Jun 14, 2019

Posted by in Giáo điển | Comments Off on MẬT HẠNH GIÁC ĐỐI LUẬN VỚI ĐẠI ĐỨC THÍCH THIỆN XUÂN ( bài mở): Lại tám chuyện ăn chay, tự ý nói xàm, trái lời thánh giáo”, e rằng Xuân trong điên đảo mộng tưởng, có ngày bị rét ở địa ngục Hàn băng!

MẬT HẠNH GIÁC ĐỐI LUẬN VỚI ĐẠI ĐỨC THÍCH THIỆN XUÂN ( bài mở): Lại tám chuyện ăn chay, tự ý nói xàm, trái lời thánh giáo”, e rằng Xuân trong điên đảo mộng tưởng, có ngày bị rét ở địa ngục Hàn băng!

DMCA.com Protection Status