May 10, 2019

Posted by in Giáo điển | 60 Comments

MẬT KIÊN VIẾT THÊM VỀ DANH XƯNG ĐẠO SƯ & SƯ PHỤ

Kính bạch Thầy!

Con hoan hỉ bài viết của Thầy “Thư gửi các trò 284: Suy ngẫm về danh xưng”. Nhờ đó, chúng con có dịp chánh tư duy để xác lập trong danh xưng chốn Phật môn đâu là chánh (xuất thế gian) và đâu là tà (bám chấp thế gian). Đã xác lập được rồi, mới có thể tri và hành đúng quỹ đạo chánh pháp, loại trừ những phi pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi minh định những ngộ nhận trong danh xưng chốn Phật môn:

  1) Tư duy sai (tà tư duy): Gọi thầy dạy Phật pháp là “Sư phụ” (rơi vào bát phong trần trược của các môn học thế gian), đó là: “Các đạo sinh ở các đạo quán khắp nơi trong nước Trung Hoa tự tôn vinh thầy mình là “Sư phụ”, tức là vị thế hơn cả cha mẹ (đương nhiên không dám nói hơn Vua!?). Về sau những môn sinh Thái cực quyền cũng gọi thầy dạy võ của mình là “Sư phụ” cho hơn người! Danh xưng này lan truyền dần đến các võ đường, rồi đến chùa chiền bên Tàu mà thực chất là một danh xưng rơi vào “bát phong” trần trược chớ hay ho gì đâu!”

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành

          2) Tư duy đúng (chánh tư duy): Gọi thầy dạy Phật pháp là Thầy, Đạo sư-Guru, là người dẫn dắt đệ tử trên hành trình giác ngộ, hướng về xuất thế gian: “Nếu ở Tiên đạo (Đạo Lão), Võ đạo gọi vị thầy họ là “Sư phụ” thì ở Phật đạo được gọi là “Đạo sư” (Guru), bằng chứng là trong trước tác lừng danh “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của thánh giả Agvaghogsha (Mã Minh) không có danh từ “Sư phụ” “Võ sư”, “Sư thầy””.

          3) Từ (2), vấn đề đặt ra: Vậy ai là Đạo sư? Có cần ai phong cho hay không? Câu trả lời: Thầy, Đạo sư là người có tri kiến giải thoát, đang dẫn dắt đệ tử cùng hướng về giải thoát; không cần ai phong trừ phi là tùy thuận những phạm trù thế gian: “… danh xưng “Đạo sư” không dành riêng cho ai là tăng hoặc ni hoặc cư sĩ, hoàn toàn bình đẳng trong Phật pháp bởi vì luận sư Maitreya khẳng định “Chỉ có những ai tinh tấn thực hành pháp mới thành tựu pháp”. Từ đây nên hiểu rằng ai là tuệ tri thức mới được tôn xưng là “Đạo sư”, không phân biệt họ là ai. Do vậy, danh xưng Đạo sư của Thầy có khởi nguồn từ luận cứ Phật đà, từ luận chứng thánh ngôn.”

         Nương vào trí huệ vị Thầy, Đạo sư, Bổn tôn, Dakini, con xin được chia sẻ một ít về những tri kiến được lãnh hội từ bài viết của Thầy:

          Trước hết là sự cần thiết của việc minh định: Trong Nho gia có câu “Danh bất chính tắc ngôn bất thuận, ngôn bất thuận tắc sự bất thành…”  (danh không chính thì ngôn không thuận, ngôn không thuận thì sự sẽ không thành…). Chỉ là các hoạt động thế gian, mà còn cần thiết về “chính danh” đến như vậy, huống hồ chi đây là hoạt động xuất thế gian! Vì vậy, “Suy ngẫm về danh xưng” của Thầy là một bài viết thật sự cần thiết dành cho hành giả Phật pháp nói chung và cho chúng con nói riêng, chứ không phải là nhàn đàm hay phiếm luận cho vui. Bởi “sai một ly đi một dặm”, ngay từ buổi nhập môn mà cứ “sư phụ” thì suốt chặng đường về sau chỉ yêu kính thầy như cha (mẹ), sẽ là nhân luân hồi khó dứt, “uổng cả công tu bao tháng ngày”, tức “ngôn bất thuận tắc sự bất thành” như Nho gia đề cập.

Vậy, thực nghĩa của Đạo sư là gì? Có phải là người xuất gia mới được gọi là Đạo sư (hoặc Tỳ kheo, Sa môn)? Và có cần đợi ai phong cho mới được gọi là Đạo sư (Tỳ kheo, Sa môn)? Sau đây là 2 câu chuyện thời Đức Phật sẽ là câu trả lời sống động cho những khúc mắc này, được trích từ Tích truyện Pháp cú, Phẩm Công Bình Pháp Trụ:

“6. ÐẦU TRỌC KHÔNG LÀM NÊN TỲ KHEO

ÐẦU TRỌC, KHÔNG LÀM NÊN SA-MÔN …

Câu chuyện xảy ra khi đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến Hatthaka.

Chuyện kể rằng, mỗi khi thầy Hattthaka bị thua cuộc trong khi tranh luận, bèn hẹn:

– Hãy đến nơi ấy, nơi kia vào đúng giờ ấy, giờ kia, sẽ kết thúc cuộc bàn cãi.

Và thầy đến trước nơi hẹn, và nói:

– Xem kìa! Mấy người ngoại đạo sợ ta đến nỗi không dám đến gặp. Vậy là họ thua cuộc rồi.

Thầy luôn luôn dùng cách ấy nói với đối phương mỗi khi thua cuộc.

Ðức Phật nghe nói Hatthaka làm như vậy, bèn gọi thầy đến hỏi:

– Hatthaka, có phải ông làm như thế, như thế?

– Thưa vâng.

– Tại sao ông làm như thế? MỘT NGƯỜI LÀM ĐIỀU SAI QUẤY KHÔNG THỂ GỌI LÀ SA-MÔN, DÙ ĐẦU HỌ CẠO TRỌC. NGƯỜI NÀO SỬA ĐƯỢC MỌI LỖI LẦM LỚN NHỎ MỚI THẬT SỰ LÀ SA-MÔN.

Ngài nói kệ:

(264) Ðầu trọc, không Sa-môn,
Nếu phóng túng, nói láo,
Ai còn đầy dục tham,
Sao được gọi Sa-môn.

(265) Diệt trừ mọi tội lỗi,
Dù lớn nhỏ đều không,
Xô đuổi nhân phiền não,
Là thanh tịnh Sa-môn.
(Phạm Thiên Thư dịch).

 1. ÐIỀU GÌ LÀM NÊN SA MÔN

ÐÂU PHẢI LÀ TỲ-KHEO…

Câu chuyện xảy ra khi đức Phật ở tại Kỳ Viên, liên hệ tới một Bà-la-môn.

Có một người Bà-la-môn từ bỏ gia đình, trở thành tu sĩ ngoại đạo. Khi ông đi khất thực, ông tự nghĩ: “Sa-môn Cồ-đàm gọi các đệ tử là “Tỳ-kheo” khi họ đi khất thực. Ông ấy cũng phải gọi ta là Tỳ-kheo”. Ông ta đi đến chỗ Phật và nói:

– Sa-môn Cồ-đàm, tôi cũng tự nuôi sống bằng cách xin ăn, hãy gọi tôi là Tỳ-kheo.

PHẬT TRẢ LỜI:

– NÀY BÀ-LA-MÔN, TA KHÔNG GỌI AI LÀ TỲ-KHEO CHỈ VÌ NGƯỜI ẤY XIN ĂN. NGƯỜI LÀM TẤT CẢ MỌI HÌNH THỨC GIỐNG TỲ-KHEO CŨNG KHÔNG PHẢI TỲ-KHEO. CHỈ CÓ NGƯỜI THẤY BIẾT NHƯ THẬT VỀ CÁC UẨN VÀ HÀNH TRÌ TƯƠNG ƯNG, NGƯỜI ẤY THẬT SỰ LÀ TỲ-KHEO.

