Jun 17, 2019

Posted by in Giáo điển | 29 Comments

Mật Phê Rô (Hoàng Minh Tâm) đối luận với đại đức Thích Thiện Xuân: CẠO TRỌC ĐẦU LÀ TU HÀNH?

Mật Phê Rô (Hoàng Minh Tâm) đối luận với đại đức Thích Thiện Xuân: CẠO TRỌC ĐẦU LÀ TU HÀNH?

tam hoang

16:24 (57 phút trước)
tới Mat

Tôi là Hoàng Minh Tâm , một Phật tử hiện đang sinh sống và làm việc tại Ninh Thuận . Là Phật tử, tôi không chấp nhận những lời lẽ sai lệch quỹ đạo chánh pháp của Đại Đức Thích Thiện Xuân cho nên tôi có đôi lời phản biện theo đường link : https://www.youtube.com/watch?v=WFpPp2b_ZXI  .
Trong suốt bài giảng hơn 1h20 phút, tôi phải cố gắng mới nghe hết được bởi vì xuyên suốt bài giảng Đại đức không hề trích dẫn được một câu kinh, một lời dạy nào từ Đức Phật hay từ các bậc Thánh Tăng mà Đại đức chỉ toàn nói theo tâm ý cá nhân của mình . Điều này là vô cùng nguy hiểm cho người nghe bởi vì Đức Phật đã khuyến cáo trong kinh Tứ Thập Nhị Chương :” này các ông, tâm ý của mình không đáng tin cậy, đắc thánh quả rồi mới tin vào tâm ý của mình”.

Sau đây tôi sẽ trích ra những đoạn Đại đức tự ý lập ngôn :

Đoạn phút thứ13:00 Đại đức nói rằng : “Xin trân trọng giới  thiệu người cạo đầu rất nhanh, thêm chữ rất nhanh nữa để ai muốn cạo đầu có thể đăng ký 1 phút 30 giây tóc không còn trên đầu . Có người hỏi rằng sao ai thầy cũng muốn cạo đầu, tui bảo rằng cái nghề tui được nhiêu đó mà . Thì giờ tui khuyến khích quý Phật tử tu, mà khuyến khích tu mà tui không có dám cạo đầu thì làm sao”.. trích nguyên văn của Đại đức .

Đầu tiên tôi xin hỏi Đại đức lý do tại sao tu là phải cạo đầu ? Là Đức Phật dạy như thế hay là do Đại đức muốn nâng cao hình tướng đầu tròn áo vuông, đề cao bản ngã cá nhân mà giết chết đi chí nguyện tu tập giải thoát của hàng Phật tử tại gia . Tôi chưa từng nghe Đức Phật dạy tu là phải cạo đầu như Đại đức nói rằng “nghề của tui được nhiêu đó” . Mô Phật ! Nói như Đại đức không chừng khiến ngoại đạo hiểu nhầm nghề của các Đại đức, Thượng tọa là nghề cạo đầu thì họ mang phải tội phỉ báng các bậc cao Tăng, Thạc đức khác .

Chữ “tu” trong từ điển hán việt có nghĩa là sửa, nếu Đại đức không biết có thể lên google tìm kiếm được mà, thời đại 4.0 rồi mà Đại đức còn nói bừa, nói càn như thế hàng hậu học sẽ nghĩ sao đây?

Đức Phật dạy “trí tuệ là đạo nghiệp” chứ nào phải đầu trọc là đạo nghiệp mà Đại đức bảo “tu là phải cạo đầu”

Trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy “trí tuệ là đạo nghiệp” chứ nào phải đầu trọc là đạo nghiệp mà Đại đức bảo “tu là phải cạo đầu” . Chưa hết, có rất nhiều tấm gương như Liên Hoa Sanh Đại Sĩ, Ngài Duy Ma Cật, Đạo sư Marpa, Đạo sư Milarepa….dù không cạo đầu nhưng vẫn viên thành đạo quả đó thôi . Trong bài giảng, Đại đức nói rằng mình đã thọ Bồ tát giới chẳng lẽ Đại đức không biết mình đã phạm giới nguyện Bồ đề tâm giới thứ:
(12) Cản trở người có ý nguyện đạt tới sự toàn giác và giới thứ (13) Làm cho người khác từ bỏ tinh thần giải thoát cá nhân .

Đoạn phút 15:10 Đại đức nói rằng:  “Tui nghe chư tổ có nói đau chính là trạng thái chứng đắc, càng đau chừng nào chứng đắc luôn chừng ấy . Tui chỉ cho chìa khóa rồi đó nghe, ngồi mà không đau thì làm sao mình mở được cái tâm của mình, những cái cơn đau mà nó đau đến nỗi mà không còn chịu nỗi nữa mà nó càng đau mình càng hạnh phúc là mình thấy niết bàn, cái chiêu đó tui mới tìm ra đó . Tui tìm ra cho nên tui chỉ luôn ớ . “niết bàn nó nằm ngay trong cơn đau” . Nếu mà khi tui thân hoại mạng chung mà lúc đó mà cơ thể mà nó đau, nó đau, nó đau, nó cà giựt, cà giựt, cà giựt mà lúc đó mình “phê” thì quý vị nghĩ coi lên thiên hay là xuống”. ( Hết trích ) .

