Aug 30, 2018

Posted by in Giáo điển | 25 Comments

MẬT KIÊN TRÌNH BÀY YẾU LƯỢC VỀ TRÍ HUỆ ĐÁO BỈ NGẠN

Kính bạch Thầy! Con cảm tạ ơn Thầy vì lòng từ bi đã ban cho chúng con một bài giảng đặc biệt về “Tâm kinh Bát nhã theo quan kiến Tánh không”. Con vô cùng hoan hỉ. Thầy giảng “Tâm kinh Bát nhã theo quan kiến Tánh không” Với giáo lý Đại thừa, đặc biệt trong các khóa tụng, bản Tâm kinh bát nhã nếu ai là Phật tử cũng đều có đọc, có nghe, có “nhật tụng”…Nhưng để hiểu được, thẩm thấu được thì thiên nan vạn nan. Cũng vậy với các nhà nghiên cứu Phật giáo, họ có thể chẻ con chữ làm ba làm tư, cũng khó mà chạm vào mép cửa Tánh không của Tâm kinh Bát nhã. Tuy nhiên, dù là hành giả hay học giả, tất cả các góc độ tiếp cận lâu ngày chầy tháng đều là duyên lành để cho chủng tử


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status