Jan 9, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 31 Comments

Nghịch lý của Phật tử hay là nghịch lý của kẻ thích dìm hàng cư sĩ?

Kính gửi: Bạn đọc chanhtuduy.com

Ảnh chụp Youtube

Tôi là Đinh Thị Vân Anh, là một Phật tử tại gia tại Hà Nội. Mấy ngày nay tôi được một số bạn bè trên mạng xã hội Facebook chia sẻ bài giảng “Các nghịch lý của Phật tử tại gia” của Tiến sĩ – Thượng tọa Thích Nhật Từ giảng ngày 30/04/2016. Nhận thấy bài giảng này chứa đựng những lập luận sai lầm của thượng tọa, khi mà lịch sử và kinh nghiệm cho chúng ta nhận biết sự độc tôn, giai cấp và nô lệ hóa thuộc vào những nguyên nhân chủ yếu gieo rắc khổ đau, mê lầm cho con người. Dù không muốn, nhưng vẫn phải thừa nhận không ít người nắm giữ trọng trách như ngài thượng tọa Nhật Từ đây, vô tình hay cố ý đã trực – gián tiếp khuyến khích, dung dưỡng những tệ nạn cực đoan trên. Do đó trên tinh thần lục hòa tôi gửi tới thượng tọa đôi dòng trao đổi, mong thượng tọa hoan hỷ tiếp nhận.

Thế giới đã và đang tiếp tục chuyển mình vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, điện tử và công nghệ thông tin đang làm mờ đi ranh – biên giới của các quốc gia, giữa con người với con người. Một chiếc Smartphone, một chiếc Laptop giờ đây cũng không khác gì một ngôi chùa, một tự viện. Vậy mà xuyên suốt thời gian 1h15’ của clip này, nội dung trọng tâm buổi diễn giảng của thượng tọa Thích Nhật Từ là việc khuyến khích (nếu không muốn nói là áp đặt) các Phật tử phải thường xuyên đi lễ – cúng chùa: (phút 6:47: Việc đến chùa được so sánh như ăn cơm, uống nước, tắm rửa thường ngày mà Phật Tử vẫn nhớ thì việc đi chùa cũng phải thường xuyên như vậy, có như vậy mới là tu, bởi vì : Tu là phải tu ở chùa, không thể tu ở Tâm được (phút 19:17. Với thiện chí giáo hóa chúng sanh bằng “sáng kiến” của ngài thật là cả một sự khôi hài nguy hiểm, nó chẳng khác nào nhiệm vụ bất khả thi, chưa kể ngài đã quên đi lời của đức Phật “Tâm địa Pháp môn, phi tại thiệt luận”. Với Pháp môn tâm địa chẳng phải ở đầu lưỡi mà phân biệt nói năng được – Tâm đã ở trong Pháp môn và ngược lại. Từ tổ Ca-Diếp đến Lục Tổ Huệ Năng, từ bồ tát Long Thọ, Đức Liên Hoa Sanh đến những đại thành tựu giả Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa… các vị chỉ dùng tâm truyền tâm, chứ không truyền nhau văn tự hay lời nói. Nhưng thế gian chẳng phải ai cũng đều thượng căn thượng trí có thể truyền thụ giáo lý bằng “tâm ấn tâm” được, cho nên để khai ngộ cho tất cả chúng sanh những tuyên thuyết của đức Phật đã được ghi chép ra văn tự.

Sách Minh-tâm có viết: Lễ Phật là kính ái đức của Phật, niệm Phật là tạ ơn của Phật, đọc kinh là để rõ lý của Phật, thiền định là vào cõi Phật, được tỏ ngộ là chứng đạo của Phật. Như vậy chúng sanh lễ Phật, niệm Phật, đọc kinh, thiền định… để tất cả đều trở về với Tâm. Trong kinh Tạp-a-hàm đức Phật ví sự thành Đạo của mình như là trở về một tòa thành cổ: “Giống như người bộ hành đi trên cánh đồng rộng thấy con đường ngay thẳng hướng về một tòa thành cổ, liền noi theo đường ấy vào thành, hưởng thú vui như ý, Đức Phật nào cũng noi theo, thì ta cũng noi theo mà thôi”. “Đức Phật nào cũng noi theo” vì đức Phật nào cũng ứng hóa tự Tâm, Tâm là chỗ hội tụ cuối cùng của Chánh pháp cũng như Chánh pháp là chỗ cuối cùng của tất cả chân lý hướng về. Vậy chúng ta không tu ở Tâm thì chúng ta tu ở đâu? câu nói: “Tu là phải tu ở chùa, không thể tu ở Tâm được” của ngài xem ra đã rơi vào “Tà ngữ” mất rồi.

đức Phật dạy giới Tăng Già phải vì chúng sanh mà đơn sơ gìn giữ Đạo, chứ Ngài không dạy chúng sanh phải lên chùa lễ lạy Ngài

Đức Phật có danh vị là Mâu-ni (muni) nghĩa là “Tịch mặc”, chữ “tịch” là trí tuệ thấu đáo về ngoại giới, ý nghĩa đó xuất khởi từ cuộc đời đi khắp nơi thuyết Pháp của Ngài, giúp chúng sanh thoát khỏi mọi đau khổ trầm luân. Nơi nào Ngài và tăng chúng dừng chân, người ta chỉ dựng lên những đạo tràng đơn sơ, sau khi Phật nhập diệt vài trăm năm tới triều đại Maurya Phật tử mới lưu tâm thiết lập những bảo tháp để tưởng nhớ và suy tôn Ngài. Về sau số người tân tòng, quy y ngày càng đông nên người ta phải xây cất nhiều tịnh xá, thiền viện, chùa chiền nhằm đáp ứng những nhu cầu mới. Nhắc tới điều này là để ngài Thích Nhật Từ đây nhớ lại rằng đức Phật dạy giới Tăng Già phải vì chúng sanh mà đơn sơ gìn giữ Đạo, chứ Ngài không dạy chúng sanh phải lên chùa lễ lạy Ngài.

