Oct 2, 2016

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 172 Comments

MẬT? MẬT LÀ GÌ? NHÀ KHOA HỌC HAY GÃ CHÍ PHÈO (Bài mở)

MẬT? MẬT LÀ GÌ? NHÀ KHOA HỌC HAY GÃ CHÍ PHÈO (Bài mở)

  MẬT? MẬT LÀ GÌ? NHÀ KHOA HỌC HAY GÃ CHÍ PHÈO

            Từ ngữ Việt Nam hoặc ở các tiếng nước ngoài thường mang tính chất “đồng âm dị nghĩa” (đọc giống nhau nhưng nghĩa khác nhau). Ví dụ từ “ngộ” trong văn cảnh thường tình, ngộ tức là lạ, chẳng hạn như “Ngộ ghê hén!” (từ cảm thán của dân miền Nam). Song, trong thuật ngữ Phật học “ngộ” tức là “thấy tánh” (nhận diện được Phật tánh vốn sẵn trong tâm). Cũng vậy, trong sinh hoạt giao tiếp chúng ta được nghe từ “mật” thì hiểu rằng đó là “mật” của loài hoa, “mật” của loài gấu, “mật” của loài ong, hàm nghĩa là tinh túy. Song, trong thuật ngữ Phật học người tu học cũng được biết đến từ “mật” mang ý nghĩa là “Mật tông” (1 trong 10 tông phái đạo Phật), “Mật giáo” (giáo điển từ Mật tông), “Mật pháp” (tu pháp được chỉ dạy từ Mật giáo)…Khi sử dụng văn viết người ta viết hoa chữ “Mật”.

          Cội nguồn khởi phát từ chữ “Mật” trong Mật giáo khi nghiên cứu nguyên nghĩa gốc từ thì đáng ngạc nhiên. Bởi lẽ từ “Mật” theo tiếng Phạn là “Tantra” có nghĩa là “Tương tục dòng tâm thức” có nghĩa là không gián đoạn trong quá trình tu tập từ kiếp này sang kiếp khác, luôn nối mạch pháp từ khi tu tập cho đến khi giác ngộ tối thượng, bắt đầu từ khi hành giả Mật tông bước vào đạo lộ Kim cang thừa. Vì vậy, cho nên ngay bản thân từ “Tantra” cũng biểu hiện tính chất “chánh tư duy” và “chánh tinh tấn” của mình.

          logo dungTừ khi Mật tông được truyền vào Trung Quốc bởi ngài Thiện Vô Úy và Kim Cang Quyền, người Tàu dịch nghĩa từ “Tantra” là Mật tông về những góc cạnh ngữ nghĩa cao siêu. Mật tông theo Hán ngữ có gốc từ là “Mi zong”, trong đó từ “Mi” (Mật) gồm 3 từ gồm “miên” (mái nhà),  từ “bì” (tất khả), từ “sơn” (núi). Như vậy, yếu nghĩa được hiểu chữ Mật là “mái nhà che mưa nắng (dụ cho thế sự bát phong) vững chải như núi”; nhưng khi qua tiếng Việt (Hán- Việt) thì chúng ta lại có từ “Mật”, một từ dễ bị “đồng âm dị nghĩa”, gây ngộ nhận cho người tu, kẻ dốt hoặc những bạn đọc muốn xách mé từ ngữ trong Mật giáo, là nguyên nhân gây ra tổn phước trầm trọng, khó tránh khỏi hậu quả trong đời này, đừng nói gì đến đời sau!

          Tôi từng nghe nhiều đạo hữu kể lại rằng những vị Thầy của họ khi được thỉnh nguyện dạy Mật pháp thì thường bị tạt một gàu nước lạnh! “Mật tông là Mật pháp là bí mật không phải với ai, lúc nào cũng truyền được!”, nghe xong họ tiu nghĩu mà lặng thinh, thầm nghĩ rằng mình chưa đủ duyên, đạt căn lành nên đành chịu vậy! Kỳ lạ thay, bao năm hầu Thầy, làm biết bao công quả, cúng biết bao tịnh tài, tịnh vật được vị Thầy coi như “đệ tử ruột”, nhưng vẫn không được truyền pháp? Hóa ra, họ (những vị Thầy ấy) có biết gì để truyền? Vì ngại đệ tử, học trò “bắt bí”, “hỏi sâu” mà lộ chân tướng “kẻ chém gió tâm linh” nên cứ nương tựa vào ý nghĩa “bí mật” để gạt ngang mà thực chất họ đã gạt lường niềm tin của học trò!

          Thực ra, nguyên nghĩa từ “Mật tông” từ gốc Hán ngữ, có nghĩa là “cao diệu” (cao thâm như núi và kỳ diệu như mái ấm chở che của Giáo pháp) chớ không phải là “bí mật”, “ẩn mật”, “cẩn mật”. Là kinh văn và tu pháp do các vị Phật và Bồ tát, Thánh tăng cổ đức truyền thụ để chúng sanh thực hành nhằm đạt giải thoát, lẽ nào lại không lưu bố mà giữ kín? Trong tất cả các đạo, các tông phái, hệ phái luôn có sự “cẩn mật” truyền pháp là bởi vị Thầy cẩn trọng với đối tượng thọ pháp, chớ nào phải do có chữ “Mật” mà lại được chấp nhận tính chất ấy? Chẳng hạn như bên Thiền tông, Huệ Khả nhị tổ năm xưa chặt tay mới được truyền pháp, lục tổ Huệ Năng đủ căn cơ thượng thừa, ngũ tổ Hoằng Nhẫn mới truyền pháp tối hậu, mà không phải là đại giáo thọ Thần Tú.

chanhtuduy

Chanhtuduy.com với trên 1200 bài viết, bài giảng gần 100 bài, giúp biết bao bạn đọc lợi lạc

Cũng từ cách dịch của những dịch giả đời trước thiếu học thuật, không trải nghiệm tâm linh đến trình độ đủ hiểu thấu đáo Mật giáo, cho nên đến nay chữ Mật bị người thầy gán cho lệch nghĩa để che đậy cái dốt của mình, người trò hiểu sai cho nên làm nô lệ tâm linh.  Hãy xem tấm gương dịch giả Marpa, đại thành tựu giả với gần 20 năm tu học và thành tựu mới dịch đúng nghĩa, sát nghĩa và thoát nghĩa! Hãy xem Pháp sư Đường tam tạng qua 18 năm tu học ở Ấn Độ mới về vân tập đạo chúng dịch kinh sách! Cho nên có thể nói “dịch thuật là sáng tạo lần thứ hai”, chớ không đơn giản như kiểu dịch theo kiểu goole mà ảnh hưởng đến ngàn năm. Tôi lấy thêm một ví dụ như từ chữ “Sakya” thay vì dịch ra là “Tất” hoặc phiên âm là “Tát ca” thì học giả (mà không “học thật”), kẻ thạo ngoại ngữ mà không hiểu yếu nghĩa gốc từ đời trước dịch là “Thích”. Xót xa thay cho dòng họ cao quý của Đức Phật bị mĩa mai cay đắng là “Thích” Đủ Thứ, “Thích” Ăn Chơi..! Vì sao họ gắn đại từ xưng đó?  Bởi vì một số tà sư làm ô uế trong cửa chùa, lộ sự háo danh mà cậy nhờ người áo trắng cấp bằng tiến sĩ, muốn người khác biết mình từ bi mà nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật (hay là trẻ nuôi họ?), dựa giáo quyền muốn thu tóm mọi đặc quyền tâm linh mà gạt bỏ quyền lãnh đạo của cư sĩ, lại ganh tỵ với tuệ tri và trình độ tâm linh của người áo trắng mà nói xấu sau lưng, cấu kết với tà quyền sở tại sách nhiễu người tu không theo guồng máy của mình, không thuộc Giáo hội của mình (xem bài “Nặng lòng với câu hỏi “bao giờ” và bài “Bình đẳng với cư sĩ, bao giờ?”); hoặc kiện tụng lẫn nhau từ trong giới tăng lữ như sự kiện của chùa Cao Linh ở Hải Phòng mới đây và tịnh xá Ngọc Diệu ở Núi Dinh huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hiện nay bằng những thủ đoạn đối kháng lẫn nhau qua thân, ngữ tâm thật không khác người đời là mấy; họ làm trái với tinh thần lục hòa Phật gia, đi ngược với Hiến pháp Nhà nước và Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

biagiao-trinh-trung-tam-resize2

Giáo trình của Trung tâm Nghiên cứu & ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng

Từ không hiểu biết hay nói đúng hơn là dốt nát nên có kẻ hỏi rằng “Mật sao mà nhiều quá vậy!” trên một comment mới hôm qua ngày 01.10.2016. Tôi hy vọng rằng sau bài viết này bạn đọc hiểu được nguyên căn cội gốc của chữ “Mật”, danh từ “Mật tông”, “Mật giáo”, “Mật pháp”, “Mật thừa”. Còn nếu như [email protected] còn thắc mắc như vậy, thì nên chỉnh lại tầng số hiểu biết của mình. Cũng vậy, những nickname như Phú Mỹ, Thuyết trình, Scientics… hãy tự công khai bản thân mình là ai trước khi yêu cầu người khác minh bạch. Mật gia Song Nguyễn là Trung tâm Nghiên cứu &Ứng dụng và Thực hành Yoga Tây Tạng thuộc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA, được thành lập vào ngày 25/01/2016 hoạt động theo tinh thần hướng dẫn của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/03/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Điều lệ và các quy định của Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA; lại nữa Mật gia Song Nguyễn là Câu lạc bộ UNESCO được hoạt động theo Quy chế, Điều lệ, Hướng dẫn của Liên hiệp hội UNESCO theo Quyết định số 09/QĐ-TT ký tại Hà Nội vào ngày 28/03/2016. Theo tinh thần xuyên suốt của Tổ chức UNESCO là phất cao ngọn cờ VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌC thì Mật gia Song Nguyễn đã làm, đang làm và sẽ làm theo gương Đức Phật, một nhà giáo dục lỗi lạc nhất trong mọi thời đại, có những phương pháp giáo dục khoa học, giúp mọi người chuyển hóa tâm của mình để vui sống. Tất cả những bài viết trên 1200 bài, bài giảng gần 100 bài, biết bao bạn đọc lợi lạc từ đó được thể hiện thông qua những comments của họ. Vậy, chừng đó đủ nói lên vấn đề!

giao-trinh-clb-unesco

Giáo trình của CLB Unesco Khảo cứu & Ứng dụng Yoga Tây Tạng

          Tóm lại, Mật gia Song Nguyễn quang minh, chánh đại, minh bạch rõ ràng địa chỉ, email, điện thoại, hình ảnh giới thiệu về Mật gia Song Nguyễn khác hẳn với loại người “ném đá dấu tay”, “muốn gắp lửa bỏ tay người” tự xưng là người của Phật học viện TP HCM, thách thức đối luận với Mật gia Song Nguyễn, nhưng chúng tôi cảnh giác  trước mưu độc, hiểm ý của cái nickname cùng một nội dung gửi đến kiểu giang hồ xã hội đen, kiểu vỉa hè, kiểu chụp mũ thô thiển và nguy hại nhất là tự xưng mình là người của Phật học viện nhưng lấy nickname Phú mỹ, Thuyết trình, Phụng sự tổ quốc, Scientict.. hòng chia rẽ tăng đoàn chăng? Thực ra, nếu họ viết có chấm câu, dấu phết, dấu hỏi, có câu cú rành mạch mang nội dung học thuật thì sao chúng tôi lại không hồi âm? Nhưng tiếc rằng, họ viết vài dòng, diễn đạt cẩu thả, thô ngữ như tên Chí Phèo chửi đổng ở làng Vũ Đại, thì đâu xứng đáng để nhận hồi đáp?  Mặt khác, khi chúng tôi kiểm tra xuất xứ thì thấy có 2 tên miền khác nhau, gửi email đến mới biết đó là giả. Chừng đó dẫn chứng đủ thấy họ là con người như thế nào, trường hợp này trong kinh Pháp Cú cho một ẩn dụ tuyệt đích là “kẻ ngu hại người trí, nhổ nước bọt lên trời, trời trong mây vẫn xanh, nước bọt rơi mặt mình”. Không biết Phật học viện TP HCM có ai tục danh là Nguyễn Phú Mỹ, Thuyết trình, Phụng sự tổ quốc, Scientict không? Nếu không thì biết rõ mưu sâu giá họa của ngoại đạo hay kẻ hiềm ghét Mật gia Song Nguyễn vì đã phơi bày toàn bộ mặt trái trong cửa chùa của họ, hoặc lật tẩy những hành vi tà vạy như đồng bóng, bói toán, xin xăm, cầu siêu dịch vụ, cầu an lấy tiền, chẩn tế phi thời, cổ súy tà kiến, gieo rắc sợ hãi tạo thói quen nô lệ tâm linh, coi thường cư sĩ, bóc lột học trò, nịnh bợ thí chủ giàu có… Và cuối cùng tôi cũng ngạc nhiên vì sao điện thoại của tôi đã có sẵn trên trang mạng, cửa Mật gia biển bảng rõ ràng, sao lại hèn nhát đến nỗi không dám lên tiếng mà ném đá dấu tay hoặc xách mé tiểu nhân hạ tiện. Đức Phật dạy đệ tử nên biết tàm quý, trân trọng tuệ tri thức, trân quý giáo pháp, trực tâm là đạo tràng, vậy hành vi của họ tự phơi bày họ là ai, như thế nào. Tuy luật nhân quả không sai chạy cho những kẻ phỉ báng Tam bảo vô căn cứ, bất kính Đạo sư, phạm giới vọng ngữ, xảo ngữ, ác ngữ, ỷ ngữ nhưng tôi cầu nguyện cho họ sẽ tìm thấy hạnh phúc Phật tánh. Om mani padme hùm!

Làng Phước Thành ngày 02/10/2016

Thinley- Nguyên Thành


Bài liên quan:

Thiện pháp cộng với tà tâm trở thành gì? Bài 5: DỊCH GIẢ GIẾT THẬT

 1. Mật Quốc Sanh. says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã luận giải ý nghĩa thậm thâm của từ “Mật” từ tiếng Tạng là “Tantra” (với nghĩa “tương tục dòng tâm thức”) và từ tiếng Hán với hàm ý “cao diệu” (“dịch nghĩa “mái nhà che mưa nắng (bát phong) vững chãi như núi). Con càng hoan hỷ hơn nữa khi tu tập theo Phật giáo Mật tông Tây Tạng, đọc kinh và Mật điển dưới sự chỉ dạy của bậc Đạo sư Mật giáo! Hoan hỷ rằng trụ xứ tâm linh của chúng đệ tử là Mật gia Song Nguyễn, cũng đồng nghĩa là “mái nhà”, “mái ấm tâm linh” che chở cho chúng con trước những cơn mưa bão thế sự, bởi bát phong, ngũ dục. Dưới mái nhà Mật gia Song Nguyễn với sự chỉ dạy của vị Thầy từ bi, trí tuệ, chúng con đã từng bước trang bị cho mình lớp áo chánh kiến, ngọn lửa Bồ đề tâm và quan trọng nhất là chúng con đã, đang và sẽ luôn là những Phật tử chân chính, quang minh chính đại với niềm kiêu hãnh thiêng liêng và tinh thần “duy tuệ thị nghiệp”!

  Điều ấy giúp chúng con không lệch khỏi quỹ đạo chánh pháp, không bị những mũi tên độc do thanh danh (đạo văn để làm tiến sĩ, lấy bằng tiến sĩ triết học để người ta không nói mình ngu,…), cung kính (có đấu mà không phận để có được chức sắc, giáo phẩm) và lợi dưỡng(qua việc kêu gọi Phật tử côn đức xây nhà từ thiện, nuôi trẻ mồ côi, người neo đơn, hay bằng tà pháp dâng sao, giải hạn, xem bói, xin săm,..). Ba mũi tên ấy hại thân căn, huệ mạng người tu Phật không chỉ hiện kiếp mà muôn kiếp, nhưng vì sự ngu dốt, vô minh mà không ít kẻ hứng chịu, thậm chí hả hê trước mũi tên độc này.

  Bên cạnh đó, con hoan hỷ rằng Mật gia Song Nguyễn là Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, Câu lạc bộ UNESCO khảo cứu và ứng dụng Yoga Tây Tạng với biểu tượng mái nhà vững chãi đứng trên nền những cánh sen hé mở, là từ bi và trí tuệ. Hoạt động của Trung tâm cũng như Câu lạc bộ là sự hợp nhất “Thân”, “Ngữ”, “Tâm” theo quỹ đạo chánh pháp Phật đà, là khoa học biện chứng tâm linh. Khác hẳn với những kẻ nghiên cứu, học giả hay những tên giả danh khoa học lấy tên tựa Phú Mỹ, Scientist, Phụng sự tổ quốc,…Không biết thế danh của những kẻ này ra sao, nhưng hành vi lén lút, ném đá giấu tay vậy không thể nào là quang minh chánh đại của người Phật tử chân chính. Phú Mỹ dẫu cho là người nghiên cứu ở Phật học Viện Tp HCM hay kẻ ở thủ phủ của huyện Tân Thành giả danh cũng sẽ sớm bị phanh phui trước pháp luật và không thể nào thoát khỏi luật tắc Nhân-Quả.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài ý nghĩa, lời lạc!
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho những kẻ ném đá giấu tay, những kẻ bất chấp nhân quả vì vô minh, những tên đạo đức giả dán mác nhà khoa học biết rụt tay mình trước khi tự hại thân căn, huệ mạng của mình! Những ai còn đang có ý định gắp lửa bỏ tay người, ám hại Mật gia Song Nguyễn đọc được bài viết này và đủ tầng hiểu biết để nhận thức được hành vi của mình.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn!
  Om mani padme hum!