Đại đức bảo rằng ” tui nghe chư tổ có nói : đau chính là trạng thái chứng đắc, càng đau chừng nào chứng đắc luôn chừng ấy” . Vậy Đại đức cho tôi biết Đại đức nghe tổ nào nói sao Đại đức không nói tên tổ ra, hay Đại đức sợ sẽ mang tội phỉ báng khi nói dối hại người . Tôi chắc đây là do Đại đức tự bịa đặt ra mà nói bởi vì câu tiếp theo Đại đức đã tự phơi bày toàn bộ khi Đại đức nói rằng: ” tui mới tìm ra cho nên tui chỉ luôn ớ” , “những cơn đau mà nó đau đến nỗi mà nó không còn chịu nỗi nữa mà nó càng đau mình càng hạnh phúc là mình thấy niết bàn”, “Niết bàn nó nằm ngay trong cơn đau”.

Thưa Đại đức !

“Niết bàn” là tâm bậc thánh thuộc trạng thái tuyệt đối, luôn bình lặng, không xao động, không móng lên niệm tưởng thế tục . Trong kinh A Hàm thường dùng tịch tĩnh cùng cực, cứu cánh thanh lương, cực kỳ an lạc để miêu tả niết bàn . Do vậy, niết bàn là giải thoát vô thượng, là cảnh giới tối viên mãn . Vậy mà Đại đức khẳng định “niết bàn nó nằm ngay trong cơn đau” . Tôi tự hỏi không biết có phải Đại đức muốn cho quý Phật tử biết mình cao siêu và đã chứng được niết bàn ngay trong cơn đau khi ngồi thiền, hoặc giả Đại đức sanh ra ở Trảng Bom chăng ?

Tu Phật là để giải thoát, là ra khỏi sáu nẻo luân hồi chứ tại sao lại chỉ để lên thiên ( lên trời ) thưa Đại đức ?

Hơn nữa, tu Phật là để giải thoát, là ra khỏi sáu nẻo luân hồi chứ tại sao lại chỉ để lên thiên ( lên trời ) thưa Đại đức ? Đại đức dùng từ “phê” khi mạng chung mà tôi cứ ngỡ rằng Đại đức đang bị phê đá, phê cỏ nên thần kinh nó không có ổn định cho lắm .

– Ở phút thứ 23:00 Đi vệ sinh mà Đại đức bảo rằng :

” Cái nấc thang mà để chúng ta thành công, để chúng ta tu là không bỏ bất cứ cái việc nhỏ nào, cho đến chúng ta đi vô cái nhà vệ sinh . chúng ta chỉ cần đi về sinh thôi là chúng ta tu ngay trong cái chỗ đi vệ sinh á, ta tu ngay cái chỗ đó đó, tu cái chỗ đó là công đức lớn nhất” . ( hết trích )
Tới đây có thể nói rằng tôi hạn hán lời với Đại đức . Đại đức nói kiểu như vầy thì mỗi lần muốn có công đức lớn nhất hàng Phật tử phải đi vào nhà vệ sinh tu ư ? Thật là hoang đường hết chổ nói . Sau đây là một đoạn trích về tổ Bồ Đề Đạt Ma khi Ngài nói về công đức để Đại đức nghe xem có như Đại đức chém gió hay không :

“Được tin có ngài Bồ Đề Đạt Ma tới nước mình, Lương Võ Đế sai sứ đi đón, rước vào kinh. Trong buổi tiếp kiến nhà vua hỏi :

– Từ khi lên ngôi, trẫm đã xây chùa, chép kinh, độ tăng nhiều vô số kể, vậy có công đức gì không?

Ngài Đạt Ma đáp :

-Đều không có công đức .

Vua hỏi lại :

– Tại sao không có công đức

Ngài Đạt Ma đáp :

– Xây chùa, chép kinh, độ tăng là tạo nhân hữu lậu, chỉ được hưởng thiện quả nơi cõi Trời, cõi Người, quả theo nhân như bóng theo hình, là phước đứng không phải công đức. Công đức là do tu hành, trí rỗng rang, tâm sáng suốt, từ nơi bản tánh, không do nơi công nghiệp thế gian”.
Mặc dù tôn trọng Đại đức nhưng tôi vẫn phải đã phá những luận điểm tà kiến mà Đại đức đưa ra trước đạo chúng, bởi vì trong kinh Pháp Cú, Phẩm ác Đức Phật dạy rằng :

Không trên trời giữa biển

Không lánh vào động núi

Không chỗ nào trên đời

Trốn được quả ác nghiệp

Tôi mong rằng Đại đức Thích Thiện Xuân quán xét hành vi của mình mà gỡ bỏ bài giảng tránh gieo nghiệp ác cho chúng sanh mà đọa vào 3 đường ác .

Vùng tệp đính kèm

Xem trước video trên YouTube Thầy Thích Thiện Xuân thuyết pháp hài hước khiến cả hội trường cười té ghế

Thầy Thích Thiện Xuân thuyết pháp hài hước khiến cả hội trường cười té ghế

 1. Mật Chánh Tấn says:
  Mô Phật!

  Mật Chánh Tấn hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Mật Phê Rô đã tác pháp chiếu quang chỉ ra những lỗi lầm nghiêm trọng trong bài giảng của đại đức Thích Thiện Xuân. Bằng những luận cứ, luận chứng rõ ràng trong bài viết đã chứng minh rằng những lời nói của đại đức Thích Thiện Xuân hoàn toàn sai lệch với quỹ đạo chánh pháp, hoàn toàn dựa theo tâm ý chủ quan của mình.