Đức Phật là vị Thầy vĩ đại của thế giới, Ngài được tôn xưng là “Sattha-Deva-Manussanam” nghĩa là “Thiên Nhân Sư”, vì Ngài đã phụng sự nhân loại mà không phân biệt nhân loại. Khi Ngài nói rằng: Chính các người hãy tự cố gắng, các đức Phật chỉ các vị Thầy mà thôi, lại nữa Ngài không đòi hỏi những hình thức lễ lạy trong chùa chiền tự viện, mà việc thực hành Chánh Pháp của Ngài mới là thực sự là kính ái Ngài: “Người cung kính ta nhất là người thực hành xứng đáng giáo Pháp của ta”. Sứ mệnh của đạo Phật là giải thoát chúng sanh khỏi vòng khổ đau bằng cách chuyển hóa và tiến tới loại bỏ hoàn toàn nguyên nhân gây nên khổ đau. Với tinh thần nhập thế, đạo Phật hướng tới những vấn đề phát triển xã hội, trên phương diện tinh thần lẫn vật chất là điều cần thiết cho sự tiến bộ của con người. Qua đó, bổn phận của người Phật tử là việc chăm sóc đến hai nhu yếu đó của chúng sanh mà không được gây ra những ảnh hưởng phiền tạp và giáo điều. Thế thì có cần thiết phải điều động chúng sanh nhất loạt lên chùa lễ bái không, thưa thượng tọa Thích Nhật Từ?

Đạo Phật tồn tại lâu dài bởi giáo Pháp của đạo Phật phù hợp với tất cả chúng sanh, đối với đức Phật mọi chúng sanh đều bình đẳng: “Chúng sanh đều đồng nhất thể tánh bình đẳng, bởi chúng sanh đều có Phật tánh như nhau. Nhưng sở dĩ  có chỗ sai biệt là vì trình độ giác ngộ không đồng đều. Nếu dứt hết phiền não sinh tử thì cả thảy đều bình đẳng trong bản thể Chân như, cũng như nước biển, sông, khe, rạch mặc dù có tên khác nhau nhưng vẫn đồng một bản thể nước”.Bản thể chân như vốn bình đẳng, không cao không hạ, không lớn không nhỏ – đây là lý tính của vạn vật. Tư tưởng khai phóng đó giúp người học Phật có thể bước qua những chướng ngại của huyền thoại, của lịch sử và của những giáo điều đến từ đầu óc nhị nguyên. Nên tư tưởng phân biệt, dìm hàng giới Cư sĩ trong quá trình  tu học của ngài Thích Nhật Từ đây biểu hiện cho tri kiến sai lầm, khinh suất, thiếu cẩn trọng. Nó là sản phẩm của kiến chấp hẹp hòi từ những người đọc kinh nhưng không cầu lý. Đối với vấn đề này Chanhtuduy.com trong bài viết “Đôi điều thọ lạc từ góc nhìn người tu Mật tông”(http://chanhtuduy.com/doi-dieu-ve-tho-lac-tu-goc-nhin-cua-cu-si/ ), đã giải thích thỏa đáng như sau: “Thực ra trên bình diện hạnh phúc và khổ đau, Phật dạy từng đối tượng khác nhau có những pháp nhũ khác nhau. Do vậy, là tu sĩ hay cư sĩ, khi theo Phật, đọc giáo lý của Ngài, chúng ta nên suy ngẫm, sau đó thực hành và cuối cùng là ứng dụng đúng theo quỹ đạo Chánh pháp (tức là quy trình của Văn, Tư, Tu)”. Đây là nguyên tắc ứng hợp, ứng hợp giữa Khế lý và Khế cơ. Khế lý là tu học cho đúng với nguyên lý của đạo Phật, Khế cơ là ứng dụng giáo Pháp phù hợp với thực trạng con người và xã hội. Có nghĩa là chuyển hiện Chánh pháp vào thực tại thế giới mà mình đang sống. Do đó những điều mà giáo lý có thể đúng với quá khứ và tương lai, nhưng không ứng hợp với thời đại thì người tu học không thể bám chặt vào đó như là một nguyên lý cứng nhắc rồi mang ra áp dụng được. Mà người tu học phải thể theo nhu yếu thời đại nhằm ứng dụng giáo lý một cách hữu hiệu với con người và xã hội. Vì đạo Phật vốn chứa vô lượng Pháp môn, giáo lý đạo Phật là giáo lý toàn diện nên “Giác ngộ” không phải là một giá trị “độc quyền” và con đường tiếp cận nó không phải là duy nhất

