Apr 17, 2016

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 16 Comments

칭찬과 비난의 바람 (Ngọn gió khen chê)

칭찬과 비난의 바람 (Ngọn gió khen chê) 칭찬과 비난의 바람 나는 호치민에서 오래 산 적이 있었다. 그 덕분에 도시의 삶을 관찰할 기회가 있었다. 그 때 내가 본 것을 다음과 같다. 좁은 골목길로 들어간다. 임대를 주는 10개 원룸을 지나간다. 양편에 많은옷을 말리고 있어서 축축한 공기가 올라와서 숨이 막혔다. 여기는 호치민시에 있는 Tan Binh공단의 노동자가 사는 곳이다. 평균 방면적이8-10 m2이고 안에 화장실이 있다. 짐과 이불을 난잡하게 놓아두었다. 내가 들어간 원룸에서 2년동안 사는 남자가 3 명이 있다. 내 눈에 아래와 같은 벽에 갈겨쓴 시가 보였다: “병에 술이 가득 차 있을 때만 삶이 즐겁다 닭의 머리. 목.날개에 당신 이름을 새기다 엄마에게 돈을 보내기 위해 저축하고 사랑은 포기한다. 야박하게 살고 외롭게 산다” 호치민시 밤의 한구석 시의 형식을 아직 얘기하지 않았는데 위에 있는 내용은 낯선 땅에 사는 공장 노동자들의 걱정스러운 마음을 반영하고 있다. 7구에 거주하고 있는 여자 노동자들의 삶은 더 나쁘다. 좁은 방에서 여러 사람이 약8m2 짜리 원룸에서 서로 부대끼며 살다. 밤에 잘 때 바구니에 놓은 생선처럼 쟁이다. 제일나쁜 것은 화장실이다. 10명 이상Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status