  • Mạc Thị Duyên says:
   con hoan hỷ với những lý lẽ thầy giảng giải,con cũng cầu mong cho chúng sanh được giác ngộ cầu chúc cho sức khỏe thầy được vạn thọ!
 2. Thanh Thiên says:
  [email protected] hỏi “Mật sao mà nhiều quá vậy!”, Baothien hỏi vậy là có ý gì? Đây là câu hỏi ngây ngô, ngu ngơ, không hiểu biết của Baothien hay còn có ý gì khác? Để tôi nói cho Baothien biết nhé, ở nước ngoài có Mật Nghiêm – Đặng Xuân Phả đấy! Còn ở đây, tên bắt đầu bằng chữ Mật ở đây là Mật danh, pháp danh của người tu theo Mật giáo. Vậy ông hiểu thế nào? Ông có vấn đề gì về đầu óc không? Hay là ông muốn xách mé? Baothien có lẽ là Bảo thiên, ông viết ngây ngô như vậy sao xứng đáng là bảo vật của trời? Tôi nghĩ nên cho thêm dấu sắc vào tên của ông thì sẽ hợp với ông hơn!
 3. Mật Hải says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này của Thầy. Con hoan hỷ và cảm ơn Thầy đã giúp cho chúng con và bạn đọc hữu duyên thêm một lần nữa được soi sáng bởi ánh sáng chánh kiến.
  “Mật là gì?” Câu hỏi này người ngu, kẻ thất phu có thể hỏi với tâm tà vạy, xách mé, cũng có thể là một câu hỏi thành tâm của người học trò thỉnh thị vị Thầy tâm linh dạy đạo của mình để giải bày ước nguyện hiểu biết, tu học chính đáng. Nhưng có lẽ, hơn một và nhiều tâm thành như thế đã bị chôn vùi dưới đáy vô minh, tà kiến của bọn tà sư đội lốt tu hành, mượn đạo tạo đời mang danh “Thích” ăn chơi, “Thích” đủ thứ… Hạnh phúc thay, may mắn thay vì đệ tử chúng con không còn bị gạt lường, không bị làm ‘nô lệ tâm linh’ cho bọn tà sư dốt nát, “chém gió tâm linh” như thế! Hơn thế, chúng con còn có ơn phước lớn được vị Thầy Mật giáo dẫn dắt, dạy bảo, được Thầy mang giáo pháp Mật tông với trí tuệ “cao thâm như núi” và Bồ đề tâm “kỳ diệu như mái ấm chở che” giúp chúng con vượt qua bão táp, phong ba của thế sự.
  Con cảm ơn Thầy, qua bài viết này và nhiều bài pháp khác, đã góp phần trả lại sự trong sáng, cao quý cho ngữ nghĩa trong Phật gia. Cảm tạ vị Thầy với vai trò của một bậc Đạo sư Mật giáo, Giám đốc trung tâm, Chủ nhiệm CLB UNESCO, đã diễn giải thực nghĩa tối hậu, cao quý của Mantra – “Mật”, đã thổi một luồng sinh khí mới của khoa học biện chứng tâm linh xua tan đi những màn mây mờ tà kiến của bọn tà sư vì ý đồ đen tối của mình tạo nên, hay những kẻ ngoại đạo với tà khí muốn ám hại người con Phật.
  Cầu mong rằng những cách diễn giải, dịch thuật mà lại “thiếu tính học thuật”, không thấu đáo Mật giáo, thậm chí là “sai lệnh yếu nghĩa” của những “học giả” háu danh, ưa lợi sẽ sớm được loại bỏ và thay thế bằng những bài giảng giải chánh kiến, chánh tư duy mang thực nghĩa tối hậu của Đạo sư và những bậc Tuệ tri thức, hành giả chân chính.
  Cầu mong những kẻ như “Nguyễn Phú Mỹ, Thuyết trình, Phụng sự tổ quốc, Scientict..” muốn mưu sâu giá họa hay hiềm ghét Mật gia Song Nguyễn (dù họ là ngoại đoại hay là ở Phật học Viện nào đó) sau khi đọc được bài viết này của Thầy, sẽ nhìn thấy được tâm thức phi đạo đức của mình mà hồi tâm chuyển ý để làm người tối thượng thứ hai.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ. Cầu mong đạo nghiệp lợi ích quần sanh theo tấm gương giáo dục lỗi lạc từ đức Phật của Thầy và Cô, của TT Nghiên Cứu & Ứng dụng và Thực hành Yoga Tây Tạng, của CLB UNESCO Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng, luôn gặp nhiều hanh thông, thuận lợi.

  Chúng con kính lễ Thầy.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hùm!

 4. Mật Thủy says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết của Thầy!
  Qua bài viết này, con được hiểu về từ “Mật” trong Mật tông, Mật giáo, Mật pháp cặn kẽ, chi tiết. Trước đây con có nghe Thầy giảng giải “Mật” có nghĩa là “tương tục, không gián đoạn”, còn về nguyên nghĩa bắt nguồn từ hình thái từ, ý nghĩa từ tiếng Hán của từ Mật thì nay con mới được biết. Thật là thâm thúy và thú vị! Và giờ con mới hiểu hơn về ý nghĩa của biểu tượng logo “mái nhà hoa sen” trong bảng hiệu Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng và CLB Unesco Khảo cứu & Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng. Thì ra bên cạnh biểu tượng của Liên Hoa Đài thì sâu xa hơn còn có ý nghĩa là “mái nhà che mưa nắng” (thế sự bát phong)! Con thật sự khâm phục và tán thán trí huệ uyên thâm của Thầy!
  Chúng con thật tự hào được là học viên của Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng và CLB Unesco Khảo cứu & Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, được học Phật pháp theo những phương pháp khoa học, hiện đại, gần gũi, thiết thực với đời sống, được chuyển hóa tâm từng ngày để vui sống hơn. Không chỉ chúng con mà biết bao nhiêu bạn đọc khác cũng được lợi lạc như vậy, thông qua trang chanhtuduy.com với hơn 1000 bài viết và 100 bài giảng. Thật khó có một trang web nào chỉ mới 5 năm lại chứa đựng một kho tri thức Phật học đồ sộ, đi vào nhiều phương diện của cuộc sống, đầy lợi ích mà lại “miễn phí” như vậy! Bấy nhiêu cũng đủ để thấy tâm huyết cùng trí tuệ và lòng từ bi, phát bồ đề tâm mãnh liệt vì chúng sanh của vị Thầy như thế nào! Xét đi xét lại, con thật không hiểu Mật gia Song Nguyễn “mật” (bí mật) ở chỗ nào như nhiều người đồn thổi, xuyên tạc! Trái lại Mật gia công khai, minh bạch, khoa học, rạng ngời ánh sáng chánh pháp, quyết đấu tranh vì sự thật, vì chánh kiến. Có lẽ vì vậy mà gây sợ hãi, chói mắt cho những kẻ tà, khiến họ khó chịu và luôn tìm mọi cách xuyên tạc, dùng nhiều chiêu trò để “thọc gậy bánh xe”, bày đủ mưu kế để “gắp lửa bỏ tay người”. Vì từ bi mà Thầy đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, để họ đừng “tung bụi ngược chiều gió”, “nhổ nước bọt lên bầu trời” mà gánh nhận hậu quả! Con cầu nguyện cho họ từ đây sẽ hiểu ra được mà còn kịp quay đầu!
  Cầu nguyện cho qua bài viết này của Thầy, mọi người sẽ được tường tận về chữ “Mật” để không bị tổn phước trầm trọng để phải gánh chịu hậu quả trong đời này và nhiều đời sau.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô!
 5. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy trong bài giảng mới: “Mật? Mật là gì? Nhà khoa học hay đại Chí Phèo”. Càng đọc con càng thấu hiểu lời dạ của đức Phật trong kinh Đại Niết Bàn: “Cần phải cầu Minh Sư thì sự học Đạo mới thông lý đạt đạo.”
  Con đọc những dòng luận giải của Thầy con hiểu tường tận ý nghĩ của từ Mật trong cụm từ Mật tông (1 trong 10 tông phái của Phật giáo). Mật tông mang nghĩa “cao diệu”, bất khả tư nghì, là mái nhà vững chải như núi che mưa nắng của bát phong cho chúng sanh đang còn trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Đó chính là nơi an trú thanh tịnh, mang lại sự bình an, tự do cho chúng sanh còn đang lầm lạc trong bóng tối vô minh mà tìm được về nẻo giác. Đó cũng chính là nơi cụ thể hóa những giáo lý tối thượng của đức Thế Tôn bằng những pháp tu, phương pháp hành trì cụ thể để giúp chúng sang vượt sông mê về bờ giác.
  Những tháng năm được theo bước chân Thầy, được Thầy giảng dạy, con hiểu rằng những lời dạy của đức Thế Tôn rất rõ ràng, minh bạch và trí tuệ để gíup chúng sanh hiểu được bản chất chân thật của sự vật hiện tượng, nhắm có được sự an lạc đời này, cực lạc đời sau. Do vậy, giáo lý Phật đà hay Mật giáo đều phải trải qua quá trình: Văn-Tư-Tu, đọc, hiểu và thực hành để ứng dụng vào đời sống của bản thân, giúp con người thoát khỏi sự đau khỏi của Ta Bà rực lửa. Đạo Phật là đạo trí tuệ “duy tuệ thị nghiệp” và mang tính chất khoa học biện chứng tâm linh và cũng là khoa học thực nghiệm; thông qua trải nghiệm của bản thân người học mà Phật tử tự quán xét và điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm theo quỹ đạo chánh pháp hay nói đúng hơn là theo quy luật của mọi sự vật hiện tượng và từ đó có được sự lợi mình lợi người. Đạo Phật không dành cho những kẻ đầu rỗng tuếch “mượn đạo tạo đời”, khoác chiếc áo vàng lên để lợi dụng quyền lực tâm linh mà có được thanh danh lợi dưỡng cho bản thân mình. Những kẻ “đã dốt còn tỏ ra nguy hiểm” che đậy sự dốt nát của mình bằng cách lợi dụng ngôn từ “Mật tông” là bí mật nên không thể truyền ra ngoài nhưng vẫn ngang nhiên thọ dụng sự cúng dường, sức lao động của người khác mà không sợ luật tắc nhân quả.
  Còn nhiều kẻ tự xưng mình là nhà khoa học nhưng học không đến đầu đến đũa cũng lấy mác khoa học để tự che đi sự ngu dốt của bản thân mình. Điển hình như bạn đọc Phú Mỹ scientist, tự xưng là nhà khoa học nhưng tư duy không khác kẻ vĩa hè, ngôì lê mách lẻo, chỉ là học cho biết, không qua thực nghiệm nhưng dám khuyên mọi người sang Ấn Độ học giáo lý Phật đà. Câu chuyện của kẻ tự xưng là nhà khoa học không khác gì những kẻ lợi dụng sự hiểu sai của từ Mật trong Mật tông để che đậy sự ngu dốt của bản thân mà “lừa phỉnh” người khác. Làm gì có nhà khoa học nào lại đi nói khơi khơi như những người thiếu hiểu biết như vậy? Làm khoa học mà như Phú Mỹ chắc hẳn thế giờ đi vào ngõ cụt. Bởi vì ngay chữ scientist, Phú Mỹ dùng bên cạnh tên của mình còn viết sai, thì kiến thức ông ấy cho rằng là khoa học chẳng khác nào một mớ rác tạp nham. Thật đáng thương cho những kẻ “sính ngoại” nhưng lại không hiểu ngoại ngữ.
  Và còn một vấn nạn con thấy được qua sự phân tích của Thầy là sự “duy áo cà sa thị nghiệp”, “duy bằng cấp thị nghiệp” và ” duy vật chất thị nghiệp” của một sô tăng lữ hiện nay. Hình như với họ, lời dạy của Thế Tôn: “đơn sơ gìn giữ đạo, dùng trí tuệ làm nghiệp” vẫn còn xa vời ở đâu đó, nên mặc dù có bằng này cấp kia, giáo phẩm, chức sắc đầy mình nhưng điều cốt lõi của người tu thực chứng bản chất của sự vật hiện tượng và ngộ ra bản tánh uyên nguyên trong sáng đã bị che lấp bởi thanh danh lợi dưỡng. Và cũng vì sự thiếu đi vai trò trí tuệ trên đường tu nên kéo theo hệ lụy là cộng đồng Phật tử yu phật theo lối tư duy nô lệ tâm linh, mê tín dị đoan, dựa dẫm thần quyền, tham sân si, tà kiến bao trùm, dẫn họ đi về tam đồ ác khổ. Do đó, thánh tăng Gampopa đã khuyến cáo trong 14 thất bại trầm trọng của một đời tu
  “Tìm cách dạy Giáo pháp cho người khác mà tự mình không trải nghiệm cũng giống như một người mù dẫn dắt một người mù. Đây làm một thất bại trầm trọng.
  Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng. Đây là một thất bại trầm trọng.”
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho con một bài pháp quý báu.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để ngọn đuốc chánh pháp soi sáng khắp muôn nơi, xóa đi màn đêm vô minh tăm tối, giúp chúng sanh hữu duyên lìa mê về giác.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 6. Mật Từ says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ khi được Thầy giảng tường tận nghĩa của từ “Mật” trong Mật giáo. Vậy mới thấy, mọi tai hoạ đều đến từ kẻ ngu chứ không phải người trí. Trước khi tiếp cận với các tầng lớp ngữ nghĩa của một bài viết, một bài giảng, một tác phẩm, người đọc cần phải có trình độ về ngôn ngữ và khả năng xác định đối tượng tác giả cũng như văn cảnh của tác phẩm. Trong bài viết có nhắc đến hai loại người “đồng cảnh ngộ” như vừa kể trên, một là loại biết rõ mình ngu nên cố tình “đánh lạc hướng” Phật tử muốn tìm hiểu Mật tông bằng cách diễn giải chữ “mật” là “bí mật”. Loại thứ hai là loại trong xã hội có một cụm từ khá quen dành cho họ là “đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm”: nhóm này không hiểu gì cả giống nhóm một song lại tự cho rằng bản thân có quyền phán quyết, chê bai, vạch lá tìm sâu. Song trên một luận trường, để có thể phán quyết hoặc chê bai người khác, các luận thủ phải có trình độ tương đương hoặc hơn hẳn trình độ của bên còn lại. Những người này (ví dụ như mới đây nhất là [email protected]) vì không cùng trình độ nên có cùng một cách thể hiện chẳng khác nào “ăn vạ” là nói không đầu không cuối, không có luận điểm. Chắc chắn không có khả năng đọc hiểu và nhận biết phân biệt tình hình nên mặc dù thấy trang mạng chanhtuduy.com toàn những bài giảng, bài viết trình bày lớp lang, đầy đủ luận điểm, luận chứng, luận cứ, văn phong nghiêm túc, cách hành văn tuy mang tính phóng khoáng song cẩn trọng chứ không dễ dãi mà vẫn “vô tư chém gió” như ở ngoài đường ngoài chợ. Quả là không biết thế nào là xấu hổ với mình, xấu hổ với người. Bởi vậy có mấy ai “ném đá giấu tay” trên trang chanhtuduy.com mà dám tự xưng mình là ai, pháp danh gì, trụ xứ ở đâu, dựa trên luận điểm nào. Thật tiếc thay cho những kẻ đã đến được với chánh pháp song không biết trân trọng mà ngược lại còn có thái độ xách mé, vô ơn. Họ là loại người mà Đức Phật dạy mặc dù đến được căn phòng Duy Ma Cật, song dòng pháp không thể tiếp thu được vì nghe pháp như một cái bình đã bị dơ, nước tuy đổ vào được nhưng không dùng được. Con cũng rất tâm đắc và thấm thía khi được Thầy dạy rằng “dịch thuật là sáng tạo lần thứ hai chứ không đơn gỉan như kiểu dịch google mà ảnh hưởng đến ngàn năm”. Trong lĩnh vực dịch thuật cũng có chia ra những kiểu dịch khác nhau, những người không thấu đáo ngôn ngữ mà chỉ cố dịch theo văn phong gượng ép thường chuyển ngữ theo kiểu “word by word” (dịch từng từ một), dẫn đến nội dung rời rạc, người đọc thậm chí cảm thấy chán nản và không còn chút hứng thú nào với tác phẩm mặc dù nguyên bản gốc rất hay. Còn người dịch giả thực sự khi dịch cần thấu đáo tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại cũng như thấm nhuần tư tưởng của tác giả để chuyển tải thông điệp bằng ngôn ngữ khác một cách thuần thục. Một tác phẩm bình thường trong lĩnh vực thế gian còn như vậy, huống chi ở lĩnh vực Phật pháp với tầng lớp ý nghĩa cao siêu đòi hỏi trí tuệ xuất thế gian. Cho dù có là tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư của thế gian đi chăng nữa mà chưa hiểu thấu đáo, chưa thực hành thuần thục, chưa thấm nhuần tinh thần giáo pháp nhà Phật cũng không thể nào có thể dịch thuật kinh điển được. Nghĩ đến đây, con thật hoan hỷ tán thán bản dịch “50 Kệ tụng sùng kính Đạo sư” của Thầy, một bản dịch trôi chảy, mượt mà về cách thể hiện ngôn từ cũng như dễ hiểu, dễ tiếp thu; giúp cho chúng con nắm bắt được nội dung và ý nghĩa những lời dạy của thánh tăng Mã Minh, cũng là tinh thần chung của Phật giáo Mật Tông với lòng sùng kính Đạo sư một cách dễ dàng, trọn vẹn hơn.
  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết hay và ý nghĩa.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.
 7. Mật Hoàng Tâm says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài “Mật? Mật là gì? Nhà khoa học hay gã Chí Phèo?” rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy và làm rõ ý nghĩa của từ “Mật “ một cách sâu sắc. Con thấy mình thật may mắn khi được vị Thầy nhận làm học trò, được truyền trao giáo pháp, chứ không như những vị “Thầy” khác chỉ hứa mà không làm (vì không làm được!).

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho những kẻ ném đá giấu tay, gây phiền nhiễu cho vị Thầy cũng như MGSN thông qua những kiến thức này mà tỉnh ngộ, nhận biết được hành vi sai trái của bản thân mà sám hối trước khi quá muộn.

  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum!

 8. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho học trò chúng con cũng như tất cả chúng sanh , hiểu được thực nghĩa của từ “Mật”. Cội nguồn của từ “Mật” trong Mật Giáo ,theo tiếng phạn là “Tantra” có nghĩa là “Tương tục dòng tâm thức” Không gián đoạn từ kiếp này qua kiếp khác, luôn nối mạch pháp từ khi tu tập cho đến khi giác ngộ tối thượng và “Tantra” cũng biểu hiện tính chất “Chánh tư duy” và “Chánh tinh tấn” .
  Mật Tông theo Hán ngữ có gốc la “Mi zong” , chữ “Mật ” được hiểu là ” Mái nhà che mưa nắng (dụ cho thế sự bát phong ) vững chảy như núi “.
  Để che đậy sự dốt nát của các thầy vì không biết gì để dạy học, đành gán lệch lạc chữ “Mật” thành ” bí mật, ẩn mật, cẩn mật” để lường gạt niềm tin ,bóc lột, nhận tịnh tài cúng dường từ học trò, đây cũng giống như hiện trạng mà Đại Sĩ Liên Hóa Sanh đã chỉ ra rằng “Những bậc giác ngộ hiện thân dưới nhiều hình tướng bất định. Kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả đội lốt tu hành. Các người đừng xem cặn và vàng ngang nhau”.
  Đặc biệt “Mật Gia Song Nguyễn – Trung Tâm Nghiên Cứu, Ứng Dụng Thực Hành Yoga Tây Tạng ” thuộc “Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam” luôn phất cao ngọn cờ ” Văn hóa, giáo dục, khoa học” giúp bao người được lợi lạc , được chứng minh trong nhiều comments. Đặc biệt luôn ” Minh bạch , công khai” và có số điện thoại, biển bảng hẵng hôi . Ngược lại những người tự nhận mình là Phật tử , viện Phật học, nhưng ” vô tàm bất quý” lại đi cầu cạnh cư sĩ áo trắng bằng cấp tiến sĩ thế gian, cấu kết cường quyền , dành quyền thống trị Phật giáo , chèn ép cư sĩ, gieo rắc tà kiến (như những hình thức cúng sao, giải hạn, cầu an , cầu siêu. . ) hủy hoại thân căn của chúng dành .Điều đáng nói ở đây họ sử dụng ” danh giả” phỉ báng ” Tam Bảo” bất kính Đạo Sư, phạm giới vọng ngữ, xảo ngữ, ỷ ngữ “với mục đích gấp lửa bỏ tay người, ném đá dấu tay, đức Phật cũng đã dạy rằng “Nghiệp thiện và ác sẽ theo con như bóng với hình ” hình vi như thế sẽ không chạy theo luật tắc nhân – quả.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 9. Mật Đoàn Việt says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cảm tạ Thầy đã phân tích chi tiết và cho cho con hiểu được rõ hơn ý nghĩa của từ “Mật”.
  Xin cầu nguyện Thầy Cô có thật nhiều sức khỏe.
  Om mani padme hum!
 10. Mật Nguyên Bích says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con cảm tạ Thầy đã thuyết giảng cặn kẽ và khoa học ý nghĩa của từ “Mật” để học trò lợi lạc người hữu duyên lợi lạc, kẻ lầm đường thức tỉnh mà tìm thấy lợi lạc. Ngay như Chí phèo cũng không “ném đá dấu tay” vì vậy phải chăng kẻ kia không bằng cả Chí pheo? Nhưng thầy vẫn từ bi ban cho kẻ đó 1 bài học quý giá.

