Oct 28, 2018

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 86 Comments

NHÌN THẦY, THẤY PHẬT từ Pháp hội nữ quyền (bài 7)

NHÌN THẦY, THẤY PHẬT từ Pháp hội nữ quyền (bài 7)

Pháp hội nữ quyền nhân ngày 20/10 đã khép lại, nhưng hình ảnh vị Thầy từ bi và trí tuệ như nguồn năng lượng không vơi, đã tiếp tục gợi mở trong tôi những liên tưởng về hình ảnh một hóa thân Phật, thông qua mọi hoạt dụng thân-ngữ-tâm mà Thầy đem lại.

Trong các bài trước với cùng một đề tài “Nhìn Thầy, thấy Phật…”, nhiều kinh sách Phật giáo được trích dẫn để làm luận cứ, luận chứng cho luận điểm được nêu ra. Trong bài này, những câu chuyện thời Đức Phật để liên hệ với hoạt động của vị Thầy sẽ được trích từ bộ “Tích truyện Pháp cú” (Việt dịch: Thiền viện Viên Chiếu, Nxb Tôn giáo ấn hành năm 2010).

Qua Pháp hội nữ quyền vừa rồi, vị Thầy đã để lại dấu ấn những “phẩm tính Phật” mà tôi cảm nhận được một cách rõ ràng, không hề gượng gạo, bởi việc Thầy đang làm rất trùng hợp với việc Phật đã làm, thể hiện ở từng chi tiết:

 1. Ngăn chặn niệm tưởng so bì, thiên vị trong Pháp hội:

Trong chương trình trao các giải thưởng cho các đạo huynh, đạo hữu có nhiều đóng góp cho Mật gia Song Nguyễn trong năm 2018, như đọc được ý nghĩ của ai đó, Thầy ngừa trước:

-Các trò! Phần trao giải thưởng này, trao cho ai, thưởng việc gì, Thầy đều có sự cân nhắc. Các trò nếu có khởi niệm so bì, nên dừng lại, chớ có vọng tâm…

Tôi cũng có chút vọng tâm, nhưng là việc khác, với suy nghĩ: tất cả mọi người ngồi đây, ai lại còn tâm so bì trước sự tính toán chi ly của vị Thầy cơ chứ, Thầy dặn vậy có “thừa thãi” quá chăng? Nhưng khi nhớ lại thời Đức Phật, chuyện so bì cũng từng xảy ra, nên lời Thầy dạy không hề thừa. Thời ấy, khi hai ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên “chân ướt chân ráo” vừa gia nhập tăng đoàn:

Ngay hôm Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên được nhận vào Tăng đoàn, khi trời gần tối, đức Ðạo sư triệu tập những đệ tử tại Trúc Lâm, đề cử địa vị Ðại đệ tử cho hai vị mới vào Tăng đoàn, và đọc giới bổn Pàtimokkha. Các Tỳ-kheo bất bình bàn tán với nhau:

– Ðức Thế Tôn tỏ ra thiên vị trong việc trọng vọng này. Ðịa vị Ðại đệ tử, Ngài phải ưu tiên cho những ai từ bỏ thế gian đầu tiên, tức là nhóm năm vị Kiều-trần-như. Nếu Ngài không đếm xỉa đến sự thỉnh cầu của họ, Ngài phải dành ưu tiên cho Trưởng lão Yasa và năm mươi bốn bạn đồng hành của ông. Nếu Ngài không cho những vị này làm Ðại đệ tử, Ngài phải dành ưu tiên cho nhóm ba mươi thanh niên. Nếu Ngài bác bỏ nhóm này thì phải dành ưu tiên cho ba anh em Uruvela-Kassapa, Nadì-Kassapa và Gayà-Kassapa. Khi bác bỏ tất cả những Tỳ-kheo đến trước và dành địa vị Ðại đệ tử cho những người từ bỏ thế gian sau hết, đức Ðạo sư đã tỏ ra thiên vị.

Phật hỏi họ:

– Này các Tỳ-kheo! Các ông đang tranh luận vấn đề gì?

Nghe họ kể lại, Phật nói:

– Này các Tỳ-kheo! Ta không tỏ ra thiên vị trong việc trọng vọng này. Trái lại, ta dành cho các Tỳ-kheo này và cho tất cả những Tỳ-kheo khác những gì mỗi người mong ước khi phát lời thệ nguyện. Còn Annà Kondana có cúng dường những thành quả đầu mùa chín lần, nhưng không có thệ nguyện làm Ðại đệ tử. Trái lại, lúc cúng dường, ông thệ nguyện rằng ông phải là người đầu tiên đạt đến quả vị tối thượng, đó là A-la-hán quả”. (SĐD)

Trong câu chuyện, sự khác nhau là do phát lời thệ nguyện khác nhau, nên Phật đối xử khác nhau; còn tại Pháp hội này, sự khác nhau là do thiện hạnh khác nhau, nên Thầy chọn lựa trao giải khác nhau. Nhưng tính chất, ý nghĩa câu chuyện quá khứ và hiện tại không hề khác.

 1. Ngăn chặn bất thiện nghiệp “quấy rầy người con Phật”

Từ việc Thầy ngăn chặn niệm tưởng bất chánh trong hội chúng (nếu có) khi nhìn người khác được nhận thưởng, tôi lại nhớ đến bài viết gần đây của Thầy “Tự vấn, tự đáp nếu không được mới thỉnh vấn”, có nghĩa là không nên quấy rầy vị Thầy. Tại sao không được quấy rầy? Vì sẽ âm tổn phước đức, sẽ gặt quả báo xấu, nên Thầy từ bi mà cảnh tỉnh (cũng như bài “Đóng & mở, Mở & đóng”), giống như câu chuyện có hai huynh đệ một già một trẻ đều xuất gia, vị trẻ theo pháp học, làu thông kinh luận nhưng chưa chứng quả; vị già theo pháp thiền, chưa từng giảng pháp nhưng đã đắc A-la-hán. Vị chưa chứng muốn “thử tài” vị đã chứng (vì không biết), bằng dự định sẽ hỏi khó mấy câu về tri kiến kinh luận, nhưng không qua mắt được Phật, và Ngài đã khéo léo dẫn dắt câu chuyện theo cách sau để tránh hậu quả cho kẻ có ý định quấy rối người đạo hạnh:

Ðức Ðạo sư biết trước “nếu Tỳ-kheo này quấy rầy con của Phật, ông ấy sẽ rơi vào địa ngục“. Vì lòng từ, đức Ðạo sư giả vờ đi kinh hành quanh xá, đến nơi hai huynh đệ đang ngồi và Phật ngồi vào ghế dành sẵn (bất cứ nơi nào, trước khi ngồi, các Tỳ-kheo đều dành sẵn một chỗ cho đức Phật).

Khi đã an tọa, đức Phật hỏi Tôn giả chuyên học tập một câu hỏi về Sơ thiền, vị này trả lời đúng. Ðức Phật hỏi tiếp về Nhị thiền, về Bát định, về sắc giới và vô sắc giới… thầy đều đáp đúng cả. Ðến lúc đức Phật hỏi về quả Dự lưu, thầy không đáp được. Ngài liền hỏi vị sư già đã chứng A-la-hán và vị này đáp đúng ngay.

– Tốt lắm! Tốt lắm!-Ðức Ðạo sư tán thán một cách hoan hỷ.

Rồi Ngài hỏi về các quả vị tiếp theo, Tôn giả chuyên học không đáp được lấy một câu, trong khi vị sư già đã chứng A-la-hán trả lời thông suốt. Ðức Ðạo sư đều khen ngợi sau mỗi câu trả lời đúng. Nghe lời khen của Phật, tất cả chư thiên từ địa thần đến Phạm thiên, luôn cả long vương và kim sí điểu đều tán thán vang dội.

Nghe tiếng tán thán, những đệ tử của Tôn giả trẻ bất bình đức Phật. Họ nói với nhau:

– Tại sao đức Thế Tôn làm như vậy? Ngài khen ngợi sau mỗi câu trả lời của ông sư già chẳng biết gì! Còn đối với thầy chúng ta, thuộc lòng toàn bộ kinh điển và đang lãnh đạo năm trăm chúng, Ngài chẳng khen một lời.

Ðức Ðạo sư hỏi họ:

– Tỳ-kheo, các ông đang nói gì?

Khi họ trả lời, đức Phật dạy:

– Trong đạo của Ta, thầy các ông như kẻ chăn bò mướn, còn con của Ta như ông chủ được thọ hưởng năm sản phẩm của bò.

Rồi Phật nói bài kệ sau:

(19) Nếu người nói nhiều kinh,
Không hành trì, phóng dật.
Như kẻ chăn bò người,
Không phần Sa-môn hạnh.

(20) Dầu nói ít kinh điển,
Nhưng hành pháp, tùy pháp,
Từ bỏ tham, sân si,
Tỉnh giác, tâm giải thoát,
Không chấp thủ hai đời,
Dự phần Sa-môn hạnh.”
  (SĐD)

 1. Tùy người hóa độ:

Mật Ấn chia sẻ trong phần hội luận

          Ở phần hội luận, cặp đôi Mật Ấn-Mật Chi đã chia sẻ sự “lột xác” của Mật Ấn thật ngoạn mục. Từ chỗ thích bài bạc, không muốn “gò bó” vào pháp, cứ thích “nhảy tường” đi chơi, Mật Ấn đã trở thành người có tín tâm và được Thầy nhận làm đệ tử, vợ chồng được hạnh phúc, thật quá hoan hỉ. Còn nhớ câu nói của Thầy như một bài pháp quan trọng:

-Thầy hoan hỉ chia sẻ của trò Mật Ấn. Nhớ lại năm nào, Mật Chi cứ lo ngại, nhưng Thầy tin tưởng Mật Ấn và chờ đợi, chờ đợi, thậm chí còn “lì xì” bảo Mật Ấn đi đánh bài…Nhờ vậy mới có Mật Ấn ngày hôm nay. Với mỗi người, cách giáo hóa của Thầy mỗi khác, ai chịu nổi nộ pháp thì Thầy nộ pháp, ai chưa chịu nổi thì Thầy cứ để đó, rồi dần dần đưa vào quỹ đạo. Đó là tùy người mà hóa độ.

Tôi lại nhớ câu chuyện xưa có chàng trai con vị chưởng khố, mê xiếc, phải lòng cô gái nhào lộn và quyết cưới cho bằng được, cưới xong lại học thông các ngón nghề xiếc để biểu diễn lấy danh. Đức Phật cũng tùy thuận theo việc xiếc của chàng mà hóa độ lúc chàng đang xiếc trên trụ cột cao:

Đức Thế Tôn bảo:

– Này Uggasena, người trí phải biết cởi bỏ buộc ràng của thân ngũ uẩn trong quá khứ, hiện tại và vị lại. Như vậy, người ấy mới thoát được sanh, già, bệnh, chết.

Ngài nói kệ:

 (348) Bỏ quá, hiện, vị lai,

Đến bờ kia cuộc đời,

Ý giải thoát tất cả,

Chớ vướng lại sanh già.

