Sep 9, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 22 Comments

Người thì núp bóng đàn bà, kẻ thì “ảo tưởng sức mạnh”

Người thì núp bóng đàn bà, kẻ thì “ảo tưởng sức mạnh”

Mô Phật!

Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết đối luận của vị Thầy gửi đến bài viết của Nguyễn Thị Trang Khuyên. Bài viết của Trang Khuyên đã chĩa mũi dùi công kích vị Đạo Sư Mật Giáo, trong khi vấn đề vị Thầy “tác pháp chiếu quang” là vì lợi ích và hạnh phúc của chúng sanh xa rời Tà Kiến về “cúng cô hồn”. Những lập luật chặt chẽ của vị Thầy đã phá tan giọng điệu quy chụp và xảo biện của Trang Khuyên. Con cũng muốn có đôi lời với kẻ “vô tàm bất quý” này.

Gửi đến Nguyễn Thị Trang Khuyên,

Tôi là Mật Hạnh Giác, đệ tử Đạo Sư Thinley Nguyên Thành muốn có đôi lời phản biện lại những lập luận của bạn.

1/ Những trò lố của Trang Khuyên hay kẻ “ném đá giấu tay”

Đầu tiên là về đối tượng mà bài viết nhắm tới là sự đả phá về “tháng cô hồn”. Tuy nhiên, không phải chỉ mới đây mà vị Thầy đã đả phá tháng cô hồn trong bài viết “Tục cúng cô hồn hay tục nói dối hại người?” từ tận năm 2014 rồi. Câu hỏi đặt ra là vì sao đến tận bậy giờ Trang Khuyên mới lên tiếng công kích vị Thầy Mật Giáo? Nếu thực sự vì tinh thần Chánh Kiến thì đâu có chờ lâu đến như thế. Phải chăng vì gần đây tỳ kheo Thích Thiện Thuận, người đứng đầu của “Viện chuyên tu” bị MGSN “tác pháp chiếu quang” nên “câu lạc bộ đạo tràng chuyên tu” cũng vì thế mà “có tật giật mình” chăng?

Lại nữa, Bồ Tát Tịch Thiên trong “Nhập Bồ Tát Hạnh” đã nói rằng: “Kẻ nào cản trở thiện hạnh của một Bồ Tát; Thì vì tổn hại tất cả hữu tình, sẽ bị đọa ác đạo không cùng tận”. Ngài Tịch Thiên cảnh báo như vậy để ngăn chặn những hành vi xấu ác của những kẻ vì thiếu hiểu biết mà đi khinh chê những bậc đang thực hành Bồ Tát Đạo . Vậy Nguyễn Thị Trang Khuyên là ai mà mạnh miệng công kích công hạnh của vị Thầy Mật Giáo? Nói về cái tên, “Trang Khuyên” chỉ là một cái tên thế tục, không đủ tư cách mà lên giọng với một Phật Tử, đừng nói đến là một vị Đạo Sư. Lai lịch bất minh của Trang Khuyên còn thể hiện ở những luận điểm như:

+ Trang phatgiao.org nói “Ghi chú: Bài viết do bạn đọc gửi đến BBT trang tin www.phatgiao.org.vn” Nhưng ngay từ đầu bài viết, Trang Khuyên đã viết “riêng trang phatgiao.org.vn (Ban Thông tin Truyền thông T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam) vẫn để nguyên mà có quan điểm riêng cho mình về việc ý thức bảo vệ nét đẹp tín ngưỡng truyền thống của dân tộc.” Hay thật, một bạn đọc bên ngoài mà biết thấu đáo quan điểm riêng của phatgiao.org thì đúng là chuyện xưa nay hiếm. Trang Khuyên có thần thông chăng, hay là có quan hệ nội bộ gì với BBT phatgiao.org?

Lại còn có việc hô hào “chúng ta cùng nhau đăng đàn”. Ai là “chúng ta” vậy, thưa phatgiao.org? Nếu là 1 cá nhân và một câu lạc bộ thì chỉ nói “chúng tôi” chứ không có tư cách hô hào toàn bộ Phật Tử (chúng ta) Trang Khuyên là vị chức sắc nào trong Giáo Hội mà quen miệng hộ hào Phật Tử như vậy?

