Mar 2, 2019

Posted by in Giáo điển | 188 Comments

Một ít quán niệm về Chánh tư duy (Bài mở đặc biệt)

Một ít quán niệm về Chánh tư duy (Bài mở đặc biệt)

Tư duy là hoạt động trí óc của con người, không có ở loài vật. Tư duy có nghĩa là suy nghĩ, suy ngẫm. Song, khi nói về Chánh tư duy thì đây là cụm từ chỉ có trong thuật ngữ nhà Phật. Chánh tư duy được nổi tiếng khắp bầu trời ngoại đạo vì nó được biết đến như là một hoạt động trong hệ thống giáo pháp Bát Chánh đạo của Phật đà. Bát Chánh đạo gồm có Chánh kiến (thấy biết chân chánh), Chánh ngữ (lời nói chân chánh), Chánh nghiệp (việc làm chân chánh), Chánh mạng (mưu sinh chân chánh), Chánh tư duy (suy nghĩ chân chánh), Chánh tinh tấn (tinh tấn chân chánh), Chánh niệm (niệm tưởng chân chánh), Chánh định (định lực chân chánh).
Đức Phật khi còn là đạo sĩ Gautama, trải qua sáu năm tọa thiền tinh tấn vô song dưới cội cây bồ đề, nhưng không thành tựu đạo nghiệp. Thực hành khổ hạnh, ăn mỗi ngày một ít mè, thân thể Ngài chỉ còn da bọc xương. Ngài bước đến dòng sông tắm gội nhưng không đủ sức, ngã quỵ trên bờ cát. Mục nữ Sojata đi ngang qua thấy, liền dâng lên Ngài tô cháo sữa dê. Dùng xong bát cháo, Ngài cảm thấy khỏe khoắn bội phần, thong dong xuống tắm gội ở dòng sông Ni liên thuyền. Sau đó, Ngài nhận ra rằng khổ hạnh ép xác không phải là phương pháp đúng, phóng dật buông lung lại càng sai. Hành giả tu đạo phải giữ thái độ trung dung về mọi mặt. Nhờ suy nghĩ như vậy Ngài tiếp tục ngồi dưới gốc bồ đề với một tư duy mới. Trải qua 49 ngày đấu tranh với nội tâm, ngoại cảnh, Ngài đắc đạo khi sao Mai chênh chếch cuối trời lúc bình minh. Từ đó Ngài trở thành Đức Phật, có nghĩa là người thức tỉnh luôn luôn. Đây là cội nguồn xuất phát của Chánh tư duy.
Chánh tư duy chỉ có trong quỹ đạo giáo pháp của đạo Phật vì liên quan đến phạm trù Nhân duyên, và quan kiến giải thoát của Phật giáo là Tứ diệu đế (đâu là khổ, nguyên nhân khổ, phương thức diệt khổ, cảnh giới thoát khổ). Cơ chế vận hành của Chánh tư duy dựa trên nền tảng Chánh kiến. Một người có được Chánh kiến (thấy biết chân chánh), nhưng chưa chắc đã có được Chánh tư duy bởi vì bản thân họ thiếu tuệ quán, tức là quán xét sự vật, hiện tượng đi thẳng vào bản chất Bồ đề tâm. Chẳng hạn như một cư sĩ tại gia đang tuân thủ giới cấm vọng ngữ (nói dối hại người) của nhà Phật. Nhưng đặt trường hợp vị ấy gặp một kẻ hung bạo đang tìm kiếm nạn nhân để sát hại. Nếu mình thấy nạn nhân đó đang núp ở một bụi cây hay góc vườn kia khi kẻ thủ ác hỏi chỗ núp mà mình thực thà trả lời để giữ được giới cấm vọng ngữ, thì vô tình tiếp tay cho kẻ kia gây tội ác. Hơn bao giờ hết, lúc này cần phải có Chánh tư duy để hành xử trên tinh thần từ bi của nhà Phật. Điều này có nghĩa là mình nói dối là nạn nhân ở chỗ khác, hoặc mình không thấy gì cả. Khi chế tác giới luật, Đức Phật cũng đề ra 4 cơ chế vận hành: Giá, Khai, Trì, Phạm (đóng, mở, giữ, phạm). Đó là để cho người Phật tử (tại gia hay xuất gia) tùy theo trường hợp mà hành xử. Ngay trong đạo đức thế gian cũng có hai khái niệm: Đạo đức tiêu chuẩn và Đạo đức ứng dụng, huống gì là đạo hạnh thế gian! Vị bác sĩ phẫu thuật có thể nói dối bệnh nhân vì mục đích động viên, an ủi. Điều đó không phạm vào đức hạnh của người cha hay mẹ. Người lính trên trận chiến bảo vệ đất nước, hành động giết giặc không được coi là sát nhân, mà đây là biểu hiện của sự yêu nước. Do dó, Chánh tư duy đóng vai trò quan trọng vô cùng trong toàn hệ thống Bát Chánh đạo.
Trên quan kiến Phật giáo, Chánh tư duy làm nền tảng cho Chánh tinh tấn, đưa đến thành tựu đạo nghiệp. Đây là mũi nhọn hiệu quả của Chánh tư duy! Cùng thời Đức Phật, 96 ngoại đạo tham thiền miên mật, tinh tấn không ngừng nhưng không thể chấm dứt vòng luân hồi sanh tử. Có đạo chứng được tứ thiền thác sanh vào cõi Sắc giới, có đạo cao siêu hơn chứng được tứ không, thác sanh lên cõi Vô sắc giới. Song, họ vẫn còn nằm trong luân hồi, có nghĩa là vẫn bị trôi lăn theo bánh xe sống chết. Khi tu hành đến mức được an lạc, trong sáng và vô niệm, ngoại đạo thường thỏa mãn ở trình độ này, đắm mình vào hoan lạc vô vi như loài gấu ngủ đông. Rốt cuộc gặp phải vô thường, họ đành mạng chung mà rơi xuống cõi thấp. Chỉ có cõi Niết bàn mới thoát khỏi sanh tử luân hồi, nhưng ngoại đạo không chạm tới mép cửa đó. Điều này có nghĩa là họ không đào sâu suy nghĩ về Tứ diệu đế, Vô thường, Vô ngã, Nhân duyên, hay nói một cách khác là họ thiếu Chánh tư duy.
Chánh tư duy đi theo diễn trình chánh pháp là Văn, Tư, Tu. Bởi vậy, người học Phật, tu Phật nên hiểu rằng Văn tức là nghe pháp, đọc kinh sách đạo Phật; Tư tức là suy ngẫm, đào sâu ý nghĩa, mục đích của vấn đề; Tu tức là bắt đầu thực hành theo hướng dẫn của tư duy trước đó. Trong quy trình học Phật, tu Phật, yếu tố Tư là quan trọng nhất vì không có suy nghĩ đúng thì không có hoạt động đúng. Tư ở đây chúng ta hiểu là Chánh tư duy, có nghĩa là hoạt động của trí tuệ. Có trí tuệ mới trở thành Phật, bởi vậy Phật dạy “Hãy lấy trí tuệ làm sự nghiệp của con người” (Kinh Bát Đi Nhân Giác). Thánh tăng Thogme Zangpo từng khẳng định: “Có năm Ba-la-mật (tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định) mà thiếu Trí huệ Ba-la-mật thì không thể dẫn tới đạo quả. Bởi vậy, hãy kết hợp các phương tiện thiện xảo cùng với trí huệ để khỏi lạc vào ba cõi…” (Ba mươi by Pháp hành B tát đo). Trong một lần thuyết pháp ở Trung tâm Thiền học San Francisco (Hoa Kỳ) vào năm 1990, Đại sư Jampal Tenzin nhấn mạnh rằng trên con đường tu Phật của bất kỳ ai, dù được hoàn thiện năm Ba-la-mật đầu nhưng thiếu Trí huệ Ba-la-mật, cũng coi như là bị “mù lòa” trên con đường giải thoát. Như thế mới biết, Chánh tư duy là nền tảng của Trí huệ thực sự quan trọng đối với người tu.
Hiểu rõ tầm quan trọng của Chánh tư duy như vậy, người con Phật chúng ta phải ứng dụng như thế nào? Chánh tư duy phải luôn được coi là tấm gương chiếu rọi những giai đoạn tu tập của chúng ta trên bước đường giải thoát. Nếu thiếu Chánh tư duy chúng ta sẽ dễ giải đãi, phóng dật, nghiêm trọng nhất là lạc hướng bởi vì không có gì để soi chiếu mà nhận rõ nỗ lực tâm linh của mình như thế nào? Chánh tư duy đó theo cách nói của Thiền tông gọi là “hồi quan tự kỷ”, tức là “soi rọi ánh sáng vào bên trong”, nghĩa là xem xét lại bản thân mình. Nói theo văn phong Mật giáo, Chánh tư duy tức là “quán xét lỗi lầm”. Người quán xét lỗi lầm thường có được bệ phóng tốt, vươn xa và bay cao tới chân trời bao la của đạo pháp, mà người ở dưới này không thể nghĩ tưởng được. VÌ vậy mà Thánh tăng Thogme Zangpo khẳng định: “Nếu không chịu tự quán xét lỗi lầm, tức là ta chỉ mang danh là hành giả mà không có thực hành. Bởi vậy, hãy luôn luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình. Đó là Pháp hành Bồ tát đạo”. Một khi quán xét lỗi lầm trở thành công việc thường nhật của mình, hành giả sẽ có được hai gia tài lớn trong “thất thánh tài”: Tàm, Quý (có nghĩa là tự xấu hổ với mình và biết xấu hổ với người). Đức Phật khi còn là Đạo sĩ Gautama, học đạo với Đạo sư Uất-đầu-lâm-phất, nhờ vào Chánh tư duy tức là quán xét lỗi lần, Ngài cảm nhận rằng mức thiền chứng của thầy mình vẫn chưa rốt ráo. Ngài hỏi vị Đạo sư khả kính này, thì ông ta cũng nghĩ vậy, nhưng không biết cách nào để đạt đến cảnh giới rốt ráo. Thế là Đạo sĩ Gautama từ giã thầy ra đi để tiếp tục tìm ra chân lý giải thoát. Cuối cùng, nhờ Chánh tư duy mà sau 49 ngày đêm dưới gốc cây bồ đề, Ngài viên thành quả đạo, trở thành Đức Phật.
Tướng trạng của Chánh tư duy như thế nào? Đương nhiên là cần học Phật, tu Phật theo quy trình tuần tự Văn, Tư, Tu. Trước tiên cần học giáo lý nhà Phật, sau đó thực hành giáo pháp của Phật. Điều này có nghĩa là tư duy, nghiên cứu giáo điển, giáo pháp Phật-đà để chọn ra một tông phái, một pháp môn thích hợp với căn cơ. Tiếc rằng, Phật tử chúng ta hiện nay ít ai chịu đọc hiểu nên chỉ theo Phật vì truyền thống mà Pháp vương Gyalwang Drukpa gọi là Phật tử thế tục, còn loại kia – Phật tử chân chính… Vấn đề còn lại là tùy vào duyên đã tạo của mình trong nhiều kiếp trước mà nay người theo đạo Phật gặp được vị thầy khai đạo tốt, còn gọi là minh sư, thiện tri thức, hoặc vị thầy xấu gọi là tà sư. Kinh điển xác quyết rằng gặp được minh sư là yếu tố quan trọng bậc nhất của sự tu học. Đại sĩ Liên Hoa Sanh khẳng định nếu theo học một vị thầy tốt chẳng khác nào tìm được viên ngọc như ý; tất cả những điều bạn cần và muốn đều được thành tựu (trích trong luận điển Giáo lý Dakini). Nếu gặp phải tà sư thì kết quả ngược lại. Không phải ngẫu nhiên trong những pháp hội khác nhau, Đức Phật thường khuyên Phật tử nên tránh xa thầy tà, bạn ác. Trong kinh Niết bàn, Phật khuyến cáo gặp phải tà sư là gặp phải nguy cơ đọa lạc ở địa ngục. Muốn biết thế nào là vị thầy chân chánh hay một tà sư, thì cần phải đọc kinh sách. Rốt lại người con Phật trải qua quy trình Văn, Tư, Tu, phải cần đến Chánh tư duy.
Tuy nhiên, Chánh tư duy thực sự có giá trị đích thực khi được người Phật tử quán chiếu rồi áp dụng vào đời sống thường nhật để làm tốt đạo, đẹp đời. Trong khía cạnh xã hội, gia đình, đạo đức cũng cần Chánh tư duy. Bởi lẽ, một khi không suy nghĩ đúng hướng thì hành động thực hiện bị lệch hướng, đương nhiên là kết quả không thể có. Đây là tinh túy giáo pháp mà Pháp vương Gyalwang Drukpa thứ XII khẳng định khi nêu lên quan kiến của mình trong một lần khai thị cho đồ chúng: “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp”. Trong kinh Bn sanh kể về tiền thân Đức Phật, có lần là vị thuyền trưởng Áo đen, phát hiện tên cướp định giết hại 500 vị thương nhân, vốn là 500 vị A-la-hán tương lai. Thuyền trưởng là người con Phật, giữ giới cấm sát sanh, nhưng vì thương tên cướp sẽ bị đọa địa ngục Vô gián mà ra tay giết chết tên cướp để cứu người, dù biết rằng hành vi ấy sẽ gây nhân rơi vào cõi thấp. Song, nhờ Chánh tư duy như vậy mà sau khi hậu quả xảy ra, vị thuyền trưởng ấy không những không gánh chịu nghiệp quả mà còn tăng công đức hàng trăm lần.
Thời Đức Phật tại thế, có lần người thợ săn hỏi Phật: “Có thấy con nai vừa chạy qua đi hướng nào chăng?” Phật có thấy nhưng Ngài từ tốn đứng lên và trả lời: “Từ lúc đứng lên, Ta không thấy con nai nào chạy qua đây!”. Lần đó, Đức Phật đã khéo léo sử dụng Chánh tư duy khiến lời nói của Ngài vừa không sai sự thật vừa góp phần cứu được chú nai con. Chuyện nhà thiền Nhật Bản có kể lại một vị thiền sư quản chứng ở một tự viện nổi tiếng phạm giới tà dâm với một cô kỹ nữ, nhưng được chúng Tăng quý trọng, đồng thanh kiến nghị vị trụ trì không trục xuất vị quản chúng này vì Ngài làm thế để cứu giúp mẹ của cô kỹ nữ kia, thoát khỏi bàn tay tử thần. Bởi lẽ, có kẻ xấu yêu cầu cô ta phá giới vị sư mới được mượn tiền chữa bệnh cho mẹ cô đang ở tình trạng nguy kịch.
Chánh tư duy là nền tảng của trí tuệ mà trí tuệ mới chính là sự nghiệp cao cả nhất của con người. Phật tử chúng ta dù tại gia hay xuất gia đều phải biết thế nào là Chánh tư duy để tạo hạnh phúc trong đời sống thế tục, thăng hoa trong đời sống tâm linh. Nhờ đó chúng ta mới được Chánh tinh tấn, một khi luôn giữ được Chánh tinh tấn thì sẽ nhanh chóng viên thành quả đạo.
 Nguyên Thành
Văn hóa Phật giáo (VHPG) s 158 – 08/2012
 1. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch thầy,
  Hôm nay con tìm lại các bài trên website chanhtuduy, thấy bài viết này của Thầy, con thực thấy rất hoan hỉ

  “Nếu không chịu tự quán xét lỗi lầm, tức là ta chỉ mang danh là hành giả mà không có thực hành. Bởi vậy, hãy luôn luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình. Đó là Pháp hành Bồ tát đạo”.

  Trong cuộc sống thường nhật, việc quán xét lỗi lầm là vô cùng cần thiết, vì con người ta bản tính là kiêu ngạo, cái độc “mạn” trong tâm là rất khó tiêu trừ.

  Con nhớ như trong Kinh Dược Sư có câu “có kẻ đa văn, lại tăng thượng mạn, vì tăng thượng mạn che lấp tâm rồi, khen mình chê người, phỉ báng Chánh Pháp, làm bạn với ma, người ngu như thế, tự mình đi vào con đường tà kiến”

  Những kẻ được coi là có chút học hành lại càng dễ sinh tâm như vậy.
  Như thầy đã dạy trong 8 điểm gây chướng ngại có “ngũ độc (tham, sân, si, mạn, đố) bên trong”. Đấu tranh với chính bản thân luôn là cuộc đấu tranh cam go nhất.

  Vậy nay con xin cầu nguyện
  HỠI ĐẠI SĨ LIÊN HOA SANH, xin hướng tâm con về Phật Pháp!
  HỠI NHỮNG BẬC TOÀN GIÁC, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  HỠI VỊ THẦY TỪ BI, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Om ah hum.

  • Mây Trắng says:
   Con đã đọc và hiểu thêm nhiều điều con cảm ơn thầy ạ
 2. Mật Hạnh Giác says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ Bạch Thầy đã khai thị cho con về quan niệm Chánh Tư Duy, “Hãy lấy trí tuệ làm sự nghiệp của con người” Nhờ trí tuệ dẫn lối, ta mới tránh được vô minh và rơi vào Tà Đạo thấp kém. Con cảm thấy mình may mắn biết bao khi trong nhiều kiếp, con được gặp một Bậc Minh Sư chỉ đường dẫn lối, khai mở cho con về Chánh Tư Duy, về “Duy Tuệ Thị Nghiệp”. Con nguyện thực hành theo lời dạy của Thánh Tăng Atisha:
  “Muốn thọ Pháp Đạo sư gia trì

  Phải tìm một vị thầy Thánh Thiện,

  Dâng phẩm vật cúng dường, hầu hạ

  và đặc biệt phải tuân thủ để làm hài lòng vị ấy.”
  Nguyện cho sự trường thọ của Vị Thầy. Nguyện cho chúng sanh đều sớm tìm được đến với Bậc Minh Sư và thức ngộ Phật Tánh nhờ Chánh Tư Duy.
  Om Ah Hum.

