Sep 7, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 9 Comments

Nhắn gởi Đại đức Thích Thiện Thuận: LÀM SAO NHẤN CHÌM ĐƯỢC PHAO NỔI! THỨ NHẤT LÀ TU TẠI GIA, THỨ NHÌ TU CHỢ THỨ BA TU CHÙA

Nhắn gởi Đại đức Thích Thiện Thuận: LÀM SAO NHẤN CHÌM ĐƯỢC PHAO NỔI! THỨ NHẤT LÀ TU TẠI GIA, THỨ NHÌ TU CHỢ THỨ BA TU CHÙA Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài tác Pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng cho tỳ kheo Thích Thiện Thuận. Mô Phật! Đọc những lời giảng của vị tỳ kheo này được trích trong bài mà con cảm thấy thật bải hoải. Có lẽ nào một vị đại đức, luôn tự hào với vỏ bọc xuất gia của mình lại có trí tuệ thấp kém đến như vậy, trong cùng một bài giảng mà ý sau phủ nhận ý trước, sử dụng ví dụ chứng minh chẳng logic, ăn nhập gì với luận điểm, tìm mỏi mắt cũng không thấy một lời trích dẫn kinh Phật, toàn bộ bài giảng là sự tự ý lập ngôn, tin vào tâm ý mình, chẳng cần đi sâu vào nội dung, bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy được “trình độ tâm linh” thảm hại của vị tỳ kheo này. Xuyên


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status