Jul 1, 2019

Posted by in Giáo điển | 11 Comments

MẬT TẤN GIÁC ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ

Kính gửi Thượng tọa Thích Nhật Từ! Tôi là Mật Tấn Giác, một Phật tử tại Hà Nội. Tôi mới được nghe bài giảng của Thượng tọa “Vấn đáp: Trì tụng Thần chú có tác dụng như thế nào?| Thích Nhật Từ” mới được đăng tải ngày 5/6/2019 trên trang youtube Đạo Phật Ngày nay theo đường dẫn https://www.youtube.com/watch?v=5pnGi-Qb0Po. Tôi có nhiều điểm không đồng tình với những luận điểm của thượng tọa Thích Nhật Từ trong bài giảng này. Khi một Phật tử hỏi về trì tụng chú Đại bi ở nhiều chùa có thể được coi là mê tín dị đoan không, thì Thượng tọa đã trả lời có thể hiểu theo hai nghĩa: Một là, thần chú là phương tiện dẫn dụ để giúp cho nhiều người đến chùa tu học Phật hoặc là tu học Phật tại nhà do năng lực của thần chú nên gắn kết người tuĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status