 3. Mật Quốc Sanh. says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đảnh lễ tri ân Thầy đã khai thị cho con hiểu thêm về Chánh tư duy- suy nghĩ chân chánh. Qua bài giảng này, con hiểu được nguồn gốc của Chánh tư duy với tầm quan trọng vô cùng trong Bát chánh đạo, bởi lẽ Chánh tư duy dựa trên nền tảng Chánh kiến nhưng phải có sự quán xét sự vật, hiện tượng đi thẳng vào Bồ đề tâm. Đồng thời, Chánh tư duy lại là nền tảng của Chánh tinh tấn. Một người tu Phật đạt ở mức độ tinh tấn nào đó nhất định như chứng được tứ thiền, tứ không nếu đã thoả mãn trong hoan lạc mà không có Chánh tư duy cũng sẽ không thể được cực lạc, thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Chánh tư duy là sự Tư – nền tảng của Trí tuệ trong quá trình học Phật, tu Phật (Văn, Tư, Tu). Hiểu được tầm quan trọng của Chánh tư duy, người Phật tử chân chính nói chung và hành giả Mật tông nói riêng cần “quán xét lỗi lầm”, tích cực đọc nhiều kinh sách và ứng dụng vào thực tiễn vào cuộc sống theo quan kiến của ngài Pháp vương Gyalwang Drukpa thứ XII ” Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp”. Cuối cùng, yếu tố quan trọng nhất của sự tu học là gặp được vị minh sư theo kinh điển đã xác quyết. Nhờ ơn Bổn tôn gia hộ, con đã tìm được viên ngọc như ý- trở thành học trò của Thầy. Trên đây là ý hiểu của con với sự sùng kính đạo sư theo lời dạy của thánh tăng Mã Minh:
  “Đệ tử tầm cầu Thầy dạy đạo
  Thầy nhận đệ tử, Pháp truyền trao
  Cả hai phải có cách nhìn riêng
  Sao cho pháp Phật không bị tráo
  Thầy trò không vi phạm Mật giới”
  Con mong Thầy từ bi, giáo huấn cho con tịnh hoá lỗi lầm với những nhận thức chưa đúng quỹ đạo Chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 4. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Đúng là mỗi lần đọc lại bài viết của Thầy là mỗi lần con có một tầng hiểu mới.
  Chánh tư duy dựa trên nền tảng cho chánh kiến
  Chánh tư duy làm nền tảng cho trí tuệ(trí tuệ lại là đạo nghiệp của người tu)
  Chánh tư duy làm nền tảng cho chánh tinh tấn(một khi luôn giữ được chánh tinh tấn thì sẽ nhanh chóng viền thành quả đạo).
  Cầu nguyện chúng con ,chúng sanh luôn có được chánh tư duy.Om Ah Hum!
 5. Mật Từ says:
  Mô Phật,
  Thật là may mắn cho chúng con ngày ngày được vào trang mạng chanhtuduy.com đọc một kho tàng giáo pháp và giáo điển đồ sộ, từ đó suy ngẫm, tư duy và viết ra những suy nghĩ của mình chính là đang thực hành, tích lũy và phát triển “chánh tư duy”. Bằng việc không ngừng “luyện tập chánh tư duy”, kết quả của những lần tư duy đó ngấm dần vào tâm thức chúng con và giúp con giữ được mạch tư duy theo chánh pháp, từ đó không tách rời cuộc sống và pháp bởi luôn dùng chánh tư duy để quán xét mọi hành vi thân ngữ tâm. Vậy mà đã có lúc chúng con biếng nhác, lười tư duy, làm chậm lại con đường hướng tới sự giải thoát của mình. Con nhớ lời Thầy từng nói rằng:”Người nào tỉnh thức nhiều thì mới dễ tu thành Phật được”. Đó là lý do chúng con luôn phải trau dồi chánh tư duy, từ đó có được sự tỉnh thức và thành tựu chánh tinh tấn, là yếu tố quyết định để nhanh chóng viên thành đạo quả.
  Con cầu nguyện Thầy và Bổn Tôn gia hộ để chúng con luôn có ý thức trau dồi chánh tư duy, luôn ghi nhớ “lấy trí tuệ làm nghiệp” để không rơi vào cảnh “chết khát bên hồ nước mát” khi đã có nguồn chánh tư duy luôn sẵn sàng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều có được chánh tư duy và thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 6. Mật Bình says:
  Kính Bạch Thầy!
  Là một độc giả thường xuyên của trang Chanhtuduy.com. Nhưng từ trước đến nay con vẫn còn rất mơ hồ về ý nghĩa của ba từ (Chánh tư duy). Hôm nay con thực sự hoan hỷ khi đọc bài viết này của Thầy. Vẫn biết rằng để thấu đáo hơn chúng con cần phải có thời gian, và nghiền ngẫm nhiều hơn nữa. Nhưng điều quan trọng là chúng con hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của Chánh tư duy với người tu Phật, để ứng dụng vào quá trình tu tập của bản thân. Và tự hào rằng chúng con đã tìm được viên ngọc như ý cho cuộc đời của mình, đó là được gặp và thân cận với Thiện tri thức.
  Chúng con đảnh lễ tri ân Thầy đã ban Pháp nhũ. Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  OM Mani Padme Hum!
  • Nguyễn Thanh Sơn says:
   Con đã đọc bài này thật tuyệt vời thưa thầy con cảm ơn thầy về những chia sẻ tâm huyết của thầy ạ
 7. Diệu Viên Nguyên says:
  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy! Lại một lần nữa con được đọc thêm một bài Pháp nhũ vô cùng quý giá từ Thầy. Qua bài Pháp của Thầy, con có được cái nhìn đúng đắn và hiểu được tầm quan trọng lớn lao của “chánh tư duy” trong cuộc sống khi đã là người con Phật. Là một Phật tử, có trách nhiệm hoằng dương Giáo Pháp Phật Đà thì luôn cần phải có chánh tư duy khi quán xét mọi sự vật, hiện tượng, cùng với sự nghiên tầm giáo điển, để tránh hiểu sai lời Phật dạy, tránh làm cho người khác có suy nghĩ sai lầm về Phật Pháp. Vì như lời Đức Phật đã từng huấn thị “Tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta”.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được biết đến Phật Pháp và có được chánh tư duy.
  Cầu nguyện cho mọi chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  Om mani padme hum!
 8. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con cam ta an duc cua Thay da khai thi giang day cho chung con hieu duoc chanh tu duy.Chanh tu duy la nen tang quan trong cua tri tue.Tu chanh tu duy ma chung ta dieu chinh than ngu tam de thuc hanh dung chanh dao nham loi lac chung sanh.Chung con qua that co duoc duyen lanh gap duoc chan su,day tri tue va tu bi ,nen chung con duoc hieu biet chanh dao cua Phat Da.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum.
 9. Mat Hoàng Ánh says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc bài viết của Thầy ah
  Con cảm tạ ân đức của Thầy ah
  Om Mani Padmme Hum
 10. ngocanh says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỉ khi đọc xong bài pháp này,bây giờ con mới hiểu rõ thế nào là Chánh tư duy .Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con một kho tàng châu báu kiến thức Chanhtuduy.com,tùy từng căn cơ và khả năng của từng người mà thoải mái sử dụng.
  Con cầu nguyện Thầy ,Cô sức khỏe trường tồn vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh sớm gặp Chanhtuduy.com ,để được giác ngộ và sớm gặp Đấng Minh Sư thiện trí thức.
  OM MANI PADME HUM.
  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỉ khi đọc xong bài pháp này,bây giờ con mới hiểu rõ thế nào là Chánh tư duy .Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con một kho tàng châu báu kiến thức Chanhtuduy.com,tùy từng căn cơ và khả năng của từng người mà thoải mái sử dụng.
  Con cầu nguyện Thầy ,Cô sức khỏe trường tồn vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh sớm gặp Chanhtuduy.com ,để được giác ngộ và sớm gặp Đấng Minh Sư thiện trí thức.
  OM MANI PADME HUM.
  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỉ khi đọc xong bài pháp này,bây giờ con mới hiểu rõ thế nào là Chánh tư duy .Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con một kho tàng châu báu kiến thức Chanhtuduy.com,tùy từng căn cơ và khả năng của từng người mà thoải mái sử dụng.
  Con cầu nguyện Thầy ,Cô sức khỏe trường tồn vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh sớm gặp Chanhtuduy.com ,để được giác ngộ và sớm gặp Đấng Minh Sư thiện trí thức.
  OM MANI PADME HUM.
  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỉ khi đọc xong bài pháp này,bây giờ con mới hiểu rõ thế nào là Chánh tư duy .Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con một kho tàng châu báu kiến thức Chanhtuduy.com,tùy từng căn cơ và khả năng của từng người mà thoải mái sử dụng.
  Con cầu nguyện Thầy ,Cô sức khỏe trường tồn vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh sớm gặp Chanhtuduy.com ,để được giác ngộ và sớm gặp Đấng Minh Sư thiện trí thức.
  OM MANI PADME HUM.
  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỉ khi đọc xong bài pháp này,bây giờ con mới hiểu rõ thế nào là Chánh tư duy .Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con một kho tàng châu báu kiến thức Chanhtuduy.com,tùy từng căn cơ và khả năng của từng người mà thoải mái sử dụng.
  Con cầu nguyện Thầy ,Cô sức khỏe trường tồn vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh sớm gặp Chanhtuduy.com ,để được giác ngộ và sớm gặp Đấng Minh Sư thiện trí thức.
  OM MANI PADME HUM.
  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỉ khi đọc xong bài pháp này,bây giờ con mới hiểu rõ thế nào là Chánh tư duy .Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con một kho tàng châu báu kiến thức Chanhtuduy.com,tùy từng căn cơ và khả năng của từng người mà thoải mái sử dụng.
  Con cầu nguyện Thầy ,Cô sức khỏe trường tồn vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh sớm gặp Chanhtuduy.com ,để được giác ngộ và sớm gặp Đấng Minh Sư thiện trí thức.
  OM MANI PADME HUM.
 11. lệ tâm says:
  Kinh thua bach Thay!

  Con da dic xong bai nay roi a.
  Om mani pedme hum.

 12. nguyennga says:
  kinh bach thay !
  con da doc bai nay roi a
  um ma ni peme hum
 13. nguyenthianhtuyet says:
  Kinh thua thay !
  Con da doc bai nay roi a va hom nay suy ngam lai con thay hoan hi vo cung.
  • nguyenthanh says:

   Thế là tốt, hãy đọc và tiếp tục suy gẫm để ứng dụng chanh tư duy vào cuộc sống!

 14. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với bài viết về ” chánh tư duy” với các đề mục chi tiết như sau:
  1. Chánh tư duy chỉ có trong quỹ đạo giáo pháp của đạo Phật.
  2. Chánh tư duy là nền tảng của Trí huệ thực sự quan trọng đối với người tu.
  3. Chánh tư duy là một hoạt động trong hệ thống giáo pháp Bát Chánh đạo.
  4. Chánh tư duy để hành xử trên tinh thần từ bi của nhà Phật.
  5. Chánh tư duy làm nền tảng cho Chánh tinh tấn, đưa đến thành tựu đạo nghiệp.
  6. Chánh tư duy tức là “quán xét lỗi lầm”.
  7. Chánh tư duy thực sự có giá trị đích thực khi được người Phật tử quán chiếu rồi áp dụng vào đời sống thường nhật để làm tốt đạo, đẹp đời.

  Qua đó con thấy được ơn phước lớn lao khi theo được ” chánh tư duy” vừa giúp chúng con quán chiếu đời sống tốt đạo, đẹp đời, vừa biết tự quán chiếu xem xét lỗi lầm, văn, tư, tu , thất thánh tài, biết tàm quý…để mọi hành động của chúng con theo đúng chánh tư duy, theo chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô để chánh tư duy mãi vươn xa và bay cao tới chân trời bao la của đạo pháp.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum.
 15. Thưa thầy con đã độc bài nầy rồi ạ
 16. tuệ tâm says:
  Con xin tru ân thày, cảm tạ thầy bậc Guru khai đèn cho chúng sanh, con xin cảm tạ sạ soi sáng từ thầy.
 17. Nguyễn Hoàng Trường says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con rất hoan hỷ khi đọc xong bài viết này của Thầy. Bài viết này giúp con hiểu quán niệm về Chánh tư duy trong Bát chánh đạo, là nền tảng của trí tuệ, tinh thần từ bi của nhà Phật, quả thực rất quan trọng đối với người mới tu tập như con.
  Giờ đây con sẽ tự quán xét lại lỗi lầm của mình.
  Con cầu nguyện Thầy và các vị Đạo Huynh sức khỏe trường tồn.

  Om mani pedme hum.

 18. Mật Ngộ Tánh says:
  Thầy kính mến,

  Câu chuyện về chánh tư duy của thầy thật sâu sắc. Tu đạo phải giữ thái độ trung dung, phân biệt rõ ràng, minh mẫn những chuyện đúng sai hay nói cách khác có tư duy, quan điểm đúng trước khi hành động, và sẵn sàng gạt bỏ những quan điểm, chính kiến sai lầm trước đó. Những ai làm được những điều như vậy, chính là làm theo lời Phật dạy.

  Câu chuyện cho thấy Đức Phật cũng đã tầm sư học đạo, kế thừa đạo học của các bậc tiền bối, mất nhiều tâm lực, trí tuệ mới tìm được, hiểu được chân lý, thành được chính quả. Đúng là không ai sinh ra đã giác ngộ, để thành chính quả dù thông minh đến mấy cũng phải mất nhiều công sức.

  Để có chánh tư duy phải đi theo con đường Văn, Tư, Tu là rất đúng. Con hoan hỉ, tâm đắc, đọc đi đọc lại bài viết có ý nghĩa này của thầy. Con cảm tạ thầy.

  OM MANI PADME HUM.

 19. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Một ít quán niệm về Chánh tư duy”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều có duyên lành hạnh ngộ và thân cận bậc Tuệ Tri Thức, ngõ hầu có được chánh tư duy để an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Lê Dung says:
  Kính bạch Thầy,
  con cảm tạ ân đức của Thầy từ bi đã khai thị cho con về Chánh tư duy, vấn đề cốt lõi trong tư tưởng của Đạo Phật. Con được hiểu Chánh tư duy dựa trên nền tảng của Chánh kiến, có Chánh tư duy mới có được Chánh tinh tấn. Chánh tư duy diễn ra theo tiến trình Văn-Tư-Tu, đọc – suy ngẫm để hiểu- thực hành. Đến đây con nhận ra vì sao lại khẳng định Đạo Phật là một khoa học biện chứng tâm linh. Con nguyện cho chúng sanh luôn có được Chánh tư duy để Chánh tinh tấn, trong mỗi phút giây đều luôn quán xét bản thân để chóng viên thành quả đạo.
 21. Nguyễn Ngọc Sơn says:
  Con đã đọc bài viết “Một ít quán niệm về Chánh tư duy”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
 22. Mật Chánh Tín (Nguyễn Văn Nguyện) says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đọc xong bài viết của thầy, lòng con thật hoan hỉ vì được thầy khai thị cho chúng con.
  Con xin cảm tạ công đức của Thầy
  Om Mani Padme Hum.
 23. Cao Cẩm Hồng says:
  Kính Bạch Thầy. Con đã đọc bài Nầy rồi ạ.
 24. Phạm Hoàng Huy says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này.
  Đọc đúng sẽ dẫn tới suy nghĩ đúng; suy nghĩ đúng thì dẫn tới việc làm đúng.
 25. Anh Tuấn says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con tự quán xét những lỗi lầm của mình và cầu mong được tu tập như bát chánh đạo mà Đức Phật đã nói , con cảm ơn thầy đã khai thị cho con ạ

  Om mani padme hum

 26. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài một ít quán niệm về chánh tư duy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã luận giải chi tiết, cụ thể về tầm quan trong của chánh tư duy đối với người tu học giáo lý Phật đà.
  Theo con hiểu chánh tư duy là áp dụng những điều đức Phật đã dạy vào cuộc sống thực tại theo đúng quỹ đạo chánh pháp nhằm có sự an lạc đời này, cực lạc đời sau. Nếu có chánh kiến, chánh niệm mà thiếu đi chánh tư duy thì người tu học Phật rất dễ biến mình thành con vẹt chỉ biết đọc tụng, học thuộc kinh điển. Họ không thể tự quán xét lỗi lầm và điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp, thực hành các tu pháp phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của bản thân, biết cách xả ly thế sự đúng pháp, tích tập ông đức để giải quyết được những khó khăn trong thế sự cũng như tiến tu trên đạo lộ giải thoát. Trong tác phẩm “Tinh Tấn Siêu Việt – Thực Hành Của Một Bồ Tát” ngài Dilgo Khyentse Rinpoche đã viết: “Người ta làm việc với nỗ lực to lớn cả ngày lẫn đêm để hoàn thành những điều chỉ nhắm đến sự tiện nghi, danh tiếng, và quyền lực của riêng họ – nói cách khác, đó là những điều mà về lâu về dài thì hoàn toàn vô nghĩa. Tuy nhiên, trong những gian khó mà bạn có thể phải trải qua vì Giáo Pháp, sẽ chẳng gian khó nào mà không có ý nghĩa. Những hoàn cảnh khó khăn bạn trải nghiệm sẽ giúp bạn tịnh hóa những tiêu cực được tích tập trong nhiều đời quá khứ và thu thập công đức như một sự dự phòng cho những đời sau…”
  Ngoài ra, khi có chánh tu duy, Phật tử biết cách thực hành pháp để làm lời mình, lợi người; phát bồ đề tâm vì sự giác ngộ của bản thân và sự giải thoát khổ đau của tất cả chúng sanh hữu tình; do vậy, Bồ đề tâm là cốt lõi của đại thừa. Đọc lời dạy của Đức Lama Zopa Rinpoche, ai cũng có thể hiểu được: “Nếu bạn bước đi với BỒ ĐỀ TÂM, mỗi bước chân trở thành nguyên nhân của hạnh phúc tối thượng, sự Giác ngộ vô song cho tất cả chúng sinh. Hãy bước đi với sự tỉnh giác mạnh mẽ rằng: “Mỗi chúng sinh, mỗi người, mỗi côn trùng, đều là nguồn mạch hạnh phúc của tôi trong quá khứ, hiện tại và tương lai.” Điều này được gọi là việc nhớ tưởng tới thiện tâm “rộng lớn” của chúng sinh.” Nhưng làm thế nào để có được pháp tu thực hành “mỗi bước đi với Bồ Đề Tâm, mỗi bước chân trở thành nguyên nhân hạnh phúc tối thượng, sự Giác ngộ vô song cho tất cả chúng sinh”, đó chính là chánh tư duy để cụ thể hóa những giáo lý Phật đà thành những pháp tu cụ thể, liên mang tính liên tục để đạt đến giác ngộ tối thượng như lời dạy của ngài Marpa trong bài ca chứng ngộ của mình gọi Dohas, ngài hát rằng: “Ngoài thời thiền, với 4 động tác đi, đứng, nằm, ngồi vẫn không gián đoạn trong 3 thời, như một dòng sông không ngừng lưu chảy mãi. Pháp tu này gọi là thanh trí, giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng, đó chính là thiền!”.
  Hơn nữa, nếu không có chánh tư duy, Phật tử sẽ không hiểu trọn vẹn thực nghĩ Bồ đề tâm là giúp chúng sanh thoát khỏi tà kiến và giải thoát khỏi lục đạo luân hồi, nên không thể hiểu “chỉ trích kim cương” chính là Bồ đề tâm của hành giả Mật thừa. Cũng như vậy, không có chánh tư duy, người con Phật không thể nào biết cách áp dụng nộ pháp hoặc hiền minh trong từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể để giúp đỡ chúng sanh lìa mê về giác.
  Với hành giả Mật tông, chánh tư duy trong việc thực hành pháp chính là thực hành tu pháp sùng kính vị Thầy theo đúng quỹ đạo chánh pháp bởi vì: “Tất cả chư Phật của quá khứ, hiện tại và tương lai đã thành tựu và sẽ thành tựu giác ngộ đều bằng cách nương dựa vào một vị Thầy Tâm Linh. Cái sâu xa nhất của mọi giáo lý, Đại Ấn và Đại Toàn Thiện, được chứng ngộ qua sùng mộ hơn là qua những tạo tác của tri thức.” (Đức Dilgo Khyentse Rinpoche)
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng về chánh tư duy với nhiều điều lợi lạc, giúp con học được nhiều điều quý báu.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tự hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 27. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:
  Kính bạch Thầy
  Con vô cùng hoan hỉ khi đọc được bài này của Thầy. Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con được biết
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh
  Om mani padme hum
 28. Lê Mai Dung says:
  Kính Bạch Thầy
  Thưa thầy con đã đọc bài này ạ. Con cảm ơn thầy đã khai thị cho chúng con được biết.
  Om Mani Pad Me Hum
 29. Mật Tấn Khải says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Thầy đã khai thị cho chúng con Bài giảng ” MỘT ÍT QUÁN NIỆM VỀ CHÁNH TƯ DUY” .g giúp chúng con hiểu hơn ,Chánh tư duy là là nền tảng của chí tuệ,từ bỏ mọi chấp trước. con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài giảng luận nhiều điều lợi lạc.
  con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường Thọ của Thầy , Cô vì Lợi lạc của Tất cả chúng sanh.
  cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om Mani Padme Hum
 30. Mật Tấn Khải says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Thầy đã khai thị cho chúng con Bài giảng ” MỘT ÍT QUÁN NIỆM VỀ CHÁNH TƯ DUY” giúp chúng con hiểu hơn ,Chánh tư duy là là nền tảng của chí tuệ,từ bỏ mọi chấp trước. con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài giảng luận nhiều điều lợi lạc.
  con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường Thọ của Thầy , Cô vì Lợi lạc của Tất cả chúng sanh.
  cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om Mani Padme Hum
 31. Mật Thuận Đức says:
  Mô phật !
  kính thưa bạch Thầy
  con đã đọc xong bài viết của Thầy rồi . con rất hoan hỷ và tán thán thiện hạnh và công đức của Thầy giúp cho chúng con hiểu về Chánh Tư Duy . con cầu nguyện cho sự trường thọ Thầy Cô được nhiều sức khoẻ vì lợi lạc chúng sanh . cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối , om mani padme hum!
 32. L.Y Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 33. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đọc bài pháp này của Thầy, tưởng chừng như Thầy vẽ bản đồ tư duy một cách rõ ràng, rành mạch và dễ đọc. Thật mới thấy, Mật Tông quan trọng ứng dụng, và có khả năng ứng dụng cao. Không có tư duy, người quân tử thì bị gò bó, bức ngặt trăm bề, kẻ giải đãi thì dễ đi vào hầm lửa. Lúc cần phóng khoáng thì phóng khoáng, lúc cần phải nhiếp phục thân tâm, hồi quang tự kỷ thì kỷ luật. Phương pháp dạy học của Thầy lấy cái trí mà rèn trước, từ chổ này 5 bala mật kia cũng tự đến. Trò xin cảm phục trí tuệ Đạo Sư và cảm tạ Thầy đã dạy chúng trò phương pháp tối thắng.
  Cầu nguyện chúng sanh được nương tựa bóng lành vị Đạo sư Mật giáo!
  Trò đảnh lễ Thầy,
  Om Mani Padme Hum
 34. Mật Ly says:
  Kính Thầy
  Con hoan hỷ đọc được bài Pháp quý báu
  Cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trường thọ
  Om mani padme hum
 35. Ngô Thị Quỳnh Trang says:
  C9n đã đọc bài viết này đã biết được nhiều điều
  Con cảm ơn thầy vì bài viết ạ
 36. Mật Đăng Tâm says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài giảng pháp “Một ít quán niệm về chánh tư duy” rồi ạ. Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh Thầy đã cho chúng con bài giảng pháp vô cùng lợi lạc và ý nghĩa.
  Thưa Thầy, con đã hiểu hơn vì sao Thầy lại đặt tên trang wed là chanhtuduy.com rồi ạ. Chánh kiến ( thấy biết chân chánh) l
  là nền tảng cho chánh tư duy xong một người có Chánh kiến thì chưa chắc đã có Chánh tư duy. Chánh tư duy lại chính là nền tảng cho trí tuệ. Nếu mỗi người tu chân chính đều hiểu rằng “duy tuệ thị nghiệp” là tuyên ngôn của Đức Phật thì chánh tư duy chính là nhịp cầu đưa con người vượt sông mê đến với bờ giác ngộ. Vai trò vị Thầy thiện tri thức là kênh truyền dẫn, kiến thiết những cây cầu vượt sông mê đó, là hóa thân của trí tuệ để thức tỉnh chúng sanh. Thật nguy hiểm nếu người tu chọn sai Thầy, ngốc nghếch cứ thấy đầu tròn, áo vuông, ăn chay mà không nhận ra kẻ tà sư là đội lốt của quỷ dữ ác tâm đâu có quan tâm đến số phận chúng sanh, vì bản ngã quỷ mà chúng dắt chúng sanh vào ma trận của mê lầm mà đọa vào cõi thấp. Đến lượt chúng rồi cũng không thoát được luật nhân quả. Còn với ngoại đạo ru ngủ con người trong dục lạc, con người dù có lên trời, làm thần hay làm tiên nhưng bản ngã ương ngạnh, u tối đâu thoát khỏi luân hồi bể khổ.
  Con Thưa Thầy, con hiểu rằng cái thời đại tà sư nhiều như cát sông Hằng này, hạnh ngộ được vị Thầy thiện tri thức trí huệ, đa văn,từ bi nhiều phương tiện là nhân lành của ngàn ngàn kiếp trước. Con xin cầu nguyện cho chúng con mỗi giây phút trưởng dưỡng lòng sùng kính đạo sư để không uổng phí ngàn ngàn kiếp hoài mong mà rồi tuột mất chìa khóa mở kho báu nơi thù thắng.
  Con xin cầu nguyện mỗi chúng sanh hiểu được tuyên ngôn lấy trí tuệ làm nghiệp của Đức Phật mà nương vào cây cầu chanhtuduy của vị Thầy thiện tri thức đã bắc để thoát lìa cõi mê vượt sông sinh tử.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường tồn vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum
 37. Nguyễn Tiến Sỹ says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài pháp của Vị Thầy, càng ngẫm nghĩ về những lời thầy khai thị, lòng con càng thấy hoan hỷ, như gặp phước lớn chưa từng có trong đời.
  Con mong tiếp tục được Vị Thầy minh triết, Thiện tri thức khai sáng Phật pháp.
  Om Mani Padme Hum.
  • Chánh Tri says:

   Ừ, Thầy mừng vì con đã hiểu!

   • Nguyễn Tiến Sỹ says:
    Kính bạch Thầy. Con xin cảm ơn Thầy đã động viên sách tấn con. Con mong tiếp tục nhận được sách tấn, khai thị từ Vị Thầy để gặt hái được nhiều hiểu biết về Phật pháp.
    Con kính đảnh lễ Thầy.
    Om Mani Padme Hum.
 38. Vương Quang Vinh says:
  Thưa thầy con đã đọc song ạ.
 39. Đỗ Thị Duyên says:
  Kính bạch Thầy
  con đã đọc bài này rồi
 40. Đỗ Thị Duyên says:
  Kính bạch Thầy
  con đã đọc bài này rồi
  • Chanhtri says:
   Tốt, con có thể tham khảo thêm bài sau

   http://chanhtuduy.com/don-rac-tam-thuc/

 41. Mật Diệu Ánh says:
  Kính bạch thầy, con đã đọc bài này rồi ạ.
  Um mani padme hum.
 42. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùng) says:
  Kính  Bạch  Thầy

  Con  đã  đọc  lại  bài  Một  Ít  Quán  Niệm  Về  Chánh  Tư  Vi  .  Con  cảm  tạ  ơn  Thầy  đã  từ  bi  giản  dạy  sâu  sắc  cho  chúng  con  hiểu  .

  Con  cầu  nguyện  cho  sức  khỏe  và  sự  trường  thọ  của  Thầy  Cô  vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh  .

  Cầu  nguyện cho  tất  cả  chúng  sanh  được  thấm   đẫm  hồng  ân  tam  bão  .

  Om  manipaadme  Hum  .

 43. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Hôm nay con đã đọc lại bài Một ít quán niệm về Chánh tư duy. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con cơ hội ” quán xét lỗi lầm ” mà con đã mắc phải.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự truờng thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 44. Lê Thị Nguyệt says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này của Thầy, qua suy ngẫm con thấy được Chánh tư duy là phần cực kỳ quan trọng trong Bát Chánh Đạo. Muốn không tạo ác nghiệp thì phải hành động đúng, muốn hành động đúng thì tư duy của bản thân phải luôn đúng. Con nhận thấy được việc đó vô cùng khó khăn vì tham, sân, si , mạn, nghi đã ăn sâu vào tiềm thức con người qua bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Con rất biết ơn Thầy đã khai thị cho con về những bước đầu tiên khi tu học Phật Pháp. Lòng sùng mộ vị đạo sư chân chính sẽ là ánh sáng chiếu rọi giúp con bước đi trên con đường đúng đắn
  Con xin được đọc bài tiếp theo của Thầy
  Con xin cầu nguyện sức khỏe đến Thầy
  Om Mani Padme Hum
 45. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!!

 46. Mật Nhẫn Hòa (Phạm Vũ Chiến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đọc baif này rồi ạ.
 47. Đào tùng lâm says:
  Kính bạch Thầy..!!!
  Con là đào tùng lâm, con ở quảng ninh , con đã đọc xong rồi ạ,
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh
 48. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này và hiểu được bát chánh đạo gồm những gì. Và chánh tư duy là nền tảng của trí tuệ, và trí tuệ là sự nghiệp quan trọng nhất của con người.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum

 49. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài viết ” Một ít quán niệm về chánh tư duy ” rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy khi con đọc được bài viết này.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.
  Om Mani Padme Hum!

 50. Trần Thị Lê says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ, Con hiểu được rằng ” Chánh tư duy là nền tảng của trí tuệ, mà trí tuệ mới chính là sự nghiệp cao cả nhất của con người”

  Con cảm tạ ơn Thầy!

 51. Nguyễn Hải says:

  Con Mật Hùng Tâm đã đọc bài viết này, xin cảm ơn Thầy.

 52. Mật Bích Đào says:

  kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạ chúng sanh.

  Om  Mani Padme Hum

 53. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Om mani padme hum.

 54. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện chúnh sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 55. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài pháp này con hiểu được Chánh tư duy tức là “quán xét lỗi lầm” theo quỹ đạo chánh pháp. Thánh tăng Thogme Zangpo đã dạy rằng nếu không chịu “tự quán xét lỗi lầm thì ta chỉ là mang danh hành giả mà không có thực hành”. Con hiểu rằng việc quán xét này phải theo quỹ đạo chánh pháp, tức dựa trên lăng kính giới luật, Bồ đề tâm, các giáo huấn của Đức Phật, Thánh chúng, thành tựu giả, Đạo sư chân chính… để chiếu soi lại hành vi của mình vì nếu không như thế sẽ mắc vào tự ngã, tin vào tâm ý mình mà lạc đường. Đức Phật đã dạy trong kinh 42 chương “đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả”.

  Con cũng hiểu được cơ chế vận hành của Chánh tư duy là dựa trên nền tảng Chánh kiến, mà với người Phật tử thì vị Thầy đã dạy rằng Chánh kiến bao gồm 4 phạm trù là (1)thờ tự (2)tôn kính (3)luận điểm và (4)giải thoát.

  Con hoan hỷ cảm ơn Thầy về bài pháp lợi lạc này. Có Chánh tư duy theo quỹ đạo Chánh pháp thì mới có trí tuệ để từ đó mới bước lên những bật thang giải thoát được.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam lồ.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 56. Đào Quang Trung says:

  Kính bạch thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Sau khi đọc bài giảng của Thầy con đã hiểu hơn về chanhtuduy về phương phương pháp tu Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội mà Thầy đã truyền thụ.

  Con cảm tạ ơn đức của Thầy đã giáo hoá.

  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 57. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài ” Một số quán niệm về chánh tư duy ” rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải bài. Qua bài đọc của Thầy cho con hiểu được thế nào là chánh tư duy.

  Chánh tư duy dựa trên nền tảng là chánh kiến, chánh tư duy là nền tảng của chánh tinh tấn đưa đến thành tựu đạo nghiệp.

  Chánh tư duy đi trên diễn trình của chánh pháp là Văn-Tư-Tu ,trong đó Tư là quan trọng nhất vì không có tư duy đúng thì không có hành động đúng. Qua đó thánh giả Thogme Zangpo từng khẳng định: Có 5 ba-la-mật ( tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định) mà thiếu trí tuệ ba-la-mật thì sẽ không thể dẫn đến đạo quả.

  Chánh tư duy là ” quán xét lỗi lầm “, vì thế nên thánh giả Thogme Zampo khẳng định: Nếu không chịu tự quán xét lỗi lầm của mình, tức là ta chỉ mang danh là hành giả mà không có thực hành. Một khi hành giả quán xét lỗi lầm thường nhật của mình, hành giả sẽ có hai gia tài lớn trong ” thất thánh tài ” đó là Tàm và Quý ( có nghĩa là tự xấu hổ với mình, biết xấu hổ với người).

  Qua bài đọc, con cảm thấy mình thật may mắn khi có duyên lành tìm đến vị Thầy từ bi đã luôn truyền trao giáo pháp và chỉ dạy từng ngày để cho học trò chúng con không đi lệch với quỹ đạo chánh pháp. Qua bài trên, con xin cầu nguyện:

  HỠI ĐẠI SỸ LIÊN HOA SANH, xin hướng tâm con về Phật pháp!

  HỠI NHỮNG BẬC TOÀN GIÁC, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

  HỠI VỊ THẦY TỪ BI, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu mong cho tất cả chúng sanh có duyên lành tìm đến chánh tư duy , gặp được vị Thầy thiện tri thức.

  Om Mani Padme Hum.

 58. Mật Lưu Ly says:

   

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho con hiểu về Chánh Tư Duy. Con xin cảm ơn bài pháp lợi lạc của Thầy.

  Cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 59. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  con Mật Diệu Châu con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban  cho chúng con bài pháp quý báu. Qua luận giảng của Thầy giúp chúng con hiểu được Chánh tư duy là dựa vào Chánh kiến, Chánh tư duy là nền tảng của Chánh tinh tấn, là nền tảng của trí tuệ mà trí tuệ mới chính là sự nghiệp cao cả của con người. Đối với các học trò của Mật giáo Chánh tư duy tức là quá xét lỗi lầm, như Thánh tăng Thogme Zangpo khẳng định” nếu không chịu tự quán xét lỗi lầm, tức là ta chỉ mang danh hành giả không có thực hành. Bởi vậy hãy luôn quá xét và loại trừ lỗi lầm của chính mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo. Thật may mắn biết bao khi  chúng con có duyên lành gặp được vị Thầy thiện tri thức, vị minh sư  chỉ đường dẫn lối cho chúng con tránh được vô minh , thoát khỏi các tà đạo thấp kém. Con nguyện sẽ tinh tấn hơn nữa trong quá trình Văn, Tư , Tu để không rơi vào tình trạng ” chết khát bên hồ nước mát”.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài trên thế gian vì lợi lạc của chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được Chánh tư duy và gặp được vị minh sư để thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  om mani padme hum.

 60. Mật Nguyên Bích says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy, Cô.

  Om Mani Padme Hum!

 61. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài viết này.

  Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã luận giảng về Chánh tư duy, nền tảng của trí tuệ_ sự nghiệp cao cả nhất của người con Phật.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 62. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi được đọc bài “Một ít quán niệm về chánh tư duy”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải về Chánh tư duy là một cụm từ chỉ có trong thuật ngữ nhà Phật. Cơ chế vận hành của chánh tư duy dựa trên nền tảng chánh kiến. Có được chánh tư duy sẽ đưa chánh kiến đi đúng quỹ đạo  trên trên con đương giác ngộ. Tựa nhưng có suy nghĩ đúng sẽ dẫn đến hành động đúng rồi đạt được kết quả đúng. Nếu không có chánh tư duy thì chưa chắc đã nghĩ đúng rồi dẫn đến hành động sai là đi lệch quỹ đạo chánh pháp và kết quả là rơi vào tà kiến, sống mãi trong luân hồi lục đạo.

  Có được sư ứng dụng của chánh tư duy là có được chu biến trong cuộc sống để thực hành pháp nhất là trong cuộc sống đầy bát phong người cư sĩ. Con cảm tạ ơn Thầy đã hướng dẫn chúng con có được chánh tư duy thông qua diễn trình chánh pháp là Văn Tư Tu bằng pháp tu “chánh kiến quang minh Tam muội” là đọc bài và commet trên trang Chanhtuduy.com để ngày ngày tích tập công đức và trí tuệ, bồi dưỡng nền tảng chánh kiến ,  xây lâu đài giác ngộ mà không xa rời cuộc sống như lời dạy của ngài Pháp vương  Gyalwang Drukpa thứ XII  “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cần ngọn đuốc chánh pháp soi sáng muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

 63.  

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu hơn nhiều khía cạnh về chánh tư duy, một hoạt động trong hệ thống giáo pháp Bát chánh đạo của Phật đà. Qua đó, con càng hiểu thêm ý nghĩa và lợi lạc không thể nghĩ bàn của trang mạng chanhtuduy.com mà mỗi ngày con và các huynh đệ Kim cang, cũng như các bạn đọc được truy cập để tiếp cận với phương tiện dẫn đến suy nghĩ chân chánh, nền tảng để phát triển tuệ quán. Qua bài viết, con cảm nhận rằng chánh tư duy tựa như một trục chính yếu và quan trọng để đưa những hoạt động thực hành pháp của hành giả vào đúng quỹ đạo chánh pháp. Bởi lẽ, một người có được chánh kiến nhưng chưa chắc có được chánh tư duy vì bản thân thiếu sự quán xét sự vật, hiện tượng đi vào bản chất của bồ đề tâm. Cũng trên tinh thần chánh tư duy mà những hoạt động khác như chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được thực hiện đúng quỹ đạo, giúp hành giả tích tập công đức cũng như gia tài tàm quý (minh chứng các câu chuyện về Đức Phật khi còn tại thế trả lời người thợ săn hay câu chuyện thiền sư nổi tiếng Nhật bản phạm giới tà dâm trong bài viết của Thầy). Ngoài ra, chánh tư duy là nền tảng của chánh tinh tấn. Nhờ chánh tư duy, hành giả không rơi vào hoàn cảnh giải đãi, phóng dật; cũng nhờ chánh tư duy mà hành giả thực hiện nhiều hơn những nỗ lực tâm linh để đưa đến thành tựu đạo quả. Và cũng nhờ chánh tư duy nên hành giả giữa được những niệm tưởng chân chánh và có được định lực chân chánh. Con nhớ trong nhiều bài giảng, bài viết, Thầy có nhắc đến lời dạy của Đức Phật rằng một hành giả khi đọc tụng kinh điển mà không hiểu thì có được phước đức; người đọc mà hiểu lời kinh điển thì có được công đức; còn người đọc tụng mà hiểu được những lời kinh điển không nói ra thì có được trí tuệ. Ngẫm nghĩ con càng thấy rằng công đức tăng trưởng theo cấp số nhân như trên cũng xuất phát từ nguyên nhân sâu xa là có chánh tư duy. Cũng trong một bài viết của huynh Mật Kiên về “Thêm một góc nhìn về tính quỷ trong người tu” có nói đến những hiểu lầm thường gặp giữa tư và tu thì cũng nhờ hoạt động chánh tư duy mà giảm thiểu. Song chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh khác với các ngoại đạo khác ở chỗ những suy nghĩ chân chánh này hướng đến mục đích tối thượng cuối cùng là giải thoát khỏi luân hồi. Ngược lại, nếu các hoạt động tư duy tách rời các hoạt động đào sâu tư duy về các đề mục giải thoát của đạo Phật như Tứ diệu đế, vô thường, vô ngã, nhân duyên thì cũng như một con gấu ngủ đông, dần dần rời xa quỹ đạo chánh pháp.

  Con cảm niệm ơn phước được thực hành tu pháp “chánh kiến quang minh tam muội” trên trang mạng chanhtuduy.com mỗi ngày. Con hoan hỷ tán thán trí huệ và công hạnh của Thầy đã cho chúng con một phương tiện thực hành pháp diệu dụng như vậy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Một ít quán niệm về chánh tư duy”.

  Tư duy là một hoạt động trí óc, sự suy nghĩ, suy ngẫm chỉ có ở loài người không có ở loài vật. Tuy nhiên, tư duy như thế nào để đem lại kết quả lợi lạc hay bất lợi.

  Ở thế gian những sự việc trong cuộc sống thế sự,  cùng một sự việc xãy ra với 2 lối suy nghĩ  khác nhau sẽ dẫn đến hành xử khác nhau và đem lại kết quả khác nhau.  Nếu như ở thế gian khi gặp một đám cháy nhỏ thì người bình tĩnh tư duy đúng đắn sẽ dập tắt đám cháy một cách dễ dàng, còn ngược lại thì đám cháy sẽ bùng phát cháy to và không dập được.

  Trong đạo Pháp cũng vậy, chánh tư duy bắt đầu của chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định… Nếu như không có chánh tư duy thì người tu sẽ rơi vào tà nghiệp hoặc tà mạng, tà tinh tấn v.v.. Thay vì đem Pháp vào cuộc sống thì người không có chánh tư duy vì tà tinh tấn mà đem Pháp xa rời cuộc sống (lo tạp trung gõ mõ tụng kinh đúng thời đúng khắc, bỏ bê cuộc sống gia đình, khi vợ hoặc chồng có ngã rẽ riêng) làm mất hạnh phúc gia đình, cuộc sống gặp rắc rối.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 65. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con, Mật Hải Lưu, đã đọc bài ” Một ít quán niệm về chánh tư duy” rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi luận giải cho con hiểu nhiều khía cạnh của chánh tư duy. Con xin cảm ơn Thầy về bài Pháp lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum!

   

  • Nguyên Thành says:

   Ông đừng nên cảm ơn mà hãy quán xét lại chữ ơn!

   • Mật Hải Lưu says:

    Kính bạch Thầy!

    Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy. Con hy vọng mình có thể trở thành hạng người khó gặp thứ 3 :” Người biết ơn và biết trả ơn” ( Lời Đức Phật dạy trong kinh Tăng chi bộ). Con nhớ ơn Đức Phật, người đã tìm ra con đường Giải thoát, chặt đứt xiềng xích vô minh, diệt trừ phiền não, vượt qua tam giới. Con nhớ ơn Thầy, Thầy đã bỏ nhiều tâm sức nghiên cứu kinh điển và hạ tầng ngữ nghĩa giáo lý Phật đà biên soạn thành từng bài viết, từng chủ đề để chúng con , những học trò còn vô minh, có thể hiểu được và tu tập. Càng đọc con càng cảm thấy biển Pháp bao la, con không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhờ đọc các bài viết của Thầy trên trang chanhtuduy.com con hiểu thêm được nhiều điều, loại trừ dần sự vô minh của mình.

    Con diễn đạt kém , lại có nhiều điều chưa hiểu rõ, nên khi viết comment các bài Thầy viết con lại sợ sai, làm Thầy phiền lòng( quấy nhiễu tâm tư vị Thầy) nên con chỉ dám cảm ơn Thầy. Nếu con có viết điều gì sai, con mong Thầy cho con được tịnh hóa.

    Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

 66. Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài ” Một ít quán niệm về chánh tư duy” rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 67. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con thấy được  tầm quan trọng của chánh tư duy, giúp cho con hiểu được chánh tư duy là nền tảng của trí tuệ mà trí tuệ là  nền tảng của sự giác ngộ, chánh tư duy giúp cho chúng con tích lũy được trí tuệ của Phật đà mà tự quán xét lại hành vi thân, ngữ, tâm của bản thân theo quỹ đạo chánh pháp và ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, trên tinh thần lợi lạc cho chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh Phúc của Chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho ước nguyện hoằng dương chánh pháp tại chân trời Âu luôn được thành công viên mãn.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

 68. Mật Nguyên Thức says:

  Thưa Thầy,

  Con đã đọc bài và hiểu được rõ khái niệm và vai trò quan trọng của chánh tư duy trong bát chánh đạo.

  Con cám ơn Thầy về bài viết.

 69. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc lại bài này.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh luận giải của vị Thầy về Chánh tư duy. Vì chánh tư duy vận hành trên nền tảng là chánh kiến và có vai trò quan trọng vô cùng trong toàn hệ thống Bát Chánh đạo. Qua đó con cảm tạ ơn Thầy đã tạo ra lâu đài Chanhtuduy.com, giúp chúng con hiểu thêm được tầm quan trọng việc được diễn tập thực hành tu pháp Chánh kiến quang minh Tam muội trên Chanhtuduy.com, nơi vị Thầy dồn hết tâm lực và trí lực để chúng học trò chúng con xây dựng được nền tảng trên con đường Văn Tư Tu. Vì tôn chỉ của đạo Phật là “Duy Tuệ Thị Nghiệp”, việc có được chánh tư duy không chỉ tạo ra giá trị cho người con Phật khi biết ứng dụng vào cuộc sống mà còn giúp chúng con biết “quán xét lỗi lầm”, là hạng người tối thượng thứ 2 để luôn đi đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã huấn thị “chánh tư duy là nền tảng của trí tuệ mà trí tuệ mới là sự nghiệp cao cả nhất của con nguời. Phật tử chúng ta dù tại gia hay xuất gia đều phải biết thế nào là chánh tư duy để tạo hạnh phúc trong đời sống thế tục, thăng hoa trong đời sống tâm linh”.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu ngọn đuốc chánh pháp soi sáng muôn nơi.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 70. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Một ít quán niệm về Chánh tư duy”!

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài pháp lợi lạc, gần gũi và dễ hiểu!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ và thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum.

 71. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, phân tích các góc cạnh từ lý thuyết trong sự tương tác đến ứng dụng thực tiễn của chánh tư duy. Một trong các yếu tố bát chánh đạo theo quan kiến Phật đà. Đơn giản hóa theo nghĩa từ ứng dụng chánh tư duy là tự biết quán xét lỗi lầm. Đây là một hoạt động cần thiết và thường trực theo như chánh tinh tấn để dần khai mở tuệ giác. Điều này được phát khởi tiệm tiến theo lộ trình văn tư và tu. Trong đó tư duy chân chánh trên và trong từng hành động trong đạo pháp đến thế tục chính là bước tiến để mở ra một chân trời mới. Chấn trời không có sự giới hạn bởi định kiến thế gian mà sự khai mở không biên trí huệ Phật đà vào chính từng hoạt động thường nhật theo hướng pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp.

  Đọc bài viết con liên tưởng tới những hiệu quả “vô song” từ chính sự tinh tấn “tương tác” trên trang chanhtuduy.com. Bởi lẽ, đó là một thư viện động ” theo nghĩa là những bài viết được gắn liền với ứng dụng thực tiễn được quán chiếu theo nền tảng chánh kiến Phật đà”. Và hình ảnh hiện nổi trong nhiều bài viết chính là những kinh nghiệm tâm linh dưới nhiều tầng nghĩa khác nhau giúp bản thân con tinh lọc ra những bài học thực tiễn từ “sự vật, hiện tượng” trong từng bài viết đó. Chính thông qua việc tương tác như đọc bài, viết comment hay đơn giản hơn chính là cơ hội “hiện lộ” trí tâm của mình, sự hiểu và nhận định dẫu là tính chủ quan của bản thân song đó chính là một hoạt động “tư” trong văn tư tu. Do đó lâu ngày chày tháng, dẫu chẳng cần quá cố gắng hay khép mình trong sự ràng buộc cứng nhắc từ giới luật mà có thể linh hoạt trong giá khai trì phạm. Tuy nhiên, ban sơ chúng con còn có sự hiểu nông cạn, lấy từng sự việc trong các bài viết vốn có chỉ thời là điểm cột giữ tâm thức theo kiểu bắt chước, rồi dần thành thói quen, lấu hơn sẽ phát khởi tính sáng tạo dựa trên nền tảng chánh kiến và chánh tư duy.

  Và giữa sự thấy và sự hành sẽ vẫn luôn còn những khoảng cách, song nếu bản thân chúng con tinh tấn, tất vị qua ngày sớm mai, chúng con sẽ rút ngắn được sự sai khác giữa tri và hành, dần đạt tới đúng nghĩa của tri hành hợp nhất.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và chia sẻ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho con và tất cả huynh đệ kim cang luôn trân quý cơ hội được đọc bài, viết comment trên chanhtuduy.com để dần tích lũy được vốn tư trang trí huệ, mở ra hoạt lộ giải thoát.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 72. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài ” Một ít quán niệm về Chánh tư duy “. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Bài viết giúp con hiểu rõ hơn về Chánh tư duy.

  Chánh tư duy là một hoạt động trong hệ thống giáo pháp Bát Chánh đạo của Phật đà. Chánh tư duy là nền tảng của trí tuệ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 73. luongngockien says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hoàng Đăng hoan hỷ đọc bài rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con.

  Con xin cúi đầu dưới gót chân sen Vị Thầy Tôn Kính !

  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trụ thế dài lâu của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng con được đi theo diễn trình Chánh Pháp là Văn, Tư, Tu. Để từ đó được thong dong trên con đường giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

   

 74. Mật Chân Tính says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 75. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Một ít quán niệm về Chánh tư duy (Bài mở đặc biệt) rồi ạ”.Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải với đầy đủ luận cứ, luận chứng giúp con hiểu thêm được ý nghĩa của Chánh tư duy, tầm quan trọng của Chánh tư duy thế nào đối với người hành giả đạo Phật.

  Theo như lời luận giải của vị Thầy trong bài viết, Chánh tư duy tức là “quán xét lỗi lầm” của bản thân, qua đó người hành giả điều chỉnh lại theo đúng quỹ đạo Chánh pháp. Từ Chánh tư duy với nền tảng là Chánh kiến, người hành giả đạo Phật biết, phân biệt và hiểu được sự lợi lạc, nguyên nhân vì sao mà nên thực hành theo Chánh pháp, từ đó mà nỗ lực, tinh tấn thực hành (Chánh tinh tấn), đưa đến thành tựu đạo nghiệp. Đức Phật đã chỉ dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác rằng “Trí tuệ là đạo nghiệp”. Ngài cũng đã chỉ dạy rằng: “Tòa Kim cang của Ta không có ai sở hữu ngoài những người đủ từ bi và trí tuệ” và cũng từng khuyến cáo rằng: “Theo ta mà không hiểu ta, tức là phỉ báng ta vậy!”. Từ đó, từ lời dạy của Đức Phật đã khẳng định tầm quan trọng của việc có trí tuệ, rèn luyện Chánh tư duy mà người Phật tử nên theo.

  Bên cạnh đó, Thánh tăng Atisha đã khẳng định Bồ đề tâm là tối quan trọng, là cốt lõi của Đại thừa qua lời dạy “Đem 84.000 pháp môn quấy thành tinh túy thì đó là Bồ đề tâm”. Con hiểu được rằng để giúp người hành giả thực hiện được Bồ đề tâm (Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm dụng) thì Chánh tư duy cũng đóng vai trò quan trọng. Trong tịnh giới bao gồm 3 phương tiện giúp người hành giả ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày để tích tập công đức, gồm có: “luật nghi giới” (giữ đúng những điều Phật cấm); thứ hai là “Nhiếp thiện pháp giới” (vâng làm những việc lành) và thứ ba là “Nhiêu ích hữu tình giới” (đem lại lợi lạc cho chúng sanh quay về nẻo giác). Và nếu như con muốn ứng dụng tốt những phương tiện đó, làm tốt bài toán bù trừ thì nền tảng cần có chính là Chánh tư duy, tri kiến Phật pháp. Những ví dụ như vị bác sĩ nói dối bệnh nhân vì mục đích động viên, an ủi, người con dâu vẫn làm mâm cỗ ngày lễ cho dù phải phạm giới để vui lòng gia đình chồng (hòa thuận chúng sanh), tạo cơ hội Bồ đề tâm sau này hay câu chuyện Đức Phật đứng lên, trả lời người thợ săn để cứu chú nai con chính là minh chứng cho việc: bằng nền tảng Chánh tư duy, người hành giả ứng dụng giới luật với 4 cơ chế vận hành (giá, khai, trì, phạm) mà hành xử phù hợp với từng trường hợp để tích tập công đức, hướng tới Bồ đề tâm.

  Như vậy, từ lời dạy của Đức Phật và mối quan hệ, tầm quan trọng của Chánh tư duy như một nền tảng không thể thiếu trong việc ứng dụng, hoạt dụng Bồ đề tâm giúp con nhận ra thêm được sự lợi lạc của tu pháp Chánh kiến Quang minh Tam muội (đọc bài và comment trên Chanhtuduy.com) mà vị Thầy từ bi cho phép diễn tập, thực hành.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành says:

   Dài

   • Mật Chánh Tấn says:

    Kính bạch Thầy!

    Con xin sám hối trước vị Thầy vì vẫn chưa viết comment ngắn và xúc tích hơn mà vị Thầy đã chỉ dạy con nhiều lần ạ. Con mong Thầy từ bi cho con tịnh hóa lỗi lầm này ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

 76. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài “Một ít quán niệm về Chánh tư duy” của Thầy ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con và chúng sanh hữu duyên hiểu “Tư duy” là gì và quán niệm về Chánh tư duy, cũng như “Chánh tư duy đóng vai trò quan trọng vô cùng trong toàn hệ thống Bát Chánh đạo”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị “Chánh tư duy thực sự có giá trị đích thực khi được người Phật tử quán chiếu rồi áp dụng vào đời sống thường nhật để làm tốt đạo, đẹp đời. Trong khía cạnh xã hội, gia đình, đạo đức cũng cần Chánh tư duy”. Chính vì vậy, với sự từ bi và Bồ đề tâm rộng lớn mà vị Thầy đã phát lồ ra lục diệu pháp môn của bộ môn Yoga Thanh Trí. Trong đó có tu pháp “Chánh kiến Quang minh Tam muội” giúp chúng con ngày ngày được kết nối với vị Thầy, kết nối với những tri kiến Phật đà đúng quỹ đạo Chánh pháp, từ đó chúng con dần tích lũy được hai bồ tư lương công đức và trí tuệ. Mà như vị Thầy khai thị trong bài thì “Chánh tư duy là nền tảng của trí tuệ mà trí tuệ mới chính là sự nghiệp cao cả nhất của con người. Phật tử chúng ta dù tại gia hay xuất gia đều phải biết thế nào là Chánh tư duy để tạo hạnh phúc trong đời sống thế tục, thăng hoa trong đời sống tâm linh. Nhờ đó chúng ta mới được Chánh tinh tấn, một khi luôn giữ được Chánh tinh tấn thì sẽ nhanh chóng viên thành quả đạo”.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum!

 77. Mật Thuận Phong says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô  vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

   

 78. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con đã đọc bài : “ MỘT ÍT CHÁNH NIỆM VỀ CHÁNH TƯ DUY “ rồi thưa Thầy .

  Con hoan hỷ tán thán  công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu hết được nguồn gốc của chánh tư duy dựa trên nền tảng chánh kiến Phật Đà .

  Chánh tư duy đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ hệ thống bát chánh đạo . Chánh tư duy làm nền tảng cho chánh tinh tấn đưa đến thành tựu đạo nghiệp . Chánh tư duy đi theo diễn trình chánh pháp là văn tư tu . Bởi vậy phải có sự quán xét về sự vật hiện tượng bằng việc không ngừng luyện tập chánh tư duy , tức là suy ngẫm , đào sâu ý nghĩa mục đích của vấn đề rồi áp dụng vào cuộc sống thường nhật để làm tốt đạo , đẹp đời .

  Chúng con những người phật tử Theo đạo Phật phải am tường chánh kiến từ đó phải biết ứng dụng chánh tư duy vào từng góc cạnh của cuộc sống mà quán xét mọi hành vi thân ngữ tâm sao cho đúng với quỹ  đạo chánh pháp để tạo hạnh phúc trong đời sống thế tục thăng hoa trong đời sống tâm linh .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã viết bài . Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum! 

 79. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con  cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ !

  Om Mani Padme Hum!

 80. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Một ít quán niệm về Chánh tư duy” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu hơn về tầm quan trọng của Chánh tư duy trong Bát Chánh đạo. Qua bài viết con đã hiểu được rằng Chánh tư duy có cơ chế vận hành dựa trên nền tảng Chánh kiến, Chánh tư duy làm nền tảng cho Chánh tinh tấn, Chánh tư duy là nền tảng của trí tuệ. Chánh tư duy đi theo diễn trình chánh pháp là Văn, Tư, Tu. Nhờ có Chánh tư duy nên chúng con mới biết quán xét hành vi thân ngữ tâm của mình theo đúng quỹ đạo chánh pháp để được an lạc đời này Cực lạc đời sau. Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn nhiệt tâm chỉ dạy, từ bi ban cho chúng con bài pháp ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 81. LÊ ĐỨC TÙNG says:
  Mô Phât.

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con về Chánh tư duy, đặc biệt đối với người mới như con. Con cũng đã đọc rất nhiều các cmt của các đạo huynh khác đã cmt khi đọc bài viết của Thầy, con thức ngộ ra rất nhiều về tư duy Phật Pháp.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô, con cũng cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tìm được Thầy tốt, tất cả chúng sanh đều thức ngộ được Phật tánh nhờ chánh tư duy

   

   

 82. Mật Giác Đức says:

  Kính bạch Thầy Cô

  Con đã đọc bài” Một Ít Chánh Niệm Về Chánh Tư Duy” rồi ạ

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ,Bồ đề tâm của vị Thầy từ bi đã giảng luận cho chúng con hiểu về chánh tư duy là nền tảng chánh kiến Phật giáo, chánh tư duy đóng vai trò quan trọng của Bát chánh đạo, nhờ có chánh tư duy, chánh kiến Phật giáo mà chúng con không bị vướng mắc vào phong tục thế gián, như tục cúng bái, mê tín, lễ lậy sai đối tượng, và chúng con thong dong hơn trên đời sông thế sự bon chen của cơm áo gạo tiền, qua đó chúng con hiểu về chánh kiến là nhờ chúng con có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy chân chánh, trí tuệ giảng dậy chúng con theo đúng quỹ đạo chánh Pháp, ban cho chúng con vũ khí Chánh kiến Phật giáo phá tan những ngu nguội trong tâm thức chúng con một cách tuyệt đối, và nhờ có chánh tư duy, chúng con biết quán xét  hành vi những lỗi lầm, nhờ đó chúng con có cuộc sống thế sự tốt đẹp hơn

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padmehum

 83. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết : MỘT ÍT QUÁN NIỆM VỀ CHÁNH TƯ DUY .

  Qua bài viết con hiểu được chánh tư duy là quan trọng nhất trong bát chánh đạo vì đó là nền tảng của trí tuệ, mà trí tuệ là đạo nghiệp của người tu theo xác quyết của Đức Phật là “duy tuệ thị nhiệp”. Thánh Tăng Thogme Zangpo cũng xác quyết :” Có 5 Ba la mật ( bố thí, trì giới,tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định) mà thiếu trí tuệ thì cũng không viên thành đạo quả . Bởi vậy nên Phật tử dù tại gia hay xuất gia đều phải biết thế nào là chánh tư duy để tạo hạnh phúc trong đời sống thế tục, thăng hoa trong đời sống tâm linh . Để có được chánh tư duy thì chúng con phải tinh tấn đọc những bài viết trên trang mạng chanhtuduy.com, là nơi đã được vị Thầy dành cả tâm lực, trí lực, tài lực và nguyện lực tạo nên để giúp chúng sanh được thoát khổ .

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 84. Mật Cao Thái says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Một ít quán niệm về Chánh tư duy” rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu hết nguồn gốc và ý nghĩa quan trọng của Chánh tư duy theo quan kiến giải thoát của Phật giáo. Chánh tư duy nghĩa là quán xét lại bản thân. Chánh tư duy làm nền tảng cho Chánh tinh tấn, đưa đến thành tựu đạo nghiệp nên có vai trò vô cùng quan trọng trong toàn bộ hệ thống Bát Chánh đạo. Những người con Phật như chúng ta phải luôn biết áp dụng Chánh tư duy vào cuộc sống làm cho hạnh phúc trong đời sống thế tục và thăng hoa trong đời sống tâm linh.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

   

   

 85. nguyễn thị thanh says:
  Kính bạch thầy con đã đọc xong bài này rồi ạ!
 86. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy. Con rất hoan hỷ và tán thán bài viết của vị Thầy cao quý ạ.Con thành tâm cảm ơn vị Thầy đã viết bài cho chúng con được tích tập công đức trên con đường giác ngộ ạ.qua câu chuyện người thợ săn và con nai con cũng hiểu về  Chánh Tư Duy rồi ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 87. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết “Một ít quán niệm về Chánh tư duy.” Qua bài viết con được biết đến cội nguồn, khái niệm và những giá trị lợi ích của Chánh tư duy.

  Chánh tư duy xuất phát từ sự kiện đạo sĩ Gautama đắc đạo sau khi nhận ra con đường trung đạo, trở thành Đức Phật, người luôn luôn tỉnh thức. Chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh có được sau khi đã quán xét bản chất sự vật, hiện tượng dựa trên lăng kính Chánh kiến, là sự đào sâu suy nghĩ về các đề mục: Tứ diệu đế, Vô thường, Vô ngã, Nhân duyên. Không có Chánh tư duy thì dù có tinh tấn cũng chỉ thành tựu trong luân hồi như ngoại đạo. Như vậy, Chánh tư duy lấy Chánh kiến làm nền tảng, từ đó Chánh tinh tấn mà thành tựu đạo nghiệp.

  Qua bài viết, con cũng hiểu được một ứng dụng của Chánh tư duy đó là “quán xét lỗi lầm” hay “hồi quan tự kỷ.” Trong đó, sự “quán xét lỗi lầm” này là luôn luôn, là công việc thường nhật để tích luỹ gia tài Tàm, Quý. Sự “quán xét lỗi lầm” dựa vào Chánh tư duy là bệ phóng tốt sẽ đưa con vươn xa trên bầu trời đạo pháp, mà tấm gương sáng để noi theo không ai khác chính là Đức Phật, người nhờ sự quán xét lỗi lầm mà nhận thấy sự chưa rốt ráo, tiếp tục tìm ra chân lý giải thoát cho đến khi viên thành đạo quả.