  Nếu cứ như theo lời của Đại đức Thích Thiện Xuân thì khác nào bảo rằng người Phật tử cần phải cạo đầu thì mới thực sự là học Phật. Điều này đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật trong “Tứ ý cứ” là Y pháp bất y nhân: có nghĩa là dựa vào ý nghĩa, lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh Đức chứ không phải dựa vào hình ảnh bên ngoài, cá nhân của người nói. Từ bài giảng cổ súy, bám chấp vào việc ăn chay cho đến bài giảng này đại đức lại đề cập tới việc học Phật thì cần cạo đầu thì dường như đại đức đang muốn đề cao hình ảnh đầu tròn áo vuông mà nhiều người hay thấy ở những nhà sư trong chùa, phải chẳng đại đức ngầm ý cho rằng những người không ăn chay được, không cạo đầu thì không học được Phật pháp hay chăng? Nếu với tâm phân biệt như vậy thì liệu rằng lời nói của đại đức có theo đúng tinh thần lục hòa, tứ chúng đồng tu mà Đức Phật đã chỉ dạy. Đức Phật chỉ dạy người Phật tử là “Duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải là “Duy cạo đầu thị nghiệp”, cũng không phải “Duy ăn chay thị nghiệp”. Bên cạnh đó, Đức Phật cũng đã chỉ dạy trong kinh Pháp cú rằng: “Đích thực bậc tỳ kheo; Không phải đi khất thực; Bậc tỳ kheo đích thực; Là sống theo giới luật”. Vậy thì đại đức Thích Thiện Xuân cần xem xét lại rằng mình có phải đúng là tỳ kheo, là đệ tử của Đức Phật hay không khi mà chính đại đức vi phạm những lời dạy mà Đức Phật khuyến cáo: từ lời dạy của Ngài trong kinh Tứ Thập nhị chương, lời dạy của Ngài trong “Tứ ý cứ” hay vi phạm vào giới nguyện Bồ đề tâm thứ 12 và 13 như đạo hữu Mật Phê Rô đã nói trong bài. Mong rằng bạn đọc hữu duyên sẽ đọc được những bài viết đối luận này để thấy rõ được sai lầm trầm trọng trong lời nói của đại đức Thích Thiện Xuân, cẩn trọng để không gieo trong mình những tư tưởng tà kiến, trái với quỹ đạo Chánh Pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Phê Rô hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 2. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Mật Phê Rô . Đọc bài mà cứ ngỡ đâu lạc vào cái tiệm hớt tóc nào , thật là bó tay với ” Đại Đức ” luôn. Chưa thấy một ai mà nham nhở, lố bịch như Đại Đức đây khi khẳng định đau là chứng đắc, đi vệ sinh là tích luỹ được công đức, cái mà bất cứ một người nào cũng từng trải qua . Cũng đừng mong được lên cõi trời vì Đại Đức đã gieo rắc vô minh tà kiến hại đời nhiều chúng sanh , còn những gì Đại Đức noi thì chỉ là bàn nhảm thôi, không có lợi ích gì cả . Chỉ cầu nguyện cho những ai có niềm yêu thích đối với giáo pháp Đức Phật, không có tin vào những lời xằng bậy này .

  Cầu nguyện chúng sanh thắt chặt cội gốc của điều lành !

  Om mani padme hum !

 3. Mật Tấn Giác says:
  Mô Phật!

  Đệ Mật Tấn Giác hoan hỷ với bài viết đối luận của huynh Mật Phê Rô cho Đại đức Thích Thiện Xuân: “Cạo trọc đầu là tu hành?”. Ở bài viết mới đây của huynh Mật Hạnh Giác đệ đã thấy được những biểu trạng bàn nhảm xàm ngôn, tám chuyện chay mặn, truyền bá mê tín tà kiến và phỉ báng chánh pháp, thì hôm nay, ở bài viết đối luận này, huynh Mật Phê Rô đã vạch trần những lời nói “đại bất kính, đại vọng ngữ” khi thuyết pháp trước đạo chúng trong video đăng tải trên trang youtube Đạo Phật ngày nay. Từ việc “nghề tu” là “cạo đầu rất nhanh”, đến “đau  (khi ngồi thiền) là trạng thái chứng đắc, càng đau chừng nào, chứng đắc luôn chừng ấy”. Mô Phật đại đức còn thuyết “Niết Bàn nó nằm ngay trong cơn đau”, rồi cái gì “cà giựt”, rồi “phê” các kiểu và cuối cùng là tu ở cái chỗ đó (lúc đi vệ sinh!!!) là công đức lớn nhất?!. Đệ không thể tin được được những lời nói, câu chữ ấy có thể xuất phát từ 1 vị Đại đức, giảng sư, người mang trên mình sứ mệnh Như Lai. Thanh tịnh chưa thấy đâu mà toàn thấy lời cáu bẩn, xú uế văng ra, làm bất tịnh chốn Phật môn. E rằng những lời phỉ báng ấy sẽ là nhân đọa Địa ngục Hàn băng chứ không chỉ còn là nhục danh thuyết pháp “hài hước té ghế!”.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Phê Rô đã noi gương vị Thầy viết bài đối luận, tác pháp chiếu quang đến những kẻ tà sư, những kẻ chỉ “mang danh hành giả”, đội lốt tu hành và truyền bá tà kiến đến chúng sanh và góp phần làm thanh tịnh nơi cửa Phật.

  Kính bạch Thầy, con thành tâm cảm tạ vị Thầy đã từ bi, trí tuệ tạo ra lâu đài Duy Ma Cật chanhtuduy.com, sử dụng công nghệ hiện đại trong kỷ nguyên 4.0 để giúp chúng sanh hữu tình có thể tiếp cận Giáo pháp chân chính của Như Lai đồng thời có được cơ hội thực hành pháp mọi lúc, mọi nơi bằng những phương pháp đơn giản mà đem đến lợi ích không thể nghĩ bàn. Nếu phải đến nơi chùa chiền (như trong video là chùa Giác Ngộ) chỉ để được nghe những lời giảng pháp từ vị đại đức, giảng sư như trên thì thật bất hạnh cho các Phật tử. Con cầu nguyện sẽ có thêm nhiều chúng sanh hữu tình có thể được kết nối đến trường tâm linh thanh tịnh của vị Thầy, Chư Phật thông qua trang mạng chanhtuduy.com và qua kênh vận chuyển của vị Thầy để có thể ddaonj trừ mọi khổ đau, vô minh, tà kiến và “an lạc đời này, cực lạc đời sau”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện huynh Mật Phê Rô tinh tấn thực hành pháp, viên thành tất cả ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM

 4. Mật Hạnh Giác says:

  Mô Phật!