Vài dòng trao đổi với ngài Thích Nhật Từ đây bởi chúng ta không thể nhìn bản thân và chúng sanh đứng yên ở trạng thái mất phương hướng này được. Sai lầm nối tiếp sai lầm sẽ không thể vãn hồi. Trong lần đối luận với chính ngài, đạo sư Thinley Nguyên Thành cũng mong muốn: gián tiếp khơi dậy gia tài “Tàm quý” của ai đó đang bị cất dấu bởi tên trộm “Tăng thượng mạn” (http://chanhtuduy.com/cai-bay-cua-tam-thuc/). Để tri nhận rằng vạn vật chúng sanh đều có Phật tánh, con người đều có khả năng tu học và trở thành Phật. Do đó con người trong đạo Phật là con người của mọi tầng lớp xã hội, mọi quốc gia, mọi tôn giáo, trên mặt đất và trong tam thiên đại thiên thế giới, không phân chia Tu sĩ hay Cư sĩ. Đạo Phật dạy tất cả  chúng ta cách đứng lên tự gánh lấy trách nhiệm của riêng mình khiến cho tà kiến trở thành chân chánh (ditthijjukamma). Đó là con đường phá chấp, phá mê, thừa nhận khổ đau để làm chủ khổ đau và hướng tới đời sống tâm linh cao đẹp được thể hiện trên nụ cười trác việt của đức Phật – nụ cười nguyên sơ viễn cách trước cơn bão lốc tàn phá đến từ những hoài nghi trong thời mạt Pháp này.

Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

Cẩn bút:

Đinh Thị Vân Anh

 1. Mật Chánh Tấn says:

  Mô Phật!

  Mật Chánh Tấn hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Đinh Thị Vân Anh đã tác pháp chiếu quang, chỉ ra những lập luận sai lầm của tỳ kheo Thích Nhật Từ.

  Quả thực, những phát ngôn trong bài giảng của tỳ kheo Thích Nhật Từ mang đầy ý kiến chủ quan, không hề có bất kỳ luận cứ, luận chứng nào để minh chứng. Câu nói của tỳ kheo ở phút 19:17 trong bài giảng “Các nghịch lý của Phật tử tại gia” rằng: “Tu là phải tu ở chùa, không thể tu ở tâm được” là một kết luận khinh suất, trái ngược với lời dạy của Đức Phật.

  Từ xưa, Đức Phật đã nêu ra 10 nguyên nhân khiến cho người bị đau bệnh thì có ba món thuộc về tâm: lo sầu, giận dữ, buông lung (theo kinh Trị Bịnh). Bởi biết nguyên nhân gây ra đau khổ nằm ở tâm, nên Ngài đã đưa ra lời dạy trong kinh Bát đại Nhân giác rằng:

  “Điều giác ngộ thứ nhất:

  Thế gian là vô thường./ Đất nước chẳng vững bền./ Bốn đại đều khổ, không./ Năm uẩn vốn vô ngã. Sinh diệt luôn đổi khác./ Hư ngụy không có chủ. Tâm là nguồn tạo ác./ Thân xác gom chứa tội. Khéo quán sát như vậy./ Dần dần xa sanh tử./

  Điều giác ngộ thứ hai:

  Nhiều tham dục mới khổ. Sống chết với nhọc nhằn./ Đều khởi từ tham dục./ Ít dục, thích vô vi. Thân tâm được tự tại.

  Điều giác ngộ thứ ba:

  Tâm không hề biết chán. Chỉ ôm ấp tham cầu./ Tăng trưởng nhiều tội ác./ Bồ tát không như thế. Luôn ghi nhớ biết đủ./ Đơn sơ gìn giữ đạo. Dùng trí tuệ làm nghiệp./”

  Như vậy, Đức Phật đều chỉ ra rằng nguyên nhân khổ nằm ở tâm và Ngài chỉ dạy các pháp môn để trị bệnh tâm. Tuy nhiên, tỳ kheo Thích Nhật Từ lại nói rằng “Tu là phải ở chùa, không thể tu ở tâm được”. Vậy thì tỳ kheo Thích Nhật Từ giải thích thế nào khi bản thân là một đệ tử của Đức Phật nhưng lời nói lại trái ngược với lời dạy của Ngài? Như vậy ngài Thích Nhật Từ cần xem lại lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp cú rằng:

  “Đích thực bậc tỳ kheo

  Không phải đi khất thực

  Bậc tỳ kheo đích thực

  Là sống theo giới luật”

  Vậy thì ngài Thích Nhật Từ cần xem xét lại rằng mình có phải đúng là tỳ kheo, là đệ tử của Đức Phật hay không!? Hay ngài vẫn cho rằng lời nói của mình là vẫn đúng theo giới luật. Vậy thì mong ngài chỉ rõ ra rằng giới luật nào chỉ ra rằng nói ngược lại với lời dạy của Đức Phật là đúng, khi mà Đức Phật chỉ dạy rằng “Duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải là “Duy chùa thị nghiệp”.

  Cầu mong rằng bạn đọc hữu duyên cảnh tỉnh, tỉnh thức để không bị mê mờ mà rơi vào tội vọng ngữ, tránh phải những hậu quả nặng nề bởi luật tắc Nhân-Quả không bao giờ sai chạy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Đinh Thị Vân Anh tinh tấn tu tập, hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 2. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : “ Nghịch lý của Phật tử hay là nghịch lý của kẻ thích dìm hàng cư sĩ ?” Rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ .

  Om mani Padme Hum .