Ngài nói kệ:

(266) Chỉ khất thực nhờ người,
Ðâu phải là Tỳ-kheo!
Phải theo pháp toàn diện,
Khất sĩ không, không đủ.

(267) Ai vượt qua thiện ác,
Chuyên sống đời Phạm hạnh,
Sống thẩm sát ở đời,
Mới xứng danh Tỳ-kheo

Theo tinh thần y nghĩa bất y ngữ, có thể hiểu những lời Phật dạy như sau:

-Phật dạy: “Này bà-la-môn, ta không gọi ai là tỳ-kheo chỉ vì người ấy xin ăn” = “Này bà-la-môn, ta không gọi ai là tỳ-kheo chỉ vì người ấy…được tấn phong”. Thực tế có nhiều trường hợp các vị tăng, ni ở chùa đã tuyên thệ “cách ái, ly gia” nhưng có không ít vị vẫn tổ chức sinh nhật, giỗ quảy rình rang (xem đó là hoạt động chính chứ không phải tùy thuận chúng sanh), hay là “cãi nhau như chó với mèo” xô bồ chốn Phật môn… Những việc như thế này là rơi vào trường hợp: “Đã bước vào cổng chánh pháp mà (tâm-NV) vẫn trở về với đời sống gia đình, cũng giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Đây là một thất bại trầm trọng” (Gampopa). Ấy là thân xuất gia nhưng tâm tại gia, là “hư ngụy xuất gia”, dù họ có được tấn phong bởi bao nhiêu dấu tròn dấu vuông “đóng ấn” đi nữa, cũng không bao giờ là Tỳ-kheo đích thực. Ngược lại, hàng cư sĩ, Bồ tát tại gia (ở đây là vị Thầy) có đời sống gia đình hòa nhập thế sự nhưng lại “không bận tâm thế sự”, bởi thấy rõ “Vạn pháp đều do tâm tạo. Từ khởi thủy, bản tánh tâm không hề bị chấp trước trong các biên kiến (ở đây là xuất gia hay tại gia-NV). Hãy nhận thức như thế và đừng để tâm mình bị lôi cuốn vào vòng nhị nguyên đối đãi. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.” (Thogme Zangpo). Ấy là “chơn thật xuất gia” như lời chư Phật dạy. Như vậy, dù không có ai phong, vị ấy vẫn đích thực bậc Tỳ-kheo!

Nói về việc “tấn phong”, người thế gian sao có thể tấn phong được người đang sở hữu pháp xuất thế gian (như vị Thầy đã sở hữu 6 phát kiến tâm linh hướng về giác ngộ giải thoát)?. Ngày xưa, Đức Phật xưng “ta là Phật” với 5 huynh đệ Ngài Kiều Trần Như, có đợi ai phong? Đó là thấy biết “như thị” mà xưng hô, không phải là cống cao ngã mạn; ngược lại, nếu đợi ai phong mới dám xưng hô, là rơi vào “ti liệt mạn”, chớ hay ho gì? Dựa vào hình thức tấn phong để khẳng định giá trị “nội dung”, đây chính là tâm lý nô lệ vào danh xưng truyền thông, sao gọi là đệ tử Phật gia đích thực? Vì vậy, thông qua việc này (thấy biết “như thị”mà xưng là Đạo sư, chứ không đợi, và không cần ai phong), vị Thầy một lần nữa đã cho thấy phẩm tính “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”, đã chứng tỏ là vị Đạo sư đích thực nối gót Như lai.

-Phật dạy: “Người làm tất cả mọi hình thức giống tỳ-kheo (ở chùa, cạo tóc, mặc áo cà sa…-NV) cũng không phải tỳ-kheo” = “Trang web nào làm tất cả mọi hình thức giống đệ tử Phật cũng không phải là Phật tử đích thực (như không nắm thực nghĩa chánh kiến trong “thờ tự” khi đưa những hình ảnh quảng cáo phản cảm vào pháp liệu nhà Phật; không hoan hỉ tán thán việc làm tốt-công đức lực của người khác, ở đây là vị Đạo sư Kim cang thừa)”.

Con không định “ca ngợi” Thầy vì e rơi vào chủ nghĩa bổn sư, nhưng qua đây con càng thấm thía lời dạy của Đại sĩ Liên Hoa Sanh: “Kẻ hạ trí lừa dối thường đội lốt tu hành. Bậc trí thường hiện thân dưới nhiều hình tướng bất định. Đừng nhầm lẫn cặn là vàng”! Một vị Thầy trong “hình tướng” tại gia nhưng tri và hành ngập tràn chánh kiến xuất gia cho chúng con noi theo, chẳng phải là “vàng ròng” hay sao? Hơn thế nữa, là “kim cương” của giáo pháp Đại thừa.

Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Nguyện cho tất cả chúng sanh dùng được tinh túy cam lồ.

Nguyện cầu Thầy, Cô an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc cho chúng con và chúng sanh.

OM MANI PADME HUM.

Con kính đảnh lễ Thầy.

Mật Kiên

 

 1.  

  Mô Phật!

  Mật Hải cảm ơn huynh Mật Kiên đã viết bài này để mở rộng thêm góc nhìn, góp thêm luận chứng, luận cứ chân thực từ Kinh điển và dữ kiện sống động để giúp cho các huynh đệ kim cang cùng chúng sanh hữu duyên thêm phần hoan hỷ trước trí huệ, công hạnh Bồ đề của vị Thầy – bậc Kim cang sư, bậc Đạo sư Thanh Trí, bậc Tuệ tri thức cao quý hiện thân bất định trong hình tướng Cư sĩ. Cảm ơn huynh đã thêm lần nữa hào phóng chia sẻ góc nhìn toàn diện, tinh túy “nhìn Thầy thấy Phật”. Mật Hải cảm phục, tán thán và xin bày tỏ niềm hoan hỷ với trí huệ, công đức của huynh.

  Chúng đệ tử kính lễ trước Trí huệ, công hạnh Bồ đề cao quý của vị Thầy.

  Chúng con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô dồi dào sức khỏe và trường thọ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh,

  Cầu nguyện chúng sanh có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy, các bậc Tuệ tri thức, các vị Sa-môn đích thực mà có cơ hội thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 2. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên : MẬT KIÊN VIẾT THÊM VỀ DANH XƯNG ĐẠO SƯ & SƯ PHỤ .

  Con cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã góp thêm phần luận chứng, luận cứ từ kinh điển để minh định về danh xưng Đạo sư “thấy biết như thị”.

  Cũng vậy với danh xưng tỳ – kheo, con hiểu rằng không phải là cạo trọc đầu, đi khất thực hay đăng đàn thuyết giảng với hàng ngàn đồ chúng thì mới gọi là tỳ – kheo . Thực ra tỳ – kheo đích thực là những ai “sống theo giới luật” như Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú :

  “Đích thực bậc tỳ- kheo

  Không phải đi khất thực

  Bậc tỳ- kheo đích thực

  Là sống theo giới luật”.