  Mật Hạnh Giác hoan hỷ với bài tác pháp của đạo hữu Mật Phê Rô đến đại đức Thích Thiện Xuân. MPR đã làm rõ những thiên lệch trầm trọng của ông ấy khi bàn luận về những tri kiến Phật học.

  Lạ lùng thay, đại đức TTX tu Phật mà lại muốn “lên thiên”. Tu là để chuyển hóa Tâm mà đại đức chỉ quan tâm đến cạo đầu, lại còn khoe đó như một “nghề” đáng tự hào của mình. Rồi thì “Niết bàn trong cơn đau”, tu trong nhà vs là công đức lớn nhất,…dường như đâu đức TTX không nói ra thì thôi, đã nói ra là đủ để “khẳng định luôn”. MHG càng thấy rõ hơn lời dạy của Đại sĩ Liên Hoa Sanh rằng ” bậc trí hiện thân hình tướng bất định; kẻ hạ trí đội lốt tu hành, các ông đừng nhầm lẫn cặn là vàng. ”

  Cảm ơn đạo hữu Mật Phê Rô đã viết bài. Cầu nguyện đạo hữu tinh tấn, thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Om Ah Hum.

 5. Mật Diệu Hằng says:
  Mô Phật!

  Mật Diệu Hằng hoan hỷ tán thán bài tác pháp chiếu quang của đạo hữu Mật Phê Rô dành cho đại đức Thích Thiện Xuân. Mật Diệu Hằng khinh hoàng và không thể “nuốt” nổi luận điểm ba xàm của đại đức Thích Thiện Xuân. Mật Diệu Hằng nghe được vài phút mà vẫn tự hỏi mình đây là bài nói của một vị tăng sao? Không thể chấp nhận được. Một thầy tu đạo Phật mà nói rằng nghề chính của mình chỉ là cạo đầu, cho rằng cạo đầu là tu thì quả thật hết thuốc chữa, cạn lời với ông này. Văn nói thì bổ bã như đang tám chuyện ngoài góc chợ hay ở một vĩa hè nào đó. Nghe cách nói chuyện thô tháo, không giảng luận về giáo lý nhà Phật, tự cao tự đại như vậy thì làm sao xứng đáng đứng đó mà thuyết giảng. Cái đầu trọc không phải là bảo chứng để chứng minh rằng người nào đó tu hành nghiêm túc hay có đạo hạnh, bởi lẽ có nhiều người bị bệnh nấm đầu, họ cũng cạo đầu, nhiều người có máu giang hồ cũng cạo đầu “cho thoáng” cơ mà. Vì vậy, đức Phật đã dạy rõ trong kinh Pháp cú rằng:

  “Ðầu trọc, không sa môn
  Nếu phóng túng, nói láo.
  Ai còn đầy dục tham,
  Sao được gọi sa môn?”

  Diệt trừ mọi tội lỗi,
  Dù lớn nhỏ đều không,
  Xô đuổi nhân phiền não,
  Là thanh tịnh sa môn.”

  Hơn nữa, trong kinh Ưu Bà Tắc Giới Kinh có đoạn: “Thiện nam tử! Phước đức của bọn ngoại đạo đoạn được tâm tham dục, thù thắng hơn phước đức của chúng sinh trong cõi dục giới; Tu đà hoàn thù thắng hơn bọn ngoại đạo dị kiến; Tư đà hàm thù thắng hơn Tu đà hoàn; A na hàm thù thắng hơn Tư đà hàm; A la hán thù thắng hơn A na hàm; Bích chi phật thù thắng hơn A la hán; người tại gia phát tâm Bồ đề, lại thù thắng hơn Bích chi phật. Người xuất gia phát tâm Bồ đề không khó, người tại gia phát tâm Bồ đề, quả thật không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Lúc người tại gia phát tâm Bồ đề, thì từ cõi trời Tứ thiên vương, cho đến cõi trời Sắc cứu cánh, tất cả đều kinh ngạc vui mừng, nói như thế này: “Hôm nay chúng ta đã có được vị Thầy của trời và người!”

  Rõ ràng là, đức Phật coi trọng người tu đúng chánh pháp chứ không hề coi trọng cái đầu trọc như đại đức Thích Thiện Xuân. Trong đoạn kinh trên, đức Phật đã chỉ ra rõ: “người tại gia phát tâm Bồ đề, lại thù thắng hơn Bích chi phật. Người xuất gia phát tâm Bồ đề không khó, người tại gia phát tâm Bồ đề, quả thật không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Lúc người tại gia phát tâm Bồ đề, thì từ cõi trời Tứ thiên vương, cho đến cõi trời Sắc cứu cánh, tất cả đều kinh ngạc vui mừng, nói như thế này: “Hôm nay chúng ta đã có được vị Thầy của trời và người!” Như vậy, trí tuệ và bồ đề tâm mới là phẩm chất để xác định người tu có đạo hạnh, đạo lực hay không, chứ không đơn giản chỉ là đầu tròn áo vuông. Bao nhiêu năm tu học của đại đức thật là uổng phí khi chỉ biết bám chấp vào hình tướng tầm thường bên ngoài như chay mặn, rồi đến đầu trọc.

