Jan 4, 2018

Posted by in Giáo điển | 15 Comments

Mật Linh Nguyên đối luận với Tiến sĩ Thích Nhật Từ – Chương IV : Pháp môn duy nhất của Đức Phật- sách Đạo Phật Pháp Môn và Đạo Phật Nguyên Chất: Bài 4: LỐI HẸP DÀNH CHO KẺ NGỤY BIỆN

ĐỐI LUẬN VỚI TIỀN SĨ THÍCH NHẬT TỪ – Chương IV : Pháp môn duy nhất của Đức Phật- sách Đạo Phật Pháp Môn và Đạo Phật Nguyên Chất Bài 4: Lối hẹp dành cho kẻ ngụy biện Trong bài này tôi khẳng định luận điểm ““Các pháp môn Trung Quốc dư một chất, vì chỉ dựa vào một vài bài kinh, thiếu các chất còn lại, vì bỏ quên gần 30.000 bài kinh khác của đức Phật, không thể toàn diện được. Nếu một bài kinh có thể trị bá bệnh cho chúng sinh như Trung Quốc đã tuyên bố, đức Phật chẳng nhọc công 45 năm thuyết giảng chi cho mệt”.” của ông TNT là hoàn toàn chủ quan khinh suất. Tuy nhiên điều đó vốn được ông TNT cố ý sắp xếp cho một vở tuồng của chính cuộc đời ông theo một thủ đoạn mà người


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status