 Phật nói xong, tám vạn bốn ngàn người được pháp nhãn thanh tịnh, con trai quan chưởng khố đắc quả A-la-hán và được thần thông ngay khi chàng còn đứng lơ lửng đầu cột.” (SĐD)

 1. Tùy duyên hóa độ:

“Đôi hài vạn dặm”

Từ việc tùy người hóa độ của Thầy, nhớ lại nhiều năm trước, với “đôi giày vạn dặm” là chiếc Kia Morning, Thầy Cô và các huynh đã lên đường đi Gia Lai, trải qua nhiều chặng đường ám ảnh như “hành trình trong thân trung ấm”, chỉ để “hóa độ” mỗi một người là Mật Từ (nếu tôi nhớ không lầm)! Tiếp theo là Mật Hòa và Mật Bình. Bằng tuệ nhãn, Thầy đã quán sát nhân duyên để hóa độ, và không muốn bỏ lỡ cơ hội với một nhân duyên nào. Nhờ vậy mà có được một Mật Từ đạo huynh như ngày hôm nay, rồi một Mật Hòa, Mật Bình và sau đó là những đạo hữu khác ở Gia Lai. Tôi nhớ hai câu chuyện tương tự thời Đức Phật. Đó là chuyện cô bé dệt vải:

Ðức Thế Tôn tự nhủ: “Ta đến đây qua một quãng đường ba mươi dặm chỉ vì một cô bé, cô ấy chưa có mặt. Khi cô ấy đến, Ta sẽ giảng pháp”. Vì thế, Ngài ngồi im, thính chúng cũng lặng yên đợi chờ (Khi đức Phật làm thinh, không có người hay trời nào dám thốt ra một câu).

(…)

Cuối thời pháp cô bé chứng quả Dự lưu. Cô cầm giỏ thoi đi đến chỗ cha mình…

Và câu chuyện người chăn bò:

“Ngày nọ, đức Thế Tôn ngồi trong hương thất ở Kỳ Viên, Ngài quan sát căn cơ chúng sanh, và nhận thấy một nông dân nghèo ở Alavi có duyên đắc quả Tu-đà-hoàn. Ngài bèn đi cùng với năm trăm Tỳ-kheo đến Alavi. Dân cư tại đây liền mời Phật thọ trai. Người nghèo nọ cũng nghe tin Phật đã đến Alavi, và định đi nghe thuyết pháp. Nhưng hôm đó, con bò của ông đi lạc, ông suy tính: “Ta sẽ đi tìm bò hay đi nghe pháp?” Cuối cùng ông quyết định: “Ta sẽ đi tìm bò trước, rồi đi nghe pháp sau”. Do đó, sáng sớm ông bương bả đi tìm bò.

 Cư dân của Alavi sắp đặt cúng dường đức Phật và chư Tăng. Sau khi Phật thọ trai xong, họ dọn cất bình bát và đợi nghe Pháp. Thế Tôn nghĩ thầm: “Ta đi ba mươi dặm đường chỉ vì một chúng sanh có căn cơ chứng quả, kẻ ấy đang lang thang trong rừng tìm con bò. Khi nào người đó trở lại, Ta sẽ nói pháp”. Và Ngài ngồi làm thinh.

 Đến trưa, người nông dân kia tìm được con bò và đánh nó về chuồng. Ông nghĩ: “Dù chưa ăn uống gì, ít ra ta cũng đi đảnh lễ Phật”. Ngay khi đó, dù đang đói meo, ông ta cũng quyết định không về nhà mà vội vã đi đến chỗ Phật, cung kính đảnh lễ và ngồi một bên. Phật bèn hỏi người coi về thức ăn:

 – Thức ăn của chư Tăng còn thừa chăng?

 – Bạch Thế Tôn, vẫn còn.

 – Tốt lắm! Hãy cho người nghèo này một phần ăn.

 Và người ta dọn chỗ cho người kia theo sự chỉ dẫn của Phật, cung cấp đầy đủ các loại thức ăn cứng, mềm. Người nông dân ăn xong, súc miệng.

 (Đây là trường hợp ngoại lệ duy nhất, trong ba tạng không hề ghi lại việc Thế Tôn để tâm đến việc phân phối thức ăn). Sau khi anh nông dân đã no lòng, tâm tư anh trở nên an tĩnh. Đức Phật giảng dạy Tứ đế theo thứ tự Khổ-Tập-Diệt-Đạo. Cuối bài pháp, anh nông dân chứng quả Tu-đà-hoàn. Đức Thế Tôn hồi hướng công đức và trở về tinh xá, thính chúng theo sau Ngài một đoạn đường rồi ai về nhà nấy”. (SĐD)

 1. Tùy tâm hóa độ:

Mật Nghĩa chơi đàn organ

Lùi thời gian trước đó nữa, có trường hợp đạo hữu Mật Nghĩa, khi đó còn học lớp 11, mê game, mê súng, mê đao kiếm, thấy Thầy có vẻ “đồng tình, tri kỷ” nên…thỉnh vấn:

-Thưa Thầy, con đồng ý quy y, nhưng sau này cõi Tây phương cực lạc có súng, có kiếm…cho con chơi không?

Thật ngạc nhiên, nghe hỏi toàn “đồ hung của dữ” mà Thầy đáp gọn ơ:

-Có chứ con! Cứ tinh tấn thực hành pháp, chăm chỉ học bài…là sẽ có những thứ đó khi về Tây phương cực lạc. Thầy hứa.

Mật Nghĩa mừng rơn, trở nên ngoan ngoãn chăm chỉ, về sau thi đậu đại học, không còn là học sinh cá biệt nữa! Vấn đề ở đây là, cõi Tây phương cực lạc là tịnh thổ, làm gì có những món “bất tịnh” kia chứ? Liệu Thầy có vọng ngữ không? Và đây là câu trả lời:

Ngài Nan-đà, em bà con với Phật, miễn cưỡng xuất gia và Phật hứa khả nếu ông tinh tấn tu tập thì sẽ sanh thiên, gặp lại năm trăm thiên nữ gót son mà ông ao ước. Nhưng khi đắc thánh quả A-la-hán thì ngài không còn tơ tưởng nữa:

Bấy giờ, một vị trời đến chỗ Thế Tôn vào ban đêm, chiếu sáng cả Kỳ Viên, cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn bạch rằng:

– Bạch Thế Tôn! Ðại đức Nan-đà, con trai bà Di mẫu của Phật đã lậu tận; ngay trong đời này, chính Ðại đức đã an trụ trong chánh trí, đã được giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát.

Thế Tôn cũng đã biết như thế. Trong đêm ấy, Tôn giả Nan-đà cũng đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ và thưa:

– Bạch Thế Tôn, con xin bãi bỏ lời hứa của Thế Tôn bảo đảm con sẽ được năm trăm thiên nữ gót son.

Thế Tôn trả lời:

– Nan-đà, chính tâm Ta đã thấu hiểu tâm ông và thấy do lậu tận, ngay trong đời này, chính ông đã an trú trong chánh trí, được giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Một vị trời cũng đã đến cho ta hay điều đó. Do đó, này Nan-đà, khi ông không còn tham đắm vào ngũ dục thế gian, tâm ông thoát khỏi dục lậu, ngay lúc ấy Ta không còn bị ràng buộc bởi lời hứa cũ.”

Cũng vậy, một lời hứa với người trẻ tuổi vị thành niên sẽ không còn bị ràng buộc khi người ấy đã trưởng thành, đã chín chắn và không còn ham mê những trò chơi lúc nhỏ. Đây là phương tiện giáo hóa của vị Thầy.

 1. Tùy nghiệp hóa độ:

Có lần, Thầy dạy các đạo hữu nữ nhằm tránh sự cứng nhắc khi hành trì giới luật:

-Này các trò! Ta giữ ngũ giới, có cấm sát sinh, nhưng cũng đừng quá câu nệ mà ảnh hưởng hòa khí gia đình, nếu có bà mẹ chồng nào đó giao cho việc mổ gà, giết vịt, làm cá…để phục vụ tiệc tùng nhà chồng. Khi đó là phải làm nhiệm vụ con dâu, rồi thực hành pháp khác bù trừ.

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành

Trước đó, tôi nhớ Thầy cũng bảo “không sao” đối với trường hợp mẹ của Mật Hùng làm nghề bán thịt heo; trường hợp Mật Nga-Mật Đường làm nghề sản xuất lưỡi câu phục vụ dân chài! Đây là những điều “linh động” liệu có quá trớn chăng? Nếu soi lại chuyện xưa thì không quá chút nào! Thời Đức Phật, có tên cướp khi bị bắt, muốn thoát tội chết nên xin làm đao phủ chặt đầu 500 huynh đệ đồng bọn, sau đó dùng việc đó làm nghề sinh nhai, số người chết dưới tay ông ta hàng ngàn người. Đến khi già yếu ông giải nghệ, về nhà nấu cháo sữa chuẩn bị ăn:

Vào lúc đó Trưởng lão Xá-lợi-phất xả thiền, nhìn trước lối sẽ đi khất thực, thấy cháo sữa trong nhà tên đao phủ cũ, Ngài biết rằng người đặc biệt này sẽ đối xử tử tế, do đó ông sẽ được phước báo lớn. Thấy Trưởng lão khoác y ôm bát đứng trước cửa nhà, ông sanh tâm hoan hỷ, và nghĩ đến biết bao mạng người chết dưới lưỡi đao của mình, ông phát tâm cúng dường. Ông cất tô cháo đặt trước mặt mình, bước ra đảnh lễ và mời Trưởng lão vào nhà ngồi, trút cháo vào bình bát, rưới mật tươi lên, và đứng quạt một bên. Ðã lâu không nếm cháo sữa, ông thèm ghê gớm. Trưởng lão đọc được ý ông bèn bảo ông hãy ăn đi. Ông đưa quạt cho người khác quạt Trưởng lão, còn ông thì ăn cháo. Trưởng lão bảo người quạt hãy qua quạt cho ông đao phủ cũ. Thế là có người quạt hầu, ông ăn một bữa cháo no bụng rồi lấy quạt lại, quạt cho Trưởng lão. Ngài thọ thực xong, ông đỡ lấy bình bát, và Trưởng lão bắt đầu hồi hướng công đức. Nhưng ông chẳng thể để tâm nghe được, vì lâu nay làm việc tàn bạo giết hại nhiều người, giờ đây nhớ lại tâm trí quá rối loạn, ông không chú tâm được. Do đó Trưởng lão tìm lời khéo để giúp ông:

– Ông làm việc tự ý mình hay theo lệnh người khác?

– Vua sai con làm, bạch Tôn giả.

– Nếu thế, ông đâu có lỗi gì, cư sĩ.

Ông hoang mang, vì theo lời Trưởng lão ông không có lỗi gì. Ông xin Trưởng lão nói tiếp bài hồi hướng. Tâm ông trở nên tĩnh lặng, nhẫn lực được khai mở, ông tiến đến quả Dự lưu.

Trưởng lão ra về, ông tiễn Ngài một đoạn đường. Trên đường về ông bị quỷ Dạ-xoa dưới lốt con bò cái húc chết. Ông tái sanh vào cõi trời Ðâu Suất.” (SĐD)

Một câu chuyện khác, cũng là minh chứng hùng hồn cho việc người hành tà nghiệp vẫn được hóa độ nếu có duyên lành:

Một cô gái mê chàng thợ săn nên lấy làm chồng, ngày ngày phục vụ cung tên cho chồng đi giết thú, nhưng sau gặp Phật và được hóa độ.

