Aug 27, 2014

Posted by in Ứng dụng thực hành | 23 Comments

MỘT NỬA TÂM TÀ CỘNG VỚI MỘT NỬA CHÁNH KIẾN…

Mô Phật, Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi trả lời câu hỏi của đạo hữu Nguyen Lien với những khúc mắc về đeo dây chuyền mang mặt Phật để chúng con cũng nhận được những lời khai thị quý báu và ý nghĩa. Trước tiên, bản thân con bày tỏ sự đồng tình với tinh thần tầm cầu tìm đến một vị đạo sư đáng kính để được giải đáp những khúc mắc, sợ hãi trong cuộc sống thế gian cũng như trong cuộc sống tâm linh của đạo hữu Nguyen Lien. Bởi lẽ đã sinh ra làm Người ở cõi Ta Bà mà không có sự trang bị về chánh kiến Phật môn thì những khúc mắc và sợ hãi là điều không thể tránh khỏi. Nếu đối với một người Phật tử, sự nhìn thấy vào vũ trụ quan thật bao la và sự thật về


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status