NGOẠI NGỮ PHẬT GIÁO (BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES)

——————————————Năm 2022————————————————————

 


Letter to disciples No.382: DO NOT SAY “I DON’T HAVE TIME” ( Thư gửi các trò 382: ĐỪNG NÓI “KHÔNG CÓ THỜI GIAN”)

Letter to disciples 383: TAKE ACTION BEFORE IT IS TOO LATE! ( Thư gửi các trò 383: HÃY LÀM KHI CÒN CƠ HỘI!)

WHY ARE THE ARTICLES IN ENGLISH NO LONGER AVAILABLE FOR FOREIGN LEARNERS? (Tại sao hiện nay các trò nước ngoài không thể đọc được bài viết bằng tiếng Anh tùy ý như trước?)

The heartfelt wishes from a Professor of Buddhism in India ( Tiến sĩ Phật học Ấn Độ chúc mừng Đạo sư Việt Nam)  – Tantra Dharmapabodhisata

Letter from Hanoi: UNCOMMON ( Thư Hà Nội : “XƯA NAY HIẾM”) – Cao Dieu Dieu Hang

Letter from India: THE BRIDGE OF DHARMA (Nhịp cầu Đạo pháp) – Tantra Sutradaka

Letter to disciples No. 373: THE CORNERS OF THE SPIRITUAL GARDEN ARE SHINED WITH DIVINE RADIANCE OF CAUSALITY ( Thư gửi các trò 373: GÓC VƯỜN TÂM LINH TỎA HÀO QUANG NHÂN QUẢ)

Letter from India: CAUSALITY – Tantra Sutradaka

Letter to disciples No.372: TAKE LEAVE OF THE CONCERNS ABOUT A BLASTED RUIN ( Thư gửi các trò 372: GIÃ TỪ NỖI NIỀM HOANG PHẾ) – Guru Thinley Nguyen Thanh

From Tantra House : CONGRATULATION ON FINISHING ON COURSE! –  Guru Thinley Nguyen Thanh

Lesson 2 – Guru Thinley Nguyen Thanh’s Views on the Second Mind Dharma Samyagdrsti –Prabha Samadhi (Những lời dạy của Đạo sư Thinley Nguyên Thành về đệ nhị Tâm pháp – Chánh kiến Quang minh Tam muội.) – Tantra Dharmabodhisitta

Lesson 1 – Guru Thinley Nguyen Thanh’s Views on the Second Mind Dharma Samyagdrsti –Prabha Samadhi (Những lời dạy của Đạo sư  Thinley Nguyên Thành về đệ nhị Tâm pháp – Chánh kiến Quang minh Tam muội.) – Tantra Dharmabodhisitta

Lesson 1: The meaning of the Buddhist flag. (Ý nghĩa của lá cờ Phật giáo) – Tantra Dharmabodhisitta

Letter from Tantra House : A few sentences about my gift to EU learners in New Year (đặt pháp danh cho Mật gia châu Âu) – Guru Thinley Nguyen Thanh

 


 

LIVING THE 80/20 WAY BY PRACTICING PURE MIND YOGA: 

1, LIVING THE 80/20 WAY BY PRACTICING PURE MIND YOGA: Letter No. 1: Less is more – Cao Dieu Mat  Tu

2, LIVING THE 80/20 WAY BY PRACTICING PURE MIND YOGA: Letter No.2: THE IMBALANCE THAT MAKES ZERO TO HERO  – Cao Dieu Mat Tu


Letter from India: GURU’S NOVEL “MODUS OPERENDI” AS A RESPONSE TO THE BUDDHA’S TEACHING (Cảm niệm tính độc đáo của Giáo pháp Thanh Trí như một lời đáp từ lời dạy của Đức Phật từ Đạo sư tôn quý)- Tantra SutraDaka

Letter from Phu Quoc: WHAT IS MORE EASIER? HOW IS MORE EFFICIENTLY?? –  Cao Diệu Giác Đăng

Letter from Tantra House: WHAT DO YOU NEED WHILE YOU ARE PRACTICING PURE MIND YOGA? –  Guru Thinley Nguyen Thanh

Letter to learners: DHAMAR NAME FROM GURU IS A SPIRITUAL GIFT (Pháp danh từ Đạo sư là một món quà tâm linh) – Guru Thinley Nguyen Thanh

Letter from India: THE TWO SYLLABLE GURU- Tantra Dharma Bodhisita

Letter from India: Some contemplation on Dharma.- Tantra Nirvadeva

Letter from India: Some contemplation on Dharma. – Tantra Nirvadeva

Letter from India: SOME THOUGHTS ABOUT THE THIRD US ONLINE DHARMA MEETING – Tantra Sutradaka

Letter from Tantra House: DON’T WORRY ABOUT IT! (Đừng lo lắng về điều đó!)

Letter from the USA: Developing Right View through commenting is the necessity and importance.(Trang bị chánh kiến thông qua comment là sự cần thiết và quan trọng) – Tantra Mahacitta

THE 3rd  US ONLINE DHARMA MEETING

Letter from Tantra House: DON’T WORRY ABOUT IT! (Đừng lo lắng về điều đó!) – Guru  Thinley Nguyên  Thành

The 3rd Dharma’s meeting in America: A FEW THOUGHT ABOUT MEDITATION ON BODHICITTA –  Tantra Mahacitta

Letter from Belgium: THE LESSONS I LEARN FROM THE PRESENCE OF GURU IN THE THIRD US ONLINE DHARMA MEETING. (Những điều tôi học được từ sự hiện diện của Thầy trong lần hạnh ngộ thứ ba của Mật gia Mỹ Quốc) – Vincent Simon

THE SECOND US ONLINE DHARMA MEETING

SOME OF GURU’S THOUGHTS ABOUT THE SECOND US ONLINE DHARMA MEETING (Đôi lời tâm sự của Thầy trong buổi hạnh ngộ lần thứ hai của Mật gia Mỹ quốc)

Some thoughts about the second US online Dharma Meeting: HOW HAVE GURU’S LESSONS CHANGED MY LIFE? (Những lời chỉ dạy của Thầy thay đổi cuộc đời tôi như thế nào?) – Tantra Amishuta

THE FIRST US ONLINE DHARMA MEETING

Letter from America: Thoughts on our first US sangha meeting – Tantra Mahacitta – Robert Clayton Jr

Have finished the first Dharma’s meeting : AN UNFORGETTABLE DAY (Kết thúc lần vân tập đầu tiên của Mật gia Mỹ quốc: MỘT NGÀY KHÔNG QUÊN)- Tantra Amishuta

Thoughts on my first online Dharma meeting —BLOOMING IN THE LAND OF THE FLOWERING FLAG* ( Kết thúc lần vân tập đầu tiên của Mật gia Mỹ quốc: NỞ HOA TRÊN ĐẤT CỜ HOA) – Cao Dieu Nhat Nguyen

 


Related articles : THE ARTICLES ABOUT SUCCESS OF LEARNERS IN TANTRA HOUSE MAT GIA SONG NGUYEN

1,On the occasion of Guru Rinpoche Day (May 10th lunar calendar; Buddhist calendar 2565- 2021). Some thoughts by Assistant Professor Vikas Singh – Tantra Dharma Bodhisita: The fire of Dharma in the midst of the winter of Samsara. – Tantra Dharma Bodhisita

2, Letter from Nigeria: Some thoughts by Professor Chukwugozie Maduka (Tantra Dharma Sunyata): RIGHT VIEW AND THE SOURCE OF THE BLESSING. (cảm nghĩ của giáo sư tiến sĩ Chukwugozie Maduka (Tantra Dharma Sunyata): chánh kiến và nguồn ơn phước.) – Tantra Dharma Sunyata

3, FAR FROM EYE, BUT NOT FAR FROM HEART (Xa mặt nhưng không cách lòng) – Tantra Sutradaka

4, Letter from the USA: WHERE’S THE FORTUNE FROM? ( May mắn đến từ đâu?) – Tantra Tanshami (Aki Thunderpaw)

5, Letter from the USA: THE FIRST ONLINE DHARMA MEETING IN SONG NGUYEN TANTRA HOUSE U.S CENTER. ( Thư từ nước Mỹ: BUỔI VÂN TẬP TRỰC TUYẾN ĐẦU TIÊN Ở MẬT GIA MỸ QUỐC.) – Tantra Mahacitta (Robert Clayton Jr.)

6, ESCAPE THE DANGER BY A HAIR’S BREADTH (THOÁT HIỂM TRONG ĐƯỜNG TƠ KẼ TÓC) – Cao Diệu Diệu Hằng

7, Letter from Sweden: A NEW VERSION OF MYSELF TODAY (TÔI CỦA NGÀY HÔM NAY) – Venessa

8, Letter from USA: The bridge connecting us together after many lives in this Samsara. – Tantra Mahacitta (Robert Clayton Jr.)

9, Letter from American: I AM TODAY IS NOT I AM YESTERDAY! ( TÔI HÔM NAY KHÁC HÔM QUA) – Tantra Mahacitta

10, Letter from Sweden: THE UNTOLD STORY, THE SOUND OF SINGING OVERWHELMING THE ATTACK ( Thư Thuỵ Điển: Chuyện bây giờ mới kể, Tiếng hát át tiếng bom) – Cao Diệu Mật Từ

11, Letter from the USA: LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL (Ánh sáng cuối đường hầm)- Robert Clayton Jr

12, Letter from Nigeria: Some thoughts by Professor Chukwugozie Maduka – BETTER LATE THAN NEVER. (Muộn còn hơn không). – Professor Chukwugozie Maduka

13, THE PROBLEM IS NOT HOW LATE YOU GET MARRIED, BUT HOW LATE YOU MEET A TRUE GURU ( Lập gia đình muộn không sao! Hạnh ngộ muộn màng với Đạo Sư mới là một thiệt thòi lớn!) – Tantra Upatissa

14, Letter from the USA: THREE ARTICLES, ONE FATE (Ba bài viết, một số phận) – Tantra Amishuta

15, Letter from Thai Nguyen: IS IT REALITY OR JUST A DREAM? (Thư Thái Nguyên: THỰC HAY MƠ?) – Mat Thai Xuyen

16, I AM GOING TO HAVE A HOUSE!- Cao Dieu Giac Dang

17, Letter from Korea: THE WINTER’S WARMTH ( Thư Hàn Quốc: HƠI ẤM MÙA ĐÔNG) – Cao Dieu Hong Tuyen

18, LETTER FROM NEWZEALAND: IMPOSSIBLE TO REASON AND DISCUSS, BOAT WITHOUT A HARBOR, PREDESTINED DESTINY ( Thư New Zealand: NGHĨ KHÔNG RA, BÀN KHÔNG ĐẾN, BẾN KHÔNG THUYỀN, DUYÊN TIỀN KIẾP) – Cao Dieu Mat Thuy

19, Letter from India: NEW YEAR, THINKING ABOUT THE NEW CHAPTER OF MY LIFE WITH PURE MIND YOGA (Năm mới, ngẫm về cuộc đời mới với Yoga Thanh Trí) – Tantra SutraDaka

20, THE HUMBLE WORDS FROM A PROFESSOR IN HISTORY (Lời khiêm cung của một Giáo sư tiến sĩ Lịch sử học) – Pro. Laxman Yadaorao Aucharmal

21, Letter from American: THANK TO GURU – Tantra Amishuta

22, Letter from America: Thoughts on our first US sangha meeting – Tantra Mahacitta – Robert Clayton Jr

23, Have finished the first Dharma’s meeting : AN UNFORGETTABLE DAY (Kết thúc lần vân tập đầu tiên của Mật gia Mỹ quốc: MỘT NGÀY KHÔNG QUÊN)- Tantra Amishuta

24,Thoughts on my first online Dharma meeting —BLOOMING IN THE LAND OF THE FLOWERING FLAG* ( Kết thúc lần vân tập đầu tiên của Mật gia Mỹ quốc: NỞ HOA TRÊN ĐẤT CỜ HOA) – Cao Dieu Nhat Nguyen

25, A FEW SHARINGS ON MY FOCUSED RETREAT AT THE TANTRA HOUSE (VÀI DÒNG NHẬP THẤT TRÊN LIÊN HOA ĐÀI) – Mat Hanh

26, Letter from America: HOW DID I THINK AFTER A HEART SURGERY? (Tôi cảm nghĩ gì sau cuộc phẩu thuật tim?)- Tantra Amishuta

27, Letter from India: SPIRITUAL “SLEEP MEDICATION” (Thuốc ngủ tâm linh)– Tantra Upatissa


Letter from American: IF… – Cao Dieu Nhat Nguyen

Letter from the USA: WHERE’S THE FORTUNE FROM? ( May mắn đến từ đâu?) – Tantra Tanshami (Aki Thunderpaw)

Letter from the USA: THE FIRST ONLINE DHARMA MEETING IN SONG NGUYEN TANTRA HOUSE U.S CENTER. ( Thư từ nước Mỹ: BUỔI VÂN TẬP TRỰC TUYẾN ĐẦU TIÊN Ở MẬT GIA MỸ QUỐC.) – Tantra Mahacitta (Robert Clayton Jr.)

ESCAPE THE DANGER BY A HAIR’S BREADTH (THOÁT HIỂM TRONG ĐƯỜNG TƠ KẼ TÓC) – Cao Diệu Diệu Hằng

Letter to disciples and learners: HOW I WANT TO SEE? –  Guru Thinley Nguyen Thanh

Letter to disciples and learners: THE RAIN– Guru Thinley Nguyen Thanh

Letter from Sweden: A NEW VERSION OF MYSELF TODAY (TÔI CỦA NGÀY HÔM NAY) – Venessa

THE WHISPERS OF THE LOTUS ( Lời thì thầm của hoa sen) – Tantra Midhita

Letter from USA: The bridge connecting us together after many lives in this Samsara. – Tantra Mahacitta (Robert Clayton Jr.)

Letter to disciples and learners : HOW AND WHEN DO YOU SLEEP?

