.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài viết này.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng luôn được hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và những ước nguyện chính đáng sớm được viên thành.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài viết tác pháp chiếu quang với đầy đủ luận chứng, luận cứ chân xác theo thánh giáo lượng Phật đà mà đạo hữu Mật Diệu Hằng đối luận với ông Ngô đức Vượng. Sự thật từ lời vàng của các Bậc thánh đã chỉ rõ những sai lầm, ngây ngô của ông thầy lang Ngô đức Vượng chẳng khác gì “một con ếch ngồi dưới đáy giếng” trong ao làng nhiệt đới mùa hè mà nói về chuyện mùa đông băng giá ở xứ Bắc Cực !! E rằng ếch ta sẽ tự chết trước khi đến được mùa đông.

  Có một sự thật nữa mà còn tìm thấy trên báo Phụ nữ TPHCM là thật ra lão cũng giống với mấy tên thầy thuốc “lang băm”. Ông lang băm này nói năng hàm hồ, tự xưng mình có thể bào chế thuốc chữa được bách bệnh, kể cả mọi loại bệng ung thư, rồi có cả thuốc trị “ung thư răng” nữa mới ngớ ngẫn! Nhưng thật ra thì sao? Thật ra thì lão ta có cái phương pháp dị hợm “đưa thuốc vào hậu môn để thải độc” (!!??) và mới bị Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai xử phạt 50 tr.đồng do khám chữa bệnh không giấy phép… Như báo Phụ nữ Tp HCM viết “Dù không có bằng cấp chuyên môn nhưng ông Ngô Đức Vượng vẫn nổ là “Tiến sĩ, lương y quốc gia” để trị bá bệnh. Qua mạng xã hội, nhiều bệnh nhân bỏ điều trị ở bệnh viện để tìm đến “thầy” Vượng”.

  Con mong là thông qua Chanhtuduy.com và comments phản hồi của các đạo hữu (con cũng đã gửi cmt) trên các kênh Youtube thì độc giả có thể nhìn ra và thấy được bộ mặt thật của ông “lang băm” này mà tránh được họa “tiền mất tật mang”,  thậm chí bị mất mạng oan uổng đời này, mất luôn cả huệ mạng muôn đời sau vì tin nhầm thầy tà, bạn ác kiểu như vầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho đăng tải bài đối luận này của các đạo hữu vì lợi lạc cho chúng sanh hữu duyên. 

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy, con hoan hỷ tán thán công đức của các đạo hữu.

  Cầu nguyện ngọn đuốc trí tuệ Phật đà thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy và các bậc Tuệ tri thức sẽ được lan tỏa khắp muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

  ——–

  P/s: Dưới đây là đường link con tìm thấy trên báo Phụ nữ Tp HCM, bài đăng mới đây vào tháng 04 năm 2019:

   –  Xử phạt 50 triệu đồng với lương y Ngô Đức Vượng: (https://www.phunuonline.com.vn/suc-khoe/xu-phat-50-trieu-dong-voi-luong-y-ngo-duc-vuong-154650/);– ‘Thần y’ chữa ung thư – Bài 1: Bệnh nhân bỏ viện theo ‘thầy’ chữa ung thư, suy thận (https://www.phunuonline.com.vn/suc-khoe/than-y-chua-ung-thu–bai-1-benh-nhan-bo-vien-theo-thay-chua-ung-thu-suy-than-153545/); – ‘Thần y’ chữa ung thư – Bài 2: ‘Thầy’ chê… giải Nobel! (https://www.phunuonline.com.vn/suc-khoe/than-y-chua-ung-thu–bai-2-thay-che-giai-nobel-153547/).

