Sep 19, 2017

Posted by in Giáo điển | 6 Comments

MẬT PHÊ RÔ CHỈ RÕ “cái tôi” của Nhất Tâm quyết vãng sanh…địa ngục!

MẬT PHÊ RÔ CHỈ RÕ “cái tôi” của Nhất Tâm quyết vãng sanh…địa ngục! Con tình cờ thấy bài viết đăng trên thư viện hoa sen https://thuvienhoasen.org/a28575/vai-nhan-xet-ve-hoi-chung-giao-chu được một người tự xưng là Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh viết bài cuồng ngôn loạn ngữ , phỉ báng vị Thầy bằng cách làm xấu đi hình ảnh tôn nghiêm của vị Thầy . Học trò có đôi lời với Nhất Tâm – Quyết vãng sanh , con viết sai lệch quỹ đạo chánh pháp con cầu nguyện vị Thầy từ bi nghiêm giáo . Gửi Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh . Tôi là Mật Phê Rô học trò của Đạo sư Thinley Nguyên Thành – Giáo thọ Tuệ tri thức – Tịnh trú Mật Gia Song Nguyễn. Nhận thấy bài viết của ông rất cuồng ngôn tôi muốn có đôi lời với ông . Về tư cách , ông không xứng đáng để đăng đàn đàm luận Phật pháp . Vì sao tôi


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status