  Còn luận điểm “đau chính là trạng thái chứng đắc, càng đau chừng nào, chứng đắc luôn chứng ầy” thì quả là cạn lời với “sự chứng đắc” trong trạng thái “phê” của đại đức Thích Thiện Xuân. Có lẽ ông ấy “chứng đắc” ở mãi trong khổ đau của luân hồi sinh tử nên mới nói ngược với trạng thái Niết Bàn tịnh tĩnh mà đức Phật đã chỉ dạy. Có thể đại đức dùng cảm giác “phê” đá nên đối trị được với chứng đau khi tu thiền mà cho rằng đó là trạng thái mê mị chứng đắc và còn nghĩ rằng mình đang “phê” trên cõi trời hay chu du ở cõi nào đó chăng? Trong kinh thủ lăng nghiêm có đoạn viết: “Nếu mắc phải đại vọng ngữ thì tam ma đề không được thanh tịnh, thành giống ma ái kiến mất giống Như Lai, tức như chưa được gọi rằng được; Chưa chứng gọi rằng chứng.”

  Mật Diệu Hằng cảm ơn đạo hữu Mật Phê Rô đã chia sẻ bài viết.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Phê Rô viên thành mọi ước nguyện chính đáng, đời đạo viên thông.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum. 

 6. Mật Tịnh Pháp says:

   

   

  Dạ.Con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi aCon tán thán

  Học trò Thầy giỏi quá .Hành giả Mật Pê Rô tác pháp chiếu quang

  Có chứng cứ,luận cứ rõ ràng .Thời mạt pháp Đức Phật dạy,tà sư nói pháp

  Như sông hằng, cư sĩ tại gia thành tựu.  Um Ma Ni Pê Mê Hum.

 7. Mật Nhị Khang says:
  Mô Phật!

  Mật Nhị Khang đã đọc bài viết đối luận với đại đức Thích Thiện Xuân. Cũng nhờ duyên link bài giả pháp mà Mật Nhị Kháng cũng suýt té ghế với những lời lẽ bông đùa, cợt nhả trong bài giảng pháp này. Ôi, cái ông thầy trọc đầu này lạ ghê, không lời nào dựa theo một luận chứng, luận cứ nào cứ thể như thầy tu đang tán dóc tại quán trà đá vỉa hè. Lạ thật đấy. Cũng không rõ thầy thể hiện được tri kiến Phật đà nào thông qua việc cợt nhả giữa đạo chúng, quàng xiên theo kiểu bỗng dưng muốn chém gió. Có lẽ với thầy việc có cái đầu trọc được một phút ba mươi giây mà thầy tung hê lấy làm hãnh diện quá chăng, hay thầy Thích Thiện Xuân chẳng còn gì để nói thay vì hình tướng bên ngoài vậy. Lạ quá đi.

  Rồi đến đoạn thầy trọc đầu Thích Thiện Xuân  nói về “trạng thái chứng đắc” rồi chuyển trạng thái cà giựt, cà giựt , lạ quá ” phê” quá. Không rõ thầy có đang cà ngáo hay không nữa. Thật hết chỗ để nghe.

  Mật Nhị Khang hoan hỷ với bài đối luận của đạo hữu Mật Phê Rô – Hoàng Minh Tâm. Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã truyền trao cho con áo giáp chánh kiến Phật đà, giúp bản thân nhận diện chân ngụy của những loại thầy chùa, những kẻ mượn áo khoác thầy tu biến sự tu hành giải thoát của Đức thế Tôn tôn quý trở nên tâm thường. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp và vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 8. Mật Khánh Ngân (Lê Mai Dung) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Ngân đã đọc bài viết đối luận của đạo hữu Mật Phê Rô đối với đại đức Thích Thiện Xuân rồi ạ.

  Bài đối luận của đạo hữu Mật Phê Rô với các luận cứ, luận chứng đầy đủ và rõ ràng đã hoàn toàn “đánh gục” bài giảng của ĐĐ Thích Thiện Xuân, một bài giảng nhuốm đậm tà kiến. Con cầu nguyện cho nhiều bạn đọc hữu duyên có thể đọc được bài đối luận của đạo hữu Mật Phê Rô, để không trao lầm niềm tin vào những kẻ giả mạo đầu tròn áo vuông mà lại gieo giắc ác nghiệp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy để chúng con có thể tự nhận ra đâu là chánh kiến đâu là tà kiến. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM

 9. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 10. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 11. Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Con hoan hỷ với tinh thần noi gương theo vị Thầy tác pháp chiếu quang của đạo hữu Mật Phê Rô đến Đại đức Thích Thiện Xuân trong bài “Cạo trọc đầu là tu hành”.
  Bằng những luận chứng, luận cứ dựa trên giáo pháp Phật đà, đạo hữu Mật Phê Rô đã cho chúng con, chúng sanh thấy được trình độ tự ý lập ngôn một cách thô tháo của Đại đức Thích Thiện Xuân. Nghe xong bài giảng, bản thân con cũng phải “hạn hán lời” với đại đức khi so sánh Tỳ kheo là một nghề cạo đầu, nghe sao giống cửa hiệu cắt tóc, còn muốn có công đức lớn nhất “hàng Phật tử phải đi vào nhà vệ sinh” thật là bãi hoải. Con hoan hỷ với trích dẫn của đạo hữu Mật Phê Rô khi nói về công đức từ câu chuyện Lương Võ Đế thỉnh hỏi ngài Bồ Đề Đạt Ma. Đến xây chùa, chép kinh, độ tăng mới chỉ là gieo phước đức chứ chưa được công đức. Chứ như cách mà Đại đức Thích Thiện Xuân chỉ ra, không thấy tích lũy công đức đâu mà chỉ có tích lũy tiền lẽ để “vào nhà vệ sinh”. Con cũng mong rằng “Đại đức Thích Thiện Xuân quán xét hành vi của mình mà gỡ bỏ bài giáng tránh gieo nghiệp ác cho chúng sanh mà đọa vào 3 đường ác”.
  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu đạo hữu Mật Phê Rô thế sự hanh thông, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.
  Nguyện cầu ánh sáng chánh kiến soi sáng muôn nơi.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết ạ.