 12. Mô Phật

  Mật Huệ Pháp hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng dành cho ông Ngô Đức Vượng. Lại thêm một trường hợp bá láp nữa vỗ ngực tự xưng từ bi nhờ ăn chay. Thật kỳ lạ khi sự ăn chay giờ đây lại được cổ suý không chỉ bởi ông Vượng mà ngay cả nhiều vị đầu trọc áo vuông khác như là một “pháp tu cao quý” dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát vậy. Trong khi đó, Đức Phật dạy người tu “đơn sơ với thực phẩm, đơn sơ với chỗ nghỉ, đơn sơ với thuốc men, hay với toạ cụ”, tức có gì dùng nấy, dùng với thái độ hân thưởng mà không bám chấp. Hơn nữa, nhìn lại các vị thầy mà đức Phật từng theo học, họ đều trường chay cả nhưng họ đâu phải là người tìm ra chân lý giải thoát (một sự thăng tiến tâm linh tối thượng như lời ông Vượng nói) như đức Phật? Như vậy rõ ràng không phải ta ăn gì mà là ta ăn như thế nào mới là quan trọng. Đệ hoan hỷ với những luận kiến, luận chứng và luận kiến sắc bén của huynh nhằm vạch trần chiêu trò “từ bi” rởm đời của vị tiến sĩ này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng sức khoẻ, ngày càng tinh tấn trong tu tập và đạt thành tựu những ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Om Ah Hum

 13. Mật Tịnh Pháp says:

  Dạ Con kính bạch Thầy.Con đọc bài này rồi ạ

   

  Um Ma Ni Pê Mê Hum.

 14. Mật Từ says:

  Mô Phật,

  Mật Từ hoan hỷ với thiện hạnh tán pháp chiếu quang cho những luận kiến cuồng ngôn về ăn chay của ông Ngô Đức Vượng (NDV) của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Không rõ ông này là tiến sĩ trong lĩnh vực nào, thuộc tổ chức nào mà lại mạnh dạn tự tin gom sự “thông thái” của nhiều lĩnh vực vào bản thân như ẩm thực, dinh dưỡng, văn hoá, ngôn ngữ, lịch sử, vũ trụ, tâm linh, khoa học, vv như vậy. Nếu chưa nghe mà chỉ nhìn hình thì có lẽ khó ai đoán thành công ông NDV là chuyên gia về sức khoẻ, dinh dưỡng hay ẩm thực với dáng vẻ gầy gò, khắc khổ, giọng nói khô và đanh, hành văn vô duyên, thiếu ý tứ, không có biểu hiện gì của một người có học thức. Những gì ông NDV giới thiệu như một màn chào đầu quảng cáo cho thành tựu cả một đời ăn uống từ khi ông là một người không thiếu một bệnh gì cho đến khi được tăng số tuổi thọ nhờ vào một người xem tử vi vô danh chỉ cho thấy ông là một người nghiệp nặng từ bé và mê tín dị đoan một cách mù quáng. Ông NDV tỏ ra ngô nghê trong nhiều tình huống, đến nỗi người nghe buộc phải nghi ngờ không chỉ trình độ nhận thức mà còn tình trạng tâm thần của ông. Ông ta không dừng lại ở việc bác bỏ hết mọi luận kiến của các nhà nghiên cứu khoa học thuộc chuyên môn lĩnh vực của họ trên thế giới mà còn mọi kiến thức căn bản về vũ trụ, lịch sử, ẩm thực, khoa học, tâm linh, vv. Nghe đến đoạn thậm chí ông NDV cho rằng cần phải “gióng lên tiếng gọi khẩn cấp đến cả hành tinh” và cho rằng kết quả các nhà khoa học (sau nhiều năm nghiên cứu) là hời hợt, nông cạn, chỉ để lừa gạt con người thì quả thực là ông này liều mình như chẳng có. Có lẽ nghĩ rằng khả năng cả hành tinh nghe được là khó nên ông NDV mới tự tin như vậy chứ giả sử những lời ông ta nói mà cả hành tinh này nghe được thì chắc chắn ông ta sẽ gặp không ít rắc rối, ít nhất là ông ta sẽ bị kiện vì tội vu khống, cố tình phá hoại công trình nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực. Mật Từ cũng đồng tình với huynh Mật Diệu Hằng về việc không hiểu sao ông ta lại “ác cảm” với con bò đến vậy trong khi nó đáp ứng mọi tiêu chuẩn mà ông ấy đưa ra; thậm chí ông ta còn phản bội lại con bò và cho rằng những trẻ em uống sữa bò sau này làm nô lệ cho kẻ khác!? Quả thực chúng ta nghe mà không tin nổi lời này là của một tiến sĩ, vậy mới thấy rằng các danh xưng hiện nay đang bị lạm dụng thái quá, từ tiến sĩ Phật học cho đến tiến sĩ thập cẩm như ông NDV. Trí thường của ông NDV phô trương hết cỡ mà còn không ai tin, huống gì là trí tuệ xuất thế gian. Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài, cầu nguyện thật nhiều chúng sanh đọc được những bài viết trên chanhtuduy.com để không bị lừa bởi những luận kiến nông cạn, hời hợt của ông NDV.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức tự hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 15. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã noi gương vị Thầy tác Pháp chiếu quang chỉ ra những sai lầm vô lý của Ngô Đức Vượng

