Aug 31, 2018

Posted by in Giáo điển | 20 Comments

THÊM MỘT GÓC NHÌN VỀ TRÍ HUỆ TÁNH KHÔNG (ĐÁO BỈ NGẠN)

Kính bạch Thầy! Con đã nghe bài giảng “Tâm kinh Bát nhã theo quan kiến Tánh không”. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ của vị Thầy và thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài Pháp quý báu như vậy. Con cũng đã nghiên cứu một số Pháp liệu về Tánh không, tuy nhiên với căn cơ còn chậm lụt, những bài viết quá “hàn lâm” khiến con cảm thấy Tánh không là một phạm trù quá trừu tượng, quá cao siêu, quá xa vời mà dù có cố gắng thế nào, con cũng không thể hình dung rõ ràng về khái niệm này, chưa nói đến quán chiếu thực nghĩa. Sau khi được nghe bài giảng của Thầy, con cảm thấy vô cùng hoan hỷ và ơn phước, con hiểu rằng nương theo trí huệ và phương pháp sư phạm của


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status