Dec 18, 2012

Posted by in Giáo điển | 94 Comments

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 4. Chỉ Một Thần Chú MANI Là Đủ

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 4. Chỉ Một Thần Chú MANI Là Đủ         Ngày nay, hầu như những người theo đạo Phật đều nghe đến thuật ngữ “thần chú”. Mỗi vị Phật và đại Bồ tát đều lưu xuất thần chú riêng tùy theo nguyện lực của mình. Trong nhiều thần chú người ta thường nghe nhắc đến là thần chú “OM MANI PADME HUM”. Đây gọi là thần chú “lục tự đại minh” hay gọi nôm na  thần chú 6 âm, thần chú 6 chữ, và cách gọi đúng thuật ngữ Phật học nhất là thần chú Mani… Người Tây Tạng đọc là “Ommani peme hung”. Ở nước ta, người Phật tử thường đọc theo âm Hán-nôm là “Án ma ni bát di hồng”. Cho dù mỗi dân tộc có cách đọc khác nhau, nhưng ai nấy đều biết đó là thần chú của Quán Thế Âm Bồ tát. Có lẽ quen thuộc nhất với câu thần chú


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status