  Con cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài . Cầu nguyện cho đạo huynh luôn được hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông và thành đạt xã hội.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 3. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết của đạo huynh Mật Kiên.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 4. Mật Chánh Tấn says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán với những chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên trong bài viết này. Qua những dẫn chứng trong bài viết, huynh đã minh chứng rõ ràng hơn rằng danh xưng “Đạo sư” không dành riêng cho bất kỳ ai, mà hoàn toàn bình đẳng trong Phật Pháp, khởi nguồn từ luận cứ Phật đà, từ luận chứng Thánh ngôn. Do đó, không cần phải nhờ tới ai “tấn phong”, bất kỳ ai là tuệ tri thức đều được tôn xưng là “Đạo sư”: là người sở hữu tri kiến giải thoát, nắm vững lý thuyết và thực hành liên quan đến quỹ đạo giải thoát, chỉ ra cho chúng ta phương pháp hành trì phù hợp với trình độ và căn cơ tâm linh. Và phương thức để biết ai là tuệ tri thức chính là bằng cách nhìn vào đạo hạnh, cách hành trì giới luật của vị ấy theo như lời dạy Đức Phật trong “Tứ ý cứ” (Y pháp bất y nhân, Y nghĩa bất y ngữ, Y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa, Y trí bất y thức). Ấy vậy mà những kẻ “vô tàm bất quý” trong ban biên tập của Thư viện Hoa sen lại phủ nhận danh xưng “Đạo sư” của vị Thầy. Mặc dù nhìn vào cách hành trì giới luật, đạo hạnh của những kẻ đó thì nhận ngay ra mùi bùn hôi thối của thế tục. Trước nhất là hành vi phạm giới luật trộm cắp khi chính họ ăn cắp nội dung trong cuốn sách “Một đời người một câu thần chú” của vị Thầy, nhưng đến khi được vị Thầy từ bi nhắc nhở thì họ lộ rõ hành vi của những kẻ tiểu nhân khi âm thầm gỡ xuống mà không nói một câu gì. Kế đến là việc cổ súy ngụy kinh Vu lan bồn khiến cho bao người đi lệch với quỹ đạo chánh pháp, dù họ đã được vị Thầy từ bi tác pháp chiếu quang nhưng họ vẫn không biết đó là sai mà sám hối, sửa lỗi. Chưa kể đến việc khi truy cập vào trang web của Thư viện Hoa sen thì lại hiện lên những nội dung quảng cáo không hề phù hợp tới nội dung của một trang Phật pháp (ví dụ: https://prnt.sc/nmsvll hay https://prnt.sc/nmsz40), mặc dù mỗi lần đệ đều sử dụng những trình duyệt mạng khác nhau và để chế độ ẩn danh để có tính khách quan nhất. Từ đó đủ thấy được hình ảnh xấu xí của Ban biên tập Thư viện Hoa sen, những kẻ tự xưng là Phật tử, đã bước vào cổng chánh pháp nhưng vẫn để tâm mình dấy động bởi bát phong, tâm vẫn trở về với đời sống gia đình như con thiêu thân lao vào ngọn lửa.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết này, giúp đệ trân quý hơn sự may mắn của mình khi được theo học bộ môn Yoga Thanh Trí dưới sự chỉ dạy của vị Thầy để rèn luyện tri kiến, chánh kiến Phật Pháp, để không bị nhầm lẫn “cặn là vàng”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 5. Mô Phật,

  Đệ hoan hỷ tán thán công đức của đạo huynh Mật Kiên đã viết bài cảm niệm về danh xưng Đạo sư, sư phụ. Bài viết với đầy đủ luận cứ, luận chứng trích dẫn từ kinh điển giúp đệ nhận thấy rõ “Đích thực bậc Tỳ kheo. Là sống theo giới luật”, còn những người tuy sống ở chùa, cạo tóc, mặc áo cà sa nhưng không sống theo giới luật, thân xuất gia nhưng tâm tại gia thì không thể gọi là một Tỳ kheo đích thực được. Cám ơn đạo huynh vì bài chia sẻ lợi lạc giúp đệ thêm một lần nữa có cơ hội hoan hỷ tán thán trí tuệ, công hạnh của vị Thầy và “nhìn Thầy thấy Phật”.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 6. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi

  Om mani padme hum .

 7. Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ pháp, những lập luận cùng những luận cứ, luận chứng trích dẫn từ kinh điển đã cho thấy danh xưng “Đạo sư” không dành riêng cho tầng lớp tăng sĩ mà hoàn toàn bình đẳng. Đặc biệt qua sự chia sẻ của huynh, chúng đệ cùng chúng sanh hữu tình có thêm cơ hội hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ của vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí ẩn mình chẳng tự hào, luôn miệt mài lao động giải thoát nối gót Như Lai dẫn dắt học trò, đệ tử đi trên con đường giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con được như thế. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ thêm cho chúng đệ về “nhìn Thầy thấy Phật”. Đệ cầu nguyện huynh luôn tinh tấn thực hành pháp, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán những chia sẽ của đạo huynh Mật Kiên trong bài viết để chúng con một lần nữa được “Nhìn Thầy thấy Phật”. Bằng những luận chứng, luận cứ sắc bén, đạo huynh đã minh chứng rằng “ Đích thực bậc Tỳ kheo/ Không phải đi khất thực/ Bậc Tỳ kheo đích thực/ là sống trong giới luật”. Vì thế, nếu không sống theo đúng giới luật thì dù có ở trong chùa, cạo tóc, mặc cà sa, đăng đàn thuyết giảng vẫn không phải là Tỳ Kheo. Đây cũng là lời nhắc nhở “đừng lầm cặn là vàng” của Ngài Liên Hoa Sanh vì “Bậc trí hiện thân bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả đội lốt tu hành”. Qua đó con có thêm cơ hội được hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy.

  Con cảm ơn đạo huynh đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu đạo huynh Mật Kiên và gia đình luôn thế sự hanh thông, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên viết thêm về :” Danh xưng Đạo Sư & Sư Phụ “ . Với những luận chứng , luận cứ trích dẫn từ kinh điển đã cho thấy danh xưng “ ĐẠO SƯ” không phân biệt tầng lớp Tăng sĩ hoặc ni hoặc cư sĩ mà hoàn toàn bình đẳng trong Phật Pháp .Và chỉ có những ai tinh tấn thực hành pháp mới đạt được thành tựu và xứng danh là tuệ tri thức mới được tôn xưng Đạo Sư .

  Qua bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên con lại thêm kính ngưỡng trước công hạnh , trí tuệ , bồ đề tâm của vị Thầy : Bậc Đạo Sư thanh trí – bậc tuệ tri thức người hiện thân bất định trong hình tướng cư sĩ đã miệt mài tận tụy trong suốt những năm qua không nghỉ cũng bởi thương sót chúng sanh lầm than , thấu hiểu nỗi khổ của chúng sanh và chỉ cho con đường tận dụng thân người quý hiếm để tu tập , để thoát khổ . Và Thầy chính là tấm gương sáng nối gót Như Lai  ; Noi theo tấm gương thân giáo của các ngài trên viễn trình bồ tát đạo làm lợi lạc chúng sanh .

  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết nhiều ý nghĩa và lợi lạc .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho  đạo huynh Mật Kiên và gia đình nhiều sức khỏe ,đời đạo song hành , viên thành mọi ước nguyện chính đáng  .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum! 

 10. Mật Tịnh Hải says:

  Mô Phật !

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Kiên khi chia sẻ về những tri kiến mà huynh lãnh hội được từ bài viết “Thư gửi các trò 284: SUY NGẪM VỀ DANH XƯNG” của vị Thầy.

  Trong thời kỳ mạt pháp hiện nay, đầy rẫy tà sư và những kẻ lợi dụng danh nghĩa Đạo Phật để phục vụ cho những toan tính trục lợi hoặc những động cơ thấp hèn. Điển hình như vụ việc “thuvienhoasen” trước đây: lợi dụng danh xưng đạo sư và lấp liếm đi cái nội hàm thực có của nó để công kích vị Thầy – khi mà chính họ đã vô tình thừa nhận thành tựu của Thầy qua việc đánh cắp nội dung của 1 trong 2 cuốn sách “Một đời người một câu thần chú” mà Thầy đã được xuất bản và công bố trước đó.

  Danh xưng đạo sư tự thân nó không nói lên điều gì, cũng không dành riêng cho ai là tăng, ni, cư sĩ và hoàn toàn bình đẳng trong Phật pháp bởi “chỉ có những ai tinh tấn thực hành pháp mới thành tựu pháp” như luận sư Maitreya đã khẳng định.