Các Tỳ-kheo bàn tán chuyện này và thắc mắc bà vợ đã chứng quả Dự-lưu rồi mới lấy thợ săn, rồi còn đưa cung, tên, dao, lưới… cho chồng đi sát sanh. Người đã chứng quả Dự-lưu rồi sao còn sát sanh? Phật đến, nghe thế bèn dạy:

– Các Tỳ-kheo! Dĩ nhiên người chứng quả Dự-lưu thì không sát sanh. Vợ của thợ săn khi làm thế chỉ nghĩ vâng lệnh chồng, chứ không hề nghĩ sẽ đưa những thứ đó cho chồng đi sát sanh.Nếu tay một người không bị thương thì dù có cầm thuốc độc trong tay, thuốc độc cũng không hại họ. Ðúng vậy, người không nuôi tư tưởng lầm lỗi và không làm ác, có thể lấy cung hay các thứ tương tự đưa cho người khác mà vẫn vô tội.” (SĐD)

 1. Hồi hướng chia sẻ công đức Pháp hội, pháp sự:

Thầy hồi hướng công đức trong pháp hội nữ quyền

Như thường lệ, khi kết thúc Pháp hội, Thầy hồi hướng công đức chung và riêng cho mỗi người cúng dường. Thầy từng dạy, khi có pháp hội, khi có giảng pháp, thì đối tượng cúng dường đang diệt tham, diệt sân, diệt si, người cúng dường sẽ được công đức lớn. Điều này không phải ngoa ngôn để cầu thanh danh lợi dưỡng, bởi trong Kinh Pháp cú, Phật dạy:

“ (356) Cỏ làm hại ruộng vườn,
Tham làm hại người đời.
Cúng dường người ly tham,
Do vậy được quả lớn.

(357) Cỏ làm hại ruộng vườn,
Sân làm hại người đời.
Cúng dường người ly sân,
Do vậy được quả lớn.

(358) Cỏ làm hại ruộng vườn,
Si làm hại người đời.
Cúng dường người ly si,
Do vậy được quả lớn.

(359) Cỏ làm hại ruộng vườn,
Dục làm hại người đời.
Cúng dường người ly dục,
Do vậy được quả lớn.”
(SĐD)

Việc hồi hướng công đức sau khi kết thúc bài giảng nói riêng và pháp hội nói chung, là việc làm từ bi vì Bồ đề tâm của vị Thầy, vì muốn cho chúng sanh nói chung và đệ tử nói riêng đều được lợi lạc, chứ không phải là một cái gì đó mang tính chất “vẽ vời”! Hãy xem lời vua trời thỉnh cầu và lời Phật hứa khả, mới thấy việc hồi hướng công đức quan trọng biết ngần nào:

Phật nói pháp xong, vua Ðế Thích đảnh lễ Phật và nói:

– Bạch Thế tôn, nếu pháp thí tôn quý như vậy sao Ngài không dạy hồi hướng công đức ấy cho chúng con? Từ đây mỗi khi Thế tôn nói pháp cho chúng hội Tỳ-kheo, cúi xin Ngài khiến họ hồi hướng công đức cho chúng con.

Phật nghe lời thỉnh cầu ấy liền họp chúng Tỳ-kheo bảo:

– Này các Tỳ-kheo, từ đây trở đi mỗi khi có thuyết pháp, dù trong chúng hội lớn hay chỉ một buổi giảng pháp bình thường , hoặc một bài pháp vắn tắt, hoặc khi nói lời cảm tạ, các ông hãy nhớ hồi hướng lại công đức cho tất cả chúng sanh.” (SĐD).

Như vậy, với những gì Thầy đã làm, rõ ràng “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”!

Mật Kiên

 1. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : NHÌN THẦY, THẤY PHẬT từ Pháp hội nữ quyền ( bài 7) .

  Con hoan hỷ thiện hạnh đạo huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ về những phẫm tánh Phật nơi vị Thầy qua những trích dẫn từ kinh điển . Con hoan hỷ với màn “lột xác” của pháp huynh Mật Ấn nhờ phương tiện “tùy người hóa độ” của vị Thầy cũng như phương tiện “tùy duyên hóa độ”  cho đạo huynh Mật Từ, huynh Mật Bình, huynh Mật Hòa .

  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài .

  Cầu nguyện huynh luôn đạt được hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

   

  • Vân- Quảng Vũ. says:
   Kính bạch thầy , con đã đọc xong bài nhìn thầy thấy phật. 
 2. Mật Giác Phương says:
  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ khi đọc bài viết “Nhìn Thầy, thấy Phật từ pháp hội Nữ quyền” của đạo huynh Mật Kiên.

  Cảm tạ đạo huynh đã viết bài cho chúng đệ được mở rộng tầm mắt và gật gù tán thán “Ồ, đúng là Phật và Thầy chẳng phải khác nhau!”.

  Qua bài viết của đạo huynh Mật Kiên, pháp đệ cảm niệm sự may mắn của những học trò, đệ tử khi có duyên lành theo học vị Thầy trong kiếp sống này.

  Cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả huynh đệ Kim cang luôn tỉnh thức, chú tâm, chánh niệm để có thể theo bước chân vị Thầy từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Om mani padme hum.

  • Vân- Quảng Vũ. says:
   Kính bạch thầy , con đã đọc xong bài nhìn thầy thấy phật. Con là chị của mạnh quảng dũng. Kính mong thầy hoan hỉ.
  • Vân- Quảng Vũ. says:
   Kính bạch thầy , con đã đọc xong bài nhìn thầy thấy phật. Con là chị của mạnh quảng dũng. Kính mong thầy hoan hỉ.
 3. Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán bài viết: “Nhìn Thầy, thấy Phật từ Pháp hội nữ quyền”  của đạo huynh Mật Kiên. Đệ hoan hỷ với những chia sẻ quý báu của huynh với 7 luận điểm. Qua mỗi một luận điểm huynh đều phân tích, lập luận và trích dẫn từ kinh điển giúp cho đệ thấy được những phẩm tính Phật nơi vị Thầy và những việc Thầy làm rất trùng hợp với việc Đức Phật đã làm trong quá khứ. Qua đó đệ càng cảm niệm ơn phước được làm học trò vị Thầy – Người được chư Phật mười phương của ba thời tỏ lòng kính trọng, được Thầy chỉ dạy đi đúng quỹ đạo chánh pháp. Và đệ càng cảm niệm sâu sắc lời dạy của Thánh tăng Atisha: “Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật; lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”. Đệ cảm ơn huynh với bài viết chia sẻ sâu sắc, ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên luôn tinh tấn thực hành pháp và viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Mô Phật!

  Pháp đệ tán thán sự quan sát tinh tế và liên hệ với kinh sách của đạo huynh Mật Kiên. Bài viết thêm một lần nữa khiến chúng đệ không khỏi tán thán trước sự đồng điệu giữa những hoạt động giáo hóa của vị Thầy và Đức Phật thời xa xưa.

  Bạch đạo huynh, người ta thường chỉ xem Đức Phật như một vị giáo chủ, hình thức tu tập ở nhiều nơi dần trở nên mang tính giáo quyền và gò ép chúng sanh. Họ quên mất rằng Đức Phật là một nhà sư phạm đại tài, Ngài sử dụng phương pháp sư phạm cực kỳ tinh tế với từng trường hợp, từng chúng sanh cụ thể. Chính trong kinh Di Giáo, Đức Phật cũng xác nhận rằng Phật chính là một người Thầy. Thế nhưng, nhiều nơi không biết cách phân loại đối tượng sư phạm, không biết áp dụng đúng phương pháp sư phạm, dẫn đến không hoàn thành mục tiêu sư phạm. Thành thử những chúng sanh “lỡ” mê cờ bạc như đạo hữu Mật Ấn, mê đao kiếm như Mật Nghĩa, hay làm nghề liên quan đến sát sanh như mẹ Mật Hùng thì sẽ bị kỳ thị nặng nề và bịt kín con đường đến với Phật Pháp.

  May mắn thay cho chúng học trò, trong thế kỷ 21 này, chúng trò lại gặp được hình ảnh nhà sư phạm tài ba trong đạo Phật nơi vị Thầy Mật Giáo. Bằng phương pháp sư phạm tinh tế, bằng kinh nghiệm thực tiễn linh hoạt, vị Thầy đã uyển chuyển trong việc dẫn dắt chúng học trò bước vào cửa Pháp, thông qua những cách thức độc đáo tùy vào tình cảnh mỗi trò. Nhờ đó chúng học trò thoát được sự mặc cảm tự ti mà truyền thống vô minh dựng lên, từ đó có thể thong dong bước vào cửa Pháp.

  Nghe đạo huynh kể về lần vị Thầy vượt qua bao nhiêu cách trở, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả chỉ để độ cho dù chỉ một học trò khiến pháp đệ không khỏi cay mắt. Tấm lòng Bồ Đề vị Thầy dành cho chúng trò quá đỗi lớn lao. Vị Thầy luôn vận dụng cả Tâm và Trí sát sao để độ hóa chúng trò về với quỹ đạo Chánh Pháp.

  Pháp đệ càng hoan hỷ hơn khi loạt bài “Nhìn Thầy, thấy Phật” của đạo huynh Mật Kiên đã đến kỳ số 7 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Qua thời gian, chúng đệ lại được thấy thêm được nhiều khía cạnh tương đồng giữa vị Thầy Mật Giáo và một vị hóa Phật giữa cuộc đời này. Thật may mắn cho chúng đệ tử được gặp vị Thầy trong đời Mạt Pháp nhiễu nhương này mà được tiếp nhận phương pháp sư phạm chuẩn mực và lợi lạc vô song.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài. Cầu nguyện đạo huynh thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì hạnh phúc chúng sanh.

  Om Ah Hum.

   

   

 5. Mô Phật!

  Mật Huấn hoan hỷ với “Nhìn Thầy thấy Phật” (bài 7) của đạo huynh Mật Kiên. Từ những cảm nhận qua Pháp hội nữ quyền, huynh đã trích dẫn những câu chuyện từ thời Đức Phật từ bộ “Tích truyện Pháp cú” (Việt dịch: Thiền viện Viên Chiếu, Nxb Tôn giáo ấn hành năm 2010) để liên hệ với hoạt động của vị Thầy để các huynh đệ thấy những gì Thầy đang làm rất trùng hợp với việc Đức Phật đã làm.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 6. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài của đạo huynh Mật Kiên tiếp tục phân tích rõ hơn về “Nhìn Thầy thấy Phật” từ Pháp hội nữ quyền. Con hoan hỷ với bảy luận điểm đạo huynh đưa ra cùng những luận chứng luận cứ sắc đáng từ kinh điển  để thấy rằng “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”. Qua đó chúng con càng thêm hiểu và trân quí ơn phước lớn lao trong thời Mạt pháp này, chúng con được hạnh ngộ và theo học vị Đạo sư chân chánh đầy đủ từ bi và trí tuệ. Vì thế Thánh giả Mã Minh đã xác quyết “Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ/ Các kinh và Mật điển đều khẳng định/ Công đức của bạn sẽ nhiều vô số/ Bạn sẽ trở thành pháp khí Đại thừa” nên “Vị Thầy  cần được nhận thức như suối nguồn của mọi thành tựu thế gian lẫn xuất thế gian” như Ngài Geshe Kharak Gomchugn đã dạy.

  Con cám ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khoẻ và an tịnh vì lợi lạc chúng sanh.

  Con nguyện cầu công cuộc hoằng dương chánh pháp nơi trời Âu của Thầy Cô sớm viên thành.