  Con hoan hỷ thán tán tấm lòng từ bi của Thầy. Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy.

  Mong rằng kẻ ném đá dấu tay sớm thức tỉnh trạng thái giác ngộ vì họ cũng là một chúng sinh may mắn vì đã đọc chanhtuduy.com

  Om mani padme hum!

 11. Mật Tịnh Giác says:
  Kính bạch Thầy,
  Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng con rõ nghĩa hơn nữa về chữ “Mật”.
  Trước kia, khi con tìm hiểu và đọc các sách viết về Mật tông, con thấy hầu hết các vị Sư (đầu tròn áo vuông) hay các nhà nghiên cứu Phật học đều giải nghĩa chữ “Mật” trong “Mật tông” là “Bí mật”. Cho đến khi con được đọc các bài pháp của Thầy thì mới hiểu chữ “Mật” trong “Mật tông” là “Cao diệu” – đây mới chính là thực nghĩa của thuật ngữ này.
  Thời mạt pháp, tà sư nổi lên nói pháp như cát sông Hằng. Nhiều ông đầu tròn áo vuông, nương náu chốn thiền môn, đọc lõm bõm vài ba cuốn sách Mật tông, thuộc vài câu chú, ấn quyết,… rồi cũng tự xưng “tu Mật tông”, rồi thu nạp đệ tử… Nhưng khi học trò thỉnh vấn những câu hỏi mà đòi hỏi người Thầy phải có sự trải nghiệm tâm linh, am tường giáo điển,… thì không thể trả lời được, bí thế quá nên đành nói “đây là pháp tu bí mật, không thể lý giải bằng ngôn từ thế gian,…”. Hạng “Đạo sư Mật tông” kiểu này nhan nhản khắp nơi, ai đã từng lăn lộn tầm sư cầu pháp thì chắc đã gặp ít nhiều.
  Kính bạch Thầy,
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MANI PADME HUM
 12. Mật Thuận Đức says:
  Mô phật !
  kíng thưa bạch Thầy
  con đã đọc xong bài này rồi . con rất hoan hỷ và tán thán thiện hạnh và công đức của Thầy .
  đã vật trần bộ mặt cho những ai đã gắp lửa bỏ tay người phỉ bán giáo pháp hại người chân chính .
  cầu nguyện cho sự trường thọ Thầy Cô được nhiều sức khoẻ vì lợi lạc chúng sanh .
  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn . om mani padme hum!
 13. Mật thúy says:
  Thưa Thầy!
  Con đa đọc xong bài này rồi ah
  Cầu mong tắt cả chúng sanh luôn tĩnh thức chạng thái giáp ngô Om ah hùm
 14. Mật Thanh Tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi đã khai thị cho chúng con và bạn đọc hữu duyên hiểu tường tận nghĩa của từ “Mật” trong Mật Giáo.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh túy của Cam Lồ.
  Om Mani Padme Hum.
 15. Mật Chi says:
  Kính bạch Thầy
  Con xin hoan hỷ và tán thán công hạnh của Thầy đã luận giải trong bài viết “Mật? Mật là gì ? Nhà khoa học hay đại chí phèo “để con có thể hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của từ “Mật “theo tiếng Phạn là “tantra “có nghĩa là “tương tục dòng tâm thức “có nghĩa là không gián đoạn trong quá trình tu tập từ kiếp này sang kiếp khác, Mật là “mái nhà che mưa nắng (dụ cho thế sự bát phong )vũng chải như núi
  Con thấy mình thật ơn phước khi là học trò của Phật giáo Mật Tông dòng Nying Mã pháp hệ Quan Thế Âm, Đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn ,nay Trung Tâm Nghiêm Cứu Ứng Dụng Thực Hành Yoga Tây Tạng, Câu Lạc Bộ UNESCO khảo cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, cũng là mái nhà chung che chở chúng con thoát khỏi bát phong, thế sự, vô minh, dưới sự hướng dẫn của vị Thầy tâm linh với pháp tu phù hợp với căn cơ, trình độ, của học trò phất cao ngọn cờ chánh kiến, văn hóa, giáo dục, khoa học
  Con cầu nguyện cho ngọn đuối chánh pháp thắp sáng muôn nơi
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Con xin hồi hướng công đức này đến người cha đang gặp vấn đề về sức khỏe
  Om ah hum
 16. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với những luận giảng của Thầy. Bài viết của Thầy đã vén lên bức màn bí ẩn mà nhiều người đã tạo nên về Mật tông đặc biệt là chữ Mật.
  Qua bài viết của Thầy con chợt nghĩ những vị thầy hay “chém gió tâm linh” biết rằng bản thân mình không thể đưa chúng sanh vào ngôi nhà giáo pháp của Phật để được che chở tránh được những khổ đau cuộc đời, sóng gió bát phong nhưng lại tỏ ra mình là người làm được điều đó. Đây là việc làm thật tàn nhẫn với những ai thật tâm muốn được vào ngôi nhà Phật pháp. Thời gian cứ trôi, những người thật tâm ấy cứ tưởng mình đã “an toàn” nhưng không ngờ thì ra bấy lâu nay mình vẫn còn ở bên ngoài ngôi nhà. Hèn chi! Tu lâu mà không tiến, phiền não, khó khăn ngày càng nhiều. Vậy mà những vi thầy ấy miệng thì lúc nào cũng chém 2 từ “từ bi” bằng việc nhận nuôi trẻ mồ côi, đi từ thiện, bố thí… nhưng thực chất chưa bao giờ từ bi vì luôn lường gạt niềm tin của đệ tử, học trò để trục lợi cho mình, chùa mình.
  Con cầu nguyện cho những bài viết, bài giảng trên chanhtuduy như những phát súng bắn rơi những “cao thủ chém gió tâm linh” trên bầu trời Phật giáo để bầu trời ấy mãi được trong xanh. Om Ah Hum!
 17. Mật Phụng says:
  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài ” Mật? Mật là gì? Nhà khoa học hay gã Chí Phèo”
  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh của Thầy đã cho chúng con một bài pháp quý báu, trạch pháp nhãn để chúng con hiểu được ý nghĩa của chữ Mật trong thuật ngữ Phật học người tu:
  “Mật Tông” là 1 trong 10 Tông phái đạo Phật
  ” Mật Giáo” là giáo điển từ Mật Tông
  ” Mật Pháp” là tu pháp được chỉ dạy từ Mật Giáo.
  Mật theo tiếng Phạn là Tantra.
  Chúng con thật tự hào được vị Thầy tâm linh Thinley – Nguyên Thành truyền trao những giáo pháp tinh túy của Đức Phật.
  Mật Gia Song Nguyễn là trung tâm nghiên cứu và Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng Câu lạc bộ UNESCO khảo cứu và ứng dụng Yoga Tây Tạng quang minh , chính đại, minh bạch rõ ràng khác hẳn với những người ” ném đá dấu tay” tự xưng là người của Phật học viện Thành Phố Hồ Chí Minh thách thức đối luận với MGSN.
  Con cũng cầu nguyện cho tất cả chúng sanh ở cõi Ta Bà này đang và đã làm những gì mà sai lệch quỹ đạo chánh pháp, mượn đạo tạo đời , phỉ báng Phật Pháp con cầu mong cho họ tỉnh thức , chú tâm , chánh niệm để phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện và nhận thức được sự Tàm – Quý của mình .
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 18. Mật Thuận Tâm says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài rồi ạ, con rất hoan hỷ thiện hạnh của Thầy đã một lần nữa nói rõ hơn về chữ Mật trong Mật giáo theo tiếng phạn là “tantra” là tương tục dòng tâm thức là không gián đoạn được truyền từ kiếp này sang kiếp khác, theo tiếng Hán thì từ Mật là “Mi ” gồm 3 từ dịch ra là mái nhà che nắng che mưa. Cho nên những người chưa hiểu rõ hoặc có mưu đồ gì nên gắn cho chữ Mật là bí mật thật ngu si và kém hiểu biết. Ở MGSN những ai là học trò của vị đạo sư là vị Thầy Mật giáo đều được đặt Pháp danh chữ đầu là “Mật” là một sự hãnh diện không phải như những người có nickname là Phú Mỹ, Thuyết trình, scientics không rõ nguồn gốc, không hiểu biết gì về Mật giáo, lại còn mưu đồ muốn chia rẽ tăng đoàn.Thật không biết tàm quý lại còn gieo nhân phỉ báng rồi nhân quả sẽ không sai chạy.
  Cầu nguyện cho ánh sáng chính kiến soi rọi khắp muôn nơi.
  Om mani padme hum!
 19. Mật Ngữ says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài Mật? Mật Là Gì? Nhà Khoa Học Hay Gã Chí Phèo, của Thầy rồi .
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn
  Om Mani Padme Hum
 20. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài “Mật, Mật là gì? Nhà khoa học hay gã Chí Phèo?”. Con xin tán thán công hạnh của Thầy đã luận giải ý nghĩa của từ Mật với một ý nghĩa vi diệu cao thâm, kì diệu của Giáo pháp. Không phải là “bí mật” như những vị sư thầy chém gió tâm linh. Các vị ấy không hiểu biết nhưng muốn che dấu đi cái dốt của mình đưa lên tầng ngữ nghĩa khác “bí mật” để học trò không hỏi được và sống an phận với thân phận nô lệ tâm linh.
  Ở MGSN với trí tuệ cao thâm của vị Thầy đã đưa những điều cao vời của kinh điển trở về với tầng ngữ nghĩa phù hợp với tính dân tộc, tính thời đại,tính quốc độ, noi theo gương của Đức Phật, giáo dục giúp đỡ chúng sanh chuyển hóa tâm sống cuộc sống an vui.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Ah Hum!
 21. Mật Hạnh Giác says:
  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này ạ. Con vô cùng hoan hỷ với những luận giải sâu sắc của vị Thầy về ý nghĩ cao diệu của chữ “Mật”. Bài viết tựa như tiếng sư tử hống giữa khu rừng Tà Kiến, đánh thẳng vào sự ngộ nhận của những kẻ dịch giả nửa mùa cũng như những chúng sanh mang ác tâm chọc ngoáy.
  Con hoan hỷ trí tuệ vị Thầy đã giảng luận cho cho chúng con về ý nghĩa của chữ Mật từ tiếng Phạn, tiếng Trung Quốc cho tới tiếng Việt. Từ đây chúng con có thể hiểu được người đời đã có những hiểu lầm lệch lạc như thế nào về Phật Pháp, đã “đánh tráo khái niệm”, “nhầm lẫn đồng là vàng” như thế nào. Càng đọc, con càng không khỏi tự hào rằng mình đang được tu tập nơi vị Thầy Mật Giáo, nhờ sự chỉ dẫn từ vị Thầy mà chúng con được tiếp cận những khía cạnh tâm linh cao sâu và diệu dụng. Cảm tạ vị Thầy đã cho chúng con “Nghĩa vô ngại biện” về chữ Mật.

  Đầu tiên, theo tiếng Phạn, “Mật” là “Tantra”, nghĩa là “Tương tục dòng tâm thức”, qua lời giảng của Thầy là sự không gián đoạn quá trình tu tập từ đây cho đến khi Giác Ngộ Tối Thượng. Quả thật như vậy, tại Mật Gia Song Nguyễn, vị Thầy chỉ dẫn cho chúng con bao pháp tu gắn kết với đời sống thường nhật. Để rồi từ đó tâm thức chúng con không xa lìa với 3 yếu tính Giác Ngộ. Đó là 16 động tác phát Bồ Đề Tâm, thần chú mani, “tụng kinh gõ mõ” trên chanhtuduy.com,…Như có hát lên trong bài ca chứng ngộ của Đại Sĩ Marpa rằng:
  “Ngoài thời thiền, với 4 động tác đi, đứng, nằm, ngồi vẫn không gián đoạn trong 3 thời, như một dòng sông không ngừng lưu chảy mãi. Pháp tu này gọi là thanh trí. Giải thoát khỏi vô minh.”
  Thầy đã phát triển thành phương pháp hành trì, có luận cứ, luận chứng, để khi áp dụng vào tu tập để nhanh đạt kết quả tâm linh và chỉ “độc quyền” cho học trò Mật Gia tu học.
  http://chanhtuduy.com/cam-niem-dao-su-va-dao-phap/
  Từ đây có thể thấy, đâu phải hành trì cho nặng, cho cao siêu khoảng mấy ngày, rồi rời chùa, rời tự viện, rời khóa tu là phiền não lại chồng chất, như vậy đâu phải là “Mật”. Cũng vậy, Giáo Pháp không đưa đến thay đổi tâm thức người tu, không đưa đến Chánh Pháp cũng đâu phải là “Mật”. Những kẻ Tà Sư thường xuyên rêu rao về công hiệu của bùa chú, lúc nào cũng thần thần bí bí, giấu giấu, giếm giếm đâu phải người tu Mật Tông chân chính. Cùng lắm chỉ là “thương mại” tâm linh, ảo tưởng “bỏ ít được nhiều” mà thôi. Để dòng sông tâm thức của người tu có thể lưu chuyển và trong sạch nguồn Cam Lồ như vậy, chắc chắn cần đến việc học từ một vị Thầy Mật Giáo chân chính. Vị Thầy là người:
  1/ Biết đúng đối tượng cần thực hành
  2/ Biết trọn vẹn phương pháp thực hành chúng
  3/ Biết đúng đối tượng cần loại bỏ
  4/ Biết trọn vẹn phương pháp từ bỏ chúng
  5/ Truyền thụ cho học trò với lòng bi mẫn.
  (Luận sư Dharmakiti)
  May mắn cho chúng con đã tìm được một vị Thầy dạy cho chúng con phù hợp với tính Quốc Độ Dân Tộc và Thời Đại. Nơi nào có một vị Thầy như vậy, nơi đó đương nhiên có “Mật” Pháp. Tiếc thay cho một số chúng sanh đến với chanhtuduy.com mà không thỉnh vấn vị Thầy Giáo Pháp mà đi hỏi ngược Mật này, Mật kia để khoe khoang hiểu biết và xách mé.