  Vị Thầy – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm lý học & Ứng dụng Yoga Thanh Trí, là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Thực hành ứng dụng Yoga Tây Tạng, Chủ nhiệm CLB UNESCO Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng. Vị Thầy – Người mà chúng con gọi là Đạo sư, bậc tuệ tri thức, cùng với 6 phát kiến tâm linh – Là người có tri kiến giải thoát và đang dẫn dắt chúng con đi trên tiến trình giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến cũng luôn dạy học trò, đệ tử chúng con: “Danh xưng không quan trọng, cốt lõi là người đó làm gì, vì ai mới là tuệ tri thức, bằng không cũng chỉ là phường giá áo túi cơm thôi”

  Cảm ơn huynh Mật Kiên đã một lần nữa, nương vào trí huệ vị Thầy, Đạo sư, Bổn tôn, Dakini qua câu chuyện về Đức Phật đã quán chiếu về phẩm tính tối thắng thấy biết “như thị” của vị Thầy với Phật trong sự xưng hô, cho các huynh đệ kim cang và chúng sanh hữu duyên được thấy thêm một phẩm tính nơi vị Thầy khi mà “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh cùng được ân hưởng hương Bồ đề từ vị Thầy từ bi, từ Phật pháp vô biên.

  Om Mani Padme Hum !

 11. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán với những chia sẻ trong bài viết ” MẬT KIÊN VIẾT THÊM VỀ DANH XƯNG ĐẠO SƯ & SƯ PHỤ ” của đạo huynh Mật Kiên. Với những luận chứng, luận cứ chân thực từ kinh điển đạo huynh đã chứng minh rõ ràng hơn rằng danh xưng “Đạo sư” không dành riêng cho ai là tăng hoặc ni hoặc cư sĩ, hoàn toàn bình đẳng trong Phật pháp bởi vì luận sư Maitreya khẳng định “Chỉ có những ai tinh tấn thực hành pháp mới thành tựu pháp” ai là tuệ tri thức mới được tôn xưng là “Đạo sư” là người có tri kiến giải thoát, đang dẫn dắt đệ tử cùng hướng về giải thoát.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy Đạo sư Yoga Thanh trí từ bi, trí huệ với lòng bồ đề tâm rộng lớn luôn giương cao ngọn cờ khoa học, giáo dục, văn hoá vì sức khoẻ trên phương diện thể chất tinh thần, tâm linh đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, ban cho chúng con chúng sanh hữu duyên cơ hội quý báu được tiếp cận, ứng dụng thực hành giáo pháp bài bản, thứ tự lớp lang của bộ môn Yoga Thanh Trí từ đó chúng con có được sự chuyển hoá tâm kỳ diệu, dưới sự chỉ dạy của vị Thầy chúng con ứng dụng “pháp vào cuộc sống” với những phương tiện thiện xảo chỉ dạy của vị Thầy đem lại những lợi ích thiết thực giúp người thực hành tiếp cận với Trí Tuệ nhà Phật, chúng con dễ dàng diễn tập, thực hành và ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày, nhờ đó hiểu được bản chất chân thật của sự vật, hiện tượng để chặt đứt sợi dây luân hồi sinh tử, tiến đến thành phố giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con được như Thế.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Đệ cám ơn đạo huynh Mật Kiên với bài viết ý nghĩa và lợi lạc. Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Om Mani Padme Hum!

 12. Kính Bạch Thầy. 
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. 
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết lợi lạc, giúp cho chúng con cũng như bạn đọc, được hiểu thêm về danh xưng “Đạo Sư” cao quý theo lời dạy của Đức Phật, khơi lên niềm kiêu hãnh thiêng liêng trong chúng con khi được làm học trò, đệ tử ở Mật gia song Nguyễn, được hoan hỷ tán thán trí tuệ, công hạnh và Bồ đề tâm của bậc tuệ tri thức đang hóa thân trong hình tướng Cư sĩ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh. 
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. 
  Om Mani Padme Hum. 
   

 13. Nguyễn Hà Liên says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) hoan hỷ và tán thán bài viết của đạo huynh Mật Kiên. Đệ cảm ơn huynh đã chia sẻ thêm những tri kiến về danh xưng “đạo sư” và “sư phụ” nương theo trí huệ Đạo sư, Bổn Tôn, Dakini, với luận chứng, luận cứ từ Kinh điển, từ đó đệ cảm niệm rằng mọi sự tấn phong theo quy chuẩn thế gian để dựa vào đó mà xác quyết ai là Tỳ kheo đích thực, ai không phải Tỳ kheo đích thực là hoàn toàn sai lầm, không đúng chánh kiến. Vì có những trường hợp thầy tu đã xuất gia nhưng chỉ là thân “xuất gia” còn tâm vẫn “tại gia” như làm các hoạt động giỗ quảy, tổ chức sinh nhật,…Vậy sự tấn phong bằng lời hay bằng giấy chứng nhận có nói lên được gì khi những vị thầy tu phá giới, không làm theo lời dạy của Đức Phật. Đức Phật đã giáo huấn trong kinh Pháp Cú “Bậc Tỳ kheo đích thực. Là sống theo giới luật”. Đệ cũng hiểu rằng các vị Đạo sư chân chính đâu cần đến sự tấn phong của người thế gian để “bảo chứng”, đâu cần được ai tấn phong mới khởi hành trên con thuyền Bồ Tát đạo vì lợi lạc của chúng sanh. Vì trí tuệ và công hạnh của các Ngài đã được minh chứng thông qua những hoạt động Bồ đề tâm của các Ngài, những phát kiến tâm linh, những tác phẩm Phật học mang lại lợi lạc cho chúng sanh. Đệ hiểu rằng, thấy biết “như thị” để xưng hô cho đúng đạo pháp. Vị Thầy minh định cho chúng sanh hiểu đúng về danh xưng Đạo sư để chúng sanh không bị nhầm lẫn từ đời này sang đời khác, vì hiểu sai một ly sẽ đi một dặm, một lỗ nhỏ sẽ gây đắm thuyền và để lại hậu quả lớn về sau.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài lợi lạc. Đệ cầu nguyện huynh và gia đình tinh tấn thực hành Pháp và thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 14. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ và tán thán những chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên trong bài viết. Đệ cảm ơn huynh đã viết bài chia sẻ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 15. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “MẬT KIÊN VIẾT THÊM VỀ DANH XƯNG ĐẠO SƯ VÀ SƯ PHỤ”.

  Qua chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên cùng những trích dẫn từ Tích truyện Pháp cú, con hiểu rằng danh xưng Đạo sư không cần ai phong cho và danh xưng sư phụ là nhân luân hồi khó dứt. Một người xứng đáng được coi là tỳ kheo, sa môn không dựa vào danh phong, hình tướng, độ tuổi mà dựa vào công hạnh, trí huệ, đạo phong, đạo lực của người đó.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết và chia sẻ bài viết lợi lạc, giúp các huynh đệ Kim cang một lần nữa được nhìn Thầy thấy Phật.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 16. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Kiên với những chia sẻ lợi lạc này

  Qua  bài này cho con hiểu hơn về danh xưng ‘đạo  sư ‘  cao  quý  như  thế  nào  và  sự khác nhau  giữa ‘ đạo  sư ‘ và  ‘ sư phụ ‘

  Con  xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Con  xin cầu nguyện cho huynh Mật Kiên hanh thông thế sự và viên thành những ước nguyện chính đáng của mình

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om Mani padme  hum

 17. Mật Tấn Giác says:

  Mô Phật!

  Đệ Mật Tấn Giác hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ pháp của đạo huynh Mật Kiên qua bài viết “Mật Kiên viết thêm về danh xưng Đạo sư và Sư phụ”. Đệ cảm ơn huynh đã nương theo trí tuệ vị Thầy, Đạo sư, Bổn tôn, Dakini đã bổ sung thêm những luận chứng, luận cứ từ Thánh giáo lượng và phân tích làm rõ hơn để đệ thêm hiểu về những phẩm tính cao cả của vị Phật nơi vị Thầy “đồng với các Ngài chẳng khác” chỨ không phải vẻn vẹn qua “danh xưng”.