  Nguyện cầu đạo huynh Mật Kiên luôn tinh tấn thực hành pháp, thế sự hanh thông.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 7. Mật Viễn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo huynh Mật Kiên: “ Nhìn Thầy thấy Phật  từ pháp hội nữ quyền”

  Mật Viễn xin hoan hỷ, tán thán công đức, trí tuệ của đạo huynh Mật Kiên đã trích dẫn những luận cứ, luận chứng theo lăng kính Phật Đà xác đáng, đặc sắc để so sánh, đối chiếu giữa hành vi thân, ngữ, tâm của Thầy và Phật. Từ đó giúp chúng đệ hiểu hơn  lời  dạy  của Thánh Giả  Mã Minh đã khẳng định trong năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư : “ Thầy và Phật chẳng phải khác nhau”.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ  trạch pháp nhãn vô cùng lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự  trường thọ của Thầy Cô cũng như sự phát triển của Viện nghiên cứu tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho đạo huynh Kiên viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện chúng sanh có duyên lành được nương tựa nơi Tuệ tri thức, nhờ đó được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 8. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ khi đọc bài viết Mật Kiên

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trụ đế lâu dài của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om mani padme hum

 9. Mật Quảng Lượng says:
  Bạch Thầy, con hoan hỉ tán thán đạo hạnh của huynh Mật Kiên ạ! Những gì đã chỉ ra trong bài viết: “NHÌN THẦY THẤY PHẬT trong Pháp hội nữ quyền” của huynh ấy đã chúng chúng con – những học trò Mật Gia và bạn đọc hữu tình có thêm lòng sùng mộ đối với vị Thầy Mật Giáo và luôn tỉnh thức khi chúng con được thực hành diễn tập các phương pháp thực hành phù hợp với đời sống cư sĩ mà trải qua hơn 25 năm Thầy nghiên cứu, khảo nghiệm ứng dụng và thực hành có kết quả thực tế! Đặc biệt là 6 phát kiến tâm linh của Thầy gồm:

  1, Bát pháp Quy y

  2, Cúng giường bất khả gián đoạn

  3, Chánh kiến Quang minh Tam muội

  4, Liên hoa bách bộ thần chú Đà la ni

  5, Bồ đề tâm định quán

  6, Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ

  Chính những phươny tiện trên đã giúp chúng con dần thoát khỏi vô minh, được ánh sáng Phật đà chiếu soi, từ đó tinh tấn tầm cầu học đạo, tu tập trên con đường giái thoát khổ đau luân hồi, thong dong trên con đường về Tây phương cực lạc mà Thầy – vị đạo sư Mật Giáo chính là người chèo lái con thuyền ấy!

  Con cầu nguyện Thầy và Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 10. Mật Ba says:
  Mô Phật!

  Đệ hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên “Nhìn Thầy Thấy Phật từ Pháp Hội Nữ Quyền bài 7”. Tất cả các phẩm tính của Thầy  đều tương đồng với Đức Phật. Huynh đã đưa những luận cứ từ việc: “Ngăn chặn niệm tưởng so bì, ngăn chặn bất thiện nghiệp quấy rầy người con Phật, tùy người hóa độ, tùy duyên hóa độ, tùy tâm hóa độ, tùy nghiệp hóa độ, hồi hướng công đức chia sẻ pháp hội  pháp sự” mà vị Thầy đầy đủ phẩm tính tương đồng đó.

  Kính bạch Thầy!

  Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi hóa độ chúng sanh qua phương pháp  sư phạm, bằng phương tiện thiện xão phù hợp với tính dân tộc tính thời đại tính quốc độ. Tùy theo từng đối tượng, hoàn cảnh tùy tâm của học trò mà Thầy giáo hóa khác nhau “mềm rắn khác nhau” tựu chung chỉ duy nhất với mục đích cho chúng sanh thoát mê lìa giác. Như trường hợp của Mật Ấn nếu vị Thầy cứng nhắc từ chối một người gọi là “tứ đỗ tường” (lời Mật Ấn thừa nhận) thì sẽ không có Mật Ấn ngày hôm nay và không có cặp đôi bạn đời tâm linh đầy đủ điều kiện Mật Chi – Mật Ân để đứng lên chia sẻ những cảm niệm hạnh phúc khi thực hành Yoga thanh trí. Vị Thầy luôn từ bi và chọn tối ưu nhất cho học trò được hạnh phúc thế gian  song hành hạnh phúc Phật tánh.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

 11. Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ với bài chia sẻ lợi lạc và ý nghĩa của đạo huynh Mật Kiên: “Nhìn Thầy thấy Phật từ pháp hội nữ quyền (bài 7).”

  Những lời giáo huấn của Thầy từ trước đến nay dành cho đệ tử, học trò luôn đúng bởi vì Thầy nhìn rõ đường đi của nhân quả và Thầy từ bi tính toán chi li mọi việc để đệ tử và học trò không mất phước, không khởi niệm sai lệch quỹ đạo chánh pháp. Bởi vậy, thánh giả Mã Minh đã khuyên hành giả luôn tuân theo lời Thầy dạy trong trước tác “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư:

  “Hãy tuân thủ lời lời dạy không chút lỗi gì

  Bạn hãy làm theo đừng móng nghĩ suy

  Được như vậy bạn tự nhiên thành tựu

  An lạc đời này và cả những kiếp sau”

  Với những sự phân tích và trích dẫn kinh điển đắt dụng của đạo huynh Mật Kiên trong bài viết này một lần nữa minh chứng rằng những lời giáo huấn của Thầy dù dưới dạng hiền minh hay nộ pháp đều là tâm pháp sinh, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh, đặc biệt là đệ tử và học trò và là minh chứng cho lời dạy của ngài Atisha: “Vị Thầy từ bi hơn đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách.”

  Bên cạnh đó, trong mọi hoạt động Phật pháp, Thầy luôn thân giáo cho đệ tử học trò và Thầy luôn quang minh chính đại với tâm bình đẳng, từ bi, giúp học trò giữ vững niềm tin kiên cố vào Thầy, Phật Pháp Tăng mà tinh tấn hành pháp để thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Những minh chứng cho việc “nhìn Thầy thấy Phật” được đạo huynh Mật Kiên chỉ rõ với những luận cứ, luận chứng cụ thể, rõ ràng qua việc Thầy “ngăn chặn niệm tưởng so bi, thiên vị trong Pháp hội”, “ngăn chặn bất thiện nghiệp “quấy rầy người con Phật”, “tùy người hóa độ”, “tùy duyên hóa độ”, “tuy tâm hóa độ”, “tùy nghiệp hóa độ” và “hồi hướng chia sẻ công đức Pháp hội, pháp sự”. Càng đọc pháp đệ càng thấy rõ “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau.” Đồng thời, đệ càng tự hào được là đệ tử của Thầy, được thực hành, diễn tập yoga Thanh Trí dưới sự hướng dẫn của Thầy.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết hay và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô được thành công viên mãn vì lợi lạc của hữu tình.

  Pháp đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên viên thành mọi ước nguyện chính đáng, đời đạo viên song.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Mô Phật,

  Đệ hoan hỉ với bài viết mới của đạo huynh Mật Kiên.

  Những câu chuyện thời Đức Phật huynh đưa ra đã một lần nữa giúp chúng đệ có thể “nhìn Thầy, thấy Phật”, thấy được những phẩm tính của một vị Phật nơi Thầy. Để từ đó, đệ thêm cảm niệm niềm ơn phước khi có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy, một vị Đạo sư chân chính. Đó thật là duyên lành hi hữu bởi ở một thời đại khi mà “tà sư nhiều như cát sông Hằng” thì “vị thầy xứng đáng không dễ thấy”.
  Đệ cảm ơn huynh vì bài chia sẻ lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chuyến pháp sự của Thầy, Cô tại Châu Âu thành công viên mãn.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 13. Mật ấn says:
  Kính bạch Thầy

  Con là mật ấn . con hoan hỷ với bài viết của đạo huynh mật kiên

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 14. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 15. Mật Chánh Tấn says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ được đọc bài viết “Nhìn Thầy, thấy Phật từ Pháp hội nữ quyền (bài 7)” của đạo huynh Mật Kiên.

  Nhờ những chia sẻ và luận giải của đạo huynh trong bài viết, đệ mới có cơ hội được nhìn thấy những “phẩm tính Phật” nơi vị Thầy. Bảy dấu ấn với những chi tiết cụ thể mà đạo huynh đưa ra trong bài viết đã được minh chứng rõ ràng thông qua những câu chuyện thời Đức Phật, để lại cho đệ ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt là tấm lòng Bồ đề tâm của vị Thầy vì không muốn cho bất kỳ ai khởi lên những niệm tưởng bất thiện nên vị Thầy đã đưa ra những lời chỉ dạy, lời giải thích rõ ràng, cụ thể trong Pháp hội để từ đó mà học trò, đệ tử tránh khỏi những hậu quả về sau. Như Thánh giả Mã Minh đã chỉ dạy trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”:

  “21. Công đức tích tụ như hạt trở thành cổ thụ,

  Trong tương lai bạn thành tựu pháp thân,

  Bởi cúng dường Thầy không khác vị Phật”.

  Bởi vậy, thông qua bài viết này, đệ có cơ hội thấy thêm được những “phẩm tính Phật” nơi vị Thầy, giúp đệ hiểu thêm được những lợi lạc mà huynh đệ Kim cang chúng ta có được nhờ cúng dường tới vị Thầy (cúng dường tịnh tài cũng như cúng dường Pháp).

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên vì bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 16. Mật Cường says:
  Mô Phật.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán bài chia sẻ:” Nhìn Thầy, thấy Phật từ Pháp hội nữ quyền” (bài 7) của đạo huynh Mật Kiên.

  Qua bài viết đạo huynh phân tích sâu sắc và trích dẫn kinh điển những điểm tương đồng với sự giáo hóa của vị Thầy , giúp chúng đệ thấy rõ những phẩm tính Phật nơi vị Thầy, càng cảm niệm  ơn phước sâu dày được làm đệ tử vị Thầy chân chánh, tôn quý không dễ thấy trong thời mạc pháp.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên có bài chia sẻ quý báu nhiều lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên thành tựu mọi ước nguyện chánh đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Mô Phật.

  Pháp đệ hoan hỷ đọc bài cảm niệm của đạo huynh Mật Kiên.

  Cảm ơn đạo huynh trích dẫn kinh điển, thời Đức Phật còn tại thếvới những phương tiện, tùy người mà hóa độ. Và giờ đây vị Thầy đã, đang đi theo con đường Đức Phật đã làm, với những phương tiện , theo tính thời đại, tính quốc độ, tùy theo cân cơ của mỏi người mà hóa độ.

  Kính bạch Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã hướng dẫn chúng con đi trên con đường  chánh Pháp, ít chông gai, với phương pháp” thọ lạc là thọ Pháp”.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên và gia đình sức khỏe, và mọi ước nguyện chánh đáng được viên thành.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 18. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết ” Nhìn Thầy, thấy Phật của đạo huynh Mật Kiên được nhân Pháp hội nữ quyền 20/10 vừa qua .

  Con hoan hỷ ,tán thán với những chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên về những cảm niệm, những phẩm tính Phật nơi vị Thầy tâm linh tôn quý qua 7 luận điểm rõ ràng và được minh chứng bằng trích dẫn từ kinh điển . Thật không thể phủ nhận những phẩm tính nơi vị Thầy và những phương pháp sư phạm đại tài giúp hóa độ chúng sanh tùy theo căn cơ mỗi người ngõ hầu được lìa mê về giác.