  Như vậy Chánh tư duy giúp con không mắc lại lỗi lầm cũ và không ngủ quên trên chiến thắng. Con thấy mình vẫn còn mắc lỗi và sám hối những lỗi phạm cũ, như vậy là chưa luôn luôn quán xét lỗi lầm của mình nên gia tài Tàm Quý vẫn còn ít ỏi. Con biết ơn vị Thầy từ bi và trí tuệ đã cho con thấy những khuyết điểm của mình mà tiếp tục đào luyện chánh tư duy, dần dần thay đổi bản thân mình. Trong khi con lười biếng bỏ qua lỗi của mình thì vị Thầy ở độ tuổi này vẫn luôn ngày ngày để tâm, quán xét những hành vi thân, ngữ, tâm của học trò để chỉ dạy và viết nên những bài viết đầy lợi lạc. Vậy mà có lúc con còn “đòi hỏi” sự để tâm của vị Thầy một cách nông cạn, nghĩ lại thật xấu hổ. Con tự nhủ phải luôn tiếp tục cố gắng để xứng đáng với công ơn vị Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 88. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 89. Trang Thanh says:
  Kính bạch thầy ! Con đã đọc bài rồi ạ.
 90. Trang Nguyễn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

 91. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được, Chánh tư duy là yếu tố quan trọng đối với người học Phật tu Phật, là khởi nguồn đúng đắn cho quá trình thực hành, ứng dụng giáo pháp vào thực tiễn. Bởi vì, Chánh tư duy là sự suy nghĩ chân chánh dựa trên nền tảng Chánh kiến của nhà Phật, giúp người học Phật tu Phật có lối  tư duy đúng đắn dẫn đến thực hành,ứng dụng đúng đắn theo lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức.
   Đức Phật luôn dạy “Duy tuệ thị nghiệp” trí tuệ mới là nền tảng vững chắc giúp người học Phật tu Phật đạt đến sự giác ngộ tối thượng, mà khi đó Chánh tư duy là nền tảng để hình thành nên trí tuệ. Một người Phật tử có được trí tuệ trên nền tảng của Chánh kiến, từ đó người Phật tử sẽ thực hành, ứng dụng giáo pháp vào trong thực tiễn dựa trên nền tảng của trí tuệ và  luôn theo một  quỹ của Chánh pháp.
  Do đó, Chánh tư duy là nền tảng của trí tuệ, mà trí tuệ là mới là nền tảng của sự Giác ngộ. Trí tuệ sẽ giúp người Phật tử quán xét,  thực hành ứng dụng linh hoạt giáo pháp vào đời sống dựa trên nền tảng Bồ đề tâm, lòng từ bi của nhà Phật, thay vì cứng nhắc, bám chấp vào giáo pháp, bám chấp vào giới luật, có khi không được công đức mà còn rơi vào nghiệp nặng do chấp pháp, chấp giới mà gây hại đến chúng sanh cũng vì thiếu nền tảng trí tuệ nên dẫn đến hành xử sai lệch.
  Thí dụ như Thầy đã luận giải trong bài:  Vị thuyền trưởng áo đen là một Phật tử, giết tên cướp cứu 500 thương buôn không bị xem là phạm giới sát sanh mà vẫn có được công đức. Anh lính giết bao nhiêu kẻ thù trên chiến trường vẫn không bị ở tù vì tội giết người mà còn được ca ngợi là người chiến sỹ yêu nước. Đức Phật vẫn không bị xem là phạm vào lỗi nói dối khi Ngài trả lời cho anh thợ săn là không thấy con nai nào chạy qua từ khi Ngài đứng lên…Tất cả đó là sự quán xét theo 4 phương diện ” Giá, khai, trì, phạm” trên nền tảng của trí tuệ và lòng từ bi, Bồ đề tâm của nhà Phật mà Đức Phật đã dạy cho người Phật tử tại gia hay xuất gia quán xét, ứng dụng vào trong thực tế một cách hợp lý và có trí tuệ, có công đức mà không sai lệch quỹ đạo Chánh Pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con, cũng như cho chúng sanh hữu tình bài pháp lợi, giúp chúng con hiểu được tầm quan trọng của Chánh tư duy, để chúng con tập trung đào sâu tư duy hơn theo diễn trình chánh pháp là “Văn, tư, tu”. Đặc biệt là tập trung đào sâu thực nghĩa nhiều hơn trong sự nghe, đọc, comments các bài giảng, bài viết trên chanhtuduy.com để chúng con tích lũy được một nền tảng vững chắc của trí tuệ Phật đà.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh hạnh Phúc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh dùng được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

 92. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết của Thầy rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai  thị giảng dạy cho chúng con hiểu được chanhtu duy chanhtu duy là một  kho tàng quý báu là nền tảng giác ngộ

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô trụ thế dài lâu  vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 93. Kính bạch THẦY

  Con cảm tạ Thầy bồ đề tâm luận giải bài Pháp quý báu :Một ít quán niệm chánh tu duy. Thưa Thầy qua bài viết con hiểu được người tu Phật hay hành giả tại phải có chánh tư duy Văn Tư, Tu biết và suy nghĩ quán xét mọi lỗi lầm thì mới tiến đến gần con đường giải thoát

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum

 94. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải cho con hiểu về Chánh tư duy. Qua bài viết giúp con hiểu được Chánh tư duy là một hoạt động trong hệ thống giáo pháp Bát chánh đạo của Phật đà. Chánh tư duy là nền tảng cho Trí tuệ và là nền tảng cho Chánh tinh tấn. Chánh tư duy có vai trò quan trọng đối với người tu. Nhờ Chánh tư duy sẽ giúp chúng ta được Chánh tinh tấn, luôn giữ được Chánh tinh tấn sẽ sớm viên thành quả đạo ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 95. Mật Tuệ Viễn says:

  Kinhs bạch Thầy !

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu sâu hơn  về Chánh Tư Duy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum !

 96. Kính bạch Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy luận giải, cho con hiểu tầm quan trọng chánh tư duy trên bước đường học Phật, tu Phật  dù tại gia hay xuất gia đều phải biết thế nào là Chánh tư duy để quán xét lỗi lầm, tinh tấn thực hành  để được giải thoát.

  Con thấy mình quá mai mắn khi gặp được vị Thầy chân chánh, luôn dõi theo con trên bước đường văn, tư, tu để con không lạc hướng chánh tư duy.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 97. Kính bạch Thầy

  Con là mật ấn, con đã đọc xong bài viết con cảm ơn vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng  con hiểu chánh tư duy làm nền tảng cho chánh tấn là con đường đi đến đạo nghiệp

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum 

 98. Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 99. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “ Một ít quán niệm về Chánh Tư duy” Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con hiểu nguồn gốc, tầm quan trọng của Chánh tư duy, dựa trên nền tảng Chánh kiến và phải có sự quán xét sự vật, hiện tượng đi thẳng vào Bồ đề tâm. Chánh tư duy là nền tảng cho trí tuệ, nền tảng của chánh tinh tấn đưa đến thành tựu đạo nghiệp của người tu, không có Chánh tư duy sẽ không thể cực lạc, không thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Chúng con thật may mắn trong kiếp người quý báu này được hạnh ngộ vị Thầy tâm linh từ bi, trí huệ với lòng Bồ đề tâm rộng lớn luôn vì sự lợi lạc của tất cả học trò chúng sanh hữu duyên, vị Thầy đã tạo nên Lâu Đài Duy Ma Cật trang chanhtuduy dưới sự chỉ dạy của con Thầy, chúng con được tiếp cận vườn hoa đạo Pháp trong Lâu đài Duy Ma Cật trang chanhtuduy.com với ngút ngàn ánh sáng chánh kiến Phật đà. Chúng con được thực hành, diễn tập bộ môn Yoga Thành Trí với những pháp tu dễ nhớ, dễ thực hành phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc, đem lại lợi lạc không thể nghĩ bàn,với những lợi ích thiết thực, đem lại những tác động tích cực tới đời đời sống tinh thần mà vị Thầy đã dày công Phát kiến. Chúng con diễn tập, thực hành “gõ mõ tụng kinh thời @” để trang bị chánh kiến thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy để trau dồi chánh tư duy, quán xét, thực hành mỗi ngày ứng dụng những lời Phật dạy dựa trên nền tảng Bồ đề tâm, lòng từ bi của nhà Phật vào cuộc sống để đoạn trừ vô minh tà kiến, từ đó có được sự chuyển hoá tâm kỳ diệu và nâng cao tri kiến Phật học, tích lũy công đức, trí tuệ là hai bồ tư lương công đức, từ đó dần đạt được 3 tiêu trí hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội và làm hành trang trên con đường giải thoát.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Om Mani Padme Hum!

 100. Kính Bạch Thầy  !

  Con cảm tự Thầy đã từ bi luận giảng cho chug con hiểu tầm quan trọng của chanh tư duy trên bước đường học phật  và tu  phật của phật tử tại gia và xuất gia. Chanh tư duy là một phần quang trọng trong Bát Chánh Đạo,  chanh tư duy là nề tảng của trí tuệ. Giúp cho phật tử tư duy và quán xét hành vì thân ,ngữ, tâm đúng và lợi mình lợi người.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh. Om Ah Hum!

 101. Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã minh giải giúp chúng con hiểu được tầm quan trọng của “Chánh tư duy” trong Bát chánh đạo, điều mà Đức Phật đã trãi qua 49 ngày đêm dưới gốc bồ đề để đấu tranh với nội tâm và ngoại cảnh và đắc đạo.
  Và con hiểu rằng; Chánh tư duy làm nền tảng cho Chánh tinh tấn, đưa đến thành tựu đạo nghiệp. Trong đó Chánh tư duy đi theo diễn trình chánh pháp là Văn, Tư, Tu. Vì thế trong quy trình học Phật, tu Phật, yếu tố Tư là quan trọng nhất vì không có suy nghĩ đúng thì không có hoạt động đúng, bởi vậy Đức Phật dạy “Hãy lấy trí tuệ làm sự nghiệp của người tu”. Cũng chính vì lẽ đó mà khi cùng thời Đức Phật, 96 ngoại đạo tham thiền miên mật, tinh tấn không ngừng nhưng vẫn không chấm dứt được vòng luân hồi sinh tử.
  Nói cách khác, theo văn phong của Mật Tông thì Chánh tư duy tức là “quán xét lỗi lầm”. Người quán xét lỗi lầm thường có bệ phóng tốt, vươn cao và bay xa tới chân trời bao la của đạo pháp. Một khi quán xét lỗi lầm trở thành công việc thường nhật, hành giả sẽ có được hai gia tài lớn trong “Thất thánh tài”: Tàm, Quý (là tự xấu hỗ với mình và biết xấu hỗ với người).
  Đặc biệt, là muốn muốn biết vị thầy chân chánh hay tà sư thì cần phải đọc kinh, trải qua quy trình Văn, Tư, Tu, phải cần đến Chánh tư duy.
  Và cuối cùng con hiểu rằng; Chánh tư duy thực sự có giá trị đích thực khi người Phật tử quán chiếu rồi áp dụng vào đời sống thường nhật để làm tốt đạo, đẹp đời.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 102. Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết này.
  Con xin tán thán Công Hạnh ,Trí Huệ ,Bồ Đề Tâm rộng lớn của vị Thầy đã từ bi luận giải để chúng con được hiểu tường tận về tầm quan trọng của “chánh tư duy ” vì chánh tư duy là nền tảng của Trí huệ thực sự quan trọng đối với người trên bước đường tu tập .
  Qua bài viết này giúp cho con hiểu được rằng
  trên con đường tu Phật Cần phải hoàn thiện Lục Độ Ba La Mật ,nhưng dù được hoàn thiện năm Ba-la-mật đầu nhưng thiếu Trí huệ Ba-la-mật, thì cũng không thể đạt đạo quả.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải để con được hiểu rõ hơn về lời Đức Phật đã dạy “Duy Tuệ Thị Nghiệp ” lấy trí tuệ làm đạo nghiệp, khi tư duy đúng thì dẫn đến kết quả đúng .
  Chúng con thật ơn phước và quá đỗi may mắn khi được vị Thầy từ bi chỉ dạy bộ môn Yoga Thanh Trí với Lục Diệu Pháp Môn giúp chúng con được phát triển Trí Tuệ đúng theo quỹ đạo chánh pháp và tích tập được nhiều Công Đức đó cũng là hai bồ tư lương có thể mang theo được qua bên kia cửa tử để làm hành trang về với thành phố giải thoát .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu này.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho ánh sáng của Chánh Pháp được soi sáng khắp muôn nơi .
  Om Mani Padme Hum.

 103. Vũ Lê Ngọc Hương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 104. Mật Tịnh Hải says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài “MỘT ÍT QUÁN NIỆM VỀ CHÁNH TƯ DUY” của Thầy rồi ạ !

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu định nghĩa  về Chánh tư duy và tầm quan trọng của Chánh tư duy trong hệ thống giáo pháp Bát Chánh đạo của Phật Đà – cũng là yếu tố vô cùng quan trọng không thể thiếu trong quá trình học Phật và tu Phật. Có Chánh kiến và chánh tư duy sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho Chánh tinh tấn – giúp người tu hành thành tựu đạo nghiệp.

  Chánh tư duy cùng với chánh kiến giúp người học Phật thường xét nghĩ đạo lý, suy tìm thể tánh nhiệm mầu của từ, bi, hỷ, xả, biết luôn tự quán xét bản thân và sửa mình, cùng lầm lỗi để sám hối và loại bỏ. Biết nhìn thấu vô minh là nguyên nhân gây ra đau khổ, là nguồn gốc của tà kiến, để rồi áp dụng vào quá trình tu tập và ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày theo đúng quỹ đạo chánh pháp, để được an lạc ở đời này và hướng tới cực lạc đời sau.

  Chánh tư duy cũng có thể được hiểu như “Tu huệ” – là một trong 3 bước tuần tự trong tiến trình học giáo lý và thực hành giáo pháp Phật đà gồm: Văn huệ, Tư huệ và Tu huệ.

  Nếu “Tư” (Tư huệ) hay Chánh tư duy là sự suy ngẫm tường tận, thấu đáo về cả ý nghĩa và mục đích của vấn đề thì đó cũng chính là hoạt động của trí tuệ, có trí tuệ ta mới soi sáng được mọi sự vật, nhờ vậy biết cách buông xả tham lam, sân giận, si mê mà chuyển hóa chúng thành vô lượng trí huệ từ bi rộng lớn. Và cũng chỉ có trí tuệ mới thực sự là phương tiện duy nhất đưa tới giác ngộ và giải thoát khỏi khổ đau – như Đức Phật đã dạy ” Hãy lấy trí tuệ làm sự nghiệp của con người”

  Kính Bạch Thầy !

  Bộ môn Yoga Thanh trí cùng với 6 phát kiến tâm linh của vị Thầy dựa trên nền tảng Phật đà mà trong đó chánh kiến Quang Minh Tam Muội với phương thức đọc và comment bài trên trang mạng chanhtuduy.com – Nếu như học trò, đệ tử chúng con thực hành một cách tinh tấn và đều đặn sẽ tích tập được Văn tuệ, tư tuệ, để rồi sẽ có nền tảng tốt cho tu tuệ về sau.

  Hơn nữa, nhờ diễn trình đọc và comment bài viết trên chanhtuduy.com cũng giúp cho học trò, đệ tử chúng con bộc lộ ra được những ưu và nhược điểm trong tư duy và suy nghĩ của bản thân, để qua đó, mong được vị Thầy uốn nắn, giúp chúng con sửa mình, loại trừ dần vô minh và đi đúng quỹ đạo chánh pháp để có được hạnh phúc trong đời sống thế tục và thành tựu trong đời sống tâm linh.

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã viết bài!

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho tất cả học trò, đệ tử chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm thực hành pháp, luôn biết ơn và trưởng dưỡng lòng sùng mộ đối với vị Thầy tâm linh tôn quý.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh cùng được ân hưởng hương Bồ đề từ vị Thầy từ bi, từ Phật pháp vô biên.

  Om Mani Padme Hum !

 105. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ khi đọc bài viết của Thầy

  Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con hiểu được thế nào là chánh tư duy thế nào là nào là thực hành pháp theo đúng  cách để chúng ta được an lạc đời này và cực lạc đời sau

  Con cầu chúc cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 106. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải   giúp cho con hiểu được tầm quan trọng của chánh tư duy trên bước đường học phật, tu phật. Chánh tư duy là nền tảng trí tuệ mà” trí tuệ mới là sự nghiệp cao cả của con người  người.Thánh tăng Thogme Zangpo từng khẳng định: “Có năm Ba-la-mật (tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định) mà thiếu Trí huệ Ba-la-mật thì không thể dẫn tới đạo quả.

  Con cảm tạ ơnThầy đã từ bi tạo ra căn phòng duy ma Cật dựa trên nền tảng trí tuệ phật đà, trang bị cho chúng con chánh tư duy theo diễn  trình văn, tư, tu  thông qua việc đọc bài và viết comment dần tích tập được công đức và trí tuệ, cùng với những phương tiện sảo giúp cho chúng con dễ dàng ứng dụng pháp vào cuộc sống để được an lạc đời này cực lạc đời sau.

   

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốt trí tuệ được thắp sáng muôn nơi thông qua kênh vận chuyển vị Thầy

   

  OM AH HUM

   

   

   

 107. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải   giúp cho con hiểu được tầm quan trọng của chánh tư duy trên bước đường học phật, tu phật. Chánh tư duy là nền tảng trí tuệ mà” trí tuệ mới là sự nghiệp cao cả của con người.Phật tử chúng ta dù tại gia hay xuất gia đều phải biết thế nào là Chánh tư duy để tạo hạnh phúc trong đời sống thế tục, thăng hoa trong đời sống tâm linh. Nhờ đó chúng ta mới được Chánh tinh tấn, một khi luôn giữ được Chánh tinh tấn thì sẽ nhanh chóng viên thành quả đạo”.

  Con cảm tạ ơnThầy đã từ bi tạo ra căn phòng duy ma Cật dựa trên nền tảng trí tuệ phật đà, trang bị cho chúng con chánh tư duy theo diễn  trình văn, tư, tu  thông qua việc đọc bài và viết comment dần tích tập được công đức và trí tuệ, cùng với những phương tiện sảo giúp cho chúng con dễ dàng ứng dụng pháp vào cuộc sống để được an lạc đời này cực lạc đời sau.

   

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốt trí tuệ được thắp sáng muôn nơi thông qua kênh vận chuyển vị Thầy

   

  OM AH HUM

   

   

   

 108. Mật Thanh Quang says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu hơn về chánh tư duy. Qua bài viết con hiểu được rằng người học Phật, tu Phật lấy trí làm đầu. Chánh tư duy được đi theo một lộ trình văn, tư, tu. Cho dù người học, tu Phật có chánh kiến mà không có trí huệ thì cũng như người đang đi đường biết có rất nhiều hố nhưng trời tối không có đèn soi sáng cũng vẫn ngã như không biết gì.

  Thưa Thầy, việc đọc bài và comment trên trang mạng Chanhtuduy.com là một trong những tu pháp Thầy ban cho chúng con được tiếp xúc với chánh kiếở thể thực nghĩa và rèn luyện sự tinh tấn trong tu tập. Đó là một món quá không giá nào mua được phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc và thời đại công nghệ 4.0.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh,

  Om Mani Padme Hum.

 109. Mật Thiệu says:
  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Một Ít Quán Niệm Về Chánh Tư Duy “.

  Con xin tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con biết được cội nguồn xuất phát, cũng như tầm quan trọng của Chánh tư duy trong hệ thống Bát chánh đạo. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con biết Chánh tư duy là nền tảng của trí tuệ mà trí tuệ chính là đạo nghiệp của người tu, chỉ có trí tuệ mới xóa tan màn đêm vô minh, tà kiến đưa chúng sanh đến bến bờ giải thoát. Người học Phật, tu Phật hiện nay muốn giải thoát cho mình và chúng sanh khỏi luân hồi sinh tử thì cần tìm một vị Thầy từ bi và trí tuệ. Bằng những phương tiện thiện xảo, Ngài chỉ dạy học trò đúng theo quá trình Văn, Tư, Tu giúp học trò tích tập được công đức và trí tuệ để làm hành trang cho mai sau.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 110. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết: “Một ít quán niệm về Chánh tư duy” của vị Thầy.