  Đệ hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Phê Rô.Bài đối luận với những lập luận, dẫn chứng cụ thể từ kinh điển huynh đã phân tích rõ nét, sâu sắc đến đại đức Thích Thiện Xuân.Mật Nhẫn Hoà thật không thể nghe nổi,nuốt nổi một đoạn ngắn chứ chẳng cần nói đến cả bài “giảng” của đại đức Thích Thiện Xuân.Từ đầu tới cuối đại đức luôn giảng theo tâm ý mình không hề trích dẫn kinh điển, dùng những ngôn từ vỉa hè, rồi cho rằng ”đau chính là trạng thái chứng đắc”?,”tu trong nhà vệ sinh là công đức lớn nhất”?Không biết là đại đức đang giảng pháp hay đang phiếm chuyện,gieo rắc tà kiến nữa.”Trí tuệ” của đại đức đã được thể hiện qua bài ”giảng pháp” rồi.
  Đệ cảm ơn huynh Mật Phê Rô đã viết bài.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc húng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 13. Mật Tú Viên says:

  Mô Phật!

  Mật Tú Viên hoan hỷ và tán thán công đức tác pháp chiếu quang của huynh Mật Phê Rô đối với bài giảng của Đ Đ Thích Thiện Xuân. Quả thực, đệ không thể cảm nổi đạo phong của vị đại đức này khi chẳng có một chút nghiêm trang, chuẩn mực nào trong quá trình giảng, cách nói thì quá dân dã đến mức thô tháo, cợt nhả. Nhưng điều quan trọng hơn, đại đức Thích Thiện Xuân tự ý nói theo tâm ý mình mà không trích dẫn lời dạy của đức Phật và các bậc Thánh Tăng cổ đức làm bảo chứng, như vậy chẳng khác nào chỉ là luận suông, bàn nhảm. Thật cạn lời khi đại đức đề cao việc cạo đầu để tu. Nếu đại đức cho rằng tu là phải cạo đầu thì đại đức đã phỉ báng đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì Ngài không hề cạo đầu, đồng thời phỉ báng các bậc Thành tựu giả khác. Nếu tu là phải cạo đầu thì làm sao những người đang đi làm, đặc biệt là phụ nữ có thể làm được điều đó đây. Nếu đại đức đã thọ Bồ Tát giới thì không nên có những phát ngôn làm cản trở chí nguyện tu tập của chúng sanh như vậy, e rằng sẽ ngày càng âm tổn công đức do phạm giới. Tiếp theo, đại đức tiếp tục nói nhảm “niết bàn nó nằm ngay trong cơn đau”. Nếu đại đức muốn động viên chúng sanh vượt qua cơn đau mỏi khi ngồi kiết già thì thiếu gì cách nói, sao đại đức có thể tự ý lập ngôn “càng đau càng chứng đắc”, “càng đau càng hạnh phúc” rồi dùng từ thô tháo “phê”, “cà giựt cà giựt” như đang diễn tả phê thuốc lắc, ma túy như vậy. Có lợi ích tâm linh gì cho người nghe khi họ chỉ cười khoái chí trước cách nói và điệu bộ của đại đức, chẳng khác nào xem giải trí, ngoài ra chẳng được đọng lại trong đầu 1 chút nào lời dạy của đức Phật. Chưa hết, đại đức tiếp tục đưa cảnh giới nhảm lên tầm cao mới khi cho rằng tu trong nhà vệ sinh là công đức lớn nhất. Đây là sự lộng ngôn của đại đức, nếu không xin mời đại đức trích Kinh điển ra bảo chứng. Thật là hết nói nổi khi một trong những tư lương để về cõi Phật mà đại đức hạ thấp đến mức thảm hại. Việc đi vệ sinh chỉ là một hoạt động thường xuyên của con người kể cả loài vật, liên quan gì đến tu tập trí tuệ Giải thoát mà đại đức tôn vinh như vậy.