  Điều đó lại hoàn toàn không khác với phẩm tính cao cả của Đức Thế Tôn thuở còn tại thế giáo hóa chúng sanh .

  Qua đó con càng cảm niệm sự ơn phước và quá đỗi may mắn khi chúng con được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp này ,được Thầy từ bi chỉ dạy bộ môn Yoga Thanh Trí với sáu phát kiến tâm linh vĩ đại mang lợi lạc không thể nghĩ bàn cho bản thân và tha nhân.

  Kính Bạch Thầy

  Con xin tán thán công hạnh, Trí Huệ, Bồ Đề Tâm của vị Thầy đã từ bi không quản ngại thân sơ mà phổ truyền bộ môn Yoga Thanh Trí mang lợi lạc chúng sanh lìa mê về giác.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết lợi lạc này.

  Cầu mong cho ánh sáng của chánh pháp được soi sáng khắp muôn nơi thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 19. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết ” Nhìn Thầy, thấy Phật của đạo huynh Mật Kiên được nhân Pháp hội nữ quyền 20/10 vừa qua .

  Con hoan hỷ ,tán thán với những chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên về những cảm niệm, những phẩm tính Phật nơi vị Thầy tâm linh tôn quý qua 7 luận điểm rõ ràng và được minh chứng bằng trích dẫn từ kinh điển . Thật không thể phủ nhận những phẩm tính nơi vị Thầy và những phương pháp sư phạm đại tài giúp hóa độ chúng sanh tùy theo căn cơ mỗi người ngõ hầu được lìa mê về giác.

  Điều đó lại hoàn toàn không khác với phẩm tính cao cả của Đức Thế Tôn thuở còn tại thế giáo hóa chúng sanh .

  Qua đó con càng cảm niệm sự ơn phước và quá đỗi may mắn khi chúng con được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp này ,được Thầy từ bi chỉ dạy bộ môn Yoga Thanh Trí với sáu phát kiến tâm linh vĩ đại mang lợi lạc không thể nghĩ bàn cho bản thân và tha nhân.

  Kính Bạch Thầy

  Con xin tán thán công hạnh, Trí Huệ, Bồ Đề Tâm của vị Thầy đã từ bi không quản ngại thân sơ mà phổ truyền bộ môn Yoga Thanh Trí mang lợi lạc chúng sanh lìa mê về giác.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết lợi lạc này.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên và gia đình luôn được hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và vạn sự kiết tường.

  Cầu mong cho ánh sáng của chánh pháp được soi sáng khắp muôn nơi thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết “NHÌN THẦY, THẤY PHẬT từ Pháp hội nữ quyền (bài 7)” của đạo huynh Mật Kiên. Từ những sự kiện trong pháp hội nữ quyền, thông qua sự dẫn chứng, hiện bày qua những phân đoạn kinh lược minh chứng chi tiết từng hành động ” Thầy và Phật chẳng phải khác nhau”.

  Kính bạch Thầy!, học trò, đệ tử chúng con cảm tạ ơn Thầy đã luôn vì từng chúng sanh vô minh, có những duyên phước lành để được thọ nhận những cơ hội quý báu thông qua từng hành động của Thầy. Qua bài viết của đạo huynh Mật Kiên, thêm những dẫn điển minh chứng rõ nét từng hoạt động của Thầy luôn vì chánh pháp mà điều hướng chúng con đúng trong quỹ đạo chánh pháp. Để giúp cho chúng con không vì những tập khí vô minh mà dấy khởi lên những niệm tượng bất tịnh, làm mất đi công đức, cơ hội để tiếp tục hành trình tu tập giải thoát vì mình và vì tha nhân.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện cho chuyến pháp sự tại Châu Âu của Thầy Cô thành công viên mãn.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên và gia đình đạo viên thành mọi ước nguyện.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mami Padme Hum!

 21. Mật Tịnh Như says:
  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ với bài chia sẽ của đạo huynh Mật Kiên.

  Cảm ơn huynh Mật Kiên đã đưa ra những luận cứ, những trích dẩn từ kinh điển , giúp chúng đệ nhìn thấy được những phẩm tính của một vị Phật nơi vị Thầy.Từ đó con thầm cảm niệm ơn phước lớn lao khi có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy từ bi và trí tuệ.

  Pháp đệ cảm ơn huynh Mật Kiên đã viết bài lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

   

 22. Mật Bình says:
  Mô Phật!

  Mật Bình hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo huynh Mật Kiên ” Nhìn Thầy thấy thấy Phật, từ Pháp hội Nữ quyền”. Bằng tuệ tri sâu sắc của mình huynh đã trích dẫn đắt giá từ kinh điển, cho chúng đệ thấy được những phẩm tính tương đồng từ vị Thầy tâm linh với Đức Phật. Qua đó giúp cho huynh đệ kim cang Mật Gia Song Nguyễn càng cảm niệm ơn phước sâu dày của mình trong đời này, khi gặp được vị Thầy tâm linh tôn quí. Người đã mang ánh sáng chánh kiến Phật đà soi rọi, xóa tan đi màn đêm vô minh tăm tối, thông qua nhiều phương tiện thiện xảo, nhằm mang lại an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Cảm ơn đạo huynh đã viết bài chia sẻ. Cầu nguyện gia đình huynh luôn tinh tấn, thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 23. Phan Thi Bach Tuyet says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ! Con hoan hỷ với pháp hội 20.10 và những hình ảnh trong bài.

  Con cảm ơn Thầy đã sách tấn và kính chúc Thầy Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ!

  Om mani padme hum.

 24. Mật Văn Pháp says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài . con cầu nguyện sức khỏe cho Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum

 25. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “NHÌN THẦY, THẤY PHẬT từ pháp hội nữ quyền” của huynh Mật Kiên.

  Con cảm tạ ơn Thầy, con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 26. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rội ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 27. Mật Bích Thuỷ says:

   

   

  Kính bạch Thầy! 

  Con hoan hỷ được đọc bài viết :” Nhìn Thầy Thấy Phật “ Từ pháp hội nữ quyền ( bài 7 )của đạo huynh Mật Kiên .

  Từ những sự kiện trong pháp hội nữ quyền thông qua sự dẫn chứng cụ thể từ kinh điển đắt giá đạo huynh Mật Kiên đã cho chúng con thấy sự tương đồng giữa “ Thầy và Phật chẳng khác gì nhau “ .Qua đó chúng con càng thêm hiểu và trân quý ơn Phước lớn lao  trong kiếp này được hạnh ngộ vị Thầy vị Đạo Sư chân chính đầy đủ từ bi và trí tuệ luôn vì vận mệnh của chúng sanh mà không quản ngại những gian nan vất vả mang ánh sáng Phật pháp trải rộng khắp muôn nơi .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài thật ý nghĩa và lợi lạc .Cầu nguyện cho huynh tinh tấn thực hành pháp và viên thành mọi ước nguyện chính đáng .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo .

  Om Mani Padme Hum! 

   

   

 28. Mật Hồng Nhật says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài của đạo huynh Mật Kiên. Bằng trí tuệ và ngòi bút sắc bén, đạo huynh đã trích dẫn những luận chứng, luận cứ đặc sắc theo lăng kính nhà Phật để đối chiếu và so sánh giữa hành vi thân, ngữ, tâm của Thầy và Phật. Bài viết đã giúp chúng đệ hiểu hơn lời dạy của thánh giả Mã Minh: “Thầy và Phật chẳng khác nhau”.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 29. Mật Huệ Minh says:

  Mô Phật.

  Kính Bạch Thầy.

  Con hoan hỉ đọc xong bài viết của đạo huynh Mật Kiên rồi ạ.

  Pháp đệ vô cùng hoan hỉ tán thán thiện hạnh với huynh Mật Kiên qua bài viết chia sẻ về những cảm niệm sâu sắc này. Cảm ơn huynh đã có bài viết that ý nghĩa và nhiều lợi lạc. Cầu nguyện cho huynh luôn tinh tấn trong thực hành pháp và viên thành mọi ước nguyện chính đáng của mình. 

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 30. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Kiên đã viết bài  “NHÌN THẦY, THẤY PHẬT từ Pháp hội nữ quyền (bài 7)”. Con hoan hỷ với 7 luận điểm mà huynh Mật Kiên đã nêu ra trong bài viết với luận cứ rõ ràng giúp con thấy được những phẩm tính Phật nơi vị Thầy tôn quý. Cảm ơn huynh Mật Kiên đã viết bài thật ý nghĩa và lợi lạc.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 31. Mật chi says:
  Mô Phật

  Mật chi hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Kiên .Từ những trích dẫn của kinh điển huynh đã giúp chúng đệ có thể có thể nhìn thấy những phẩm tính của Đức Phật có ở nơi vị Thầy .

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om ah hum

   

 32. Mật Nguyên Tánh says:
  Mô Phật!

  Thật là hoan hỷ!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã có bài chia sẻ thứ 7 về phẩm tính Phật nơi vị Thầy với đầy đủ luận chứng, luận cứ từ kinh điển để bảo chứng cho luận điểm của mình.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán và cảm ơn bài chia sẻ của đạo huynh.

  Cầu mong cho đạo huynh nhanh chóng thành tựu các ước nguyện chính đáng.

  Đệ tử hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 33. Mô Phật!

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài” Nhìn Thầy,Thấy Phật Từ Pháp Hội Nữ Quyền” bài 7 của đạo huynh Mật Kiên rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên qua bài viết.Cám ơn đạo huynh đã cho đệ hiểu thêm về kinh điển và những phẩm tính của Phật nơi vị Thầy.

  Pháp hội” Nữ Quyền” đã để lại nhiều dấu ấn như: Hội luận các cặp phối ngẫu đủ điều kiện trên mọi phương diện ngõ hầu , …..những phương pháp sư phạm, những phương tiện thiện xảo của vị Thầy, đã làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh , để lại cho chúng con những cảm niệm ơn Phước sâu dầy,… khi nhìn Thầy, thấy Phật.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên hanh thông thế sự, thành tựu pháp sự.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 34. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum!

 35. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy. 

  Con hoan hỷ đọc bài viết ” Nhìn Thầy, thấy Phật từ Pháp hội nữ quyền”  của đạo huynh Mật Kiên.

  Con  hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật kiên đã trích dẫn đầy đủ những luận chứng, luận chứng từ kinh điển giúp cho chúng con thấy được những phẩm chất của ” Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”. Qua đó giúp cho con cảm niệm ơn phước khi duyên lành hạnh ngộ vị Thầy Mật Giáo. Bằng những phường tiện thiện sảo phù hợp với tính quốc độ , tính thời đại , tính dân tộc ,giúp cho chúng con có được “chánh kiến phật đà “mà dần dần bỏ mê về giác để có được cuộc sống an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật Tánh thông qua kênh vận chuyển vị Thầy .