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum

 16. Mô phật

  Mật chi hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Diệu Hằng.

  Từ những trích dẫn  do Đức Phật thuyết trong kinh điển cho ta hiểu rõ ăn chay hay ăn mặn không liên quan gì đến việc  thực hành pháp giải thoát ,đều quan trọng mà Đức Phật dạy là sự khiến khuyết về đạo đức hay luân lý còn nghiêm trọng hơn mà ông Ngô Đức Vương đã lập ngôn kêu goi người khng ăn chay vì sự từ bi, tâm thanh tịnh  chẳng khác nào ông ấy phỉ báng Đức Phật và Các vị thanh tăng

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trang thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 17. Phan Thị Trúc Linh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi a.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mami padme hum.

 18. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con đã đọc bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng gửi tới ông Ngô Đức Vượng rồi ạ .

  Bằng những luận chứng , luận cứ rõ ràng xác đáng đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chỉ ra những sai lầm trầm trọng trong nhận định của ông Ngô Đức Vượng khi ông ta cho rằng ăn chay mới thực hành tâm linh điều này há chẳng phải trái với lời dạy của Đức Thế Tôn hay sao khi ngài chỉ dạy ;” Đơn sơ gìn giữ đạo , trí tuệ làm đạo nghiệp “ chứ không phải duy thực thị nghiệp mà bám chấp vào chay hay mặn . Nếu như nhận định của ông Ngô Đức Vượng cho rằng ăn mặn sẽ không đạt được thành tựu tâm linh ? Thì sao các vị Thánh giả ngày truóc đắc quả như Ngài Đại Sỹ Liên Hoa Sanh , Sơ Tổ Mật Tông Tây Tạng , Ngài Mrpa dù ăn mặn vẫn thành tựu tâm linh đó thôi , hay Ngài Ti lopa ăn lòng cá thối mà vẫn viên thành đạo quả . Với tất cả những trích dẫn từ kinh điển của các bậc Thánh Đức mà đạo huynh Mật Diệu Hằng đã đưa ra điều đó càng khẳng định những điều ông Ngô Đức Vượng nói là cuồng ngôn loạn ngữ , tự tin vào tâm ý mình để cổ suý cho việc ăn chay trái với quỹ đạo chánh pháp ,

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài thật ý nghĩa và lợi lạc .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng và gia đình nhiều sức khỏe , đời đạo song hành , viên thành mọi ước nguyện chính đáng .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ .

  Om Mani Padme Hum! 

 19. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỉ với bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng đến ông Ngô Đức Vượng. Thật đáng thương cho một người tuổi này mà phải đi “đấu tranh” cho những tưu tưởng vớ vẩn, không khoa học cũng chẳng tâm linh như “Chúng ta là con của thảo mộc, thảo mộc là thức ăn thượng đẳng nhất.” Nhưng đáng thương hơn nữa là những người đã bị đầu độc bởi tư tưởng “Ăn chay mới thực hành tâm linh. Ăn mặn không thể đạt được thành tựu tâm linh.” Nếu ông Vượng có chút tàm quý nào thì hẳn là đang lạnh người khi bị sờ gáy đòi luận chứng, luận cứ cho những lời chủ quan, vô căn cứ, phỉ báng đạo Phật của mình.

  Đệ cầu nguyện cho tiếng nói Chánh kiến của những hành giả chân chính ngày càng vang xa, dập tắt đi giọng điệu đạo đức giả của bọn “duy thực thị nghiệp.” Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tính tàm quý và ý thức xấu hổ.

