Sep 7, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 10 Comments

Nhắn gởi Đại đức Thích Thiện Thuận: LÀM SAO NHẤN CHÌM ĐƯỢC PHAO NỔI! THỨ NHẤT LÀ TU TẠI GIA, THỨ NHÌ TU CHỢ THỨ BA TU CHÙA

Nhắn gởi Đại đức Thích Thiện Thuận: LÀM SAO NHẤN CHÌM ĐƯỢC PHAO NỔI! THỨ NHẤT LÀ TU TẠI GIA, THỨ NHÌ TU CHỢ THỨ BA TU CHÙA

Kính bạch Thầy!

Con đã đọc bài tác Pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng cho tỳ kheo Thích Thiện Thuận.

Mô Phật! Đọc những lời giảng của vị tỳ kheo này được trích trong bài mà con cảm thấy thật bải hoải. Có lẽ nào một vị đại đức, luôn tự hào với vỏ bọc xuất gia của mình lại có trí tuệ thấp kém đến như vậy, trong cùng một bài giảng mà ý sau phủ nhận ý trước, sử dụng ví dụ chứng minh chẳng logic, ăn nhập gì với luận điểm, tìm mỏi mắt cũng không thấy một lời trích dẫn kinh Phật, toàn bộ bài giảng là sự tự ý lập ngôn, tin vào tâm ý mình, chẳng cần đi sâu vào nội dung, bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy được “trình độ tâm linh” thảm hại của vị tỳ kheo này.

Xuyên suốt bài giảng, ông ta tập trung vào sự dìm hàng cư sỹ hòng đề cao, nhấn mạnh vai trò độc tôn của giới tăng sĩ. Khi phát biểu “có một vị nào đó tu hành nghiêm túc khai thị cho hương linh. Chỉ có người xuất gia mới làm được điều này. Tại gia không có làm được đâu” lẽ nào Thích Thiện Thuận đang nhấn mạnh rằng chỉ có người xuất gia mới tu hành nghiêm túc, còn cư sĩ tại gia thì không? Thế thì ông ta giải thích như thế nào về những vụ thầy tu bị phanh phui ê chề trên các mặt báo về hành trạng tà vạy của họ?, con thành thật khuyên vị tỳ kheo này nên lên google mà gõ vào đó chỉ một từ khóa “thầy chùa ăn chơi”, “thầy tu đánh nhau”, “sư thầy phá giới”… để được mở mang tầm mắt! Lẽ nào trong tư duy của Thích Thiện Thuận, thầy tu là những người khoác lên mình chiếc áo vàng, đầu cạo trọc và sống ở chùa? Con thấy thật thương cảm cho ông ta khi tuệ nhãn chẳng có để khai mở mà phải dựa vào nhục nhãn, bám chấp vào hình tướng, từ đó nhận định sai lệch bản chất chân thật của sự vật.

Tiếp theo, Thích Thiện Thuận mạnh miệng tuyên bố rằng “năng lực tu tập của người tại gia không bằng người xuất gia được”, rằng “khi người thân mất lập tức các vị nên đến chùa, mời vị tôn túc tu hành đàng hoàng, tu hành thanh tịnh, tới sắp xếp cho gia đình  mình tổ chức tang lễ”, quả thật đại vọng ngữ! Chẳng hay ông ta dựa vào đâu mà dám tùy tiện khẳng định về năng lực tu tập của người tại gia không bằng người xuất gia? Và như thế nào là “vị tôn túc tu hành đàng hoàng, tu hành thanh tịnh”? Nếu nhận định về đạo hạnh của một vị Tăng, lẽ nào Thích Thiện Thuận cho rằng chùa càng cao, cổng càng lớn thì mới là tu hành thanh tịnh, đàng hoàng hay sao? Bản thân ông ta cũng hài lòng với cái danh “đại đức”, “thượng tọa”  vậy thì con tự hỏi ông ta có bao giờ quán xét lại đã làm được điều gì lợi lạc cho chúng sanh để xứng đáng với danh xưng như vậy? ông ta đã có tác phẩm tâm linh hay bài viết nào đúng quỹ đạo chánh Pháp để giáo hóa chúng sanh chưa hay chỉ biết khoác lác, gieo rắc tà kiến cho họ thêm mê lầm qua những bài giảng chém gió, đùa cợt khiếm nhã, đầy tính luyến ái thế gian phục vụ cho tự ngã của ông?