  OM AH Hum

   

   

 36. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ lợi lạc và ý nghĩa ” NHÌN THẦY THẤY PHẬT từ PHÁP HỘI NỮ QUYỀN (bài 7)” của đạo huynh Mật Kiên. Qua bài viết đạo huynh phân tích sâu sắc về những cảm niệm những phẩm tính Phật nơi vị Thầy tâm linh tôn quý, thông qua sự trích dẫn từ Kinh điển với 7 luận điểm qua bài viết đã minh chứng rõ tất cả các phẩm tính của vị Thầy đều tương đồng với Đức Phật. Từ đó giúp chúng con hiểu hơn lời dạy của Thánh Giả Mã Minh đã khẳng định trong năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư “Thầy và Phật chẳng phải khác nhau” Qua đó con càng cảm niệm chân quý ơn phước lớn lao khi trong kiếp người quý báu, trong thời mạt pháp này. Được hạnh ngộ là đệ tử của vị Thầy tâm linh tôn quý đầy đủ từ bi và trí tuệ lòng Bồ đề tâm rộng lớn luôn vì lợi lạc của học trò, đệ tử và chúng sanh. Chúng con được thực hành, diễn tập bộ môn Yoga Thanh Trí  lợi lạc không thể nghĩ bàn dưới sự hưỡng dẫn chỉ dạy của vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Pháp đệ cám ơn đạo huynh Mật Kiên về bài viết lợi lạc này. Cầu nguyện đạo huynh và gia đình sức khỏe, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 37. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết “ Nhìn Thầy thấy Phật từ Pháp hội nữ quyền( bài 7) “ của huynh Mật Kiên rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ của huynh Mật Kiên. Con xúc động trước tấm lòng bi mẫn của vị Thầy dành cho các đệ tử, học trò và chúng sanh. Qua bảy luận điểm được nêu ra trong bài với những phân tích, trích dẫn kinh điển đã giúp cho chúng con thấy được thêm những phẩm tính Phật trong vị Thầy, thấy được sụ tương đồng trong hoạt động giáo hoá chúng sanh của Thầy và Đức Phật khi còn tại thế. Con thật hoan hỷ và thầm cảm niệm ơn phước lớn lao khi được làm học trò của vị Thầy trong hiện kiếp. Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện huynh Mật Kiên có sức khoẻ, viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 38. Mật Ỷ Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con  đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ về những phẩm tánh Phật nơi vị Thầy qua những trích dẫn về kinh điển.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện huynh Mật Kiên sức khoẻ, hanh thông thế sự.

 39. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Pháp đệ hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên khi “Nhìn Thầy thấy Phật” nhân Pháp hội nữ quyền 20.10.20118 vừa qua.
  Đệ hoan hỷ với sự phân tích và trích dẫn những xác quyết từ Kinh điển để minh chứng thiết thực cho những luận điểm của đạo huynh Mật Kiên, đã cho đệ được thấy phẩm tính vị Phật nơi vị Thầy.
  Những câu chuyện đó trong kinh mà Đức Phật đã giúp chúng sanh được giải thoát thuở xưa; tuy có khác nhau về bối cảnh và thời gian, nhưng những hoạt dụng thân, ngữ, tâm của vị Thầy ngày nay cũng không khác vị Phật, Ngài cũng luôn tạo nhiều phương tiện để giúp chúng sanh hữu duyên được “an lạc đời này và cực lạc đời sau”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 40. Mật Thanh An says:
   

  Con đã đọc bài viết : “NHÌN THẦY, THẤY PHẬT từ pháp hội Nữ quyền (bài 7).”

  Con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh của huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết vô cùng sâu sắc với các luận chứng, luận điểm đuọc trích dẫn từ kinh điển cho thấy sự tương đồng giữa những lời nói, hành động của vị Thầy và Đức Phật. Sự tương đồng đó được huynh Mật Kiên chỉ ra là :

  Ngăn chặn niệm tưởng so bì, thiên vị trong Pháp hội

  -Ngăn chặn bất thiện nghiệp “quấy rầy người con Phật”

  -Tùy người hóa độ

  -Tùy duyên hóa độ

  -Tùy tâm hóa độ

  -Tùy nghiệp hóa độ

  -Hồi hướng chia sẻ công đức Pháp hội, pháp sự

  Qua đó mà con càm trân quý với ơn phước được giao duyên lành và hạnh ngộ với vị Thầy.

  Con càu nguyện Thầy cô thân tâm luôn an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho huynh Mật Kiên luôn hanh thông thuận lợi trong thế sự và hoàn thành mọi ước nguyện chính đáng

  Om Mani Pad Me Hum

   

   

   

   

 41. Khương Duy says:
  Thưa Thầy,

  Con đã đọc bài và cảm thấy rất hoan hỉ với sự từ bi của Đức Phật và của Thầy. Không có sự phân biệt đối xử con người và hoàn cảnh.

  Cám ơn Thầy và người viết.

   

 42. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 43. Đoàn văn Tiếp says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy ạ

  Om mani badme hum

 44. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết.

  Đệ hoan hỉ với bài viết của đạo huynh Mật Kiên

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 45. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ đọc bài viết của đạo huynh Mật Kiên: “Nhìn Thầy, thấy Phật từ pháp hội nữ quyền”(bài 7), cùng các comments của các đạo huynh, pháp huynh trong Viện ITA rồi thưa Thầy.

  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán công đức, trí tuệ của đạo huynh Mật Kiên đã chỉ ra 7 luận điềm: (1) Ngăn chặn niệm tưởng so bì, thiên vị trong pháp hội (2) Ngăn chặn bất thiện nghiệp “quấy rầy người con Phật”, (3) Tùy người hóa độ, (4) Tùy duyên hóa độ, (5) Tùy tâm hóa độ, (6) Tùy nghiệp hóa độ và Hồi hướng chia sẻ công đức pháp hội, pháp sự. Với từng luận điểm đạo huynh phân tích, lập luận  và trích dẫn kinh điển Phật đà một cách xác đáng, thuyết phục; Từ đó đạo huynh so sánh, đối chiếu về hành vi Thân – Ngữ – Tâm của vị Thầy và Đức Phật, giúp pháp đệ thấy rõ những phẩm tính tương đồng của Đức Phật nơi vị Thầy. Từ đó, mà pháp đệ càng cảm niệm ơn phước được làm học trò của vị Thây tâm linh tôn quý – Bậc Đạo sư – Tuệ trí thức – Viện trưởng Viện ITA thật “hiếm như sao buổi sớm” trong “thời mạt pháp” này!.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên về bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì thành tựu của Viện ITA, vì lợi lạc của chúng sanh.

  Pháp đệ cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện chính đáng Đời – Đạo song hành.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

 46. Mật Liễu Nguyên says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con thật hoan hỉ với bài viết của đạo huynh Mật Kiên,một lần nữa lại cho con được ” Nhìn Thầy thấy Phật ” trong pháp hội nữ quyền qua năng kính ánh sáng của giáo pháp phật đà .

  Con vô cùng hoan hỉ với công hạnh , trí tuệ của vị Thầy luôn từ bi không ngại gian nan vất vả để giáo hóa chúng sinh thoát khỏi vô minh. Bằng những phương tiện thiện xảo , những phương pháp sư phạm phù hợp với căn cơ của từng học trò dù cho vị Thầy có mềm dịu hay Thầy có nộ pháp kim cang cũng chính là để cho học trò, đệ tử tỉnh thức biết quán xét hành vi thân , ngữ , tâm của mình theo đúng quĩ đạo chánh pháp . Tất cả những việc vị Thầy đã và đang làm luôn tương đồng với  con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy cho nên ” Thầy và Phật chẳng phải khác nhau “.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã thị hiện,  hóa thân đồng dạng trong cõi tà bà này mà chúng con nhờ có duyên kiếp sâu dày mới được hạnh ngộ vị Thầy,  được diễn tập và thực hành yoga thanh trí  để thanh lọc thân , ngữ , tâm , để được an lạc đời này và cực lạc đời sau.

  Đệ Mật Liễu Nguyên cảm ơn huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết vô cùng ý nghĩa. Đệ nguyện cầu cho huynh cùng gia đình luôn hanh thông thế sự đời đạo song hành và viên thành những ước nguyện thầm kín.

  Con nguyện cầu Thầy Cô Thân tâm an tịnh vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh.

  Con nguyện cầu cho ngọn đuốc chánh pháp yoga thanh trí của Mật Gia được tỏa khắp muôn phương .

  Cầu nguyện cho tất cả các chúng sinh gặp được Tuệ tri thức , được nương tựa dưới bóng lành tam bảo.

  Om Mani Padme Hum .

   

   

   

   

 47. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết:” Nhìn Thầy thấy Phật từ pháp hội nữ quyền” . Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ và luận giải những luận điểm thông qua những luận chứng từ kinh điển nhà Phật, giúp cho chúng  đệ  cũng như chúng sanh hữu tình thấy được phẩm tính của Phật nơi vị Thầy Mật giáo. Tuy có khác về thời, không gian,  hoàn cảnh thời đại nhưng những hoạt động sự giáo chúng sanh  của vị Thầy Mật giáo không khác gì Đức Phật thời còn tại thế. Chúng con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy trên trên con hoằng dương chánh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho con đường hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô tại chân trời âu luôn được thành công viên mãn.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được nương tựa vào ánh sáng chánh pháp của Đức Phật.

  Om Mani Padme Hum.

 48. Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết “Nhìn Thầy thấy Phật từ pháp hội Nữ quyền”.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán công đức của đạo huynh Mật Kiên đã trích dẫn những câu chuyện thời Đức Phật được ghi lại trong kinh điển để thêm chứng minh rõ ràng phẩm tính Phật nơi vị Thầy, hết sức sống động, tự nhiên không chút gượng gạo.

  Cảm ơn đạo huynh đã chia sẻ bài viết thật ý nghĩa, giúp bản thân đệ thêm cảm niệm sâu sắc ơn phước kiếp này được làm đệ tử của vị Thầy mà vốn “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”. Đệ cầu nguyện rằng tất cả huynh đệ chúng ta đều luôn trân quý cơ hội hy hữu đã có được, trưởng dưỡng lòng sùng mộ chân thật để luôn được theo chân ngài cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh. Con cầu nguyện cho sự thành công viên mãn trong công cuộc hoằng dương Chánh pháp, phổ truyền Yoga Thanh Trí của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, Bổn Tôn gia hộ cho đạo huynh Mật Kiên được thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 49. Mô Phật !

  Pháp đệ hoan hỉ với bài viết ” NHÌN THẦY THẤY PHẬT : BÀI 7 :” nhân pháp hội nữ quyền 20/10 vừa qua của đạo huynh Mật Kiên.

  Pháp đệ hoan hỉ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã chia sẽ bài viết với những luận cứ và những phương tiện mà thời Đức Phật còn tại thế tùy theo mỗi người mà Ngài hóa độ và dạy khác nhau,và vị Thầy đang làm theo những giáo huấn của Đức Phật .

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thắm đẵm hồng ân tam bảo. Om Ah Hum!

   

 50. Mô Phật

  Pháp đệ hoan hỷ với bài viết đầy lợi lạc của đạo huynh Mật Kiên với chủ đề: “Nhìn Thầy thấy Phật từ pháp hội nữ quyền (bài 7)”. Đây quả là món quà thú vị và ý nghĩa của huynh tiếp tục dâng lên vị Thầy dù đã qua pháp hội. Cùng một chủ đề “Nhìn Thầy thấy Phật” nhưng mỗi bài viết là sự tìm tòi và mô tả một cách tinh tế, sâu sắc về công hạnh và trí tuệ của vị Đạo sư Mật Giáo, giúp người đọc hiểu được lý do vì sao vị Thầy lại được “chư Phật mười phương của ba thời đều tỏ lòng kính trọng”, vì sao “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”. Đức Phật đã giúp chúng sanh thấy được đâu là khổ, đâu là nguyên nhân khổ và đâu là cảnh giới thoát khổ, nhưng nếu thiếu vị Thầy thì chúng sanh đâu thể biết phương tiện nào để diệt khổ, nguyên nhân khổ từ đó đạt được mục tiêu tối thượng là sự giải thoát khỏi lục đạo luân hồi. Bài chia sẻ của huynh giúp đệ thấm thía hơn ơn phước của mình khi được gặp vị Thầy Mật giáo ngay cùng quốc độ, trong thời đại này, được thực hành những pháp tu vi diệu phát lồ từ kho tàng tâm thanh tịnh của vị Thầy, nhằm vượt sông mê cập bờ giác ngay trong đời này. Còn gì quý giá hơn nữa. Cám ơn huynh về bài viết hay và lợi lạc này.

