Aug 31, 2013

Posted by in Ứng dụng thực hành | 44 Comments

MỘT GÓC NHÌN VỀ HÓA GIẢI KHÓ KHĂN

MỘT GÓC NHÌN VỀ HÓA GIẢI KHÓ KHĂN Kính bạch THẦY, Chúng con rất vui mừng đọc được bài viết “Thư gửi các trò số 31” của Thầy, và thật hoan hỉ với những biểu hiện hóa giải từ Mật gia trung tâm và các nơi khác sau khi thực hành pháp sự. Đối với gia đình chúng con, nếu nhận biết “hóa giải” theo cách dễ thấy dễ nhận một cách rõ ràng thì con cũng chẳng có gì để kể. Tuy nhiên, như Thầy viết: “Sau ngày đó các trò hóa giải được gì có lẽ mỗi trò tự biết, nhưng phải hiểu rằng ngay một bữa cơm ngon thôi, cũng là một hóa giải đầy ơn phước, chứ đừng cho rằng chỉ có “trúng mánh” thương vụ như những Phật tử truyền thống đã quan niệm sai lệch như thế! Nếu trong từng niềm vui nhỏ trong đời thường, các trò cảm nhận được hồng


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status