 3. Mật Liễu Thuận says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Liễu Thuận đã đọc bài viết này rồi ạ

  Đệ hoan hỷ với bài viết tác pháp chiếu quang của huynh Đinh Thị Vân Anh. Qua bài viết đệ thấy được nhưng phát ngôn chủ quan của tỳ kheo Thích Nhật Từ.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 4. Mô Phật!

  Mật Diệu Hằng hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Đinh Thị Vân Anh đã tác pháp chiếu quang cho tiến sĩ Thích Nhật Từ.

  Có lẽ, tiến sĩ Thích Nhật Từ chìm trong việc thế sự nhiều quá nên quên lời dạy của đức Phật. Ông ấy vì thanh danh lợi dưỡng mà liên tục dìm hàng cư sĩ, và kêu gọi cư sĩ đến chùa để lao tác, cúng dường, tụng kinh gõ mõ. Ông ấy lấy lý do là không đến chùa thì không thể tu tập được. Thật vô lý, thời đức Phật còn tại thế làm gì có chùa? Hơn nữa, đức Phật tùy duyên độ hóa, đối với người cư sĩ, đức Phật thuyết giảng để cư sĩ hiểu và thực hành ngay trong đời sống gia đình nên đức Phật dạy tinh thần “tứ chúng đồng tu” vì chúng sanh đều có Phật tánh.

  Hơn nữa, đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu và duy tuệ thị nghiệp, chứ đâu phải duy chùa thị nghiệp? Ngoài ra, tiến sĩ Thích Nhật Từ cũng nên nhìn thẳng vấn đề xem chùa bây giờ có những hoạt động gì? Dâng sao giải hạn, cầu an, cầu siêu, cúng cô hồn, nhảy đồng…toàn những việc làm tà kiến. Những hoạt động này không có trong đạo Phật, không thuộc 10 hoạt động tâm linh của đạo Phật. Thử hỏi, vào chùa lao tác, cúng dường mà trong chùa hiện nay chủ yếu có những hoạt động như vậy thì thử hỏi cư sĩ có tu được theo đúng quỹ đạo chánh pháp không?

  Vấn đề chính mà tiến sĩ Thích Nhật Từ quên hay cố tình quên vì thanh danh lợi dưỡng; đó là nên trăn trở về việc đưa ra các phương pháp thực hành pháp phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện sống của cư sĩ để họ có thể thực hành pháp trong đời sống gia đình và đạt được giác ngộ. Đó mới là tinh thần “phục vụ chúng sanh là cúng dường Tam Bảo”, chứ không phải cái kiểu dìm hàng, hù dọa, bắt ép chúng sanh cúng dường những vị đầu tròn áo vuông nhưng tâm không thanh tịnh, không làm theo lời dạy của đức Phật. Những tỳ kheo như vậy đức Phật đã khuyên cáo chúng sanh không vì chiếc áo cà sa mà cúng dường.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài để ngọn đuốc chánh pháp của đức Thế Tôn được lan tỏa khắp muôn nơi vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.

  Cảm ơn đạo hữu Đinh Thị Vân Anh đã chia sẻ bài viết này.

  Cầu nguyện đạo hữu Đinh Thị Vân Anh cùng gia đình vạn sự cát tường, thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mô Phật,

  Mật Tuệ Tri hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang sắc sảo của đạo hữu Đinh Thị Vân Anh dành cho thượng tọa Thích Nhật Từ. Bản thân Thích Nhật Từ không tốt nghiệp từ trường dạy đạo Phật, lại chẳng có kinh nghiệm tu chứng nên dạy những điều tào lao, bậy bạ trái với Thánh ý cũng không lấy làm lạ. Chỉ tội nghiệp những người tu cư sĩ không có chánh kiến, chẳng biết tới điều Phật dạy trong kinh – luật – luận nên bị hắn dắt mũi, nhồi sọ bao năm qua.

  Qua bài viết này, chỉ mong rằng sẽ có nhiều bạn đọc được tiếp cận, được khai mở trí tuệ mà tìm về nẻo chánh, lìa xa thầy tà, bạn dữ.

  Mật Tuệ Tri cảm ơn đạo hữu về bài viết lợi lạc.

  Cầu nguyện cho nỗi đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum.

 6. Mô Phật!

  Mật Nhuận Quang hoan hỷ tán thán bài viết tác pháp quang của đạo hữu Đinh Thị Vân Anh cho Tiến sĩ Thích Nhật Từ. Cảm ơn đạo hữu đã chỉ ra rất nhiều sai lầm nghiêm trọng của Tiến sĩ Thích Nhật Từ từ bài giảng trên youtube, để Mật Nhuận Quang ngày càng thấy rõ bản chất thật sự của ông ấy.  Đã từ lâu Thích Nhật Từ không còn là một Phật tử chân chính, ông ta hay làm trái lời dạy của Đức Phật, tự ý lập ngôn, dìm hàng cư sĩ…. Những bài tác pháp chiếu quang của vị Thầy cùng các đạo huynh, đạo hữu nhiều như vậy mà ông ta vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, chẳng biết xấu hổ mà hồi quang tự kỷ. Thật buồn thay khi thấy một “nghịch tử” của Đức Phật vẫn đang lộng hành. Tuy vậy Mật Nhuận Quang cầu nguyện tinh thần tác pháp chiếu quang không ngừng nghỉ noi theo tấm gương của vị Thầy sẽ lan toả đến thật nhiều bạn đọc để góp phần ngăn chặn những con trùng đang ăn thân sư tử và giúp cho các chúng sanh lìa mê về giác.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Đinh Thị Vân Anh luôn tinh tấn, hanh thông, thành tựu đời đạo song hành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum

 7. Mật Hồng Tuyến says:
  Mô Phật,

  Mật Hồng Tuyến hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Đinh Thị Vân Anh đã vach rõ sự tà kiến của TS Thích Nhật Từ.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Diệu Linh says:

  Mô Phật.

