Jan 11, 2013

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 48 Comments

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 8. Tự Quyết Định Vận Mệnh Tâm Linh

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 8. Tự Quyết Định Vận Mệnh Tâm Linh            Người Phật tử tại gia cần giữ 5 giới đức để sau khi chết thác sanh vào cõi Người (không sát sanh, trộm cắp, nói dối hại người, tà dâm, rượu chè say sưa), giữ được 10 giới đức mới được tái sanh vào cõi Trời (không sát sanh, tà dâm, trộm cắp; không nói dối hại người, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác, nói lời hai lưỡi; không tham lam quá mức, không sân hận quá mức, không si mê quá mức). Chúng ta nên hiểu không làm những điều cấm có nghĩa là đi đôi với làm những điều lành. Đây là một quá trình tự thân phấn đấu lâu dài, mới có thể khiến cho những điều cấm trở thành hoạt động tự nhiên của thân, ngữ, tâm. Trên thực tế thực khó làm được. Thí dụ như ai đó

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status