  Qua bài viết của Thầy, con đã hiểu sâu hơn thế nào là chánh tư duy.

  Trước tiên, chánh tư duy là một hoạt động trong hệ thống Bát chánh đạo của Phật đà. Chánh tư duy chỉ có trong quỹ đạo giáo pháp của đạo Phật vì liên quan đến phạm trù nhân duyên và quan kiến giải thoát của Phật giáo là Tứ diệu đế. Điều này ở ngoại đạo không thể có được. Cơ chế vận hành của chánh tư duy dựa trên nền tảng của chánh kiến. Tuy nhiên, chưa chắc có chánh kiến (thấy biết chân chánh) đã có được chánh tư duy bởi vì bản thân họ còn thiếu đi tuệ quán xét, tức là quán xét sự vật hiện tượng đi thẳng vào bản chất Bồ đề tâm. Điều này phù hợp với diễn trình của chánh tư duy là Văn, Tư rồi đến Tu. Theo bài Thầy giảng, trong 3 yếu tố trên thì yếu tố Tư là quan trọng nhất, vì không có suy nghĩ đúng (tức là chánh tư duy-hoạt động của trí tuệ) thì không có hoạt động đúng. Như vậy, chánh tư duy chính là nền tảng của Trí huệ thực sự quan trọng đối với người tu.

  Từ việc hiểu rõ được tầm quan trọng của chánh tư duy, vị Thầy cũng đã hướng dẫn, đưa ra các luận giảng quan trọng để chúng con có thể ứng dụng, vận dụng được trong quá trình học Phật. Với những học viên của viện nghiên cứu và ứng dụng tâm lý học Yoga Thanh Trí (ITA), tịnh trú Mật gia Song Nguyễn, Chánh tư duy chính là việc “quán xét lỗi lầm”, vì người quán xét lỗi lầm thường có được bệ phóng tốt vươn cao và bay xa tới chân trời bao la của đạo pháp.

  Nhưng để có được chánh tư duy, để đi theo diễn trình Văn, Tư, Tu thì chúng con – người học giáo lý nhà Phật cần gặp được vị Thầy khai đạo tốt, còn gọi là minh sư, thiện tri thức. Chính vì vậy, kinh điển đã xác quyết rằng gặp được minh sư là yếu tố quan trọng bậc nhất của sự tu học. Soi lại bản thân, nếu con không đủ duyên lành được gặp vị Thầy, được Thầy giảng pháp thông qua trang chanhtuduy.com thì cho dù có đọc giáo pháp, giáo điển nhiều đến đâu cũng khó có thể có sự chuyển biến tâm và đạt được kết quả tâm linh gì. Lục diệu pháp môn mà vị Thầy phát kiến là những phương pháp thực hành, diễn tập dễ hiểu, dễ tiếp cận và làm theo. Đặc biệt, trang chanhtuduy.com được vị Thầy đặt cả tâm nguyện, nguyện lực và trí nguyện để phát triển, những bài viết trên trang nhà đã được Thầy chắt lọc tinh hoa Phật đà đồng thời hạ tầng ngữ nghĩa để người học dễ tiếp nhận. Điều đặc biệt, những bài pháp mà vị Thầy giảng đều theo phương châm pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp. Đây chính là việc vận dụng chánh tư duy vào cuộc sống để đạt được mục tiêu là hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự và thành đạt xã hội. Như vậy, có thể nói những người đọc, học trò, đệ tử khi đọc bài và comment trên trang chanhtuduy.com chính là đang theo đúng quy trình của chánh tư.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết ý nghĩa, lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 111. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích cho con hiểu thêm về chánh tu duy  là nền tảng của chánh kiến chánh kiến là nền tảng của trí .Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 112. Mật Thuận Khánh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy

  Con cảm ơn Thầy đã chỉ dậy cho chũng con hiểu thế nào la thực hành pháp theo đúng cách để chũng ta được an lạc đời này va cực lạc đời sau

  Con câu chúc Thầy,Cô sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 113. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy: “Một ít quán niệm về Chánh Tư duy”.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 114. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu về chánh tư duy – một trong bát chánh đạo, từ đó chúng con có được cái nhìn tổng quan về phạm trù này. Qua bài Pháp của vị Thầy, con hiểu được rằng chánh kiến là nền tảng cho cơ chế vận hành của chánh tư duy, nhưng chánh tư duy cũng lại làm nền tảng cho chánh tinh tấn, đưa đến thành tựu đạo nghiệp. Vậy chánh tư duy là điều quan trọng và xuyên suốt, giúp người hành giả đi đúng lộ trình trên bước đường giải thoát. Nếu chỉ có chánh kiến mà thiếu chánh tư duy, tức là thiếu trí tuệ quán xét sự vật hiện tượng đi thẳng vào bản chất Bồ đề tâm, thì vẫn chưa trọn vẹn, người tu sẽ dễ gặp phải chướng ngại như thực hành (nói, viết, hành động) như một con vẹt, máy móc, cứng nhắc, thiếu linh hoạt vì bám chấp vào cái đã biết. Còn nếu như chỉ tinh tấn thực hành mà thiếu chánh tư duy soi đường dẫn lối, thì nguy cơ dễ bị lạc hướng, không đi thẳng tới thành phố Giải Thoát mà chỉ dừng lại ở 3 cõi: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Ví dụ như một hành giả trong quá trình tu tập không coi trọng việc “lấy trí tuệ làm đạo nghiệp của người tu”, mà chỉ lao vào các hoạt động trợ hạnh như làm phước, bố thí, phóng sanh, từ thiện hoặc miên mật tham thiền nhưng “coi vị của thiền định làm mục đích chính”, “không giải trừ chướng ngại của thiền định” thì sẽ không thể đạt đến sự giải thoát rốt ráo, vẫn tiếp tục trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử.

  Qua bài viết của Thầy, con hiểu được rằng Chánh tư duy đi theo diễn trình chánh pháp là Văn – Tư – Tu, trong đó yếu tố Tư là quan trọng nhất vì không có suy nghĩ đúng thì sẽ không có hành động đúng. Tư ở đây được hiểu là chánh tư duy, có nghĩa là hoạt động của trí tuệ, mà có trí tuệ mới trở thành Phật. Vậy, chánh tư duy là nền tảng của trí huệ Phật đà, thực sự quan trọng với người tu. Con cảm niệm rằng, chánh tư duy giống như một kim chỉ nam trên con đường tu tập, là nguồn ánh sáng soi rọi con đường đi đến thành phố giải thoát, và người hành giả cũng dùng nguồn sáng ấy để “hồi quang tự kỉ”, luôn quán xét bản thân mình trong từng bước đi, từng giai đoạn tu tập. Nếu không quán xét bản thân mình, tức là thiếu chánh tư duy, người hành giả sẽ dễ giải đãi, phóng dật bởi sự ngã mạn, tin vào tâm ý của mình, và nghiêm trọng nhất là lạc hướng, lệch quỹ đạo chánh pháp. Chánh tư duy không chỉ có ý nghĩa, giá trị trong đạo pháp mà chánh tư duy còn cần được áp dụng trong cuộc sống để đời đạo viên song, đem đến sự lợi lạc cho chúng sanh. Trong phạm trù giới luật, Đức Phật cũng đề ra 4 cơ chế vận hành: giá, khai, trì, phạm để cho người Phật tử tùy theo trường hợp mà hành xử. Và đối với người Phật tử là cư sĩ sống trong tại gia, thì rất cần có chánh tư duy trong hành xử, vì bồ đề tâm với chúng sanh. Và qua bài viết của Thầy, con cũng hiểu rằng để quá trình học Phật, tu Phật diễn ra theo trình tự Văn – Tư – Tu có kết quả và đạt thành tựu, điều quan trọng bậc nhất là được theo học minh sư, bậc Tuệ tri thức.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị, giúp chúng con hiểu được tầm quan trọng không thể thiếu của chánh tư duy trong quá trình tu tập Phật Pháp không tách rời với cuộc sống thế gian. Và căn phòng Duy Ma Cật thời hiện đại vị Thầy tạo dựng nên thực sự là một kho tàng tâm linh đồ sộ, quý báu, giúp chúng con được tích lũy chánh kiến Phật đà, đồng thời được rèn luyện tư duy theo đúng quỹ đạo chánh pháp, từ đó dần dần chúng con được khai mở trí tuệ. Hiểu được tầm quan trọng của chánh tư duy, chúng con cần nỗ lực hơn nữa trong trong quá trình văn – tư để làm bệ phóng vững chắc cho chánh tinh tấn để bay cao, bay xa tới bầu trời Giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 115. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Một ít quán niệm về chánh tư duy”.

  Qua bài viết, con hiểu được rằng chánh tư duy có nghĩa là tư duy chân chánh. Chánh tư duy có được dựa trên nền tảng chánh kiến (thấy biết chân chánh). Chánh tư duy là nền tảng của trí huệ (một trong 6 Ba la mật).

  Chánh tư duy không chỉ đem lại lợi lạc trong đạo pháp mà còn trong cả cuộc sống bởi tư duy đúng thì hành động mới đúng. Con hiểu rằng cách đơn giản nhất để có được chánh tư duy đó là chúng con đều đặn vào trang mạng chanhtuduy.com đọc bài viết, nghe bài giảng và viết phản hồi.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết lợi lạc giúp con hiểu được về chánh tư duy và tầm quan trọng của chánh tư duy.

  Con cảm tạ vị Thầy đã lập ra trang mạng chanhtuduy.com (lâu đài Duy Ma Cật thời hiện đại) và ban cho con chiếc chìa khóa vàng để mở cánh cửa bước vào kho tàng Phật pháp bao la.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe, trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 116. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết ” Một ít quán niệm về Chánh tư duy” .
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi giảng luận cho con hiểu về nguồn gốc và tầm quan trọng của chánh tư duy trong Bát chánh đạo ” chánh tư duy là nền tảng của trí tuệ mà trí tuệ mới chính là sự nghiệp cao cả nhất của con người” .
  Sự xác quyết trong kinh điển rằng ” gặp được minh sư là yếu tố quan trọng bậc nhất của sự tu học. Đại sĩ Liên Hoa Sanh khẳng định nếu theo học một vị Thầy tốt chẳng khác nào tìm được viên ngọc như ý; tất cả những điều bạn cần và muốn đều được thành tựu” cho con cảm niệm được ơn phước của chúng con khi được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp này,con được học bộ môn khoa học Yoga Thanh Trí dưới sự chỉ dạy của Thầy để con biết thế nào là chánh tư duy văn-tư-tu theo đúng quỹ đạo chánh pháp nhờ ơn Thầy chỉ dạy cho chúng con những bài học gần gũi “pháp là cuộc sống, cuộc sống chính là pháp” từ đó con biết tư duy ứng dụng vào cuộc sống để tạo nên hạnh phúc thế tục và thăng hoa trong đời sống tâm linh, nhờ có chánh tư duy chúng con sẽ có một được chánh tinh tấn, có được chánh tinh tấn chúng con sẽ nhanh chóng viên thành đạo quả.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy,Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum!

 117. Mật Nhi says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy :”Một ít quán niệm về Chánh tư duy”. Con cảm ơn Thầy đã luận giải cho mọi bạn đọc và con có thể dần dần hiểu được từ ít đến nhiều giá trị và ý nghĩa của Chánh tư duy. Riêng con hiểu được Chánh tư duy là cụm từ chỉ có trong thuật ngữ nhà Phật, là giá trị vô song mà ngoại đạo không có được, bởi vì đạo Phật đề cao “dùng trí tuệ làm nghiệp”, mà trí tuệ chỉ có được trên nền tảng Chánh tư duy (suy nghĩ chân chánh). Qua bài này con mới hiểu vì sao Thầy đặt tên cho trang mạng của Mật gia Song Nguyễn là chanhtuduy.com, đó là trí tuệ và tâm huyết của vị Thầy để cho ai được đọc sẽ có Chánh tư duy, là duyên lành giác ngộ. Con hoan hỉ tán thán công hạnh Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô nhiều sức khỏe, trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Nguyện tất cả chúng sanh dùng được tinh túy cam lồ.

  OM MANI PADME HUM

   

   

 118. Kính bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài viết “Một ít quán niệm về Chánh tư duy” của vị Thầy, và qua đó con cũng đã có được thêm kiến thức để hiểu rõ hơn thế nào là Chánh tư duy.

  Qua bài viết, con hiểu được rằng Chánh tư duy là một hoạt động trong hệ thống giáo pháp Bát chánh đạo  của Phật đà (Bát chánh đạo gồm Chánh kiến, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tư duy, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định), và Chánh tư duy chỉ có trong quỹ đạo giáo pháp của đạo Phật . Cơ chế vận hành của Chánh tư duy dựa trên nền tảng Chánh kiến, tuy nhiên một người có được Chánh kiến thì chưa chắc đã có được Chánh tư duy do bản thân còn thiếu tuệ quán, chưa biết quán xét các sự vật, hiện tượng đúng với bản chất Bồ đề tâm. Và cũng phải có được Chánh tư duy thì mới có được nền tảng cho Chánh tinh tấn, dẫn đến đạt được thành tựu đạo nghiệp.

  Chánh tư duy đi theo diễn trình chánh pháp là Văn, Tư, Tu, vậy nên người học Phật, tu Phật cần phải thực hành đúng diễn trình, trước hết cần phải đọc kinh, nghe pháp để thấm nhuần tư tưởng, từ đó đưa ra những suy ngẫm cho bản thân, hiểu rõ ý nghĩa của các sự vật, hiện tượng theo quan kiến nhà Phật để rồi dần dần thực hành theo tư duy mình lĩnh ngộ được. Và cách ứng dụng rõ ràng nhất chính là việc bản thân mỗi chúng ta cần phải liên tục quán xét lại lỗi lầm, nhìn thằng vào sâu bên trong con người mình, gọt giũa bản thân, nhận ra điểm sai lệch, thay đổi tâm tính còn vướng tà kiến, phân biệt rõ tà và chánh trong mọi việc, mọi hiện tượng, mọi đối tượng, dần dần hướng đến con đường giải thoát duy nhất.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho con bài học đầy lợi lạc này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều có được Chánh tư duy và thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 119. Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Một ít quán niệm về Chánh tư duy”.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải về Chánh tư duy – là một hoạt động trong hệ thống Bát chánh đạo chỉ có trong quỹ đạo giáo pháp nhà Phật, có cơ chế vận hành dựa trên nền tảng Chánh kiến, và Chánh tư duy chính là nền tảng cho Chánh tinh tấn giúp người tu tiến tới viên thành quả đạo.

  Đọc bài con hiểu rằng Chánh tư duy phải được xem như là tấm gương chiếu rọi cho người tu trên từng giai đoạn tu tập giải thoát, tấm gương này rọi vào bên trong để người hành giả quán xét và loại trừ lỗi lầm của bản thân nhằm ngày một tiến bộ, tấm gương này chiếu ra bên ngoài giúp người hành giả quán chiếu rồi áp dụng vào đời sống thường nhật, trong mọi khía cạnh từ xã hội, gia đình, đạo đức. Như vậy Chánh tư duy là cơ chế toàn diện rèn luyện từ trong ra ngoài kiến tạo nên người hành giả chân chính đi theo con đường chân chánh mà Đức Phật đã chỉ ra, để dựng xây nên sự nghiệp cao cả nhất của con người, đó là trí tuệ. Mà muốn được như vậy thì người tu phải cần phải đi theo đúng diễn trình chánh pháp là văn – tư – tu _ quy trình tuần tự trong học giáo lý nhà Phật sau đó thực hành giáo pháp của Phật; đặc biệt là duyên lành được hạnh ngộ và đi theo sự chỉ dẫn của một vị Thầy chân chính.

  Con thêm cảm niệm sự may mắn của bản thân cùng các huynh đệ kim cang ở Mật gia đã có được duyên lành hy hữu này. Con thành tâm tán thán công hạnh của Thầy đã từ bi gầy dựng và dẫn lối chúng con đến với lâu đài Duy Ma Cật đầy lợi lạc, giúp chúng con dần trang bị được Chánh tư duy qua từng ngày, từng ngày, để tạo hạnh phúc trong đời sống thế tục, thăng hoa trong đời sống tâm linh.

  Con cảm tạ ơn Thầy, con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho huynh đệ chúng con đều trân quý duyên lành, nỗ lực tinh tấn trong diễn tập, thực hành pháp, luôn tinh tấn trong đọc bài, comment.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 120. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy “một ít quán niệm về chánh tư duy”. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng về tầm quan trọng của chánh tư duy,  là nền tảng của trí tuệ, để tạo hạnh phúc trong đời sống thế tục,  thăng hoa trong đời sống tâm linh.

  Con hiểu rằng chỉ có chánh kiến chưa đủ mà hành giả cần trang bị cho mình chánh tư duy để ứng dụng những điều mình học được vào hoàn cảnh cụ thể của bản thân nhắm lợi mình lợi người. Do vậy,  để học Phật pháp,  hành giả cần thực hành Văn Tư Tu. Ngoài ra,  chánh tư duy giúp hành giả quán xét lỗi lầm của mình để điều chỉnh,  sửa lỗi theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho com có cơ hội được đọc bài và viết comment hằng ngày, đó là phương pháp lợi lạc giúp con rèn luyện chánh tư duy để biết quán xét và điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm của mình theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 121. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết “Một ít quán niệm về chánh tư duy”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho con về Chánh tư duy vốn có vai trò đặc biệt quan trọng trong Bát Chánh đạo, là nền tảng của Chánh tinh tấn và đưa đến thành tựu đạo nghiệp.

  Qua bài viết, con hiểu được Chánh tư duy đi theo diễn trình Văn – Tư – Tu, là nền tảng Trí huệ thực sự quan trọng đối với người tu;  là tấm gương chiếu rọi những giai đoạn tu tập của chúng ta trên bước đường giải thoát và là sự “quán xét lỗi lầm” – tạo bệ phóng tốt, vươn xa bay cao tới chân trời bao la của đạo pháp”. Nếu thiếu Chánh tư duy, chúng ta sẽ dễ giải đãi, phóng dật, nghiêm trọng hơn là lạc hướng trên đường tu.  Chánh tư duy thực sự có giá trị đích thực khi được người Phật tử quán chiếu rồi áp dụng vào đời sống thường nhật để làm tốt đạo, đẹp đời.

  Qua bài viết này con cảm nhận sâu sắc hơn về tấm lòng từ bi và trí huệ của vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí đã dành hết tâm lực, nguyện lực và trí lực và đạo lực của mình để tạo ra lâu đài Duy Ma Cật chanhtuduy.com nhằm mục đích trang bị cho chúng con nền tảng trí huệ Phật đà. Từ đó, trân quý cơ hội được diễn tập thực hành “Chánh kiến quang minh tam muội” và tạo được “hạnh phúc trong đời sống thế tục, thăng hoa trong đời sống tâm linh” và thong dong trên đại lộ Giải thoát.

  Con thành tâm cảm tạ Thầy về bài viết ý nghĩa lợi lạc. Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.

  OM MANI PADME HUM

 122. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum!

 123. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu rõ hơn  về tầm quang  trọng  chánh tư  duy

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om Mani padme hum

 124. Mật Khuê Minh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy  đã từ bi khai thị, luận giải về chánh tư duy. Qua bài con hiểu được Chánh tư duy chỉ có trong quỹ đạo giáo pháp của Đạo Phật, cơ chế vận hành của chánh tư duy dựa trên nền tảng của chánh kiến. Một người Phật tử có được Chánh kiến ( thấy biết chân chánh ) nhưng phải có được chánh tư duy thì mới có thể quán xét sự vật, hiện tượng từ đó mà ứng dụng linh hoạt vào trong đời sống thường nhật để làm tốt đạo, đẹp đời. Chánh tư duy lại là nền tảng cho chánh tinh tấn, đưa đến thành tựu đạo nghiệp.