Letter to disciples and learners: HOW AND WHAT DO YOU EAT? – Đạo sư, viện trưởng  Thinley Nguyên Thành

Letter from Tantra House MAT GIA SONG NGUYEN : DO YOU CONTROL THE WEATHER? (Trò kiểm soát được thời tiết không?) – Đạo sư, viện trưởng  Thinley Nguyên Thành

A FEW THOUGHTS ABOUT THE MIND DHARMA PRACTICE THAT IS CONSIDERED AS “ALL-IN-ONE” ( VÀI CẢM NIỆM VỀ TÂM PHÁP GỌI LÀ “TẤT CẢ TRONG MỘT”)

Letter from American: I AM TODAY IS NOT I AM YESTERDAY! ( TÔI HÔM NAY KHÁC HÔM QUA) – Tantra Mahacitta

Letter from Nigenia: WHAT’S ATITUDE TO GURU? (THÁI ĐỘ NÀO VỚI ĐẠO SƯ?)- Tantra Dharmasunyata (Nigenia)

Letter to disciples No.340: SONG NGUYEN TANTRA HOUSE HAS SET SAIL WITH THE WIND BLOWING ( Thư gửi các trò 340: MẬT GIA SONG NGUYỄN GIĂNG BUỒM LỚN )

Letter from Nigeria: Some thoughts by Professor Chukwugozie Maduka (Tantra Dharma Sunyata): RIGHT VIEW AND THE SOURCE OF THE BLESSING. (cảm nghĩ của giáo sư tiến sĩ Chukwugozie Maduka (Tantra Dharma Sunyata): chánh kiến và nguồn ơn phước.) – Tantra Dharma Sunyata

REFLECTING ON THE IMPERMANENCE (CẢM NIỆM VÔ THƯỜNG) – Cao Diệu Minh  Tâm

FOLLOWING THE BUDDHA’S TEACHING IS TO BUILD HIS STATUE.

Letter from Sweden: THE UNTOLD STORY, THE SOUND OF SINGING OVERWHELMING THE ATTACK ( Thư Thuỵ Điển: Chuyện bây giờ mới kể, Tiếng hát át tiếng bom) – Cao Diệu Mật Từ

Letter from The USA: THE BUDDHA AND A DOG – Tantra Aradhana (Kim Johnson)

Letter from Nigeria: Some thoughts by Professor Chukwugozie Maduka – BETTER LATE THAN NEVER. (Muộn còn hơn không). – Professor Chukwugozie Maduka

Letter from the USA: LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL (Ánh sáng cuối đường hầm)- Robert Clayton Jr

On the occasion of Guru Rinpoche Day (May 10th lunar calendar; Buddhist calendar 2565- 2021). Some thoughts by Assistant Professor Vikas Singh – Tantra Dharma Bodhisita: The fire of Dharma in the midst of the winter of Samsara. – Tantra Dharma Bodhisita

Letter from India: A FEW THINKINGS ABOUT MY GURU ON 2565 VESAK DAY (2021) – Tantra Upatissa

Thus spoke a devotee, on the occasion Guru Day – Tantra Sutradaka

Letter from the USA: GIVING PRAISE TO THE SIX SPIRITUAL METHODS ON 2565 VESAK DAY (2021) (Tán thán Lục diệu Pháp môn nhân mùa Phật Đản 2565-2021) – Tantra Tanshami – Aki Thunderpaw

Letter from Germany: A REFLECTION ON THE SYMBOLIC MEANING OF THE LOTUS FLOWER – Tantra Mikaya (Jane) 

Concept of Lotus Walking Dharani in Buddhism through the 4th Mind Dharma preached by H. H. Guru Thinley Nguyen Thanh  – Tantra Dharmapabodhisita

THE PROBLEM IS NOT HOW LATE YOU GET MARRIED, BUT HOW LATE YOU MEET A TRUE GURU ( Lập gia đình muộn không sao! Hạnh ngộ muộn màng với Đạo Sư mới là một thiệt thòi lớn!) – Tantra Upatissa

PEACE AND HARMONY IN THE PERSPECTIVE OF PURE MIND YOGA – A SMALL CONTRIBUTION TO END SUFFERING (HÒA BÌNH VÀ HÒA HỢP DƯỚI GÓC NHÌN CỦA YOGA THANH TRÍ – SỰ ĐÓNG GÓP NHỎ TRONG VIỆC CHẤM DỨT KHỔ ĐAU CỦA HỮU TÌNH)

A LEARNT LESSON FROM “HOW TO HAVE AN ETERNAL LIFE?” – DON’T TAKE THE SAME PATH AS “THE PARROTS AND THEIR HUNTER” (BÀI HỌC TỪ “LÀM SAO ĐỂ TRƯỜNG SANH BẤT TỬ?” – ĐỪNG PHẠM PHẢI SAI LẦM NHƯ CÂU CHUYỆN BẦY VẸT VÀ NGƯỜI THỢ SĂN)

THE VERSE OF “FENG QIU HUANG” RESONATING ON THI NGHE CANAL ( KHÚC “PHƯỢNG HOÀNG CẦU” TRÊN DÒNG KÊNH THỊ NGHÈ)

 

Letter from the USA: Surprising Numbers for a Pure Mind Yoga practitioner ( Thư từ nước Mỹ: NHỮNG CON SỐ BẤT NGỜ VỚI HÀNH GIẢ THANH TRÍ )

FAR FROM EYE, BUT NOT FAR FROM HEART (Xa mặt nhưng không cách lòng – Tantra Sutradaka

Letter from the USA: THREE ARTICLES, ONE FATE (Ba bài viết, một số phận) – Tantra Amishuta

WASHING OUTSIDE ONLY, CAN WE MAKE INSIDE CLEAN? (Lau chùi bên ngoài, có sạch bên trong?)

Letter from Thai Nguyen: THE DHARMA SPRING ( Thư Thái Nguyên : Xuân chánh pháp) – Mat Hoang Nhu

Letter from Thai Nguyen: IS IT REALITY OR JUST A DREAM? (Thư Thái Nguyên: THỰC HAY MƠ?) – Mat Thai Xuyen

Letter from Ninh Thuan: THE DAY OF MY RETURN ( Thư Ninh Thuận: NGÀY TRỞ VỀ CỦA TÔI )- Mat Phe Ro

I AM GOING TO HAVE A HOUSE!- Cao Dieu Giac Dang

Letter from Korea: THE WINTER’S WARMTH ( Thư Hàn Quốc: HƠI ẤM MÙA ĐÔNG) – Cao Dieu Hong Tuyen

LETTER FROM NEWZEALAND: IMPOSSIBLE TO REASON AND DISCUSS, BOAT WITHOUT A HARBOR, PREDESTINED DESTINY ( Thư New Zealand: NGHĨ KHÔNG RA, BÀN KHÔNG ĐẾN, BẾN KHÔNG THUYỀN, DUYÊN TIỀN KIẾP) – Cao Dieu Mat Thuy

Letter from India: NEW YEAR, THINKING ABOUT THE NEW CHAPTER OF MY LIFE WITH PURE MIND YOGA (Năm mới, ngẫm về cuộc đời mới với Yoga Thanh Trí) – Tantra SutraDaka

THE HUMBLE WORDS FROM A PROFESSOR IN HISTORY (Lời khiêm cung của một Giáo sư tiến sĩ Lịch sử học) – Pro. Laxman Yadaorao Aucharmal


 

 

 


 

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA, EIGHT DHARMA METHODS OF TAKING REFUGE IN THE THREE JEWELS

Related articles: 

1,THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA: LESSON 1: A BRIEF ON EIGHT DHARMA METHODS OF TAKING REFUGE IN THE THREE JEWELS (Eight paths leading to the true nature of mind) ( Bài 1: Tổng quan về đệ nhất tâm pháp Thanh Trí BÁT PHÁP QUY Y   (Tám lối về chân tâm))

2. THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA, EIGHT DHARMA METHODS OF TAKING REFUGE IN THE THREE JEWELS: LESSON 2: REVERSE THE FLOW ( Bài 2 về đệ nhất tâm pháp Thanh Trí Bát pháp quy y (Tám lối về Chân tâm) LỘI DÒNG NƯỚC NGƯỢC)

3, THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA, EIGHT DHARMA METHODS OF TAKING REFUGE IN THE THREE JEWELS: LESSON 3: THE POSITION OF A PRINCE (Bài 3 : Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí là Bát pháp Quy y (Tám lối về Chân tâm) DANH PHẬN MỘT THÁI TỬ)

4, THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA: EIGHT DHARMA METHODS OF TAKING REFUGE IN THE THREE JEWELS: LESSON 4: THE REAL MEANING OF COMPASSION. ( Bài 4: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí là Bát pháp quy y( Tám lối về Chân tâm): THỰC NGHĨA BẢN CHẤT CỦA TỪ BI)

5, THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA: EIGHT DHARMA METHODS OF TAKING REFUGE IN THE THREE JEWELS: LESSON 5: THE SIGNIFICANCE OF SANGHA IS AT THE PURITY, NOT AT THE ROBES, THE HEAD, SPECIFIC PLACES OR FOODS…(Bài 5: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí là Bát pháp Quy y (Tám lối về Chân tâm): TĂNG LÀ THANH TỊNH, KHÔNG PHẢI CHIẾC ÁO, CÁI ĐẦU, Ở ĐÂU, ĂN GÌ…)

6, THANH TRI – THE 1ST MIND aDHARMA: EIGHT DHARMA METHODS OF TAKING REFUGE IN THE THREE JEWELS (Eight paths leading to the true nature of mind): LESSON 6: TAKING REFUGE IN THE THREE JEWELS ON A DAILY BASIS, FROM THE INSIDE OUT. ( Bài 6: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí là Bát pháp Quy y ( 8 lối về Chân tâm): TÁC PHÁP QUY Y MỖI NGÀY, TỪ TRONG NHÀ RA NGOÀI PHỐ)

7, THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA: EIGHT DHARMA METHODS OF TAKING REFUGE IN THE THREE JEWELS (Eight paths leading to the true nature of mind): LESSON 7: THE DEMONSTRATION OF BEING BLESSED BY THE THREE JEWELS ( Bài 7: Đệ nhất tâm pháp tức là Bát pháp Quy y (Tám lối về Chân tâm): TƯỚNG TRẠNG ÂN SỦNG CỦA TAM BẢO)

8, THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA: EIGHT DHARMA METHODS OF TAKING REFUGE IN THE THREE JEWELS (Eight paths leading to the true nature of mind): LESSON 8: INSIGHTS ON KARMA PURIFICATION ( Bài 8 về đệ nhất tâm pháp tức là Bát pháp Quy y (Tám lối về Chân tâm) HIỂU SÂU VỀ TỊNH HÓA NGHIỆP CHƯỚNG)

9. THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA: EIGHT DHARMA METHODS OF TAKING REFUGE IN THE THREE JEWELS (Eight paths leading to the true nature of mind): LESSON 9: GURU DEVOTION. Part 1: What are we grateful to our Buddhist teacher (Guru) for? ( Bài 9 về đệ nhất tâm pháp Thanh Trí tức là Bát pháp Quy y (Tám lối về Chân tâm): SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ, Kỳ 1: Tại sao chúng ta biết ơn vị Thầy (Đạo sư)?)


 

THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA: “LOTUS WALKING DHARANI”

1, THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA: “LOTUS WALKING DHARANI”. LESSON 1: AN EXPLANATION ON GENERAL DEFINITION (Luận giải về đệ tứ tâm pháp Thanh Trí “Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni”, Bài 1: Lược nghĩa về khái niệm tổng quát

2, THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA: “LOTUS WALKING DHARANI”. LESSON 2: TYPICAL PRACTICE OF MANTRA IN THE 4TH MIND DHARMA ( Luận giải về đệ tứ tâm pháp Thanh Trí “Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni”, Bài 2: Hoạt động đặc trưng của thần chú trong đệ tứ tâm pháp)

3, THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA: “LOTUS WALKING DHARANI”. LESSON 3: “EMBRACING EVERY VIETNAMESE FOOTSTEP” ( “Luận giải về đệ tứ tâm pháp Thanh Trí “Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni”, Bài 3: NÂNG NIU BÀN CHÂN VIỆT”)

4, THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA: “LOTUS WALKING DHARANI.” LESSON 4: THE PARADIGM FOR PRACTICES IN TWO PHASES OF THE 4TH MIND DHARMA.( Luận giải đệ tứ tâm pháp Thanh Trí: Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni, Bài 4: Mô thức thực hành ở hai giai đoạn của đệ tứ tâm pháp Thanh Trí)

5, THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA: “LOTUS WALKING DHARANI”. LESSON 5: UTILIZING END RESULT AS THE PATH, UTILIZING MEANS AS ULTIMATE PURPOSE (Luận giải đệ tứ tâm pháp Thanh Trí: Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni, Bài 5: Lấy kết quả làm con đường, dùng phương tiện làm cứu cánh)

6, THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA: “LOTUS WALKING DHARANI.”   LESSON 6: NOT GETTING RESULTS? WHY? (Luận giải đệ tứ tâm pháp “Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni”, Bài 6: TẠI SAO KHÔNG KẾT QUẢ?)

7, THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA: “LOTUS WALKING DHARANI”. LESSON 7 (FU POETRY FORM): A MOSAIC OF COLORED PANES IN SONG NGUYEN TANTRA HOUSE ( Luận giải đệ tứ tâm pháp Thanh Trí (liên hoa bách bộ thần chú đà la ni) bài 7 (thể thi phú): SẮC MÀU NĂM THÁNG Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN)


A long distance trip

 1. A long distance trip 1: Hometown of Han Mac Tu poet ( Quê hương của Hàn Mạc Tử)
 2. A long distance trip 2: “FOX and BUNCH of GRAPES”
 3. A long distance trip 3: “INDISPENSABLE”
 4. A long distance trip 4: BUDDHA IS NOT BUDDHA
 5. A long distance trip 5: VIETNAMESE LOVES VIETNAMESE GOODS ( Người Việt Nam, nghiền hàng Việt Nam)
 6. A long distance trip 6: IMPRESSION OF HAI PHONG ( ẤN TƯỢNG HẢI PHÒNG)
 7. A long distance trip 7: IT IS GREEN BUT NOT GREAT

 

——————————————————————————————

 1. What have I been taught by Guru? ( THẦY DẠY TÔI NHỮNG GÌ? )
 2. What have I been taught by Guru? “An indelicate suggestion” (Thầy dạy tôi những gì? “LỜI ĐỆ NGHỊ KHIẾM NHÔ
 3. Letter from Quang Ninh Province: LOOKING AT THE PAST, SEEING TODAY( Thư Quảng Ninh : Ngày ấy bây giờ)


FRANÇAIS (TIẾNG PHÁP )

Un voyage longue distance 1  Ville natale du poète Han Mac Tu ( A long distance trip 1: Hometown of Han Mac Tu poet ( Quê hương của Hàn Mạc Tử))

Lettre de l’Inde : NOUVEL AN, PENSER AU NOUVEAU CHAPITRE DE MA VIE AVEC « PURE MIND YOGA » « YOGA PURE ESPRIT » ( Thư từ Ấn Độ: Năm mới, ngẫm về cuộc đời mới với Yoga Thanh Trí của đạo hữu Tantra Sutradaka )

Lettre aux disciples n°311 : ICI et MAINTENANT ( Thư gửi các trò số 311: Here and Now” )

 


Español ( Tiếng Tây Ban Nha)

¿POR QUÉ LE LLAMAMOS “EL BUDDHA”? (VÌ SAO GỌI LÀ ĐỨC PHẬT?)

UNA VIDA, UN MANTRA – 5. LA EFICIENCIA DE MANI MANTRA (Tướng trạng của thần chú Mani)

UNA VIDA UN MANTRA – 4. SOLO EL MANTRA  MANI MANTRA ES SUFICIENTE (Chỉ một thần chú MANI là đủ)

UNA VIDA UN MANTRA – 2. ¿QUÉ ES UN MANTRA? (2: THẦN CHÚ LÀ GÌ?)

1, La Contemplación sobre “Catorce graves fallas de un practicante budista” – PREFACIO- (Đôi điều suy ngẫm về 14 thất bại trầm trọng của người tu – Dẫn đề)

2, Lección 2: El sabor amargo de la droga (Bài 2: TOA THUỐC ĐẮNG)

3, Lección 3: VOLVER CON LAS MANOS VACÍAS DE UNA TIERRA RICA EN GEMASPRECIOSAS – Y ESTE ES UN FALLO GRAVE (Bài 3: ĐỪNG TRỜ VỀ TAY KHÔNG)

4, Lección 6: APOYAR UN HACHA AFILADA CONTRA EL TRONCO DE ÁRBOL (Rìu bén bên cạnh gốc cây)

 


 

EN LÅNGRESA ( Tiếng Thụy Điển)

EN LÅNGRESA 1: POET HAN MAC TU’S HEMSTAD ( A long distance trip 1: Hometown of Han Mac Tu Poet)

EN LÅNGRESA 2: RÄVEN OCH DRUVORNA ( A long distance trip 2: Fox and bunch of grapes)

EN LÅNGRESA 3: OUMBÄRLIGA ( A long distance trip 3: Indispensable)

EN LÅNGRESA 4: BUDDHA ÄR INTE BUDDHA ( A long distance trip 4: Buddha is not Buddha)


 


A MYTHICAL STORY ABOUT SPIRITUAL PRACTICE:

 

A MYTHICAL STORY ABOUT SPIRITUAL PRACTICE: PART 1 – THE JOURNEY TO CAM MOUNTAIN (Huyền hoặc chuyện tu hành linh căn: Kỳ 1 – Hành trình lên núi Cấm)

A MYTHICAL STORY ABOUT SPIRITUAL PRACTICE: PART 2: A JOURNEY OF OBSTACLES AND HARDSHIPS (Huyền hoặc chuyện tu hành linh căn: Kỳ 2 – Dọc đường trắc trở, lăn lóc ven rừng..)


Letter from India: Offering – a remedy for our attachments and greed (Cúng dường – Phương thuốc điều trị bám chấp, tham lam) – Tantra Nirvadeva

Letter from New Zealand: Knox Home come back day

THE LINE BETWEEN LIFE AND DEATH ( GIỮA LẰN RANH SỐNG VÀ CHẾT)

Letter from America: HOW DID I THINK AFTER A HEART SURGERY? (Tôi cảm nghĩ gì sau cuộc phẩu thuật tim?)

TURNING THE MIND ( Hưng vận tâm thức)

Letter from America: A story about my live

Letter from Germany: Trust Guru with Devotion is the Heart of the Path.

Letter from India: Karma Purification for Mundane Happiness and Transcendental Liberation (Tịnh Hóa Nghiệp Chướng để Hạnh Phúc Thế Gian và Giải Thoát Tối Thượng)

1, Letter from America: THE HIKE (part 1) Thoughts on Gratitude (Thư từ nước Mỹ: THƯỞNG NGOẠN HOÀI ÂN (Kỳ 1))

2, Letter from America: THE HIKE (Part 2) — TAKING A REST ( (Thư từ nước Mỹ: ĐI BỘ ĐƯỜNG DÀI (kỳ 2)kỳ 2))

3, Letter from America: MY HOME IN LIFE, MY HOME IN DHARMA ( Thư từ nước Mỹ: MÁI ẤM THẾ GIAN, MÁI ẤM ĐẠO PHÁP)

WHERE IS THE ROOT OF DHARMA PRACTICE?( GỐC RỄ TU TRÌ NẰM Ở ĐÂU?)

Letter to disciples No.238: PLEIKU! ALTHOUGH IT IS NOT SITUATED IN PLEIKU BUT IT DELIVERS THE SOUL OF PLEIKU! ( Thư gửi các trò 238: PLEIKU! TUY KHÔNG PHẢI PLEIKU NHƯNG CHÍNH THẬT PLEIKU!)

Letter to disciples No.207: GLARING EYES, HOLDING RESENTMENT AND DOUBT, TAKING SELF-CREDIT, etc.. AND THE CONSEQUENCES ( Thư gửi các trò 207: MẮT GƯỜM, LÒNG HỜN DỖI, TÂM NGHI NGỜ, TÍNH KỂ CÔNG… VÀ HẬU QUẢ”)

Letter to disciples No.170: IS IT A MUST FOR A BUDDHIST TEACHER/A GURU TO STAY IN A BODHIMANDALA? ( Thư gửi các trò 170: VỊ THẦY, ĐẠO SƯ PHẢI CÓ ĐẠO TRÀNG Ư?)

WHY HAVE I BECOME MY PARENTS’ “DEAREST” CHILD WHILE THEY USED TO SEE ME AS A “TROUBLEMAKER”? ( Vì sao tôi trở thành “con cưng” của bố mẹ mà trước đây họ gọi tôi là “đứa gây chuyện”)

Letter to disciples No.293: WHY WERE THE PRAYERS ANSWERED? ( Thư gửi các trò 293:CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO ĐÂU?)

Letter to Disciples No.124: WHO SHOULD WE FEEL SAD AND SORRY FOR? ( Thư gửi các trò 124: CHẠNH LÒNG, MẶC CẢM CHO AI?)

Letter to Disciples No. 117: DON’T BE A BUDDHIST WHO IS ABOUT TO BE REBORN AS A SERVANT OF INDRA (THE MIGHTY LORD OF DEVAS) (Thư gửi các trò số 117: ĐỪNG TU PHẬT TRỞ ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI HẦU ĐẾ THÍCH)

DOUBTS & REGRETS (AFTER-DOUBT EFFECT) (NGHI NGỜ & NGHI HỐI)

NEAR-DEATH KARMA ( Cận tử nghiệp)

Letter to disciples No.92: WHO WILL SAVE YOU IN THE NIGHTMARE? ( Thư gửi các trò 92: Trong ác mộng ai cứu mình?)

Letter to disciples No. 27: WISE ATTENTION (Thư gửi các trò 27: Như lý tác ý)

IN SPITE OF BUILDING NINE BUDDHIST STUPAS..(DÙ XÂY CHÍN ĐỢT PHÙ ĐỒ…)

Some thoughts of Tantra Sutradaka concerning Self- cultivation, Gradual cultivation, Diligent cultivation and Self- cultivation

Letter to Disciples No.84: SHOULD WE FEEL JOYFUL AT THE CELEBRATION OF SUFFERING? ( Thư gửi các trò 84: Mừng cho sự khổ là vui)

BUDDHISM IS ABOUT BEING COMPASSIONATE, WHY WOULD WE WORSHIP A MURDERER? ( Đạo Phật là đạo từ bi, tại sao ta thờ kẻ giết người?)

Letter to Disciples No.101: IS OLD AGE THE AUTUMN OF LIFE?( Thư gửi các trò 101: Tuổi già là mùa thu của cuộc sống?)

The Secret is Revealed (Bí mật được hé mở) – Bài mở

Letter to Disciples No. 98: MIND TRANSFORMATION IS THE MOST WONDERFUL THING!( Chuyển hóa tâm là điều kỳ diệu!)

Letter from New Zealand: A THOUGHT OF THE “GOOD” BY MAT HAI ( Thư New Zealand : Cảm nhận của Mật Hải về chữ “Lành”

The Auspicious Wind (Gió Lành)

Nature and Phenomena (Bản chất và Hiện tượng)


RESEARCH ON PSYCHOLOGICAL EFFECT OF THANH TRI YOGA ON STRESS AND DEPRESSION

 

 1. Letter to disciples No.313: INTRODUCTION ABOUT THE BRIEF REPORT OF SCIENTIFIC RESEARCH ON PSYCHOLOGICAL EFFECT OF THANH TRI YOGA ON STRESS AND DEPRESSION.
 2. RESEARCH ON PSYCHOLOGICAL EFFECT OF THANH TRI YOGA ON STRESS AND DEPRESSION ( Chapter I) ( HIỆU QUẢ TÂM LÝ TỪ LIỆU PHÁP YOGA THANH TRÍ (TÂM PHÁP THANH TRÍ) ĐỐI VỚI CĂN BỆNH TRẦM CẢM (CHƯƠNG I))
 3. RESEARCH ON PSYCHOLOGICAL EFFECT OF THANH TRI YOGA (THANH TRI MIND DHARMA) ON STRESS AND DEPRESSION – Chapter 2. (HIỆU QUẢ TÂM LÝ TỪ LIỆU PHÁP YOGA THANH TRÍ (TÂM PHÁP THANH TRÍ) ĐỐI VỚI CĂN BỆNH TRẦM CẢM – Chương 2)

 


==================================HINDI=========================================

प्रथम भाग:  परिचय (Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 1:  LỜI NÓI ĐẦU)

सम्यक् दृष्टि क्या है? ( Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?)

तृतीय भाग: विभिन्न पक्षों में सम्यक् दृष्टि (Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN)

चतुर्थ भाग: सम्यक् दृष्टि से लाभ और मिथ्या दृष्टि से हानि (Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4: LỢI ÍCH TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN)

पंचम भाग: पूर्ण सम्यक् दृष्टि से सुसज्जित कैसे होंवे (Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN?)

सप्तम लेखः प्रकृष्ट प्रकाश (प्रभा) को समाधि में कैसे परिवर्तित करें (Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 7: LÀM SAO ĐỂ QUANG MINH THÀNH TAM MUỘI?)

अष्टम लेखः सम्यग्दृष्टि –प्रभा समाधि के अभ्यास के समय ध्यान देने योग्य बातें (Đệ nhị Tâm pháp: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 8: NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI)

 


======================ENGLISH========================================

The Cover magazine: A study of Buddhist view on Guru

GURU DEVOTION IS FAR DIFFERENT FROM GURUISM (SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ KHÁC CHỦ NGHĨA BỔN SƯ)

Letter to disciples 314: NEW OR OLD, DON’T WORRY!

Thinking of  a Nigerian boy on the occasion of the Vesak day 2564 in 2020

The story about the cook (Câu chuyện của người đầu bếp)

On Time (Kịp lúc)

The mistake of drinking poison (Nhầm thuốc độc)

ON THE OCCASION OF VESAK 2564 (2020): ENLIGHTENING (Bài viết nhân ngày Phật Đản năm 2020 ( Phật lịch 2564): SOI SÁNG )

FIFTY VERSES OF GURU DEVOTION ( Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư)

Letter from New Zealand: SOME HEART WORDS OF MAT HAI (Thư New Zealand: ĐÔI DÒNG TÂM HUYẾT CỦA ĐẠO HUYNH MẬT HẢI)

Letter to Disciples No. 64: ASK YOURSELF! (Thư gửi các trò 64: HÃY TỰ HỎI MÌNH)

Letter to Disciples No. 35: CULTIVATION OF BLESSINGS OR CULTIVATION OF WISDOM, OR BOTH? (Thư gửi các trò số 35: TU PHƯỚC HAY TU HUỆ, HOẶC SONG HÀNH?))

Letter to Disciples No.32: PRAISING THE GREAT VOW OF AVALOKITESHVARA BODHISATTVA ( Thư gửi các trò số 32: Tán thán đại nguyện của Quán Âm Bồ tát)

THE STORY ABOUT THE HORSE CARRIAGE RIDER OF A GENERAL (Câu chuyện về tên xà ích của một vị tướng quốc)

Letter from India : WHAT IS THE FUNCTION OF GURU

Letter to Disciples No.310: A FEW OF MY WORDS ( Thư gửi các trò 310: VÀI LỜI TÂM SỰ )

Letter to Disciples No. 287: NORMAL LAMP, DHARMA LAMP ( Thư gửi các trò 287: ĐÈN THẾ GIAN, ĐÈN ĐẠO PHÁP)

In the mindfulness day & night ( Đêm ngày trong chánh niệm)

Letter from India: Pure mind yoga helps us to surmount our suffering

Letter to Disciples No. 296: EXIST – NON-EXIST: WAKE FROM DELUSION ( Thư gửi các trò 296: CÓ-KHÔNG: BỪNG TĨNH MỘT CƠN MÊ)

Letter from New Zealand: In the middle of the storm.