  Vị Thầy chỉ muốn ẩn mình, chẳng tự hào (với thành công thế gian và thành tựu tâm linh) và “chỉ thị hiện” vì mục đích tối thượng giúp chúng sanh hữu tình hiểu “thiện – ác, chân – ngụy, chánh – tà” (có được chánh kiến, chánh tư duy), không bị mắc bẫy của các thế lực “tà sư, tà linh, tà kiến, tà quyền” nhiều như cát sông Hằng trong thời mạt pháp. Vị Thầy dùng các phương tiện thiện xảo như “nộ pháp Kim Cang”, “tác pháp chiếu quang” là tuân theo lời dạy của các bậc Thánh đức (kinh “Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, phẩm Chuyển sanh”, “Luận phương tiện tâm” của Ngài Long Thọ) để bảo vệ sự thanh tịnh chốn Phật môn, bóc trần những thủ đoạn tà vạy của những kẻ tà kiến, chứ chẳng phải vì danh xưng “Đạo sư” hay vì chương phồng bản ngã. Còn những kẻ mang trong mình nỗi niềm GATO, bị đánh trúng tim đen (mà ở đây là BBT Thư viện hoa sen), dù được bọc dưới mọi lớp “danh xưng” cũng đã không còn đủ “tư cách” để luận bàn. Đệ thêm hiểu lời dạy của đức Long Thọ Bồ tát “Hãy theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng”.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình. Cầu nguyện sẽ có thêm nhiều chúng sanh hữu duyên tiếp cận được lâu đài Chánh pháp Duy Ma Cật chanhtuduy.com, kết nối đến vị Thầy – bậc Đạo sư Thanh Trí để có thể giải thoát khỏi mọi khổ đau của luôn hồi sinh tử.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM

 18. Mật Thủy says:
  Mô Phật!

  Mật Thủy hoan hỷ với bài “Viết thêm về danh xưng Đạo sư & Sư phụ” của huynh Mật Kiên. Cảm ơn huynh đã chia sẻ thêm nhiều câu chuyện trích dẫn từ kinh điển Phật môn, thêm luận chứng để chứng minh thêm danh xưng “Đạo sư” mà vị Thầy minh định là cần thiết cho hành giả đạo Phật và đúng thực nghĩa y cứ lời Phật dạy, chẳng cần ai “tấn phong”. Mật Thủy đặc biệt tâm đắc luận điểm của huynh rằng “Người thế gian sao có thể tấn phong được người đang sở hữu pháp xuất thế gian”, và “nếu đợi ai phong mới dám xưng hô, là rơi vào “ti liệt mạn” chớ hay ho gì?” Từ đây hình ảnh những kẻ nằm trong ban biên tập của Thư viện Hoa Sen được hiện lên đích thị là những kẻ háo danh, “ti liệt mạn”, đã thiếu hiểu biết mà còn thích thể hiện, lại ganh tị, lo chuyện bao đồng (mà thông tục gọi là “nhiều chuyện”), chứ chẳng phải vẻ thanh khiết đẹp đẽ như họ cố gắng xây dựng qua hình ảnh hoa sen!

  Mật Thủy cầu nguyện Thầy, Bổn tôn gia hộ cho huynh Mật Kiên vạn sự cát tường, sớm thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

 19. Mật Tấn Giác says:

  Mô Phật.

  Con cảm ơn vị Thầy đã từ bi sách tấn con ạ. Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tự hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 20. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật!
  Đệ hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên trong bài “MẬT KIÊN VIẾT THÊM VỀ DANH XƯNG ĐẠO SƯ & SƯ PHỤ”
  Đệ tâm đắc với những dòng viết “Ngày xưa, Đức Phật xưng “Ta là Phật” với 5 huynh đệ Ngài Kiều Trần Như có đợi ai phong? Đó là thấy biết “như thị” mà xưng hô, không phải cống cao ngã mạn; ngược lại, nếu đợi ai phong mới dám xưng hô là rơi vào “tị liệt mạn” chớ hay ho gì? Dựa vào hình thức “tấn phong” để khẳng định giá trị nội dung, đây chính là tâm lý nô lệ vào danh xưng truyền thông sao gọi là đệ tử Phật gia đích thực? Vì vậy, thông qua việc này (thấy biết “như thị” mà xưng là Đạo sư chứ không đợi, không cần ai phong), vị Thầy một lần nữa đã cho thấy phẩm tính ” Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”, đã chứng tỏ vị Đạo sư đích thực nối gót Như Lai”. Đệ hiểu rằng như loài kiến có thể “tấn phong” con kiến “mang nhiệm vụ” sinh sản trong tổ của mình làm kiến chúa nhưng sao có “tư cách” để “tấn phong” sư tử oai dũng làm chúa tể rừng xanh và đơn giản là sư tử đã mang phẩm chất chúa tể rồi. Cũng như vậy, đệ đã hiểu “người thế gian sao có thể “tấn phong” người sơ hữu pháp xuất thế gian (như vị Thầy sở hữu 6 phát kiến tâm linh hướng về giác ngộ giải thoát)?”. Đệ hoan hỷ với 2 giai thoại từ thời Đức Phật huynh trích dẫn từ kinh điển càng minh chứng sống động cho thực nghĩa của Đạo sư. Giờ đây nghĩ lại hai tiếng “Sư phụ” đầy “ân tình” văng vẳng trong các chùa chiền đệ càng thấm thía có một nỗi niềm “trở lại đời sống gia đình” còn canh cánh như vậy thì “sự bất thành” là kết quả tất yếu. Hay như trang web dù có làm tất cả mọi hình thức giống đệ tử Phật nhưng vẫn xô bồ những thế tục, phớt lờ lời Đức Phật dạy chánh kiến về “thờ tự” khi đưa những hình ảnh quảng cáo phản cảm cùng pháp liệu và tự xếp mình vào hạng những kẻ nhóm tà khi không hoan hỷ với công hạnh, lực bậc Đạo sư kim cang thừa thì không thể là đệ tử Phật chân chính. Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ những tri kiến cho chúng đệ thêm hiểu và được chiêm ngưỡng chất kim cương cao vời của phẩm chất Phật nơi vị Thầy. Cầu nguyện đạo huynh cùng gia đình kim cang mạnh khỏe, thành tựu ước nguyện thầm kín.
  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì hạnh phúc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum

 21. Mật Tuệ Viễn says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài rồi ạ.

  Đệ cám ơn huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết thật lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om ah Hum !

 22. Mật Hoàng Đăng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hoàng Đăng hoan hỷ đọc xong bài chia sẻ của huynh Mật Kiên.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Đệ cảm tạ huynh Mật Kiên.

  Om Mani Padme Hum !

   

 23. Mật Tịnh Hải says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con !

  Om Ah Hum !

 24. Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết của huynh Mật Kiên rồi ạ. Con hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Kiên và những điều nói về danh  xưng trong đạo Phật không phải ai cũng dược gọi là Tỳ kheo hay Sa môn mặc dù có làm những điều giống Tỳ kheo và Sa Môn đi nữa. Danh xưng Đạo sư trong đạo Phật không phải là do một ai phong cho mà là người tinh tấn thực hành pháp, làm theo quỹ đạo chánh pháp và dẫn dắt học trò trên con đường giải thoát thì gọi là Đạo sư.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 25. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ đọc bài viết của đạo huynh “Mật Kiên viết thêm về danh xưng Đạo sư và sư phụ” rồi ạ.

  Mô phật!

  Đệ Mật Tấn Lực hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên về bài chia sẻ sâu sắc. Qua bài viết của huynh, bằng những luận cứ, luận chứng được trích dẫn từ kinh điển giúp đệ thấy được “…danh xưng “Đạo sư” không dành riêng cho ai là tăng hoặc ni hoặc cư sĩ, hoàn toàn bình đẳng trong Phật pháp…”, bởi như luận sư Maitreya khẳng định: “chỉ có những ai tinh tấn thực hành pháp mới thành tựu pháp”. Từ đó, huynh đã minh định: “Đích thực bậc tỳ – kheo/không phải đi khất thực/bậc tỳ – kheo đích thực/là sống theo giới luật”(Kinh Pháp cú). Đệ hiểu rằng danh xưng tỳ – kheo, là những người sống theo giới luật. Ngược lại, không sống theo giới luật thì dù họ ở trong chùa, cạo tóc, mặc áo cà sa, đăng đàn thuyết giảng với hành ngàn đồ chúng, trong khi Thân thì xuất gia nhưng Tâm lại tại gia thì không thể gọi là tỳ – kheo!.

