Nov 24, 2012

Posted by in Giáo điển | 69 Comments

Một ít quán niệm về Chánh tư duy

Một ít quán niệm về Chánh tư duy Tư duy là hoạt động trí óc của con người, không có ở loài vật. Tư duy có nghĩa là suy nghĩ, suy ngẫm. Song, khi nói về Chánh tư duy thì đây là cụm từ chỉ có trong thuật ngữ nhà Phật. Chánh tư duy được nổi tiếng khắp bầu trời ngoại đạo vì nó được biết đến như là một hoạt động trong hệ thống giáo pháp Bát Chánh đạo của Phật đà. Bát Chánh đạo gồm có Chánh kiến (thấy biết chân chánh), Chánh ngữ (lời nói chân chánh), Chánh nghiệp (việc làm chân chánh), Chánh mạng (mưu sinh chân chánh), Chánh tư duy (suy nghĩ chân chánh), Chánh tinh tấn (tinh tấn chân chánh), Chánh niệm (niệm tưởng chân chánh), Chánh định (định lực chân chánh). Đức Phật khi còn là đạo sĩ Gautama, trải qua sáu năm tọa thiền tinh tấn vô song dưới cội


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status