2/ Lạc đề, sa đà vào công kích cá nhân

Tiêu đề bài viết nói về việc đả phá “tháng cô hồn” của Đạo Sư Thinley Nguyên Thành nhưng nội dung toàn “đá vấn đề” đi lung tung như bàn luận về chuyện đả phá các nhà sư, về lễ Vu Lan, về tín ngưỡng đạo Mẫu, về chuyện pháp lý của Mật Gia,…Trong 4 lần từ “cô hồn” xuất hiện trong bài viết thì vui lòng tác giả đếm xem mình nói được mấy từ? Nội dung vui lòng tác giả xem lại có làm sáng tỏ cho tiêu đề của mình không hay là sa đà vào những chuyện ngoài lề không liên quan nhằm mục đích công kích MGSN? Như vậy tiêu đề này đặt ra chỉ cho có, ngay từ đầu đã phạm vào điều tối kỵ của một bài viết học thuật.

Lúc bắt đầu thì Trang Khuyên nói “đao to búa lớn” rằng “làm rõ để các phật tử nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung có một góc nhìn đúng nghĩa hơn.” Nhưng góc nhìn đúng nghĩa hơn về thực chất của “tháng cô hồn” thì không có mà bài viết tập trung vào bới móc chuyện MGSN. Như vậy là vì lợi ích chúng sanh hay vì thù oán cá nhân hẳn bạn đọc đã có câu trả lời.

3/Mâu thuẫn trong luận điểm về quyền tự do tôn giáo

Trong luận điểm đầu tiên, Trang Khuyên nói rằng MGSN không trực thuộc Giáo Hội thì không có tư cách hoạt động Phật Pháp. Điều này phản lại lời Phật trong kinh Di Giáo rằng “Này các Tỳ Kheo, đừng nương tựa vào đâu cả. hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc mà đi với Chánh Pháp”. Chiếu theo lời Phật dạy, đâu phải nương tựa vào Giáo Hội mới được hoạt động Phật Pháp. Đại Sỹ Liên Hoa Sanh, Sơ Tổ Mật Tông Tây Tạng dạy rằng” Không ai sở hữu Pháp ngoài những ai tinh tấn thực hành Pháp”. Quyền thực hành Phật Pháp vì vậy là quyền tự do của người Phật Tử mà không thế lực nào có thể trù dập. Nực cười thay Trang Khuyên ở đầu vừa nêu lên rằng mỗi người có quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng vậy mà ngay sau đó lại phê phán Mật Gia Song Nguyễn là không thuộc Giáo Hội mà “ngang nhiên hoạt động”. Chính mình tự mâu thuẫn với mình về quyền tự do tôn giáo.

4/ Giả mù, giả điếc trước sự xuyên tạc Phật Pháp

Trang Khuyên đưa ra việc mâu thuẫn về luận điểm của MGSN với bà Phan Thị Bích Hằng. Thật vô lý làm sao khi TK đem so sánh luận điểm của người Phật Tử với một người chẳng phải Phật Tử. Nói như lời của Trang Khuyên thì ngay trong GHPGVN có Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh (cựu Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) tôn quý pháp môn Tịnh Độ. Trong khi Thượng Tọa Thích Nhật Từ (Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM) bác bỏ Tịnh Độ thì Trang Khuyên nghĩ làm sao? Rồi thì thầy Thích Nhật Từ khuyên Phật Tử tại gia nên “tham gia vào ban hộ niệm”, thầy Thích Thiện Thuận lại bác đi vai trò ban hộ niệm của cư sỹ tại gia, Trang Khuyên nghĩ làm sao?

