Dec 19, 2019

Posted by in Giáo điển | 95 Comments

MỘT BÀI THƠ NGUYỆN CẦU TỪ MỘT BÁC SĨ ẤN ĐỘ 81 TUỔI

Bài cầu nguyện viết tay của Tantra Nirvadeva Tôi ngạc nhiên trong hoan hỷ khi đạo hữu Tantra Nirvadeva, vị bác sĩ 81 tuổi CH Lakshminarayan đã từng thăm khám cho hơn 5,000 lạt ma tại Ấn Độ và gặp gỡ rất nhiều tăng sĩ gửi tôi một bài cầu nguyện viết tay. Nhìn dòng chữ của đạo hữu tuổi đã ở độ chín của những trải nghiệm cả đời lẫn đạo, niềm xúc động trào dâng làm tôi cay cay sóng mũi. O ! , Holy Guru, Thinley Nguyen Thanks ji ! Praiseworthy your Buddha Vihara, Song NguyenTantra House Beauty of Nature! Encapsulated with greenery of Orchard ! An abode of peace! and a beacon light for Liberation ! Glittering illumination of Vimalakirthi’s Room and surroundings vanishing the darkness of ignorance show the path to Enlightenment ! Man’s material gain feels shy here before the abundant Spiritual wealth !Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status