Jan 1, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 70 Comments

NHẮN GỞI VỚI NHỮNG ÔNG CHỒNG MUỐN GÂY BẠO LỰC GIA ĐÌNH

NHẮN GỞI VỚI NHỮNG ÔNG CHỒNG MUỐN GÂY BẠO LỰC GIA ĐÌNH Mô Phật! Mật Hạnh Giác hoan hỷ với bài chia sẻ của huynh Mật Hòa. Thật không thể tưởng tượng hành vi dã man, độc đoán, thô bỉ của người chồng chị X. Người chồng này hẳn là có họ hàng với cả Hoạn Thư lẫn Chí Phèo. Nếu ví thân gái 12 bến nước thì bến này hẳn là bến có…Formossa xả thải, bao nhiêu là tai họa phát sinh. Bài viết của huynh Mật Hòa còn cho thấy rõ, hạnh phúc của chị X chỉ là hạnh phúc đến từ một chiều, một thứ hạnh phúc lấp lửng không vững bền. Bởi lẽ nó không đủ 3 yếu tố theo quan kiến nhà Phật là: 1/ Ngưỡng mộ lẫn nhau (song phương không phải đơn phương) 2/ Tôn trọng lẫn nhau 3/ Hiểu biết và thông cảm cho nhau. Những diễn trạng xảy ra đã cho thấy người


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status