Nov 3, 2020

Posted by in Giáo điển | 49 Comments

Mật gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang WANKO YESHE NORBU: Bài 1: TỰ Ý LẬP NGÔN, CHỦ Ý ÁP ĐẶT, GANH GHÉT BÀI TẠNG, TỰ CHO LỜI DẠY CỦA MÌNH LÀ CHÂN LÝ, BỎ QUA THÁNH GIÁO CỦA ĐỨC PHẬT & THÁNH CHÚNG (Bài mở)

Lời dẫn: Vừa qua Mật gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang hòa thượng Tuyên Hóa thông qua kênh Nhân Quả Luân Hồi, chúng tôi đã phản luận bạn đọc “Người dạo mạng”, nhận được sự hồi đáp sám hối của bạn đọc này. Gần một tháng trôi qua, chưa thêm một phản luận nào gửi đến, và mục đích của chúng tôi đã đạt được là bảo vệ chánh kiến đến cùng dù đối tượng đó là Đạo sư, Tỳ kheo, Hòa thượng, Trưởng lão nào! Nay tiếp tục nêu cao tinh thần tác pháp chiếu quang để được lợi mình, lợi người theo thánh huấn trong kinh “ Đại bát nhã ba la mật đa”, phẩm Chuyển sanh, chúng tôi đề cập và chỉ ra những lỗi sai trầm trọng mang tính học thuật của một vị xưng là Đức Phật (!!) có pháp hiệu là Wanko YesheĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status