Apr 21, 2014

Posted by in BÀI MỞ | 161 Comments

NĂM MƯƠI KỆ TỤNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ (Пятьдесят строф благочестивого почитания учителя)

NĂM MƯƠI KỆ TỤNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ (Пятьдесят строф благочестивого почитания учителя) ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT KHI BƯỚC VÀO CÁNH CỬA MẬT GIÁO  NĂM MƯƠI KỆ TỤNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ  (SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ NGŨ THẬP KỆ TỤNG) Đạo sư Agvaghosa (Mã Minh) trước tác Thinley – Nguyên Thành nhuận dịch từ bản tiếng Nga theo trang web : http://ningma.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=282:2008-09-18-14-37-58&catid=80:2008-08-11-21-44-27&Itemid=64 Tham khảo: Ашвагхоша. Пятьдесят строф благочестивого почитания учителя 1.  Chạm đầu vào gót chân sen của Thầy, Tôi quỳ lạy bởi Thầy tôn quý, Cho tôi ruộng phước như trời mây, Giúp tôi giác ngộ trong đời này, Công đức của Thầy không thể nghĩ, Mật điển siêu diệu đã khắc ghi. Tôi chỉ tóm gọn những điều tinh yếu, Vậy hãy lắng nghe là những gì? **** 2.   Chư Phật mười phương của ba thời, Tỏ lòng kính trọng Đạo sư Mật giáo, Bởi các ngài được nhận lễ điểm đạo, Như cánh cửa giải thoát ta đang bước vào. **** 3.   Bằng


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status