  Mật Diệu Linh hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Đinh Thị Vân Anh đã tác pháp chiếu quang chỉ ra những lập luận sai lầm, chủ quan khinh xuất, tự ý lập ngôn làm trái lời Đức Phật dạy, giảng thuyết trái quỹ đạo chánh pháp theo kiểu áp đặt Phật tử phải thường xuyên đi chùa – cúng lễ. Của TT. Thích Nhật Từ.

  TT. Thích Nhật Từ đã để lộ ra dụng ý của mình là nhằm mục đích bắt ép chúng sanh tới chùa còn để cúng dường các vị đầu tròn áo vuông, nhưng tâm thì bất tịnh lợi dụng sự cúng dường của chúng sanh để hưởng lợi.

  Cảm ơn đạo hữu Đinh Thị Vân Anh về bài viết lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện đạo hữu Vân Anh cùng gia quyến thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Om Mani Padme Hum!

 9. Mật Dũng Tâm says:
  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Đinh Thị Vân Anh ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 10. Mô Phật!

  Mật Tuệ Tín hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Đinh Thị Vân Anh về bài giảng “Các nghịch lý của Phật tử tại gia” của tiến sỹ Thích Nhật Từ (TNT.).

  Thiệt không hiểu nổi ngài tiến sỹ học hành ra sao ở Ấn Độ nữa mà cứ thích đi ngược thời đại. Thế giới đang ở giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 và Việt Nam cũng không ngoài xu thế đó. Bây giờ cư dân quận 1 (Tp.HCM) có thể ngồi nhà xin giấy phép xây dựng, đăng ký cấp bản sao giấy tờ hộ tịch hoặc giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Không phải đến trụ sở UBND quận, chỉ cần nộp hồ sơ qua mạng, thanh toán lệ phí trực tuyến và nhận kết quả tại nhà. Tiền bạc, của cải, thời gian, sức lực của xã hội không bị lãng phí, lợi cả đôi đường. Đời đã vậy Đạo cũng không khác vì “Hãy sử dụng tất cả những gì hiện hữu như một nguyên nhân mà nhờ đó tất cả chúng sanh nhanh chóng thành tựu Phật quả” (trích từ Đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát). Cớ sao không tận dụng công nghệ đem chánh pháp đến với Phật tử trong thế giới phẳng này?

  Đạo Phật không thiếu phương tiện để hoằng pháp độ sinh, chỉ có điều tiến sỹ TNT. không tu tâm, chỉ tu ở “chót lưỡi đầu môi” nên không biết thế nào là phương tiện thiện xảo và ứng dụng để “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp” vậy.

  Thời mạt pháp, ác tăng-ma tăng trong cửa thiền nhiều như cát sông Hằng. Họ xem cư sỹ tại gia là miếng “mồi ngon” để trục lợi nên luôn “dìm hàng”, trói buộc như nô lệ. “Độc ác thay, trúc Nam sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi”. Quả báo của bọn chúng là đoạ địa ngục theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp cú :

  “307. Nhiều người khoác cà sa.

  Ác hạnh không nhiếp phục.

  Người ác, do ác hạnh.

  Phải sanh cõi địa ngục”.

  Cầu nguyện đạo hữu Đinh Thị Vân Anh hanh thông thế sự & thành tựu mọi ước nguyện.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái Giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 11. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẽ pháp của đạo hữu Đinh Thị Vân Anh trước những lập luận đầy sai lầm của tiến sĩ Thích Nhật Từ (TNT)

  Con không hiểu lí do vì sao tỳ kheo TNT sống trong thời hiện đại, cả thế giới đang chuyển mình vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bản thân tỳ kheo TNT cũng biết dùng những công nghệ hiện đại như đi các vùng khác trong nước hay  nước ngoài bằng máy bay (có khi còn toàn chọn khoang hạng thương gia để có dịch vụ tốt nhất), biết dùng máy vi tính để kết nối, biết ứng dụng việc truyền tải những bài giảng trên youtube (trước khi mạng không dây  phát triển thì biết dùng cách in đĩa CD) hoặc đánh bóng bản thân bằng cách lập các Fanpage mà ông ấy cũng từng tự nhận có hơn cả ngàn “like”. Vậy mà cách “đi chùa online” thông qua một chiệc smartphone, một chiếc laptop để dễ dàng, thuận tiên cho việc tiếp cận của những cư sĩ luôn bận rộn với cuộc sống gia đình thì tỳ kheo TNT bỏ qua. Chẳng lẽ cái gì tốt cho ông ấy thì ông ấy sử dụng, còn cái gì tốt cho chúng sanh nhưng ảnh hưởng đến “nồi cơm” của ông ấy là ông ấy cho lơ.