  Tiếp theo, vị Thầy chiết tự cho chúng con hiểu về chữ “Mật” trong tiếng Hán gồm “miên”(mái nhà), bì(tất khả) và sơn (núi). Được hiểu là “mái nhà che mưa nắng (dụ cho thế sự bát phong) vững chãi như núi. Thực sự đây là hình ảnh rất đẹp, rất oai nghiêm và uy dũng trong mắt con. Đặc biệt khi xếp bên cạnh logo của Mật Gia Song Nguyễn càng làm bật lên tinh thần Bi-Trí-Dũng trước bao chông giai thử thách vẫn không sờn lòng. “Nhà” này không phải nhà lửa thế gian theo thực nghĩa của “xuất gia” mà là “mái nhà Duy Ma Cật” cho chúng con và chúng sanh khắp nơi nơi an trú trong diệu pháp. Với tấm lòng từ bi, vị Thầy đã tạo ra cho chúng con “căn phòng Duy Ma Cật” nơi chanhtuduy.com với hơn 1200 bài viết đủ mọi lĩnh vực để chúng con cùng hướng tâm về Phật Pháp. Thông qua việc “tụng kinh gõ mõ”, chúng con được kết nối với từ trường thanh tịnh Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Bằng những phương tiện thiện xảo, vị Thầy giúp cho chúng con ‘biết tâm ta đang trong trạng thái nào”, từ đó hiên ngang trước những cơn Bát Phong của người đời, như kinh Pháp Cú có nói rằng: “Như tảng đá kiên cố/Gió thổi không lay động”.
  Chanhtuduy.com trở thành điểm hẹn tâm linh cho biết bao nhiêu bạn đọc gần xa. Là trang mạng chuyên đả tà xây chánh, giương cao ngọn cờ Chánh Kiến. Biết bao thế lực cúng kiếng tà vạy, thờ phượng linh tinh, “mượn Đạo tạo Đời”, lạm chức, lạm quyền, những con trùng ăn thân sư tử… đều bị vị Thầy chỉ mặt gọi tên.Bao nhiêu chiêu trò của chúng bày ra để đưa Mật Gia vào hiểm cảnh vẫn không làm suy xuyển sự nghiệp cao đẹp ấy của MGSN. Mật Gia hoạt động công khai minh bạch, danh chính ngôn thuận với sự ủng hộ từ các tổ chức khoa học, các bạn Tri Thức trong và ngoài nước. Nếu nói ‘Mật” mà không được vậy, để Bát Phong, Ngũ Dục, chức quyền chạm phải đã ngả nghiêng như con “lật đật” thì đâu xứng đáng với tên gọi ấy.
  Hoan hỷ thay chúng con trong kiếp này được đến với mái nhà MGSN nhờ ơn vị Thầy từ bi. Khi hiểu được rằng trong chữ Mật đã có “mái nhà” rồi, con cũng hiểu vì sao nhiều chùa sư thầy và thí chủ muôn trùng xa cách. Có người quy y 2-3 năm cũng không biết thầy mình là ai. Thầy thì chẳng nhớ nổi mặt học trò trong mấy nghìn đệ tử thập phương. Lại có trường hợp Đại thí chủ và các sư thầy rất thân thiết nhau (vì thanh danh, cung kính, lợi dưỡng) nhưng những thứ đó mất đi thì thôi, đường ai nấy đi. Họ xuất khỏi Gia đình Đời (về hình thức) nhưng cũng vô trách nhiệm với mái nhà “Gia đình Đạo” của họ. Từ đây có thể thấy chúng con may mắn đến nhường nào khi được ở trong Gia đình Đạo nhờ ơn Thầy Cô. Thầy Cô để tấm đến chúng học trò từ những chuyện Đạo cho đến chuyện Đời. Thầy uốn nắn, dạy dỗ tâm thức chúng trò buông lung và ham chơi những đứa bé chập chững trong vô minh, đến khi trưởng thành trong vai trò người Thái Tử Hoàn Vũ.
  Nếu tưởng tượng đến việc Đạo Sư và đệ tử muôn trùng xa cách, ngôn ngữ xa lạ, văn hóa khác biệt, tập quán cổ hủ,…thì làm sao có thể tính là người đệ tử ấy được ở trong “mái nhà” vị Đạo Sư ấy. Ví dụ gần đây có một bạn khoe rằng đã gặp và thỉnh vấn Đức Đại Lai Lạt Ma và được Ngài…cười với bạn ấy. Rồi bạn ấy cho là mình có duyên lành với Mật Tông, tha hồ luận giải lung tung, thật chán ngán thay. Cũng vậy, người tu nếu chỉ vì đam mê chức danh Guru, Rinpoche…mà một năm đổ hết tiền đi du lịch gặp họ để…quán đảnh rồi về quay lại đời sống thế tục kiếm tiền cày cuốc để…đi tiếp thì đâu gọi là tu Mật Tông! Hiểu được sự bất cập này, vị Thầy đã viết 14 bài “Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Sai” cho những ai còn đang lầm lạc.
  Từ những điểm trên, vị Thầy đưa đến nghĩa tiếng Việt nên hiểu đúng chữ Mật là “cao diệu” thay vì “ẩn mật” như người đời dịch sai. Khi đề cập đến giáo lý bí truyền, trong bộ Anguttara Nikaya (Tăng Nhứt A Hàm), Đức Phật dạy:
  “Nầy các đệ tử, có ba hạng còn giữ lại bí mật của mình, không cởi mở. Là ba hạng nào? Hàng phụ nữ không cởi mở, giữ kín bí mật. Tri kiến thần bí được giữ kín, không cởi mở. Tà giáo được giữ kín, không cởi mở. Giáo Pháp và Giới Luật do một vị Phật toàn thiện công bố thì rực rỡ chói sáng trong thế gian, chớ không giữ kín.”
  Những Tà Sư lúc nào cũng che giấu giáo pháp. Quanh đi quẩn lại không có trang mạng, không có bài giảng, không thấy tác phẩm tâm linh, nội chứng tâm linh, đối luận học thuật,…Mà khi học trò hỏi thì cứ nói là Giáo Pháp “bí mật” không phải muốn truyền là truyền, nói là nói. Thì ra là họ “bí” quá nên phải “mật” để che dấu. Họ bày đặt ám muội, “làm giá” để thí chủ và đệ tử không đòi hỏi. Mà hỏi cho đến tận cùng thì hóa ra chẳng có gì, mà nếu có cũng toàn thứ tà vạy.
  Con ngầm hiểu rằng người ta khoác một tấm áo huyền bí lên Mật Tông để đánh đồng với Tà Đạo, không phải Chánh Pháp nhà Phật. Đây thực sự là một chiêu trò thâm hiểm của những kẻ dịch thuật. Như trước đây có học giả Nguyễn Minh Tiến đã dịch bài viết của Đức Đại Lai Lạt Ma rằng phải ăn chay mới tu Mật Tông được. Những dịch giả thiếu trình độ tâm linh cũng như tấm lòng với chúng sanh, với tác phẩm có thể cho ra đời những bài dịch vô cùng tệ hại, bôi xấu tác giả. Con tán đồng lời vị Thầy rằng, dịch thuật là sáng tạo lần thứ hai. Từ sự kiện dịch chữ Sakya, nguyên là “Tất” hay “Tất ca” thành “Thích” vô hình chung đã dẫn tới “sáng tạo” ra vô số những cái “Thích” lạ đời do giới tăng lữ tạo ra.
  Ví dụ như vị Thầy chỉ ra, có người “Thích Giữ Trẻ”, “Thích Cúng Kiếng”, “Thích Danh Lợi”, “Thích Bằng Cấp”, “Thích Đạo Văn”, “Thích Đặc Quyền”, “Thích Thị Phi”, “Thích Ném Đá(Dấu tay), “Thích Vu Khống”, …làm ô uế chốn oai nghiêm nơi cửa Phật. Chúng chèn ép người tu hành đúng pháp, thâu tóm đặc quyền tâm linh, khinh thường Hiến Chương Giáo Hội PGVN. “Thích” của những kẻ như vậy phải gọi là “Chích” trong “đạo chích” thì đúng hơn. Chúng trộm lấy cái danh nghĩa người tu để thâu tóm Ngũ Dục. Mong rằng những kẻ “Chích” này sớm bị loại trừ để bầu trời Phật Pháp được trong xanh.
  Bạch Thầy, không biết [email protected] có phải là “Thích Cà Khịa” hay không mà hỏi một câu hết sức vô duyên là “Mật sao mà nhiều quá vậy”. Baothien không biết có phải là Báo Thiên, cùng họ với Báo Đời hay chăng. Cũng vậy, những nickname Phú Mỹ, thuyết trình, phụng sự Tổ Quốc, Scientic,…đều đã “một đi không trở lại” sau khi hỏi nhảm, đúng là những con “Ma Cà Khịa” thoắt ẩn thoắt hiện. Theo tôi hiểu nếu như những bạn đọc này muốn “y ngữ bất y nghĩa” mà dùng chữ “Mật” để đá xéo chúng tôi, tin rằng chữ “Mật” thế này là xứng với bạn, đó là Mờ(mịt)- Ất(ơ) –Mất(nết)- Nặng(đầu)-“Mật”.
  Mong rằng bài viết của vị Thầy tâm linh giúp cho chúng con và chúng sanh hiểu được những thực nghĩa cao đẹp của từ Mật. Ngõ hầu tránh khỏi những cái hiểu thô thiển, ám muội như Mờ ất mất nặng Mật.
  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh tìm được đến với “mái nhà” nơi những bậc Tuệ Tri Thức chân chính.
  Om Ah Hum.

 22. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!
 23. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được ý nghĩa của chữ ” Mật “. “Bởi lẽ từ “Mật” theo tiếng Phạn là “Tantra” có nghĩa là “Tương tục dòng tâm thức” có nghĩa là không gián đoạn trong quá trình tu tập từ kiếp này sang kiếp khác” . Không giống như những vị Thầy tu mượn đạo tạo đời dùng chữ “Mật ” để trang hoàng cho sự đốt nát của mình mà lợi dựng lòng tin của đệ tử, nói bóng gió mánh khóe mong cầu được đền đáp vì mục đích cá nhân, mà Đức Phật chỉ rõ thời mạc pháp tà sư nhiều như các sông hằng.
  Tuy thời mạc pháp nhưng giáo pháp của Đức Phật vẫn tồn tại đối với người tu chân chánh, Mật Gia Song Nguyễn dưới sự dẫn dắt của vị Thầy luôn công khai , minh bạch dơ cao ngọn cờ chánh kiến, đời này an lạc- đời sau cực lạc.
  ÔM AH HUM
 24. Mật Tịnh Dung says:
  Kính Bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy trí tuệ đã giảng giải thực nghĩa cao thâm của từ “Mật” trong Mật tông, Mật Giáo, Mật Pháp cho chúng đệ tử được hiểu một cách chính xác nhất. Con cảm thấy mình thật may mắn khi được tu tập ở đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn, dưới sự dẫn dắt của vị Thầy từ bi, được trang bị đầy đủ chánh kiến để không bị lừa gạt bởi bọn tà sư đội lốt tu hành, mượn quyền lực tâm linh để hãm hại những người tu tập chân chánh. Những kẻ đầu tròn áo vuông, khoác lên mình chiếc áo tăng sĩ, không tinh tấn tu tập chánh Pháp mà còn nói dối hại người hòng che đậy sự dốt nát của bản thân, không những phá giới cấm của một Phật tử, hao tổn phước đức, gây tạo nghiệp chướng cho mình mà còn làm thoái chí, cản trở duyên lành, ước nguyện đến với Phật pháp chân chính của chúng sanh, tội lỗi đó thật không dám nghĩ đến khi nghiệp báo trổ quả. Thưa Thầy, con cũng hiểu rằng những kẻ tiểu nhân thường sợ đối mặt với sức mạnh lớn hơn mình, do đó họ thường chọn cách núp lùm trong bóng tối mà đâm chọt, “ném đá dấu tay” hòng phương hại đến thứ sức mạnh khiến họ đang sợ hãi, nhưng thương thay, họ bị vô minh che lấp, bị tấm lưới tà kiến che phủ mà không nhìn thấy được họ đang chống phá sức mạnh nào, ngày đêm đau đầu tìm đủ mọi cách nhũng nhiễu những đạo tràng chân chánh, chống đối ánh sáng tuệ tri Phật đà, để rồi tự gieo nhân nghiệp chướng sâu nặng cho chính mình. Đức Phật đã dạy rằng chính ngài cũng không thể giáo hoá cho những chúng sanh không có duyên với ngài, vì vậy Con mong rằng những kẻ ấy có thể đọc được bài giảng quý báu này mà Thầy đã từ bi ban cho để kịp thời thức tỉnh và quay đầu, kẻo không nghiệp báo như bóng với hình sẽ đeo đuổi họ suốt kiếp này đến kiếp khác, khó lòng mà được giải thoát khỏi lục đạo luân hồi.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum
 25. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã khai thị cho chúng con và các bạn đọc hiểu rõ về từ “Mật” trong Mật tông, có nghĩa là “cao diệu”, là mái ấm vững chãi chở che của Giáo pháp. Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con bài viết rất nhiều lợi lạc.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.
  Cầu mong tất cả chúng sinh uống được tinh tuý Cam lồ.

  Om Mani Padme Hum!

 26. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này và comment của các huynh đệ rồi ạ.
  Con hoan hỷ cảm ơn Thầy đã có bài luận giảng chi tiết, giúp chúng trò và bạn đọc hiểu rỏ hơn về yếu nghĩa từ “Mật” trong Mật tông. Qua đây, đệ tử và bạn đọc hiểu rỏ hơn bộ mặt của những kẻ không biết xấu hỗ, dốt mà hay nổ.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và hỗ thẹn.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 27. Mật Kính says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài “ Mật? Mật là gì ? Nhà khoa học hay đại Chí Phèo “ rồi ạ, con xin tán thán công hạnh của Thầy qua bài giảng mới, nhờ Thầy luận giải nay con đã biết thêm “ Mật” có nghĩa là “tương tục, không gián đoạn, là quá trình tu tập từ kiếp này sang kiếp khác, luôn nối mạch pháp từ khi tu tập cho đến khi giác ngộ tối thượng” và yếu nghĩa được hiểu chữ Mật là “ mái nhà che mưa nắng (dụ cho thế sự bát phong) vững chải như núi”, con tự hào là thành viên của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, Câu lạc bộ UNESCO khảo cứu và ứng dụng Yoga Tây Tạng có biếu tượng là mái nhà , là nơi nương tựa vững trải dưới sự dẫn dắt của vị Thầy, là ngôi nhà tâm linh cho những ai muốn nương tựa vững chắc trong những kiếp người ngắn ngủi, là mái nhà Duy Ma Cật với chánh kiến ngút ngàn cho những ai muốn trang bị hành trang về Tây phương, cũng bởi lẽ ngôi nhà ấy nhiều chánh kiến nên đã làm chói mắt cho những kẻ thọc gậy bánh xe, bày để mưu kế để “ gắp lửa bỏ tay người” nhưng những kẻ ấy thì kết cục cũng là “ tung bụi ngược chiều gió” mà thôi…
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tôn và một ý thức hổ thẹn
  OM AH HÙM
 28. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua đó con hiểu được rằng từ “Mật” trong Mật tông theo tiếng Phạn là “Tantra” với ý nghĩa “không gián đoạn trong quá trình tu tập từ kiếp này sang kiếp khác” cho đến khi giác ngộ tối thượng. Ngoài ra từ “Mật” theo gốc Hán ngữ còn được hiểu là “mái nhà che mưa che nắng” chứ không phải là “bí mật”, “ẩn mật”. Thế nhưng có một số kẻ lợi dụng sự đồng âm làm phương tiện trục lợi cho bản thần, và khiến cho người khác hiểu sai về ngữ nghĩa cao diệu của từ “Mật”, ” Mật tông”.
  Con cũng thấy được khung cảnh đối lập đó là bên cạnh một nhà khoa học quang minh chính đại với những phương tiện thiện xảo giúp chúng sanh tìm thấy sự “an lạc đời này, cực lạc đời sau” vẫn còn sót lại không ít các chàng “Chí Phèo” đang kêu gào vì bị đập mất bát cơm của mình.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 29. Mật Thu Hà says:
  Kính bạch Thầy!
  Thưa Thầy con đã đọc bài viết này!
  Om Mani Padme Hum.
 30. Mật Tuyết Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con xin cám ơn Thầy đã khai thị về chữ Mật cho chúng trò và các chúng sanh khác một cách tường tận. Qua đó, những kẻ trục lợi trên danh nghĩa Mật giáo, những người ném đá dấu tay sẽ tự biết điều chỉnh thân ngữ tâm nếu còn chút tàm quý nào sót lại. Nguyện cầu cho họ sẽ tỉnh thức giác ngộ sớm vì luật nhân quả không sai chạy với ai bao giờ.
  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Kính Thầy.

 31. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị giúp cho con hiểu được ý nghĩa của từ “Mật” theo tiếng Phạn là “Tantra” có nghĩa là “Tương tục dòng tâm thức” (Không gián đoạn trong quá trình tu tập từ kiếp này sang kiếp khác), và theo Hán ngữ là “mái nhà che mưa nắng (dụ cho thế sự bát phong) vững chải như núi”.

  Con cảm tạ tấm lòng từ bi của Thầy đã chỉ dạy không chỉ giúp học trò chúng con mà còn giúp cho những bạn đọc khác hiểu được ý nghĩa và cội gốc của chữ “Mật”. Cầu mong bạn đọc [email protected] sẽ hiểu và biết quán xét lại bản thân, cố gắng tìm hiểu cặn kẽ, thực chất sự việc, sự vật trước khi phát ngôn, tránh phạm lỗi bất kính Đạo sư, phạm giới vọng ngữ, xảo ngữ, ác ngữ, ỷ ngữ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn

  Om Mani Padme Hum

 32. Mật Mỹ Lạc says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ. Nhờ sự từ bi khai thị của bậc Tuệ Tri Thức, nay con có thêm hiểu biết về chữ Mật trong Mật tông, Mật giáo, Mật pháp… Mật ở đây không phải là bí mật mà lâu nay bị biến tướng, Mật là quá trình tu tập không gián đoạn từ kiếp này đến kiếp sau. Và theo một cách dịch khác, Mật là mái nhà che mưa nắng vững chãi như núi. Thật vô cùng thú vị.

  Người đời cứ nghe thấy chữ Mật lại cảm thấy huyền bí, không hiểu cho là tà đạo dẫn đến phỉ báng. Là cái cớ lấp liếm cho sự vô minh. Vì không hiểu đúng, họ mặc nhiên đứng ngoài chiếc mái che vững chãi, làm nô lệ cho bát phong, ngũ độc mà rời xa Chánh Tư Duy, rời xa con đường giải thoát mà không hay.

  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con bài đọc vô cùng lợi lạc. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi ích chúng sinh. Cầu nguyện tất cả chúng sinh có đức khiêm tốn và biết hổ thẹn.

  Om mani padme hum.

