Mar 6, 2015

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 45 Comments

NHÂN SAO QUẢ VẬY! KHÔNG GIẢI QUYẾT SỐ LIỆU LÀM SAO CÓ ĐÁP SỐ?

  Con Tịnh Nguyên tp Hồ Chí Minh quận 11 kính bạch thầy! anh Bảy <[email protected]>   16:38 (17 giờ trước) tới tôi     Trước hết con xin kính chúc thầy thân tâm an lạc , vô lượng các tường, chúng sanh dễ độ, Bồ đề viên thành… A Di Đà Phật! Con có mấy dòng trăn trở vừa qua trên bước đường tu tập mà không biết ngõ lời cùng ai, để thỉnh vấn kinh nghiệm trong lúc hành trì. Con kính nguyện thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con đôi chút về lộ trình tu tập ạ! Con chuyên hành trì niệm hồng danh A Di Đà Phật, do vì nghiệp lực đầy dẫy, chướng nạn muôn trùng , thiện tri thức khó gặp, mà sức lại yếu, định lực non kém nên khó bề tiến tu. Nay con vì muốn trì niệm thần chú Lục TựĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status