Apr 3, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 41 Comments

MÙA XUÂN NGHĨ VỀ NHỮNG “TÓC ĐỎ” TRONG CHỐN TÙNG LÂM

MÙA XUÂN NGHĨ VỀ NHỮNG “TÓC ĐỎ” TRONG CHỐN TÙNG LÂM MÙA XUÂN NGHĨ VỀ NHỮNG “TÓC ĐỎ” TRONG CHỐN TÙNG LÂM Được may mắn  có thân người quý báu với 8 thuận duyên và 10 thuận cảnh là một điều hy hữu. Đến được với Phật pháp là một điều thật khó. Nhưng dù đến được với Phật pháp mà  lại gặp phải những “Tóc đỏ” này thì thật là bi ai thay,  phải luống uổng thân người quý báu. Khổ nỗi là làm sao có thể tránh, khi mà mọi nơi chốn đời kia đều treo biển chỉ đường với đầy nhãn mác lung linh …?! Trong đời sống thế gian có một câu diễu ngôn nổi bật hành trạng dành của một hạng người : “ Vai mang túi bạc kè kè, Nói quấy nói quá người nghe ầm ầm” Để chỉ cho loại người tuy bất tài nhưng may mắn mà gặp thời kiểu “tóc đỏ”, nhưng không tự biết mình


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status