Mar 1, 2016

Posted by in Giáo điển | 16 Comments

Học trò Mật gia Song Nguyễn đối luận với ông Nguyễn Minh Tiến: Bài 9: ÔI! SỌT RÁC, CÁI SỌT RÁC CỦA ÔNG NGUYỄN MINH TIẾN CHỨA GÌ?

Học trò Mật gia Song Nguyễn đối luận với ông Nguyễn Minh Tiến:

Bài 9: ÔI! SỌT RÁC, CÁI SỌT RÁC CỦA ÔNG NGUYỄN MINH TIẾN CHỨA GÌ?

Kính bạch Thầy,
Trò đã đọc đối luận của Thầy, chư huynh đệ Kim Cang và trò tán thán tinh thần đã tà xây chánh của Mật Gia Song Nguyễn.

Nếu cho rằng ông Nguyễn Minh Tiến (NMT) là cư sĩ Tịnh Độ thì trò có một chút nghi ngờ. Người cư sĩ như chúng trò đều biết tích lũy thất thánh tài, trong đó có tàm quý. Đọc tới đoạn “Nếu quý vị đặc biệt chú ý đến việc tu tập theo 3 thừa ngoại mật thì điều quan trọng là phải ăn chay” ( trang 80), ông ấy cho rằng đó là nguyên tác từ tiếng …Anh và nếu có thắc mắc gì thì …liên hệ Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Kiểu lập luận đấy là đá trái banh trách nhiệm về cho Đức Đạt Lai Lạt Ma 14, mà việc liên hệ với Đức Đại Lai Lạt Ma không phải ai muốn liên hệ cũng được. Trong khi đó là người học Phật nếu thấy có một điều gì gây ảnh hưởng, cản trở đến quá trình tu học của chúng sanh thì việc đầu tiên nên làm là xem xét lại bản dịch, đứng ra tìm hiểu xem mình sai chổ nào, hoặc thỉnh vấn các vị Cao Tăng Mật Giáo, hoặc thỉnh vấn trực tiếp đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 vì ông NMT đã có sẵn mối quan hệ. Như vậy có phải đơn giản hơn hay không! Như vậy mới là chánh nhân quân tử. Chứ chưa gì hết đẩy trách nhiệm đi chổ khác, bảo vệ nhuận bút của mình. Đó là nghĩ ngắn mà lo dài, lợi bất cập hại. Tinh thần vô úy của người Phật Tử ở đâu rồi, mà dành vào đó cho sự sợ sệt trước bát phong đến như vậy. Ông ấy không hiểu rằng gia tài tàm úy cũng chính là tấm khiên bảo vệ thân căng huệ mạng mình trước những bất thiện pháp, nhờ có tàm úy mà người học Phật không dám làm càn, làm bậy rồi để phạm vào giới luật.


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status