 33. Mật Minh Trí says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 34. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Thầy đúng là bậc thầy về ngôn ngữ, bài viết của Thầy quá hay. Con xin hoan hỉ tán thán!
  Vị Đạo sư Chân chánh thì không che giấu, giành cho riêng mình những gì tinh hoa của Giáo pháp. Thọ nhận được Pháp hay không là tùy thuộc vào căn cơ và lòng Sùng kính Đạo sư của người học trò. Chỉ có người họ
  c trò chểnh mãng, giải đãi trong tu học, chứ vị Thầy chưa từng hết tận tâm giảng dạy Phật pháp cho người học trò.
  Ngược lại, những kẻ đạo văn, không có bản lãnh tâm linh, thì lợi dụng từ ngữ, để mà cung phụng cho bản ngã, thanh danh, lợi dưỡng. Từ nguyên nghĩa “Mật Tông’ cao quý, sang bàn tay của những kẻ lưu manh tâm linh liền biến thành “bí mật”, “ẩn mật”, “cẩn mật”, từ đó dễ dàng thao túng, bòn rút tiền của, tinh thần của người học Phật. Thật đáng thương thay cho những người học Phật, do chướng duyên mà gặp phải tà sư như vậy, hậu quả thật khôn lường. Càng đáng thương hơn cho bọn tà sư, phạm biết bao lỗi với Chánh pháp, thân căn huệ mạng của họ rồi sẽ bị đày đọa muôn kiếp. Những kẻ tà sư như vậy thực là trùng độc trong thân sư tử, xứng đáng bị sàng lọc, đưa ra khỏi Chánh pháp. Khi vị Thầy và học trò Mật Gia, làm theo đúng huấn thị của Thế Tôn, tác pháp chiếu quang đến những người lầm lạc, thì thay vì chứng tỏ khí độ người tu, quán xét bản thân, thì họ giảy đành đạch như đĩa phải vôi. Đúng như tục ngữ dân gian: “Miếng ăn là miếng tồi tàn, Mất đi một miếng lòi gan lên đầu!”. Không đủ tri kiến Phật môn để đối luận với Mật Gia, họ liền lợi dụng thế lực chính quyền quấy nhiễu vị Thầy, gởi comment dở kế bẩn gắp lửa bỏ tay người. Mới đây còn có kẻ cáo mượn oai hùm nhát khỉ, tự xưng là người của Phật học viện TP.HCM, như nickname Phú mỹ, Thuyết trình, Scientist…, nhưng rốt cuộc cáo vẫn hoàn cáo.
  Những kẻ chống phá Mật Gia thật không có đầu óc thực tế, Mật Gia Song Nguyễn giờ đây là Trung tâm Nghiên Cứu & Ứng dụng và Thực hành Yoga Tây Tạng thuộc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA; đồng thời cũng là Câu lạc bộ UNESCO Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng trực thuộc UNESCO. UIA là tổ chức ở tầm Quốc Gia và còn UNESCO ở tầm Quốc Tế, cả hai tổ chức đều nêu cao ngọn cờ phục vụ lợi ích của quần sanh, trong đó tinh thần xuyên suốt của UNESCO là phất cao ngọn cờ VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌC. Là thành viên của hai tổ chức uy tín, Mật Gia Song Nguyễn lúc nào cũng tôn trọng tôn chỉ hoạt động của tổ chức. Cụ thể trang web của Mật Gia Song Nguyễn đã đăng trên 1200 bài viết và 100 bài giảng, tất cả đều hướng đến lợi ích của bạn đọc an lạc đời này, cực lạc đời sau. Có rất nhiều bạn đọc thỉnh vấn những rắc rối trong tình cảm hôn nhân, công việc, gia đình, xã hội, đã được vị Thầy hồi đáp theo quan kiến Phật giáo và kết quả đều tốt đẹp, như Maria Quỳnh Trâm, Hoàng Minh Tâm… Trang web nêu cao tinh thần yêu nước, độc lập của người Việt Nam, phản đối những áp đặt nô lệ tâm linh từ người Tàu sang người Việt như thờ cúng bà Chúa Sứ, Quan Công… Đã phá tà kiến, ác kiến, hòng giải phóng bạn đọc khỏi những tư tưởng lệ thuộc, nô lệ vào quỷ thần, tiết kiệm công sức, tiền bạc, tinh thần cho bạn đọc qua loạt bài Quỷ sự, Huyền hoặc chuyện linh căn, Thần Tài Tài Thần…Cung cấp những học thuật, luận giải Phật pháp đến những bạn đọc nghiên cứu, tu học Phật pháp…Không phải mà tự nhiên mà lượng truy cập trang Chánh tư duy tăng lên từng ngày, và hiện này là 1766 lượt truy cập trong một ngày. Điều đó thể hiện cụ thể uy tín của trang web đối với bạn đọc, và thể hiện rõ ràng sự tận tâm của vị Thầy, của Mật Gia đối với công cuộc lợi ích quần sanh. Một đạo tràng hoạt động với bao nhiêu điều lợi ích như vậy, vậy mà không thấy ai tưởng thưởng, ghi nhớ, trong khi đó lại có những người chỉ vì nghe một chiều, phiến diện mà sách nhiễu Mật Gia. Suy cho cùng, tà không thể thắng chánh, vì với những hoạt động không ngừng nghĩ vì lợi ích quần sanh của Mật Gia, chúng ma kia không thể nào mà phá hoại được, ngoại trừ những trò bẩn lẻ tẻ như vu cáo, nói sai sự thật, comment dốt nát, không đầu không đuôi, ném đá giấu tay…Càng làm càng, làm quấy thì chúng càng lộ ra những yếu điểm cốt tử của mình, càng bị xã hội lên án, người học Phật chân chánh khinh chê. Tình thế bây giờ thật trớ trêu đối với họ, họ từ vị thế “nguyên đơn” trở thành “bị đơn”, càng về sau họ càng bi đát vì luật tắc Nhân Quả phát huy tác dụng đối với những kẻ phỉ báng Chánh pháp, bất kính Đạo Sư, xảo trá, vọng ngữ, vi phạm pháp luật. Tuy họ gây ra ác nghiệp, vị Thầy vẫn từ bi mong cho họ tìm thấy hạnh phúc Phật tánh. Trò xin đảnh lễ lòng từ bi của vị Thầy!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức và chánh niệm!
  Trò đảnh lễ Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 35. Mật Huấn says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ đọc những luận giải tường tận của của Thầy về ý nghĩa của từ Mật trong Mật tông.
  Bài viết của Thầy thật lợi lạc cho bạn đọc hữu duyên đang tìm hiểu hoặc đang tu Mật tông không còn bị các tà sư lừa gạt nữa.
  Và bài viết của Thầy cũng giúp bạn đọc khắp nơi hiểu được bất kỳ ai khi lên trang mạng chanhtuduy.com (trang mạng Phật giáo nghiêm túc) mà không tự công khai bản thân mình là ai trước, mà chỉ comment kiểu vỉa hè, kiểu chụp mũ thô thiển, xách mé … thì chỉ là loại người “ngu dốt”, “hèn hạ”, “ném đá dấu tay”, “muốn gắp lửa bỏ tay người” thể hiện bản chất “tiểu nhân hạ tiện” sẽ bị quả xấu.
  Cầu mong cho chúng sinh có đức tính khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.
  Om Mani Padme Hum!
 36. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc này rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ khi được Thầy khai thị cho chúng con hiểu được ý nghĩa rốt ráo của từ “Mật” trong “Mật tông”, “Mật giáo” hay “Mật pháp”. “Mật” nghĩa là “tương tục dòng tâm thức”, là “mái nhà che mưa nắng (dụ cho thế sự bát phong) vững chải như núi” hay cũng có nghĩa là “cao diệu” (cao thâm như núi và kỳ diệu như mái ấm che chở của Giáo pháp). Quả thật, trước đây khi nghe về Mật tông, con cũng ngu ngơ suy đoán rằng “Mật” có nghĩa là “bí mật”, “ẩn mật”, “cẩn mật”, vì vậy, nghĩ đến những chúng sanh vô minh hiện nay, nếu không được một vị Tuệ tri thức giảng giải, họ cũng sẽ dễ rơi vào hiểu nhầm như vậy. Thật đáng buồn, lợi dụng điều đó, những kẻ tà sư đã làm cho Mật tông nhuốm thêm màu sắc bí ẩn, huyền hoặc để lường gạt đệ tử, che đậy trình độ tâm linh yếu kém cũng như chân tướng “chém gió tâm linh” của mình, điều đáng quan ngại là họ đã không có trình độ tâm linh lại không chút tàm, quý khi mỗi ngày nhận của đệ tử những phẩm vật, tịnh tài cúng dường nhưng không truyền dạy được gì, ngược lại còn nhấn chìm chúng sanh vào hố sâu của vô minh, tà kiến. Từ đó, con cũng nhận thấy được, rằng chỉ có những vị Thầy chân chính, bản thân đã trải qua quá trình nghiên tầm giáo điển và thực hành tâm linh nghiêm túc, mới có thể chuyển tải cho chúng trò được những yếu nghĩa kinh văn, cùng với truyền trao những phương pháp ứng dụng, thực hành sao cho phù hợp với tính quốc độ, thời đại và dân tộc. Và nếu nhìn vào trang chanhtuduy.com, một trang web Phật giáo thuộc Mật tông Tây Tạng với hơn 1200 bài viết, gần 100 bài giảng của Thầy, cùng hàng ngàn comments của học trò và các bạn đọc, kèm theo địa chỉ, số điện thoại, email, hình ảnh công khai, minh bạch mà ai đó còn có những thắc mắc kiểu như [email protected] thì e rằng chính họ tự phơi bày tâm thức phi đạo đức của mình. Nương theo gương Thầy, con cầu nguyện cho họ có thể thức tỉnh mà biết “quay đầu là bờ”. Con vô cùng cảm tạ Thầy đã từ bi khai thi cho chúng con!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh! Con cầu nguyện cho tất cả các chuyến Pháp sự của Thầy Cô luôn được thành công viên mãn, không bị gây chướng ngại bởi người và không phải loài người!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ!
  Om mani padme hum!
 37. Mật Thanh Ngân says:
  Kính bạch Thầy
  Cảm tạ Thầy đã giảng giải chi tiết và đầy đủ ý nghĩa mỹ từ Mật mà bao lâu nay đã bị biến tướng bởi những kẻ đội nốt tu hành với mớ kiến thức không đâu vào đâu đã khiến cho một số kẻ ngụy quân tử lợi dụng chơi trò ném đá giấu tay và làm những việc bất chánh. Nhưng cho dù những kẻ này có khéo ngụy trang đến đâu cũng kho´ lọt lưới chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cố
  Con cầu nguyện cho chúng sanh luôn co´ được y´ thức hổ thẹn
  Om Mani Padme Hum
 38. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!
  Con xin tán thán công hạnh của Thầy đã luận giải thật tường tận sâu sắc nội hàm ý nghĩa của chữ “ Mật” trong Mật giáo. Con hoan hỷ khi được hiểu về cội nguồn khởi phát của chữ Mật theo tiếng Phạn là Tantra, có nghĩa là “tương tục dòng tâm thức”; và Mật theo gốc Hán ngữ có nghĩa là “cao diệu” (cao thâm như núi và kì diệu như mái ấm chở che của Giáo pháp) chứ không phải là “ bí mật”, “ cẩn mật”, ” ẩn mật” như môt số người cố tình mượn hiện tượng “ đồng âm dị nghĩa” để làm chiếc vỏ bọc nguỵ trang nhằm “ chém gió tâm linh”, tỏ ra “ nguy hiểm” để đánh bóng bản ngã, gạt lường lòng tin học trò. Hiểu như thế, con càng cảm niệm được niềm hạnh phúc lớn lao khi con có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy Mật giáo trong đời này, được Thầy truyền trao chiếc áo chánh kiến, cho con có cơ hội được chở che bởi mái nhà Mật gia Song Nguyễn – mái ấm tâm linh giúp chúng con đứng vững trước bát phong hay những cơn bão của thế sự, ngũ độc ngay cả khi chúng ẩn náu một cách vi tế nhất. Ngang qua bài viết, con cũng hiểu được rằng việc dịch thuật khi thiếu trình độ học thuật và sự trải nghiệm tâm linh có thể để lại hậu quả trầm trọng như thế nào. Con cảm tạ ơn Thầy đã tạo ra căn phòng Duy Ma Cật hiện đại- trang mạng chanhtuduy.com với hơn 1200 bài viết và gần 100 bài giảng, một công trình tâm linh đồ sộ đã đem tới bao lợi lạc cho chúng con và chúng sanh hữu duyên, cho phép chúng con được nương theo trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 39. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã luận giải cho chúng trò và chúng sanh hiểu thực nghĩa của từ “Mật” theo tiếng Phạn và tiếng Hán.
  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết rất lợi lạc
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.
  Om Mani Padme Hum
 40. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ khi đọc bài” Mật? Mật Là Gì? Nhà Khoa Học Hay Gã Chí Phèo” của Thầy.
  Con xin tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của Thầy đã vì chúng con cũng như chúng sanh hữu duyên mà cho con biết ý nghĩa của từ Mật trong Mật Tông, Mật giáo, Mật Pháp. Qua bài này, con thật ngán ngẫm vì thời đại hiện nay những người mang danh học giả, dịch giả mà không có trình độ dịch thuật, thiếu hiểu biết cốt lõi ngữ nghĩa của câu, từ nên dẫn đến việc gây ngộ nhận cho nhiều người, trong thế sự thì ảnh hưởng trong kiếp này, trong Phật pháp nếu dịch sai sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả những kiếp sau. Con hy vọng rằng qua bài này, mọi người có cái nhìn đúng đắn, hiểu hơn về chữ Mật trong Mật tông, Mật Pháp, Mật giáo để tránh gây những hậu quả đáng tiếc về sau. Bên cạnh đó, Thầy cũng cho con biết hiện trạng hiện nay có một số người tự cho mình là nhà khoa học, hiểu biết nhiều điều, vạch lá tìm sâu, hỏi những việc bên lề ngoài mục đích giải thoát. Một mặt thì hỏi này kia kia nọ, mặt khác ném đá giấu tay, gắp lửa bỏ tay người, sử dụng những nickname giả để quấy nhiễu Mật Gia, chia rẽ tăng đoàn. Bởi tâm không thanh tịnh, đố kỵ trước sự phát triển của Mật Gia nên có những hành động không minh bạch như thế. Mật Gia Song Nguyễn là Trung tâm nghiên cứu và Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng đồng thời là Câu Lạc Bộ Unesco Khảo Cứu và ứng dụng Yoga Tây Tạng, làm việc với mục đích nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tâm linh, nhằm lợi ích cho chúng sanh và theo lời dạy của Phật để đời này an lạc, đời sau cực lạc. Thay vì hoan hỷ đằng này họ không biết tàm, quý mà còn làm những việc xấu, ác. Luật nhân quả sẽ không sai chạy một ai, đã gieo thì sẽ gặt.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.
 41. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ được đọc bài giảng “Mật? Mật là gì? Nhà khoa học hay gã Chí Phèo?”.

  Qua những lời giảng của Thầy con hiểu rõ thêm về ý nghĩa của chữ Mật trong “Mật tông”, “Mật giáo”. Không như nhiều người thường lầm tưởng, “Mật” ở đây không phải là bí mật, mà có nghĩa là “Tương tục dòng tâm thức” theo tiếng Phạn là Tantra và “có nghĩa là “cao diệu” (cao thâm như núi và kỳ diệu như mái ấm chở che của giáo pháp)” trong tiếng Hán. Bởi vì việc dịch thuật không được chuẩn xác nên thành ra khi chuyển ngữ sang tiếng Việt, chữ “Mật” trong “Mật giáo” lại bị nhiều người hiểu sai lệch thực nghĩa, dẫn tới việc nhiều người thầy dùng đó để che đậy tri kiến hạn hẹp của mình khi bị hỏi về tu pháp Mật giáo.

  Đọc comment của [email protected], hay việc những nickname như Phú Mỹ, Thuyết trình, Scientics… tới với chanhtuduy.com bằng một tâm tà vạy khi ném đá giấu tên, con không thấy chút gì gọi là khí độ quang minh chánh đại của một hành giả Phật giáo chân chính ở đây. Buồn cho họ, hay cho những người thầy của họ, khi có những học trò như vậy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 42. Mật Kỳ Duyên says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con ý nghĩa của từ Mật. Từ Mật có nghĩa là ‘tantra’ là “tương tục dòng tâm thức” chứ không phải mật trong “bí mật”, “ẩn mật”.

  Con nghĩ không ít người lầm tưởng “mật” là “bí mật” đâu ạ, ngay bản thân con trước khi biết Thầy cũng nghĩ như vậy. Và khi con giới thiệu chanhtuduy.com cho bạn bè, có người đã nói với con rằng: “Tại sao theo Mật tông mà Thầy lại công khai, phơi bày tất cả mọi thứ ra như vậy?”. Con có giải thích nhưng không chắc họ đã hiểu. Nay Thầy viết bài viết lợi lạc này con mong họ sẽ có cái nhìn thấu đáo.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp giáo hoá chúng sanh

  Om mani padme hum

 43. Mật Tuệ Phúc says:
  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỉ khi được đọc bài viết mới của Thầy. Những dòng giảng luận của Thầy như một cơn mưa mùa hạ, không như mưa bóng mây, cũng không phải là bão giông gió quật, chỉ vừa đủ để cho những đệ tử Mật Gia Song Nguyễn chúng con hoan hỉ tự hào khi mình đã tìm được vị Thầy từ bi, đã được một Giáo thọ Kim Cang dẫn dắt theo Chánh Đạo, tự hào được hưởng những dòng cam lồ tinh tuý mát mẻ tâm hồn . Nhưng đồng thời cũng đủ mạnh để gột rửa, cuốn trôi đi những tà ý , quỷ kiến của những kẻ cuồng ngông xấu xa không quang minh chính đại. Chúng chỉ như là những hạt bụi, vết nhơ trong lúc phiêu dạt bám chấp vào tấm kính trắng trong của Mật Gia Song Nguyễn . Nhưng chúng có ngờ đâu Vị Thầy từ bi và đệ tử Mật Gia đã gột rửa chúng nó, bài trừ, sái tịnh đưa lại sự an lạc cho Chánh Pháp.
  Sau cơn mưa trời lại sáng, những áng cầu vồng luôn tỏa sáng trên bầu trời của Mật Gia Song Nguyễn !
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô và sự an lạc tinh tấn của Mật Gia Song Nguyễn!
  Om Mani Padme Hum!
 44. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
  Kính Bạch Thầy. Con rất hoan hỷ khi đọc bài viết nầy, con xin được cầu nguyện cho Thầy Cô luôn luôn mạnh khỏe vì lợi ích chúng sanh
  Om mani padme hùm.
 45. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết mới của Thầy. Bằng những luận giảng khoa học, rõ ràng và minh triết, Thầy đã phân tích ngọn ngành từ nội dung, ý nghĩa sâu sắc nguyên căn cội gốc của chữ “Mật”, trong danh từ “Mật tông”, “Mật giáo”, “Mật pháp”, “Mật thừa”. Từ đó đem ánh sáng chiếu yêu vào các đối tượng mượn “oai hùm dọa cọp” khi núp bóng “Mật” mà làm những việc tà vạy. Những việc làm của họ đã, đang còn gây tác hại lớn tới vô số những phật tử thuần thành vì còn thiếu tri kiến phật pháp mà đang nai lưng cung phụng, rắp rắm nghe theo lời chỉ dẫn của những kẻ mượn đạo, tạo đời, đánh bóng bản ngã bằng những cuộc quyên góp xây dựng cổng to , chùa lớn, nuôi trẻ từ thiện và bằng cấp để lên mặt với đời. Nhưng sự hổ thẹn đó sẽ còn mãi trong họ cũng như nhưng việc tà vạy như gắp lửa, bỏ tay người, kéo bè kéo cánh tạo nhân tác ý làm ảnh hưởng tới những người tu tập chân chính rồi cũng sớm bị lòi đuôi chuột, sớm bị ánh sáng trí tuệ phật đà làm tan chảy .
  Vì thế, đã không ít kẻ mạo danh, mạo “chữ” để nhằm lòe thiên hạ, tưởng chừng làm rạng danh bản thân bỗng trở thành những chú hề lố bịch không hơn không kém kiểu như Chí Phèo một thời. Vì thế mà không ít kẻ một đi không trở lại sau mỗi lần ném đá, muốn được làm kẻ đốt đền nhưng đã hoài công vô ích, mộng tưởng chấp đầy. Dưới sự lãnh đạo tài tình của vị Đạo sư Mật giáo, giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây tạng; chủ nhiệm Câu lạc bộ UNESCO khảo cứu và thực hành Yoga Tây tạng Mật gia Song Nguyên, những kẻ đội lốt tu tập đã lần lượt bị bóc trần những vở bọc hoàng nhoáng, vô dụng bên ngoài, lộ ra những bản tâm hẹp hòi, đó kị, tham lam là nhân chuyển kiếp ngạ quỷ, súc sinh. Cầu nguyện cho những ai còn chút tàm quý nên biết mình là ai, biết mình đang đứng ở đâu và như thế nào để sớm dừng ngay những ác nghiệp làm ảnh hưởng đến hiện kiếp và mai sau.
  Con thành tâm cầu nguyện cho Đạo sư Mật giáo Thinley Nguyên Thành và người phỗi ngẫu tâm linh Cô Mật Diệu được trường thọ, thân tâm an tịnh. Cầu nguyện cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy sớm thành công viên mãn.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!.
 46. Mật Linh Nguyên says:
  Kính bạch Thầy !
  Con cảm ơn Thầy đã chỉ rõ những dị nghĩa của từ Mật và nội hàm của từ này trong Phật giáo Mật tông. Qua đó mới thấy được tính trọng yếu của việc dịch có ý nghĩa to lớn thế nào với hậu thế.
  Việc không trải nghiệm tâm linh kèm theo với tính cẩu thả của một số dịch giả đã góp phần làm sai lạc diệu nghĩa của Kinh điền cũng như tạo nên những bi hài qua việc chế diễu của nhân gian, như việc dịch từ sakya vốn là “ Tất” hoặc “ Tát ca” lại hóa thành “ Thích” , dẫn đến người ta có cơ hội xuyên tạc.

  Trong thực tế đời sống hiện nay, do sự xâm thực của chủ nghĩa vật chất đã làm tha hóa xã hội nói chung và giới tu hành nói riêng. Nó đã biến những người tu hành trở thành con rối trên hý trường của quyền lực và lợi ích.
  Những sự kiện tiêu cực những năm gần đây xảy ra trong giới tăng lữ đã phô diễn một thực trạng xuống cấp trầm trọng, làm chúng sinh mất đi niềm tin vào Chánh pháp.
  Từ việc các tăng ni mượn đạo tạo đời, khoác áo tu hành mà thực ra là mưu cầu lợi dưỡng, cho đến việc gian lận trong thi cử bằng cấp . Từ việc che đậy những hành vi phạm pháp sau lớp phông màn từ bi, cho đến những phân chia quyền lực. Tất cả những điều này tạo ra một màu sắc ảm đạm trong giáo hội.