  Con thấy thật hài hước với việc khuyến khích mà thật ra là ép buộc  các Phật tử phải thường xuyên đi lễ – cúng chùa như ở phút 6:47 “ việc đến chùa được so sánh như ăn cơm, uống nước, tắm rửa thường ngày mà Phật tử vẫn nhớ thì việc đi chùa cũng phải thường xuyên như vậy, có như vậy mới là tu, bởi vì: Tu là phải tu ở chùa, không thể tu ở tâm được”.  Trong  khai thị của ngài Longchenpa là “Cầu mong cho con thực hành pháp cả ngày lẫn đêm”, Đức Phật  dạy rằng “tâm địa pháp môn, phi tại thiện luật” vì sự tu tập là để chuyển hóa tâm và sự chuyển hóa tâm là điều kì diệu nhất sau khi được thực hành pháp. Chỉ có  TNT  mới làm điều “kì dị” là  cầu mong cho Phật tử lên chùa thường xuyên trong khi các thời khóa hiện nay trên chùa chỉ là cầu an, cầu siêu, dâng sao giải hạn, thậm chí là nhảy đồng,… còn hoạt động về pháp sự thật là hiếm hoi, có chăng là cúng dường trai tăng thì có gì cho người Phật tử thực hành. Lạ một điều nữa về sự mong cầu các Phật tử nên đến chùa được giảng trong bài này lại được xuất hiện công khai trên youtube, download tự do. Nếu sự thật là lên chùa mới là tu thì tỳ kheo TNT nên giới hạn giảng bài này trên các chùa đi thuyết giảng, để các chúng sanh có sự trân quý chỉ khi đến chùa mới được nghe những bài pháp thoại thế này chứ không phải chỉ cần ngồi ở đâu cũng có thể nghe được. Điển hình là lâu đài Duy Ma Cật, ứng dụng “tính thời đại” bằng trang mạng chanhtuduy.com đã bắt đầu hẹp cửa để chỉ những người thật tâm trân quý giáo pháp mới có thể được nhận tinh túy cam lồ nhưng số lượng truy cập còn tăng vọt lên. Bạch Thầy, con thấy bài giảng “ Các nghịch lý của Phật tử tại gia” mà tỳ kheo TNT thuyết giảng, nên sửa đổi lại tiêu đề là “Các nghịch lý của thầy TNT thuyết giảng” mới đúng.

  Con cảm ơn đạo hữu Đinh Thị Vân Anh đã viết bài chia sẽ, giúp cho  bạn đọc thấy được bộ mặt thật sự của một con trùng ăn thân sư tử, một kẻ phá hoại Phật pháp bằng vọng ngữ và tà ngữ.

  Con thành tâm nguyền cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Chi says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Ấn con đã đọc xong bài viết

  Mật Ấnxin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo hữu đinh thị vân anh đã tác pháp chiếu quan cho TS thích nhựt từ

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 13. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo hữu Đinh Thị Vân Anh với những luận giải dành cho TS Thích Nhật Từ, vị TS này quan niệm thật sai lầm chẳng lẻ Phật chỉ có ở trong chùa sao.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thẩy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 14. Mô Phật,

  Mật Thái Dương hoan hỉ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Đinh Thị Vân Anh đã có tác pháp chiếu quang cho thượng toạ Thích Nhật Từ.

  Những luận chứng, luận cứ đạo hữu đưa ra một lần nữa giúp người đọc hiểu rõ những sai lệch trầm trọng với chánh kiến trong giảng luận của thượng toạ Thích Nhật Từ khi ông này cho rằng “tu là phải tu ở chùa, không thể tu ở tâm được”. Đồng thời, tư tưởng phân biệt, chủ ý dìm hàng cư sĩ của ông Thích Nhật Từ cũng đã được phơi bày rõ.

  Cảm ơn đạo hữu vì bài chia sẻ lợi lạc.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum.

 15. Mật Thái Xuyên says:
  Mô Phật

  Mật Thái Xuyên hoan hỷ tán thán thiện hạnh của bạn đọc  Đinh Thị Vân Anh đã có bài tác pháp chiếu quang dành cho ông Thích Nhật Từ. Bằng những dẫn chứng cụ thể và phân tích đạo hữu đã chỉ ra nhiều lỗi sai trong bài thuyết giảng trên youtube của ông Thích Nhật Từ. Cảm ơn bạn đọc Đinh Thị Vân Anh với bài chia sẻ này.

  Cầu nguyện Đinh Thị Vân Anh sức khỏe, hanh thông thế  sự.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh

  Om mani padme hum

 16. Mật thúy says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy rất hoan hỉ với bài viết tác pháp chiếu quang của bạn đọc Định Thụy Vân Anh dành cho thượng tọa Thích Nhựt Từ qua bài này Mật thúy cũng không ngờ rằng một vị thượng tọa học ở Ấn độ về mà giảng sai chánh kiến phật đà ông ta nối người tu thì phải đến chùa mới tu vậy  các vị tỳ keo ở trong chùa  làm chuyện thầm bậy phá giới  vậy có gọi là tu không  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 17. Mật Huệ Pháp says:
  Mô Phật