  Tại Mật gia Song Nguyễn, chúng con được vị Thầy tôn quý trang bị chánh kiến trên đầy đủ cả bốn phương diện ( chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến trong tôn kính, chánh kiến trong luận điểm, chánh kiến trong giải thoát). Thông qua diễn trình văn, tư, tu dưới sự chỉ dạy của vị Thầy mà chúng con có được chánh tư duy, nhờ đó mà ứng dụng linh hoạt những kiến thức Phật học  vào trong thực tế đời sống cư sĩ trên tinh thần “ pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp.” Phật tử chúng con không bị trói buộc vào những quy tắc cứng nhắc trong việc trì giới mà được vận hành  linh hoạt theo 4 cơ chế: giá, khai, trì, phạm  nhờ đó mà xóa tan đi tâm lý mặc cảm trong tu tập. Bên cạnh đó, nói theo văn phong Mật giáo thì chánh tư duy tức là “quán xét lỗi lầm”, “một khi quán xét lỗi lầm trở thành công việc thường nhật của mình thì hành giả sẽ có hai gia tài lớn trong Thất thánh tài: Tàm, Quý. Chánh tư duy giúp cho bản thân chúng con biết tự quán xét và điều chỉnh hành vi thân, ngữ, tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã dùng hết tâm lực, trí lực, đạo lực để tạo ra trang web chanhtuduy.com để hàng ngày chúng con được  thực hiện việc đọc và comment, nhờ đó mà trau dồi chánh tư duy là nền tảng của trí tuệ, mà trí tuệ mới chính là sự nghiệp cao cả nhất của con người.

  Cầu nguyện bản thân con và các huynh đệ Kim cang sẽ giữ được chánh tinh tấn, vâng lời dạy của vị Thầy để được theo bước chân vị Thầy từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

 125. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết ” Một ít quán niệm về Chánh tư duy” của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy. Qua đó con hiểu được cội nguồn xuất phát của Chánh tư duy. Tư duy là một hoạt động trí óc chỉ có ở con người, không có ở loài vật và Chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh. Qua những trải nghiệm của mình, Đức Phật đã rút ra rằng, khổ hạnh ép xác không phải là phương pháp đúng, buông lung phóng dật lại càng sai. Hành giả tu đạo phải giữ thái độ trung dung về mọi mặt. Nhờ suy nghĩ vây mà Ngài đã đắc đạo sau 49 ngày dưới cội gốc bồ đề , đấu tranh với nội tâm, ngoại cảnh. Đức Phật đã dạy rằng, hãy lấy trí tuệ làm đạo nghiệp của người tu. Chánh tư duy là nền tảng trí tuệ thực sự quan trọng đối với người tu đạo Phật, mà 96 ngoại đạo vẫn chưa thể chạm vào.
  Nhờ duyên lành đã tạo trong nhiều kiếp, trong khi những Phật tử truyền thống chỉ chú tâm vào việc làm công quả, phóng sanh hay làm từ thiện… thì chúng con những hội viên thuộc Viện ITA có cơ hội được theo chân vị Thầy chân chính, Bậc tuệ tri thức. Được trang bị Chánh tư duy theo đúng diễn trình Văn, Tư, Tu thông qua phương tiện thiện xảo là trang mạng chanhtuduy.com khi nghe bài giảng, đọc bài viết của Thầy được hạ tầng ngữ nghĩa, phù hợp tính Quốc độ, tính Thời đại và Dân tộc. Từ đó suy ngẫm, đào sâu ý nghĩa, mục đích của vấn đề, để rồi ứng dụng, thực hành theo tư duy đó. Nhằm tạo được hạnh phúc trong đời sống thế tục, thăng hoa trong đời sống tâm linh.

  Con tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 126. Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi!

 127. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài :” Một ít quán niệm về Chánh Tư Duy” rồi ạ.

  Con Hoan hỷ khi được đọc bài viết , con cảm tạ Thầy đã cho chúng con được học một bài pháp lợi lạc và ý nghĩa. Nhờ bài viết mà con đã hiểu biết thêm nhiều khái niệm mới :

  -Bát Chánh đạo gồm có Chánh kiến (thấy biết chân chánh), Chánh ngữ (lời nói chân chánh), Chánh nghiệp (việc làm chân chánh), Chánh mạng (mưu sinh chân chánh), Chánh tư duy (suy nghĩ chân chánh), Chánh tinh tấn (tinh tấn chân chánh), Chánh niệm (niệm tưởng chân chánh), Chánh định (định lực chân chánh).

  -Quan kiến giải thoát của Phật giáo là Tứ diệu đế (đâu là khổ, nguyên nhân khổ, phương thức diệt khổ, cảnh giới thoát khổ).

  -Quan trọng nhất là Chánh tư duy, có nghĩa là hoạt động của trí tuệ,  Cơ chế vận hành của Chánh tư duy dựa trên nền tảng Chánh kiến , Chánh tư duy để hành xử trên tinh thần từ bi của nhà Phật.

  Chánh tư duy tức là “quán xét lỗi lầm” không những áp dụng trong Đạo Phật, người Phật tử quán chiếu rồi áp dụng vào đời sống thường nhật để làm tốt đạo, đẹp đời. Trong khía cạnh xã hội, gia đình, đạo đức cũng cần Chánh tư duy.

  Con vô cùng may mắn và cảm tạ ơn phước khi được gặp vị minh sư, đạo sư là vị Thầy Mật giáo tôn kính trong kiếp này  đã từng bước hướng dẫn học trò, đệ tử chúng con đi đúng đường trên con đường tới với thành phố giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện tất cả các chúng sanh luôn tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 128. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị giúp con hiểu thêm quan niệm về chánh tư duy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 129. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ đọc bài pháp của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ của vị Thầy đã từ bi luận giải chi tiết “một ít quán niệm về chánh tư duy”. Theo đó, con hiểu chánh tu duy là cụm từ chỉ có trong thuật ngữ nhà Phật và trong quỹ đạo giáo pháp Phật – đà. Chánh tư duy còn làm nền tảng cho chánh tinh tấn (tinh tấn chân chánh) đưa đến thành tựu đạo nghiệp, “đây là mũi nhọn hiệu quả…” và vai trò to lớn của chánh tư duy mà “96 ngoại đạo” không có!. Bởi đạo Phật đề cao “hãy lấy trí tuệ làm sự nghiệp của con người”(kinh Bát Đại Nhân Giác); Và trí tuệ chỉ có được trên nền tảng của chánh tư duy (suy nghĩ chân chánh).

  Qua bài pháp của vị Thầy, con càng cảm niệm ơn phước sâu dầy, do hội tụ từ vô lượng kiếp có duyên lành được gặp và nương tựa nơi vị Minh sư, Tuệ tri thức – bậc Đạo sư Thanh Trí – Viện trưởng Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng YOGA Thanh Trí(Viện ITA) Thinley Nguyên Thành trong kiếp này. Được vị Thầy tôn quý truyền dạy giáo pháp YOGA Thanh Trí sau hơn 25 năm trải nghiệm, nghiên cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả để phát minh “Lục Diệu Pháp Môn – YOGA Thanh Trí”. Trong công trình tâm linh vĩ đại này có tu pháp “Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội” – ngôi nhà Duy Ma Cật – Chanhtuduy.com là tuyệt tác do vị Thầy sáng tạo ra và được vị Thầy “đặt hết tâm lực, trí lực, đạo lực của mình vào những câu chữ trên các bài viết được đăng tải trên chanhtuduy.com”, giúp cho học trò chúng sanh hữu duyên dễ tiếp cận, “dễ đọc, dễ nhớ, dễ hành”có được chánh kiến (với bốn phương diện: Thờ tự, Tôn kính, Luận điểm và Giải thoát); Đặc biệt, có được chánh tư duy, từ mang lại lợi lạc vô song: An lạc đời này( đạt được 3 mục đích: Hạnh phúc tự tâm, Hanh thông thế sự, Thành đạt xã hội) và hướng tới Cực lạc đời sau.

  Con tạ ơn vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, lợi lạc và ý nghĩa.

  Con nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh Trí, vì thành tựu của Viện ITA Việt Nam, vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  Om Ma Ni Pad Me Hum

 130. Mật Từ Quang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 131. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài này. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng những góc cạnh của Chánh tư duy, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống bát chánh đạo. Từ ấy chúng con như được mở ra thế giới mới vô biên trong ứng dụng pháp vào cuộc sống.
  Con còn nhớ cách đây không lâu, một người bạn con là Phật tử có chia sẻ nỗi niềm trên Facebook cá nhân của mình rằng, cô ấy đã cố gắng nhiều lần khuyên một người bán cá ở gần nhà bỏ nghề để tu Phật nhưng thất bại. Dòng trạng thái ấy đã được rất nhiều người bạn ca ngợi về  “thiện hạnh” của cô ấy. Xong, con hiểu rằng người phụ nữ bán cá trong câu chuyện kia đang còn đó nỗi trăn trở mưu sinh để nuôi những đứa con nhỏ và người chồng đau yếu, giờ đây thêm mang nỗi mặc cảm nặng nề vì thấy mình không thích hợp, “không có duyên” để tu Phật. Những ví dụ thực tế mà vị Thầy đưa ra trong bài viết càng khiến con hiểu tầm quan trọng của chánh tư duy tức là quán xét sự vật, hiện tượng dựa trên bản chất Bồ đề tâm, như đoàn tàu chánh kiến cần thiết được vận hành bởi đầu tàu chánh tư duy bởi nếu không khó có thể về nơi bến đỗ. Như những ví dụ thực tế mà vị Thầy đã nêu trong bài, bản thân chúng con khi đứng trước những tình huống muôn màu của cuộc sống, con hiểu và càng ý thức việc giữ giới không thể cứng nhắc mà cần vận hành theo cơ chế giá, khai, trì, phạm mà Đức Phật đã chế tác.
  Qua bài viết của vị Thầy, con hiểu rằng, mỗi người học Phật, tu Phật cần tuần tự trải quá trình văn, tư, tu và nhờ nương vào phương tiện trí tuệ của vị Thầy mà chúng con có được cơ hội thực hành, diễn tập Chánh kiến quang minh tam muội trên chanhtuduy.com, được văn, tư, tu lớp lang, bài bản và dễ dàng. Hơn 2000 bài viết và hàng trăm ngàn comment về các góc cạnh mang tinh thần pháp là cuộc sống. Mỗi bài viết như những bài toán mẫu với những lời giải mẫu  mà đâu đó mỗi tình huống trong cuộc sống, chúng con đều có thể bắt gặp trong bài viết trên chanhtuduy.com như những dạng toán đã được tổng hợp đầy đủ. Nhờ đó chúng con có thể chánh tư duy để ứng dụng vào cuộc sống. Chúng con may mắn được vị Thầy truyền trao phương pháp đúng mà được thong dong tiến nhanh về thành phố giải thoát, con càng dâng lên cảm niệm ơn phước lớn lao duyên lành ngàn năm hy hữu được hạnh ngộ vị Thầy. Cầu nguyện cho bản thân con luôn biết trân quý may mắn hy hữu này, là cơ hội tìm được viên ngọc như ý quý giá hơn hết thảy trong cõi Ta bà rực lửa. Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 132. Đào Văn Tuấn says:
  Kính bạch Thầy ạ. Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ. Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sinh ạ.
 133. Mật Tuệ Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết “Một ít quán niệm về chánh tư duy”. Con cảm ơn Thầy đã từ bi chia sẻ bài viết nhiều lợi lạc giúp cho bản thân con hiểu được về chánh tư duy (suy nghĩ chân chánh) là nền tảng giáo lý Phật đà và tầm quan trọng của ứng dụng chánh tư duy trên hành trình giác ngộ. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn có được chánh tư duy để hành xử trên tinh thần từ bi của nhà Phật.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum!

 134. Mật Như Ý says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ đọc bài của Thầy,con cảm tạ ân đức của Thầy đã khai thị cho con hiểu được chánh tư duy đối với người tu Phật.Chánh tư duy đi theo diễn trình chánh pháp,là văn,tư ,tu.Trong đó yếu tố tư là quan trọng nhất vì không có suy nghĩ đúng thì không có hoạt động đúng.Tư ở đây chính là chánh tư duy,có nghĩa là hoạt động của trí tuệ.Qua việc thực hành đọc và nghe giảng pháp trên chanhtuduy.com,chúng ta tự soi và quán xét bản thân để điều chỉnh thân,ngữ ,tâm của mình đúng với chánh pháp,tránh hiểu sai lời Phật dạy,sao cho tốt đạo đẹp đời.
  Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con một kho báu kiến thức đó là chanhtuduy.com
  Con cầu mong sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om Mani Padme Hum

 135. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm thấy mình thật may mắn khi đã có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy trí huệ để được biết đến chánh tư duy. Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi chỉ dạy chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 136. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu thêm quan niệm về Chánh tư duy ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 137. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được rằng, người tu khi áp dụng lời Phật dạy cần phải có chánh tu duy để soi rọi những giai đoạn tu tập trên con đường đi tới giải thoát. Nói theo Mật giáo thì chánh tư duy chính là ” Quán xét lỗi lầm”, thường xuyên quán xét lỗi lầm sẽ giúp hành giả đánh giá được thành quả của mình đang ở mức độ nào và nhận ra những sai lầm để kịp thời chấn chỉnh lại. Do đó, nếu thiếu chánh tư duy thì người tu sẽ dễ bị giải đãi, phóng dật và nghiêm trọng hơn là lac hướng bởi ko có gì chiếu soi. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp lợi lạc

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh được soi rọi bởi ánh sáng Phật đà

  Om Mani Padme Hum.

 138. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Mahavita sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy tôn quý!

  Con chân thành cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết của Thầy.

  Chánh tư duy  đóng vai trò nền tảng trong Bát Chánh Đạo như chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh định…Đức Phật dạy rằng thông qua chánh tư duy trong quá trình Văn – Tư – Tu, hành giả sẽ đạt được trí tuệ, là mục tiêu tối thượng của đời người. Ngoài ra, con hiểu rằng chánh tư duy là quán xét lỗi lầm, quán xét để điều chỉnh và từ bỏ những sai lầm, và quán xét lỗi lầm nên được thực hành hàng ngày trên hành trình giác ngộ.

  Tóm lại, hành giả nên tư duy về những lời dạy của đức Phật và thực hành các tu pháp của đức Phật. Chánh tư duy giúp hành giả biết ứng dụng pháp vào đời sống hàng ngày như lời dạy của pháp vương Gyalwang Drukpa “pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp”. Và khi chúng con tìm được vị Thầy từ bi và trí tuệ thì chúng con sẽ đạt được giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy tôn quý trụ thế lâu dài.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.”

 139. Mật Xuân Tưởng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng dạy cho chúng con hiểu tầm quan trọng của chánh tư duy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 140. Mật Thuận Liên says:
  Kính bạch Thầy!

  Thưa Thầy con đã đọc bài ” Một ít quán niệm về Chánh tư duy!”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho con hiểu thêm về ý nghĩa của Chánh tư duy chính là lấy trí tuệ  làm đầu ” duy tuệ thị nghiệp” khi dùng trí tuệ thì con người sẽ thăng hoa, thắng tiến trong xã hội, làm điều đó ắt tâm ta sẽ được vui vẻ, hạnh phúc điều đó dẫn đến chúng ta vui tu và luôn thăng hoa trong đời sống tâm linh để sớm ngày đắc đạo, con đường đến Tây phương cực lạc sẽ gần hơn.

  Con hiểu rằng con đường tu Phật của một hành giả là văn_ tư_ tu tức là đọc kinh Phật, suy ngẫm và ứng dụng trong cuộc sống làm sao để lời Phật dạy ta có thể áp dụng đời sống thường ngày ” pháp là là cuộc sống” hay luôn ” vui tu” để cuộc sống của người tu hành không ảm đạm luôn gò mình trong chiếc áo nâu sồng và luôn có suy nghĩ thiếu tích cực ” đời là bể khổ”. Trước đây con từng đọc qua điều này ở đâu đó trong mục trích điều Phật dạy, nhưng con chỉ hiểu nghĩa đen, bề nổi thôi  còn phần ” chìm của tảng băng đó” con hiểu rằng đời sẽ chỉ là bể khổ khi con người ta chấp niệm, không chịu ” duy tuệ thị nghiệp” và vẫn bị rơi vào vòng xoáy của bát phong. Quả thật từ khi đến với Thầy, đến với Chanh tuduy.com cuộc đời con bước sang một trang mới, con đã cảm nhận được cuộc đời này rất đẹp, ý nghĩa vô cùng khi con được nghe lời chia se của Cô, lời dạy của Thầy, và áp dụng lời dạy của Thầy vào cuộc sống thế sự mà thân tâm con thanh tịnh hơn, con cảm thấy cuộc đời ý nghĩa hơn, với sự hiểu biết nông cạn nếu có đọc kinh thư Phật dạy thì chắc con chỉ giống như ” vịt nghe sấm” hay ” nước đổ lá khoai”  thì giờ đây qua lời giảng giải hạ tâng ý nghĩa con đã hiểu và áp dụng vào cuộc sống, con dần dần cảm nhận được Pháp chính là cuộc sống, cuộc sống là Pháp, nhờ áp dụng theo mà bản thân con cảm nhận rằng con thay đổi trong tư duy, trong cách hành xử của con, những tích cực ấy còn được ngay chính bố mẹ, người chồng của con tự họ thấy con tốt lên từng ngày, công việc thế sự hanh thông hơn. Nhờ điều đó mà chồng con từ ngờ vực, thành kiến đi đến đồng lòng và luôn ủng hộ con đến với Chanhtuduy, được bên Thầy, bên Cô và huynh đệ của con cùng tu Phật trong một mái nhà Mật gia.

  Con cảm tạ Thầy, Cô đã từ bi chỉ dạy cho con để giờ đây không chỉ có con và người thân bên con đang được hưởng  ơn phước của vị Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum

   

 141. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết “ Một ít quán niệm về Chánh tư duy” của vị Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chánh tư duy.

  Qua bài viết con hiểu rằng Chánh tư duy là cụm từ chỉ có trong nhà Phật, cơ chế vận hành của  Chánh tư duy dựa trên nên tảng Chánh kiến, người có Chánh tư duy sẽ sẽ quán xét được sự vật, hiện tượng đi thẳng vào Bồ Đề Tâm. Chánh tư duy đi theo diễn trình chánh Pháp là Văn, Tư, Tu trong đó yếu tố Tư ( tức là suy nghĩ, đào sâu ý nghĩa, mục đích của vấn đề) là quan trọng nhất  vì trong mọi hoàn cảnh ở cả đời sống thế sự và trong đạo Pháp nếu có suy nghĩ đúng sẽ dẫn theo hành động đúng và đem lại kết quả tốt đồng thời chúng ta phải luôn quán xét các hành vi thân, ngữ, tâm của mình để không bị lạc hướng, không đi lệch quỹ đạo chánh Pháp hay Chánh tư duy chính là hoạt động trí tuệ, là yếu tố quan trọng nhất với người tu vì có trí tuệ mới thành tựu đạo nghiệp. Con cảm tạ ơn Thầy đã tạo ra thư viện Phật học chanhtuduy.com, để chúng con hằng ngày rèn luyện và phát triển Chánh tư duy dần dần tư duy theo đúng chánh pháp ở cả đời sống thế sự và trong đạo Pháp từ đó không tách dời cuộc sống và Pháp, đem lại hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

   Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 142. Mật Khả Tuệ says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi. Con cảm tạ Thầy từ bi giảng giải cho chúng con hiểu về ý nghĩa của Chánh tư duy.

  Con hiểu rằng, Chánh tư duy đi theo diễn trình chánh pháp là Văn, Tư, Tu. Trong quy trình học Phật, Tư là yếu tố quan trọng nhất bởi vì không có suy nghĩ đúng thì không có hành động đúng. Tư được hiểu là Chánh tư duy, có nghĩa là hoạt động của trí tuệ. Chánh tư duy là nền tảng của Trí huệ thực sự quan trọng  đối với người tu. Nếu thiếu Chánh tư duy chúng ta sẽ dễ giải đãi, buông lung, phóng giật, nghiêm trọng nhất là lạc hướng trên con đường tu tập. Người tu cần phải biết thế nào là Chánh tư duy để tạo được hạnh phúc trong đời sống thế tục, thăng hoa trong đời sống tâm linh, nhờ đó mới có được Chánh tinh tấn, khi có được Chánh tinh tấn thì người tu nhanh chóng viên thành đạo quả.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 143. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị về tầm quan trọng của Chánh tư duy và những ảnh hưởng lớn từ chánh tư duy với chánh kiến và chánh tinh tấn.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sang thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 144. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Sagovana (Ahmed Khan) sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết này.