THE WIND ( gió)

Letter from New Zealand: OUR MOST MEMORABLE VALENTINE’S DAY (Thư New Zealand: Mùa Valentine đáng nhớ nhất của chúng tôi)

LAY & MONASTIC LIFE; HOUSEHOLD & MONASTERY: WHAT IS THE ULTIMATE MEANING? WHAT IS THE NATURE OF ISSUE? (TẠI GIA & XUẤT GIA; CHÙA & NHÀ: ĐÂU LÀ THỰC NGHĨA TỐI HẬU, ĐÂU LÀ THỰC CHẤT VẤN ĐỀ ?)

Letter from India: DIFFICULTIES ARE OPPORTUNITY ( Thư Ấn Độ: TRỞ NGẠI TRÊN ĐƯỜNG ĐI, NHƯNG ĐÓ LÀ MỘT MINH CHỨNG CỦA THA LỰC HỘ TRÌ)


INFERIOR COMPLEX ( MẶC CẢM)

THINKING ABOUT “SANGHA” IN BUDDHISM (MẠN ĐÀM VỀ CHỮ “TĂNG” TRONG ĐẠO PHẬT)

Letter from India: The main point of the “spiritual resort”(Thư Ấn Độ: THỰC NGHĨA CỦA “NGHỈ DƯỠNG TÂM LINH”)

Guru- Director of ITA institute- Thinley Nguyen Thanh gives the sermon: THE LAST LEAF (Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG)

Letter from India: Transforming yourself is the first step for the transformation of the whole Universe. Self-transformation starts from transforming the mind. Armed with right view is the first step for transformaing the mind. The most easily and fastest way to gain right view is reading and commenting on chanhtuduy.com.( Thư Ấn Độ: THAY ĐỔI BẢN THÂN LÀ THAY ĐỔI ĐƯỢC THẾ GIỚI, THAY ĐỔI ĐƯỢC BẢN THÂN BẮT ĐẦU TỪ SỰ CHUYỂN HÓA TÂM. CHUYỂN HÓA TÂM BẮT ĐẦU TỪ TRANG BỊ CHÁNH KIẾN. TRANG BỊ CHÁNH KIẾN DỄ NHẤT, NHANH NHẤT LÀ ĐỌC VÀ COMMENT TRÊN CHANHTUDUY.COM)

Letter from India: OUR GURU IS NOT THE SAME ANOTHER

HOW COMES THE GOOD LUCK?

RELATED ARTICLES OF THE INTERNATIONAL DHARMA CONFERENCE 2020 “OPENING THE SPRING FOR MIND”

The international dharma conference 2020 “opening the spring for mind”: Guru- Director of ITA institute- Thinley Nguyen Thanh gives the sermon: ” Opening the spring for mind.”(Pháp hội đầu năm 2020: ” Khai Xuân Tâm Thức”, Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: KHAI XUÂN TÂM THỨC)

Letter to Disciples No.305: 1st Day of Tet 2020 (Thư gửi các trò 305: NGÀY ĐẦU CỦA TẾT CANH TÝ 2020)

Letter from Indian: Unforgettable impression (Thư Ấn Độ: ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN)

Letter from Ha Noi: DON’T DISCOVER AMERICAS FOR THE SECOND TIME! ( Thư Hà Nội: ĐỪNG KHÁM PHÁ RA CHÂU MỸ LẦN THỨ 2!)

New Year Dharma Conference 2020. “Spring Opening for Mind” Mat Tat Kiem’s sharing: BITTERNESS HAS PASSED AWAY, BRIGHTER FUTURE COMES OUT (Pháp hội đầu năm 2020 ” Khai Xuân Tâm Thức”, Mật Tất Kiểm chia sẻ: ĐẮNG CAY ĐÃ QUA, ƯỚC VỌNG VIÊN THÀNH)

New Year Dharma Conference 2020. “Spring Opening for Mind” Mật Nhất Nguyên’s sharing: WEAVING DREAMS UPON A SPRING NIGHT


 RELATED ARTICLES OF LETTER FROM SWEDEN: 

Letter from Sweden: FRIENDSHIP ON THE FLIGHT (Part 1)

Letter from Sweden: HUMANITY IN A FOREIGN LAND (Part 2) ( Thư Thụy Điển: TÌNH NGƯỜI NƠI ĐẤT KHÁCH (Bài 2))

Letter from Sweden: WHAT I SAW IN EUROPEAN CORNER (Part 3) ( Thư Thụy Điển: THẤY GÌ Ở GÓC PHỐ TRỜI ÂU? (Bài 3))

Letter from Sweden: FIKA AT A GLANCE (part 4) ( Thư Thụy Điển: MỘT THOÁNG FIKA ( Bài 4))

Letter from Sweden: IF IT’S FATE, WE WILL MEET EVEN IF WE ARE SEPARATED BY A THOUSAND MILES. IF IT’S NOT FATE, WE WILL NEVER ENCOUNTER EACH OTHER EVEN IF WE’RE FACE-TO-FACE (Part 5) (Thư Thụy Điển: CÓ DUYÊN NGÀN DẶM GẶP NHAU, VÔ DUYÊN TRƯỚC MẶT TƯỜNG RÀO CÁCH NGĂN (Bài 5))

Letter from Sweden: MANY WORDS, ONE HEART. (Part 6) (Thư Thụy Điển: NHIỀU DÒNG CHỮ, MỘT TẤM LÒNG (Bài 6))

Letter from Sweden: ON RETURNING DAY (Part 7) (Thư Thụy Điển: NGÀY TRỞ VỀ (Bài 7))


 

Letter from India: MAKE OTHERS HAPPY IS THE TRUE HAPPINESS (Giúp tha nhân hạnh phúc là hạnh phúc chân thật)

CHANHTUDUY.COM BRINGS ME THE PEACE OF MIND (chanhtuduy.com cho tôi sự bình an)

THE PRAYER POEM BY AN 81 YEAR-OLD DOCTOR IN INDIA (MỘT BÀI THƠ NGUYỆN CẦU TỪ MỘT BÁC SĨ ẤN ĐỘ 81 TUỔI)

Letter from America: OPEN SESAME! (Thư từ Mỹ Quốc: VỪNG ƠI, MỞ RA!)

Letter to Disciples No.303: NEW APPEARANCE, YOUNG SPIRIT ( Thư gửi các trò 303: SẮC MỚI, SỨC TRẺ)

SOME WORDS TO PAUL MONAGHAN, A PATIENT WITH CANCER ( Gửi đến PAUL MONAGHAN, một bệnh nhân ung thư)

Letter from India: I MISS MY GURU

Letter from Saigon: PREVENTING THE FOOL TO BE A TEACHER” (Thư Sài Gòn: NGĂN KẺ DỐT LÀM THẦY)

The 5th Counter-argument on Dr. Ven. Thich Nhat Tu’s Argument DO MANTRAS FUNCTION AS “RIGHT MINDFULNESS” TRAINING? DEFINITELY WRONG! BECAUSE A DENTIST CANNOT GIVE ADVICE TO PATIENT WITH EYE PROBLEMS! THIS IS IRREVERENCE AND LYING! (Phản bác luận điểm của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ (lần thứ 5):CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ LÀ RÈN LUYỆN “CHÁNH NIỆM” Ư? SAI LẦM! VÌ SAO? BỞI VÌ BÁC SĨ NHA KHOA CHẲNG THỂ NÀO KHUYÊN BỆNH NHÂN ĐAU MẮT! ĐÂY LÀ SỰ LỘNG NGÔN, VỌNG NGỮ!)

Letter to Disciples No.300: “AFTER RAIN COMES FAIR WEATHER. ROLL OUT THE FOG, HERE COMES SUNSHINE BURSTED WITH JOY”

WHAT ARE THE EIGHT QUALITIES OF A GURU?

A LITTLE FEELING ABOUT THE VIEW OF SONG NGUYEN TANTRA HOUSE (PUBLIC)

Letter to Disciples No. 299: “..SOMETHING TO REMEMBER, SOMETHING TO LOVE …”

Letter to Disciples No. 296: A FASCINATE NIGHT! (PU(BLIC) (Thư gửi các trò 296: SAY…ĐÊM! (Bài mở)

Letter from New Zealand: ALL PROSPERITIES COME FROM DHARMA PRACTICE ( Thư New Zealand: “ĐỨC ÍT MÀ ĐƯỢC ƠN SỦNG NHIỀU”, VÌ SAO?)

Tantra Sutradaka (Avinash Kumar Srivastava): HAVING THE UNWAVERING FAITH IN GURU IS RIGHT VIEW (Niềm tin vào Đạo sư tức là chánh kiến)

Letter from Binh Dinh: NATURAL PHENOMENA IN THANH TRI PERSPECTIVE (Thư Bình Định: HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN QUA QUAN KIẾN THANH TRÍ)

“STRANGE” THINGS IN VESAK 2563 (2019) (Cảm niệm về ngày Phật Đản 2563 (2019) ở Mật Gia Song Nguyễn)

On the occasion of Vesak 2563: FROM AN INTERVIEW ON GIAC NGO NEWSPAPER, THINK ABOUT SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN KALYANAMITRAS

Letter to Disciples No. 284: THINKING ABOUT APPELLATION (Thư gửi các trò 284: Suy gẫm về danh xưng)

The extraordinary meaning of the Vesak (Mật nghĩa ngày Phật đản)

Letter from Sweden: How did I learn Swedish?

—————————————————————–

Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING

Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING – Part 1: What is the meaning of “making offerings”? (Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn – Bài 1: Thế nào gọi là cúng dường?)

Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma – THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING – Part 2: THE SENSE AND ATTITUDE OF MAKING OFFERINGS (Tinh thần và thái độ cúng dường)

Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING – Part 3: WHERE DOES A GURU STAND IN THE PRACTICE OF MAKING OFFERINGS BY DONORS AND DISCIPLES? (ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?)

Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING – Part 4: WHAT IS THE PROPER TIME TO MAKE OFFERINGS? (CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?)

Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING – Part 5: A BRIEF VIEW OF MODES OF TRADITIONAL PRACTICE OF SPIRITUAL OFFERINGS(Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG)

Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING – Part 8: “PRETTY PIGLET”: FROM A FOLK CUSTOM TO DHARMA PRACTICE (bài 8: “Heo con xinh đẹp”: Từ dân gian đến đạo pháp)

Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING – Part 9: “PRETTY PIGLET”, A MEANS OF MINDFULNESS TRAINING (Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TỈNH THỨC)

Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING – Part 11: CONCLUSION (Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN)

A FEW THOUGHTS ABOUT “Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING” (Cảm niệm về tu pháp Cúng dường bất khả gián đoạn)

——————————————————-

NINE MENTAL ABIDINGS (Nine Mental Stages of Calm Abiding Meditation) (Chín cấp trụ tâm) 

ANTIDOTE TO FIVE HINDRANCES IN MEDITATION (Cách đối trị với năm chướng ngại trong thiền định) 

WHY IS YIDAM VISUALIZATION THE ESSENCE OF VAJRAYANA? (Tại sao thiền quán Bổn tôn là tinh tuý của Kim cang thừa?) 

The efficiency of meditation: Long time or method? (Hiệu quả của thiền định: Thời gian dài hay phương pháp?)

Memories of Vietnam, Pat lll By, Avinash Kumar Srivastava (Tantrasutradaka)(Public article)

Letter to Disciples No. 278: TO WHOM IS DHARMA TRANSMITTED? (public article) (Ai là người được truyền trao giáo pháp?)

A FEW THOUGHTS ABOUT “Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING” (Cảm niệm về tu pháp Cúng dường bất khả gián đoạn)

Letter from India: Memories of my Vietnam visit 2019 (part 2)(Public article)

Letter from India: Memories of my Vietnam visit 2019 (part 1)(Public article)

The Scenery of Song Nguyen Tantra House

Short Story: RECEDING THE SHADOW OF THE MOUNTAIN (Truyện ngắn: Bóng núi xa dần trong mắt ai)

The Praise – Blame Winds (Ngọn gió khen chê)

Letter to Disciples No. 215: Fake Devotion (Ngụy kính)

Experience as a learner of Pure Mind Buddhism (Trải nghiệm của người học trò học yoga Thanh Trí)(Public article)

SOME PERSPECTIVE ON RIGHT THOUGHT (SAMMA SANKAPPA) (Một ít quán niệm về Chánh tư duy)

Letter to Disciples No.30: Tobacco (thuốc lá)

——————————————

THANH TRI – THE 2ND MIND DHARMA: SAMYAGDRSTI – PRABHA SAMADHI

PART 1: INTRODUCTION

PART 2: WHAT IS RIGHT VIEW?

PART 3: RIGHT VIEW IN DIFFERENT ASPECTS”

PART 4: GAIN FROM RIGHT VIEW, LOSE OF WRONG VIEW

PART 5: HOW TO BE EQUIPPED WITH THE FULL RIGHT VIEW

PART 7:  HOW TO TURN THE BRILLIANT LIGHT (PRABHA) INTO SAMADHI? 

PART 8:  THINGS TO NOTICE AS YOU PRACTICE SAMYAGDRSTI – PRABHA SAMADH

PART 9:  HOW DOES THE 2NDMIND DHARMA WORK?

PART 10:  WORDS FROM A MAN WHO WISHES TO BE THE 3RD HARDLY MET PERSON

 

Dr. CH Lakshminarayan (Tantra Nirvadeva): TODAY’S DISCIPLE, TOMORROW’S GURU.