  Đệ cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang tới ông Ngô Đức Vượng.Bài viết của huynh đã phân tích rõ nét,lập luận sâu sắc,lấy dẫn chứng cụ thể từ kinh điển vạch trần,chỉ rõ những lập luận sai lầm trầm trọng của ông Ngô Đức Vượng,khi mà ông ta chỉ biết khua môi múa mép thuyết giảng theo tâm ý mình, reo rắc tà kiến nghiêm trọng.Đệ mong rằng bài viết của huynh sẽ được lan truyền rộng rãi để các chúng sanh hữu duyên thấy được chánh kiến,không bám chấp vào chay,mặn nữa.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng tinh tấn tu tập,thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 21. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con hoan hỉ với bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng bằng những luận chứng luận cứ rõ ràng cụ thể đã vạch trần bộ mặt giả tạo cuồng ngôn vọng ngữ thiếu hiểu biết của ông Ngô Đức Vượng khi nói về vấn đề chay mặn.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 22. Mật Thái Hòa says:
   Kính Bạch Thầy. 
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. 
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng, đã viết bài đối luận, tác pháp chiếu quang chỉ ra những điểm sai lầm mà ông Ngô Đức Vượng,  đã cuồng ngôn loạn ngữ, cổ súy sự ăn chay, chỉ trích người ăn thịt, bằng những lời nói suông theo sự suy diễn của mình, không trích dẫn bất cứ một lời dạy nào của Đức Phật hay các Bậc thánh đức về việc tu Phật phải ăn chay. Cũng như ông Ngô Đức Vượng đã phỉ báng Đức Phật và các Bậc thánh đức, với lời lẽ cuồng ngôn, khi ông cho rằng ăn mặn là không thể đạt được thành tựu tâm linh, và  ăn chay  là để thể hiện lòng từ bi. 
  Bằng sự luận giải theo Chánh kiến, cùng với những luận chứng, luận cứ của nhà Phật, đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chỉ ra những điểm sai lầm nghiêm trọng cho ông Ngô Đức Vượng, mong rằng ông Ngô Đức Vượng ý thức được gia tài tàm, quý mà nhận ra cái sai của mình, để thức tỉnh mà quay về với con đường “Duy tuệ thị nghiệp” mà Đức Phật đã từ bi chỉ dạy. 
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh. 
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ. 
  Om Mani Padme Hum. 
 23. Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi.

  Con rất hoan hỷ và tán thán bài viết của Mật Diệu Hằng về việc đả kích ăn chay của ông Ngô Đức Vượng.Ông ta cho rằng ăn chay là từ bi, hoàn toàn sai lầm và lệch với quỹ đạo tu Phật.Con thường xuyên chứng kiến những người ăn chay, đi chùa nhưng vẫn cắt cổ gà mỗi khi nhà có đám định, chưa đâu còn cho vay nặng lãi khi đụng tới quyền lợi của mình.Chẳng qua trong thế gian nhiều người mê muội nên mới tin và nghe bài giảng của Ông thôi. Thật là tai hại cho những người đó, mong sao cho họ có được cơ hội hạnh ngộ với Thầy Cô để không phải lầm bước trên con đường dạo pháp.

  Con xin cảm ơn Thầy Cô và cầu cho Thầy Cô luôn vĩnh hằng.

  OMMANIPADMEHUM.

 24. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng đối với ông Ngô Đức Vượng. Bằng những luận cứ, luận chứng rõ ràng huynh Mật Diệu Hằng đã chỉ rõ những lỗi sai trầm trọng trong luận kiến về ăn chay của ông Ngô Đức Vượng trái với lời dạy của Đức Phật. Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài viết ý nghĩa.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 25. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng, đã phản bác lại những sai lầm về vấn đề chay mặn của ông Ngô Đức Vượng.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

