Jan 17, 2015

Posted by in Giáo điển | 21 Comments

NẶNG LÒNG THẾ SỰ ĐA ĐOAN

Kính Bạch Thầy, Kính Bạch Bổn Tôn, Con xin được kể những cảm nhận từ cuộc sống liên quan đến đạo pháp. Câu chuyện thứ nhất: Thầy căn dặn “cẩn trọng với nguy cơ thất thoát tài sản” Sau khi xảy ra sự việc chỗ con ở bị mất trộm hàng loạt, trong khi phòng con vẫn bình yên vô sự mà con đã có chia sẻ, Thầy đã có khai thị rằng đó là một trong những hóa hiện của Bổn Tôn để thấy rằng con có nguy cơ bị thất thoát tài sản, cần phải cẩn trọng hơn, chứ không nên ỷ lại hết vào sự gia hộ của Thầy, Bổn Tôn, Dakini mà lơ là. Và chỉ thời gian ngắn sau đó đã chứng minh lời dạy của Thầy là hoàn toàn chân xác. Những ngày đó vẫn còn dư âm của kỳ nghỉ nên chỗ con


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status