Letter from India: THE SMILE OF NEW YEAR (Thư Ấn Độ: Nụ cười năm mới)

GURU, THE RICHEST MAN IN CANADIAN LEARNER’S EYES (Vị Đạo sư “giàu” nhất trong mắt học viên người Canada)

Letter to Disciples No.166: TEA PREPARATION (Pha trà, rót nước)

Letter to Disciples No.275: NEW FLOWERS, SAME OLD FRAGRANCE (Thư gửi các trò 275: Hoa mới, hương cũ)

Letter to Disciples No. 274: I REJOICE IN YOUR MERITS! (Thư gửi các trò 274: Xin được tùy hỷ công đức với các trò)

Letter to Disciples No. 273: SWEET SCENT AND COLOR OF DHARMA FLOWERS THEY MAY SHOW. BUT THE HEART OF DEVOTION REMAINS UNCHANGED (Thư gửi các trò 273: HOA ĐẠO TỎA HƯƠNG KHOE SẮC THẮM. TẤM LÒNG SÙNG MỘ CHẲNG KHÁC XƯA)

Letter No. 205 to disciples: No food in your diet, can you be healthy with only rice? (Dùng cơm không có thức ăn khỏe nổi không?) (Special article)

Letter to disciples No. 272: On the occasion of Christmas 2018: REJOICE IN THE GOOD DEEDS OF ALL SENTIENT BEINGS (Hoan hỷ với thiện hạnh của chúng sanh)

DON’T PUT “SORROWFUL” SHIRTS ON BUDDHISM! (ĐỪNG KHOÁC ÁO “SẦU BI” CHO NGƯỜI TU!)

FROM THREE YEARS DOWN TO SIX MONTHS (Từ ba năm còn sáu tháng)

Letter from Sweden: MORE GOOD NEWS! (Thư Thụy Điển: Nối tiếp tin vui)

Letter to disciples No.271: REASONING ABOUT WESTERN AND ORIENTAL DIALECTICS TO CLARIFY BUDDHOLOGY THROUGH CHANHTUDUY.COM (Thư gửi các trò 271: LUẬN KIẾN VỀ BIỆN CHỨNG PHƯƠNG TÂY & PHƯƠNG ĐÔNG ĐỂ KHẲNG ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHẬT ĐÀ QUA chanhtuduy.com)

THE MODERN SPIRITUAL TECHNOLOGY (Công nghệ tâm linh hiện đại)

THE MIRACLE OF MAGIC POWERS IN BUDDHA DHARMA AND MAGIC POWERS IN SECULAR SOCIETY (Sự ảo diệu của thần thông đạo pháp và thần thông thế gian)

Letter from India: THERE IS A KIND OF FRAGRANCE BLOWING AGAINST THE WIND, PERVADING EVERY DIRECTION (Có một loại hương ngược chiều gió tỏa khắp muôn phương)

DOUBLE-TOUNGE SPEECH IS SHARPER THAN SWORD (Nói lời hai lưỡi nhọn hơn cả mũi giáo)

THE SPIRITUAL MYOPIA (Cận thị tâm linh)

Letter to Disciples No.21: HOW TO HAVE ETERNAL LIFE? (Làm sao để được trường sanh bất tử?)

A FEW THOUGHTS OF READERS OF CHANHTUDUY.COM (Đôi dòng cảm niệm về bạn đọc chanhtuduy.com)

SHINING ARTICLES BY DICIPLES AND READERS IN 2017 ON CHANHTUDUY.COM (Tỏa sáng bút lực của các học trò và bạn đọc Chanhtuduy.com)

Letter to disciples No. 270: EUROPEAN SKY – Part 7: Goodbye Latvia, see you again. (Tạm biệt Latvia, hẹn ngày gặp lại)

Letter to Disciples No. 270: EUROPEAN SKY – Part 6: Getting Lost in the Way like Liu Chen and Ruan Zhao but Standing Firm with Bodhicitta (Lạc bước Lưu Nguyễn nhưng vững bước Bồ đề)

Letter to disciples No.270: EUROPEAN SKY Part 4: The warmth in the winter (Hơi ấm giữa mùa đông)

Letter to disciples No. 270: European sky – Part 5: “Gods” & “Pedestrians”: Having experienced and known how nice our country is! (“Thượng đế” & “Bộ hành”: trông người mà ngẫm đến ta)

Letter to Disciples No. 269: MEDITATION ON THE BEACH & CELESTIAL FLOWERS ON A SUNNY DAY (Thiền trên biển & mưa hoa giữa nắng gắt)

Letter to disciples No. 270: EUROPEAN SKY – Part 3: Both Europeans and Asians, there is still the mind of good and evil (Á Âu đâu cũng tâm thiện, ác)

Letter to Disciples No.270: EUROPEAN SKY – PART 2: Traveling Abroad to See How Beautiful Our Country Is (Thấy người rồi lại thương mình hơn xưa)

Letter to Disciples No. 270: EUROPEAN SKY PART 1: A LIE DERIVED FROM BODHICITTA (Lời nói dối Bồ đề)

Letter from Sai Gon: “A MOVIE” ON FEMINISM (“Bộ phim” nữ quyền)

Letter from Hanoi: the rain drops of Māndārava flowers were falling and flying. (Mưa vẫn mưa bay)

Lesson 12: The superiority of Bodhicitta (Ưu việt Tâm bồ đề)

AVOIDING MISAPPREHENSION AND DEVIATED ATTITUDE TOWARDS MEDITATION (Tránh hiểu lầm và thái độ lệch chuẩn về thiền)

CHANGE … CHANGE … AND … CHANGE (Thay đổi … thay đổi … và … thay đổi)

Letter from the US: HOW DID THUVIENHOASEN TAKE ADVANTAGE OF BUDDHISM SHADOW? HOW DID THEY AVOID PAYING TAXES AND EXPOSE THEIR NATURE OF A FAKE GENTLEMAN? (THƯ VIỆN HOA SEN DỰNG BỨC BÌNH PHONG PHẬT GIÁO ĐÃ TRỤC LỢI NHƯ THẾ NÀO? TRỐN THUẾ RA SAO? PHƠI BÀY BẢN CHẤT “NGỤY QUÂN TỬ” MỘT CÁCH LỐ BỊCH NHƯ THẾ NÀO?)

Letter to disciples No.268: HOW COULD I BECOME A “GUARD”? (Thầy được làm “bảo vệ” như thế nào?)

Letter to disciples No. 152: When personal concern deviates the right Dharma practice ( Thư gửi các trò số 152: Khi sự quan tâm trở thành bất thiện pháp)

Letter to Disciples No.76: THAT EARLY SPRING FEELING (Cảm tác đầu xuân)

Letter to Disciples No.65: WHEN AVALOKITESHVARA DOES THE FILL-IN EXERCISES (Khi Bổn Tôn làm bài tập thay thế)http://chanhtuduy.com/wp-admin/post.php?post=36354&action=edit

LEARNING DHARMA WITH A SENSE OF MODESTY (Khiêm cung cầu pháp)

The letter to the reader Aman Prakash: ASKING AND ANSWERING YOURSELF FIRST, IF YOUR EFFORT TO SEARCH THE ANSWER IN VAIN, THEN SHOULD MAKE A QUESTION TO GURU ( Tự vấn, tự đáp, nếu không được mới thỉnh vấn)

SOMETHING ABOUT HAPPINESS (Đôi điều về hạnh phúc)

Letter to disciples No.267: BACK TO THE LAND OF DREAMLIKE BEAUTY – DA LAT (Trở lại Đà Lạt) 

Letter to disciples No.265: WHAT& HOW TO DO TO HAVE JOYFUL ATTITUDES (Làm gì & làm thế nào để tạo ra thái độ hân thưởng?)

Director of ITA institute, Guru Thinley Nguyen Thanh: CLOSE & OPEN, OPEN & CLOSE (Đóng & mở, mở & đóng)

Letter to Disciples No.14: TREASURE THE DHARMA (Trân quý giáo pháp)

SUPERMAN AND SUPER SUPERMAN (Siêu nhân & Đại siêu nhân)

Letter No. 264 to disciples: WHY IS THE DOG MEAT PROHIBITED FOR BUDDHIST PRACTITIONERS TO EAT? (Không được ăn thịt chó vì sao?)

NEAR OR CLOSE TO (Cận)

Letter to Disciples No.42: RIGHT PRACTICE AND RIGHT LIVELIHOOD (Chánh tu và chánh mạng)

“THREE KINDS OF PURE MEAT” (Đôi điều tự bạch về “Tam tịnh nhục”)

THE MEANING AND TRUE SPIRIT OF EMPOWERMENT ( Lễ quán đảnh: Ý nghĩa và thực chất)

DEMONIC TRAITS IN BUDDHIST PRACTITIONERS (Tính quỷ trong người tu)

WHY DO WE CALL HIM “THE BUDDHA”? (Vì sao gọi là đức Phật)

Letter to disciples No. 212: SONG NGUYEN TANTRA HOUSE’S REGULATIONS (Thanh quy Mật gia Song Nguyễn)

THE LAW OF CAUSE AND EFFECT IS NOT A PLAY OF DESTINY (Luật tắc nhân quả không phải là trò chơi của số phận)

Letter No. 262 to disciples: WHAT IS YOGA NAME? (Pháp danh là gì?)

Letter to Disciples No. 260: BODHI RELATIVES & SAMSARA RELATIVES (Quyến thuộc Bồ đề và Quyến thuộc luân hồi)

Letter No.259 to disciples: BUYING SOME LITCHIS, THINK OF THE THIRD PERSON DIFFICULT TO MEET IN LIFE WITH DEPRESSION (Mua trái vải mà buồn lòng nhắc lại hạng người khó gặp thứ 3)

On the occasion of Vesak Day 2562 Letter to disciples No.256: ARBITRARY THOUGHTS ARE EVIL THOUGHTS (tùy tiện tư duy gọi là tà tư duy)

THE “MARKET” MENTALITY IN SPIRITUAL RELATIONSHIPS (‘Tâm lý thị trường’ trong quan hệ tâm linh)

Letter No.254 to disciples: WHY IS IT SO? (Tại sao như vậy?)

Letter No. 253 to disciples: Silently staring at it in helplessness (Lặng nhìn với sự bất lực)

Letter to Disciples No. 252: PRAISEWORTHY WORKERS (Những người lao động đáng quý)

ANSWERS TO DEPRESSION AND ANXIETY OF A FILIPINO CATHOLIC (Giải tỏa nỗi lòng của một tín đồ Công giáo người Phillipin)

WRONGNESS MISCONCEIVED AS RIGHTNESS – A KIND OF SPIRITUAL SLAVERY AND LACK OF BODHIYANGA OF DISCRIMINATION (IN PERSPECTIVE OF DIALECTICAL SCIENCE) (Lỗi sai thành đúng vì nô lệ tâm linh thiếu trạch pháp nhãn (biện chứng khoa học))

Letter to Disciples No. 250: HOW TO DISTINGUISH BETWEEN THE READER, FOLLOWER AND DISCIPLE? WHAT ARE THE DIFFERENCE IN THE OUTCOMES OF THEIR MERIT AND BLESSING ACCUMULATION? (Thế nào gọi là bạn đọc, học trò, đệ tử? Kết quả tích tập công đức và phước báu như thế nào?)

Letter to Disciples No.251: UNDENIABLE TRUTHS (Sự thật không thể phủ nhận)

Letter to disciples No.136: A YOUNG MAN AT THE AGE OF…91 (Người trẻ ở tuổi… 91?!)

Letter to disciples No.248: BEING NEW OR OLD DICIPLES IS JUST AN ILLUSION CONCEPT (Mới & Cũ chỉ là khái niệm ảo)

KEEP YOURSELF AWAY FROM “GIVE AND GET -ISM” (Hãy tránh xa chủ nghĩa cho nhận) – Thinley Nguyen Thanh

Letter to Disciples No. 247: THE FIRST TIME WE MET (Lần đầu gặp nhau) – Thinley Nguyen Thanh

SHINING ARTICLES BY DICIPLES AND READERS IN 2017 ON CHANHTUDUY.COM (Tỏa sáng bút lực của các học trò và bạn đọc Chanhtuduy.com) – Thinley Nguyen Thanh

NEW YEAR 2018: RESPONSE TO READERS (Đôi lời đáp từ bạn đọc)

Letter No.244 to disciples: THE NEED TO OVERCOME THE PSYCHOLOGICAL BARRIERS IN COMMENTS (Cần khắc phục những trở ngại tâm lý trong sự comments)

Guru Thinley Nguyen Thanh: HOW ARE SELF-CULTIVATION, GRADUAL CULTIVATION AND DILIGENT CULTIVATION? HOW ARE GRADUAL CULTIVATION, DILIGENT CULTIVATION AND SELF-CULTIVATION? (Thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?)

SOLUTION TO TANTRA AMISHUTA’S SPIRITUAL PROBLEMS (Giải tỏa khúc mắc tâm linh cho trò Trantra Amishuta)

Letter to disciples No.239: SURPRISES ON LONG ROAD (PART ONE) (Bất ngờ đường xa – bài một)

Letter to disciples No.240: SURPRISES ON LONG ROAD (PART 2) (Bất ngờ đường xa – bài 2)

Letter to disciples No.241: SURPRISES ON LONG ROAD (PART 3) (Bất ngờ đường xa – bài 3)

Letter to disciples No. 242: Surprises on long road (part 4) (Bất ngờ đường xa – Bài 4)

GURU THINLEY NGUYEN THANH GAVE AN ARGUMENT UNDER BUDDHISM BASIS AGAINST DR. THICH NHAT TU’S STATEMENT (Đạo sư Thinley Nguyên Thành đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ)

Letter to Disciples No 233: “OLD PATH OLD ROAD”

Guru Thinley Nguyen Thanh: OLD SUBSTANCES, NEW APPEARANCE COMBINING PRACTICALITY (Chất liệu cũ, thực tiễn mới)

Letter to Disciples No. 229: IMPRESSIVE HA LONG (Dấu ấn Hạ Long)

VOICE OF “VONG CO” IN THE MIDDLE OF HA LONG CITY

MIND PROSPERS (Hưng vận tâm thức)

TOUCH THE CLOUD? SO DIFFICULT! (Vói tay muốn chạm mây? Khó lắm!)