Một người Phật Tử họ sẽ nghe người tu hay nghe một người không tu câu trả lời đã rõ ràng. Nhưng người Phật Tử biết nghe ai khi mỗi thầy nói một kiểu, người thì tán thán, người thì đả phá đây thưa Trang Khuyên? Trong khi Mật Gia Song Nguyễn đối luận trên tinh thần Chánh Kiến Phật Đà nhằm minh định lại thực nghĩa vấn đề cho chúng sanh thì Trang Khuyên lại lên giọng phỉ báng. Tôi nhắn gửi đến Trang Khuyên lời kinh Tăng Chi Bộ, Phẩm Hai Pháp, Phật đã dạy cách phân biệt những kẻ xuyên tạc Ngài rằng:

“Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ Như Lai có nói, có thuyết là Như Lai không nói, không thuyết, và người nêu rõ Như Lai không nói, không thuyết là Như Lai có nói, có thuyết. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai.”

Với tấm lòng từ bi với chúng sanh, Vị Đạo Sư Mật Giáo đã dùng luận kiến Phật Học để chỉ ra đâu mới là sự xuyên tạc Như Lai, đâu là sự tự ý lập ngôn, điều tối kỵ trong kinh 42 chương, đâu là những điều rao giảng xằng bậy gieo rắc Tà kiến cho chúng sanh. Trong khi đó, Trang Khuyên thấy những sự xuyên tạc Giáo Pháp của Đức Như Lai thì chỉ “Trơ mắt ếch” lên mà nhìn. Thậm chí còn đổ cho là “chỉ mang tính cảm xúc” khi giảng. Xin lỗi nhưng đây là Phật Pháp chứ không phải sân khấu diễn hài, cho người ta muốn nói theo cảm xúc gì thì nói. Lập luận của Trang Khuyên tưởng là bảo vệ nhưng thực chất là đang “dìm hàng” những vị giảng sư kia chẳng khác chi diễn viên hài để cảm xúc điều khiển, chẳng biết “định tâm” là gì.

5/ Không nhận ra kẻ đang tự “cô lập” về tri kiến chính là mình

Ai mới thật đang bị “cô lập”?

Luận điểm tiếp theo của Trang Khuyên là “Vì sao Lạt Ma Đạo sư Thinley Nguyên Thành lại đả phá mùa Vu Lan mãnh liệt đến như vậy” Tôi lấy làm khó hiểu tại sao Trang Khuyên lại lôi chuyện Vu lan vào đây, hoàn toàn phản lại tiêu đề bài viết cũng như chẳng ăn nhập gì đến những chuyện triển khai từ nãy đến giờ. Đúng là “tiền hậu bất nhất”. Người đời còn gọi là “nhiều chuyện”. Có lẽ Trang Khuyên đang cố gắng moi móc chuyện của MGSN ra mà công kích. Nhưng sẵn đây tôi cũng nói với Trang Khuyên rằng nếu luận điểm đả phá kinh Vu lan Bồn không đúng thì vì đâu 4 năm trôi qua không có bất kỳ một ai đăng đàn với Mật Gia Song Nguyễn đả phá vấn đề này. Học giả Nguyễn Minh Tiến mà TK tâng bốc đã thúc thủ trên luận trường sau 13 bài đối luận với học trò MGSN, ông tìm hiểu có biết đến việc đấy chăng?

Mà tôi thấy lạ rằng, nếu đúng như ông viết, Thầy Thinley Nguyên Thành bị “cô lập” tức là lời của Thầy đâu có giá trị mà ông phải ra sức tìm đủ mọi “mũi dùi” để công kích vị Thầy như thế? Một con ếch dưới đáy giếng có ai thèm ngó ngàng gì đến nó không? Hay là nó cùng với “câu lạc bộ” chưa từng ai nghe danh của nó hô hào “chúng ta cùng rống lên” cho thiên hạ để ý tới?

Mà lạ thay, TK nói vị Thầy bị cô lập mà sao ông tìm được nhiều liên hệ với vị Thầy thế, nào là biết Thầy có hàng trăm học trò, nào là biết Mật Gia trực thuộc UIA, nào là biết cơ quan địa phương nói gì, nào là biết Thầy từng làm việc ở báo Công An,… Đó là chưa kể hàng ngàn bài viết với lượng tương tác khổng lồ trên chanhtuduy.com. Hai cuốn sách của vị Thầy bán được hàng ngàn bản, Học trò khắp thế giới tìm đến quy ngưỡng. Thử hỏi bao nhiêu thầy tu ngoài kia không bị “cô lập” mà có đạt được thành tựu như vị Thầy Mật Giáo hay không?