  Hơn nữa, sự độc tôn quyền lực của Giáo hội qua Hiến chương, đã tạo ra một sự bưng bít và thiếu công bằng giữa vai trò của tăng, ni và cư sĩ. Ở đây, sự bám chấp vào hình tướng chiếc đầu trọc và chiếc áo đã đánh tráo thực nghĩa của tu hành. Cùng với sự phủ nhận giá trị tâm linh thực sự qua việc đề cao tu sĩ qua các vị trí lãnh đạo giáo hội , bỏ qua vai trò của cư sĩ. Điều này đã làm mất đi đối trọng trong việc tương tác giám sát hành vi . Hậu quả việc lạm dụng quyền lực này đã làm đà cho sự biến chất của tăng lữ, cũng như cổ súy cho sự suy đồi đạo đức trong xã hội

  Cũng ngang qua điều này, những kẻ tà sư thông đồng với những phần tử tà quyền,ngoại đạo… đã âm mưu chống phá những người tu hành chân chính có những đóng góp lớn cho sự ổn định và phát triển xã hội.
  Cụ thể như chúng dùng đủ mọi cách để phá hoại hoạt động của TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THỰC HÀNH YOGA TÂY TẠNG thông qua các hình thức khác nhau. Từ việc tạo những khiêu khích, gắp lửa bỏ tay người … trên diễn đàn CHANHTUDUY.COM, cho đến việc tạo ra áp lực từ chính quyền sở tại. Tuy nhiên dưới ánh sáng của Sự thật và luật tắc nhân quả, chúng dù núp, lén thế nào cũng dần lộ ra những mặt Chí Phèo

  Vai trò của Đạo pháp là giáo hóa chúng sinh, mang lại sự an lạc trong đời sống tâm linh, từ đó dẫn đến sự ổn định xã hội. Chánh pháp đến với cuộc đời qua hình tượng của giới tăng lữ.
  Nhưng những diễn trạng tiêu cực này đã làm hoen mờ Giáp pháp Phật đà, đi ngược với tinh thần Đạo Pháp và Dân tộc. Con thiết nghĩ đã đến lúc Giáo hội cần có một cuộc cách mạng và điều chỉnh lại mục tiêu cũng như phạm vi trong Hiến chương cho phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại …để phục hồi lại hình ảnh của mình trong lòng Dân tộc.
  Con cảm ta Thầy đã soi sáng cho chúng con
  OM MANI PADME HUM !

 47. Mật Tuệ Tín says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này.
  Qua đó con hiểu được thực nghĩa của từ “Mật” là “tương tục dòng tâm thức, cao diệu và mái nhà che mưa nắng vững chãi như núi”. Bây giờ con đã hiểu vì sao biểu tượng của đạo tràng Mật gia Song Nguyễn, Trung tâm nghiên cứu & ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng là hình ảnh cách điệu ngôi nhà & hoa sen. Luận giải của Thầy về từ “Mật” từ gốc tiếng Phạn, Hán ngữ thật đơn giản, dể hiểu trái ngược với quan niệm “Bí mật” đã tồn tại bấy lâu. Tính chất huyền bí, mờ ảo là những gì đa số người ta nói đến khi bàn về Mật tông. Điều đó là nguyên cớ để tà sư trục lợi, lừa gạt chúng sanh vì thanh danh lợi dưỡng. Con mong rằng qua bài viết này, tất cả bạn đọc dù là Phật tử hay không sẽ hiểu rõ hơn.

  Con ngán ngẫm trước câu hỏi của Baothien, đã dốt thì nên “dựa cột mà nghe” đằng này lại buông lời sách mé, dù vô tình hay cố ý Baothien cũng phải lãnh hậu quả vì bất kính Đạo sư, phỉ báng chánh pháp. Cũng vậy là thủ đoạn “gắp lữa bỏ tay người” của “Phú Mỹ, Thuyết trình, Phụng sự tổ quốc, Scientict”. Bản thân họ không xuất xứ, địa chỉ, dùng email giả lại yêu cầu Mật gia công khai minh bạch, còn mạo nhận là người của Phật học viện để thách thức đối luận nhằm chia rẻ tăng đoàn. Đúng là không biết xấu hổ. Có lẽ những bài viết ngút ngàn chánh kiến trên chanhtuduy đã đụng chạm đến lợi ích nhóm của ai đó nên họ tìm cách quấy phá. Hành vi “đâm bi thóc, chọc bị gạo” càng thể hiện rõ thực chất họ chỉ là những kẻ tiểu nhân mà thôi.

  Con hoan hỷ tán thán và cảm tạ ân đức Thầy với bài pháp lợi lạc này.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om mani padme hum.

 48. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này. Từ khi được Thầy đặt pháp dannh,cuộc sống của con đã thay đổi. Giống như một người bị lũ cuốn trôi trên dòng sông vô định. Bây giờ con đã lên bờ,bước đi thong thả và tận hưởng cuộc sống một cách đầy đủ nhất. Thật tự hào khi được là học trò của Mật Gia Song Nguyễn.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 49. Mật Tất Kiểm says:
  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm niệm sâu sắc ơn phước Bổn Tôn thông qua kênh chuyển vị Thầy đã giúp chúng con thay đổi mọi hành vi thân – ngữ – tâm trong quá trình tu tập. Qủa thật không tránh khỏi những sự việc “ném đá dấu tay” trong mọi sự việc ngay cả trong tu tập từ những người bên ngoài .
  Hiểu rõ yếu nghĩa việc tu tập và mục đích tối thượng của việc tu sẽ cho chúng sanh cái nhìn khác mà không phải là : từ thiện, công quả, đầu tròn áo vuông mà là chuyển hóa từ đó thay đổi theo chiều hướng mới .
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh .
  OM MANI PADME HUM !
 50. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Dạ thưa thầy
  Con đã đọc bài viết sắc sảo từ bi của Thầy và một số comments. ( Vì con thực hân hoan khi được nghe giọng Thầy tiếp nhận cuộc điện thoại của con nên con xin phép chạy xuống viết comment tới Thầy ạ, con xin quay lại để đọc hết các comments còn lại sau).
  Nhờ ơn khai thị của Thầy, con đã hiểu được ý nghĩa thiêng liêng, cao quý của chữ “Mật” , con càng sùng kính Thầy – bậc minh sư uyên bác từ bi từng giây phút khai sáng cho chúng con vô minh.
  Ngòi bút của Thầy chĩa thẳng vào những kẻ còn tà kiến, ngụy tu với lòng bi mẫn. Con cầu nguyện cho những kẻ ấy kịp quay đầu để tìm được về nẻo giác.
  Con xin cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.
  Om Mani Padme Hum
 51. Mật Hoàng Hạ says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đã đọc bài “Mật?Mật là gì?Nhà khoa học hay gã Chí Phèo”. Con tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải chi tiết yếu nghĩa của từ “Mật” giúp cho bạn đọc hữu duyên có hiểu đúng, hiểu sâu thực nghĩa không như nhiều người lầm tưởng. Mật ở đây không phải mang hàm ý là bí mật mà theo tiếng Phạn là Tantra, có nghĩa là “tương tục dòng tâm thức” không gián đoạn trong quá trình tu tập từ kiếp này sang kiếp khác nên biểu hiện tính chất “chánh tư duy”, “chánh tinh tấn” của hành giả Mật tông bước vào đạo lộ Kim cang thừa. Ngoài ra, yếu nghĩa của tiếng Hán “Mật” là mái nhà che mưa nắng vững chải như núi. Con cảm tạ vị Thầy đã luận giải chi tiết vì lợi lạc của chúng con và chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho những chúng sanh đang ngộ nhận thì tỉnh thức, những kẻ dốt nô lệ tâm linh trở thành bậc trí, những kẻ “vạch lá tìm sâu”, xách mé từ ngữ Mật giáo sẽ không còn đất dung thân bởi không tránh khỏi luật tắc nhân quả.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho ánh sáng Chánh pháp soi rọi khắp muôn nơi.
  Om Mani Padme Hum!
 52. Mật Huệ Pháp says:
  Mô Phật,
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này và hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã giảng giải cho chúng con về ý nghĩa thâm sâu của chữ “Mật” trong Mật tông, Mật Giáo, Mật Pháp (chỉ Phật Giáo Tây Tạng) mà chúng con đang theo học và hành trì. Đúng như huynh Mật Hạnh Giác đã chỉ ra, thật trùng hợp khi logo của Mật Gia Song Nguyễn được thiết kế là hình một ngôi nhà có mái che vững chãi, giúp chắn những cơn mưa nắng (dụ cho bát phong thế sự), luôn là nơi nương tựa, tìm về của những chúng sanh có khát khao tầm cầu giác ngộ và mong mỏi tìm cho mình sự an lạc ngay trong đời sống này. Thật kỳ diệu thay dưới mái nhà này, với những pháp tu mang tính quốc độ, thời đại và dân tộc mà vị Thầy đã nghiên cứu và chắt lọc truyền dạy, người học trò luôn có thể hành trì không gián đoạn, luôn nối mạch pháp từ khi tu tập cho đến khi giác ngộ tối thượng, thể hiện đúng tinh thần “Tantra” trong tiếng Phạn (có nghĩa là tương tục dòng tâm thức). Đó cũng là lý do những pháp tu này giúp cho hành giả luôn “chánh tư duy” và “chánh tinh tấn” trên con đường tu tập. Thật vi diệu không thể nghĩ bàn và cũng thật minh bạch, khoa học, sáng ngời như giáo pháp của Đức Phật vậy! Thế nhưng những kẻ tà lại luôn rắp tâm bí hiểm hóa giáo pháp Phật đà, mê mị chúng sanh, reo rắc thói quen nô lệ tâm linh nhằm trục lợi cho bản thân, đề cao bản ngã. Tăm tối thay cho những kẻ phá hoại công cuộc hoằng dương chánh pháp của Mật gia, đúng như cách sử dụng nick thật nực cười của họ như Nguyễn Phú Mỹ, Scientics, Thuyết trình, Phụng sự Tổ quốc….. mặc dù tự xưng là đến từ Phật học viện TP. Hồ Chí Minh. Giống như những chiếc hang quay về hướng Bắc nên không bao giờ biết đến ánh mặt trời, giờ đây, lần đầu tiên được tiếp nhận ánh mặt trời (ánh sáng chánh kiến từ những bài viết, giảng pháp trên Chanhtuduy.com) nên “chói quá” không chịu được phải lùi về hang chăng? Họ đâu biết rằng:
  “Nghiệp ác đã được làm
  Như sữa, không đông ngay
  Cháy ngầm theo kẻ ngu
  Như lửa tro tre đậy.” (Kinh Pháp cú- Phẩm Ngu)

  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp vô cùng lợi lạc. Con cầu nguyện sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy ngày càng phát triển, tỏa sáng vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thấm đẫm hồng ân Tam Bảo
  Om Ah Hum

 53. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này, cùng các comment của các Đạo huynh, đạo hữu. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy. Những luận giải sắc bén, nhưng lại vô cùng gần gũi và dễ hiểu về dị nghĩa của từ “mât”, cũng như ý nghĩa trong Phật học từ “mật” lại được mang ý nghĩa là Mật Tông, là một trong 10 tông phái của Đạo Phật. Mật theo tiếng Phạn là Tantra có nghĩa là “Tương tục dòng tâm thức”, là sự không gián đoạn trong quá trình tu tập từ kiếp này sang kiếp khác, luôn nối mạch Pháp từ khi tu tập cho đến khi giác ngộ tối thượng. Theo Hán ngữ “ Mật Tông” là “ Mái nhà che mưa nắng, vững chãi như núi”. Thật là hoan hỷ khi chúng con có được “duyên lành” với vị Thầy tâm linh chân chính, được truyền dạy một cách bài bản, lớp lang đúng chánh Pháp. Không bị lòe bịp bởi những kẻ tà sư, đội lốt tu hành, đã “dốt còn tỏ ra nguy hiểm”, khi có những phát ngôn sai lệch ý nghĩa từ “mật” trong Pháp tu Mật Tông, gây cản trở cho chúng sanh đạt giải thoát tối thượng. Ngoài ra chúng còn tìm mọi cách chống phá, bằng cách “gắp lửa bỏ tay người”, bởi lo sợ rằng ánh sáng của chánh kiến sẽ làm tổn hại đến “lợi dưỡng” mà chúng thu nhận từ những chúng sanh vô minh.
  Con cảm tạ Thầy với bài viết nhiều lợi lạc, giúp cho chúng con ngày càng được khai mở trí tuệ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ và tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!
 54. Mật Pháp Vân says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này và hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy.

  Bài giảng một lần nữa giúp con ôn lại bài về ý nghĩa của từ “Mật”. Từ “Mật” mang ý nghĩa “cao diệu”, là mái ấm chở che đầy vững chãi chứ không phải là “bí mật” như nhiều người hiểu nhầm hoặc cố tình suy diễn.

  Giáo pháp Phật đà cao diệu nên cần cả một quá trình Văn,Tư,Tu cũng như sự chỉ dạy, định hướng của vị Thầy chân chính mới thấu hiểu đôi phần. Có lẽ vì vậy mà nhiều dịch giả có khả năng ngôn ngữ cao nhưng thiếu đi trải nghiệm tâm linh thực tế cũng khó hoặc chuyển tải sai ý nghĩa. Cũng vậy, nhiều nhà sư đầu tròn,áo vuông đã nhận được sự kính trọng của Phật tử, ngủ quên trên sự sùng bái mà lơ là tu hành. Nhiều vị sử dụng thủ đoạn tà vạy, công kích,lan truyền những tri kiến sai lệch về tông phái khác nhằm đề cao chính mình.

  Cầu cho các bạn đọc khi vào một diễn đàn Phật học nghiêm túc cẩn trọng khi phát ngôn, tránh lỗi vọng ngữ hoặc bất kính.

  Con cầu nguyện cho Thầy,Cô trụ thế dài lâu.

  Om Mani Padme Hum.