  Qua bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên, con càng thêm ngưỡng phục, tán thán công hạnh, trí tuệ, tầm nhìn xa trông rộng và tấm lòng Bồ đề tâm bao la của vị Thầy – bậc tuệ trí thức – bặc Đạo sư Thanh trí – Viện trưởng Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng YOGA Thanh trí( Viện ITA Việt Nam) Thinley Nguyên Thành. Ngài đã dành hơn hai thập kỷ trải nghiệm, dồn hết tâm lưc, trí lực, đạo lực cho nghiên tầm, chắt lọc những tinh túy của giáo pháp Phật đà để phát minh “Lục Diệu Pháp Môn – YOGA Thanh trí” phù hợp với tính Quốc độ, tính Dân tộc, tính Thời đại, phù hợp với căn cơ của chúng sanh; Giúp đệ tử, học trò, chúng sanh hữu duyên  dễ học, dễ hành mang lại lợi lạc vô song: An lạc đời này( đạt được 3 mục đích: (1) hạnh phúc tự tâm, (2) hanh thông thế sự, (3) thành đạt xã hội) và hướng tới Cực lạc đời sau.

  Con xin đảnh lễ và tạ ơn vị Thầy tôn quý.

  Con nguyện cầu Thầy Cô nhiều sức khỏe, trường thọ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Đệ Mật Tấn Lực cảm ơn đạo huynh Mật Kiên về bài viết lợi lạc và ý nghĩa. Đệ cầu nguyện huynh và gia đình tinh tấn thực hành pháp, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 26. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

  Om Mani Padme Hum

 27. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết “ Mật Kiên viết thêm về danh xưng “Đạo sư” và “Sư phụ” của huynh Mật Kiên.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ của huynh Mật Kiên. Qua những lập luận, trích dẫn kinh điển của huynh Mật Kiên trong bài viết, con được thấy thêm về phẩm tánh Phật nơi vị Thầy và hiểu thêm thực nghĩa của danh xưng “Đạo sư”, danh xưng này không dành riêng cho tăng, ni hay cư sĩ mà hoàn toàn bình đẳng trong đạo Phật, đặc biệt không cần đợi ai tấn phong, chỉ cần là người sở hữu tri kiến giải thoát, nắm vững lý thuyết và thực hành liên quan đến quỹ đạo giải thoát, chỉ ra cho chúng sanh con đường đi đến thành phố giải thoát đều được tôn xưng là bậc “Đạo sư”. Còn danh xưng “ Sư phụ” thực chất ” là danh xưng rơi vào bát phong trần trượt, là nhân luân hồi.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện huynh Mật Kiên cùng gia đình mạnh khoẻ, viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 28. Mật Hoàng Như says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ cảm ơn huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết với những diễn giải sâu sắc về danh xưng.  Đệ vô cùng tâm đắc về việc” tấn phong” mà huynh đề cập trong bài viết, rằng người thế gian sao có thể tấn phong được người sở hữu pháp xuất thế gian. Và qua bài viết đệ cũng hiểu được “như thị” mà xưng hô như đức Phật trước kia khi giác ngộ tự thấy biết được điều đó nên Ngài tự xưng ta là Phật. Cũng như vậy vị Thầy am tường tri kiến giải thoát và sở hữu 6 phát kiến tâm linh hướng đến giác ngộ, giải thoát thì như thị mà xưng là Đạo sư chứ không cần phải đợi ai tấn phong. Cảm ơn huynh đã chia sẻ bài viết lợi lạc. Cầu cho huynh sức khỏe và viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Thuận Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 30. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết

  Đệ hoan hỉ với bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 31. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ trước những chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên về danh xưng Đạo sư và sư phụ. Đệ cảm ơn huynh đã chia sẻ luận giải giúp chúng đệ hiểu sâu hơn về danh xưng và tu như thế nào mới xứng đáng là Tỳ kheo đích thực, chứ không phải cạo đầu, xuất gia, hành khất, ăn chay mới là Tỳ kheo.

  Đệ cảm ơn huynh lần nữa đã giúp chúng đệ tường tỏ vàng ròng, kim cương Phật pháp nơi Vị Thầy.

  Con cảm ơn thầy, con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh được hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

   

 32. Đào tùng lâm says:
  Kính bạch Thầy!!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầunguyện chosức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 33. Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

  Om Mani Padme Hum

 34. Mật Tịnh Nhu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ với bài chia sẽ của đạo huynh Mật Kiên.

  Cảm ơn đạo huynh đã viết bài lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 35. Mật Tịnh Giác says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ và đóng góp thêm những luận chứng, luận cứ từ kinh điển Phật môn vô cùng giá trị, giúp chúng đệ càng thêm phần hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của Vị Thầy!

  Cảm ơn huynh đã chia sẻ một bài viết sâu sắc, lợi lạc!

  OM MANI PADME HUM

 36. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên với việc đóng góp những luận cứ từ kinh điển nhà Phật, làm rõ thêm về chủ đề “danh xưng” trong chốn Phật môn mà Thầy đã chỉ dạy trong “Thư gửi các trò 284: Suy gẫm về danh xưng”. Con tâm đắc với những nhận định của đạo huynh Mật Kiên, rằng các bậc tuệ tri thức thấy biết “như thị” mà xưng hô, không phải là cống cao ngã mạn; ngược lại, nếu đợi ai phong mới dám xưng hô, là rơi vào “ti liệt mạng”, chẳng hay ho gì.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum!

 37. Mật Ngọc Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Mật Ngọc Pháp con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Đệ hoan hỷ với chia sẻ chân thành của huynh Mật Kiên. Đệ cảm ơn huynh đã viết bài lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 38. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết và hoan hỷ với những chia sẻ của huynh Mật Kiên ạ.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Kiên về bài viết lợi lạc.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 39. Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này.

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức của đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết nhiều ý nghĩa này. Đệ cảm ơn đạo huynh với những trích dẫn, phân tích từ luận cứ, luận chứng nhà Phật xác đáng, giúp chúng đệ thêm một lần nữa được nhìn thấy phẩm tính Phật nơi vị Thầy, bậc Tuệ tri thức đang dẫn dắt đệ tử cùng hướng về giải thoát. Đệ thật hoan hỷ, khi qua bài viết mở rộng nhiều góc cạnh của huynh, thêm hiểu sâu sắc rằng “danh xưng Đạo sư của Thầy có khởi nguồn từ luận cứ Phật đà, từ luận chứng thánh ngôn”, và do vậy không đợi, không cần ai tấn phong, vì rõ ràng là người thế gian thì làm sao có thể tấn phong được người sở hữu pháp xuất thế gian.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ. Cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ qua kênh vị Thầy cho đạo huynh được thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí luôn dốc lòng mang lợi lạc đến khắp chúng sanh. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 40. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 41. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết trên chanhtuduy.com. Pháp đệ Mật Nhị Khang hoan hỷ với những dẫn giải tường minh của đạo huynh Mật Kiên trong bài viết. Và thêm những luận chứng, luận cứ xác quyết chân thật danh từ chính danh “Đạo sư” thay vì một kiểu “sư phụ” lầm lạc được gắn đặt trong chốn Phật môn. Ấy vậy mà nhiều kẻ cứ tưởng có chút “tấn phong” tước vị này kia, xướng tán bằng các danh xưng thật kêu nhờ “cắt ái ly gia” song hành trạng lại quay về chốn luân hồi bát phong ngay từ danh xưng thường nhật. Và cũng không ít kẻ tựa ngồi đáy giếng mà công kích, bài bác, tự ý lập ngôn theo lối suy diễn thế gian, không dám đối diện, thanh minh mà chỉ như những kẻ làm trò ném đá dấu tay, gắp lửa bỏ tay người khi công kích, mạt sát danh hiệu tương xứng “bậc tỳ kheo” không cứ phải xuống tóc ở chùa , ăn xin mới xứng. Đạo sư là danh hiệu cao quý dành cho bất kỳ ai truyền giữ tri kiến giải thoát và hướng dẫn đồ chúng, học trò, đệ tử thấy biết và hành trạng nhằm đạt tới con đường giải thoát như Đức Thế Tôn đã truyền trao. Không mầu mè bởi hình thức đầu tròn, áo vuông, cũng chẳng phải cần trong chùa to, tượng lớn mà chính là phương cách chỉ dạy và hướng dẫn đồng hành trạng tương ưng xứng danh là con Phật, là người trì giữ giáo pháp Phật đà, chỉ dạy và minh chứng qua chính hành vi thân, ngữ và tâm của bản thân.

