May 13, 2019

Posted by in Giáo điển | Comments Off on Nhân đại nhật thánh lễ Phật đản 2563 tại Mật Gia Song Nguyễn: MẬT HẠNH GIÁC TỰ THÚ RẰNG ĐÃ “VÔ NGẠI XẢO BIỆN”

Nhân đại nhật thánh lễ Phật đản 2563 tại Mật Gia Song Nguyễn: MẬT HẠNH GIÁC TỰ THÚ RẰNG ĐÃ “VÔ NGẠI XẢO BIỆN”

DMCA.com Protection Status