Nov 2, 2019

Posted by in Giáo điển | 45 Comments

MẬT HUỆ PHÁP TÁC PHÁP CHIẾU QUANG CHO CHÚC PHÚ, PHÁ LUẬN ĐIỂM NGHIÊN CỨU SAI LỆCH THỰC NGHĨA VỀ VU LAN BỒN.

Thưa bạn đọc chanhtuduy.com!

buddha2Trong tịnh trú Mật gia Song Nguyễn có một trò thế danh là Nguyễn Thanh Hiếu. Với cái tên này hầu hết những người được hỏi đều cho là người nam vì họ cho rằng các danh sách ở nhiều nơi ghi như vậy (!). Hỏi một người Mỹ, một anh Ba lan giỏi tiếng Việt ở Hà Nội, họ cũng cho là giới tính nam bởi vì tên này không có chữ lót là “thị”. Tất cả là trên dự đoán dựa theo cảm tính và hiểu biết chưa thấu đáo. Kết luận đưa ra với đáp án là 100% là như sau:

1/ Thấy tận mắt Nguyễn Thanh Hiếu

2/ Dựa vào cấu trúc cơ thể mới khẳng định được giới tính

Suy ra, mọi suy diễn, nghiên tầm, đọc bảng danh sách, hỏi người khác, đều sai. Cũng vậy, những gì đạo hữu Chúc Phú nghiên cứu tên mục, đề mục, biến văn, dịch giả, ngôn ngữ, quốc độ để chứng minh Vu lan bồn là chưa đủ căn cứ, luận cứ trên phương tiện giáo văn Phật đà. Kính bạch Thầy, dựa trên thí dụ này, con sẽ tác pháp chiếu quan cho đạo hữu Chúc Phú nhận ra lỗi sai về học thuật và tư duy khoa học phi lý tác ý của Chúc Phú. Con xin Thầy từ bi chấp nhận…Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status