 55. Mật Tấn Khải says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này và tán thán công hạnh của vị Thầy.luận giảng,phân tích rõ ràng ý nghĩa từ Mật trong Phật Giáo chánh pháp .chỉ rõ cho những kẻ ném đã dấu tay, gắp lửa bỏ tay người,đâm thùng thóc chọc bị gạo,thấu rõ cái ngu , Thầy đã từ bi và lòng bồ đề tâm đã giảng luận cho họ, học trò chúng con ,những bạn đọc. Trên kênh vận chuyển chanhtuduy.com. hiểu rõ chữ Mật trong Phật giáo”Mật tông” có ý nghĩa sâu sắc và vi diệu .chứ không theo cách nghĩ của một số phàm phu tục tử có nghĩ sằng bậy theo đời thường phạm sai lầm trầm trọng.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con thêm bài giảng luận lợi lạc và bổ ích.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.và có ý thức hổ thẹn.
  Om mani padme hum.
 56. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỉ khi được Thầy khai thị cho con hiểu thế nào là “Mật” trong Phật học.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum
 57. Mật Hảo says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy, con xin tán thán bài viết này của Thầy. Bài viết đã làm rõ về nghĩa của từ “Mật”, là “cao diệu” chứ không phải là bí mật, ẩn mật hay cẩn mật gì cả. Và qua đó cũng thấy rằng sự dịch thuật cũng khá quan trọng trong tiếng việt, đặc biệt là trong Phật giáo, vì nếu dịch không chính sát sẽ dẫn đến sự hiểu, sự tư duy sai, lệch quỹ đạo chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, CÔ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho ngày càng có nhiều người có duyên lành biết đến chanhtuduy.com.
  om mani padme hum
 58. Mật Giác Đăng says:
  Mô Phật,
  Kính Thưa Thầy con đã đọc bài viết này.
  Con cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trường thọ.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 59. Mật Tuyết Lan says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này,
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của thầy, cô luôn trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum
 60. Mật Hoàng Mai says:
  KÍnh Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này và comment của các huynh đệ rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và cảm ta ơn Thầy đã luận giải cho con hiểu thêm về thực nghĩa của chữ “ Mật” trong Mật Tông Tây Tạng.
  Như nhiều người vẫn lầm tưởng rằng “Mật” có nghĩa là “bí mật”, nhưng thực nghĩa của “Mật” thì có ý nghĩa cao diệu hơn rất nhiều. “Mật” theo tiếng Phạn là Tantra, có nghĩa là “ tương tục dòng tâm thức” tức là tu tập để tích tập công đức và trí tuệ từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng mà không gián đoạn. Ngoài ra, “Mật” trong tiếng Hán còn là “Mái nhà che mưa che nắng vững chải như núi”. Nhờ Thầy khai thị mà con được biết thêm yếu nghĩa liên quan đến chữ “Mật”.
  Chữ “Mật” có ý nghĩa cao diệu như vậy nhưng một số thành phần người tu,tăng sĩ đã làm biến chất ý nghĩa cao diệu này. Họ cho rằng “Mật” là bí mật, bí kíp mà bí mật thì không thể truyền ra ngoài. Vì thế, khi học trò của học thỉnh vấn để Thầy mình dạy đạo thì nhận được một câu trả lời rằng bí mật,bí kíp đâu dễ truyền cho ai thì truyền. Vì thế, để được học đạo, những học trò này phải tích cực cúng dường, lợi dưỡng cho Thầy mình, nhưng cũng chẳng học được bao nhiêu tri kiến Phật pháp. Thật là đáng thương cho những người học trò như vậy.
  Con cảm thấy may mắn khi được tu học dưới sự dẫn dắt của vị Thầy, các huynh đệ kim cang lục hòa đồng tu tại Mật Gia Song Nguyễn. Con học được các tri kiến Phật pháp cao diệu của Đức Phật thông qua cách luận giải mang tính thời đại, tính dân tộc mang tinh thần “Pháp là cuộc sống” từ vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con có cơ hội “tụng kinh, gõ mỏ” để tích tập công đức và trí tuệ Phật đà trong thời đại mạt pháp này.
  Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho con bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 61. Mat Kha Phuc says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này ạ
  Con cảm tạ Thầy đã giảng giải tường tận ý nghĩa sâu sắc của chữ Mật.
  Con thấy mình thật may mắn khi được theo vị Thầy từ bi, luôn khai thị và đưa chúng con theo đúng chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho tất ca chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!
 62. Thanh Giản says:
  Kính thưa Thầy.
  con đã đọc bài nầy rồi
  con xin cảm ơn Thầy.
 63. Mật Hồng Vân says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này của Thầy. Qua đây giúp con hiểu được ý nghĩa của từ Mật, trong Mật Tông, Mật Giáo, Mật Pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từu bi ban cho chúng con bài pháp thật nhiều lợi lạc.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thưcs với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.
 64. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:
  Kính bạch Thầy
  Con vô cùng hoan hỉ tán thán công hạnh của Thầy đã giúp cho chúng con hiểu được từ ”Mật” và vạch trần bộ mặt những kẻ chuyên ” ném đá dấu tay”, ” gắp lửa bỏ tay người ” phá hoại người tu chân chính . Luận giải của Thầy thật chi tiết và phá bỏ mọi lầm tưởng bấy lâu nay
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hùm.
 65. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài viết của Thầy về từ MẬT? MẬT LÀ GÌ? NHÀ KHOA HỌC HAY GÃ CHÍ PHÈO rồi thưa Thầy.
  Con thật hoan hỷ với công hạnh của Vị Thầy, đã từ bi giảng dậy, phân tích cặn kẽ rõ ràng cụ thể cho chúng con hiểu rõ về từ “MẬT”
  Con xin phép Thầy cho con được tóm lược lại những lời Thầy dậy trong bài khiến cho tâm con được bừng sáng.
  1)”MẬT” mang ý nghĩa “Mật tông” (1 trong 10 tông phái đạo Phật) “Mật Giáo” (giáo điển từ Mật tông) “Mật pháp” (tư pháp được chỉ dậy từ Mật giáo)
  2)từ “MẬT” theo tiếng phạn là “Tan tra” có nghĩa là “tương tục dòng tâm thức” nghĩa là không gián đoạn trong quá trình tu tập, từ kiếp này sang kiếp khác, luôn nối mạch Pháp từ khi tu tập cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng, bắt đầu từ khi hành giả Mật tông bước vào đại lộ kim cang thừa. Vì vậy cho nên bản thân từ “Tan tra” cũng biểu hiện tính chất “chánh tư duy” và “chánh tinh tấn” của mình.
  3)Người Tàu dịch “Tan tra” là “Mật tông”
  4) Mật tông theo Hán ngữ có gốc từ là “MiZong” trong đó từ “Mi” (Mật) gồm 3 từ
  từ “miên” (Mái nhà)
  từ “bì” (tất khả)
  từ “sơn” (Núi)
  Như vậy yếu nghĩa được hiểu chữ Mật là
  “mái nhà che mưa che nắng (dụ cho thế sự bát phong) vững trãi như núi”
  Thầy đã phân tích nguyên nghĩa từ “Mật tông” từ gốc Hán ngữ có nghĩa là “cao diệu” (cao thâm như núi và kỳ diệu như mái ấm chở che của Giáo pháp) chứ không phải là “bí mật” “mật ẩn” Là kinh văn là tu Pháp do các vị Phật và Bồ tát, Thánh tăng cổ đức truyền thụ để chúng sanh thực hành nhằm đạt giải thoát.
  Kính thưa Thầy, con đọc từng lời Thầy dậy, trong lòng con không khỏi dấy lên niềm tự hào, niềm kiêu hãnh THIÊNG LIÊNG khi con được làm học trò của Thầy, khi con được theo gót chân của vị Thầy để học Đạo, con được học, được tiếp cận kiến thức cao diệu của Đức Thế Tôn, con được hoà nhịp với Giáo pháp, được chở che dưới mái nhà chung MẬT GIA SONG NGUYỄN bằng sự dẫn dắt và chỉ dậy từ vi Thầy Mật giáo chân chính với tấm lòng từ bi trải rộng mênh mông vô bờ bến và trí huệ đa văn, minh chứng bằng lượng kiến thức khổng lồ mà Thầy đã phải vất vả dùng trí huệ của Thầy lao động Tâm linh để đưa ra những bài giảng luận ban cho chúng trò, chúng sanh, như ban cho kho báu, đảo vàng mà chúng con tiếp nhận không bao giờ cạn, vì mạch Pháp của Thầy luôn chảy bền bỉ.
  Con càng cảm nhận được sự từ bi của vị Thầy ở phần kết luận bài viết của Thầy (Đã biết mưu sâu giá hoạ của ngoại đạo hay kẻ hiềm ghét Mật Gia Song Nguyễn vì đã phơi bầy toàn bộ mặt trái trong của chùa của họ hoặc lật tẩy những hành vi tà vạy như đồng bóng, bói toán, xin xăm, cầu siêu dịch vụ, cầu an lấy tiền chẩn tế phi thời, cổ suý tà kiến, gieo rắc sợ hãi, tạo thói quen nô lệ tâm linh, coi thường cư sĩ, bóc lột học trò, nịnh bợ thí chủ giàu có.
  Nhưng kẻ hèn nhát ném đá dấu tay, hoặc xách mé tiểu nhân hạ tiện, hành vi của họ tự phơi bày họ là ai, như thế nào, tuy luật tắc nhân quả không sai chạy cho những kẻ phỉ báng Tam Bảo vô căn cứ, bất kính Đạo Sư phạm giới vọng ngữ, xảo ngữ, ác ngữ, ỷ ngữ. Nhưng tôi cầu nguyên cho họ sẽ tìm thấy hạnh phúc Phật tánh)
  Con không biết là những kẻ ném đá dấu tay kia, khi đọc được những dòng chữ từ bi của vị Thầy đã ban cho họ, có khiến họ chột dạ và dụt tay lại hay không mà kịp thời sửa đổi lại tâm tính của họ, nếu họ biết cảm nhận được sự từ bi từ Vị Thầy, thì coi như những con người ấy vẫn còn có chút tính người, còn nếu không biết sửa đổi, vẫn khăng khăng mang tâm đố kỵ ganh ghét thì làm sao họ có được sự yên bình, hạnh phúc trong cuộc đời làm người của họ.
  Con nhớ có lần con được đọc bài (NIỀM KIÊU HÃNH LINH THÁNH) có câu mà con ghi nhớ, nếu luôn giữ thai độ tự ti, đố kỵ người khác, bạn sẽ tự nhiên biểu lộ mình như một kẻ phiền não, thất trí, sân hận, lúc ấy trường Tâm linh xung quanh phóng xuất những ba động quang minh thô kệch, chiêu cảm ác nghiệp hơn là thiện nghiệp) điều đó cũng giống như những kẻ dấu mặt kia thưa Thầy khiến họ càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn tà kiếm mà không có đường nào thoát ra được.
  Con cầu nguyện cho tất cả những ai mang tâm đố kỵ, nhận được ánh sáng chánh Pháp từ bi từ Vị Thầy mà bước ra khỏi bóng tối vô minh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô trụ thế lâu dài vì sự phát triển của Mật Gia Song Nguyễn.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu được hạnh phúc Phật tánh.
  OM MA NI PADME HUM
 66. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy
  Con vô cùng hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu sâu hơn về chữ Mật . Qua những  luận giải   của Thầy con hiểu rõ thêm về ý nghĩa của chữ Mật trong “Mật tông”, “Mật giáo”. Không như nhiều người thường nghĩ  và bị lầm tưởng  “Mật” theo tiếng Phạn là “Tantra” có nghĩa là “Tương tục dòng tâm thức” có nghĩa là không gián đoạn trong quá trình tu tập từ kiếp này sang kiếp khác.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp vô cùng quý báu.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ .
  Om Ah Hum
 67. Vũ Phương Nga says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Mật? Mật là gì? Nhà khoa học hay gã Chí Phèo”. Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Om mani padme hum.

 68. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết: Mật? Mật là gì? Nhà khoa học hay gã Chí Phèo? của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được ý nghĩa của chữ “Mật” trong Mật Tông Tây Tạng mà chúng con đang theo học. Qua bài giảng của Thầy con đã hiểu được rằng: Trong thuật ngữ Phật học từ “mật” mang ý nghĩa là “Mật Tông”, “Mật Giáo”, “Mật Pháp”. Mật theo tiếng Phạn là “Tantra” có nghĩa là “Tương tục dòng tâm thức”. Nguyên nghĩa từ “Mật Tông” từ gốc Hán ngữ có nghĩa là “cao diệu” (Cao thâm như núi và kỳ diệu như mái ấm chở che của Giáo pháp)chứ không phải là “bí mật”, “ẩn mật”, “cẩn mật”. Mật Gia Song Nguyễn quang minh chính đại như vậy thế mà vẫn có những kẻ ghét ghen chuyên “gắp lửa bỏ tay người”,lúc nào cũng muốn nhảy vào nhà người khác bàn luận như: Nguyễn Phú Mỹ, Scientics…Hi vọng họ sớm nhận ra việc làm sai trái của mình và dừng lại. Con thấy mình thật may mắn khi được trở thành thành viên trong mái nhà Mật Gia Song Nguyễn dưới sự dạy bảo của vị Thầy Mật Giáo từ bi, trí tuệ. Được học những pháp tu mang tính quốc độ, thời đại, dân tộc. Và thấy mình thật tự hào khi là học viên của Trung tâm nghiên cứu & Ứng dụng và Thực hành Yoga Tây Tạng thuộc Liên hiệp khoa học công nghệ Tin học ứng dụng UIA, được học Phật pháp theo phương pháp giáo dục khoa học hiện đại.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp vô cùng lợi lạc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum
 69. Mật Vạn Phúc says:
  Kính bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỉ tán thán công hạnh của Thầy khi đã luận giải ý nghĩa của chữ “Mật” trong từ “Mật tông”, “Mật giáo”, qua đó con hiểu rõ được chữ “Mật” ở đây có nghĩa là “cao diệu” (cao thâm như núi và kỳ diệu như mái ấm chở che của Giáo pháp) hay có thể hiểu là “mái nhà che mưa nắng (dụ cho thế sự bát phong) vững chãi như núi” đồng thời con cũng nhìn rõ được chân tướng của những kẻ đội lốt tu hành với kho kiến thức rỗng tuếch nhưng lại thích khoe khoang và lợi dụng vỏ ngoài tu hành để chơi trò ném đá giấu tay, làm điều bất chính.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh

  Om Mani Padme Hum

 70. Mật Tuệ Tri says:
  Kính bạch Thầy,
  Nương vào trí huệ đạo sư với sự khai thác rốt ráo các tầng nghĩa của từ “Mật” mà nay con hiểu được vì sao “Mật tông” bị bóp méo, hiểu lầm và bị đẩy xa khỏi chúng sinh đến như vậy. Theo đúng tinh thần chánh tinh tấn và chánh tư duy của nhà Phật, mật tông tức tantra phải được hiểu là “tương tục dòng tâm thức” có nghĩa là làm cho không gián đoạn quá trìn tu hành từ khi bắt đầu bước vào con đường kim cang thừa cho đến khi giác ngộ tối thượng. Ở một khía cạnh khác, mật tông được hiểu là mái ấm chở che của pháp khỏi uế trược, phiền não thế gian. Tầng nghĩa này hoàn toàn phù hợp với tinh thần vô úy (không sợ hãi) của nhà Phật bởi rằng nhờ có vũ khí chánh pháp, cùng sự tinh tấn không dừng nghỉ mà những sợ hãi do vô minh sẽ dần được đẩy lùi, trí huệ bát nhã sẽ dần hiển lộ, từ đó dòng chảy tâm thức của chúng ta sẽ hòa dần vào dòng tâm thức của các Đấng Chiến Thắng, tôn vinh rạng rỡ cho dòng dõi cao quý ấy. Có lẽ, nếu không có sự phân tích rạch ròi, chỉ thẳng mưu sâu kế hiểm của một bộ phận tà sư, đến bây giờ con vẫn hiểu mật trong mật tông là cái gì đó xa vời, bí ẩn, không thể chạm tới.
  Bởi thế, thật là nguy hại nếu chúng con gửi gắm thân căn huệ mạng của mình nơi rừng rậm tà kiến lại cứ ngỡ gặp được vầng tuệ quang vì ngu si.
  Con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy về bài pháp lợi lạc.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.
  Om mani padme hum.
 71. Mật Thanh Liên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài “Mật?Mật là gì?Nhà khoa học hay gã chí phèo” rồi ạ.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của
  Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 72. Mật Đan says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 73. Nguyễn Đức Đạt says:
  Thưa thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ
 74. Mật Ngộ Tánh says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỉ đọc thư của Thầy giảng về nguồn gốc, ý nghĩa của từ “Mật” của phái Mật tông. Trước đây con cũng đã nghe có người hiểu từ “Mật” nghĩa là “bí mật”, “bí quyết” hay “bí mật thần thông” nên Mật tông phải có thầy mới tu được. Khi đó, con nghe đã thấy rất ngạc nhiên. Nay con được Thầy giảng mới hiểu đúng được nguồn gốc, ý nghĩa của từ “Mật”.
  Đọc thư của Thầy giảng về từ “Mật” theo tiếng Phạn có hàm ý là không gián đoạn cũng làm con nhớ đến bài giảng “Không gián đoạn, không ngừng nghỉ” và phép tu “Heo con xinh đẹp” của đạo huynh Mật Chánh Tấn đã chia sẻ tại Pháp Hội 30 tháng 4.
  Con cũng tán thán comments của đạo huynh Mật Diệu Hằng về ý nghĩa của từ “Mật” là “Mái nhà che mưa nắng cho chúng sanh khỏi bát phong, nơi vững trãi như núi để an trú thanh tịnh cho chúng sanh đang lầm lạc trong bóng tối vô minh”.
  Những lầm lẫn do thiếu hiểu biết, chủ quan suy luận lung tung còn chưa nguy hiểm bằng những kẻ mượn danh khoa học, mượn danh giáo hội để chủ tâm xuyên tạc quấy phá. Những việc làm này làm cho chính họ tổn hại phước đức. Thầy đã từ bi cầu nguyện cho họ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  OM MANI PADME HUM.

 75. Nguyễn Thị Kim Tuyến says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi
  Con cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padme hum
 76. MẬT GIÁC ĐỨC says:
  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc xong bài MẬT- MẬT LÀ GÌ NHÀ KHOA HỌC HAY GÃ CHÍ PHÈO
  Con cảm tạ ơn Thầy Cô đã khai thị cho chúng con được hiều về chữ Mật là gì! Con vô cũng hoan hy về bài giảng quả Thầy. Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Om mani padmehum
 77. Nguyên ân says:
  Bạch thầy
  con đã đọc bài này rồi ạ !
 78. Tung Thanh says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
 79. Thy thy says:
  Kính bạch thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ
 80. Mật Tường Vi (Chi Vy) says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ và tán thán công hạnh của Thầy khi đã có những luận giải ý nghĩa của từ “Mật”, đã khai thị cho con hiểu thấu triệt hơn.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy và cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ trường thọ!

  Om Mani Padme Hum.

 81. Mật Cẩm Hồng _Mật Cẩm Hùng. says:
  Kính Bạch Thầy con Đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con vô cùng hoan Hỷl và tán thán công hạnh của Thầy đã giảng sâu sắc cho chúng con hiểu.
  con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
  Om maniPadme hum.
 82. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Qua bài con hiểu được, “Mật” có nghĩa là mái nhà che mưa nắng (dụ cho thế sự bát phong) vững chãi như núi ( được  hiểu theo nghĩa của Hán ngữ). Hiểu theo nghĩa của tiếng Phạn “Mật”  là “Tantra” có nghĩa là ” Tương tục dòng tâm thức” là không gián đoạn trong quá trình tu tập từ kiếp này sang kiếp khác, luôn nối mạch pháp từ khi tu tập cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  “Mật tông” có nghĩa là cao diệu (cao thâm như núi, kỳ diệu như mái nhà che chở của giáo pháp)  chớ không phải là “bí mật, cẩn mật, ẩn mật”. Là kinh văn do các vị Phật, Bồ Tát, Thánh tăng cổ đức truyền thụ để chúng sanh thực hành nhằm đạt giải thoát, lẽ nào lại không lưu bố mà giữ kín.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp xiển dương  Phật pháp.

  Om Mani Padme Hum.

   

 83. Phạm Thị Ninh Chi says:
  Kính bạch thầy.
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Con cảm ơn và chúc sức khỏe thầy ạ.
 84. Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài mật mật là gì
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hum

 85. Mật Nhẫn Hòa (Phạm Vũ Chiến) says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài “Mật? Mật là gì? Nhà khoa học hay gã Chí Phèo? ” của Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chùn sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 86. Nguyễn Thị Thương says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc đến đây rồi ạ. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sang
  Om Mani Padme Hum
 87. mật ấn says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài nầy rồi ạ
  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trừlnf thọ Thầy và cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Om mani padme hum
 88. Đào tùng lâm says:
  Kính bạch Thầy,!!
  Con là đào tùng lâm , con ở quảng ninh . Con đã dọc xong bài này rồi ạ
  Giờ con đã hiểu ” mật” ở đây là gì rồi , con cảm ơn thầy ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy , cô vì lợi lạc chúng sanh
 89. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Do tiếng Việt có nhiều từ đồng âm nhưng khác nghĩa với nhau mà tạo nên những cách hiểu sai lầm về “Mật” trong Mật giáo, tạo điều kiện cho những kẻ ganh tị, hiềm khích, những kẻ đại diện cho tà kiến bóp méo, gây trở ngại cho Mật gia Song Nguyễn, gây ra sự mất niềm tin của mọi người đối với Phật pháp. Con tin rằng luật nhân quả sẽ không chừa một ai, nhất là những kẻ phỉ báng chánh pháp, gieo rắc tà kiến cho chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 90. Hoàng Thị Nguyệt says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om Mani Padme Hum
 91. Mật Tự Thanh says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc hết bài viết rồi ạ.
  Con xin chúc sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum!
 92. Quảng Thắng says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết của thầy
  Con đã hiểu rõ về ” Mật “? Mật là gì? Con cảm ơn Thầy rất nhiều,
  Con cầu mong cho sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy Cô.
 93. Đỗ thị Thuỳ linh says:
  Kính bạch thầy
  Con là đỗ thị Thuỳ linh ở hạ long quảng ninh. Con đã đọc bài này rồi ạ. Chúc thầy cô và trang chanhtuduy.com luôn phát triển hơn nữa. Chúng con cảm ơn thầy cô
 94. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hạnh phúc thành tựu của Phật tánh
  Om mani padme hum

 95. Mật Hồng Liên says:
  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Om mani padme hum
 96. Mat Hoang Van says:
  Con kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM.

 97. Mật Tường Vân says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này!

  Con tạ ơn Thầy đã khai thị!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô và các đạo hữu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Pháp

  Om Mani Padme Hum!

 98. Mật Trang Xuân says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi.
  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô.
  Om Mani Padme Hum
 99. Phạm Hoàng Anh says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Có được những bài viết sâu sắc đến nay cũng nhờ có Thầy Cô bảo vệ. Thật đáng sợ khi bên ngoài có quá nhiều kẻ gian hại người.
  Cầu nguyện Thầy Cô mãi mạnh khoẻ vì phước chúng sanh.
 100. Trần Thị Ngát (Mật Tự Tâm) says:
  Kính bạch Thầy !
  Con vô cùng hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy đã luận giải về ý nghĩa từ Mật cho chúng con hiểu ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani Padme hum.
 101. Mật Tuyên Pháp says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con vô cùng hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy đã luận giải cho chúng con về ý nghĩa của từ ” Mật ” ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om Mani Padme Hum
 102. Đinh Trường says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài rồi ạ.
  Con chúc Thầy và Cô sức khỏe ạ.
 103. Vũ Thị Mai Anh says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô
 104. Ngô Thị Quỳnh Trang says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy
 105. Hà Giang (Hải Phòng) says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy đã viết bài để chúng con được hiểu về ý nghĩa của từ ” Mật ” trong Mật giáo. Trong tiếng Phạn thì ” Mật ” là ” Tantra ” có nghĩa là ” tương tục dòng tâm thức” tức là không gián đoán quá trình tu tập từ kiếp này sang kiếp khác, luôn nối mạch pháp từ khi tu tập cho đến khi giác ngộ tối thượng. Bắt đầu từ khi hành giả Mật tông bước vào đạo lộ Kim cang thừa. Vì vậy ngay bản thân từ ” Tantra” cũng biểu lộ ngay tính chất ” chánh tư duy” và ” chánh tinh tấn ” của mình.
  Con nguyện cầu cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum

 106. Nguyễn Thị Nhật Hạ says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Om Mani Padme Hum
 107. Hai Nguyen says:
  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Cảm ơn Thầy.

