Feb 7, 2017

Posted by in Giáo điển | 74 Comments

NHÌN THẦY, THẤY PHẬT (bài 3)

NHÌN THẦY, THẤY PHẬT (bài 3) NHÌN THẦY, THẤY PHẬT (bài 3)… Đã là hành giả Mật tông, hẳn không ai còn lạ gì lời dạy của Thánh tăng Atisha: “Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật; lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”. Vì vậy cũng không lạ gì đệ tử hay dùng kính ngữ quá mức đối với Thầy mình, nhất là trong tâm niệm “Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ”. Vậy nhưng, trong bài “Thư gửi các trò 177: BIẾT THẤU ĐÁO NHỮNG ĐỐI TƯỢNG CẦN GẠT BỎ”, Thầy dạy: “Trái với sự ngã mạn, ty liệt mạn là sự cung kính quá thái trong sử dụng ngôn từ kính ngữ như “Con cúi đầu đảnh lễ Thầy”, “Nguyện theo gót chân sen của Thầy”, “Thầy từ bi và trí tuệ siêu việt”, “Công hạnh của Thầy bất khả tư nghì”…Tất cả đó là văn phong của “thái giám”, “công


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status