Đơn cử như Trang Khuyên đi, không bị “cô lập” mà có viết nổi hàng ngàn bài viết về đủ mọi loại lĩnh vực khác nhau từ Phật Học đến đời sống vô cùng đa dạng không? Như vậy ai đang bị “cô lập” trong cái miếng giếng tri kiến hạn hẹp của mình vậy, thưa Trang Khuyên?

6/ Lời cuối cùng tôi muốn gửi đến Trang Khuyên theo lời kinh “Anan vấn Phật sự cát hung”, Ngài đã dạy tai họa khi chỉ trích bậc Thiện Tri Thức rằng:

““Nầy A-Nan, tự bắn vào thân mình có đau không?” A-Nan thưa: “Bạch đức Thế Tôn, đau lắm, đau lắm”. Đức Phật nói: “Cũng như vậy đó, người ôm giữ ác ý đối với người đạo đức, bậc sư trưởng tốt, là tạo thảm kịch đớn đau như tên bắn vào thân”.

Phật dạy làm người đệ tử không nên khinh mạn đối với bậc thầy, không nên ác ý đối với người đạo đức, phải xem các bậc thầy như Phật, không nên khinh mạn đố kỵ, thấy họ làm việc lành thiện nên khởi tâm tùy hỷ công đức. Người có giới đức thì cảm động đến các trời, thiên long, quỷ thần đều kính trọng. Phật dạy, thà đem thân quăng vào lửa, dùng dao bén cắt thịt mình, cẩn thận chớ đố kỵ với bậc thiện tri thức.”

Bồ Tát Di Lặc cũng đã dạy trong kinh Hoa Nghiêm về sự tùy hỷ với thiện hạnh của Thiện tri Thức. Chiều ngược lại, thấy thiện hạnh của Thiện Tri Thức không hoan hỷ mà còn phỉ báng sẽ rơi vào nhóm Tà mà Phật đã chỉ thẳng ra rằng:

“Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết. Đã thấy năm việc thì biết người này ở nhóm tà. Năm việc này là gì? Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà. Nếu có chúng sinh ở nhóm tà, nên dùng năm việc này mà nhận biết.”

Nguyễn Thị Trang Khuyên đã tự mình bộc lộ tất cả những phẩm chất của một kẻ thuộc nhóm Tà. Ông thấy Thiện Tri Thức Tác Pháp Chiếu Quang cho chúng sanh mà không hoan hỷ, thấy chúng sanh chìm ngập trong khổ đau Tà Kiến mà không khởi Tâm Từ. Phỉ báng bậc Đạo Sư một cách vô lối không pháp danh, không luận kiến Phật Đà mà không biết xấu hổ. Nghe những lời phân tích theo Chánh Kiến mà không để ý. Và chiếu theo lời Ngài Tịch Thiên thì hậu quả ảnh hướng đến nhiều đời nhiều kiếp thế nào tôi không cần phải nhắc lại.

Đọc bài của Trang Khuyên xong, tôi cảm thấy chán ngán thay tình cảnh nhiều người tu không”thắp lên ngọn đuốc mà đi với Chánh Pháp”, thay vào đó là đi quàng đi xiên theo những lời thêu dệt vô lý, sặc mùi ngoại đạo. Kinh khủng nhất là khi họ bị dẫn dắt bởi những kẻ Tà Sư,bị mê muội bởi những giọng điệu xuyên tạc của họ,  chẳng khác chi con bò bị xỏ khuyên dắt mũi mà đi. Cầu nguyện cho chúng sanh không rơi vào hoàn cảnh khổ đau như vậy.

Cầu nguyện cho khổ đau chúng sanh lắng dịu.

Om mani padme hum.

Mật Hạnh Giác

 1. Mật Thủy Hà says:
  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Mật Hạnh Giác. Pháp đệ xin được tán thán thiện hạnh của đạo huynh đã noi theo tấm gương vị Thầy tâm linh mà tác pháp chiếu quang.