  Kính

 108. Đào Thanh Thúy says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài viết,

  Con xin cảm ơn Thầy ạ!

  OM MANI PADME HUM

 109. Phạm Phương says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ công đức Thầy đã luận giải cho chúng con ý nghĩa từ “Mật” thật sâu sắc.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe trường thọ ạ.

 110. Nguyễn Thị Nhớ says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con hoan hỉ với bài viết ý nghĩa của Thầy. Con cám ơn Thầy đã luận giải cho con ý nghĩa từ “Mật”.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 111. Mật Nguyên says:
  Kính bạch Thầy :

  con đã đọc bài này…, con Cầu nguyện cho khắp cả Chúng Sanh luôn gặp  thuận duyên Được Thầy khai thị,.. con cầu nguyện Thầy, Cô luôn được khang, kiện thân tâm.. vì lợi lạc của chúng sanh , Om Mani Padme Hum .

 112. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ với bài viết này của Thầy. Qua đó con hiểu được ý nghĩa của từ “Mật” mà Thầy đã trân trọng dùng làm tên để đặt cho chúng con. Cầu nguyện cho tất cả chúng huynh đệ MGSN vững vàng tu tập không gián đoạn cho đến ngày giác ngộ tối thượng đúng như ý nghĩa của cái tên mình. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 113. Trần Văn Hùng says:
  Kính bạch Thầy.

  Con rất hoan hỷ khi đọc bài viết này của Thầy. Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con.

  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy, Cô.

 114. Phạm Huyền Trang says:
  Kính bạch thầy !
  Con tên là Phạm Huyền Trang. Con ở cẩm phả quảng ninh
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con xin cảm ơn thầy. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh ạ
  OM MANI PADME HUM
 115. Nguyễn T. Thúy says:
  Kính bạch Thầy,

  Trước đây con cũng được biết Mật Tông là một phép tu bí mật mà ko phải ai cũng truyền được và con cũng thầm nghĩ nghiệp của mình quá nặng nên con không đủ duyên…Con hoan hỷ vì từ đây con hiểu được Mật là gì. Mật là cao diệu. Con cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con – qua bài giảng này con luôn mong con sẽ được tu tập không gián đoạn cho đến khi giác ngộ tối thượng. Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ để đem lại lợi lạc cho chúng sanh. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh biết hộ thẹn và biết khiêm nhường. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 116. thanh thảo says:
  Kính Bạch thầy
  con là Vũ Thị Thanh Thảo, ở Hạ Long, Quảng Ninh
  con đã đọc bài viết của thầy rồi ạ. con cảm ơn thầy ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh ạ.
  Om mani padme hum
 117. Mật Như Viên says:
  Kính Bạch thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
 118. Phạm Thị Lành says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!
  Con cảm ơn Thầy đã khai thị.
 119. VŨ THỊ THANH HƯƠNG says:
  Kính bạch thầy
  Con là Vũ Thị Thanh Hương, ở Vân Đồn, Quảng Ninh. Con đã đọc xong bài viết của thầy rồi ạ.
  Con cảm ơn thầy.
 120. doan thi hai says:
  kính bạch thầy !
  con đã đọc xong bài viết này rồi thầy ạ.con cảm ơn thầy
  cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ cửa thầy cô vì lợi ích của tất cả chúng sinh
  cầu nguyên cho tất cả chúng sinh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ .
  om mani padme hum
 121. Phạm Thị Vân Anh says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đọc bài rồi ạ. Con sẽ chăm chỉ đọc bài. Con cảm ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
 122. Hoàng Phong says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy đã khai sáng

 123. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
  Om mani padme hum!
 124. Trần Thị Lê says:

  Kính bạch thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ,

  Con cảm ơn thầy đã giúp chúng con hiểu sâu sắc ý nghĩa của từ “Mật” ạ.

  Om mani padme hum!

 125. Thuyle says:
  Bạch thầy.

  Con đã đọc bài này của thầy ạ.

  Con cám ơn thầy !

 126. PHạm thị Bích Hạnh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con tên là:Phạm thị Bích Hạnh .Con ở Hà Nội.

  Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài”Mật”?”Mật là gì”?Nhà khoa học hay gã Chí Phèo?

  Qua bài giảng của Thầy giờ con mới hiểu”mật”mang nghĩa là “Mật Tông”(1 trong 10 tông phái đạo Phật).”Mật Tông” từ gốc Hán ngữ có nghĩa là “cao diệu”(Cao thâm như núi và kỳ diệu như mái ấm chở che của Giáo pháp).Chúng con phải hiểu rằng:Các thầy luôn phải cẩn trọng với đối tượng thọ Pháp vì các tông phái,hệ phái luôn có sự “cẩn mật” khi truyền Pháp ,chứ không phải do cái chữ “Mật” mà chấp nhận tính chất ấy.

  Thầy giảng giải một cách đơn giản ,xuyên suốt và dễ hiểu,con như mở toang được cánh cửa vô minh để đón luồng ánh sáng tươi mới.Trước đây con cũng nghe đâu đó nói rằng:”Mật ” là bí mật là cao siêu …rồi nâng cao quan điểm về từ “Mật”.Con thiển nghĩ ,đã là truyền Đạo thì không có bí mật, mà đã là bí mật thì không được nói ra,mà đã là đạo Pháp thì phải nói ra , phải truyền bá theo con đường chánh Pháp,chánh tư duy còn cứ bí mật nửa nói nửa không thì chắc chắn không phải là đạo Phật mà chỉ là sự ích kỷ cho tà đạo của những Thầy mà cho rằng đó là Đạo bí mật của riêng mình.

  Thưa thầy!

  Đúng là xót xa thay cho dòng họ cao quý của Đức Phật bị mỉa mai cay đắng là”Thích ” đủ thứ,”Thích” ăn chơi…cũng chỉ vì một số tà sư làm ô uế trong cửa chùa họ chính là những người “Thích” nhàn rỗi,”Thích” không tu và “Thích” xuống địa ngục thì đúng hơn chứ trả có gì là bí mật cả chỉ là gây huyền bí cho hàng đệ tử vô minh muốn tò mò mà thôi.Vậy bản thân những tà sư ấy cũng là vô minh rồi.Thế thì có khác nào người mù dắt người quáng đi vào tăm tối u mê.(Trăm năm sống với người ngu, không bằng một phút ở gần người khôn(trí tuệ).)

  Thưa Thầy!

  Kẻ ngu hại người trí xưa nay không hiếm gặp , đó là trò ghanh ghét của thế gian.Giữa con người với con người, giữa các quốc gia với nhau, giữa các đạo giáo với nhau…Vậy chúng con luôn tâm niệm lấy nền tảng trân trọng tuệ tri thức,trân quý giáo Pháp, biết phân biệt vàng thau,trực tâm là đạo tràng.Hành vi của họ tự phơi bày họ là ai họ sẽ bị xã hội lên án và quan trọng hơn cả là luật nhân quả sẽ không sai chạy cho những kẻ phỉ báng Tam Bảo  vô căn cứ, bất kính Đạo sư,phạm giới vọng ngữ…

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài của Thầy.Con đảnh lễ tán thán sự từ bi trí tuệ của Thầy vẫn, đã cầu nguyện cho họ sẽ tìm thấy hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành says:

   Hay!

  • PHạm thị Bích Hạnh says:
   Con cảm tạ ơn Thầy.Thầy kính yêu của con.
   • Mật Từ says:
    Chào bạn Phạm Thị Bích Hạnh, 

    Tôi là Mật Từ, học trò Thầy Thinley Nguyên Thành. Mật Từ hoan hỷ khi được đọc những comment của bạn với việc trình bày sự hiểu sâu sắc những bài viết của Thầy. Mật Từ cũng hoan hỷ và cảm động với tấm lòng của bạn Phạm Thị Bích Hạnh qua việc sử dụng những từ ngữ bày tỏ sự kính trọng, tôn kính đến vị Thầy. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của Mật Từ chiếu theo thanh quy của Mật gia thì việc sử dụng cụm từ “Thầy kính yêu của con” là không đúng. Về mặt ngữ nghĩa thì tính từ “kính yêu” tạo cảm giác tình cảm luyến ái thường tình của thế gian. Trong khi một vị Thầy Mật giáo tựa như một người chỉ đường, đưa chúng sanh thoát khỏi luân hồi sanh tử, thuộc lĩnh vực xuất thế gian. Nếu nói rằng “Thầy kính yêu của con” chẳng khác nào coi Thầy là người bình thường, cách thể hiện tình cảm như vậy gián tiếp biểu hiện thái độ vị kỷ, cá nhân trong một mối liên hệ bình thường của đời sống thế sự. Bởi lẽ, Thầy không của riêng ai mà là duyên lành cho những chúng sanh được hạnh ngộ cùng vị Thầy thì đều được lợi lạc từ giáo pháp mà Thầy truyền trao. Mật Từ có đôi điều chia sẻ như vậy, mong bạn Phạm Thị Bích Hạnh hoan hỷ. Mật Từ mong được đọc nhiều comment của bạn cho những bài giảng, bài viết khác trên trang mạng chanhtuduy.com.  

    Om Mani Padme Hum. 

 127. PHạm thị Bích Hạnh says:
 128. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tuệ Viễn con đã đọc bài rồi ạ .

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh từ bi của vị  Thầy đã ban cho chúng con một bài Pháp thật quý báu, trạch nhãn pháp để chúng con hiểu được ý nghĩa của chữ ” Mật” trong thuật ngữ Phật học .

  Con thấy mình thật may mắn khi được trở thành thành viên trong mái nhà Mật Gia Song Nguyễn,  dưới sự chỉ dạy của vị Thầy Mật giáo từ bi, trí tuệ. Được học những pháp tu mang tính quốc độ, thời đại, dân tộc. Và con thấy mình thật tự hào khi được là học viên của Trung tâm nghiên cứu & Ứng dụng và Thực hành Yoga Tây tạng thuộc Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, được học Phật pháp theo phương pháp giáo dục khoa học hiện đại.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh ở cõi Ta Bà này đã và đang đi sai lệch quỹ đạo chánh pháp, Mượn đạo tạo đời, phỉ báng Phật pháp sẽ cho họ thức tỉnh, chú tâm, chánh niệm đề phòng,  để hộ tâm mình trước những tà kiến và nhận thức được sự Tàm Quý của mình.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thé lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

   

   

   

 129. Vinh Nguyễn says:
  Kính bạch thầy

  Con cảm ơn thầy về bài viết

 130. BÙI THỊ HUYỀN says:
  Kính bạch thầy,

  Con đã phân biệt được nghĩa của “Mật, Mật tông, Mật giáo, Mật pháp, Mật thừa” rồi ạ. Con cảm ơn thầy ạ.

 131. Phan Văn Quý says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ.

  Tuy con đến với chanhtuduy.com chưa lâu nhưng con luôn cảm thấy được sự an tâm trong lòng con. Càng đọc bài của Thầy con càng tích luỹ thêm được cho bản thân vốn tri thức, trí tuệ. Những vấn đề Thầy đã dạy bảo con xin được ghi nhớ suốt đời. Với con giờ đây chanhtuduy.com là một kênh thực sự bổ ích và cũng là thiết yếu sau mỗi ngày làm việc.

  Con xin nguyện cầu cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 132. Nguyễn Bảo Trung says:
  Cảm ơn Thầy !

  Trước con hiểu nhầm ý nghĩa từ ngữ nhưng qua bài giảng này,  con mới hiểu rõ chữ ý nghĩa chữ “Mật”

  Chúc Thầy và các bạn trong ban quản trị cũng như các bạn đọc được sức khỏe và hạnh phúc.

  Om mani pad me hum

 133. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con rất hoan hỷ với bài viết của Thầy, con được hiểu thêm về từ Mật trong pháp danh của con, cảm tạ ơn Thầy .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

 134. Mật Thuận An says:
  Kính Bạch Thầy!  Con Mật Thuận An đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải để chúng con hiểu được nghĩa của từ “Mật” ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy,  Cô vì sự lợi lạc của tất thảy chúng sanh.

  Om mani padme hum

 135. Nguyễn Vân Anh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Giác Vân (Nguyễn Thị Vân Anh) đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ Thầy đã khai thị cho chúng con và các bạn đọc đã hiểu rõ về từ ” Mật ” trong Mật tông có nghĩa là “cao diệu” là mái ấm vững chãi chở che của Giáo pháp. Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con bài viết rất nhiều lợi lạc.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 136. Diệu Ngân says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con là một phật tử đã quy y , nhưng để biết được Mật Gia quan trọng như thế nào trên con đường hoằng pháp lợi sanh thì thật là con chưa được biết. Con thành tâm cảm ơn Thầy đã từ bi giảng dạy tường tận về [Mật Gia] . Bạch Thầy, để hiểu biết một cách rõ ràng thì con chưa thể, nhưng dù sao con cũng hiểu được một phần về con đường Thánh đạo lớn này.  Bao la, rộng lớn , nếu không có Thầy từ bi chỉ dạy không những con mà là rất nhiều người không thấy rõ con đường của Mật Gia đi, công việc của Mật Gia làm, và sự lợi ích lớn nao mà Mật Gia mang đến cho quần sanh. Con đọc bài giảng của Thầy kiến thức con mở mang rất nhiều. Con cảm ơn Thầy đã từ bi ban pháp nhũ, để cho chúng con có cơ hội mở mang kiến thức hiểu biết thêm về Mật Gia. Con sẽ cố gắng học hỏi những lời dạy của Thầy. Để làm lợi lạc cho con , lấy bài giảng của Thầy làm kim chỉ nam cho con đường mà con sẽ bước tới. Con cầu xin CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG gia hộ cho Thầy thân tâm thường lạc. Là người dẫn đường lỗi lạc mà chúng con tiếp bước theo sau. Con kính chúc Thầy Cô, pháp thể khinh an. Tuệ đăng thường chiếu.

  Nam Mô A Di Đà Phật

 137. Trần Thị Lệ says:
  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ

 138. BÙI THUỲ ANH says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đax đọc bài viết rồi ạ .

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

 139. Mật Diệu trang says:
  Kính bạch THẦY.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MA NI PADME HUM.

 140. Nguyen Van Khuong says:
  KÍnh bạch Thầy

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy.

  Con cảm ơn Thầy Cô.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ tới Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành says:

   Đây là lời giải thích phơi bày sự thực cho những ai muốn mượn chữ mật để bao che cái dốt của họ@

   • Nguyen Van Khuong says:
    Dạ con cảm ơn Thầy đã giải thích rõ hơn cho con và chúng sanh hiểu ạ.

    Từ ngày con có duyên được vào trang Chanhtuduy.com đọc hàng ngày con hiểu được rằng: ĐẠO PHẬT LẤY TÂM LÀM CHỦ, LẤY TRÍ LÀM ĐẦU, DÙNG TUỆ LÀM NGHIỆP.

    Con thành tâm muốn được tu tập, được Thầy chỉ bảo giải thích những điều con chưa hoàn thiện.

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô.

    Om Mani Padme Hum

     

     

 141. Đoàn Quang Anh says:
  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ

 142. Văn Trung says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

 143. Đinh Huy says:
  Kính Bạch Thầy!

  con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ đến với Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

 144. Mật Tự Phương says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

 145. Đoàn Hiền says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu thế nào là ” Mật” trong thuật ngữ Phật học

  Con cảm ơn Thầy

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 146. Doãn Thị Linh says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 147. Đàm Thị Thà says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con Đàm Thị Thà đã đọc bài viết này ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

   

 148. Trần Thị Bích Huệ says:
  Kính Bạch Thầy

  Con xin cảm ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu được “Mật”. Thật tâm, vì trí tuệ hạn hẹp nên trước đó con cũng nhầm tưởng là bí mật, căn mật. Giờ đây, được Thầy khai trí, con hoan hỉ nhận ra “Mật” là cao diệu !

  Con xin nguyện tâm cùng chồng con  – Đào Quang Trung là người đã gieo duyên con đến vói Chánh Tư Duy tu tập, tu tánh.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh !

  Om mani padme hum

  • Nguyên Thành says:

   Thầy hoan hỷ chào mừng 2 trò cùng một chí nguyện giải thoát!

   • Trần Thị Bích Huệ says:
    Con cảm tạ ơn Thầy 

    Con cũng tạ lỗi với Thầy, vì tư duy lần năng lực về công nghệ còn hạn hẹp mà không biết Thầy ân hiển chúc mừng . 

    Con xin hoan hỷ hết đỗi với tấm lòng từ bi của  Thầy. 

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh 

 149. Đỗ Thị Mến says:
  Kính bạch Thầy con đọc bài này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy và cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

 150. VU TRUNG KIEN says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ,

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh,

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 151. Bùi Xuân Hải says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con nguyện cầu sức khoẻ Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh ạ.

  Om mani padme hum.

 152. Trần Tiến says:
  Kính thầy,

  Con đã đọc bài,

  Con cảm ơn thầy.

 153. Mật Thủy Hiền says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ

  Con cảm ơn Thầy

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 154. Lương Nguyên Kha says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã xem bài viết “Mật?Mật là gì?nhà khoa học hay gã Chí Phèo?”

  Con xin hoan hỷ cám ơn Thầy đã khai thị cho thoát khỏi u mê, cho con được hiểu :Mật theo tiếng Phạn là Tantra có nghĩa là “tương tục dòng tâm thức” không gián đoạn trong quá trình tu tập từ kiếp này sang kiếp khác, luôn nối mạch Pháp từ khi tu tập cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Bắt đầu từ khi hành giả Mật Tông bước vào “Đại lộ Kim Cang Thừa”

  Vì vậy ngay bản thân từ “Tantra” cũng biểu hiện tính chất “Chánh Tư Duy”và”Chánh Tinh Tấn”.

  Theo Hán ngữ Mật có nghĩa là “cao diệu”cao thâm như núi và kỳ diệu như mái ấm chở che Giáo Pháp.

  Con xin cầu nguyền cho sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Ohm mani padme hum.

 155. Đức Ngân says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này của Thầy.
 156. Nguyễn Thị Thuyến says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã viết những bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

  Cầu nguyện đến Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

 157. Mật Khánh Vân( Nguyễn Thị Nhựt Thu) says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này rồi ạ!

  Con vô cùng hoan hỉ và tán thán công hạnh bồ đề tâm của Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu được “Mật” có nghĩa là Mật Tông ,Mật giáo ,Mật Pháp …

  Con vô cùng tự hào về Thầy con cảm ơn Thầy đã đặt Pháp danh cho con.

  Con cầu nguyện Thầy Cô dồi dào sức khỏe , trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả mọi chúng sanh nhiều sức khỏe và hạnh phúc Phật tánh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status