Lại nữa, Thích Thiện Thuận khăng khăng với luận điểm cho rằng Phật tử phải đến chùa tu tập thì mới có cơ hội giải thoát. Thật là một nhận định khinh suất, ngạo mạn, hòng đề cao vai trò của tăng sĩ. Nếu thật như lời của vị tỳ kheo này thì có lẽ việc tu tập, thực hành Pháp chỉ phù hợp với những người già, người giàu, vì người trẻ thì không có thời gian đến chùa và người nghèo thì không thể không kiếm sống, ôi còn đâu lời tuyên thuyết bình đẳng của Đức Thế Tôn “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”.

Bởi vì nhìn thấy những con trùng ăn thân sư tử này mà Đức Phật đã khẳng định thời mạt Pháp, tà sư nhiều như cát sông Hằng. Càng căm phẫn với sự hoen ố tâm thức của vị tỳ kheo này, con càng cảm niệm ơn phước lớn lao được hạnh ngộ vị Thầy với lòng bi mẫn luôn giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh ngõ hầu đem đến ánh sáng trí tuệ Phật đà, soi rọi bóng đêm vô minh tà kiến, giúp chúng sanh lìa mê về giác.

Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh.

Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng và gia quyến thân tâm an lạc, thong dong tiến trên đạo trình giải thoát.

Cầu nguyện cho đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

Om Mani Padme Hum.

Mật Tịnh Dung


Bài liên quan: Nói với tỳ kheo đại đức Thích Thiện Thuận: NGƯỜI MUỐN “DÌM HÀNG” CƯ SĨ; MUỐN GIỮ ĐỘC TÔN VAI TRÒ TĂNG SĨ TỲ KHEO TRÁI VỚI TINH THẦN DUY TUỆ CỦA ĐỨC PHẬT; GIẢNG KINH TÙY TIỆN, BẤT NHẤT, CHỦ QUAN TRONG TRI KIẾN; VẬY MÀ ĐĂNG ĐÀN TRONG THÁI ĐỘ TĂNG THƯỢNG MẠN; PHỦ NHẬN VAI TRÒ VÀ KHẢ NĂNG HÀNH PHÁP CỦA CƯ SĨ TẠI GIA. TÔI MUỐN HỎI THẦY LÀ AI? TĂNG SĨ HAY LÀ…..

 1. Mật Diệu Hằng says:
  Mô Phật!

  Mật Diệu Hằng hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Mật Tịnh Dung.

  Đạo hữu Mật Tịnh Dung đã noi theo gương vị Thầy chỉ rõ những tà kiến và khu khiển những kẻ hình tướng đầu tròn áo vuông nhưng lại không tuân theo lời dạy của đức Thế Tôn. Bằng những luận cứ, luận chứng rõ ràng, đạo hữu Mật Tịnh Dung đã cho thấy được rất nhiều hành vi thân ngữ tâm của giới tăng lữ không đúng với chánh pháp Phật đà và hiện trạng này cũng đang làm cho Phật giáo Việt Nam đang bị ảnh hưởng xấu. Có lẽ khi cố tình dìm hàng cư sỹ, tỳ kheo Thích Thiện Thuận quên chưa soi gương nên mới tự ý lập ngôn tiền hậu bất nhất, hạ thấp vai trò của cư sỹ như vậy.

  Nếu không có Thầy vì bồ tâm với tất cả hữu tình mà giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh thì những dạng tỳ kheo như Thích Thiện Thuận sẽ ngang ngược để bảo vệ vai trò độc tôn của tăng sĩ, làm cho hữu tình bị trói chặt trong sự nô lệ tâm linh, khiến họ không thể thoát khỏi phiền não, khổ đau.

  Con hoah hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã không dừng nghỉ đả tà xây chánh vì lợi lạc của hữu tình

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.

  Mật Diệu Hằng cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Dung thành tựu mọi ước nguyện chính đáng, đời đạo viên thông.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 2. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Tịnh Dung, đã noi theo gương vị Thầy giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Mô Phật !