  Con cầu nguyện Thâỳ Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên và gia đình sức khoẻ, viên thành mọi ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện chúng sanh đạt thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Ah Hum

 51. Mật Thủy says:
  Mô Phật!
  Bài viết của huynh Mật Kiên tuy dài nhưng Mật Thủy đọc không hề chán, ngược lại thấy thật “đã”! Pháp hội nữ quyền đọng lại những phẩm chất vị Phật hóa thân qua vị Thầy được huynh tiếp tục phát hiện và chia sẻ lại. Mật thủy cảm ơn huynh đã ghi lại những “phát hiện” này, lồng ghép vào đó là những câu chuyện trích dẫn từ kinh điển, từ các bậc Thánh tăng cổ đức để làm luận điểm, luận chứng cho những phát hiện của mình! Mật Thủy xin cảm ơn và tán thán bài viết của huynh, giúp Mật Thủy hiểu và tăng thêm lòng sùng mộ vị Thầy.
  Cầu nguyện cho những ai hữu duyên đọc được bài viết này cùng loạt bài cùng chủ đề sẽ cảm nhận được Phật không ở đâu xa và quá lạ lẫm cao vời trong từng trang kinh, mà gần gũi trong đời thực thông qua các bậc Đạo sư để khởi phát lòng tôn kính, từ đó đi đến chỗ “trân quý các bậc Đạo sư hơn cả thân mạng mình” như lời dạy của Thánh tăng Thogme Zangpo trong “37 pháp hành Bồ tát đạo”.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!
  Om mani padme hum!
 52. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo huynh Mật Kiên.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ của đạo huynh và hoan hỷ với những chia sẻ quý báu qua 7 luận điểm của đạo huynh đã tiếp tục phân tích rõ hơn về” Nhìn Thầy thấy Phật” từ pháp hội nữ quyền.
  Qua những câu chuyện của đạo huynh trích dẫn thời Đức Phật đã giúp chúng con thấy được những phẩm tính Phật nơi vị Thầy và những việc Thầy làm rất trùng hợp với việc Đức Phật đã làm trong quá khứ  ,những luận chứng, luận cứ từ kinh điểm đã cho thấy rằng ” Phật và Thầy chẳng phải khác nhau “.
  Qua đây đã cho con cảm niệm sâu sắc ơn phước may mắn tự hào khi chúng con được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp người khó có này ,được diễn tập,thực hành bộ môn khoa học Yoga Thanh Trí dưới sự chỉ dạy của Thầy.
  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ hay lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 53. Mật Thiệu says:
  Mô Phật !

  Pháp đệ hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên qua bài ” Nhìn Thầy thấy Phật từ pháp hội nữ quyền ( bài 7 ). Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã phân tích, trích dẫn những luận cứ, luận chứng trong kinh điển nhà Phật cho đệ thấy rõ phẩm chất Phật nơi vị Thầy.  Qua đây, đệ cảm niệm được sự may mắn của mình vì được hạnh ngộ cùng vị Thầy trong kiếp này, được thực hành pháp dưới sự hướng dẫn của vị Thầy để an lạc đời này và cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên hanh thông mọi việc.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 54. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Những hành vi thân, ngữ , tâm của vị Thầy trên viễn trình Bồ tát đạo đối với chúng sanh cùng chúng con, đã một lần nữa được đạo huynh Mật Kiên đối chiếu, chứng minh rằng không khác với những gì Phật đã làm khi Ngài còn tại thế. Tuy nhiên, lần này, luận cứ được đạo huynh Mật Kiên trích dẫn là từ các câu chuyện lấy từ bộ “Tích truyện Pháp cú” nên hình ảnh tương đồng giữa Thầy và Phật càng trở nên sống động hơn.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy trong công cuộc hoằng dương chánh Pháp!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên với bài viết!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum!

 55. Mật Hải says:
  Mô Phật!

  Mật Hải hoan hỷ tán thán công đức của huynh Mật Kiên đã viết bài này, cùng với loạt bài cùng chủ đề “nhìn Thầy, thấy Phật” để giúp cho chúng sanh, bạn đọc hữu duyên được ‘mở rộng tầm mắt’. Cảm ơn huynh đã giúp cho Mật Hải và các huynh đệ kim cang được trang bị thêm nhãn quang, tri kiến thanh tịnh mà nhìn thấy rõ những phẩm hạnh cao quý của vị Thầy – bậc Đạo sư Du già Thanh Trí. Những phẩm chất cao quý, hành trạng bất phàm của vị Thầy, các bậc Đạo sư tôn quý thì người thường, kẻ phàm phu sẽ khó nhận ra vì bởi các Ngài “ẩn mình, chẳng tự hào”. Nhưng lần này cũng như nhiều lần trước, nhờ ánh sáng trí tuệ của lăng kính Chánh pháp, kinh điển Phật đà và những câu chuyện sống động từ thời Đức Phật, huynh Mật Kiên đã làm cho chất vàng ròng phẩm tính Phật nơi vị Thầy vốn cao quý sáng ngời, nay càng thêm rạng rỡ tỏa chiếu ánh quang Bồ đề.
  Mật Hải hoan hỷ với ‘tài nghệ’ Tổng Biên tập của một nhà làm khoa học xã hội nhân văn; nhà khoa học biện chứng tâm linh mà huynh Mật Kiên đã noi theo tấm gương thân giáo của vị Thầy để làm lợi lạc cho chúng sanh.
  Một lần nữa cảm ơn huynh vìtrên tôi không muốn làm đẹp lòng Thầy nếu “tư tưởng chưa thông”, dưới tôi không muốn “quảng cáo” Thầy mình bằng lời lẽ quá hạng như ai đó đã làm đối với Thầy của họ ở những tông môn khác.

  mà..

  Như đã nói, càng ngày tôi càng nhận thấy những phẩm chất của một vị Phật nơi Thầy, chứ không phải tôi nói Thầy là Phật, hoặc hơn Phật lại càng không, tuyệt đối không!

   

  Kính bạch Thầy!

  Chúng con cảm niệm ơn phước lớn vì đã được hạnh ngộ Thầy trong kiếp người ngắn ngủi này và được vị Thầy “đang có thật bằng xương bằng thịt” từ bi nhận làm đệ tử, dạy dỗ chúng con hằng ngày. Sẽ là vô minh, bất kính, vong ơn… nếu chúng con chỉ ‘thấy’ ‘ông Phật’ cao quý trong Kinh sách với vọng tưởng mê lầm của mình mà quên mất vị Thầy “già nua, hom hem” đang ngày đêm kham nhẫn giáo hóa chúng con. Những ngọn đúi đao kiêu mạn.. mạn quá mạn.. tăng thượng mạn sẽ giết chết huệ mạng của chúng con nếu chúng con thiếu tĩnh thức và bỏ mặc tâm mình “lạc trôi” khỏi quỹ đạo chánh pháp, lạc mất nền tảng giác ngộ của tâm Sùng kính Đạo sư.

  Khi lâm vào những hiểm cảnh hãi hùng kia, con thành tâm cầu nguyện:

  Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!

  Hỡi các Bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Om Ah Guru Thinley Shiddhi Hum.

 56. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ qua bài viết ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 57. Nguyễn Hà Liên says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) hoan hỷ và tán thán công đức của đạo huynh Mật Kiên với bài viết “Nhìn Thầy thấy Phật” bài 7. Đệ cảm ơn đạo huynh đã lấy nhiều dẫn chứng quý giá là những câu chuyện giáo hóa chúng sanh thời đức Phật còn tại thế, giúp chúng đệ được thấy phẩm tính Phật nơi vị Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên – huynh Mật Hiền và gia đình tinh tấn thực hành Pháp và hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 58. Mật Chánh Hoa says:
  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã viết bài “NHÌN THẦY, THẤY PHẬT từ Pháp hội nữ quyền (bài 7)”.

  Thông qua Pháp hội nữ quyền 20/10 vừa qua cùng những luận chứng và trích dẫn từ bộ “Tích truyện Pháp cú” huynh đã đúc kết ra 7 “phẩm tính Phật” nơi vị Thầy, từ đó rõ ràng “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”. Qua đó đệ cảm niệm huynh đệ chúng ta thật quá ơn phước khi được làm học trò của Thầy, được vị Thầy từ bi chỉ dạy bộ môn Yoga Thanh Trí nhằm đạt được hạnh phúc tự tâm, thế sự hành thông, thành đạt xã hội.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên về bài viết lợi lạc và ý nghĩa. Cầu nguyện cho huynh hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 59. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Mật Kiên, cảm ơn huynh đã giúp cho đệ và các huynh đệ Kim cang khác nhìn thấy rõ những phẩm hạnh cao quý của Đức phật nơi vị Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 60. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !

  Om mani padme hum !

 61. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Pháp đệ hoan hỉ tán thán công đức viết bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên, được hiểu những việc vị Thầy đã làm qua lăng kính được căn cứ  bởi những luận chứng, luận cứ mà đệ có cơ hội hiểu hơn, được thẩm thấu hơn xác quyết từ câu kinh “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”.
  Qua bài viết của huynh, một lần nữa đệ càng hiểu hơn làm thế nào để nhận ra một vị Thầy chân chính để không bị nhầm lẫn với những kẻ đạo đức giả đội lốt thầy tu đó chính là bồ đề tâm, là làm mọi việc vì mục đích duy nhất đưa chúng sanh về đúng với quỹ đạo chánh pháp nên mới dùng mọi phương tiện giáo hóa tùy người hóa độ, tùy duyên hóa độ, tùy tâm hóa độ, tùy nghiệp hóa độ, mà thà độ nhầm còn hơn bỏ sót. Đệ ấn tượng với câu chuyện quá khứ “vượt tường” uống rượu, được vị Thầy cho tiền đánh bài của pháp huynh Mật Ấn khi xưa. Có lẽ nếu bị rơi vào tay của những kẻ  vốn “lên cao với quan điểm, xuống thấp với hành vi” thì có lẽ huynh Mật Ấn khi xưa đã chọn uống rượu, đánh bài thay vì tu Phật chứ không thể có một huynh Mật Ấn của ngày hôm nay cùng người bạn đời của mình song hành trên con đường chánh pháp thênh thang. Đệ hiểu hơn về vị Thầy luôn lo lắng cho vận mệnh tâm linh, tránh cho học trò khỏi âm đức tổn phước mà luôn tính toán chi ly trong mỗi việc làm, lời nói. Đệ cũng hiểu rằng việc hoạt dụng Bồ đề tâm thật vô cùng gian lao trong thời đại mạt pháp này khi mà chúng sanh với căn cơ chậm lụt bị bủa vây bởi đêm đen tà kiến và vị Thầy đã luôn thân giáo vận dụng những phương tiện thiện xảo vì hóa độ chúng sanh. Những chia sẻ của đạo huynh giúp đệ tự nhắc nhở bản thân mình luôn tỉnh thức để thiêu rụi niệm tưởng nghi hối dầu nhỏ nhiệm và khắc ghi những lời giáo huấn của các bậc thánh đức khi xưa “Hãy tuân lời Thầy dạy không chút lỗi gì”. Đệ thầm ước nguyện được noi gương một phần nhỏ bé nơi Ngài trên hành trình tự lợi, lợi tha. Đệ cảm ơn huynh đã viết bài. Đệ cầu nguyện đạo huynh viên thành mọi ước nguyện thầm kín.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện mọi bước chân hoằng pháp của Thầy Cô gặp được nhiều thuận lợi hanh thông và sớm thành tựu viên mãn.