 26. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng đến ông Ngô Đức Vượng. Bằng những luận chứng luận cứ mọi người thấy rõ sự “cuồn ngôn loạn ngữ” vì tự tin vào tâm ý bám chấp chay mặn của ông ấy. Qua đó con thấy xót thương cho một người tuổi tác đã cao, nhưng vẫn là “đại diện tiêu biểu” cho kiểu mẩu mà sách Hậu Hán đã cảnh báo.
  Con cám ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài.
  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu đạo huynh Mật Diệu Hằng luôn thế sự hanh thông, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.
  Nguyên cầu tất cả chúng sanh có được đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 27. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 28. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.
  Mô Phật.
  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh,công đức của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã noi theo tấm gương vị Thầy viết bài đối luận tác pháp chiếu quang chỉ ra những sai lầm ,vô lý trong nhận định ăn chay mới thành tựu tâm linh của ông Ngô Đức Vượng với đầy đủ trích dẫn từ kinh điển do Đức Phật thuyết đã chứng minh ông Ngô Đức Vượng ăn nói hàm hồ lộng ngôn cuồng ngữ khi cho rằng ăn chay mới thành tựu tâm linh trái lời Đức Phật dạy người tu” đơn sơ với thực phẩm,đơn sơ với chỗ nghỉ,đơn sơ với thuốc men,hay với toạ cụ”có gì dùng nấy không bám chấp mà phải lấy ” Trí tuệ làm đạo nghiệp” ” Duy Tuệ Thị Nghiệp” chứ không phải” duy thực thị nghiệp” , từ đây giúp cho chúng sanh hữu duyên hiểu được việc ăn chay hay ăn thịt không ảnh hưởng gì đến việc thực hành pháp tiến tu giải thoát.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài tác pháp chiếu quang lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 29. Mật Nhị Khang says:

  Mô Phật!

  Mật Nhị Khang hoan hỷ đọc bài viết phản luận những luận điểm sai trái của ông Ngô Đức Vượng theo link youtube đã đính. Qua luận kiến xác cứ, một lần nữa bộ mặt tráo trở của một kẻ có tuyên xưng pháp danh, đồng nghĩa là người con Phật là lại phỉ báng giáo lý của Ngài. Tự tôn thực dưỡng ăn chay thành một phương tiện để tăng trưởng trình độ tâm linh là một thứ lý luận phản hại. Không những thế, ông Vượng còn tung hê sự xem bói của mình và ngộ năng rằng ông thọ thêm được tới 30 năm nhờ phương pháp ăn chay của ông. Đúng là một kẻ có hội chứng thần kinh phân liệt, thường ảo tưởng về bản thân, đôi khi không kiểm soát được hành vi thân ngữ tâm của của mình. Và những gì ông chia sẻ cữ như con ếch trong giếng, ngỡ bầu trời như nắp vung mà tự tung hê, tự sướng. Đâu biết nếu được ngóc khỏi giếng thì chắc đầu vỡ tung bởi sự ảo tưởng của mình.

  Bài viết cũng vạch trần thủ đoạn lươn lẹo của ông Vượng kể cả việc ông ngộ sẽ có người áp sát ông. Ôi bẩn tay. Những kẻ xuyên tạc như ông tất sẽ nhận hậu quả trầm trọng và lời nói thượng thọ hơn 30 năm của ông chắc “đội mồ” lên mà ngậm.

  Cầu nguyện cho ông Vượng sớm biết quay đầu là bờ, thúc liễm thân ngữ tâm để tránh di họa về sau.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Om Mani Padme Hum!

