Dec 12, 2012

Posted by in Ứng dụng thực hành | 42 Comments

Con đã có việc làm

Kính bạch Thầy! Kính bạch Đức Bổn Tôn! Trong thời gian vừa qua, con là Mật Phổ đã nộp đơn xin việc ở nhiều nơi nhưng vẫn chưa có công việc. Thầy dạy để có việc làm phải thực hành Pháp.  Nhờ ơn gia hộ của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, con được làm những công việc lao tác tại nhà Thầy trong thời gian khoảng 2 tháng. Trong khoảng thời gian ấy, Thầy đã nói trước rằng:  Sau khi ông thực hành pháp, tích tập đầy đủ công đức  thì những khó khăn sẽ được hóa giải. Bởi thực hành pháp mọi việc sẽ hanh thông. Ông chưa có công việc,  ông sẽ có một công việc. Và quả thật là như vậy! Sau 2 tháng thực hành pháp tại nhà Thầy. Con được thông báo vào nhận công việc tại công ty máy tínhĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status