  Cầu nguyện Trang Khuyên sẽ sớm sám hối với vị Thầy để không phải chịu thảm kịch đau đớn như tên bắn vào thân theo đúng luật tắc nhân quả. Cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 2. Mật An Duyên says:
  Kính bạch Thầy!

  con vô cùng hoan hỷ với tinh thần đả tà xây chánh không ngần ngại đóng góp ý kiến đối với bạn đọc Trang Khuyên của huynh Mật Hạnh Giác. Trên tinh thần xây dựng chánh kiến,tránh những hiểu biết sai lầm về tu đạo phật. Thầy cùng các đạo huynh đã chỉ ra những sai lầm trong việc cúng kiếng cô hồn. Bản thân con luôn chánh niệm đó là một việc làm tà kiến,gây tổn phước cho những người làm việc đó. Cầu nguyện cho tất cả những ai đã hiểu những điều phật dạy sẽ luôn tinh tấn trong tu tập chánh lạc vào tà kiến. Những ai không hiểu biết thì cũng đừng tự tin vào tâm ý mình mà cuồng ngôn loạn ngữ.

  con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Mani Padme Hum!

 3. Mật Nhị Khang says:
  Mô Phật!

  Bằng năm luận điểm được trình bày minh bạch, rõ ràng với đầy đủ luận chứng, luận cứ trước bài viết của một người mang tên Nguyễn Thị Trang Khuyên đã đăng trên báo điện tử phatgiao.org.vn có thể thấy ngay được một cá nhân như Trang Khuyên không đủ mọi phương diện để đại diện cho một ai cả, dù là cáo đội lốt thỏ thì vẫn phải “ăn cỏ” vì những gì bài viết thiêu dệt. Không khó để nhận ra tính công kích, bài bác không tập trung vào đúng chủ đề đã nêu, không bày tỏ cho được một luận cứ, luận chứng để minh bạch vấn đề đã nêu về đả phá tháng cô hồn. Trong khi chạy tìm các thông tin ngoài rìa, trình bày mang tính chất quy chụp. Bằng năm luận điểm mà đạo hữu Mật Hạnh Giác đã trình bày, Nguyễn Thị Trang Khuyên sẽ phải tự quán xét bản thân, hành vi tạo tác của mình để giảm trừ nghiệp quả do lỗi khinh mạn, đố kỵ với bậc Thầy, mà ở đây là vị Đạo sư Mật giáo , vị Thầy của trời và người.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Hoan hỷ với những luận điểm của đạo hữu Mật Hạnh Giác.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 4. Mật Hòa says:
  Mô Phật!

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác. Bằng những luận chứng, luận cứ xác đáng, huynh đã làm rõ những điểm bất nhất trong luận điểm của Trang Khuyên, vạch trần động cơ và thủ đoạn của những kẻ muốn “ném đá dấu tay” hòng phỉ báng vị Thầy cũng như tịnh trú Mật gia Song Nguyễn. Thật đáng thương, mang danh Phật tử nhưng lại thuộc nhóm người tà kiến, phỉ báng chánh pháp, chỉ trích bậc Thiện Tri Thức, không biết rồi đây sẽ phải chịu những hậu quả gì theo luật tắc Nhân Quả.

  Cầu nguyện cho khổ đau của chúng sanh nhanh chóng được lắng dịu!

  Om mani padme hum!

 5. Mật Liễu Tâm ( Quỳnh Trang ) says:
  Mô Phật

  Đệ rất hoan hỉ với bài viết của huynh Mật Hạnh Giác

  Bằng những chứng cứ, dẫn chứng sắt đáng huynh đã phản bác những điểm sai của Trang Khuyên

  Theo đó TK sẽ phải chịu luật nhân quả mà không ai biết trước được

  Cau nguyện cho khổ đau của chúng sanh nhanh chóng được lắng dịu

  Om mani padme hum

   

 6. Mật Sơn Tâm says:

  Kính Bạch Thầy..!!!