  Hy vọng đại đức Thích Thiện Xuân gỡ bài giảng này đồng thời trích Kinh điển nhiều hơn nếu tiếp tục giảng trước đồ chúng những lần sau, nếu không những lời giảng dù có thế nào cũng chỉ là mượn danh nghĩa đạo Phật để đề cao bản ngã.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Phê Rô đã viết bài lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Đệ cầu nguyện huynh Mật Phê Rô tinh tấn thực hành Yoga Thanh Trí và thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm nhường và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 14. Mô Phật!
  Mật Phước hoan hỷ tán thán thiện hạnh “Tác pháp chiếu quang” theo tinh thần kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, phẫm Chuyển Sanh của Mật Phê Rô đến “bài nói” ; nói càng nói bừa ; nói theo tâm ý của mình; nói sai lệch quỹ đạo Chánh pháp của đại đức Thích Thiện Xuân.
  Khi xưa, ngài Gautama cách ly gia đình vợ con và người thân, rời bỏ cung vàng điện ngọc để đến bên bờ sông. Ngài dùng thanh bảo kiếm để cắt tóc mình chuẩn bị cho hành trình đi tìm Chân lý tối thượng, nhưng Ngài đâu có cạo đầu. Cho đến khi thành đạo thì Ngài vẫn có tóc. Sau đó Đức Phật đem Chân lý cao cả mà mình chứng ngộ làm “đạo nghiệp” hoằng dương Chánh pháp, giáo hóa chúng sanh giúp họ thoát khổ đau trong luân hồi. Và Ngài chỉ dạy cho hàng đệ tử của mình dùng “Trí tuệ làm đạo nghiệp của người tu”, chứ đâu có “hành nghề cạo đầu” như đại đức TTX.
  Cũng vậy Ưu Ba Ly kiếm sống bằng nghề chính của ông là cắt tóc (cạo đầu) trong thời đó, nhưng ông vẫn cảm thấy cuộc sống đầy khổ đau. Do vậy mà ông đã tìm đến Đức Phật xin học theo Trí tuệ của Ngài để được an lạc và về sau đắc Thánh quả.
  Vậy mà đại đức TTX mang danh là người con Phật mà không làm theo lời Phật dạy là “Duy tuệ thị nghiệp”, mà chỉ biết đề cao cái đầu “Duy nghề cạo đầu” thì có khác chi rơi vào thất bại trầm trọng của một đời tu mà Thánh giả Gampopa đã cảnh báo “Đã bước vào cỗng Chánh pháp mà trở lại với đời sống gia đình, cũng giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Đây là một thất bại trầm trọng”. Bởi tu là sửa, là chuyển hóa tâm, từ tâm phàm thành tâm Phật chứ đâu phải cạo trọc đầu mà cho là tu hành.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 15. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Phê Rô đối với bài giảng của đại đức Thích Thiện Xuân.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 16. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Phê Rô,  đã có bài viết đối luận, tác pháp chiếu quang, chỉ ra sự sai lệch chánh kiến của đại đức Thích Thiện  Xuân,  khi đã tự ý lập ngôn theo tâm ý của mình. Thuyết giảng sai lệch chánh kiến của nhà Phật, gây tổn hại đến thân căn huệ mạng và vận mệnh tâm linh của chúng sanh. Với quan điểm sai lầm là tu là phải cạo đầu, phải ăn chay, đây cũng là một sự bám chấp vào hình thức, xem trọng hình thức bên ngoài thay vì tinh tấn thực hành pháp, trên nền tảng ” Xả ly, Bồ đề tâm và trí tuệ tánh không”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Phan Thị Trúc Linh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mami padme hum.

 18. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Phê Rô đã noi theo tấm gương của vị Thầy dũng mãnh dương cao ngọn cờ “đả tà – xây chánh”, “tác pháp chiếu quang” mà viết bài đối luận đến Đại đức Thích Thiện Xuân(ĐĐTTX) qua bài “… cạo trọc đầu là tu hành”. từ những phân tích và những luận cứ, luân chứng dựa trên giáo pháp Phật đà, huynh Mật Phê Rô đã chỉ ra những luận điểm sai lệch quỹ đạo chánh pháp. Trong suốt thời gian thuyết giảng của mình(1 giờ 20 phút) ĐĐTTX “không trích dẫn được một câu kinh từ Đức Phật hay từ các bậc Thánh tăng” và ĐĐTTX hoàn toàn “tự ý lập ngôn” theo tâm ý mình, cho rằng tu là phải cạo đầu “… nghề của tui được nhiêu đó”. Thể hiện việc ĐĐTTX đề cao hình tướng “đầu tròn áo vuông”, đánh bóng bản ngã cá nhân “mà giết chết đi chí nguyện tu tập giải thoát của hàng phật tử tại gia”. Nếu ĐĐTTX đã thọ Bồ tát giới thì không được nói như vậy, bới ĐĐTTX đã phạm vào giới nguyện Bồ đề tâm mà huynh đã trích dẫn trong bài. Trong khi Đức Phật dạy là “duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải “duy cạo đầu thị nghiệp”!. Chưa hết, ĐĐTTX còn tự bịa đặt “…Niết bàn nằm ngay trong cơn đau, càng đau càng chứng đắc, càng đau càng hạnh phúc”?; Trong khi “Niết bàn” là tâm Thánh thuộc trạng thái tuyệt đối, luôn bình lặng, không xao động, không móng lên niệm tưởng thế tục”. Còn nữa, ĐĐTTX còn lộng ngôn cho rằng tu trong nhà vệ sinh là công đức nhất!, thử hỏi ĐĐTTX vệ sinh là hoạt động bình thường của con người liên quan gì tới tu tập giải thoát mà Ông đề cao như vậy?…

  Kính bạch Thầy!

  Con tin luật tắc Nhân – Quả không bao giờ sai chạy!, những kẻ như Đại đức Thích Thiện Xuân đã gieo Nhân xấu ác (phạm vào tội phỉ báng kinh điển, phỉ báng Đức Phật, gieo rắc tà kiến), nhất định phải lãnh nhận Quả báo tương ưng!.