  Mật Thiệu hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Tịnh Dung đã tác pháp chiếu quang cho tỳ kheo Thích Thiện Thuận. Qua bài này, một lần nữa huynh đã bóc trần cái vỏ bọc bề ngoài của một số thầy tu hiện nay. Họ khoác lên mình chiếc áo cà sa, tô thêm bên ngoài những chức danh tiến sĩ Phật học, thượng tọa, đại đức mà giảng sai chánh pháp, gây chia rẻ tăng đoàn, mất đoàn kết các tông phái. Chẳng hạn ông Thích Thiện Thuận, ông ta nêu cao vai trò tăng sĩ, “dìm hàng” cư sĩ, phủ nhận sự thành công của cư sĩ trong tu tập. Ông ta đã quên hay không biết” chiếc áo không làm nên thầy tu”, nên dựa vào hình tướng bề ngoài mà đánh giá bản chất bên trong là một lập luận khinh suất, chủ quan.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu mong ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.

  Om Manin Padme Hum.

 4. Mật Thuận Tâm says:
  Mô phật

  Mật Thuận Tâm hoan hữu với bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Tịnh Dung với tỳ kheo Thích Thiện Thuận cho thấy ông ta thật chẳng ra chi, tự dựa vào tâm ý của mình mà tự ý lập ngôn. cho nên một khi đã tu tập mặc dù đời sống tăng sĩ hay cư sĩ đều tu tập để giải thoát chứ không phân biệt bám chấp vào hình tướng bên ngoài , chiếc áo cà sa, đầu trọc hay hình ảnh chùa vì nó không làm nên thầy tu. Đều quan trọng là người giảng đúng pháp, đúng chánh kiến nhà

  Cầu nguyện huynh luôn tinh tấn, thế sự hanh thông, đời đạo song hành

  Om mani padme hum

 5. Mật Mai says:
  Mô Phật !

  Mật Mai hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Mật Tịnh Dung đã tác pháp chiếu quang cho thượng tọa Thícg Thiện Thuận. Khoác lên mình chiếc áo chiếc thầy tu, mang  chức danh thượng toạ tiến sỹ phât học mà giảng sai chánh pháp phật đà , gây chia rẽ tăng đoàn, và phủ nhận sự thành công của người cư sỹ, trong tu tập thì không phải dựa vào những bằng học vị thế gian mà là xem đạo hạnh, đạo lực và trí tuệ của người đó như thế nào

  Cầu nguyện Mật Tịnh Dung hanh thông thế sự, ước nguyện thầm kính được viên thành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ. Om Ah Hum!

 6. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ hynh Mật Tịnh Dung tác pháp chiếu quang thượng tọa Thích Thiện Thuận tự đề cao mình chỉ ra sai phạm những người tu tập chùa cao cổng lớn. đã phạm giới.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tĩnh trạng thái giác ngộ

  cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  om mani padme hum

 7. Mật Diệu Linh says:

  Mô Phật.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Tịnh Dung đã tác pháp chiếu quang cho ông Thích Thiện Thuận, bài chia sẻ của huynh đã làm rõ thêm bộ mặt thật trơ chẽn, lợi dụng vai trò “đại đức” hiện tại của bản thân,đức đâu không thấy, chỉ thấy những hành trạng của kẻ không có

  trí tuệ, lợi dụng chém gió qua các bài “nói” sai chánh pháp Phật môn, gây chia rẽ tăng đoàn, mất đoàn kết tông phái, biến chúng sanh thành nô lệ tâm linh, nhằm giữ vài trò độc tôn của giới tăng sĩ.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Tịnh Dung về bài viết lợi lạc. Cầu nguyện huynh đời đạo song hành thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 8. Vũ Thị Thu says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Thật hoan hỉ với bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Tịnh Dung cho TT Thích Thiện Thuận với những liên hệ sâu sắc thực tế  càng làm rõ trình độ thiếu hiểu hiết cuồng ngôn vọng ngữ của vị tỳ khoe này.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ à trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 9. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Tịnh Dung  cho ông Thích Thiện THUẬn  ông này cố tình nhận chìm hoàng người tu cư sĩ tại gia năng cao tân sĩ ở chùa không có tin thần lục hòa đức phật ngày từ bị không phân biệt  và ngày dạy ta là phật đã thành chúng sanh là phật sẽ thÀnh  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 10. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài viết này.

  Mật Giác Đăng hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của Mật Tịnh Dung. Cầu nguyện cho Mật Tịnh Dung tinh tấn hanh thông, thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status