  Con tự hào được tán xưng Đạo sư Thanh Trí Thầy Thinley Nguyên Thành. Người đã giúp con và rất nhiều học trò, đệ tử của Ngài tìm được con đường chánh lý Phật đà, cầm được dây cương “giải thoát” thông qua việc diễn tập, thực hành lục diệu pháp môn dễ áp dụng, thực hành đồng thời phù hợp với từng hoàn cảnh, địa vị, điều kiện kinh tế, xuất thân. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con thật nhiều cơ hội như thế và hơn thế nữa.

  Con thành tâm cầu nguyện Đạo sư Yoga Thanh Trí Thầy Thinley Nguyên Thành và người phỗi ngẫu tâm linh của Ngài là Cô Mật Diệu được sức khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên viên thành mọi ước nguyện.

  Om Mani Padme Hum!

 42. Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán đạo huynh Mật Kiên đã viết bài cảm niệm ý nghĩa,  sâu sắc về danh xưng Đạo sư và sư phụ.

  Đọc bài viết của đạo huynh Mật Kiên,  đệ thấy rõ ràng là dang xưng Đạo sư không phải dành riêng cho giới tăng mà Đạo sư là danh xưng cao quý cho những vị Thầy,  bậc tuệ tri thức “sống theo giới luật”, nối gót Như Lai giúp chúng sanh lìa mê về giác. Đạo sư chỉ dạy chúng sanh gieo mầm và nuôi dưỡng cây giác ngộ để thoát khỏi Ta Bà sinh tử,  chứ không phải danh xưng dành cho những ai đầu tròn áo vuông nhưng vẫn sống trong ngục tù sinh tử,  hành vi luân hồi như tổ chức sinh nhật, phiếm luận chuyện đời, chỉ dạy cho đồ chúng những điều tà kiến mà không hề có phương pháp nào giúp chúng sanh thoát luân hồi sinh tử.

  Mật gia Song Nguyễn có được pháp bảo trấn sơn là lục diệu pháp môn do Thầy phát kiến, là phương tiện giúp hữu tình vượt sông mê về bờ giác bởi vì tất cả phương pháp đó đều giúp hữu tình tích lũy hai bồ tư lương công đức và trí tuệ để về quê hương Tịnh độ. Lợi lạc của các tu pháp đó không thể nghĩ bàn. Cụ thể như chánh kiến quang minh tam muội, đơn giản nhưng lợi lạc vô song. Nương theo thệ nguyện của vị Thầy,  tất cả những ai đọc bài và viết comment đều được có duyên lành với kim cang thừa. Bên cạnh đó,  tất cả những bài viết trên chanhtuduy. com đều là câu chuyện pháp là cuộc sống và luôn hướng đến giải thoát trên tinh thần duy tuệ thị nghiệp. Đệ cảm nhận rõ rằng đọc bài và viết comment là phương tiện tối ưu để giúp tâm hướng về quỹ đạo Phật pháp tăng,  giúp hành giả hiểu được lời dạy của đức Phật,  được khai mở trí tuệ mà từ đó có được hành vi thân ngữ tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Lục diệu pháp môn vị Thầy phát kiến không chỉ khẳng định trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy mà đó còn là báu vật cho chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp này để nương tựa mà đoạn trừ khổ đau,  có được niềm hạnh phúc chân thật. Bất kỳ học trò trong và ngoài nước bước vào căn phòng Duy Ma Cật thời @ chanhtuduy.com, sau khi đọc xong bài viết của Thầy đều gọi Thầy là Đao sư với lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ về trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy bởi lẽ họ ý thức được rằng họ đã gặp được vị Thầy chân chính. Còn những kẻ ganh tỵ, tâm tà kiến, không hiểu luật tắc nhân quả mới có những hành vi xấu ác, thắc mắc về danh xưng Đạo sư.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên vì bài viết sâu sắc,  lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên thành tựu mọi ước nguyện chính đáng, đời đạo viên song.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 43. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 44. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo huynh Mật Kiên viết thêm về : ” Danh xưng Đạo Sư & Sư Phụ.”
  Mô Phật!
  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bổ sung những tri kiến về danh xưng ” Đạo sư” và” Sư phụ” bằng những luận chứng, luận cứ trích dẫn từ kinh điển phân tích làm rõ hơn giúp đệ hiểu thêm về danh xưng Đạo sư và nhận thức rõ” Đích thực bậc Tỳ kheo , là sống theo giới luật”  cùng những phẩm tính Phật nơi vị Thầy và một lần nữa bài viết đã cho chúng đệ được ” Nhìn Thầy thấy Phật” đệ cảm ơn huynh về bài viết lợi lạc .
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 45. Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Đệ hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên, cũng như thiện hạnh góp những luận chứng xác đáng để làm rỏ thêm danh xưng “Đạo sư”.
  Người thấy biết như thị thì hẳng nhiên được gọi là Đạo sư. Bởi Đạo sư là người có tri kiến giải thoát, đang giải thoát cho mình và dẫn dắt đệ tử cùng đi trên con đường giải thoát, như Luận sư Maitreya đã khẳng định “Chỉ có những ai tinh tấn thực hành pháp mới thành tựu pháp”. Chứ đâu cần ai phong, vì người thế gian không có khả năng để tấn phong cho người có trí tuệ xuất thế gian.
  Đệ tâm đắc với luận giải của huynh rằng; “ngôn bất bất thuận tắc sự bất thành” như Nho gia đã đề cập. Do vây, người tu Phật giải thoát mà ngay buổi đầu nhập môn mà cứ “sư phụ” thì suốt chặng đường về sau chỉ kính thầy như cha (mẹ) là nhân luân hồi khó dứt, chẳng khác nào rơi vào trường hợp thất bại trầm trọng mà đức Gampopa đã chỉ ra là “Đã bước vào cổng chánh pháp mà (tâm- NV) vẫn trở về với đời sống gia đình, cũng giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Đây là một thất bại trầm trọng”,nên “uổng cả công tu bao tháng ngày”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 46. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy !

  Con hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Mật Kiên. Bằng những luận cứ, luận chứng từ kinh điển rõ ràng, đạo huynh Mật Kiên đã cho thấy được thực nghĩa danh xưng Đạo sư của vị Thầy. Và danh xưng này cũng chẳng cần ai phong vì chỉ dành cho bậc tuệ tri thức am tường tri kiến giải thoát và giúp chúng sanh thoát khỏi sinh tử luân hồi. Bên cạnh đó, con hiểu được rằng đích thực bậc Tỳ kheo là sống theo giới luật, làm theo lời Phật dạy, hướng dẫn chúng sanh thực hành pháp mà được giải thoát. Còn chiếc áo hay cái đầu trọc không làm nên thầy tu, không phải cứ ở chùa to cổng lớn mà được gọi là Tỳ Kheo hay Sa – môn nếu người đó làm trái lời Phật dạy, đạo lực, đạo hạnh chẳng có, đạo phong cũng không.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên hanh thông mọi việc.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ah Hum.

