Oct 2, 2016

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 174 Comments

MẬT? MẬT LÀ GÌ? NHÀ KHOA HỌC HAY GÃ CHÍ PHÈO

MẬT? MẬT LÀ GÌ? NHÀ KHOA HỌC HAY GÃ CHÍ PHÈO   MẬT? MẬT LÀ GÌ? NHÀ KHOA HỌC HAY GÃ CHÍ PHÈO             Từ ngữ Việt Nam hoặc ở các tiếng nước ngoài thường mang tính chất “đồng âm dị nghĩa” (đọc giống nhau nhưng nghĩa khác nhau). Ví dụ từ “ngộ” trong văn cảnh thường tình, ngộ tức là lạ, chẳng hạn như “Ngộ ghê hén!” (từ cảm thán của dân miền Nam). Song, trong thuật ngữ Phật học “ngộ” tức là “thấy tánh” (nhận diện được Phật tánh vốn sẵn trong tâm). Cũng vậy, trong sinh hoạt giao tiếp chúng ta được nghe từ “mật” thì hiểu rằng đó là “mật” của loài hoa, “mật” của loài gấu, “mật” của loài ong, hàm nghĩa là tinh túy. Song, trong thuật ngữ Phật học người tu học cũng được biết đến từ “mật” mang ý nghĩa là “Mật tông” (1 trong 10 tông phái đạo Phật), “Mật giáo” (giáo điển


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status