 30. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng dành ông Ngô Đức Vượng, qua bài này Mật thúy hiểu được rằng Đức Thế Tôn ngày đã dạy rằng Duy tuệ thị nghiệp cứ không phải Duy thực thị nghiệp với lại ông Vượng nói ăn chay mới tu mới  từ bi còn ăn nặng thì không là sai lầm trong quá trình chồng chọt người dân đã cài sới đắc lên thì biết bao nhiêu chúng sanh khác chết như vậy có từ bi không còn ăn nặng thì dùng theo tin thần Đức Thế Tôn ngày dạy dùng tâm tịnh nhục có gì dùng đó không viết con giật để dùng là được . Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 31. Mô Phật!
  Pháp đệ hoan hỷ tan thán thiện hạnh nôi gương vị Thầy “Tác pháp chiếu quang” của đạo huynh Mật Diệu Hằng, phơi bày “Luận kiến về ăn chay của Ngô Đức Vượng : ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG”.
  Đức Phật là bậc Chánh đẳng Chánh giác, Ngài dạy người tu “Đơn sơ gìn giữ đạo. Trí tuệ là đạo nghiệp” (kinh Bát đại nhân giác). Y theo đó mà có biết bao vị đã thành tựu tâm linh và trở thành bậc Thánh đức, là tấm gương sáng cho hàng hậu học nôi theo dù các Ngài vẫn ăn mặn như :sơ tổ Mật tông Tây Tạng, ngài Marpa, ngài Tilopa thì ăn lòng cà thói vẫn viên thành đạo quả…
  Còn ông Ngô Đức Vượng là ai? Chỉ là một người phàm tu tục tử trong luân hồi và còn phải đi xem bói để xem thọ mạng ngắn dài của mình ra sao. Một người chỉ biết đến cái “ăn” (ăn chay), còn “Phật pháp thì ít học mà lại hay khoe kiến thức”. Chắc ông nghĩ rằng mình đã hơn các bậc đã Giác ngộ nên khẳng định “Ăn chay mới thực hành tâm linh”. Và có lẽ ăn chay như ông Ngô Đức Vượng đây đã có trí tuệ đến mức điên loạn siêu phàm rồi nhỉ ? nên mới cuồng ngôn như vậy.
  Người đời thường hay nói rằng “con ếch chết do cái miệng”, thực vậy luật tắc nhân- quả không hề sai chạy, khi Ngô Đức Vượng buông lời báng bổ Đức Phật và Thánh chúng rằng “Ăn mặn không thể đạt được thành tựu tâm linh”, bởi luận kiến của người như “Kẻ ngu cho mình trí. Ấy gọi là kẻ chí nhu” mà kinh Pháp Cú đã chỉ ra.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 32. Mô Phật!
  Pháp đệ hoan hỷ tan thán thiện hạnh nôi gương vị Thầy “Tác pháp chiếu quang” của đạo huynh Mật Diệu Hằng, phơi bày “Luận kiến về ăn chay của Ngô Đức Vượng : ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG”.
  Đức Phật là bậc Chánh đẳng Chánh giác, Ngài dạy người tu “Đơn sơ gìn giữ đạo. Trí tuệ là đạo nghiệp” (kinh Bát đại nhân giác). Y theo đó mà có biết bao vị đã thành tựu tâm linh và trở thành bậc Thánh đức, là tấm gương sáng cho hàng hậu học nôi theo mà trước đó các Ngài vẫn ăn mặn như :sơ tổ Mật tông Tây Tạng, ngài Marpa, ngài Tilopa thì ăn lòng cà thói vẫn viên thành đạo quả…
  Còn ông Ngô Đức Vượng là ai? Chỉ là một kẻ phàm tình trong luân hồi và còn phải đi xem bói để xem thọ mạng ngắn dài của mình ra sao. Một người chỉ biết đến cái “ăn” (ăn chay), còn “Phật pháp thì ít học mà lại hay khoe kiến thức”. Chắc ông nghĩ rằng mình đã hơn các bậc đã Giác ngộ nên khẳng định “Ăn chay mới thực hành tâm linh”. Có lẽ ăn chay như ông Ngô Đức Vượng đây đã có trí tuệ đến mức điên loạn siêu phàm rồi nhỉ ? nên mới cuồng ngôn như vậy.
  Người đời thường hay nói rằng “con ếch chết do cái miệng”, thực vậy luật tắc nhân- quả không hề sai chạy, khi Ngô Đức Vượng buông lời báng bổ Đức Phật và Thánh chúng rằng “Ăn mặn không thể đạt được thành tựu tâm linh”, bởi luận kiến của người như “Kẻ ngu cho mình trí. Ấy gọi là kẻ chí nhu” mà kinh Pháp Cú đã chỉ ra.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 33. Mật Phước says:
  Mô Phật!
  Pháp đệ hoan hỷ tan thán thiện hạnh nôi gương vị Thầy “Tác pháp chiếu quang” của đạo huynh Mật Diệu Hằng, phơi bày “Luận kiến về ăn chay của Ngô Đức Vượng : ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG”.
  Đức Phật là bậc Chánh đẳng Chánh giác, Ngài dạy người tu “Đơn sơ gìn giữ đạo. Trí tuệ là đạo nghiệp” (kinh Bát đại nhân giác). Y theo đó mà có biết bao vị đã thành tựu tâm linh và trở thành bậc Thánh đức, là tấm gương sáng cho hàng hậu học nôi theo dù các Ngài vẫn ăn mặn trước đó như :sơ tổ Mật tông Tây Tạng, ngài Marpa, ngài Tilopa thì ăn lòng cà thói vẫn viên thành đạo quả…
  Còn ông Ngô Đức Vượng là ai? Chỉ là một kẻ phàm tình trong luân hồi và còn phải đi xem bói để xem thọ mạng ngắn dài của mình ra sao. Một người chỉ biết đến cái “ăn” (ăn chay), còn “Phật pháp thì ít học mà lại hay khoe kiến thức”. Chắc ông nghĩ rằng mình đã hơn các bậc đã Giác ngộ nên khẳng định “Ăn chay mới thực hành tâm linh”. Có lẽ ăn chay như ông Ngô Đức Vượng đây đã có trí tuệ đến mức điên loạn siêu phàm rồi nhỉ ? nên mới cuồng ngôn như vậy.
  Người đời thường hay nói rằng “con ếch chết do cái miệng”, thực vậy luật tắc nhân- quả không hề sai chạy, khi Ngô Đức Vượng buông lời báng bổ Đức Phật và Thánh chúng rằng “Ăn mặn không thể đạt được thành tựu tâm linh”, bởi luận kiến của người như “Kẻ ngu cho mình trí. Ấy gọi là kẻ chí nhu” mà kinh Pháp Cú đã chỉ ra.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.
 34. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ tán thán công đức huynh Mật Diệu Hằng đã noi gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang, đã tà xây chánh đến ông tiến sĩ dỏm Ngô Đức Vượng . Với những lập luận sắc bén và những trích dẫn từ kinh điển nhà Phật thì ông Ngô Đức Vượng đã bị lộ ra bộ mặt lưu manh mà giả danh trí thức, kêu gào mọi người ăn chay cho giống mình và chửi đổng những người ăn uống không giống ông ấy . Con nghi ngờ mục đích mà ông diễn giả Ngô Đức Vượng hướng tới là quảng bá cuốn sách :” minh triết trong ăn uống của phương đông” có giá 124 nghìn do ông ấy viết .