  Mật Huệ Pháp hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Đinh Thị Vân Anh đã tác pháp chiếu quang tới bài giảng “Các nghịch lý của Phật tử tại gia” của TT. Thích Nhật Từ. Đây không phải là lần đầu ngài TNT có những lời lẽ dìm hàng cư sĩ như vậy. Trước đây ngài ấy  đã từng tuyên bố rằng cư sĩ không có khả năng giác ngộ bằng tăng sĩ thì giờ lại “cưỡng ép” cư sĩ lên chùa lao tác, cúng dường cho các tăng sĩ, mà trong đó hẳn có ngài ấy. Còn đâu tinh thần tứ chúng đồng tu mà đức Phật đã chỉ dạy.  Huệ Pháp tâm đắc với những luận chứng sắc sảo của đạo hữu đã vạch trần tà kiến của ngài TNT rằng:” Đạo Phật vốn chứa vô lượng Pháp môn, giáo lý đạo Phật là giáo lý toàn diện nên “Giác ngộ” không phải là một giá trị độc quyền và con đường tiếp cận nó không phải duy nhất” và “….đức Phật nào cũng ứng hóa tự Tâm, Tâm là chỗ hội tụ cuối cùng của Chánh pháp, cũng như Chánh pháp là chỗ cuối cùng của tất cả chân lý hướng về…”. Bản thân tôn chỉ “Duy tuệ thị nghiệp” của Đức Phật đã thể hiện rất rõ chữ TÂM này rồi bởi trí tuệ đạt được nhờ sự thực hành chánh tư duy dựa trên nền tảng chánh kiến để từ đó đạt được sự chuyển hóa tâm từ tâm phàm phu thành tâm thánh, tất cả theo một trình tự tiệm tiến “Văn-Tư-Tu”. Vì vậy ở đâu có Chánh Pháp là ở đó có Phật, đâu phải “nhớ nghĩ việc lên chùa thường xuyên như ăn cơm, uống nước, tắm rửa thường ngày”. Đó còn chưa kể đến khía cạnh đạo hạnh của một số “con trùng” tuy ở trong chùa nhưng ngày ngày vẫn “đục thân sư tử” có đáng để để người cư sĩ phải tôn trọng hay không. Trong khi đó, ngoài kia có biết bao tấm gương nổi tiếng đã được ghi danh trong kinh sách và thời nay như Ngài Duy Ma Cật, Hoàng hậu Thắng Man, gia đình ông Bàng Uẩn, cư sĩ Bồ tát Nghiêm Xuân Hồng, Ngài Dilgo Khyentse…

  Cảm ơn đạo hữu về bài viết này.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện đạo hữu Đinh Thị Vân Anh sức khỏe, hanh thông thế sự và thành tựu những ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện chúng sanh đóng cửa vào cõi giới thấp

  Om Ah Hum

 18. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài này và xin tán thán thiện hạnh “Tác Pháp chiếu quang” của đạo hữu Đinh Thị Vân Anh, đã chỉ ra “Nghịch lý của kẻ thích dìm hàng cư sĩ” của tiến sĩ Thích Nhật Từ.
  Đức Phật dạy rằng “Phật Pháp tại thế gian, không ngoài thế gian mà giác ngộ. Nếu lìa thế gian để tìm cầu Bồ đề, không khác nào người đi tìm long rùa sừng thỏ, vì đó là việc không bao giờ có”(kinh Bảo Đàn), bởi lẽ tu là xửa là chuyển hóa tâm, từ tâm phàm phu dần thành tâm thánh, và Đức Phật từ bi tạo nên 84.000 Pháp môn là để tùy căn cơ phù hợp mà ứng dụng Pháp vào cuộc sống của mỗi người mà giúp trong đời được an lạc và đời sau cực lạc.
  Chỉ có những kẻ muốn mượn đạo tạo đời, mới áp đặt cho “Tu là phải ở chùa không thể ở tâm được” điều đặc biệt ở đây là họ muốn kêu gọi đồ chúng cúng cho chùa mình, chứ không phải giúp Phật tử thực hành Pháp giải thoát, đúng là “Bậc trí hiện thân với nhiều hình tướng bất định. Kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả đội lốt tu hành. Các ông đừng nhầm lẫn cặn mà cho là vàng” (Đại Sĩ Liên Hoa Sanh ).
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.
 19. Bùi Thanh Lợi says:
  Kính Bạch Thầy !

  Đọc xong bài viết của đạo hữu Đinh Thị Vân Anh con chợt nhớ ra lúc nhỏ những người mà mắc phạm sai lầm hay làm điều gì đó không tốt thì được người khác khuyên nên “tu tâm dưỡng tính “, như thế có được gọi là tu tại gia không ?

  Con chúc Bạch Thầy sức khỏe. Mong nhận được lời giải đáp từ Bạch Thầy.

  Om Mani Padme Hum

  • Nguyên Thành says:

   Không! Vấn đề là thực hành pháp gì. Ở Mật gia không có khái niệm tu mà là thực hành Yoga thanh trí!

 20. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết “Nghịch lý của Phật tử hay nghịch lý của kẻ thích dìm hàng cư sĩ” rồi ạ.

  Qua bài viết con biết thêm được theo sách Minh-tâm: “Lễ Phật là kính ái đức của Phật, niệm Phật là tạ ơn của Phật, đọc kinh là để rõ lý của Phật, thiền định là vào cõi Phật, được tỏ ngộ là chứng đạo của Phật”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum.

 21. Mật Chánh Hoa says:

  Mô Phật,

  Mật Chánh Hoa hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Đinh Thị Vân Anh đã tác pháp chiếu quang cho tiến sĩ Thích Nhật Từ qua bài viết “Nghịch lý của Phật tử hay là nghịch lý của kẻ thích dìm hàng cư sĩ?”, giúp chúng sanh hữu duyên hiểu được tiến sĩ Thích Nhật Từ toàn giảng những lập luận sai lầm, trái lời Phật dạy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cảm ơn đạo hữu Đinh Thị Vân Anh về bài viết lợi lạc. Cầu nguyện cho đạo hữu hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 22. Mật Kính says:

  Mô Phật!