PRACTICE LOTS OF CHARITY, GAIN LITTLE VIRTUE (Làm phước nhiều được ít phước)

Letter No. 226 to disciples: THE MIRACULOUS POWER OF VAJRA (Ảo diệu Kim cang)

Letter for disciples 224: EXPOSE THE MASK OF MERCHANT WHO SELL GENIE IN PALACE (Vạch trần chiêu trò của kẻ buôn thần bán thánh trong cửa đền, điện thờ mẫu)

TO THOSE WHO HAVE BEEN ADDICTED TO “THE HUNGRY GHOST” (Nói với những ai “nghiện” cô hồn)

Letter No.225 to disciples: Is four handed God or Goddess in Hinduism similar with the four-armed Bodhisattva Avalokiteshvara? And is Yidam practice (Chenrezig) contrary to the emptiness in Buddhism?

DOES WATCHING A DANCER WHILE HER PERFORMANCE HELP SPECTATORS COLLECT COUNTLESS MERIT? HOW FRIVOLOUS IS IT! IT IS LYING! (Ngắm nhìn nghệ sĩ múa được công đước vô lượng? Tào lao, bá láp, tầm bậy, gọi là đại vọng ngữ!)

Letter No.223 to disciples: THE MIND FLOWERS ARE BLOOMING (Nở rộ hoa tâm)

————-

Letter to Disciples 216: “…THE RAINS PASSING BY..” (“Những chuyến mưa qua…”)

Letter to disiples no.217: PHAN THIET (Phan Thiết)

Letter to disciples No.218: ROOTS AND TIPS (Gốc và ngọn)

Letter No. 219 to disciples: PEACE TO WEALTH, KEEP PEACEFUL TO GET THE PURE MIND (Yên để mà giàu, an để mà tịnh)

Letter to Disciples No. 220: “DO NOT CONSIDER THINGS AS FAILURES” (“Đừng coi mọi sự như là khuyết điểm”)

Letter No. 221 to disciples: NEVER BE RELUCTANT (Đừng miễn cưỡng)

Letter to Disciples No. 222: THE BODHI HAMMOCK (Chiếc võng Bồ đề)

————

DEPENDENT ORIGINATION OF ILLNESS (Bệnh duyên)

Letter to Disciples No. 214: FEW WORDS TO THE TENURED PROFESSOR

Bilingual (Vietnamese-English) Lecture: FIVE DESIRES TO FIVE DHYANI-BUDDHAS (Five wisdoms) – Bài giảng song ngữ Anh – Việt: Chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí

AVOIDING MISAPPREHENSION AND DEVIATED ATTITUDE TOWARDS MEDITATION

COUTER-ARGUMENT WITH DR. THICH NHAT TU – ARTICLE NO. 2

Letter to Disciples No. 210: “GOOD DEEDS” IS DEFINITELY DIFFERENT FROM “GOOD AIDS” IN SPIRITUAL PRACTICE

Letter no. 209 to disciples: Highly appreciate those who keep themselves from the group of wrong view

Letter No. 205 to disciples: No food in your diet, can you be healthy with only rice?

A FEW THOUGHTS ON READERS OF CHANHTUDUY.COM (Đôi dòng cảm niệm về bạn đọc chanhtuduy.com)

SOLUTION TO THE SPIRITUAL PROBLEMS OF AKSHAY KUMAR

WORLDLY PLEASURES FROM PERSPECTIVE OF TANTRA (Đôi điều thọ lạc từ góc nhìn người tu Mật tông)

Letter No. 203: The meaningful Dharma gift on the Vesak Day 2561

Letter No. 201: No karmic affinity, no connection, No karmic affinity with Guru, no Guru – disciple relationship

A LOTUS FLOWER WITH SIX PETALS – PART 1 (Sáu cánh sen trong một bông sen – phần 1)

A LOTUS FLOWER WITH SIX PETALS – PART II (Sáu cánh sen trong một bông sen – phần 2)

Letter to Disciplines No.21: HOW TO HAVE ETERNAL LIFE? (Làm sao để được trường sanh bất tử?)

Letter No.200: WHAT MOTIVATES A HACKER TO ATTACK CHANHTUDUY.COM? (Tại sao hacker tấn công chanhtuduy.com?)

ROSES and LOVELOCKS

Letter to Disciples No.198: Coincidences (I’m sitting here… – Thầy ngồi đây…)

Letter to Disciples No. 197: The Practicality of Tibetan Yoga (Tính thực tiễn của Yoga Tây Tạng)

Letter No. 172 to disciples: “Buddha Jumps Over the Wall” or disrespectful language and delusional thinking?

Jin Yong: An Anti-Buddhist Mara (Kim Dung: Một dạng thiên ma phá hoại Phật pháp

THE GURU’S FAULT OR THE DISCIPLE’S FAULT? (Tại Thầy hay tại trò?)

Letter from Tien Giang Province: RADIANT HALOS

Letter No.145: WHO IS THE TRUE BUDDHIST? (THẾ NÀO GỌI LÀ PHẬT TỬ?)

Letter No. 109 to Disciples: What is “Dharma Transmission Fee”? How Is It Paid? (THẾ NÀO LÀ ĐẠO PHÍ? ĐẠO PHÍ TRẢ BẰNG GÌ?)

LETTER NO.153: ON THE DESERTED ROADS.. (Thư số 153: ĐƯỜNG VẮNG..) – Thinley Nguyên Thành

Letter No.151: To be a true “spiritual” artist! – Thinley Nguyên Thành

Letter No.134: Let nature take its course – Thinley Nguyên Thành

Letter No. 61: Who is the true spiritual friend? – Thinley Nguyên Thành

Letter No.22 to disciples: How to properly transmit the dharma in Tibetan Buddhism? – Thinley Nguyên Thành

Letter No. 137 to disciples: How to verify the authenticity of Buddhist sutras? – Thinley Nguyên Thành

Letter to Disciples No.01: Irrigating vegetables (Tưới rau)

Letter to Disciples: HUE’S FRIEND

The Consciousness’s mask (Mặt nạ tâm thức)

RICH – POOR – Thinley Nguyên Thành

DIVINE PRIDE – Thinley Nguyên Thành

HOW TO STOP FEELING BURDENED BY A COMPLEX – Thinley Nguyên Thành

HOW TO DEFINE “WORSHIP” AND ITS TRUE EXPRESSION? – Thinley Nguyên Thành

THE ABUSE OF DEMONS (Halloween night) – Thinley Nguyên Thành

THREE STATES OF RIGHT UNDERSTANDING – Thinley Nguyên Thành

Refusal the uninvited guests – Thinley Nguyên Thành 

WHAT IS TIBETAN YOGA? – Thinley Nguyên Thành

A FEW WORDS ON CHANHTUDUY.COM – Thầy Nguyên Thành

====================================================

ONE LIFE ONE MANTRA

 1. PREFACE (MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 1. Lời nói đầu
 2. WHAT IS A MANTRA? (THẦN CHÚ LÀ GÌ?)
 3. STORIES ABOUT MANTRA (CHUYỆN KỂ VỀ THẦN CHÚ)
 4. ONLY MANI MANTRA IS ENOUGH (Chỉ một thần chú MANI là đủ)
 5. THE EFFICIENCY OF MANI MANTRA (Tướng trạng của thần chú Mani)
 6. ONE LIFE, ONE MANTRA (Một đời người một câu thần chú)
 7. ONE LIFE ONE MANTRA – 7. Crossing the Samsara to the Pure Land (Vượt luân hồi vào Tịnh độ)
 8. ONE LIFE ONE MANTRA – 8. SELF-DETERMINATION ON SPIRITUAL DESTINY (TỰ QUYẾT ĐỊNH VẬN MỆNH TÂM LINH)
 9. ONE LIFE ONE MANTRA – 10. Index (Phần phụ lục)
 10. ONE LIFE ONE MANTRA – 11. INDEX (Phần chú thích)

————————————————————————————————-

CONTEMPLATION ON “FOURTEEN GRIEVOUS FAILURES OF A BUDDHIST PRACTITIONER” (16 lessons) – Thinley Nguyên Thành

LESSON 1: PREFACE 

LESSON 2: THE BITTER TASTE OF THE DRUG

LESSON 3: TO RETURN EMPTY-HANDED FROM A LAND RICH IN PRECIOUS GEMS – AND THIS IS A GRIEVOUS FAILURE 

LESSON 4: DO NOT RETURN TO THE LIFE OF A HOUSEHOLDER 

LESSON 5: TO DIE OF THIRST ON THE SHORE OF A LAKE

LESSON 6: LEANING A SHARP AXE AGAINST A TREE TRUNK

LESSON 7: LITTLE BOM AND THE HYPOCRITE

LESSON 8: A PARROT SAYING A PRAYER 

LESSON 9: TO WASH A SHEEPSKIN COAT IN PLAIN WATER

MORE ABOUT LESSON 9: THINKING ABOUT ALMSGIVING, CHARITY AND OFFERINGS TO TRIRATNA

LESSON 10: TO OFFER A MOTHER THE FLESH OF HER OWN CHILD

LESSON 11: A CAT LYING IN WAIT FOR A MOUSE

LESSON 12: THINK ABOUT THE TEACHING OF MASTER GAMPOPA FROM THE SCANDAL OF BO DE (BODHI) PAGODA

LESSON 13: A PHYSICIAN WITH CHRONIC DISEASE (BÁC SĨ GIỎI BỊ BỆNH KINH NIÊN ĐÁNH GỤC)

LESSON 14: A RICH MAN WHO HATH LOST THE KEY OF HIS TREASURY

LESSON 15: A BLIND MAN LEADING THE BLIND 

LESSON 16: NEVER MISTAKE COPPER FOR GOLD!

LESSON 17: FAILURE TEACHES SUCCESS!

LESSON 18. HOW TO AVOID 14 GRIEVOUS FAILURES?

——————————————————————————————–

Right Buddhist teachings, wrong method of dharma practice (20 lessons) – Thinley Nguyên Thành

Lesson 1: Five arguments from a profound and rigorous philosopher, Dharmakirti)

Lesson 2: Focusing on the factors of Age, Country and Ethnicity

Lesson 3: Abandoning the subjective opinions

Lesson 4: A rich man lost the key of his treasury

Lesson 5: One Mantra, one Bodhichitta

Lesson 6: Admiration but independence on formality

Lesson 7: Mantra with its phonetic symbol

Lesson 8: Renouncing what needs renouncing

Lesson 9: Attaching to dharma resulting from clinging to ego

Lesson 10: Practice Dharma in daily activities (Tu trong trạng thái động)

Lesson 11: Bodhicitta development, mantra recitation with footsteps

Lesson 12: The superiority of Bodhicitta (Ưu việt Tâm bồ đề)

Lesson 13: Bodhicitta: meditation of focused attention and visualization (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành)

Lesson 14: Approach Prajna Paramita (acorrect view of emptiness) by Yidam visualization (Tiếp cận trí huệ bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Lesson 15 : 3 Ultimate means, 7 Ornaments and 9 Characteristics relating to Yidam visualization

Lesson 16: DO NOT FEEL INFERIOR

Lesson No.18: The Tibetan Dharma Practice guidelines in Song Nguyen Tantra House (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Lesson 19: THE ACADEMIC ANALYSIS OF THE GUIDANCE OF PRACTICING TIBETAN DHARMA (Tính học thuật trong Nghi quỹ hành trì giáo pháp Mật tông)

—————————————

PRAYER:

PART 1: FROM FACTS TO SPIRITUAL PRACTICE

PART 2: PRAYING: A KIND OF SPIRITUAL PRACTICE IN BUDDHISM

Part 3: THE MEANING AND PURPOSE OF PURIFICATION

PART 4: PRAYING: PRAYING FOR NURTURING BODHICITTA

PART 5: PRAYING: ACCUMULATION OF BOTH MERIT AND WISDOM

PART 6: PRAYING: TO WHOM DO WE PRAY?

 PART 7: PRAYING: WORDS OF WISDOM LEAD TO ACHIEVEMENTS

 PART 8: PRAYING: SELF – HELP PRACTICE AND DIVINITY SUPPORT – A SYNCHRONICITY CONNECTION

PRAYING AS AN APPROACH TO ENLIGHTENMENT THROUGH DAILY ACTIVITIES

MORE ABOUT PURPOSE AND MEANS OF PRAYER

————————————————————–

About the Realm of Demons (12 lessons):

DEMONIC POSSESSION

LESSON 1: WHO IS A DEMON?

LESSON 2: REINCARNATED OR POSSESSED?