  Con Mật Sơn Tâm (tùng lâm) đã đọc xong bài này rồi ạ. Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã nói lên sự phản hồi khó hiểu và ý nghĩa sai định hướng làm cho con người hiểu sai về 1 vấn đề, qua lời chia sẻ của huynh .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 7. Mật Thiệu says:

  Mô Phật !

  Mật Thiệu hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang cho Trang Khuyên. Bằng những luận điểm của mình, huynh đã cho mọi người thấy Trang Khuyên càng muốn bảo vệ thầy mình càng lộ ra nhiều yếu điểm. Từ tư cách đối luận không có mà lại” chất vấn”, hành vi “mờ ám” ném đá giấu tay, khi nói ra thì mâu thuẩn giữa ý sau với ý trước và nguy hiểm hơn là ” lạc đề”. Thay vì làm người tốt bảo vệ chánh pháp để có công đức còn Trang Khuyên thì ngược lại. Đây chính là điểm khác biệt giữa người trí và kẻ ngu.

  Cầu nguyện huynh Mật Hạnh Giác viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 8. Mô Phật!

  Mật Tịnh Giác rất hoan hỷ với bài viết tác pháp chiếu quang của đạo hữu Mật Hạnh Giác!

  Nguyễn Thị Trang Khuyên đã viết một bài với những thông tin mang tính xuyên tạc, vu khống, bịa đặt, với quá nhiều những sai lầm và sơ hở, lại tự xưng mình là một Phật tử thuộc “câu lạc bộ đạo tràng chuyên tu”; từ đây có thể suy ra vị thầy của Trang Khuyên là người có đạo hạnh như thế nào, thật chính xác với câu “tà sư xuất ngu đồ” – như lời của đạo hữu Mật Hạnh Giác đã viết.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM

 9. Mật Ngã says:
  Mô Phật!

  Mật Ngã hoan hỷ với bài viết của Mật Hạnh Giác.

  Có câu nói rằng “Khi có ai đó ghen ghét, đố kỵ bạn thì bạn hãy biết rằng bạn hơn họ, bạn có sức ảnh hưởng đến họ”.

  Mật gia giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh không khoan nhượng với những ai giương cao ngọn cờ tà kiến, mê tín làm trái lời Phật dạy để trục lợi cá nhân mà làm hại đến huệ mạng của của chúng sanh. Vì thế đã làm ảnh hưởng đến “chén cơm” của những kẻ mượn đạo tạo đời đội lớp thầy tu nên họ ghen ghét, căm hận tìm đủ cách để “vực dậy” chứ không phải là “chung tay góp sức cùng nhau gìn giữ bảo vệ và phát triển Giáo hội Phật giáo” như ai đó đang núp bóng Trang Khuyên mà hô hào.

  Cầu nguyện chúng sanh đóng cửa vào các cõi thấp. Om Ah Hum!

 10. Mật Khánh Tâm says:
  Kính thưa Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Hạnh Giác khi liên tiếp có những bài viết tác pháp chiếu quang cho những kẻ mượn danh nói chuyện Phật pháp để đánh bóng bản ngã, tên tuổi của mình.

  Trang Khuyên là ai mà có thể viết ra những lời lẽ công kích đến vị Thầy Mật giáo cao quý-người đang thực hành Bồ Tát Đạo. Bằng những luận điểm rõ ràng, minh bạch với những luận chứng, luận cứ xác đáng đạo huynh mật Hạnh Giác đã chỉ điểm rõ những lời lẽ, hành vi tà kiến trong bài viết của Trang Khuyên để tránh cho chúng sanh vô minh tin lầm tà kiến mà phá huỷ đi thâm căn huệ mạng của mình. Trang Khuyên nên tự quán xét lại bản thân mình trước khi phải nhận lấy hậu quả như Bồ Tát Tịch Thiên trong”Nhập Bồ Tát Hạnh” đã nói:” Kẻ nào cản trở thiện hạnh của một Bồ Tát, Thì vì tổn hại tất cả hữu tình, sẽ bị đoạ ác đạo không cùng tận.”

