Mar 30, 2018

Posted by in Giáo điển | 106 Comments

NGHI NGỜ & NGHI HỐI

NGHI NGỜ & NGHI HỐI Tục ngữ Tây Tạng có câu “Một cây kim có 2 mũi nhọn sẽ không may vá được gì”; thành ngữ Việt Nam có nói : “Đẽo cày giữa đường”. Tất cả đều ám chỉ tâm nghi ngờ của chủ thể với đối tượng. Nghi ngờ là một loại tâm sở (tâm thành tố hay còn gọi là tâm phụ) theo thuật ngữ Phật học, mang tính chất xao động, lưỡng lự hoặc do dự. Geshe Kelsang Gyatso Theo quán niệm về sự hiểu biết của nguồn tâm do tiến sĩ Phật học là ngài Kelsang Gyatso khảo sát thì tâm nghi có 3 loại: (1) nghi ngờ tốt  (2) nghi ngờ xấu (3) nghi ngờ trung tính. Nghi ngờ tốt thường khởi nguồn từ động cơ tốt. Đối với người thực hành Phật pháp hoặc đang nghiên tầm giáo điển Phật đà thì sự

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status