Dec 18, 2012

Posted by in Giáo điển | 69 Comments

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 6. Một Đời Người Một Câu Thần Chú

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 6. Một Đời Người Một Câu Thần Chú         Đời người ngắn ngủi, bất quá chỉ được 100 năm, trong đó thời gian dành cho ăn ngủ, công việc, giải trí chiếm hết 80%. Thời gian thực sự đến với thực hành giáo pháp, dù bất kỳ tôn giáo nào, cũng thật hiếm có. Đó là chưa kể bản tính giải đải, tập quán ương ngạnh, và niệm tưởng bất chánh khiến chúng sanh cứ mãi lang thang trong vực sâu tăm tối của tam đồ ác khổ. Đức Quán Thế Âm dõi mắt xót thương muôn loài nên Ngài bi mẫn chỉ ra một mô thức siêu diệu, giúp chúng sanh vượt cõi luân hồi vào tịnh độ: “Thiền quán về thánh tướng của Ta, trì tụng tâm chú của Ta, và cử hành nghi lễ chay tịnh vì Ta. Những ai nỗ lực thực hành như thế, mặc dù họ từng phạm một trong


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status