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài. Câu nguyện huynh luôn được hanh thông, viên thành mọi ước nguyện .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 35. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 36. Mật Xuân Tưởng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng tới tiến sĩ Ngô Đức Vượng.

  Bài viết đã chỉ ra những sai lầm trong tư duy ” ăn chay mới đạt được thành tựu tâm linh ” của Ngô Đức Vượng. Tư duy lệch lạc này của ông ta đi trái lại với lời dạy của Đức Thế Tôn , ngày dạy đơn sơ giữ ghìn đạo , trí tuệ làm đạo nghiệp. Chứ không phải ” duy thực thị nghiệp “, mà phải bám chấp vào việc ăn chay hay ăn mặn. Ngô Đức Vượng đã tự tin vào tâm ý mình mà cuồng ngôn loạn ngữ, phỉ báng Đức Phật , phỉ báng các vị Thánh giả ngày trước như ” Đại Sỹ Liên Hoa Sanh, Sơ Tổ Mật Tông Tây Tạng, ngài Mrpa..” dù ăn mặn vẫn thành tựu tâm linh. Bằng những luận chứng luận cứ trích dẫn chính xác từ kinh điển nhà Phật, đạo huynh Mật Diệu Hằng đã vạch trần bộ mặt nông cạn kém hiểu biết của tiến sĩ Ngô Đức Vượng, một kẻ gieo nhân phỉ báng chánh pháp thì chắc chắn luật tắc nhân quả sẽ không bỏ qua.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 37. huynhquang phat says:
  Kính Bạch Thầy,

  Đa tạ huynh Mật Diệu Hằng, bài viết rất sâu sắc

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status