  Mật Kính hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Đinh Thị Vân Anh đã tác pháp chiếu quang đến tiến sĩ Thích Nhật Từ qua bài viết “ Nghịch lý của Phật tử hay nghịch lý của kẻ thích dìm hàng cư sĩ “. Trong bài viết đạo hữu đã chỉ ra những lập luận khinh suất, hoàn toàn tự ý lập ngôn trái lời đức Phật dạy của ngài tiến sĩ khi phát biểu câu nói “ Tu là phải ở chùa, không thể tu ở Tâm được”, trong khi đó ngài Marpa, Tilopa.. đều dùng tâm truyền tâm, và sách Minh Tâm có viết “Lễ Phật là kính ái đức của Phật, niệm Phật là tạ ơn của Phật, đọc kinh là để rõ lý của Phật, thiền định là vào cõi Phật”… đều trở về từ tâm. Như vậy những lập luận của tiến sĩ Thích Nhật Từ nên xem xét lại để tránh hậu quả nặng nề bởi luật tắc Nhân Quả không bao giờ sai chạy.

  Cầu nguyện cho đạo hữu tinh tấn tu tập, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  OM AH HÙM

 23. Mật Tịnh Như says:
  Mô Phật!

  Mật Tịnh Như hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Đinh Thị Vân Anh cho thượng toạ Thích Nhật Từ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sang tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 24. Mật Thuận Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con hoan hỉ với bài tác pháp chiếu quang của đạo hữu Đinh Thị Vân Anh dành cho tiến sũ thượng toạ Thích Nhật Từ một người luôn tin vào tâm ý của mình đưa ra những bài giảng đi lệch quỹ đạo chánh pháp gây hoang mang cho bạn đọc chưa được tiếp cận với chánh kiến.

  Cầu nguyện Thầy Cọ sức khoẻ và trườnb thọ vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tụu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 25. Mật Ngã says:
  Mô Phật!

  Mật Ngã hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của Đinh Thị Vân Anh cho Thích Nhật Từ.

  Đạo Phật lấy tâm làm đầu, lấy tuệ làm nghiệp chứ không phải lấy nơi chốn là chùa chiền làm đầu, làm sự nghiệp. Vì vậy, Thích Nhật Từ cho rằng Phật tử phải đến chùa mới tu được thì đúng là một “nghịch lý”. Bởi nếu ông ta cho rằng chỉ có đến chùa mới tu được thì thử hỏi nhiều sư thầy ở chùa hiện giờ tu kiểu gì mà những scandal toàn là ở các sư thầy ở chùa? Các sư thầy ở chùa tu kiểu gì mà ngày càng tà kiến, vô minh thế? Đặc biệt thầy Thích Nhật Từ tu ở chùa bao năm mà sao lại toàn phát ngôn phỉ báng chư Phật, “khi sư diệt tổ”…và sau khi nhận được loạt bài đối luận của Mật gia thì “lặn sâu”?….Quả thật là “nghịch lý” khi mà thầy ấy bảo người ta tu là phải đến chùa mới tu được trong khi bản thân mình ở chùa mà lại chẳng ra chi!

  Cầu nguyện chúng sanh thắt cội gốc của điều lành. Om Ah Hum!

 26. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hủy tán thán thiện hạnh của đạo hữu Đinh Thị Vân Anh đã tác pháp chiếu quang  Thích Nhật Từ

  Cảm ơn đạo hữu Đinh Thị Vân Anh về bài viết lợi lạc

  Con thành tâm cầu nguyện  cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô trụ thế dài lâu để giáo hóa chúng sanh chúng con

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 27. Mật Diễm says:
  Mô Phật.
  Mât Diễm xin tán thạnh thiện hạnh của đạo hữu Đinh Thị Vân Anh đã ” tác pháp chiếu quang ” cho tiến sĩ Thích Nhật Từ qua bài Nghịch lý của Phật tử hay là nghịch lý của kẻ thích dìm hàng cư sĩ?”. Với những luận cứ, lận chứng bài viết đã cho bạn đọc thấy rõ về việc thuyết giảng của Tiến sĩ Thích Nhật Từ đã rời xa quỹ đạo chánh kiến tự ý lập ngôn,dìm hàng cư sĩ,hù dọa những người phật tử khi cho rằng “tu là phải tu ở chùa, không thể tu ở tâm được”, trong khi đó Đạo phật luôn nêu cao tin thần ” lấy tâm làm chủ , lấy trí làm đầu, dùng tuệ làm nghiêp”. Ấy vậy mà tiến sĩ Thích Nhật Từ ” mang sứ mệnh như ” nhưng làm trái lời phật dạy mà khuyến khích người tu phải đến chùa, làm công quả, cúng dường mới gọi là tu thật nghịch lý thay. Do đó không ngẫu nhiên mà Đại Sỹ Liên Hoa Sanh khuyến cáo ” Bật giác ngộ hiện thân với hình tướng bất định , kẻ hạ trí , lừa dối đạo đức giả, chuyên đội lớp tu hành. Các người đừng lầm cặn là vàng”.
  Con cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện sức Khoẻ và sự trường thọ Thầy Cô Vì lợi lạc chúng sanh .
  OM AH HUM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status