LESSON 3: THE DIFFERENCE BETWEEN DEMONS AND THE DEAD’S SOULS

LESSON 4: SPIRITUAL MEDIUM AND SPIRITUAL POWER 

LESSON 5: BELIEVE BUT DO NOT UNDERSTAND MEANS TO DEFAME DHARMA

LESSON 6: IDENTIFYING AND PREVENTING DEMONIC POSSESSION

LESSON 7: “BLACK WHEN NEAR THE INK…”

LESSON 8: SOME STORIES ABOUT EXORCISE DEMONS 

LESSON 9: NEED TO DETERMINE BY RIGHT VIEW

LESSON 10: NOTICE MANIFESTATION OF DEMONIC POSSESSION FROM RAW TO SOPHISTICATED ELEMENTS

LESSON 11: “THE TRICKERS” IN EXORCISMS

LESSON 12: PREVENTION IS BETTER THAN CURE 

BUDDHISM QUESTIONS AND ANSWERS:

BUDDHIST CATECHISM: PART 1 – PRINCIPAL CONCERNS IN DIFFERENT ASPECTS OF BUDDHISM 

BUDDHIST CATECHISM: PART 1 (CONT) – PRINCIPAL CONCERNS IN DIFFERENT ASPECTS OF BUDDHISM

BUDDHIST CATECHISM – PART 6: ALMSGIVING AND OFFERINGS 

BUDDHIST CATECHISM– PART 7: PRECEPTS 

Elements and spiritual energy:

Lesson 1: ELEMENTS AND SPIRITUAL ENERGY (Nguyên tố và năng lượng tâm linh)

Lesson 2: THE HIDDEN SUBTLETY WITHIN GROSS ELEMENTS (Ẩn tàng vi tế trong nguyên tố thô)

Lesson 3: FROM GROSS TO SUBTLE POWER (Uy lực thô và tế)

Lesson 4: ENERGY’S POWER FROM PURE SECRET ESSENCE (Thần lực từ nguyên tố tinh túy)

Lesson 5: KEEPING MIND IN BALANCE TO APPROACH TRUE NATURE (Giữ tâm quân bình, thái độ hân thưởng)

Lesson 6: CONNECTION WITH PURE ENERGY (Kết nối với năng lượng thanh tịnh)

ARTICLES WRITTEN BY DISCIPLES AND READERS

THE STORY ON THE TRAIN (Câu chuyện trên xe lửa) – Tantra Sutradaka

A VIEWPOINT ON CHARITY (Một góc nhìn về hoạt động từ thiện) – Mat Dieu Hang

Letter from India: The means of my life, the end in happiness in my life (Phương tiện của đời tôi, cứu cánh của đời tôi) – Avinash Kumar Srivastava

Again the old story of vegetarians and non-vegetarians!? – Neerajkumar Sumaran

ENDING THE PRAYER WITH MANI MANTRA (Om mani padme hum) (Kết thúc lời cầu nguyện bằng thần chú Mani) – Tantra Maruta

Letter from the US: THANKS TO THE HOLY GURU, I HAVE GOT THE TEACHING JOB (Nhờ Thầy con đã được đi dạy) – Tantra Amishuta

Letter from Philippines: MANI MANTRA GIVES ME POSITIVE MOOD (Thần chú Mani giúp tôi có tâm lý tích cực) – Tantra Maruta

DHARMA HAPPINESS LESSON FROM THE FIRST DAY OF TRIP (Ngày đầu với niềm vui từ Phật pháp) – Mật Khả Phúc

FROM THE HEART OF A CHRONIC INSOMNIAC (Tiếng lòng của người mất ngủ lâu năm– Tantra Upatissa

मेरी तजरुबा गुरुजी के साथ। (Hoài niệm về một lần cầu pháp tại Việt Nam) – Tantra Hatari

THE FIRST IMPRESSION (Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy…) – Tantra Vikracitta

Letter from the United States of America: I FOUND MY NEW SELF (Tôi không còn là tôi của ngày hôm qua)

On the occasion of Vesak Day 2562: A FLOWER LOOKS LIKE LOTUS BUT… (Hoa quỳ giống hoa sen nhưng…) – Mật Diệu Hằng

-> Letter from Central Highlands (Tay Nguyen): ANOTHER LOOK AT LOTUS FLOWER AND LOTUS-LIKE FLOWER (Thêm một góc nhìn về hoa quỳ, hoa sen) – Mật Tịnh Dung

A VIEWPOINT ON SUFFERING, THE CAUSE OF SUFFERING AND THE PATH LEADING TO THE ANNIHILATION OF SUFFERING IN MODERN TIMES. (Một góc nhìn về sự khổ, nguyên nhân khổ, con dường diệt khổ trong thời hiện đại) – Tantra Sutradaka

FATAL MISINTERPRETATIONS BY JIN YONG’S WRITINGS (Những ngộ nhận chết người bởi ngòi bút của Kim Dung) – Tantra Nirvadeva

WHAT IS THE PROPER WAY OF INTERPRETATION OF THE BUDDHA’S TEACHING? (Cần hiểu đúng lời Phật dạy trên cơ sở chánh lý nào?) – Tantra Sutradaka

A FEW THOUGHTS OF A FILIPINO READER (Nỗi lòng của một bạn đọc người Philippines) – Boying Baguio

Letter from India: NOW I GET IT (Đã hiểu như thế) – Tantra Nirvadeva

Letter from India: PURE MIND YOGA IN PERSPECTIVE OF PROF. DR. AVINASH KUMAR SRIVASTAVA (NOW IS TANTRA SUTRA DAKA) (Yoga Thanh Trí từ cảm niệm của Giáo sư Tiến sĩ Avinash Kumar Srivastava, nay là Tantra Sutra Daka)

Letter from India: WATER OR BLOOD? (Nước hay máu?) – Tantra Nirvadeva

PROVEN STEPS OF SCIENTIFIC METHODOLOGY IN SONG NGUYEN TANTRA HOUSE’S SIX SPIRITUAL INITIATIVES (Cơ sở biện chứng khoa học của Yoga Thanh trí) – Mat Tu

Letter from India: Through Kasi Bharadvaha Sutta, reflecting on the significance of Guru’s teachings. (Thư từ Ấn Độ: Từ kinh người cày ruộng cảm niệm về lời dạy của Thầy) – Tantra Sutradaka

LETTER FROM INDIA: PEACEFUL MIND, PEACEFUL WORLD (THƯ GỬI TỪ ẤN ĐỘ: TÂM AN THẾ GIỚI BÌNH) – Tantra Nirvadeva

The conference in Lunar New Year 2018: IT IS STRANGE!? (Lạ quá!?) – Mat Vien

Impressions in the international conference in Lunar New Year 2018: BIRDS OF THE SAME FEATHER STICK TOGETHER (Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu). – Mat Kien

Letter from India: My spiritual trip to Guru’s pure place. – Tantra Upatissa

A GEM IF FOUND ON THE THRONE OF A KING OR OVER A HEAP OF FILTHY WASTE MATTER, IT GLITTERS AND SHINES WHEREVER IT BE (Viên ngọc báu dù đặt ở ngai vàng hay trên đống rác vẫn lấp lánh tỏa sáng) – Tantra Nirvadeva

More about Buddhist Perspectives on Elements: WHAT IS PURE PERCEPTION? (Thế nào là tri kiến thanh tịnh?) – Mat Dieu Hang

THE MEMORABLE CHRISTMAS EVE (Đêm Giáng sinh đáng nhớ) – Tantra Amishuta

THE FOUR NOBLEST THINGS IN THIS WORLD – Neerajkumar Sumaran

WHAT IS THE ESSENCE OF MEDITATION THROUGH PRAYER? (Thực chất của thiền định thông qua cầu nguyện là gì?) – Tantra Mikaya

Guru Thinley Nguyen Thanh: WISDOM TOOLS (Phương tiện trí huệ) -Tantra Mahavita

LAMA NYIMA SANGPO PRESENTS SOME VIEWPOINTS ABOUT VEGETARIAN AND NON-VEGETARIAN (Lạt ma Nyima Sangpo bày tỏ quan kiến về chay và mặn) – Nyima Sangpo

GURU THINLEY NGUYEN THANH, WHO HELPS ME HAVE THE FAITH IN THE DHARMA (Đạo sư Thinley Nguyên Thành, người giúp tôi có niềm tin vào chánh pháp) – Tantra Amisuta

Letter from Canada: The wisdom light of the Three Jewels (Tuệ quang của ba Viên ngọc quý) – Tantra Citta

Letter from the US: HOW DID THUVIENHOASEN TAKE ADVANTAGE OF BUDDHISM SHADOW? HOW DID THEY AVOID PAYING TAXES AND EXPOSE THEIR NATURE OF A FAKE GENTLEMAN? – Mat Nhat Nguyen

Dharma festival “Pay four big debts of gratitude” 2017: THE FLOWERS BLOOM (Những cánh hoa khoe sắc) – Mat Thuy

Letter from Hanoi: A Complicated Story of Academic Burden (Lắc léo ngoằn ngoèo của cái nợ “cầm thư”) – Mat Hue Phap

JENNIFER’ S THINKINGS ABOUT BUDDHISM

Letter from India: A FEW THOUGHTS ABOUT LIGHTS (Đôi dòng cảm niệm về ánh sáng) – Tantra Upatissa

Letter from India: FOLLOWING THE FOOTPRINTS OF OUR GURUJI ON THE PREACHING JOURNEY (Rảo bước theo chân Thầy trên con đường du hóa) – Dr. C H Lakshminarayan

Letter from Haiphong: THE RED FLAME FLOWERS IN MY MIND (Hoa phượng đỏ trong lòng tôi) – Mat Phe Ro

Letter from airport: THE BUDDHIST MASTER OR THE TOUR GUIDE? (Hướng dẫn viên du lịch trong bộ áo thầy tu) – Mat Kha Phuc

Letter from Australia: A FEW THOUGHTS ABOUT THE MANTRA – Steve Rogers

Letter from India: THE STORY ABOUT A RAT AND TWO PIECES OF CLOTH – Dr. C H Lakshminarayan

Letter from India: A few thoughts of C H Lakshminarayan about Chanhtuduy.com

FEW WORDS TO NEERAJKUMAR SUMARA – Mat Linh Nguyen

Letter from India: THE BUDDHIST ON MY VIEWPOINT – Neerajkumar Sumara

Letter from India: THE UPSIDE DOWN VESSEL AND THE LEAKY VESSEL  – Dr. C H Lakshminarayan

Letter from India: THE FLOW ON THE BODHI RIVER – Dr. C H Lakshminarayan

Letter from Germany: “MANY COOKS SPOIL THE PORRIDGE” – Tantra Mikaya

Letter from Canada: The spiritual lotus. – Tantra Citta

Letter from India: SPIRITUAL “SLEEP MEDICATION” – Akshay Kumar

Letter from Germany: A few thoughts about true blessings – Tantra Mikaya

Letter from Canada: A few thoughts about the way to Pure Mind – Tantra Citta

Letter from Germany: ASKING MYSELF – Tantra Mikaya

Fragrance of Virtue Spreads Everywhere (Tỏa khắp muôn nơi) – Mật Diệu Hằng

Letter from Germany: COMMENTARY ON RENUNCIATION (Đôi điều quán niệm về xả ly) – Jane

Letter from CANADA: Dear Guru, I am not destined to be a Catholic! – Jeffrey Bernard Forest

Letter from Canada: Dear Guru, I am not destined to be a Catholic! (Thư CANADA: Thầy ơi, duyên nghiệp của con không thuộc về Thiên chúa giáo!)

Letter from Bhutan: The Words of My Perfect Guru (LỜI VÀNG THẦY TÔI) – Sonam Norbu

Letter from India: The tiny ray becomes a huge light source – Tantra Kasila

SEOUL TRIP (part 1)

SEOUL TRIP (part 2): The story from Korea airport

US TRIP – Mật Khả Phúc

THE MOST IMPORTANT THING TO STEP IN THE TANTRIC BUDDHISM’S DOOR – Mật Thủy

Something about the bravery in Buddhism – Mật Diệu Hằng

PREDESTINED AFFINITY – Mật Từ Mối duyên tiền định – Mật Từ

“ALICE” IN THE WONDERLAND – Mật Từ

 MY VERY FIRST STEPS TO THE TANTRISM DREAMLAND – Mật Từ

MY FIRST MEETING GURU – Mật Tú

KARMA – Mật Kính

LITTLE THINK ABOUT IMPERMANENT – Mật Kính

THE PRECIOUS HUMAN LIFE – Mật Kính

Attachment – Mật Kính

The method to apply into the daily life to practice Dharma – Mật Kính

Eng.1: Something about my Dharma’s day – Thầy Nguyên Thành

SAMSARA – Mật Kính

SPRING FOREVER – Mật Thủy

The meaning of Mantra “OM MANI PADME HUM” – Mật Kính

THE FIVE PRECEPTS – Mật Thủy

 The happiness when practice of Dharma – Mật Kính

Rely on the spiritual teacher  – Mật Kính

How I practice Buddhism? – Mật Phổ

Who am I? – Thầy Nguyên Thành

Tiếng Anh “kì diệu” của tôi – Mật Từ

THẦN CHÚ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NGOẠI NGỮ? – Mật Từ

PHƯƠNG PHÁP HỌC NGOẠI NGỮ – Thầy Nguyên Thành

————————————————–HINDI——————————————————————————-प्रथम भाग:  परिचय (Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 1:  LỜI NÓI ĐẦU)

 

======================RUSSIAN===============================

ОДНА ЖИЗНЬ – ОДНА МАНТРА – Глава 3. РАССКАЗЫ О МАНТРАХ (MỘT ĐỜI NGƯỜI, MỘT CÂU THẦN CHÚ – 3. Chuyện kể về Thần chú )

ОДНА ЖИЗНЬ – ОДНА МАНТРА – Глава 2. ЧТО ТАКОЕ МАНТРА? (MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 2. Thần chú là gì?)

ОДНА ЖИЗНЬ – ОДНА МАНТРА – Глава 1. ПРЕДИСЛОВИЕ (MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 1. Lời nói đầu)

Письмо студентам №269: МЕДИТАЦИЯ НА ПЛЯЖЕ И НЕБЕСНЫЕ ЦВЕТЫ (ДОЖДИ ЦВЕТОВ) В СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ (Thiền trên biển và mưa hoa giữa nắng gắt)

Письмо студентам № 270: ЕВРОПЕЙСКОЕ НЕБО ЧАСТЬ 3: В ЕВРОПЕ ИЛИ АЗИИ, БЫВАЮТ И ДОБРЫЕ И ЗЛЫЕ УМЫ (Á Âu đâu cũng tâm thiện, ác)

Письмо студентам № 270: ЕВРОПЕЙСКОЕ НЕБО – ЧАСТЬ 2: ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ, КАКАЯ КРАСИВАЯ НАША СТРАНА – ВЬЕТНАМ! (Thấy người rồi lại thương mình hơn xưa)

Письмо студентам №270: ЕВРОПЕЙСКОЕ НЕБО – ЧАСТЬ 1. ЛОЖЬ ОТ БОДХИЧИТТЫ (Lời nói dối Bồ đề)

ПИСЬМО СТУДЕНТАМ №262: ЧТО ТАКОЕ «ИМЯ ЙОГИ»? (Pháp danh là gì?)

ИЗБЕГАТЬ НЕДОРАЗУМЕНИЙ И ОТКЛОНЁННОГО ОТНОШЕНИЯ К МЕДИТАЦИИ (Tránh hiểu lầm và thái độ lệch chuẩn về thiền)

ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН-ТХАНЬ: ПИСЬМО CТУДЕНТАМ №172: «БУДДА ПРЫГАЕТ ЧЕРЕЗ СТЕНУ» ИЛИ НЕПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК И СУМАСШЕДШАЯ МЫСЛЬ? (“Phật nhảy tường” hay loại cuồng ngôn loạn ngữ?)

ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН – ТХАНЬ: РОЗЫ И ЗАМКИ ЛЮБВИ (Hoa hồng và ổ khóa)

ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН-ТХАНЬ: ПИСЬМО СТУДЕНТАМ №253: БЕЗМОЛВНО СМОТРЮ С БЕСПОМОЩНОСТЬЮ… (Lặng nhìn với sự bất lực)

Письмо студентам №254: ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО ИМЕННО ТАК? (Tại sao như vậy?)

ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН-ТХАНЬ: Письмо студентам № 251: БЕССПОРНЫЕ ПРАВДЫ (Sự thật không thể phủ nhận)

ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН-ТХАНЬ: Письмо студентам № 250: КТО НАЗЫВАЕТСЯ ЧИТАТЕЛЕМ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЕМ И СТУДЕНТОМ? КАКАЯ РАЗНИЦА В РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ НАКОПЛЕНИЯ ЗАСЛУГИ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ? (Thế nào gọi là bạn đọc, học trò, đệ tử? Kết quả tích tập công đức và phước báu như thế nào?)

ОШИБКИ БЫЛИ ПОНЯТНЫ КАК ПРАВИЛЬНОСТИ ИЗ-ЗА ДУХОВНОГО РАБСТВА И ОТСУТСТВИЯ МУДРОСТИ ДИСКРИМИНАЦИИ (В ПЕРСПЕКТИВЕ ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ НАУКИ) (Lỗi sai thành đúng vì bị nô lệ tâm linh thiếu trạch pháp nhãn (Biện chứng khoa học))

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ О АСПЕКТАХ ЭЛЕМЕНТОВ В БУДДИЗМЕ: ЧТО ТАКИЕ «ЧИСТЫЕ ВОСПРИЯТИЯ»? (Thế nào là trikiến ​​thanh tịnh?)

——————-

НЕКОТОРЫЕ СЛОВА О НАСТАВЛЕНИЯХ СВЯТОГО ГАПОПЫ «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ СЕРЬЁЗНЫХ ПРОВАЛОВ БУДДИЙСКОГО ПРАКТИКА», УРОК 1: ПРЕДИСЛОВИЕ (Đôi điều suy gẫm về “14 thất bại trầm trọng của một người tu”. Bài 1 – Dẫn đề)

НЕКОТОРЫЕ СЛОВА О «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ СЕРЬЁЗНЫХ ПРОВАЛОВ» БУДДИЙСКОГО ПРАКТИКА. УРОК 2: ЛЕКАРСТВАC ГОРЬКИМ ВКУСОМ (TOA THUỐC ĐẮNG)

УРОК 3: НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ ИЗ СТРАНЫ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ С ПУСТЫМИ РУКАМИ (Đừng trở về tay không)

Урок 4: НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ К ЖИЗНИ ДОМОХОЗЯИНА (Đừng trở lại với đời sống gia đình)

Урок 5: УМИРАТЬ ОТ ЖАЖДЫ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА (Chết khát bên cạnh hồ nước mát)

Урок 6: ОСТАВИТЬ НАТОЧЕННЫЙ ТОПОР НА КОРНЕ ДЕРЕВА (Rìu bén bên cạnh gốc cây)

Урок 7: МАЛЕНЬКИЙ «БОМ» И ЛИЦЕМЕР (Thằng Bờm và kẻ đạo đức giả)

Урок 8: Попугай, только умеющий говорить молитву (Con vẹt chỉ biết đọc tụng )

Урок 9: Вымыть овчину в простой воде (Giặt áo da cừu trong nước )

Урок 10: ДАРИТЬ МАТЕРИ ПЛОТЬ ЕЁ СОБСТВЕННОГО РЕБЁНКА (Cho người mẹ thịt của chính đứa con bà )

Урок 11: КОШКИ УБИВАЮТ МЫШЕЙ (Mèo giết chuột)

Урок 12: РАЗМЫШЛЕНИЕ О НАСТАВЛЕНИЯХ СВЯТОГО МАСТЕРА ГАМПОПЫ ИЗ СОБЫТИЯ В ПАГОДЕ «БО ДЕ» (Từ sự kiện chùa Bồ Đề suy ngẫm lời của Thánh giả Gampopa)

Урок 13: КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ВРАЧ СТРАДАЕТ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ (Bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục)

Урок 14: БОГАЧ ПОТЕРЯЛ КЛЮЧ К ЕГО СОКРОВИЩНИЦЕ (Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng)

Урок 15: ОДИН СЛЕПЕЦ, ВЕДУЩИЙ ДРУГОГО СЛЕПЦА (Người mù dẫn dắt một người mù)

Урок 16: НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ МЕДЬ С ЗОЛОТОМ! (Đừng nhầm lẫn đồng là vàng!)

Урок 17: НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ! (Thất bại là mẹ của thành công!)

Урок 18. КАК ИЗБЕЖАТЬ 14 СЕРЬЁЗНЫХ НЕУДАЧЕЙ-ПРОВАЛОВ? НЕКОТОРЫЕ СЛОВА ОТ ДУШИ (Làm gì để tránh 14 thất bại trầm trọng? Đôi điều tâm huyết)

«ПИСЬМО СТУДЕНТАМ № 247: В ПЕРВЫЙ РАЗ, КОГДА МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ» (Lần đầu gặp nhau)

ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН – ТХАНЬ: ПИСЬМО СТУДЕНТАМ № 80: НЕСКОЛЬКО СЛОВА НА CHANHTUDUY.COM (Đôi dòng về chanhtuduy.com)

ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН – ТХАНЬ: ПИСЬМО СТУДЕНТАМ № 244: НЕОБХОДИМО ПРЕОДОЛЕТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ В КОММЕНТАРИИ (Cần khắc phục những trở ngại tâm lý trong sự comments)

ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН-ТХАНЬ: «ЧТО ТАКОЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, ПОСТЕПЕННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, УСЕРДНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ?» «ЧТО ТАКОЕ ПОСТЕПЕННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, УСЕРДНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ?» (Thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?)

ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН-ТХАНЬ: «СТАРЫЕ МАТЕРИАЛЫ», «НОВАЯ ВНЕШНОСТЬ, СОЧЕТАЮЩАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ» (CHẤT LIỆU CŨ, THỰC TIỄN MỚI)

ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН-ТХАНЬ: БОГАТСТВО – БЕДНОСТЬ (GIÀU – NGHÈO)

ОТВЕТ НА ВОПРОС ПО ПРАКТИКЕ МЕДИТАЦИИ У РУССКОЙ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ – ЖУКОВЫ НАТАЛИИ (Giải đáp khúc mắc về thiền tập cho trò Natalya ở nước Nga)

ПИСЬМО СТУДЕНТАМ №197: ПРАКТИЧНОСТЬ ТИБЕТСКОЙ ЙОГИ (Tính thực tiễn của Yoga Tây Tạng)

ПИСЬМО УЧЕНИКАМ № 61: КТО ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТОВЕРНЫМ ДУХОВНЫМ ДРУГОМ? (AI LÀ THIỆN TRI THỨC?)

ПИСЬМО УЧЕНИКАМ № 145: КТО ЯВЛЯЕТСЯ БУДДИСТОМ? (Thế nào gọi là Phật tử?)

ЧТО ТАКОЕ ТИБЕТСКАЯ ЙОГА? (Thế nào là Yoga Tây Tạng?)

КТО ВИНOВАТ: УЧИТЕЛЬ ИЛИ УЧЕНИК? (TẠI THẦY HAY TẠI TRÒ?) – Thầy Nguyên Thành (Mật Tấn Giác dịch sang tiếng Nga)

НЕМНОГО О СЧАСТЬЕ ĐÔI ĐIỀU VỀ HẠNH PHÚC – Thầy Nguyên Thành

ИНТЕРЕСНОЕ СВИДАНИЕ – Dasa

вернуться домой (VỀ NHÀ) – Mật Sim

Первый день в «Тантра доме № 2», часть первая. – Mật Sim

NGÀY ĐẦU TIÊN Ở MẬT GIA TRUNG TÂM – Mật Sim (Thầy dịch sang tiếng Việt)

——————————

ПРАВИЛЬНОЕ БУДДИЙСКОЕ УЧЕНИЕ, ОШИБОЧНЫЙ МЕТОД ЕГО ПРАКТИКИ.

УРОК №1: ПЯТЬ АРГУМЕНТОВ У МУДРОГО УЧЁНОГО – ФИЛОСОФА (Năm luận điểm của một luận sư)

УРОК №2: СОВРЕМЕННОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНОСТЬ (Tính thời đại, tính quốc độ và tính dân tộc)

======================KOREAN===============================

의식의 가면 (MẶT NẠ TÂM THỨC)

장미꽃과 사랑의 자물쇠 (HOA HỒNG VÀ Ổ KHÓA)

최후의 심판의 날에 대한 사설의 혼란 및 천하 제일 뻥치는 사람이라고 부르는 자 (Điên đảo tà thuyết tận thế và những kẻ gọi là thiên hạ đệ nhất chém gió)

제자들에게 보내는 200호 편지: 해커는 왜chanhtuduy.com 웹사이트를 공격했는가? (Tại sao hacker tấn công chanhtuduy.com?)

제자에게 보내는 198편지: 내가 여기에 앉아 있다… (Thầy ngồi đây)

제자에게 보내는 197호 편지: 티베트 요가의 실용성 (Tính thực tiễn của Yoga Tây Tạng)

구루의 탓인가 제자의 탓인가? (Tại Thầy hay tại trò?)

BỆNH DUYÊN 연(緣)병

TỪ CHỐI VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ TỚI 초대받지 않았는데 오는 손님을 거절한다. – Thinley Nguyên Thành

칭찬과 비난의 바람 (Ngọn gió khen chê) – Thinley Nguyên Thành

빈부 (GIÀU VÀ NGHÈO THEO QUAN KIẾN ĐẠO PHẬT) – Thinley Nguyên Thành

야채에 물을 주다 (Tưới Rau) – Thinley Nguyên Thành

THẾ NÀO LÀ YOGA TÂY TẠNG? 티베트 요가는 무엇인가? (bản dịch bằng tiếng Hàn) – Thinley Nguyên Thành

Thư Sài Gòn: NHẬT KÝ QUY Y (불교귀의에 대한 여정 일기 및 감상) – Mật Hoàng Mai

 =====================JAPANESE===========================

クレージーハルマゲドン邪説及び天下一誇大妄想狂 (Điên đảo tà thuyết tận thế và những kẻ gọi là thiên hạ đệ nhất chém gió)

弟子達へのレター200号:なんでハッカーはchanhtuduy.comを攻撃したのか。(Tại sao hacker tấn công chanhtuduy.com?)

弟子達へのレター198号:ここで座っている… (Thầy ngồi đây…)

弟子達へのレータ197号:チベットヨガの実践性 (Tính thực tiễn của Yoga Tây Tạng)

金 庸 -仏法破壊天魔の一つ (Kim Dung – Một dạng thiên ma phá hoại Phật pháp)

尊師のせいか、弟子のせいか (Tại Thầy hay tại trò?)

本日の私 (Tôi của ngày hôm nay) 

– Mật Thái Dương

チベットヨーガとは (What is Tibetan Yoga) (Bản dịch bằng tiếng Nhật)

心配なことを止めて、嬉しい生活を楽しみましょう! – Thinley Nguyên Thành

Đạo Phật- tình duyên của tôi (仏教との幸縁) – Mật Thái Dương

 =====================CHINESE===========================

玫瑰和鎖頭 – (Hoa hồng và ổ khóa)

信寄弟子第80: 一些於正思維網頁 (Đôi dòng về chanhtuduy.com)

信寄弟子第98:轉化心才是一種最奇妙 各位弟子們!(Chuyển hóa tâm mới là điều kỳ diệu)

信寄弟子第61: 誰是慧知識?(Ai là Tuệ tri thức?)

病緣 (BỆNH DUYÊN) 

富窮 (Giàu nghèo)

如何為西藏瑜伽? (Thế nào là Yoga Tây Tạng?)

信寄弟子第145: 如何叫做佛教徒?(Thế nào là người Phật tử?)

做福多得少福 (Làm phước nhiều được ít phước)

信寄弟子201: 沒有緣業不易幸遇? 缺乏根良可得師徒?(Không có duyên nghiệp đâu dễ hạnh ngộ? Khiếm khuyết căn lành sao được Thầy trò?)

顛倒邪說末日與那些所謂的天下第一吹牛! (Điên đảo tà thuyết tận thế và những kẻ gọi là thiên hạ đệ nhất chém gió!)

信寄各弟子200: 為何黑客攻擊正思維?(Tại sao hacker tấn công chanhtuduy.com?)

信寄各弟子198: 為師坐這裡… (Thầy ngồi đây…)

信寄弟子197:西藏瑜伽的實踐性 (Tính thực tiễn của Yoga Tây Tạng)

在國內洗羊皮衣 (Giặt áo da cừu trong nước)

為何曹操病重但仍殺華佗神醫? (Tại sao Tào Tháo bệnh nặng nhưng vẫn giết thần y Hoa Đà?)

在師或在徒?(Tại Thầy hay tại trò?) – Thầy Nguyên Thành (Mật Thuận Tâm dịch sang tiếng Hoa)

鸚鵡只會背誦 (Con vẹt chỉ biết đọc tụng) – Thầy Nguyên Thành (Mật Thuận Tâm dịch sang tiếng Hoa)

父母生出我? (CHA MẸ SINH RA TA?) – Thầy Nguyên Thành (Mật Thuận Tâm dịch sang tiếng Hoa)

細談 CHANHTUDUY.COM – Thầy Nguyên Thành (Mật Vỹ dịch sang tiếng Hoa)

DMCA.com Protection Status