  Bài viết viết về chánh tư duy, đứng thứ 2 trong bát chánh đạo và về sự ứng dụng của chánh tư duy trong các hoạt động của chúng con.

  Con hiểu rằng điều quan trọng đối với hành giả đạo Phật là biết ứng dụng thực hành chánh tư duy, bát chánh đạo trong cuộc sống hàng ngày.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ khổ đau và đạt được giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Sagovana (Ahmed Khan).”

 145. matcuong says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài: Một ít quán niệm về Chánh tư duy” của Thầy.

  Con cảm tạ công hạnh vị Thầy vì bồ đề tâm và trí tuệ đã luận giải, chỉ dạy cho chúng con hiểu rõ ngữ nghĩa cụm từ” Chánh tư duy” theo quan kiến đạo Phật, và Chánh tư duy chỉ có ở đạo Phật.Trên diễn trình học Phật, tu Phật hành giả phải văn, tư, tu để đi đến tự lợi, lợi tha( lợi cho mình,lợi cho người khác) trong đó” tư” là bước vô cùng quan trọng, nhưng phải trên nền tảng giáo pháp Phật Đà,Đức Phật dạy trong Kinh Bát Đại Nhân Giac:”…Duy tuệ thị nghiệp”( dùng trí tuệ làm sự nghiệp). Hàng ngoại đạo không có Chánh tư duy nên không giải thoát rốt ráo vẫn trong vòng sanh tử luân hồi.

  Kính bạch Thầy! Con thật ơn phước được làm học trò vị Thầy tôn quý, được cơ hội tiếp cận Chánh tư duy, vì bồ đề tâm Thầy dùng phương tiện thiện xảo hạ tầng ngữ nghĩa căn cơ dù chậm lụt vẫn hiểu được giáo lí vi diệu của Đức Phật,cũng từ Chánh tư duy con quán xét, chỉnh sửa thân, ngữ, tâm đúng quỹ đạo chánh pháp, an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy và Cô sức khỏe trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 146. Mật Ngọc Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy từ bi luận giải và khai thị cho chúng con về tâm quan trọng của Chánh Tư Duy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 147. Hà Giang says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này. Cảm ơn Thầy đã viết bài cho chúng con.

 148. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Siramitra sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy tôn quý!

  Con là Tantra Siramitra.

  Bài viết của Thầy rất hay ạ. Con hiểu rằng, chánh tư duy là nền tảng của việc thực hành pháp. Điều rất quan trọng là ứng dụng vào đời sống hàng ngày và biết quán xét những suy nghĩ và hành động của bản thân.

  Con chân thành cảm tạ ơn Thầy!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được hạnh phúc.

  Om Mani Padme Hum.”

 149. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Nicholas DeNittis sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết luận giảng về chánh tư duy. Con mới học Phật pháp và con được truyền cảm hứng từ những lời dạy trí tuệ trong kinh Phật. Hiện tại con đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và con tin rằng những lời dạy của Thầy về pháp là cuộc sống và về thiền định trong cuộc sống sẽ đem lại nhiều lợi lạc cho con.

  Con sẽ tiếp tục đọc bài và làm theo những lời Thầy dạy.

  Con – Nicholas DeNittis.”

 150. Mật Hoàng Phương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Một ít quán niệm về chánh tư duy” rồi ạ. Con hoan hỷ vì nhờ luận giảng của Thầy, con đã hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của chánh tư duy.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 151. Trịnh Văn Lâm says:
  Kính Bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy  Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 152. Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 153. Thanh Xuân says:
  Kính gửi Thầy,

  Con cám ơn Thầy đã dành thời gian viết bài này, giúp cho con sáng ý hơn.

  Trước giờ con nghĩ là con biết, nhưng nay mới hiểu thế nào là “Văn, Tư, Tu”.

  Con hy vọng là sau này con sẽ thực hành Chánh Tư Duy đúng.

  Chân thành cám ơn Thầy.

  Thanh Xuân

 154. Dương says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết của Thầy rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

 155. Thùy Dương says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết của Thầy

  Con cảm ơn Thầy.

 156. NGÔ VĂN HOÀN says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài “Một ít quan niệm về Chánh Tư Duy”

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 157. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết “Một ít quán niệm về Chánh tư duy” rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về tầm quan trọng của Chánh tư duy trên con đường tu tập của bất kỳ một hành giả đạo Phật nào. Cùng thời đức Phật có 96 ngoại đạo tham thiền miên mật tinh tấn không ngừng nghỉ nhưng rốt cục họ vẫn không thoát khỏi sanh tử luân hồi bởi họ thiếu Chánh tư duy. Đức Phật sau sáu năm ròng rã toạ thiền dưới cội Bồ đề, thực hành khổ hạnh cũng không đạt kết quả chi, chỉ đến khi trải qua lần ngã khuỵ gần dòng sông và được nàng Sujata dâng bát cháo sữa dê, Ngài mới nhận thức được con đường đúng đắn cần phải đi và nhờ tư duy mới đó, Ngài đã đắc đạo sau 49 ngày đấu tranh với nội tâm và ngoại cảnh dưới cội Bồ đề. Tầm quan trọng của Chánh tư duy còn thể hiện ở chỗ một người có được Chánh kiến nhưng chưa chắc có được Chánh tư duy nếu họ thiếu tuệ quán, tức biết quán xét sự vật, hiện tượng đi thẳng vào bản chất Bồ đề tâm. Vậy để thấy nền tảng trí huệ của người tu chính là Chánh tư duy.

  Hiểu được tầm quan trọng của Chánh tư duy, con mới hiểu vì sao lâu đài Duy Ma Cật của Mật Gia Song Nguyễn lại có tên chanhtuduy.com bởi không gì khác ngoài trí tuệ Phật đà chính là kim chỉ nam dẫn dắt chúng con bước trên con đường giải thoát như lời Phật dạy trong kinh Bát đại nhân giác. Từ đây con cảm niệm sự siêu diệu của pháp tu “Chánh kiến quang minh tam muội” phát lồ từ kho tàng tâm của vị Thầy, là một phương tiện tuyệt vời giúp chúng con hình thành và trưởng dưỡng Chánh tư duy của mình thông qua việc đọc và tư duy để comment những bài viết, bài giảng của Thầy hay những bài đối luận sắc bén trên diễn đàn. Khi comment là khi chúng con bắt buộc phải suy nghĩ, tư duy dựa trên nền tảng Chánh kiến đã có được từ lời dạy của vị Thầy dựa trên giáo lý Phật đà, nhờ vậy comment càng nhiều, càng có đầu tư suy nghĩ thì năng lực tư duy của chúng con ngày càng phát triển, là nền tảng để tiếp cận cánh cửa của sự giác ngộ bởi như đức Phật đã dạy nếu đọc tụng kinh điển mà hiểu được lời Phật dạy sẽ có công đức, nếu hiểu được cả điều không đề cập trong kinh điển thì sẽ có trí tuệ, mà trí tuệ chính là sự nghiệp cao cả nhất của người tu. Đây còn là phương tiện hiệu quả giúp vị Thầy nhận biết được năng lực tư duy của học trò đến đâu, gặp vấn đề chỗ nào để từ đó “nắn dòng” giúp chúng con trở lại mạch chảy thông suốt của quỹ đạo Chánh pháp.

  Thông qua luận giải của Thầy, con còn hiểu rằng Chánh tư duy không chỉ giúp người hành giả suy xét những yếu tố ngoại cảnh mà còn là phương tiện đắc lực giúp loại bỏ những chướng ngại đến từ bên trong, từ tâm thức phàm phu của chúng con. Nếu thiếu sự “hồi quan tự kỷ”, “soi rọi ánh sáng vào bên trong” hay “quán xét lỗi lầm”, đồng tên gọi của Chánh tư duy, thì chúng con khó có thể bay cao, bay xa trên bầu trời giải thoát bởi khi đó không có gì để soi chiếu giúp bản thân nhận ra nỗ lực tâm linh của mình đến đâu. Nhưng với những hành giả sơ cơ như chúng con, để tự quán xét lỗi lầm quả không phải là điều đơn giản. May mắn thay, chúng con có cơ hội được nương tựa nơi chân thật, là vị Thầy. Những lời dạy của Thầy, tấm gương thân giáo của Thầy, trí tuệ, công hạnh và tấm lòng Bồ đề của Thầy chính là tấm gương phản chiếu sáng ngời để từ đó chúng con noi suy gẫm và noi theo thực hành. Vì vậy, từ lời dạy của thánh giả Mã Minh: “Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ”, còn điều gì tuyệt vời hơn khi những hành giả Yoga Thanh trí chúng con lấy chính tấm lòng sùng kính Đạo sư làm nền tảng quán chiếu cho mọi hành vi thân, ngữ, tâm của mình trên con đường tu tập, từ đó dần rút ngắn con đường tiếp cận với trí huệ bát nhã bởi “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”. Đây chính là sự tư duy chân chánh mà học trò, đệ tử chúng con cần thực hành mỗi phút giây, mỗi giờ, mỗi ngày từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp ý nghĩa và lợi lạc này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý Cam lồ và luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Ah Hum

 158. Vân Chi says:

  Kính Bạch Thầy!!!

  Con rất hoan hỉ sau khi đọc bài “ Một ít quán niệm về Chánh tư duy” thì con được hiểu sâu thêm về ý nghĩa của Chánh tư duy thì đây là cụm từ chỉ có trong thuật ngữ nhà Phật. Chánh tư duy được nổi tiếng khắp bầu trời ngoại đạo vì nó được biết đến như là một hoạt động trong hệ thống giáo pháp Bát Chánh đạo của Phật đà.

  Bát chánh đạo gồm có :

  • chánh kiến( thấy biết chân chánh)
  • Chánh ngữ( lời nói chân thành)
  • Chánh nghiệp( làm việc chân chánh)
  • Chánh mạng( mưu sinh chân chánh)
  • Chánh tư duy( suy nghĩ chân chánh)
  • Chánh tinh tấn( tinh tấn chân chánh)
  • Chánh niệm( niệm tưởng chân chánh)
  • Chánh định( định lực chân chánh)

  Như Đức Phật trải qua 6 năm toạ thiền tinh tấn vô song dưới cây bồ đề nhưng không thành tựu đạo nghiệp nhưng nhờ có chánh tư duy mà Ngài đã quán xét thức tỉnh thay đổi phương pháp thiền định để đạt thành chánh quả và Ngài đã trở thành Đức Phật.

  Chánh tư duy chỉ có trong quỷ đạo giáo pháp của Đạo Phật vì liên quan đến phạm trù Nhân duyên và quan kiến giải thoát của Phật giáo là Tứ diệu đế ( đâu là khổ, nguyên nhân khổ,phương thức diệt khổ, cảnh giới thoát khổ). Cơ chế vận hành là dựa trên nền tảng chánh kiến. Một người có được chánh kiến chưa chắc có được Chánh tư duy bởi bản thân họ thiếu tuệ quán tức là quán xét sự vật hiện tượng đi thẳng vào bản chất Bồ đề tâm . Có nghĩa là trong cuộc sống để xử lý, giải quyết 1 vụ việc , 1 vấn đề liên quan đến nói dối, về đạo đức     thì Chánh tư duy là công cụ là giải pháp được xử lý trên tinh thần từ bi của Nhà Phật. Khi chế tác giới Đức Phật  cũng đưa ra 4 cơ chế vận hành: giá, khai, trì, phạm (  đóng , mở, giữ, phạm) tuỳ theo từng tình huống mà xử lý đối với các Phật tử. Do đó Chánh tư duy đóng vai trò quan trọng vô cùng trong hệ thống Bát chánh đạo

  Theo quan kiến Phật giáo , Chánh tư duy làm nền tảng cho Chánh tinh tấn đưa đến thành tựu Đạo nghiệp. Đây là mủi nhọn hiệu quả của Chánh tư duy. Điển hình cùng thời với Đức Phật, 96 ngoại đạo tham thiền mien mật, tinh tấn không ngừng nhưng không thể chấm dứt vòng luân hồi sanh tử có nghĩa họ trôi lăn theo bánh xe sống chết , khi tu hành đến mức an lạc, trong sáng và vô niệm, ngoại đạo thường thoả mãn ở trình độ này đắm mình vào hoan lạc  vô vi như loài gấu ngũ đông. Rốt cuộc gặp phải vô thường, họ đành mạng chung rơi  xuống cõi thấp. Chỉ có Niết bàn mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn ngoại đạo thì không chạm đến mép cửa. Điều này nghĩa họ không đào sâu suy nghĩ về Tứ diệu đế Vô thường, Vô ngã, Nhân duyên hay nói một cách khác là họ thiếu Chánh tư duy.

  Chánh tư duy đi theo trình tự của Chánh pháp là : văn, tư, tu và người học Phật , tu Phật nên hiểu rằng Văn tức là nghe pháp, đọc kinh sách Đạo Phật, Tư tức là suy ngẩm, đào sâu ý ngĩa mục đích của vấn đề, Tu tức là bắt đầu thực hành theo hướng dẫn tư duy trước đó. Trong quá trình học Phật, tu Phật thì yếu tố Tư là quan trọng nhất vì không có suy nghĩ đúng thì sẽ không có hành động đúng và Tư ở đây chúng ta hiểu là Chánh tư duy có nghĩa là hoạt động của trí tuệ. Có trí tuệ mới trở thành Phật bởi vây Phật dạy” hảy lấy trí tuệ làm sự nghiệp của con người”.

  Hiểu rỏ tầm quan trọng của Chánh tư duy nên phải biết ứng dung Chánh tư duy như thế nào? Chánh tư duy là quán xét lổi lầm nếu không quán xét lổi lầm thì tức là ta chỉ mang danh hành giả mà không có thực hành, bởi vậy ta phải luôn quán xét lổi lầm của mình . Đó là hành Bồ tát đạo. Một khi quán xét lổi lầm của mình trở thành một công việc thường nhật thì hành giả sẽ có 2 gia tài lớn trong @ Thất thánh tài” đó là tàm , quý.

  Tướng trạng của Chánh tư du là như thế nào?  Tất nhiên việc học Phật, tu Phật phải theo các tuần tự như sau: văn, tư, tu. Tuy nhiên để đạt được thành tựu thì cần phải được học 1 vị Thầy tốt như Đại sỷ Liên Hoa Sanh khẳng định nếu theo học một vị Thầy tốt chẳng khác nào tìm được một viên ngọc như ý, tất cả những điều bạn muốn đều được thành tựu . Còn nếu gặp một tà sư thì kết quả ngược lại và muốn phân biệt vị Thầy chân chánh hay tà sư thì cần phải đọc kinh sách, phải trải qua quy trinh Văn, Tư,Tu là phải cần đến Chánh tư duy.

  Chúng ta thấy được giá trị đích thực của Chánh tư duy khi được quán chiếu rồi áp dụng vào cuộc sống gia đình và xã hội để  góp phần ch

  Tóm lại Chánh tư duy là nền tảng của trí tuệ mà trí tuệ chính là sự nghiệp cao cả của con người và muốn đạt được thành tựu quả đạo thì phải được chỉ dẫn của một người Thầy và may mắn cho các đệ tử chúng con đã gặp được Thầy Nguyên Thành là một Minh sư thiện trí thức  đã khai đạo và soi rọi ánh sáng vào bên trong của chánh pháp Đạo Phật làm cho Chánh tư duy của chúng ngày càng mở mang , khai thông trí tuệ là nền tảng để chúng con có thể gặt hái được thành quả trong tu tập, viên mản trong đời sống thế tục, thăng hoa trong đời sông tâm linh đúng như câu “ tốt đời , đẹp đạo”.

  Con Cầu nguyện  cho Thầy, Cô sức khoẻ dồi dào để mang lại lợi lạc cho chúng sanh

  con cầu mong cho chúng sanh được thành tựu, hạnh phúc trong Phật tánh

  Um Mani Padme Hom

  Trò Mật Vân Chi

 159. Mật Nguyệt Pháp says:
  Con đã đọc và đã hiểu rồi ạ
 160. Mật Hồng Phương says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 161. Matthanhngan says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ đọc bài viết của Thầy, con đã hiểu chánh tư duy đóng vai trò vô cùng quan trọng, đó là nền tảng của trí tuệ cùng với chánh tinh tấn đưa đến viên thành đạo quả. Khái niệm chánh tư duy nằm trong diễn trình văn tư tu và chỉ có trong đạo Phật, ngoại đạo không thể mong cầu sở hữu chính vì vậy nên ngoại đạo dù trình độ tu tập đến đâu trải qua bao khổ luyện cuối cùng cũng chỉ ở trong vòng luân hồi và bị chi phối bởi nghiệp báo. Ỏ Mật gia Song Nguyễn, Thầy đã phát kiến các phương tiện thực hành tâm linh giúp chúng con có được cơ hội rèn luyện chánh tư duy từ đó có được trí tuệ giúp chúng con không chỉ trong hoạt động tu tập mà ngay từ trong cuộc sống thế tục hàng ngày với phương châm tốt đời đẹp đạo. Nhiều huynh đệ kim cang Mật Gia Song Nguyễn có được những thành công trong cuộc sống mà nhiều người mơ ước là minh chứng xác thực nhất.

  Con cảm tạ Thầy

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Om Mani Padme Hum.

 162. Mật Thanh Ngân says:
  Kính bạch Thầy

  Con xin được sám hối với Thầy vì hành vi bất cẩn của con.

  Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy ạ.

  Om Mani Padme Hum

 163. Mật Thanh Ngân says:
  Kính bạch Thầy

  Con xin được sám hối với thầy vì hành vi bất cẩn của con.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Om Mani Padme Hum

 164. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua những lời dạy của Thầy, con hiểu rằng tư duy là hoạt động trí óc chỉ có ở con người (loài vật không có) và chánh tư duy chỉ có trong quỹ đạo giáo pháp của đạo Phật vì liên quan đến phạm trù Nhân duyên và quan kiến giải thoát của Phật giáo là Tứ diệu đế. Chánh tư duy vận hành trên nền tảng chánh kiến, tuy nhiên hành giả nếu chỉ có chánh kiến mà thiếu tuệ quán (quán xét sự vật, hiện tượng đi thẳng vào bản chất Bồ đề tâm) thì cũng chưa chắc có được chánh tư duy. Qua lời dạy của vị Thầy con hiểu rằng chánh tư duy vô cùng quan trọng, đi theo diễn trình Văn, Tư, Tu (trong đó Tư là quan trọng nhất vì có hiểu đúng mới có hành đúng). Trong đó, cốt lõi là hành giả phải tìm được bậc Tuệ tri thức, bậc Đạo sư chân chính chỉ dẫn.

  Chúng con thật may mắn khi được hạnh ngộ vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí cao quí, Người luôn không ngừng nghỉ giáo hoá chúng con. Nhờ sự chỉ dạy của vị Thầy, hàng ngày được đọc các bài viết trên chanhtuduy.com mà chúng con xây dựng nền tảng chánh kiến. Cùng với đó những sự chỉ dẫn (dưới hình thức hiền minh hoặc phẫn nộ) của vị Thầy giúp chúng con điều chỉnh hành vi thân, ngữ, tâm theo đúng quỹ đạo, nhờ vậy chúng con dần có được chánh tư duy để từ đó tiến bước trên lộ trình giải thoát cũng như biết cách linh hoạt ứng dụng “pháp là cuộc sống” để lợi mình, lợi người.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn chỉ dạy chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 165. võ thị kim quí says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài rồi ạ!  ‘Chánh tư duy là nền tảng của trí tuệ mà trí tuệ chính là sựu nghiệp cao cả nhất của loài người ‘! Con rất thích câu này ạ. Con cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khoẻ để soi sáng chúng con theo con đường học Phật chân chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status