  Con nguyện cầu Thầy Cô luôn mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Đệ Mật Tấn Lực cảm ơn huynh Mật Phê Rô đã viết bài lợi lạc. đệ cầu nguyện huynh tinh tấn thực hành pháp, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 19. Mật Thuận Tâm says:
  Mô Phật

  Mật Thuận Tâm hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của Mật Phê Rô với đại đức Thích Thiện Xuân thấy rằng đại đức giảng bài mà dùng những câu nói không phù hợp với người tu hành, từ đạo phong đến đạo hạnh, không một câu trích dẫn luận chứng luận cứ nhà Phật dù là nhỏ nhất, trái lại gieo cái suy nghĩ tà kiến cho hàng ngàn người, thậm chí còn gây nhân phỉ báng. Mong rằng đại đức có thể thức tỉnh quán xét lại.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh

  Cầu nguyện huynh Mật Phê Rô thành tựu, hanh thông thế sự

  Om mani padme hum

 20. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ! Con hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Phê Rô đã tác pháp chiếu quang đại đức Thích Thiện Xuân.

  Bằng những luận cứ, luận chứng rõ ràng theo giáo pháp Phật đà, huynh Mật Phê Rô đã chỉ ra những sai lầm nghiêm trọng của đại đức Thích Thiện Xuân. Không thể chấp nhận được khi đại đức Thích Thiện Xuân lại cho rằng cạo trọc đầu là nghề của mình, hay “niết bàn nó nằm ngay trong cơn đau”. Đức Phật đã dạy “trí tuệ là đạo nghiệp” chứ không phải cạo trọc đầu là đạo nghiệp. Qua bài viết của huynh Mật Phê Rô cho thấy những lời lẽ của đại đức Thích Thiện Xuân hoàn toàn sai lệch quỹ đạo Chánh pháp, chỉ hoàn toàn nói theo tâm ý của mình.

  Cảm ơn huynh Mật Phê Rô đã viết bài.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

   

   

 21. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 22. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 23. Mật Khả Tuệ says:
  Mô Phật!

  Mật Khả Tuệ hoan hỷ thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Phê Rô đến đại đức Thích Thiện Xuân.

  Thật sự, Mật Khả Tuệ không thể nghe nổi cả giọng điệu lẫn nội dung bài giảng của đại đức Thích Thiện Xuân. Giọng điệu thì the thé khó nghe, giống như những bà buôn dưa lê ngoài chợ. Trong suốt bài giảng, đại đức chỉ phát ngôn theo tâm ý và kinh nghiệm bản thân chứ không hề dựa theo kinh sách nhà Phật. Đại đức cho rằng tu là phải cạo đầu, mà cạo đầu lại là cái nghề của đại đức. Điều này chẳng khác nào đại đức chỉ xem trọng hình tướng bên ngoài, đánh giá đạo hạnh người tu qua cái đầu trọc. Lại nữa, đại đức còn nghe chư tổ nói “đau chính là trạng thái chứng đắc, càng đau chừng nào chứng đắc luôn chừng ấy”. Mật Khả Tuệ cũng khô lời với đại đức khi ông ấy cho rằng đi vệ sinh là lúc tích tập công đức nhiều nhất. Mang danh là đại đức nhưng ông ấy chỉ tự ý lập ngôn, phỉ báng Phật pháp bằng những lời lẽ thô thiển, khiếm nhã, khiến cho chúng sanh có cái nhìn không tốt về đạo Phật.

  Cầu nguyện đại đức sớm nhận ra và kịp thời quán xét lỗi lầm để tránh gieo nhân tà kiến đến chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

   

 24. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy

  Con rất hoan hỷ và tán thán bài đối luận của huynh Mật Phê Rô ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 25. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của Mật Rê Rô, dành cho Đại đức Thích Thiện Xuân qua bài này Mật thúy mới biết rằng ở chùa của Đại đức Thích Thiện Xuân lại có nghề cạo đầu nhanh trong vòng một phúc ba mươi dây là xong tôi mong rằng những gì mà Mật Gia Sông Nguyễn đã tác pháp chiếu quang dành cho Đại đức thì mong rằng Đại đức hoan hỉ đón nhận và gở bỏ vi deo để không deo nhân tà kiến cho chúng sanh khác . Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 26. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi.

  Con rất hoan hỷ về bài tác pháp chiếu quang của đạo hữu Mật Phê Rô, đã phân tích và luận giải rõ ràng những lời luận cứ sai lầm của Đại đức Thích Thiện Xuân. Nghe qua bài giảng của Đại đức, con cảm thấy nực cười, làm gì có chuyện Phật tử đi tu phải cạo trọc đầu, đi vệ sinh mới tích tập nhiều công đức, rồi thì càng đau càng chứng đắc.Toàn những lời luận ngôn tào lao, nhảm nhí, vậy mà chúng sanh vẫn mê muội, không biết được đâu là tà, đâu là chánh.

  Con cảm ơn đạo hữu Mật Phê Rô đã viết lên bài luận giải này, cầu mong cho bá tánh thấu hiểu sâu sắc hơn về quỹ đạo Phật pháp để cho mình khỏi phải lầm đường lạc bước trên con đường tìm đến giải thoát.

  Con cầu cho các đạo hữu của Mật gia luôn hanh thông và đạt được thành tựu như ý nguyện.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn vĩnh hằng vì lợi lạc của chúng sanh.

  0MMANIPADMEHUM.

 27. Mật Chi says:
  Mô Phật

  Mật Chi hoan hỷ với thiện hạnh của Mật Phê Rô đã tác pháp chiếu quang cho bài giảng sai lệch quỹ đạo chánh pháp  của đại đức Thích Thiện Xuân khi cho rằng người tu là phải cạo đầu, chỉ chú trọng hình thức bề ngoài, trái với lời dạy của Đức Phật là lấy trí tuệ làm đầu ,đại đức còn tự tin vào tâm ý mình cho rằng ngồi thiền càng đau là trạng thái chứng đắc thật là một sự phi lý.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Om mani pedme hum

 28. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài đối luận của huynh Mật Phê Rô ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua tịnh hoá hiện tại.

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status