 47. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã viết thêm về danh xưng Đạo sư & sư phụ giúp chúng con hiểu thêm về danh xưng chốn Phật môn. Con hiểu rằng gọi thầy dạy đạo là “Sư phụ” là rơi vào bát phong gieo nhân luân hồi. Người có tri kiến giải thoát dẫn dắt đệ tử đi trên con đường đến thành phố giải thoát gọi là vị Thầy, Đạo sư (Guru). Danh xưng “Đạo sư” không cần ai phong cho, hoàn toàn bình đẳng. Con hiểu rằng ai là bậc tuệ tri thức mới được tôn xưng là “Đạo sư”. Qua bài viết của huynh Mật Kiên con thêm hoan hỷ trước trí huệ, công hạnh và  Bồ đề tâm của vị Thầy. Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ sâu sắc, lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 48. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết “Mật Kiên viết thêm về danh xưng Đạo sư & Sư phụ” rồi ạ.
  Qua những chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên con hiểu thêm 1 góc nhìn về thế nào là một vị Đạo sư chân chính cũng như thế nào là các Tỳ kheo đích thực. Danh xưng “Đạo sư” không phải chỉ dành riêng cho ai là tăng sĩ hay cư sĩ và cũng không cần ai phong. “Tỳ kheo” không phải cứ đầu tròn, áo vuông, cầm bình bát khất thực thì là tỳ kheo. Có nhiều người tuy mang danh là tỳ kheo, sống trong tự viện nhưng họ chỉ là thân xuất gia nhưng tâm tại gia, đó chỉ là “hư nguỵ xuất gia” vậy. Trong khi đó vị Thầy, một bậc Đạo sư cư sĩ có đời sống gia đình, hoà nhập thế sự nhưng lại “không bận tâm thế sự”, không ngừng nghỉ trong công cuộc giáo hoá chúng sanh lìa mê về giác theo đúng chánh pháp Như Lai. Vị Thầy mới chính là một bậc Tỳ kheo đích thực, bậc Tuệ tri thức cao quý hiện thân bất định dưới hình tướng cư sĩ trong thời mạt pháp này.
  Con hoan hỉ tán thán công hạnh của vị Thầy và cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi chỉ dạ chúng con.
  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 49. Mật Văn Pháp says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài . Con cầu nguyện sức khỏe cho Thầy, Cô vì lơi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 50. Mật Thuận Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỉ với bài viết của huynh Mật Kiên ” Mật Kiên viết thêm về danh xưng của Đạo sư và Sư phụ”. Qua bài viết con hiểu rằng Thầy chính là vị Đạo sư, Thầy chính là hiện thân của đức Phật, dù không cạo đầu, khoắc trên mình chiếc áo nâu xồng, hay ở trong ngôi chùa to cao tráng lệ , nhưng Thầy vẫn luôn là bậc Đạo sư chân chánh bởi ” bậc trí thì thường hiện thân dưới nhiều hình tướng bất định, chỉ có những kẻ hạ trí, ngu dốt thì mới đội lốt tu hành”. Một vị Thầy nơi thâm sơn cùng cốc, nơi ít ai biết đến nhưng luôn mang trong mình tri kiến giải thoát và đang dẫn dắt các đệ tử học trò của mình về tri kiến giải thoát thì ắt hẳn là bậc Đạo sư rồi. Đâu cần ai tấn phong, hơn thế nữa người thế gian thì làm sao có thể tấn phong người đang sở hữu pháp xuất thế gian. Qua đây con hiểu rằng cách tấn phong nhau ” sư phụ” mang đậm tính chất luân hồi thế gian đâu còn theo tri kiến giải thoát của nhà Phật, mà họ đua nhau xưng hô theo đạo tiên, tông phái từ bên Trung Quốc cùng tâm lí ” sính ngoại” thích oai phong, danh xưng đó mang đậm ảnh hưởng của ” bát phong trần trược”. Qua hai ví dụ về thời đức Phật con hiểu rằng bề ngoài có vẻ như một vị tì kheo thì chưa chắc được gọi là tì kheo chỉ vì thấy họ đi khất thực hay được nguoi ta tấn phong là tì kheo thì đó là tì kheo. Giống như đức Phật xưa kia tự xưng ” ta là Phật” với năm huynh đệ có cần đợi ai phong, đó là thấy ” biết như thị” mà xưng hô không phải là cống cao ngã mạn, cũng như loài sư tử kia là chúa tể muôn loài_ là vua của rừng xanh sao để cho loài vật yếu thế, thấp kém hơn ban phong. Giống như Thầy sở hữu ” 6 phát kiến tâm linh hướng về giác ngộ giải thoát” hay là cuốn sách để đời rất nổi tiếng ” Một đời người một câu thần trú” hay là trang mạng chanhtuduy.com với hàng nghìn lượt follow, comment từ các bạn đọc, học trò trong cả nước và ngoài nước, thậm trí cả giáo sư chuyên giảng dạy ở trường Phật giáo ở Ấn Độ. Không giống như trang mạng thư viện hoa sen đội lốt tự xưng đệ tử _con Phật để rồi trục lợi, sẵn sàng nói xấu, bôi nhọ thanh danh, hạ bệ phủ nhận hoàn toàn những điều mà Thầy trò Mật gia đã làm được trong thời gian qua, họ làm việc trái với lời dạy của Phật phải hoan hỉ với thành tựu của chúng sanh. Đọc bài viết của huynh Mật Kiên con cảm thấy vô cùng ơn phước khi theo chân vị Thầy chân chính nên phân biệt chánh_ tà, thật_ giả trong thời đại Đạo sư chân chánh như sao buổi sớm còn tà sư thì nhiều như mạt cát của sông hằng. Chúng con bản thân thấy may mắn khi được theo chân vị Thầy không như chúng sanh đang trôi lăn trong cõi ta bà rực lửa, bị tà sư lừa đảo trục lợi, buôn thần bán thánh để rồi tiền mất, tật mang như cô Yến ở chùa Ba Vàng, hay tục rước vong, trục vong, cắt sao giải hạn vẫn còn tồn tại đây đó.
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy , Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương tránh pháp!
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân tam bảo!
  Đệ cầu nguyện cho huynh Mật Kiên sức khỏe và luôn tinh tấn trên đại lộ giải thoát đến giác ngộ tối thượn

 51. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 52. Mật Từ says:

  Mô Phật,

  Đệ hoan hỷ tán thán bài viết của đạo huynh Mật Kiên thêm về danh xưng Đạo sư và sư phụ. Đệ tâm đắc với chia sẻ của đạo huynh rằng “người thế gian sao có thể tấn phong được người đang sở hữu pháp xuất thế gian” và “thấy biết “như thị” mà xưng hô, không phải là cống cao ngã mạn; ngược lại, nếu đợi ai phong mới dám xưng hô, là rơi vào “ti liệt mạn” chớ hay ho gì?”. Những người ra sức dìm hàng Thầy chỉ vì danh xưng “Đạo sư” thậm chí còn không hiểu thế nào là đạo sư, đã được Thầy giảng cho thế nào là đạo sư và đích thân Thầy xưng là Đạo sư, là sự xác quyết việc “như nó đang là” mà họ không mang ơn, ngược lại có thái độ bất kính. Hiện nay nhan nhản các chức sắc bao gồm cả tấn phong và tự phong ở khắp các chùa chiền, đi cùng đó là bằng cấp, chứng nhận đào tạo nước ngoài song cũng chỉ là hình thức, tên gọi bên ngoài chứ bản chất không có đóng góp gì thiết thực về mặt “chuyên môn”. Như trong trích dẫn bài viết gần đây của đạo huynh về lời dạy của Đức Phật trong kinh Kim cang rằng “Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, chẳng thể thấy Như Lai” và “Ai thấy pháp là thấy Phật”. Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 53. Mật Ỷ Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy – bậc tuệ tri thức để có cơ hội thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

   

 54. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Kiên.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

 55. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy .

  Pháp đệ hoan hỉ và tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã chia sẽ bài viết ý nghĩa.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Cầu nguyện  tất cả chúng sanh thắm đẵm hồng ân Tam Bảo. Om Ah Hum!

 56. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên, cảm ơn huynh đã viết bài này cho Mật thúy hiểu thêm về danh xưng Đạo Sư  vi Thầy theo qủy đạo chánh pháp. Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status