  Om Mani Padme Hum

 62. Phạm Thị Tươi says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật lưu Thuỷ đã đọc bài! Con vô cùng hoan hỷ và tán thán công hạnh của đạo huynh Mật Kiên.

  Qua đây cho con thấy hình ảnh Thầy là Đức Phật bằng ra bằng thịt đầy từ bi.

  Cho cảm trân trọng từng ngày khi mình được tiếp cận bậc thiện tri thức…!

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Nguyện tất cả chúng thành tựu phật tánh!

  Om mani Padme Hum

 63. Mật Kính says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán bài viết “ Nhìn Thầy, thấy Phật từ Pháp hội nữ quyền “ của đạo huynh Mật Kiên . Đệ hoan hỷ với những  lập luận và những phân tích ,trích dẫn từ kinh điển của huynh đã giúp đệ thấy được những phẩm tính của vị Phật nơi vị Thầy để thấy rằng “ Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”. Qua đó đệ càng cảm niệm càng ơn phước thật lớn lao khi hạnh ngộ và theo học theo vị Thầy như Thánh gỉả Mã Minh đã xác quyết “ Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ/ Các kinh và Mật điển đều khẳng định/ Công đức của bạn sẽ nhiều vô số/ Bạn sẽ trở thành pháp khí Đại Thừa “.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên thành tựu mọi ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  OM AH HUM

 64. Mật Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã đăng bài viết “Nhìn Thầy, thấy Phật từ Pháp hội nữ quyền” (bài 7), cho con có cơ hội được tích tập công đức. Con cảm ơn các đạo huynh, đạo hữu đã có những comments chia sẻ, khích lệ.
  Con kính đảnh lễ Thầy.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  OM MANI PADME HUM.

 65. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỉ với bài viết ý nghĩa và lợi lạc của đạo huynh Mật Kiên. Cảm ơn huynh đã cho đệ thấy được những phẩm chất cao quý của vị Thầy với tấm lòng từ bi, hết lòng yêu thương học trò và tất thảy chúng sinh.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh, cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 66. cao thị chính says:
  kính bạch thày

  con đã đọc bài viêt của đạo huynh mật kiên, con rât hoan hỷ với bài viết ý nghĩa và lợi lạc.

  bài viết thật là súc tích và ý nghĩa đã cho con thấy được phẩm chất cao quý của vị thầy.

  con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lọi ích chúng sinh.

  nguyện cầu cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

  om mani  padme hum.

 67. Cao thị Chính says:
  Kính  bạch  thầy !

  con là cao thị Chính

  Con  ở thành phố Hà nội quận hoàng mai …

  Con đang đọc các bài mở của thầy…

  Con hiện nay đang tu tại gia tự tu … Hàng ngày cứ mỗi sáng con dạy 6 giờ và tu trong khoảng 2 tiếng. Bước đầu con bái phật bái ngũ đảnh khoảng 30 lạy. Xong con  ngồi thiền  khoảng 45 phút  sau con trì kinh nhan quả . Xong rồi con niệm phật 10 hơi rồi hồi hướng cho chúng sinh trong toàn pháp giới . Đến đây là xong khoá tu.

  Chiều con cũng lạy Phật và bái ngũ đanh xong con xin sắm hối và cũng niệm 10 hơi để hồi hướng cho chúng sinh

  kinhs bạch thầy… Xin thầy chỉ dạy cho con pháp tu con đang tu có đung không xin thầy chỉ dạy thêm cho con. Con kính thầy.!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe  và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sinh.

  con cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thấm đẫm hồng ân tam bảo.

  Om mani  padme hum !

  • Nguyên Thành says:

   Thầy sẽ giải luận sau vì đang bận pháp sự kéo dài một tuần. Đơn giản lời khuyên của Thầy là Phật pháp luôn đúng nếu đó là sự chỉ dạy từ giáo huấn của Đức Phật và Thánh chúng. Cần lưu ý rằng giáo pháp không tinh chuyên là phiến diện (Liên hoa sanh) . Do vậy nên tập trung vào một mô thức tâm linh.Riêng ở Mật gia tịnh trú không phải là tôn giáo mà là biện chứng khoa học tâm linh, thực hành Yoga thanh trí trên nền tảng Phật đà Kim cang thừa. Trò đọc bài “6 cánh sen trong một bông sen” sẽ hiểu!

 68. Mai Nguyễn Tấn Thanh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc viết của Thầy rồi ạ !

  Con cảm tạ ơn Thầy !

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì sự lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh !

  Om mani padme hum !

 69. Trần Quốc Bảo says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết:NHÌN THẦY,THẤY PHẬT từ Pháp hội nữ quyền(bài 7) của đạo huynh Mật Kiên rồi thưa Thầy.

  Con cảm ơn đạo Huynh Mật Kiên đã viết bài.

  Con cầu nguyện sức khoẻ sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 70. Ngô Văn Hoàn says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài.

  Om mani padme hum.

 71. Mật Tịnh Hải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc 7 bài viết chia sẻ với chủ đề: “NHÌN THẦY THẤY PHẬT” của đạo huynh Mật Kiên!

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên qua hệ thống bài viết: “NHÌN THẦY THẤY PHẬT” của huynh!

  Với cách nhìn rất chân thực và tinh tế, qua lăng kính Phật Đà, huynh đã phân tích một cách thật sâu sắc và chính xác về những phẩm chất của một vị Phật nơi Thầy. Qua đó đệ càng thêm hiểu và trân quý ơn phước lớn lao khi được theo học và được truyền dạy giáp Pháp chân chính từ vị Thầy – vị Đạo sư chân chính.

  Đệ cảm ơn những chia sẻ của huynh!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh

  Đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên luôn tinh tấn trong thực hành pháp và viên thành mọi ước nguyện chính đáng của mình

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành says:

   Trò viết sai rồi! Trò chỉ học Phật chớ chưa được truyền Phật pháp. Ai là hội viên đã làm lễ Bái sư mới được truyến pháp. Đừng cầm đèn chạy trước Ô tô! Lỗi này phạm phải dù là trò nào cũng tiêu tán phước lực, phải làm lại từ đầu!

   • Mật Tịnh Hải says:

    Kính bạch Thầy !

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo huấn  chỉ ra lỗi lầm của con!

    Con xin được thành tâm sám hối trước vị Thầy, xin Thầy từ bi cho con được tịnh hóa lỗi lầm nghiêm trọng này !

    Om Mani Padme Hum!

 72. Trịnh văn lâm says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ah .

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thành của Thầy Cô. Vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum

 73. nguyễn thị thanh says:
  Kính bạch Thầy !con đã đọc xong bài này rồi ạ
 74. Huynh quang phat says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài, vài điểm Con suy nghĩ thêm mới Ngộ được,

  Con cảm ơn Thầy !

 75. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết thứ 7  về chủ đề “ NHÌN THẦY THẤY PHẬT”. Thông qua  sự phân tích  và  trích dẫn những kinh điển để làm luận cứ , luận chứng cho 7 luận điểm được nêu ra. Bài viết của đạo huynh đã giúp con thấy được phẩm tính vị Phật nơi vị Thầy bởi “ việc Thầy đang làm rất trùng hợp với việc Phật đã làm”. Thể hiện ở từng chi tiết:

  1. Ngăn chặn niệm tưởng so bì, thiên vị trong Pháp hội
  2. Ngăn chặn bất thiện nghiệp “ quấy rầy người con Phật”
  3. Tủy người hóa độ
  4. Tủy duyên hóa độ
  5. Tùy tâm hóa độ
  6. Tùy nghiệp hóa độ
  7. Hồi hướng chia sẻ công đức Pháp hội, pháp sự.

  Qua đây con càng thêm trân quý mối duyên lành hy hữu được hạnh ngộ bậc Đạo sư Thanh Trí trong đời này, và con cầu nguyện cho bản thân con ngày càng trưởng dưỡng niềm tin nơi vị Thầy, nơi Tam Bảo để được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên sức khỏe, thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Om mani padme hum

 76. Mật Tấn Giác says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết  “Nhìn Thầy, thấy Phật từ Pháp hội Nữ quyền (bài 7)” của đạo huynh Mật Kiên. Con hoan với những phát hiện về những phẩm tính cao cả của vị Phật nơi vị Thầy của đạo huynh Mật Kiên, qua đó giúp con hiểu rõ hơn những xác quyết về vị Đạo sư “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”  (Thánh giả Mã Minh) và “Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách” (Thánh tăng Atisha) để khởi phát lòng sùng kính và niềm tin với tri kiến thanh tịnh nơi vị Thầy từ đó có được nền tảng Giác ngộ.

  Kính bạch Thầy! Qua những phân tích của đạo huynh Mật Kiên cùng với trích dẫn từ Kinh điển, con hiểu được vị Thầy luôn từ bi, nhiệt tâm giáo hóa chúng con, ban giáo huấn dù ở dạng hiền minh hay phẫn nộ đều xuất phát từ tâm pháp sinh, Bồ Đề tâm đối với chúng con và chúng sanh hữu tình. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy trong sự nghiệp Hoằng dương Chánh pháp. Con cảm niệm ơn phước và may mắn của mình được hạnh ngộ vị Thầy từ bi, trí huệ – bậc “Kim cang Đạo sư quán độ chúng” giữa thời mạt pháp này, và được tu tập theo đúng quỹ đạo Chánh pháp để đạt giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện con và tất cả các huynh đệ Kim Cang MGSN luôn trân quý cơ hội hy hữu có được, trưởng dương lòng kính Đạo sư để được theo chân Ngài từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên về bài viết ý nghĩa, cầu nguyện huynh  thành tựu tất cả những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 77. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết của đạo huynh Mật Kiên ” NHÌN THẦY THẤY PHẬT từ pháp hội nữ quyền”. Qua sáu luận chứng minh chứng qua sáu hoạt động của vị Thầy, minh chứng rõ nét “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”. Qua từng hành động của vị Thầy, khi được quán chiếu đều tương đồng và hợp nhất với những gì thủa Đức Phật còn tại thế và giáo hóa đồ chúng. Do tính thời đại có khác nhau nhưng hành vi vì mọi chúng sanh thì chẳng khác. Bởi mỗi hành trạng của vị Thầy đều nhằm giữ lại phần công đức, phước báu, phước đức dành cho mọi chúng sanh hữu duyên, hữu tình. Bởi vậy Thầy ngăn chặn ngay tù những niệm tưởng bất thiện pháp từ nguyên nhân phát khởi cho tới diễn trạng từ từng phần cho đến toàn phần nhằm đem lại sự lợi lạc không chỉ trong hiện kiếp đời này mà cả những kiếp sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status