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 11. Nguyễn văn hùng says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã tác Pháp chiếu quang đến Nguyễn Thị Trang Khuyên, bằng những luận điểm của huynh nhằm dúp chúng sanh lợi lạc.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho huynh Mật Hạnh Giác có nhiều sức khỏe hanh thông thế sự mọi ước nguyện được viên thành.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 12. Mật Khả Tuệ says:
  Mô Phật!

  Mật Khả Tuệ vô cùng hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác.

  Bằng những luận điểm, luận chứng xác đáng, rõ ràng, huynh đã càng làm rõ thêm mưu đồ “ném đá dấu tay” của Trang Khuyên nhằm dìm hàng vị Đạo sư Mật Giáo và Mật gia Song Nguyễn, nhưng “vàng thật không sợ lửa, càng dìm hàng thì Trang Khuyên càng tự thể hiện mình là kẻ ngu bởi những luận điểm tiền hậu bất nhất.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om mani padme hum!

 13. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om mani padme hum!
 14. Mật Liễu Thuận says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Liễu Thuận đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh noi gương Vị Thầy mà viết bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác. Với những luận điểm, luận cứ và dẫn chứng rõ ràng, huynh đã chỉ ra những ” phát ngôn ” sai lệch mà tự cho là mình đúng của Trang Khuyên. Từ đó càng khẳng định hơn về trí tuệ thấp kém của Trang Khuyên nhưng lại viết bài xuyên tạc, vu khống, thất lễ với Vị Thầy. Mong rằng Trang Khuyên sớm biết xám hối nếu không thì luật tắc nhân quả sẽ không loại trừ một ai và Trang Khuyên sẽ nhận hậu quả tương ưng.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 15. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con rất hoan hỷ với bài  viết của  huynh Mật  Hạnh  Giác

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padme hum

 16. mật huyền tâm says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện sức khỏe vag sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 17. Mật Tích says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hủy với bài viết của đạo huynh Mật Hạnh Giác

  Đệ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Hạnh Giác đã noi gương Thầy tác pháp chiếu quang

  Con cầu nguyện cho  sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu mong tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 18. Trang Nguyễn says:
  Mô Phật !

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Om Mani Padme Hum .

   

 19. Mật Chi says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Ấn. Con hoan hỷ với bài viết của đạo hữu Mật hạnh giác đã tác pháp chiếu quan cho trang khuyên

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 20. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Mật Hạnh Giác.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 21. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác dành cho Trang Khuyên  rất mông Trang Khuyên sớm ngày tĩnh thức và sám hối kịp thời cầu mông tất cả chúng sanh luôn có ý thức khiên tốn và hỗ thẹn Om ah hùm

 22. Mật Thái Hoà says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài chia sẻ  của đạo huynh Mật Hạnh Giác rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật hạnh Giác, đã có bài tác pháp chiếu quang chỉ ra những lỗi sai cho bài viết của Nguyễn Thị Trang Khuyên. Như trong bài mà huynh Mật Hạnh Giác đã phân tích  với 5 luận điểm mà Trang Khuyên sai phạm với những luận cứ, luận chứng theo chánh kiến nhà Phật.

  Trong đó sự sai phạm nghiêm trọng nhất là không phân biệt được ai là tà sư, ai là chân sư, thiếu chánh kiến Phật đà tin theo tà sư, vội vã chỉ trích, cản trở những thiện hạnh của vị Đạo sư Mật giáo khi tác pháp chiếu quang minh định lại chánh kiến bởi các luận điểm đi lệch quỹ đạo chánh pháp của các  tà sư. Trong khi Trang Khuyên là một người thế tục, chưa đủ tư cách luận bàn về Phật Pháp, mà lại lên  giọng công kích công hạnh của vị Đạo Sư Mật giáo, đây là hành vi của  những kẻ thiếu hiểu biết mà đi khinh, chê những bậc đang thực hành Bồ tát đạo, sẽ nhận lấy hậu quả theo lời cảnh báo của Bồ tát Tịch Thiên trong “Nhập Bồ tát hạnh” đã  nói rằng: ” Kẻ nào cản trở thiện hạnh của một  Bồ tát. Thì vì  tổn hại tất cả hữu tình, sẽ bị đoạ ác đạo không cùng tận”.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status